Záštitu nad konferenciou
prevzal podpredseda vlády SR
a minister financií SR Peter Kažímír.
Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy
5. ročník
20. júna 2012
Hotel Bôrik, Bratislava
ww.hotelborik.gov.sk
Organizátor:
Mediálni a obsahoví partneri:
Partneri:
Sponzori:
ÚVODNÝ BLOK KONFERENCIE
8:30
Registrácia, ranná káva
9:00
Privítanie
Milan Ištván, prezident PPP
9:15
Otvorenie konferencie
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR
INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE
OPIS POPOLUDNIE
13:30
Ako ďalej OPIS?
Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie
Riadici orgán OPIS, ÚV SR
14:00
Elektronické služby verejnej správy a priority
implementácie OPIS
Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie
informatizácie spoločnosti, MF SR
14:30
NASES ako realizátor projektov OPIS
Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ NASES
15:00
Aktuálny stav implementácie Prioritnej osi 2
Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ sekcie
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, MK SR
15:30
Na kávu pozýva CORA GEO
9:35
Digitálne mesto - kam smerujú elektronické
služby a moderné technológie pre
samosprávu
Ľuboš Petrík, Datalan
10:00
Inovatívny prístup k agende sociálnych
dávok - IS RSD
Iveta Fülöpová, Softec
15:50
Panelová diskusia s realizátormi projektov
OPIS: „Príprava na prvé elektronické služby výzvy a riziká“
10:25
Ideme k občanovi
Martin Mosný, Daniel Suchoň, SWAN
17:10
Tombola
10:50
Inovatívne technológie v školstve
Roman Baranovič, Indícia, n.o.
17:20
Záverečné slovo a pozvanie na raut
Milan Ištván, prezident PPP
17:25
Raut s kultúrnym prekvapením
11:15
Na kávu pozýva Asseco Central Europe, a.s.
11:35
Európsky štandard na výmenu dopravných
informácií
Arpád Takács, VÚS, n.o., Banská Bystrica
11:55
Moderné komunikačné nástroje pre
moderné mesto
Michal Feik, poradca primátora Bratislavy,
Andrea Veselá, web editor www.bratislava.sk
12:15
Digitálna agenda pre Európu a príprava SR
na programovacie obdobie EÚ 2014-2020
Milan Ištván, prezident PPP
Denisa Žiláková, podpredsedníčka Riadiaceho
výboru pre koordináciu fondov EÚ, generálna
riaditeľka sekcie OP Doprava, MDVaRR SR
12:40
Na obed pozýva SWAN
REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU
Registrácia na konferenciu iDEME 2012 je možná do
14.júna 2012 alebo do vyčerpania kapacity.
Registrujte sa vyplnením formuláru na stránke
www.ideme.net.
ÚČASTNÍCKE POPLATKY
Verejná správa a akademický sektor: BEZPLATNE.
Členovia PPP: 50 EUR.
Nečlenovia PPP: 100 EUR.
(PPP nie je platcom DPH.)
Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk.
PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379,
M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, [email protected], J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, [email protected]
Download

5. ročník 20. júna 2012