CENNÍK styronit 2014
Produkt
Cena
Cena €/t
€/vrece bez bez DPH
kg/bal
Vyd./spotr.
10
10 kg cca 15-20 L
2,5 kg/ m2/ 1 cm
20
2000
10
10 kg cca 15-20 L
1,28 kg/m2/ 1cm
25
2500
11
11 kg cca 15-20 L
2,5 kg/ m2/ 1 cm
32,5
2954,55
9
9 kg cca 15-20 L
2,5 kg/ m2/ 1 cm
13
1444,44
10
10 kg cca 15-20 L
18,5
1850
20
20 kg cca 15 L
4,5 kg/ m2/1 cm
10,5
525
styronit Biomantolama
Tepelnoizolačná omietka pre
ručné resp. strojové spracovanie,
dobrá regulácia vlhkosti,
antibakteriálna, ekologická, vyššia
povrchová teplota stien, zvuková
izolácia, vhodná pre exteriérové
použitie
styronit Bioclima
Tepelnoizolačná omietka pre
ručné resp. strojové spracovanie,
dobrá regulácia vlhkosti,
antibakteriálna, ekologická, vyššia
povrchová teplota stien, zvuková
izolácia, vhodná pre vnútorné
použitie.
styronit Akustik Zvukoizolačná
termoomietka pre ručné resp.
strojové spracovanie, dobrá
regulácia vlhkosti , vyššia
povrchová teplota stien, zvuková
izolácia, vhodná pre vnútorné aj
vonkajšie použitie, môže byť
použitá aj na povrchy ako sú sklo
a drevené povrchy
styronit Kaba Tepelnoizolačná
omietka pre ručné resp. strojové
spracovanie, dobrá regulácia
vlhkosti , vyššia povrchová teplota
stien, zvuková izolácia, vhodná
pre vnútorné aj vonkajšie použitie
styronit Horosan
Tepelnoizolačná omietka pre
ručné resp. strojové spracovanie,
dobrá regulácia vlhkosti,
antibakteriálna, ekologická, vyššia
povrchová teplota stien, zvuková
izolácia, vhodná pre exteriérové
použitie
styronit Şap Tepelnoizolačná a
zvukoizolačná poterová zmes na
podlahy a stropy, pre ručné resp.
strojové spracovanie, dobrá
regulácia vlhkosti , vyššia
povrchová teplota podlahy,
zvuková izolácia, vhodná ako
kročajová izolácia
Download

CENNÍK styronit 2014