Obchodný cenník produktov PhoneStar® / zvuková izolácia WOLF
Platnosť cenníka od 1. 4. 2013
Zvuková a akustická izolácia
PhoneStar TRI - zvukoizolačná doska pre vysoký výkon
Hrúbka
15
Šírka
mm
625
Dĺžka
mm
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36 dB
1250
Hmotnosť
mm
14,06
kg
Cena bez DPH
€/m²
€/doska
19,75
15,43
Kroková nepriezvučnosť ΔLnw = 33 dB
PhoneStar TWIN - zvukoizolačná doska pre bežné použitie
Hrúbka
10
Šírka
mm
625
Dĺžka
mm
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 26 dB
1250
Hmotnosť
mm
11,52
kg
Cena bez DPH
€/m²
€/doska
15,40
12,03
Kroková nepriezvučnosť ΔLnw = 19 dB
Zvuková izolácia - len na objednávku
PhoneStar PROFESSIONAL - zvukoizolačná doska pre profesionálov
Hrúbka
15
Šírka
mm
800
Dĺžka
mm
Vzduchová nepriezvučnosť Rw = 36 dB
1200
Hmotnosť
mm
17,28
kg
Cena bez DPH
€/m²
€/doska
20,65
19,82
Kroková nepriezvučnosť ΔLnw = 33 dB
Príslušenstvo
PhoneStar TAPE - ekologická lepiaca páska na prelepanie hrán - špeciálne vyvninutá pre dosky PhoneStar
Hrúbka
50
Dĺžka
mm
50
Spotreba
1 ks/20 m2
m
Cena bez DPH
€/ks
8,90
ALEX PLUS - tesniaci tmel určený na preliepanie spojov medzi jednotlivými doskami PhoneStar
Spotreba
Cena bez DPH
€/ks
5,30
2
1 ks/5 m
HERCULES - akustické hmoždinky určené na upevnenie dosiek PhoneStar
Priemer
6 mm
8 mm
60 mm
Dĺžka
80 mm 100 mm
120 mm
Cena bez DPH
€/ks
6 x 60
6 x 80
6 x 100
8 x 100
8 x 120
0,29
0,39
Množstevné zľavy na sortiment - celopaletové odbery
Pri odbere - nad 2 palety
Pri odbere - nad 4 palety
Pri odbere - nad 6 paliet
3,0%
5,0%
7,0%
Pozn.: Na príslušenstvo sa vzťahujú množstevné zľavy len v prípade odberu patričného množstva dosiek PhoneStar
Ing. Alexander Kohári- izoNOVUM, Kostiviarska cesta 43, 974 11 Banská Bystrica, Slovakia, IČO: 46 040 935,
T: 00421 949 613 627, E-Mail: [email protected], Web: www.izonovum.sk
Download

Cennik dosiek Wolf - PhoneStar od 01042013