Asistencia na Mariánsku horu
6. – 7. júla 2013
sobota 6. júla 2013
SV. OMŠA O 10.00 HOD. (FATIMSKÁ SOBOTA)
Turifer:
Anton Melega
Krucifer:
Lukáš Stolárik
Ceroferári:
František Ondrek
Martin Kováč
Librifer:
Peter Matis
Mikrofón:
Dávid Sklarčík
Diakoni:
dp. Michal Pavol
dp. Peter Križian
Ad omnia:
Tomáš Tomusko
Mário Brezňan
Sv. prijímanie:
Vladimír Bača
Ján Bušovský
Ján Bancík
SV. OMŠA O 17.00 HOD. (OTVÁRACIA)
Turifer:
Ján Mahút
Krucifer:
Lukáš Vaník
Ceroferári:
Jozef Gorčák
Blažej Raška
Librifer:
Lukáš Stolárik
Mikrofón:
Bystrík Dubovecký
Diakoni:
dp. Lukáš Kutlák
dp. František Janečko
Evanjeliár:
dp. Tomáš Lieskovský
Ad omnia:
Tomáš Dzurov
Dávid Sklarčík
Sv. prijímanie:
Peter Matis
Anton Melega
Vladimír Bača
Ján Bancík
Ján Bušovský
Tomáš Soják
František Ondrek
SV. OMŠA O 18.30 HOD.
Turifer:
František Perignát
Krucifer:
Martin Bartoš
Librifer:
Pavol Gajdošík
Ceroferári:
Richard Balek
Martin Kováč
Mikrofón:
Filip Orlovský
Diakoni:
dp. Michal Pavol
dp. Matúš Bašista
Infula:
Samuel Štefanides
Bakula:
Mário Brezňan
Ad omnia:
Marek Suchanovský
Tomáš Tomusko
Sv. prijímanie: 6
Lukáš Vaník
Ján Mahút
Bystrík Dubovecký
Vladimír Bača
Jozef Gorčák
Blažej Raška
MODLITBA SV. RUŽENCA O 21.30 HOD.
Krucifer:
Peter Matis
Ceroferári:
Tomáš Soják
Jozef Gorčák
Diakoni:
dp. Andrej Adamčák
dp. Peter Križian
nedeľa 7. júla 2013
SV. OMŠA O 24.00 HOD. S EUCHARISTICKOU
POKLONOU A PROCESIOU
Turifer:
Samuel Štefanides
Krucifer:
Pavol Gajdošík
Librifer:
Lukáš Vaník
Ceroferári:
Blažej Raška
František Ondrek
Mikrofón:
Ján Bancík
Diakoni:
dp. František Janečko
dp. Matúš Bašista
Ad omnia:
Anton Melega
Vladimír Bača
Ján Bušovský
Sv. prijímanie:
Lukáš Stolárik
Marek Suchanovský
Tomáš Dzurov
Tomáš Tomusko
Dávid Sklarčík
Mário Brezňan
Martin Kováč
SV. OMŠA O 02.30 HOD.
Turifer:
Peter Kandra
Krucifer:
Bystrík Dragoš
Librifer:
Peter Matis
Ceroferári:
Tomáš Soják
Jozef Gorčák
Mikrofón:
Filip Orlovský
Diakoni:
dp. Andrej Admačák
dp. Peter Križian
Ad omnia:
Ján Mahút
Bystrík Dubovecký
Sv. prijímanie:
Pavol Gajdošík
Samuel Štefanides
Tomáš Dzurov
Anton Melega
Blažej Raška
Mário Brezňan
KRÍŽOVÁ CESTA O 04.00 HOD.
Krucifer:
Lukáš Vaník
Ceroferári:
Martin Kováč
František Ondrek
Diakoni:
dp. Tomáš Lieskovský
dp. Lukáš Kutlák
SV. OMŠA O 05.30 HOD.
Turifer:
Marek Suchanovský
Krucifer:
Pavol Gajdošík
Librifer:
Lukáš Stolárik
Ceroferári:
Blažej Raška
Tomáš Soják
Mikrofón:
Ján Bušovský
Diakoni:
dp. Andrej Adamčák
dp. Michal Pavol
Ad omnia:
Peter Kandra
Vladimír Bača
Sv. prijímanie:
Bystrík Dragoš
Jozef Gorčák
Ján Mahút
Bystrík Dubovecký
Tomáš Tomusko
Filip Orlovský
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA O 10.00 HOD.
Turifer:
Peter Kandra
Krucifer:
Peter Matis
Librifer:
Bystrík Dragoš
Ceroferári:
Martin Kováč
František Ondrek
Mikrofón:
Filip Orlovský
Diakoni:
dp. Tomáš Lieskovský
dp. Lukáš Kutlák
Evanjeliár:
dp. František Janečko
Infula:
Ján Mahút
Bakula:
Tomáš Tomusko
Infula 2:
Tomáš Dzurov
Infula 3:
Anton Melega
Ad omnia:
Samuel Štefanides
Bystrík Dubovecký
Mário Brezňan
Sv. prijímanie:
Pavol Gajdošík
Lukáš Stolárik
Lukáš Vaník
Marek Suchanovský
Dávid Sklarčík
Ján Bancík
Blažej Raška
Jozef Gorčák
Tomáš Soják
Je vhodné, aby sa pridali aj všetci tí, ktorí nemajú žiadnu službu !
ALTÁNOK
(vysluhovanie sv. prijímania)
sobota, 6.júla 2013
18.00 – 19.00
Dp. Andrej Adamčák
Dp. Peter Križian
19.00 – 20.00
Dp. František Janečko
Dp. Lukáš Kutlák
20.00 – 21.00
Dp. Tomáš Lieskovský
21.00 – 22.00
Dp. Matúš Bašista
22.00 – 23.00
Dp. Michal Pavol
23.00 – 24.00
Dp. Andrej Adamčák
nedeľa, 7.júla 2013
00.00 – 01.00
Dp. Lukáš Kutlák
01.00 – 02.00
Dp. Tomáš Lieskovský
02.00 – 03.00
Dp. Michal Pavol
03.00 – 04.00
Dp. František Janečko
04.00 – 05.00
Dp. Matúš Bašista
05.00 – 06.00
Dp. Peter Križian
06.00 – 07.00
Dp. Tomáš Lieskovský
07.00 – 08.00
Dp. Lukáš Kutlák
08.00 – 09.00
Dp. František Janečko
09.00 – 10.00
Dp. Michal Pavol
10.00 – 11.00
Dp. Matúš Bašista
Dp. Peter Križian
11.00 – 12.00
Dp. Andrej Adamčák
Dp. Michal Pavol
INTENCIE
sobota, 6.júla 2013
12.00 – 13.00
Anton Melega
Mário Brezňan
13.00 – 14.00
Dávid Sklarčík
Vladimír Bača
14.00 – 15.00
František Ondrek
Tomáš Tomusko
15.00 – 16.00
Ján Bušovský
Ján Bancík
16.00 – 17.00
Peter Matis
Martin Kováč
17.00 – 18.00
Samuel Štefanides
Marek Suchanovský
18.00 – 19.00
Bystrík Dragoš
Tomáš Dzurov
19.00 – 20.00
Lukáš Stolárik
Tomáš Soják
20.00 – 21.00
Pavol Gajdošík
Jozef Gorčák
21.00 – 22.00
Ján Mahút
Blažej Raška
22.00 – 23.00
Lukáš Vaník
Filip Orlovský
23.00 – 24.00
Bystrík Dubovecký
Mário Brezňan
nedeľa, 7.júla 2013
00.00 – 01.00
Jozef Gorčák
Bystrík Dragoš
01.00 – 02.00
Peter Kandra
Tomáš Soják
02.00 – 03.00
Tomáš Dzurov
Marek Suchanovský
03.00 – 04.00
Vladimír Bača
Lukáš Stolárik
04.00 – 05.00
Filip Orlovský
Ján Mahút
05.00 – 06.00
Anton Melega
Bystrík Dragoš
06.00 – 07.00
Samuel Štefanides
František Ondrek
07.00 – 08.00
Bystrík Dubovecký
Martin Kováč
08.00 – 09.00
Ján Mahút
Peter Kandra
09.00 – 10.00
Lukáš Vaník
Blažej Raška
10.00 – 11.00
Ján Bancík
Dávid Sklarčík
11.00 – 12.00
Ján Bušovský
Vladimír Bača
12.00 – 14.00
Tomáš Soják
Jozef Gorčák
Každý, kto v stanovenom čase
nebude môcť vykonávať svoju službu,
je povinný (!)
to oznámiť ceremonárom
a nájsť si náhradu!!!
Spolubratia, ktorí majú pri sv. omši službu
„Ad omnia“, idú rozdávať sv. prijímanie;
po skončení sv. omše sa k nim pridajú aj tí,
ktorí mali akúkoľvek inú službu
počas sv. omše!
Download

Asistencia na Mariánsku horu v Levoči