Tisková zpráva
24 úspěšných odborníků získalo letos prestižní titul CFA
Praha 29. listopadu 2012 – V letošním roce se podařilo splnit náročné profesní a etické požadavky
k získání prestižního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst® – ve volném překladu „autorizovaný
finanční analytik“) mimořádně vysokému počtu celkem 24 finančních odborníků z České republiky
a Slovenska. Celkem tak bude v těchto dvou zemích působit více než 130 finančních profesionálů s
titulem CFA. Česká republika a Slovensko se tak postupně přibližují trendu ve vyspělých
ekonomikách, kde je titul CFA měřítkem odbornosti a profesionality na finančních trzích.
Zahraniční média jako The Economist nazývají tento titul „zlatým standardem“, deník Financial
Times jej dokonce označil za vstupní dveře do kariéry v mezinárodních financích.
Finanční odborníky s touto kvalifikací sdružuje v České republice a na Slovensku CFA Society Czech
Republic. Ta také 29. listopadu v institutu CERGE-EI slavnostně předala diplomy novým úspěšným
absolventům. Na letošním předávacím ceremoniálu vystoupil jako hlavní řečník uznávaný odborník
z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu (IIASA) Michael Thompson s
přednáškou o řízení rizik na téma: „Studiem chování lidí k porozumění rizika“.
"Antropologická teorie rizika předpovídá čtyři možné strategie: (1) zastánci maximalistické strategie
hodně investují a ignorují možnost řízení rizik, (2) zastánci strategie řízení se opírají o modely
vytvořené jejich týmem řízení rizik, (3) zastánci konzervační strategie jsou přesvědčeni, že neexistuje
„bezpečná zóna“ a jsou velice opatrní a (4) nakonec zastánci pragmatické strategie se snaží vyrovnat
se s nepředvídatelným světem prostřednictvím diverzifikace. Výsledný komplexní a dynamický systém
nemůže být modelován "shora dolů", ale vyzývá k vytvoření multiagentního modelu: the Surprise
Game," vysvětluje Michael Thompson.
Zatímco mnozí byli krizí v letech 2007/08 překvapěni - Alan Greenspan ji dokonce nazval „stoletou
kreditní tsunami“ – jsou a vždy budou existovat teoretici, jako např. Kondratieff, Schumpeter,
Minsky, kteří vidí tyto zvraty jako nevyhnutelné a multiagentní model: the Surprise Game poskytuje
názornou podporu této myšlence, tj. že stabilita vede k nestabilitě. “Naše hospodářství budou
nezbytně nadále procházet ekonomickými cykly. Jediné co můžeme udělat, je učinit opatření, která
budou tyto cykly zmírňovat, jako je například vytváření fiskální rezervy v době konjunktury a její
využítí v době recese,“ dodal Thompson.
Program CFA je považován za jeden z nejnáročnějších studijních programů ve finanční profesi vůbec.
Kvalifikace a s ní spojený titul CFA má celosvětově vysoký respekt a prestiž. „Získá jej méně než 20 %
kandidátů, kteří se do programu zapíší. Letošních 24 nových absolventů se zařadí mezi 100 000
investičních a finančních CFA profesionálů ze 130 zemí světa," dodává Marek Jindra, prezident CFA
Society Czech Republic.
CFA Society Czech Republic (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů, založená v
dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 136 členských asociací nadnárodní organizace CFA Institute
(www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české
finanční komunitě. V současné době sdružuje 130 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 780 kandidátů z
ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Partnery CFA Society jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young, ING
Investment Management a Thomson Reuters. Mediálním partnerem akce je Ekonom.
Kontakt pro tisk:
CFA Society Czech Republic
Jana Zbortková
Tel.: +420 608 710 739
E-mail: [email protected]
Tisková zpráva
Noví držitelé titulu CFA v roce 2012
Sinan Cafri, CFA
Jan Houfek, CFA
Lucia Houfková, CFA
Aleš Jandač, CFA
Petr Koc, CFA
Daniel Križian, CFA
Michal Miklovič, CFA
Dušan Přecechtěl, CFA
Tímea Trnobranská, CFA
Jiří Voda, CFA
Zuzana Vydrová, CFA
Renata Yatskulyak, CFA
Pavel Černý, CFA
Daniel Křížek, CFA
Tomáš Kubica, CFA
Martin Vnenčák, CFA
Kamil Boros, CFA
Jakub Hamr, CFA
Tomáš Menčík, CFA
Michal Stupavský, CFA
Pavel Kopeček, CFA
Mária Hermanová, CFA
Tomáš Valach, CFA
Tomáš Dzurilla, CFA
Kontakt pro tisk:
CFA Society Czech Republic
Jana Zbortková
Tel.: +420 608 710 739
E-mail: [email protected]
ExxonMobil Business Support Center Czechia, s.r.o.
Raiffeisenbank, a.s.
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
EPIC, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
AXA investiční společnost, a.s.
Česká národní banka
Citibank Europe plc, organizační složka
ČEZ, a.s.
Advanced World Transport a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Brookside Capital
Kohlberg Kravis Roberts
X-TRADE BROKERS DM SA, organizačná zložka
Raiffeisenbank a.s.
CYRRUS, a.s.
UNIPETROL, a.s.
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Československá obchodná banka a.s., nyní na
mateřské dovolené
ČEZ, a.s.
ČEZ, a.s.
Download

Tisková zpráva