Strategický rozvojový plán obce Jestřebí na r. 2015 až 2020
schválený na zasedání obecního zastupitelstva č. 5/2015, dne 10.3.2015
Plánované akce v roce 2015
1. Snižování zadlužení obce - splácení úvěrů u KB a ČSOB
- náklady v r. 2015 – 1.200.00 Kč
- realizace v průběhu celého roku
2. Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti kulturního domu
náklady 4,5 mil. Kč
realizace 1. pololetí 2015
1. Oprava střechy na budově OÚ Jestřebí
náklady 350. 000,- Kč
realizace 2. poletí 2015
1. Nákup techniky a zařízení na likvidaci bioodpadu
náklady 3,5 mil Kč
realizace v druhém pololetí roku, zažádáno o dotaci
1. Realizace dětského hřiště na p.p.č. 24/6 v k.ú. Jestřebí u České Lípy
- předpokládané náklady 800 tis. Kč
- zažádáno o dotaci na MMR
Plánované akce v roce 2016
1. Snižování zadlužení obce - splácení úvěrů u KB a ČSOB
- náklady v r. 2016 – 1.200.000 Kč
- realizace v průběhu celého roku
2. Investice do budovy MŠ
náklady 1.000.000,- Kč
realizace – červenec, srpen 2016 +2017,2018
2. Vybudování cyklostezky nebo chodníku mezi Újezdem a Jestřebím
- odhadované náklady 8 mil. Kč
- v případě vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci (SFDI)
2. Revitalizace zeleně dle plánu péče
- předpokládané náklady 100 000 Kč
- v případě vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci
2. Rekonstrukce chodníku ve směru na Provodín
předpokládané náklady 1 mil. Kč
realizace duben až říjen 2016
2. Oprava podlahy v jedné třídě ve 2. NP základní školy
- odhadované náklady 200.000 Kč
- realizace červenec, srpen 2016
Plánované akce v roce 2017
1. Snižování zadlužení obce - splácení úvěru u ČSOB
- náklady v r. 2017 - 300.000,- Kč
- realizace začátkem roku
2. Oprava místních komunikací
odhadované náklady 5 mil. Kč
realizace jaro, léto 2017
1. Oprava schodů na zříceninu hradu Jestřebí
Odhadované náklady 150 tis. Kč
Plánované akce v roce 2018
1. Oprava dlážděné cesty v Pavlovicích
odhadované náklady 5 mil Kč
v případě vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci
1. Opravy lesních cest
odhadované náklady 2 mil. Kč
realizace – v průběhu celého roku
1. Rekonstrukce kinokavárny a sociálního zařízení
odhadované náklady 1 mil. Kč
Plánované akce v roce 2019
1. Přístupová cesta na hrad Jestřebí
- předpokládané náklady 500.000 Kč
- v případě vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci
2) Víceúčelové hřiště u ZŠ
- předpokládané náklady 1,5 mil. Kč
- v případě vhodného dotačního titulu bude zažádáno o dotaci
3)Vybudování bezdrátového rozhlasu v obci
odhadované náklady 500 tis. Kč
Plánované akce v roce 2020
1. Zateplení a nová fasáda na budově OÚ + nová zasedací místnost na OÚ
předpokládané náklady 1 mil. Kč
1. Rekonstrukce, popř. výstavba nové MŠ
odhadované náklady 5 mil. Kč
1. Rekonstrukce rybníčku „Adamčák“
odhadované náklady 1,5 mil. Kč
1. Oprava cesty z Horního na Dolní Popelov
– odhadované náklady 1 mil. Kč
za obec Jestřebí
Ing. Karel Schreiner
starosta obce
Download

Strategický rozvojový plán obce Jestřebí na r. 2015 až 2020