Obec Jestřebí,
Jestřebí 142, PSČ 471 61
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Obec Jestřebí zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat část pozemku
623/1 v k.ú. Jestřebí u České Lípy, který se nachází podél silnice na Sluneční
dvůr, za cenu 110,- Kč/m2.
Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce na jeho 6. zasedání dne
7.4.2015.
V Jestřebí dne 10.4.2015
Ing. Karel Schreiner
starosta obce
Download

Oznámení o záměru prodeje