DEKO Slovakia s.r.o. - exkluzívne nízkoenergetické domy
Budovateľská 57, Prešov, výroba, veľkoobchod
Hlavná 72, Prešov, vzorková predajňa, maloobchod
Tel.: 0908 999 759, 0915 851 155 Fax.: 051 230 1621
www.dekoslovakia.sk, mail.: [email protected]
Predstavujeme jedinečný systém na výrobu elektrickej energie, ktorý dokáže zabezpečiť sebestačnosť rodinného
domu.
IVVT Vasilina 3,5 kW, IVVT Vasilina 5 kW, IVVT Vasilina 10 kW
Základný popis:
Inteligentná, vertikálna, veterná turbína je zariadenie na výrobu elektrickej energie. Energia sa vyrába pôsobením
vetra na listy turbíny na rotore. Vertikálna veterná turbína sa skladá z rotora na ktorom sú procesorom riadené
lopatky natáčané do smeru vetra, generátora a controllera. Môže sa montovať na rovné strechy domov DEKO
alebo na stožiar.
Rozdiel medzi inteligentnou vertikálnou a bežnou vrtuľovou turbínou:
Vertikálna veterná turbína je v porovnaní s vrtuľovou turbínou mnohonásobne (až 4 a viackrát) účinnejšia.
Dôvodom je väčšia plocha lopatiek, ako aj natáčanie jednotlivých lopatiek servopohonom riadenym procesorom do
smeru vetra, čiže vyhľadáva optimálne prúdenie vetra a natáča lopatky priamo proti jeho prúdeniu. Pôsobením
aerodynamických sil na listy rotoru prevádza inteligentná, vertikálna, veterná turbína VASILINA umiestnena na
stožiari alebo streche energiu vetra na rotačnú mechanickú energiu. Táto je potom generátorom premenená na
elektricku energiu. So stúpajucou rýchlosťou vetra rastú vztlakové síly s treťou mocninou rýchlosti vetra, preto je
turbína opatrená bezpečnostnými prvkami a efektívnou reguláciou výkonu rotora tak, aby sa využila všetka sila
prúdenia vetra 2,5 -30 m/s a zabránilo sa mechanickému a elektrickému poškodeniu turbiny. Pri vertikálnych
veterných turbínach sa nevytvára infrazvuk, sú celkovo tiché do 30 db a neohrozujú vtáky, nevyžadujú obsluhu, sú
plne automatické. Vertikálne veterné turbíny sa môžu používať aj v zastavaných plochách. Dopad na životné
prostredie je minimalny.
Ilustračný obrázok inteligentnej, vertikálnej, veternej turbíny:
DEKO Slovakia s.r.o. - právo na zmenu vyhradené!
DEKO Slovakia s.r.o. - exkluzívne nízkoenergetické domy
Budovateľská 57, Prešov, výroba, veľkoobchod
Hlavná 72, Prešov, vzorková predajňa, maloobchod
Tel.: 0908 999 759, 0915 851 155 Fax.: 051 230 1621
www.dekoslovakia.sk, mail.: [email protected]
IVVT Vasilina 3,5 kW
(Inteligentná, vertikálna, veterná turbína s výkonom 3,5kW)
Generátor
Výstupné napätie
Minimálna rýchlosť vetra pre rozbeh
Menovitá rýchlosť
Pracovná rýchlosť
Maximálna rýchlosť
Výška rotora bez podstavca
Celková výška
Plocha listov turbíny
Hmotnosť
Hlučnosť
Maximálne otáčky
Systém ochrany
Statická elektrina
PMG 3500W
230V/15,7A
2,7 m/s
10 m/s
2,7 – 30 m/s
50 m/s
3m
3,85 m
5,25 m2
185 kg
max 30 db
250 rpm
aerodynamická, procesorom a natočením
0V
Ilustračný obrázok IVVT Vasilina 3,5kW
DEKO Slovakia s.r.o. - právo na zmenu vyhradené!
DEKO Slovakia s.r.o. - exkluzívne nízkoenergetické domy
Budovateľská 57, Prešov, výroba, veľkoobchod
Hlavná 72, Prešov, vzorková predajňa, maloobchod
Tel.: 0908 999 759, 0915 851 155 Fax.: 051 230 1621
www.dekoslovakia.sk, mail.: [email protected]
IVVT Vasilina 5 kW
(Inteligentná, vertikálna, veterná turbína s výkonom 5kW)
Generátor
Výstupné napätie
Minimálna rýchlosť vetra pre rozbeh
Menovitá rýchlosť
Pracovná rýchlosť
Maximálna rýchlosť
Výška rotora bez podstavca
Celková výška
Plocha listov turbíny
Hmotnosť
Hlučnosť
Maximálne otáčky
Systém ochrany
Statická elektrina
PMG 5000W
230V/21,7A
2,7 m/s
10 m/s
2,7 – 30 m/s
50 m/s
2,2m
3,05 m
8,8 m2
285 kg
max 30 db
200 rpm
aerodynamická, procesorom a natočením
0V
Ilustračný obrázok IVVT Vasilina 5kW
DEKO Slovakia s.r.o. - právo na zmenu vyhradené!
DEKO Slovakia s.r.o. - exkluzívne nízkoenergetické domy
Budovateľská 57, Prešov, výroba, veľkoobchod
Hlavná 72, Prešov, vzorková predajňa, maloobchod
Tel.: 0908 999 759, 0915 851 155 Fax.: 051 230 1621
www.dekoslovakia.sk, mail.: [email protected]
IVVT Vasilina 10 kW
(Inteligentná, vertikálna, veterná turbína s výkonom 10kW)
Generátor
Výstupné napätie
Minimálna rýchlosť vetra pre rozbeh
Menovitá rýchlosť
Pracovná rýchlosť
Maximálna rýchlosť
Výška rotora bez podstavca
Celková výška
Plocha listov turbíny
Hmotnosť
Hlučnosť
Maximálne otáčky
Systém ochrany
Statická elektrina
PMG 7500 – 10000W
2 x 230V/15,7A
2,0 m/s
10 m/s
2,0 – 30 m/s
50 m/s
2,2m
3,05 m
11 m2
310 kg
max 30 db
250 rpm
aerodynamická, procesorom a natočením
0V
Ilustračný obrázok IVVT Vasilina 10kW
DEKO Slovakia s.r.o. - právo na zmenu vyhradené!
Download

IVVT Vasilina 3,5 kW, IVVT Vasilina 5 kW, IVVT