NG nová generácia stavebného systému
Ďalšie služby
Našu ponuku služieb neustále rozširujeme podľa požiadaviek našich zákazníkov.
Osvedčenie od firmy Heluz
Služby statika
n Posúdenie a statický návrh nosných konštrukcií objektov, únosnosti muriva, prievlakov,
stĺpov a základov, nosných prievlakov pre vynesenie krovu, schodísk a nosných stien. Pre
statické posúdenie je potrebné dodať stavebnú časť projektu obsahujúcu dôležité zaťažovacie údaje.Výpočty budú realizované podľa ČSN-EN 1990, 1991, 1992, 1996. Ceny jednotlivých výkonov budú kalkulované hodinovou sadzbou predbežným odhadom časovej
potreby, sadzba: 21,- EUR/hod + DPH + príp. náklady na cestovné.
n Program na výpočet únosnosti pilierov a stien podľa ČSN-EN 1996 1-1 (Eurokódu 6)
pod názvom Heluz stena a pilier v 1.1 je spracovaný ako pracovný zošit aplikácie Excel
a je k dispozícii na stiahnutie na stránkach www.heluz.sk, záložka služby Heluz, Služby
statika. Program je ideálnou pomôckou pri navrhovaní muriva Heluz – podľa zadanej
hrúbky a typu muriva sú programom interaktívne ponúkané typy tehál, ich pevnostné triedy, spôsob murovania a z toho vyplývajúce materiálové charakteristiky muriva.
Výber jednotlivých prvkov je veľmi prehľadný a to z roletového menu, ktoré sa prispôsobuje už vybraným hodnotám.
Bližšie informácie a objednávky týchto služieb:
tel.: 0800 106 206, +420 385 793 019, [email protected]
www.heluz.sk - služby
Projekty rodinných domov
Výstavy v roku 2011
n Slovensko
Bratislava
CONECO
29.3-2.4.
n ČR
Brno
IBF
12.4.-16.4.
n Slovensko
Nitra
DOMEXPO 2011
14.4.-17.4.
n Slovensko
Banská Bystrica
PRO ARCH
3.5.-6.5.
n ČR
České Budějovice
HOBBY
11.5.-15.5.
n ČR
České Budějovice
ZEMĚ ŽIVITELKA
25.8.-30.8.
Ďalšie výstavy a aktuálne informácie nájdete na www.heluz.sk a www.heluz.cz
Osvedčenie je vydané na základe každoročného preškolenia. Preškolené firmy sú informované o najnovších výrobkoch a pracovných postupoch firmy Heluz.
V prípade záujmu o získanie osvedčenia kontaktujte centrálu spoločnosti Heluz
(tel.: +420 385 793 011).
Viac informácii na na www.heluz.sk
program komplexnEJ podpory
n Podpora – zasielanie aktuálnych informačných materiálov.
n Poradenstvo – pri riešení návrhu nízkoenergetických a pasivných objektov.
n Kontrola – vystavenie osvedčenia o preškolení, zaistení technologického dohľadu.
n Technická pomoc – zakladanie z brúsených tehál, kladenie panelov.
n Odbornosť – špecializovaný katalóg pre riešenia tepelných mostov.
n Podpora projektovania – moduly knižníc pre programy Archicad, Revit,
Allplan, detaily CAD, kalkulačné programy Tehla a HELUZ KOMÍNY.
V prípade záujmu o naše služby sa zaregistrujte na www.heluz.sk v sekcii komplexná
podpora pre projektantov a staviteľov. Pri zadaní Vašej e-mailovej adresy dostanete novovydané tlačené tlačové materiály vo formáte PDF podstatne skôr, než sa k Vám môžu dostať
v tlačenej podobe.
Viac informácii na www.heluz.sk
nová generácia stavebného systému
nová generácia stavebného systému
Technické zmeny vyhradené
OR
Skvelé tehly pre Váš dom
VZ
HELUZ
STI
(FAMILY)
OR
Skvelé tehly pre Váš dom
OR
Skvelé tehly pre Váš dom
NG
VZ
VZ
HELUZ
PLUS
Osvedčenie o preškolení roletovÉ prekladY
a komínovÉ systémY
VZ
OR
Skvelé tehly pre Váš dom
Stavebník (investor, projektant, stavebná firma), ktorý bude chcieť overiť použitie tehlových blokov HELUZ na realizovanej stavbe, zavolá po dokončení hrubej stavby na centrálu
spoločnosti HELUZ (tel.: +420 385 793 011), kde si túto službu objedná a nahlási kontaktné údaje stavby. Potom sa na stavbu dostaví technicko-obchodný poradca od spoločnosti
HELUZ, ktorý preverí, aký druh materiálu je použitý. Následne bude vydané osvedčenie o druhu použitého materiálu.
Viac informácii na www.heluz.sk
Osvedčenie o preškolení stavebných firiem
o výrobkoch heluz
Projektant projektujúci rodinný dom v systéme HELUZ má možnosť zaevidovať si svoj projekt u firmy HELUZ, čím stavebník získa právo na tzv. prioritnú dodávku. Materiál na tieto
stavby bude dodávaný s čo možno najkratšími dodacími lehotami, najdlhšie do 5 týždňov
od objednania.
www.heluz.sk - obchodné informácie
NG
Ako si túto službu zaistiť?
Viac informácii na www.heluz.sk
PrioritnÉ dodávky
nová generácia stavebného systému
Ide o overenie použitia materiálu na stavbe a vydanie osvedčenia, kde je špecifikovaný druh
tehlových blokov HELUZ PLUS (brúsené), HELUZ THERMO STI (brúsené), HELUZ STI (brúsené)
alebo HELUZ FAMILY. Tato služba má chránit jak zákazníka, tak naši společnost před tím, aby
na stavbě nebyl použit materiál jiných parametrů než je zákazníkem požadován. Stavební
firmy mohou používat toto osvědčení při prezentaci svých staveb zákazníkům.
Osvedčenie je vydané na základe preškolenia špecialistom na komínové systémy a roletové
preklady v Dolnom Bukovsku. Bližšie informácie ohľadom získania osvedčenia na komínové
systémy získate u Ing. Martina Coufalíka (+420 602 284 566), Jana Míchala – oblasť Čechy
(+420 725 794 323), a na roletové preklady u Zdeňka Bořila (+420 606 684 106) a Martina
Kubíka- oblasť Slovensko a Morava (+420 725 836 377)
Vyberte si projekt rodinného domu z katalógov partnerských firiem:
n Artinex CZ s. r. o., www. archipelag.sk
n APEX A s. r. o., www. apex-arch.sk
n ARtip, www. artip.sk
n ERLIS projekt s. r. o., www.erlis.sk
n EUROLINE Slovakia s. r. o, www.eurolineslovakia.sk
n PRODOM spol. s r.o, www.prodom.sk
n PROMIPROJEKT, www.promiprojekt.sk
n SIKARD s. r. o, www.sikard.sk
n WRANDERS s. r. o, www.domnamieru.sk
www.heluz.sk - heluz dom
NG
Osvedčenie o použití tepelnoizolačných blokov HELUZ v stavbe
Strana 31
NG nová generácia stavebného systému
Obchodné, dodacie a platobné podmienky
1. Záväznosť obchodných, dodacích a platobných podmienok
Všetky dodávky tovaru uskutočnené s odberateľmi spoločnosti HELUZ, cihlářský průmysl, v. o. s., sa riadia zmluvou a platnými obchodnými, dodacími a platobnými podmienkami spoločnosti HELUZ podľa aktuálne platného Cenníka. Ceny výrobkov a tovaru sú
vrátane fólie alebo pásky s naložením na dopravný prostriedok vo výrobných závodoch,
príp. vrátane dopravy. Zákazník má právo na bezplatnú dopravu zakúpeného tovaru
podľa aktuálne platného Cenníka – pozrite ďalej čl. 14. K tovarom a službám je konečným zákazníkom účtovaná daň z pridanej hodnoty na Slovensku vo výške 20 %.
2. Súdne miesto
Pre prípad obchodného sporu sa pri tuzemských i zahraničných odberateľoch dohaduje
miestna príslušnosť Krajského, príp. Okresného súdu v Českých Budějoviciach.
3. Služby zahrnuté v cene výrobkov spoločnosti HELUZ
ˆˆ Kvalifikovaná pomoc pri voľbe správneho tehlového systému pre vašu stavbu.
ˆˆ Doprava a zvoz paliet v cene výrobku, príspevky na dopravu – podrobné informácie pozrite podľa čl. 14.
ˆˆ Odborné poradenstvo našich technicko-obchodných poradcov na stavbe.
ˆˆ V cene brúsených tehál je započítané lepidlo alebo pena, zakladacia malta v hrúbke 20 mm a pomoc pri založení stavby v hodnote 250 EUR, ktorá je poskytovaná
na požiadanie za dotovanú cenu 100 EUR bez DPH. Pomoc pri zakladaní ďalších
podlaží z brúsených tehál bude vykonaná s dotovanou cenou 110 EUR bez DPH.
Rezervácia služby – tel.: +420 385 793 053, fax: +420 385 726 962, e-mail: [email protected], príp. elektronicky formulárom na www.heluz.sk.
ˆˆ Spoločnosť HELUZ ponúka výpočet tepelných strát konštrukciami objektu pre energetický posudok v projektovom hodnotení stavby, potrebné informácie nájdete na
www.heluz.sk. Kontakt pre žiadosti o výpočet: [email protected], tel.: +420 385
793 025.
ˆˆ Výpočet spalinovej cesty a návrh komínového telesa.
ˆˆ Kalkulácia cenovej a materiálovej ponuky komínového telesa.
ˆˆ Odborné poradenstvo pri výbere komínového systému a konzultácia pri riešení
jednotlivých detailov, odborné poradenstvo priamo na stavbe.
4. Ďalšie zdarma poskytované služby ponúkané v súvislosti
s kúpou výrobkov spoločnosti HELUZ
ˆˆ Školenia pre projektantov, stavebné firmy a školy.
ˆˆ Pre záujemcov z radov stavebných firiem, stavebníkov, projektantov vystavujeme
„Osvedčenie o použití tepelnoizolačných blokov HELUZ v stavbe“.
ˆˆ Výpočet materiálovej spotreby, špecifikácie a plány kladenia. Odberateľ zašle výkresy na [email protected]
ˆˆ Školenia pre montážne firmy roletových a žalúziových systémov v Dolnom Bukovsku.
ˆˆ Exkurzie pre školy vo výrobnom závode Dolní Bukovsko, Hevlín a Libochovice.
ˆˆ Poradenstvo a zaškolenie stavebnej firmy na založenie muriva z brúsených tehál.
ˆˆ Poradenstvo a zaškolenie montážnych firiem na komínové systémy Heluz v Dolnom Bukovsku, prípadne na inom mieste podľa dohody.
5. Platené služby
ˆˆ Posúdenie a statický návrh nosných konštrukcií objektov, únosnosti muriva, prievlakov, stĺpov a základov.
ˆˆ Kontrola statického návrhu konštrukcií z prvkov Heluz za poplatok 120 EUR na rodinný dom. Suma 60 EUR t.j.1/2 nákladov na túto kontrolu bude vrátená po dodaní
stavebného materiálu Heluz na stavbu.Kontrola sa spraví podľa noriem ČSN.
ˆˆ Návrh nosných prievlakov na vynesenie krovov, schodísk a nosných stien.
ˆˆ Nové návrhy ďalších konštrukcií, ako sú schodiská alebo krovy v prípade, že je nutné
zmeniť ich nosný systém. Pre statické posúdenie je potrebné dodať stavebnú časť
projektu obsahujúcu dôležité zaťažovacie údaje. Ceny jednotlivých výkonov budú
kalkulované hodinovou sadzbou predbežným odhadom časovej potreby, sadzba:
21 EUR + DPH + príp. náklady na cestovné.
ˆˆ Pre statické posúdenie je potrebné dodať stavebnú časť projektu obsahujúcu
dôležité zaťažovacie údaje. Ceny jednotlivých výkonov budú kalkulované hodinoStrana 32
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
vou sadzbou predbežným odhadom časovej potreby, sadzba: 21 EUR/hod + DPH
+ príp. náklady na cestovné.
Dodávateľ zaisťuje energetický certifikát (SR) od príslušných audítorov v SR, táto
služba je platená. Ak má odberateľ záujem o energetický certifikát (SR), je nutné
túto skutočnosť uviesť už vo fáze spracovania projektu alebo cenovej ponuky.
Zabezpečujeme revíziu komína.
Objednávky na zapožičanie pracovných pomôcok – tel.:+421 911 177 450,
e-mailom: [email protected] príp. elektronický formulár na www.heluz.sk
Cena projektu pasívneho domu Heluz Hit bude vybraná formou zálohy, ktorá
bude vrátená, pokiaľ si zákazník objedná materiál na pasívny dom Heluz Hit
priamo u spoločnosti Heluz.
6.
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
Poskytované zľavy
Pre zmluvných odberateľov podľa platných rámcových dohôd.
Pri deklarovanej nižšej pevnosti než je uvedené v cenníku – zľava 2 %.
Na malty a omietky sa vzťahujú zľavy podľa platných rámcových dohôd. Pri dodávke malty HELUZ Supertherm TM na celú stavbu rodinného domu je posuvný
prípravok na murovanie zahrnutý v cene malty.
ˆˆ Pri zakúpení tovaru v inom závode než je výrobný, znižuje dodávateľ poskytovanú
zľavu o 10 % pri tehlovom tovare.
ˆˆ Tovar dodávame aj na neucelené palety. Pri odbere iného množstva tovaru, než
na ucelené palety, účtujeme prirážku 20 % k cenníkovej cene. Ak presiahne cena
objednanej neucelenej palety s prirážkou hodnotu ucelenej palety, je automaticky
dodávaná a fakturovaná paleta celá. Výnimkou sú preklady dodávané priamo na
stavbu. Pri dovoze prekladov na stavbu rodinného domu nie je účtovaná manipulačná prirážka vo výške 20% za rozbalenie pakiet. Manipulačná prirážka bude ďalej
uplatňovaná pri dovoze rozbalených pakiet prekladov na stavebniny.
7. Záručné podmienky, zodpovednosť za chyby a reklamácie chýb
výrobkov
Výrobca zodpovedá a ručí za chyby výrobkov a tovaru v rozsahu stanovenom obchodným príp. občianskym zákonníkom. Výrobca poskytuje na svoje výrobky záruku 5 rokov
pri splnení nižšie uvedenej podmienky pri zabezpečení proti nepriaznivým poveternostným vplyvom a ďalších.
Zabezpečenie tehliarskych výrobkov proti poškodeniu pri nakládke a nepriaznivým poveternostným vplyvom, nakládka, manipulácia a doprava tehliarskych výrobkov sa riadi
pokynmi vid. www.heluz.cz- technologické postupy nakládky.
Reklamácia na sortiment, prípadne množstvo, musí byť kupujúcim uplatnená ihneď pri
prevzatí tovaru. Reklamáciu na chyby výrobkov, prípane ich poškodenie musí kupujúci
uplatniť bez zbytočného odkladu, a to ešte pred zapracovaním do stavby. Tovar musí
reklamujúci skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby bolo možné objektívne
zistiť stav reklamovaných výrobkov. Kvalita výrobkov je daná normami, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode – pozrite www.heluz.sk, priečinok NA PREVZATIE – Legislatíva. Reklamácia sa uplatňuje vždy písomne u toho, kto reklamujúcemu výrobky predal.
Ak je predávajúcim spoločnosť HELUZ, v. o. s., táto prijíma písomné reklamácie doručené
do svojho sídla: Dolní Bukovsko č. p. 295, PSČ 373 65 alebo na e-mail [email protected]
sk. Na inak podané reklamácie nebude braný ohľad. Na posúdenie reklamácie je nutné
umožniť prístup predávajúcemu k reklamovanému tovaru. Reklamácia nemá odkladný
vplyv na zaplatenie tovaru v plnej výške. Oprávnené reklamačné nároky kupujúceho
budú riešené:
ˆˆ náhradnou dodávkou,
ˆˆ poskytnutím zľavy,
ˆˆ dobropisom.
Odberateľ nemá právo započítať uplatnený nárok na zľavu z chýb výrobku proti vzájomnej pohľadávke dodávateľa alebo nezaplatiť dohodnutú cenu za výrobky v dohodnutom termíne z dôvodu uplatnenia uvedeného nároku.
8. Platobné podmienky
Platba za tovar prebieha v hotovosti (v sídle firmy HELUZ alebo na výdajných expedíciách), predfaktúrou, inkasom a na faktúru pri zložení finančnej istiny alebo
Technické zmeny vyhradené
NG nová generácia stavebného systému
Obchodné, dodacie a platobné podmienky
zaistení platby bankovou garanciou, prípadne poistením. Platobné podmienky sú
konkrétne upravované zmluvou. Dňom splatnosti sa rozumie deň, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho. Úhrady sú sledované podľa výpisu
z účtu dodávateľa za predchádzajúci pracovný deň. Odber na faktúru je možný iba
pre zmluvných odberateľov. Pri oneskorenej platbe je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi vo výške 0,05 % zmluvný úrok z oneskorenia za každý deň oneskorenia od dátumu splatnosti pohľadávky až do dňa, keď bola suma pripísaná na
bankový účet dodávateľa. S odkazom na § 445 OZ nadobudne kupujúci vlastnícke
právo na tovar až jeho úplným zaplatením. Nebezpečenstvo škody na tovare podľa
§ 445 OZ však prechádza na kupujúceho už v čase, keď prevezme tovar. Pri vrátení
tovaru, napr. z dôvodu chyby v objednávke na sklad dodávateľa je dobropisovaných
50 % pôvodne fakturovanej ceny. Tovar je možné vrátiť iba v ucelených paletách, bez
poškodenia a iba do výrobného závodu, odkiaľ bol expedovaný. Podmienkou na vrátenie tovaru je písomné odsúhlasenie vrátenia tovaru dodávateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo tovar späť neprijať. Dodávateľ je oprávnený pozastaviť dodávku tovaru
pri dohodnutom postupnom plnení v prípade, keď odberateľ neplní svoju povinnosť na
zaplatenie ceny za dodávku.
9. Cenové ponuky
Dodávateľ spracuje zaslané ponuky na adresu [email protected], tel.: +420 385 793 053
v čo najkratšom čase a vytvorí platnú cenovú ponuku za daný sortiment, množstvo a obdobie pre konkrétnu stavbu. Cenové ponuky spracované dodávateľom sú záväzné a platné
iba počas 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak a ak bola ich záväznosť písomne
potvrdená vrátane uvedenia lehoty platnosti. Ak nie je uvedené inak, sú ceny v cenových
ponukách uvažované z výrobného závodu, t. j. franko výrobný závod bez dopravy zdarma či príspevkov na dopravu. Harmonogram vývozu pri veľkých akciách je nutné spresniť
1 mesiac pred začiatkom výstavby.
10. Dodacie lehoty
Dodávky sú realizované v súlade s evidenciou objednávky, na ktorú nadväzuje expedičný
príkaz, ktorý je vystavovaný v období podľa predbežného termínu uvedeného v evidencii objednávky. Evidencia objednávky má platnosť maximálne 2 mesiace. V prípade, že
zákazník nejaví záujem o vývoz objednaného tovaru v období podľa predbežného termínu, môže výrobca zaevidovanú objednávku zrušiť. Platnosť expedičného príkazu je
8 kalendárnych dní odo dňa jeho vydania. Po tomto dátume stráca platnosť. Vystavením
expedičného príkazu dochádza k akceptácii objednávky nezameniteľného tovaru (napr.
roletové preklady) dodávateľom a objednávateľovi vzniká povinnosť tento tovar odobrať a zaplatiť zaň kúpnu cenu (pozrite čl. 11). V prípade požiadavky na zaistenie dodávky
vrátane dopravy od dodávateľa je táto dodávka zvyčajne realizovaná do štyroch kalendárnych dní odo dňa vystavenia expedičného príkazu, ak nie je dohodnuté inak. Objednávka musí okrem iného obsahovať: presné miesto dodania a označenie – názov stavby,
napr. rodinným dom p. Novák, D. Bukovsko, ul. Nová 2 alebo parc. číslo; konečného odberateľa a jeho adresu, napr. Jan Novák, Dynín, ul. Veľká 5; preberaciu osobu a jej telefón; konkrétny sortiment, konkrétne množstvo. Na objednanie tovaru môžete využiť
internetový obchod na www.heluz.sk. Projektant projektujúci rodinný dom v systéme
HELUZ má možnosť zaevidovať si svoj projekt u firmy HELUZ, čím objekt získa právo na
tzv. prioritnú dodávku. Tieto objekty budú dodávané s čo možno najkratšími dodacími
lehotami, najdlhšie do 5 týždňov od objednania. Bližšie informácie – pozrite www.heluz.sk/obchodné informácie alebo zákaznícka linka: 0800 106 206, [email protected] Dodávateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť alebo nedodržať termín už potvrdenej dodacej
lehoty z nižšie uvedených závažných dôvodov:
ˆˆ pri živelných pohromách alebo z príčin tzv. vyššej moci,
ˆˆ pri havárii technologického zariadenia dodávateľa,
ˆˆ pri prechodnom nedostatku tovaru alebo dopravy z kapacitných alebo sortimentných dôvodov.
ˆˆ Plynulosť dodávok je daná dodržovaním stanovených platobných podmienok!
11. Predajné ceny
Ceny jednotlivých výrobkov sú uvedené v aktuálne platnom Cenníku. Pri zmene cien
v Cenníku bude účtovaná cena, ktorá je uvedená v potvrdenej objednávke. Dňom predaja sa rozumie deň expedície. Ceny uvedené v cenníku sú vrátane nakládky realizova-
né na skladoch predávajúceho, bez dane z pridanej hodnoty. K cenníkovým cenám sa
priúčtovávajú aj mimoriadne prirážky, napr. pri odbere deleného paketu alebo palety
a pod., pozrite Cenník.
počet palet
pásmo I. II.
pásmo III. IV. V.
nad 300
doprava zdarma
doprava zdarma
200 - 299
doprava zdarma
doplatek 42,50 €
100 - 199
doplatek 85 €
doplatek 170 €
pozn. pozrite mapku na str. 29. Bližšie údaje o podmienkach zvozu paliet poskytne centrálna predajná služba.
12. Paletové hospodárstvo
Palety a preklady nie sú považované za vratný obal v zmysle zákona o obaloch
č. 477/2001 Zb. Nepoškodené a znovu použiteľné palety a preklady je možné vrátiť do
ktoréhokoľvek výrobného závodu v rámci firmy HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. Palety a preklady dodávateľ pri nákupe tovaru fakturuje a späť vykupuje za ceny uvedené
v cenníku. Na vrátené palety vystaví odberateľ faktúru.
ˆˆ Späť budú prijaté iba tie palety a množstvá, ktoré sme predali.
ˆˆ Lehota na vrátenie paliet a hranolov je 12 mesiacov odo dňa predaja.
ˆˆ Pri spätnom vrátení musia byť palety skladané na seba.
Expedícia je oprávnená odmietnuť prevzatie paliet a hranolov pri nedodržaní zhora
uvedených podmienok zákazníkom. Palety, prípadne hranoly, ktoré expedícia neprevzala, môžu zostať na závode 14 dní a sú k dispozícii pre odvoz. O neprevzatí paliet bude
zákazník informovaný písomne. Po uvedenej lehote budú palety zlikvidované. Vo firme
HELUZ je možné objednať triedenie neprijatých paliet za poplatok 0,60 €/ks. Tento poplatok sa účtuje za každú paletu v dodávke.
palety, hranoly
predajná cena
bez DPH
s DPH
€
€
výkupná cena
bez DPH
s DPH
€
€
palety 118 x 100 a 134 x 100 cm
8,51
10,21
7,66
9,19
palety 120 x 80 cm (EUR) palety 53 x 110 cm
(roletové preklady HELUZ)
drevené hranoly 8 x 8 x 103
a 8 x 8 x 93 cm (stropné nosníky, keramické preklady)
8,51
10,21
7,23
8,68
4,26
5,11
3,83
4,60
1,28
1,54
1,15
1,38
13. Doprava
Predávajúci zaisťuje na požiadanie kamiónovú dopravu z jednotlivých výrobných závodov. Ceny prípadných doplatkov vzdušnou čiarou od príslušného dodávateľského závodu, v ostatných štátoch sú buď príplatky vyznačené v mape dopravy alebo sú kalkulované individuálne. Bližšie informácie oznámi kupujúcemu centrálna predajná služba.
Ucelený kamión sa rozumie hmotnostne alebo plošne vyťažený kamión (18 – 20 paliet).
Doprava v cene výrobku je nižšie označovaná ako doprava zdarma. Doprava s hydraulickou rukou nie je vhodná pre perlit.
Tehly HELUZ, stropy HELUZ MIAKO, preklady
ˆˆ Doprava zdarma uceleného kamióna v zeleno vyznačenej oblasti.
ˆˆ Zdarma je poskytovaná iba doprava základná, t. j. kamión so zložením odberateľom. Pri iných možnostiach, napr. pri doprave so zložením HR bude vždy dofakturované príslušné cenové zvýšenie. Príslušné cenové zvýšenie bude dofakturované
tiež pre vzdialenosti mimo vyznačenej oblasti. Doplatok pri zložení hydraulickou
rukou 85 EUR.
ˆˆ V prípade objednané a následne neuskutočnené vykládky HR je účtovaný storno
poplatok vo výške 77 EUR.
Stropné nosníky, preklady, roletové preklady
ˆˆ Doprava zadarmo uceleného kamióna do zeleno vyznačenej oblasti. Pri zaistení
dopravy dodávteľom z Dolního Bukovska a pri dosiahnutí hodnoty sortimentu
stropných nosníkov, prekladov a roletových prekladov 5 872 EUR v cenníkových
cenách je poskytovaná dodatočná zľava 4 % na kamión.
Technické zmeny vyhradené
Strana 33
NG nová generácia stavebného systému
Tehlové komínové systémy HELUZ
ˆˆ Doprava zadarmo do zeleno vyznačenej oblasti pri spoločnej dodávke uceleného kamióna so sortimentom tehál alebo prefabrikáce alebo uceleného kamiónu komínov. Pri
doprave komínovej zostavy HELUZ samostatne - podľa ďalej uvedenej mapky cien dopravy, pozrite str. 36.
Ďalšie podmienky pre poskytovanie dopravy zadarmo
ˆˆ Doprava zadarmo bude poskytnutá pri zaistení dopravy dodávateľom. Pri zaistení dopravy odberateľom bude na ucelený kamión poskytnutý paušálny príspevok 85 EUR .
ˆˆ V prípade odberu neuceleného kamióna pri zaistení dopravy odberateľom bude namiesto paušálneho príspevku poskytnutá zľava 2 % z cenníkovej ceny predávaného tovaru.
V prípade požiadavky na odber neuceleného kamióna a zaistenia dopravy dodávateľom je fakturovaná plná cena dopravy a namiesto paušálneho a dopravného príspevku je
poskytnutá zľava 2 % z cenníkovej ceny predávaného tovaru. Plná cena dopravy je stanovená individuálne.
ˆˆ V prípade odberu neuceleného kamióna, ktorý je súčasťou dodávky kompletného rodinného domu – tzv. posledný závoz, je tiež poskytovaná doprava zadarmo.
Zvoz paliet zadarmo pre západné Slovensko
ˆˆ Objednávkové miesto je centrálna predajná služba tel.: +421 243 421 062, fax: +421 243 420 104, zákaznícka linka: 0800 106 206, e-mail: [email protected], [email protected]
ˆˆ Jedno miesto nakládky, jedno miesto vykládky.
ˆˆ Bližšie údaje o dopravných podmienkach: www.heluz.sk.
ˆˆ Po dohode s predajnou službou predávajúceho a po prerokovaní s dopravcom je možné uskutočniť aj ďalšiu vykládku, prípadne nakládku za individuálne stanovenú cenu.
ˆˆ Zmena miesta vykládky uvedeného na evidovanej objednávke a následne na expedičnom príkaze neodsúhlasená s dodávateľom je hrubým porušením podmienok na získanie
dopravy zadarmo. Náklady na túto dopravu budú kupujúcemu vyúčtované.
ˆˆ Čas vykládky nepresiahne 2 hodiny od príjazdu kamióna. Pri prekročení uvedeného času je predávajúci oprávnený vyúčtovať príjemcovi tovaru náhradu za čakanie vozidla,
a to 19,- € za každú začatú hodinu.
ˆˆ Príjazd na miesto vykládky iba po spevnenej komunikácii.
ˆˆ Firma HELUZ si vyhradzuje právo na zmenu prepočítavacích koeficientov na iné meny než CZK v priebehu platnosti tohto Cenníka. Pri zmene prepočítavacích koeficientov je
východiskovou menou EUR. Ak nie je uvedené inak, sú ceny uvádzané v EUR.
ˆˆ Fakturačná mena pre jednotlivé štáty sa riadi písomným vyhlásením dodávateľa zaslaným zmluvným odberateľom. Ak nebude zmenené, platí pre dodávky do Česka fakturácia
v CZK, pre dodávky pre Slovensko, do Rakúska a Nemecka fakturácia v EUR, pre dodávky do Poľska fakturácia v CZK alebo PLN, do Maďarska v CZK alebo HUF prípadné EUR.
V špecifických prípadoch sú možné individuálne dohody.
ˆˆ Pre Slovensko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko sú zľavy vyhlasované samostatne bez väzby na český trh.
14. Cenník dopravy
tehly HELUZ
nosníky HELUZ MIAKO, ploché a nosné preklady
HELUZ, roletové preklady HELUZ
doprava uceleného kamióna iba tohto sortimentu
Doprava zahrnutá v cene
výrobku v zeleno vyznačenej oblasti,
doplatok pri zložení hydraulickou rukou alebo doprava na
konkrétnu hodinu 85 EUR.
Doprava zdarma uceleného kamióna do
zeleno vyznačenej oblasti - pozrite
mapku na str.36.
Navyše s príspevkom pri dosiahnutí hodnoty
sortimentu stropných nosníkov, prekladov
a roletových prekladov
5 872 EUR v cenníkových cenách je poskytovaná
dodatočná zľava
4 % na kamión.
Tehlové komínové systémy
Tehlové komínové systémy HELUZ
HELUZ
spoločne s tehlami alebo prefabrikáciami,
dodávané samostatne
príp. uceleného kamióna komínov
Doprava podľa
ďalej uvedenej
mapky cien dopravy,
pozrite na str. 29.
panely HELUZ
doprava s návazností
na technologický postup stavby
nebo doprava na čas z Libochovic
Doprava
zahrnutá
v cene výrobku.
Doprava zahrnuta
v ceně výrobku
ˇ sa na Vaše objednávky a dobrú spoluprácu.
Tešíme
Ing. Jan Krampl
obchodní ředitel
Strana 34
Technické zmeny vyhradené
NG nová generácia
generace stavebního
stavebnéhosystému
systému
Mapky dopráv
tehly HELUZ, nosníky HELUZ MIAKO, ploché a nosné preklady, roletové preklady HELUZ, komíny HELUZ,
– doprava ucelených kamionov iba tohto sortimentu
komíny HELUZ – doprava samostatných komínov a pracovných pomôcok po pásmach
IV.
V.
III.
I.
II.
pásmo
I.
II.
III.
IV.
V.
komíny HELUZ ako súčasť
kamiónových dodávok ďalších
sortimentov
€/komín
0,0,0,0,0,-
komíny HELUZ doprava samostatných
komínov po pásmach bez DPH
€/komín
190,230,270,340,420,-
Prosíme našich zákazníkov, aby uvádzali požadované termíny dodania jednotlivých dodávok. Je možné špecifikovať týždeň, obdobie od - do napr.1.4.-4.4.2011 alebo
deň, časť dňa prípadne hodinu. Nie sme schopní zabezpečiť vždy 100% splnenie termínu, avšak zostáva to naším cieľom.
Strana 36
Technické zmeny vyhradené
Download

V ZO R - Heluz