český výrobce s tradicí od roku 1876
Cihla - Vaše jistota
&& teplo
&& pevnost
&& trvanlivost
&& ekologie
Ceník
platnost
od 1. 4. 2011
Cihly, které již nemusíte zateplovat …
… U až 0,12 W/m2K
… R až 7,91 m2K/W
NG nová generace stavebního systému
Pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné
OBSAH
Pasivní, nízkoenergetické
a energeticky úsporné bydlení
2–3
Zdění z cihel HELUZ
4–5
Přehled sortimentu
6
Cihly HELUZ
ZDIVO PRO PASIVNÍ STAVBY
Společnost HELUZ nabízí pro obvodové stěny pasivních domů broušené cihelné bloky pro
jednovrstevné zdivo HELUZ FAMILY 50. Pro zvýšení tepelněizolačních parametrů možno
cihelné bloky vysypat drceným polystyrénem nebo perlitem.
Sortiment HELUZ:
7–15
Maloformátové cihly a speciální tvarovky
16
Cihelné obkladové pásky HELUZ
16
Novinka Nepálené hliněné cihly
16
Akustické cihly HELUZ
17
Materiály a pomůcky
18–21
Cihelné komíny HELUZ
22–23
Keramické stropní panely HELUZ
24–26
Stropy HELUZ MIAKO
26–27
Nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ
28–29
HELUZ FAMILY 50
str. 7
požadovaný součinitel prostupu tepla U obvodové konstrukce do 0,15 W/(m²K)
70 – 90 % úspora energie v porovnání s běžným bytovým fondem
ZDIVO PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
Většina sortimentu cihelných bloků společnosti HELUZ pro jednovrstvé obvodové zdivo splňuje parametry pro nízkoenergetické domy. Jedná se o sortiment výrobkové řady FAMILY
cihly tloušťky 44 a 38 cm, dále THERMO STI tloušťky 49 a 44 cm parametry nízkoenergetického stavění splňují cihelné bloky označené STI tloušťky 40 a 38 cm.
Sortiment HELUZ:
HELUZ THERMO STI 49
HELUZ FAMILY 44
HELUZ THERMO STI 44
HELUZ STI 40
HELUZ FAMILY 38
HELUZ STI 38
str. 7
str. 8
str. 8
str. 10
str. 11
str. 11
požadovaný součinitel prostupu tepla U obvodové konstrukce do 0,25 W/(m²K)
Překlady HELUZ
HELUZ DŮM - zákaznické služby
Školení HELUZ, Výstavy 2010
Obchodní, dodací a platební podmínky
29
30–31
32
ZDIVO PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY
Pro energeticky úsporné stavění HELUZ nabízí cihelné bloky z řady PLUS tloušťky
44 a 40 cm.
Sortiment HELUZ:
33–34
Vysvětlivky k tabulkám
35
Mapka dopravy
36
Řešení pro obvodové stěny
37
Parametry zdiva
o 50 % menší spotřeba energie než běžná budova
HELUZ PLUS 44
HELUZ PLUS 40
požadovaný součinitel prostupu tepla U obvodové konstrukce od 0,25 do 0,29 W/(m²K)
o 30 % menší spotřeba energie než běžný dům
ZDIVO PRO ENERGETICKY VYHOVUJÍCÍ DOMY
38–39
Požadované parametry normy splní již cihly řady HELUZ PLUS tloušťky 38, 36,5
a 30 cm a cihelné bloky řady HELUZ STI tloušťky 30 a 25 cm.
Sortiment HELUZ:
HELUZ PLUS 38
HELUZ PLUS 36,5
HELUZ PLUS 30
HELUZ STI 30
HELUZ STI 25
požadovaný součinitel prostupu tepla U obvodové konstrukce 0,38 W/(m²K)
Strana 2
str. 8
str. 10
Technické změny vyhrazeny
str. 11
str. 12
str. 13
str. 13
str. 14
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému
bydlení se stavebním systémem HELUZ
CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ HIT
základní parametry heluz HIT
typ výstavby
počet osob / obytné místnosti
roční potřeba tepla na vytápění
obytná plocha
užitná plocha
zastavěná plocha
obestavěný prostor
sklon /výška střechy
garážové stání
cihlový dům
4/4
18,6 kWh/m2
64,1 m²
137,4 m²
108,7 m2
660 m3
40° / 7,68 m
garáž
prodejní cena materiálu HELUZ bez garáže
bez DPH + doprava ZDARMA
prodejní cena materiálu HELUZ s garáží
bez DPH + doprava ZDARMA
cena projektu včetně DPH
+ bonus energetický průkaz ZDARMA
od 186 940 Kč *
Cihelný pasivní dům HELUZ HIT
* Cena je platná pouze při koupi projektu přímo od společnosti HELUZ.
Nejedná se o ceníkovou cenu materiálu HELUZ, ale o cenu se započtením slev.
Uvedená cena materiálu HELUZ na dům HELUZ HIT je pouze orientační. Aktuální
platná cena je uvedena na www.heluz.cz.
Projekt zákazník objednává přímo u společnosti HELUZ a je společností HELUZ přímo
dodáván odběrateli (zákazníkovi). Materiál HELUZ je objednáván též přímo u společnosti HELUZ. Dodáván je pak prostřednictvím smluvního partnera společnosti HELUZ
blízkého lokalitě stavby. Dodávka přes smluvního partnera nemá vliv na výši prodejní
ceny.
od 213 102 Kč *
15 000 Kč
CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ POHODA
základní parametry heluz POhODA
cihlový dům
6/5
typ výstavby
počet osob / obytné místnosti
roční potřeba tepla na vytápění
obytná plocha
užitná plocha
zastavěná plocha
obestavěný prostor
sklon /výška střechy
garážové stání
-
kuchyň
9,4
obývací pokoj + jídelna 27,8
82,00 m2
139,70 m2
88,69 m2
602,3 m3
10° / 7,30 m
ne
8250
3,9
ložnice
12,0
koupelna
+ WC 3,4
15 000 Kč
5,1
technická
místnost
2,8
* Cena je platná pouze při koupi projektu přímo od společnosti HELUZ.
Nejedná se o ceníkovou cenu materiálu HELUZ, ale o cenu se započtením slev.
Uvedená cena materiálu HELUZ na dům HELUZ POHODA je pouze orientační. Aktuální
platná cena je uvedena na www.heluz.cz.
Projekt zákazník objednává přímo u společnosti HELUZ a je společností HELUZ přímo
dodáván odběrateli (zákazníkovi). Materiál HELUZ je objednáván též přímo u společnosti HELUZ. Dodáván je pak prostřednictvím smluvního partnera společnosti HELUZ
blízkého lokalitě stavby. Dodávka přes smluvního partnera nemá vliv na výši prodejní
ceny.
2,2
zádveří
7,8
prodejní cena materiálu HELUZ *
bude v dohledné době uvedena na www.heluz.cz
cena projektu včetně DPH
+ bonus energetický průkaz ZDARMA
Cihelný pasivní dům HELUZ POHODA
10750
šatna
4,1
pokoj
14,1
pokoj
13,1
hala
8,1
8250
ložnice
15,2
koupelna
8,5
WC
2,4
technická
místnost
2,8
koupelna
+ WC 3,4
zádveří
7,8
kuchyň
9,4
obývací pokoj + jídelna 27,8
2,2
3,9
ložnice
12,0
5,1
10750
Firma HELUZ pomáhá s vyřízením žádostí o dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM.
Více informací najdete v prospektu CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ HIT a HELUZ POHODA nebo na www.heluz.cz.
Technické změny vyhrazeny
Strana 3
NG nová generace stavebního systému
Způsoby zdění z broušených cihel HELUZ
HELUZ pěna (polyuretanová pěna)
Speciální polyuretanová pěna
se nanáší aplikační pistolí.
(spára 1 mm)
HELUZ celoplošné lepidlo
Malta pro celoplošnou tenkou spáru
překrývá celoplošně dutiny v cihlách.
(výsledná spára 1 mm)
HELUZ lepidlo
Malta pro tenkou spáru pokrývá žebra cihel, dutiny
v cihlách nejsou překryty.
(spára 1 mm)
HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem, protože tak lze dosáhnout nejlepších vlastností zdiva.
Namáčení broušených cihel do lepidla
Pokud není pro danou tloušťku zdiva k dispozici nanášecí
válec lepidla, cihly HELUZ se namáčejí přímo v namáčecí nádobě spodní ložnou plochou do lepidla určeného pro tenkou
spáru.
Upozorňujeme, že hodnoty uváděné v technických materiálech jsou pro zdivo, kdy byla použita technologie nanášení
malty nanášecím válcem.
Způsoby zdění z cihel HELUZ
HELUZ malta TM
tepelněizolační malta
Způsob zdění nebroušených bloků.
(spára 8 - 12 mm)
HELUZ malta TM
tepelněizolační malta
Použití maltovacího přípravku
u nebrouš. cihel (spára 8 - 12 mm).
HELUZ malta TREND
tepelněizolační malta
Způsob zdění nebroušených bloků.
(spára 6 mm)
Stavět s firmou HELUZ je výhodné
Bloky HELUZ mají jmenovitou výšku 238 mm. Jsou vyráběny s výškovou tolerancí od 0 do 4 mm. Při dodržení skladebné výšky 250 mm vychází průměrná spára 8-12 mm. Při
dodržení průměrné tloušťky spáry 8 mm můžete ušetřit až 30 % nákladů na zdicí maltu. Další možností je použití malty TREND s průměrnou tloušťkou spáry 6 mm a úsporou
50 % nákladů na zdicí maltu. Při použití malty TREND je skladebná výška nepatrně snížena.
Strana 4
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému
Řešení tepelných mostů z cihelných bloků HELUZ
Snížení tepelných ztrát první vrstvy zdiva
Místem, kde nejčastěji dochází k výrazným tepelným ztrátám, je přechod zdiva a betonového základu. Řešením je vysypání první vrstvy zdiva tepelněizolačním materiálem – drceným polystyrénem HELUZ PLUS a HELUZ R. Pro snadné a rychlé vyplnění dutin je vhodné použít maltovací
přípravek HELUZ (obr. 1).
Aby se polystyrén při vyplňování dutin nevysypával ze svislých spár mezi cihlami, je vhodné tyto spáry zdiva utěsnit např. lepidlem pro tenké spáry
(obr. 2).
Při zdění na HELUZ lepidlo pro tenkou spáru cihly v druhé vrstvě nad vrstvou zdiva s perlitem do malty namáčíme, při použití HELUZ lepidla pro celoplošnou
tenkou spáru použijeme nanášecí válec.
Případnou vodu, která neodtekla ze základní desky nebo stropu je nutné ze stavby vymést. Při založení stavby z broušených cihel je z tloušťky zakládací
malty patrné, kde je nejnižší místo desky nebo stropu. V tomto místě (označeno oranžovou šipkou na obr. 2) je vhodné maltu přerušit, aby vznikl kanálek,
kterým může voda ze stavby odtékat.
obr. 1
obr. 2

Řešení tepelných mostů kolem rámů oken a dveří
Z důvodů eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří se parapety a ostění otvorů vyzdívají pomocí cihel krajových a krajových polovičních s kapsou
pro vložení izolantu, který přeruší tepelný most kolem rámů oken či zárubní dveří. V parapetní vrstvě cihlu ukládáme do lože z tepelněizolační malty
HELUZ TM otočenou na bok tak, aby kapsa pro vložení izolantu směřovala nahoru (obr. 3). Ostění otvoru zdíme takovým způsobem, aby cihly krajové a krajové poloviční byly převázány. V parapetu i ostění otvoru vznikne drážka. Do ní vložíme pruhy extrudovaného polystyrénu, který bude
plynule navazovat na tepelnou izolaci překladu (obr. 4).
obr. 3
obr. 4
Prostup tepla tvarovkou HELUZ THERMO STI 44 kolem okenního rámu
THERMO STI 44-K
s extrudovaným
polystyrénem
THERMO STI 44
bez extrudovaného
polystyrénu
Technické změny vyhrazeny
Strana 5
NG nová generace stavebního systému
Přehled sortimentu HELUZ
Název
cihelného bloku
HELUZ
FAMILY 50
THERMO STI 49
FAMILY 44
THERMO STI 44
PLUS 44
P 15 44
STI 40
PLUS 40
P 15 40
FAMILY 38
STI 38
PLUS 38
P 15 38
PLUS 36,5
P 15 36,5
STI 30
PLUS 30
P 15 30
STI 25
PLUS 25
24
P15 24
20
17,5
14
11,5
8
6,5
broušená
varianta
(doplňky)
polystyren
(perlit)
1. řada
K
K-1/2










































1/2
R
R
s
kapsou




ZDARMA
lepidlo
ZDARMA
celoplošné
lepidlo
ZDARMA
HELUZ
pěna
ZDARMA
zakládací malta





















































































































30/24N



N























cena
na
str.
7
8
10
11
12
13
14
15
Legenda:
zdivo pro pasivní stavby
zdivo pro energeticky úsporné stavby
zdivo pro nízkoenergetické stavby
zdivo pro běžné (vyhovující) stavby
zdivo vhodné pro bytové domy
Cena za jednotku tepelného odporu u obvodového zdiva
sortiment
průměrná cena
Kč/m2 bez DPH zdiva
včetně malty na jednotku
tepelného odporu
Strana 6
HELUZ
FAMILY
180,-
HELUZ
STI
broušená
HELUZ
STI
200,-
210,-
HELUZ
PLUS
broušená
HELUZ
PLUS
240,-
250,-
Technické změny vyhrazeny
Výhody cihelného zdiva
r
r
r
r
tepelná akumulace
tepelná stabilita
zdivo dýchá
zdravý přírodní materiál
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 134x100
HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické domy
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
247/500/249
0,082
označení
výrobku
FAMILY 50 s lepidlem,
s celoplošným lepidlem, s pěnou 1)
1)
R1
0,15 6,49
U2
R2
U4
R4
0,16
6,14
0,15
6,46
8
–
5,0

cena bez DPH
pevnost třída spotřeba charakt.
cihly reakce malty pevnost
zdiva
na oheň
MPa
l/m2
MPa
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U1
16 ks
32 ks
50 ks
bez
malty
včetně
malty
(lepidla)
Kč/ks
Kč/ks
–
69,90
3,7 1)
bez malty
Kč/m2
–
nízkoenergetické
domy
označení
výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
THERMO STI 49 broušená
s pěnou
THERMO STI 49 broušená
s celoplošným lepidlem
THERMO STI 49 broušená
s lepidlem
247/490/249
THERMO STI 49 *
247/490/238
Kč/m3
1 118,-
2 237,-
0,103
U1
0,19
R1
5,02
U2
R2
0,20
U3
4,77
K
N**
0,110
varianta
0,20
4,84
0,21
4,62
rozměry
D/Š/V
cena bez DPH
mm
Kč/ks
broušená
FAMILY
247/500/249
broušená
THERMO STI
247/490/249
MPa
MPa
4,99
0,20
*
*
4,84
MPa
l/m2
1,0
1,5
5m
dóza
1,9
3,1
4,6
1,4
2,4
4,9
1,0
2,2
46
Kč/ks
Kč/ks
2
2)
bez malty
Kč/m2
Kč/m3
67,10
66,80
–
–
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
1 074,-
2 194,-
1 069,-
2184,-
1 030,-
2 106,-
FAMILY
125/500/249
broušená
THERMO STI
125/490/249
60
THERMO STI *
125/490/238
34,10
THERMO STI
247/490/166
67,10
42,00
53,50
–
853,-
1 743,-
–
–
Doplňkové cihly
FAMILY 50-K
FAMILY 50-K-1/2
66,00
247/490/238
64,40
Do vyprodání zásob.
balení
na paletu
134x100
ks
80,40
broušená
broušená
cena bez DPH
8
THERMO STI
K-1/2
R3
0,19
16 ks
32,7 ks
60 ks
pev- výpočt. charakt. sponost pevnost pevnost třeba bez včetně
cihly zdiva zdiva malty malty malty
(lepidla)
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
označení
doplňků
*
Kč/m2
Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla.
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 134x100
2)
Kč/m3
včetně malty (lepidla,
pěny)
a zakládací malty
120
70
49-K
Do vyprodání zásob.
49-K-1/2
extrudovaný polystyrén XPS
řezaný viz str. 19
49-N
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly
použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
**
Cihly HELUZ s polystyrénem nebo hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce - zasypání na stavbě
označení výrobku
FAMILY 50 + polystyrén
s celoplošným lepidlem
FAMILY 50 + perlit
s celoplošným lepidlem
THERMO STI 49 broušená + perlit
s celoplošným lepidlem
3)
tepelná tepelná
vodivost vodivost
lz
lU
W/mK
W/mK
0,082
0,065
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U1
R1
0,11 9,13
U2
R2
U3
0,12
7,91
0,12
R3
třída
reakce
na oheň
cena bez DPH (včetně lepidla a zakládací malty u broušených cihel)
spotřeba
polystyrénu (perlitu )
litrů na
1 ks cihly
l/bm
l/m2
l/m3
18,45
73,8
259,2
590,4
8,13 B-s1, d0
0,086
0,075
0,12 7,97
0,14
6,91
0,14
7,12
A1
0,162
0,080
0,14 7,05
0,16
6,17
0,15
6,39
A1
18,45
73,8
295,1
603,2
základní
tvarovka
3)
tvarovka + polystyrénu
(hydrofobizovaný perlitu )
Kč/ks
Kč/m2
69,90
91,70
1 467,-
69,90
108,60
1 738,-
66,80
105,50
1 688,-
Tvarovka i zásypový materiál jsou prodávány samostatně.
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
Strana 7
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
FAMILY 44
označení
výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
FAMILY 44 s lepidlem,
s celoplošným lepidlem, s pěnou 1)
16 ks
36,4 ks
60 ks
U1
R1
U2
R2
U3
R3
–
U4
R4
0,17 5,56
–
1,0
0,103 0,21 4,51 0,22 4,29 0,21 4,50
8
THERMO STI 44 broušená
s lepidlem
THERMO STI 44
247/440/238
0,106 0,22 4,35 0,23 4,15 0,22 4,37
PLUS 44 broušená
s pěnou
energeticky
úsporné
PLUS 44 broušená
s celoplošným lepidlem
247/440/249
0,130 0,26 3,64 0,28 3,45 0,26 3,67
–
PLUS 44 broušená
s lepidlem
PLUS 44
247/440/238
bytové domy
P15 44 broušená
s celoplošným lepidlem
0,135 0,27 3,56 0,28 3,38 0,27 3,60
247/440/249
0,165 0,32 2,94 0,35 2,72
–
P15 44 broušená
s lepidlem
P15 44 2)
4)
3)
1,5
5m
dóza
247/440/238
16 ks
36,4 ks
72 ks
HELUZ THERMO STI 44
cena bez DPH
bez malty
Kč/m2
Kč/m3
63,30
2
62,00
–
4)
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
1 013,-
2 304,-
992,-
2 257,-
–
1,9
3,1
4,1
61,80
989,-
2 250,-
1,4
2,4
4,4
59,50
952,-
2 166,-
1,0
2,2
42
–
–
1,0
1,5
5 m2
dóza
904,-
2 057,-
2,2
3,6
4,1
902,-
2 053,-
1,6
2,8
4,4
866,-
1 969,-
1,0
2,2
42
–
–
1,5
2,4
5 m2
dóza
949,-
2 159,-
3,0
4,8
4,1
946,-
2 151,-
2,1
3,7
4,4
910,-
2 071,-
1,6
–
42
48,70
–
779,-
1 773,-
56,50
–
–
56,40
10
P15 44 broušená
s pěnou
1)
2,2 1)
247/440/249
THERMO STI 44 broušená
s celoplošným lepidlem
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 134x100
Ostatní 44
pev- výpočt. charakt. sponost pevnost pevnost třeba bez včetně
cihly zdiva zdiva malty malty malty
(lepidla)
MPa MPa
MPa l/m2 Kč/ks Kč/ks
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
0,085 0,18 5,39 0,18 5,24
THERMO STI 44 broušená
s pěnou
nízkoenergetické
domy
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 134x100
54,10
46,00
–
736,-
1 674,-
59,30
–
–
59,10
15
0,190 0,38 2,49 0,40 2,33
56,90
49,70
2)
–
795,-
1 809,-
–
3)
Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků HELUZ FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. viz ostatní 44 broušené
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
Cihly HELUZ s polystyrénem nebo hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce zasypání na stavbě
tepelná tepelná
vodivost vodivost
lU
lz
W/mK W/mK
označení výrobku
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U1
U2
R2
U3
R3
třída
reakce
na oheň
0,13
7,73
0,12
7,95
B-sl,d0
R1
FAMILY 44 + polystyrén
s celoplošným lepidlem
0,084
THERMO STI 44 broušená + perlit
s celoplošným lepidlem
0,159
0,070
0,15 6,33
0,18
5,54
0,17
5,76
A1
THERMO STI 44 + perlit
0,159
0,075
0,16 6,01
0,18
5,32
0,18
5,54
A1
3)
0,057
0,11 8,55
litrů na
1 ks cihly
l/bm
l/m2
l/m3
16,56
66,3
265,0
602,9
15,83
63,3
253,3
576,3
cena bez DPH (včetně lepidla
a zakládací malty u broušených cihel)
základní 3) tvarovka + hyd.perlit (polystyrén)
tvarovka
Kč/ks
Kč/m2
63,30
82,00
1 312,-
61,80
96,60
1 546,-
48,70
81,90
1 310,-
Tvarovka i zásypový materiál jsou prodávány samostatně.
označení
doplňků
varianta
rozměry
D/Š/V
mm
K
K-1/2
broušená
broušená
R
247/440/249
73,60
247/440/238
58,10
FAMILY, THERMO STI, PLUS
125/440/249
38,40
FAMILY, THERMO STI, PLUS
THERMO STI, PLUS
R s kapsou
N **
FAMILY, THERMO STI, PLUS
P15
broušená
P15
broušená
balení
cena bez
na paletu
DPH
134x100
Kč/ks
ks
THERMO STI, PLUS
THERMO STI, PLUS
1/2
**
spotřeba
perlitu
THERMO STI, PLUS
125/440/238
30,40
187/440/249
61,30
187/440/238
44,50
247/440/166
62,00
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto
N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
Strana 8
Doplňky pro pevnost 15 MPa
72
120
44-R
44-1/2
extrudovaný polystyrén XPS
řezaný viz str. 19
Doplňky pro pevnost 8/10 MPa
84
44-K
90
44-K-1/2
44-R
44-N
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf str. 15. Pro snadné
a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ
jdou snadno řezat.
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
Doplňky pro obvodové stěny se zalomením pod úhlem 135°
délka a = 436
označení výrobku
HELUZ 44-R 135°
mm
pevnost cena nabalení
paletu
cihly bez DPH 134x100
MPa
Kč/ks
ks
436/190/238
45,90
436/190/249
55,90
rozměry
a/b/v
šířka b = 190
GRAND PRIX FOR ARCH 2007
HELUZ 44-R 135° broušená s celoplošným lepidlem
HELUZ 44-R 135° broušená s lepidlem
Základní rohová tvarovka
305/200/238
8
25,60
šířka b = 200
HELUZ 44-R 135° broušená s HELUZ pěnou
48
Základní rohová tvarovka broušená s HELUZ pěnou
Základní rohová tvarovka broušená s celoplošným lepidlem
305/200/249
30,90
Základní rohová tvarovka broušená s lepidlem
délka a = 305
Doplnky 135° jsou určeny pro výrobkové řady PLUS a THERMO STI.
44-R 135°
základní
rohová tvarovka
2. vrstva
1. vrstva
Řešení tepelného mostu rohu zdiva
Zdění rohu se provádí dle pravidel skladby rohu pro zeď příslušné šířky. Na obrázcích je vidět vzorový příklad zdění vazby rohu pro obvodové stěny tloušťky 440 mm. Rohovou
vazbu vyzdíme pomocí cihel rohových a krajových polovičních. Kapsu v cihle krajové poloviční vyplníme tepelněizolační matlou.
Vazba 2. vrstvy
Vazba 1. vrstvy
nutno promaltovat viz. detail A
nutno promaltovat viz. detail A
detail B
detail A
nutno promaltovat viz. detail B
nutno promaltovat viz. detail B
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
Strana 9
NG nová generace stavebního systému
DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!

*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 118x100
bytové domy
energeticky
úsporné
nízkoenegetické
domy
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
STI 40 broušená
s pěnou
STI 40 broušená
s celoplošným lepidlem
STI 40 broušená
s lepidlem
247/400/249
STI 40
247/400/238
R1
0,23
4,10
U2
R2
0,25
3,90
U3
R3
0,23
MPa
MPa
MPa
1,0
4,11
Kč/ks
1,5
l/m2
5 m2
dóza
1,9
3,1
3,7
–
1,4
2,4
4,0
1,0
2,2
38
1,1
1,8
5m
dóza
2,2
3,6
3,7
1,6
2,8
4,0
1,0
2,2
38
1,5
2,4
5 m2
dóza
3,0
4,8
3,7
2,1
3,7
4,0
1,6
–
38
Kč/ks
bez malty
Kč/m2
Kč/m3
55,60
–
55,20
2)
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
890,-
2 224,-
883,-
2 208,-
848,-
2 120,-
–
–
818,-
2 044,-
813,-
2 032,-
781,-
1 952,-
–
–
858,-
2 144,-
851,-
2 128,-
826,-
2 064,-
8
PLUS 40 broušená
s pěnou
PLUS 40 broušená
s celoplošným lepidlem
PLUS 40 broušená
s lepidlem
247/400/249
PLUS 40
247/400/238
0,106
0,130
0,24
3,95
0,29
3,31
0,25
3,77
0,30
3,14
0,24
3,99
0,28
3,35
53,00
44,50
2
–
712,-
1 780,-
51,10
–
–
50,80
10
P15 40 broušená
s pěnou
P15 40 broušená
s celoplošným lepidlem
P15 40 broušená
s lepidlem
247/400/249
P15 40 1)
247/400/238
1)
0,103
U1
cena bez DPH
pev- výpočt. charakt. sponost pevnost pevnost třeba
včetně malcihly zdiva zdiva malty bez malty ty (lepidla)
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
16 ks
40 ks
72 ks
0,135
0,165
0,29
3,24
0,35
2,67
0,31
3,08
0,38
0,29
3,29
2,47
–
0,190
0,41
2,26
0,44
2)
40,90
–
654,-
1 636,-
53,60
–
–
53,20
15
2,12
Tepelněizolační vlastnosti bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC.
48,80
51,60
44,90
–
718,-
1 796,-
–
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
Cihly HELUZ s hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce zasypání na stavbě
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
tepelná
vodivost
lU
W/mK
U1
R1
U2
R2
U3
R3
třída
reakce
na oheň
STI 40 broušená + perlit
s celoplošným lepidlem
0,070
0,17
5,75
0,19
5,04
0,18
5,25
STI 40 + perlit
0,075
0,18
5,46
0,20
4,84
0,19
5,05
označení výrobku
3)
cena bez DPH (včetně lepidla a zakládací malty u broušených cihel)
3)
základní
tvarovka + hydrofobizovaný perlit
tvarovka
Kč/ks
Kč/m2
litrů na
1 ks cihly
l/bm
l/m2
l/m3
A1
14,80
59,2
236,8
592,1
55,20
86,30
1 381,-
A1
14,15
56,6
226,4
566,0
44,50
74,20
1 187,-
Tvarovka i zásypový materiál jsou prodávány samostatně.
označení
doplňků
rozměry
D/Š/V
varianta
mm
broušená
K
K-1/2
broušená
balení
na paletu
118x100
Kč/ks
ks
247/400/249
65,90
STI, PLUS
247/400/238
52,40
STI, PLUS
125/400/249
34,50
125/400/238
28,50
147/400/249
54,80
147/400/238
31,20
P15
broušená
R
cena bez
DPH
STI, PLUS
STI, PLUS
1/2
STI, PLUS
STI, PLUS
120
STI, PLUS
247/400/155
40,80
90
STI, PLUS
247/400/166
55,60
90
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
Strana 10
**
extrudovaný polystyrén XPS
řezaný viz str. 19
Doplňky pro pevnost 8/10 MPa
120
N
broušená
40-R
40-1/2
P15
*
Doplňky pro pevnost 15 MPa
72
R s kapsou
N**
*
spotřeba
perlitu
40-K
40-K-1/2
40-R
40-N
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf str. 15. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat.
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
FAMILY 38
označení
výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
FAMILY 38 s lepidlem,
s celoplošným lepidlem, s pěnou 1)
U1
R1
U2
R2
U3
R3
–
U4
R4
MPa
0,21 4,60
0,103 0,25 3,89 0,26 3,70 0,24 3,92
nízkoenegetické
domy
STI 38
8
247/380/238
0,106 0,25 3,76 0,27 3,58 0,25 3,80
PLUS 38 broušená
s pěnou
PLUS 38 broušená
s celoplošným lepidlem
247/380/249
0,130 0,30 3,15 0,32 2,98 0,30 3,20
–
energeticky
úsporné
PLUS 38 broušená
s lepidlem
PLUS 38
0,135 0,31 3,08 0,32 2,92 0,30 3,14
247/380/238
P15 38 broušená
s celoplošným lepidlem
247/380/249
0,165 0,37 2,54 0,40 2,35
–
–
l/m2
–
2,21)
3)
1,5
5m
dóza
Kč/ks
Kč/ks
16 ks
42,1 ks
72 ks
cena bez DPH
bez malty
Kč/m2
Kč/m3
56,70
2
55,60
–
4)
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
907,-
2 387,-
890,-
2 341,-
–
1,9
3,1
3,6
55,20
883,-
2 324,-
1,4
2,4
4,0
53,00
848,-
2 231,-
1,0
2,2
36
–
–
1,1
1,8
5 m2
dóza
818,-
2 151,-
2,2
3,6
3,6
813,-
2 139,-
1,6
2,8
4,0
781,-
2 054,-
1,0
2,2
36
–
–
1,5
2,4
5 m2
dóza
858,-
2 257,-
3,0
4,8
3,6
851,-
2 240,-
2,1
3,7
4,0
826,-
2 172,-
41,90
–
670,-
1 764,-
51,10
–
–
50,80
48,80
38,90
–
622,-
1 638,-
53,60
–
–
53,20
15
P15 38 broušená
s lepidlem
bytové domy
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 118x100
10
P15 38 broušená
s pěnou
P15 38 2)
247/380/238
0,190 0,37 2,15 0,40 2,01
–
–
–
36
51,60
43,10
–
690,-
1 815,-
–
Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků HELUZ FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. 2) HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 3) viz ostatní 38 broušené
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
označení
doplňků
K-1/2
rozměry
D/Š/V
cena bez
DPH
balení
na
paletu
118x100
mm
Kč/ks
ks
FAMILY, STI
247/380/249
65,90
STI
247/380/238
52,40
FAMILY, STI, PLUS
125/380/249
34,50
125/380/238
28,50
varianta
broušená
K
broušená
STI, PLUS
120
N
STI, PLUS
247/380/155
39,10
90
STI, PLUS
247/380/166
55,60
90
broušená
FAMILY 38-K-1/2
FAMILY 38-K
PLUS
N**
Doplňkové cihly
72
1/2
*
*
MPa
1,0
STI 38 broušená
s lepidlem
4)
MPa
247/380/249
STI 38 broušená
s celoplošným lepidlem
1)
Ostatní 38
16 ks
42,1 ks
60 ks
pev- výpočt. charakt. sponost pevnost pevnost třeba bez včetně
cihly zdiva
zdiva malty malty malty
(lepidla)
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
0,089 0,21 4,51 0,22 4,28
STI 38 broušená
s pěnou
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 118x100
38-K
38-K-1/2
extrudovaný polystyrén XPS
řezaný viz str. 19
38-1/2
38-N
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf str. 15. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových
cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat.
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
**
Cihly HELUZ s polystyrénem nebo hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce zasypání na stavbě
označení cihel HELUZ
tepelná tepelná
vodivost vodivost
lz
lU
W/mK
W/mK
FAMILY 38 + polystyrén
s celoplošným lepidlem
0,085
0,065
FAMILY 38 + perlit
s lepidlem, s celoplošným lepidlem, s pěnou
0,090
3)
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U1
R1
U2
R2
U3
R3
třída
reakce
na oheň
0,14
6,94
0,16
6,01
0,16
6,23
B-sl, d0
spotřeba
perlitu (polystyrénu)
litrů na
1 ks cihly l/bm
14,02
0,075
0,16
6,06
0,18
5,25
0,18
5,47
A1
56,1
l/m2
l/m3
224,4 590,4
cena bez DPH (včetně lepidla a zakládací malty u broušených cihel)
3)
tvarovka + hydrofobizovaný
základní
perlit (polystyrén)
tvarovka
Kč/ks
Kč/m2
73,20
1 171,-
86,10
1 378,-
56,70
Tvarovka i zásypový materiál jsou prodávány samostatně.
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
Strana 11
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
pevvýpočt. charakt. spovčetně
nost mrazu- pevnost pevnost třeba bez
cihly vzdor- zdiva zdiva malty malty malty
(lepidla)
nost
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
U1
R1
U2
R2
U3
R3
MPa
PLUS 36,5 broušená
s pěnou
PLUS 36,5 broušená
s celoplošným lepidlem
247/365/249
0,130
0,31
3,02
0,33
2,86
0,31
3,08
běžné domy
247/365/238
0,135
0,32
2,95
0,34
2,81
0,31
3,02
P15 36,5 broušená 2)
s pěnou
P15 36,5 broušená 2)
s celoplošným lepidlem
247/365/249
0,165
0,38
2,44
0,41
2,26
–
–
15
bytové domy
P15 36,5 broušená 2)
s lepidlem
P15 36,5 1)
1)
3)
247/365/238
MPa
l/m2
1,1
1,8
5 m2
dóza
2,2
3,6
3,4
1,6
2,8
3,7
1,0
2,2
34
1,5
2,4
5 m2
dóza
3,0
4,8
3,4
2,1
3,7
3,7
1,6
–
34
Kč/ks
Kč/ks
cena bez DPH
bez
malty
Kč/m2
Kč/m3
46,90
–
46,50
–
3)
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
750,-
2 054,-
744,-
2 037,-
0,190
0,45
2,07
0,48
1,93
–
25 cyklů
–
44,50
712,-
1 949,-
37,20
–
595,-
1 629,-
–
–
53,60
858,-
2 348,-
–
53,20
–
851,-
2 330,-
51,60
826,-
2 260,-
41,10
–
658,-
1 800,-
–
Tepelněizolační vlastnosti bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 2) Tyto cihly lze použít jako mrazuvzdorné zdivo s rastrem, tj. zdivo bez omítky.
*
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
označení
doplňků
varianta
broušená
rozměry
D/Š/V
cena bez
DPH
mm
Kč/ks
STI *, PLUS
247/365/249
65,90
STI *, PLUS
247/365/238
46,70
STI *, PLUS
125/365/249
34,50
K
K-1/2
N **
balení
na paletu
118x100
ks
Doplňky pro pevnost 10 MPa
72
broušená
extrudovaný polystyrén XPS
řezaný viz str. 19
144
broušená
STI *, PLUS
125/365/238
23,30
STI *, PLUS
247/365/166
55,60
**
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto
N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
*
MPa
16 ks
43,8 ks
72 ks
10
PLUS 36,5 broušená
s lepidlem
PLUS 36,5
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 118x100
36,5-K
36,5-K-1/2
90
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf str. 15. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat.
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
Postup zdění z mrazuvzdorného zdiva bez omítky
Strana 12
36,5-N
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
spotřeba cihel/m2
spotřeba cihel/m3
paleta 118x100
bytové domy
běžné domy
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
STI 30 broušená
s pěnou
STI 30 broušená
s celoplošným lepidlem
STI 30 broušená
s lepidlem
247/300/249
STI 30
247/300/238
247/300/249
PLUS 30
247/300/238
247/300/249
P15 30 1)
247/300/238
3,07
U2
R2
0,32
2,92
U3
R3
0,30
včetně malty (lepidla)
MPa
Kč/ks
Kč/ks
3,14
MPa
MPa
l/m2
1,0
1,5
5m
dóza
1,9
3,1
2,8
1,4
2,4
3,0
1,0
2,2
28
1,1
1,8
5m
dóza
2,2
3,6
2,8
1,6
2,8
3,0
1,2
–
28
1,5
2,4
5m
dóza
3,0
4,8
2,8
2,1
3,7
3,0
1,6
–
28
2
bez malty
Kč/m2
Kč/m3
47,00
–
–
45,10
2)
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
Kč/m2
Kč/m3
752,-
2 505,-
722,-
2 404,-
0,104
0,130
0,32
0,38
2,97
2,48
0,32
2,91
0,40
2,35
0,30
3,13
0,36
2,57
43,10
690,-
2 297,-
34,20
2
–
547,-
1 823,-
–
–
41,90
670,-
2 233,-
–
–
40,00
640,-
2 132,-
0,135
0,175
0,38
0,50
2,43
1,73
0,40
2,31
0,57
0,37
2,52
1,50
–
0,245
0,59
1,44
0,67
1,23
38,30
613,-
2 041,-
32,90
2
–
526,-
1 754,-
–
–
42,40
678,-
2 260,-
–
–
41,20
659,-
2 196,-
629,-
2 095,-
15
39,30
34,00
–
544,-
1 812,-
–
Tepelněizolační vlastnost 247/300/238 i bloků HELUZ P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC.
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
označení
doplňků
broušená
R
30/24-N P15 **
rozměry
D/Š/V
cena
bez DPH
balení na
paletu
118x100
mm
Kč/ks
ks
STI, PLUS
125/300/249
23,70
STI, PLUS
125/300/238
19,60
STI, PLUS
182/300/249
38,40
STI, PLUS
182/300/238
28,90
240/300/166
47,00
varianta
broušená
1/2
**
0,31
R1
bez
malty
10
P15 30 broušená
s pěnou
P15 30 broušená
s celoplošným lepidlem
P15 30 broušená
s lepidlem
2)
U1
cena bez DPH
pev- výpočt. charakt. sponost pevnost pevnost třeba
cihly zdiva zdiva malty
8
PLUS 30 broušená
s pěnou
PLUS 30 broušená
s celoplošným lepidlem
PLUS 30 broušená
s lepidlem
1)
0,100
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
16 ks
53,3 ks
96 ks
broušená
192
128
120
Svislé spáry
nutno
promaltovat
Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly
použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem.
Doplňky pro variantu PLUS a STI.
30-1/2
30-R
30/24-N
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf str. 15. Pro snadné a rychlé zdění lze využít
doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat.
Cihly 30/24-N vhodné pro nadezdívání plochých
keramických překladů pro tl. zdiva 30 a 24 cm
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
Strana 13
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
tepelná
vodivost
lU
mm
W/mK
U1
R1
U2
R2
U3
R3
MPa
STI 25 broušená
s HELUZ pěnou
STI 25 broušená
s celoplošným lepidlem
247/250/249 0,103 0,37
2,56
0,38
2,44
0,35 2,65
247/250/238 0,106 0,38
2,47
0,40
2,36
0,37 2,57
PLUS 25 broušená
s HELUZ pěnou
PLUS 25 broušená *)
s celoplošným lepidlem
375/250/249 0,160 0,50
1,82
0,58
1,57
12,5
PLUS 25 broušená
s lepidlem
PLUS 25
MPa
cihel
MPa
1,0
1,5
1,9
3,1
m2
375/250/238 0,162 0,51
1,80
0,58
1,55
–
12,5
m3
cena bez DPH
malty
včetně
bez
malty
malty
(lepidla)
l/m2 Kč/ks
Kč/ks
5 m2
dóza
39,10
2,3
8
STI 25 broušená
s lepidlem
STI 25
spotřeba
pev- výpočt. charakt.
nost pevnost pevnost
cihly zdiva zdiva
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
–
2,4
2,5
1,57
–
36,50
1,0
1,0
24
1,3
2,1
5m
dóza
2,6
4,1
2,0
3,2
1,4
–
35,20
27,70
2
10,7 42,7
2,3
–
2,5
10,7 42,7
24
15
16 64,0
PLUS P15 25 broušená
s lepidlem
443,-
1 773 ,-
–
49,20
47,30
40,90
2,3
–
51,70
5m
dóza
0,57
Kč/m3
Kč/m2
Kč/m3
626,-
2 502,-
584,-
2 336,-
563,-
2 253,-
–
–
553,-
2 208,-
526,-
2 101,-
506,-
2 020,-
–
–
553,-
2 214,-
526,-
2 106,-
ks
120
1,4
PLUS P15 25 broušená
s HELUZ pěnou
1,82
Kč/m2
16 64,0
2
PLUS P15 25 broušená 247/250/249 0,160 0,50
s celoplošným lepidlem
bez malty
balení
na
1)
včetně malty paletu
(lepidla, pěny) 134x100
a zakládací malty 118x100
–
438,-
1 746,-
34,60
–
–
32,90
2,5
31,60
506,-
2 022,-
50,80
544,-
2 256,-
513,-
2 127,-
492,-
2 042,-
544,-
2 256,-
548,-
2 273,-
523,-
2 171,-
502,-
2 082,-
72
Plus 25 broušená s celoplošným lepidlem: Rw (C,Ctr) = 46 (0; -2) dB
Rw - Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s oboustr. omítkou 2 x 15 mm o objemové hmotnosti min. 1740 kg/m3
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech a obcích
*)
24 broušená
s HELUZ pěnou
24 broušená
s celoplošným lepidlem
24 broušená
s lepidlem
372/240/249
24
372/240/238
0,84 0,93 0,86 0,90
0,91 0,84 0,93 0,81
–
372/240/249
P15 24
372/240/238
–
0,93 0,81 0,95 0,79
15
0,96 0,78 1,02 0,72
15
20 broušená
s HELUZ pěnou
Strana 14
5 m2
dóza
2,3
3,6
2,3
1,7
2,8
2,4
1,2
–
23
10,7 44,4
–
–
47,90
0,97 0,77 0,99 0,75
497/200/249
–
497/200/238
1,04 0,70 1,06 0,68
39,60
5m
dóza
2,4
3,0
4,8
2,3
2,3
3,7
2,4
1,2
–
23
10
1,9
–
424,-
1 758,-
–
–
48,90
46,90
40,90
–
438,-
1 816,-
66,80
–
61,90
–
72
–
534,-
2 672,-
495,-
2 476,-
478,-
2 388,-
454,-
2 272,-
70
8,0 40,0
1,4
2,0
1,2
19
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
50,80
51,20
5 m2
dóza
1,8
–
46,00
2
1,5
1,0
20 broušená
s lepidlem
20
1,8
10
P15 24 broušená
s HELUZ pěnou
P15 24 broušená
s celoplošným lepidlem
P15 24 broušená
s lepidlem
20 broušená
s celoplošným lepidlem
1,1
59,70
44,40
56,80
355,-
1 776,-
70
NG nová generace stavebního systému

DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
 HELUZ doporučuje systém lepení s celoplošným lepidlem
označení výrobku
mm
17,5 broušená
s HELUZ pěnou
17,5 broušená
s celoplošným lepidlem
17,5 broušená
s lepidlem
497/175/249
17,5
497/175/238
spotřeba
součinitel prostupu tepla
„U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
rozměry
D/Š/V
U1
1,07
1,15
R1
0,68
0,61
U2
1,08
1,16
pevnost
cihly
R2
0,66
MPa
10
cihel
m2
8,0
cena bez DPH
bez
malty
včetně
malty
l/m2
5 m2
dóza
Kč/ks
Kč/ks
1,6
–
malty
m3
45,7
14 broušená
s HELUZ pěnou
14 broušená
s lepidlem
497/140/249
1,25 *
0,54 *
1,26 *
0,53 *
14
497/140/238
1,33
0,49
1,34
0,49
43,50
10 m
dóza
2
11,5 broušená
s HELUZ pěnou
11,5 broušená
s lepidlem
497/115/249
1,42 *
0,44 *
1,42 *
0,45 *
11,5
497/115/238
1,51
0,40
1,50
0,41
8 broušená
s HELUZ pěnou
8 broušená
s lepidlem
372/80/249
1,76 *
0,31 *
1,72 *
0,32 *
8
372/80/238
1,85
0,28
1,81
0,29
6,5 broušená
s HELUZ pěnou
6,5 broušená
s lepidlem
372/65/249
2,01 *
0,24 *
1,95 *
0,25 *
6,5
372/65/238
2,05
0,23
1,98
0,25
8,0
1,4
57,1
14
10 m2
dóza
10
8,0
69,6
1,2
11
10 m2
dóza
10
10,7
133,3
0,8
8
10,7
164,1
–
32,90
–
32,00
–
18,60
10 m2
dóza
10
Kč/m2
Kč/m3
–
52,60
49,40
17
10
bez malty
56,80
1,8
0,60
včetně malty
(lepidla, pěny)
a zakládací malty
1)
0,8
6
–
18,40
–
348,-
43,90
–
263,-
38,70
–
256,-
29,00
–
199,-
29,00
–
197,-
421,-
2 404,-
395,-
2 258,–
2 507,-
337,-
2 404,–
80
100
100
310,-
2 694,-
288,-
2 506,–
120
120
310,-
3 866,-
270,-
3 359,–
180
180
314,-
4 808,-
281,-
4 316,-
3 019,-
ks
80
351,-
2 479,–
25,20
2 596,-
2 227,–
25,20
454,-
1 879,–
36,00
Kč/m3
1 988,–
42,10
Kč/m2
balení
na paletu
134x100
118x100
–
216
216
1)
*
U cihel, u kterých je uváděna cena bez malty, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní.
Údaje s celoplošným lepidlem
Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ
rozměry
D/Š/V
označení výrobku
součinitel prostupu tepla „U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“ [m2K/W]
CDm (2 DF)
mm
240/115/113
U1
1,63
R1
0,35
U2
1,61
R2
0,36
CV 14
290/140/140
1,45
0,43
1,44
0,43
pevnost mrazucihly
vzdornost
MPa
20
25 cyklů
20
m
32,0
m
278,3
l/m2
23
Kč/ks
11,30
Kč/m2
362,-
Kč/m3
3 145,-
balení
na
paletu
118x100
ks
320
22,2
158,7
19
12,60
280,-
2 000,-
224
spotřeba
cihel
2
cena bez DPH
malty
3
CV 14 – pro zdění nosných
sloupků
Rychlost výstavby
Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků – viz graf vpravo. Pro snadné a rychlé zdění lze
využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly HELUZ jdou snadno řezat.
 Vysvětlivky k tabulkám najdete na str. 35.
Technické změny vyhrazeny
Strana 15
NG nová generace stavebního systému
Cihelný pásek HELUZ
rozměry
D/Š/V
označení výrobku
mrazuvzdornost
použití
mm
ks/m2
Cihelný pásek HELUZ 25
250/65/15
lze použít přímo
na fasádu nebo na
zateplovací systém
25 cyklů
Cihelná dlažba HELUZ
200/200/30
pouze pro
vnitřní použití
–
1)
balení na paletu
134x100
118x100
ks
cena
bez DPH
spotřeba
Kč/ks
Kč/m2
–
178,-
1)
52 25
358,-
14,30
22,7 1)
Cihelný pásek HELUZ 25
3 224
(balení v krabicích po 52 ks,
62 krabic na paletě)
375
325,-
Cihelná dlažba HELUZ
Při spáře 10 mm
Malty a lepidla
označení výrobku
hmotnost pytle
použití
spotřeba
kg
CEMIX 045/Flex 5kg
flexibilní lepidlo pro obkladové pásky
CEMIX 045/Flex 25kg
CEMIX 121
spárovací malta pro cihly, pásky a dlažbu HELUZ
CEMIX 135 šedá
lepící a stěrkovací hmota pro zateplovací systém s pásky HELUZ
cena
bez DPH
balení ks pytlů
na paletu
Kč/pytel
120x80
5
4 kg/m2 1)
117,-
200
25
4 kg/m2 2)
419,-
40
25
25kg/m *
115,-
48
257,-
48
2
25
1)
3-6 kg/m
2)
6-7 kg/m2
2
1)
2)
Při spáře 10 mm
jako lepící malta
jako výztužná malta nanesená v tloušťce 5-6 mm
Sortiment pásků HELUZ je dostupný na všech závodech firmy HELUZ. Pro další zvýšení dostupnosti jsme pro Vás připravili nová výdejní místa: sklad Plzeň: Chebská 17, 322 00 Plzeň - Křimice,
v areálu firmy Vladimír Škopek-stavebniny, tel: +420 377 539 408, fax: +420 377 539 408; sklad Přerov: Olomoucká ul., 751 24 Přerov – Předmostí, v areálu firmy FKK, spol. s r. o., vedoucí skladu Ing. Dostálek, tel: +420 724 080
291; sklad Ostrava: Švermova 2063/12, 709 00 Ostrava, v areálu firmy MPL Kauf, spol. s r. o. Výdej ze skladu: tel: +420 602 545 348, email:[email protected] Pro výdejní místa zajišťuje objednávky centrální prodejní služba
v Dolním Bukovsku, tel.: +420 385 793 027, mobil: +420 602 451 399, fax: +420 385 726 145, e-mail: [email protected]
330
365
rozměry
D/Š/V
označení výrobku
Vínovka 1 l
Trativodka 10
Věncovka U-17,5
Věncovka U-24
Věncovka U-30
Věncovka U-36,5
300
330
Trativodka 10
Vínovka 1 litr
140
91
265
240
365
175
200
140
91
300
240
175
Věncovka U-24 (17,5, 24, 30, 36,5)
spotřeba
cihel
mrazuvzdornost
mm
250/160/330
250/100
240/175/238
240/240/238
240/300/238
240/365/238
pro vyzdívání instalačních šachet a věnců
10
0
130
160
10
0
130
2 50
200
48 192
240
265
160
Speciální tvarovky
48 192
240
*)
–
15 cyklů
–
cena bez DPH
ks/m2
23,5
ks/bm
–
–
4
Kč/ks
34,00
14,10
28,60
39,30
49,10
59,80
Kč/m2
799,–
–
–
–
–
Kč/bm
–
56,114,157,196,239,-
balení
na paletu
134x100
118x100
ks
72
320
120 (144)
100
96
60
HELUZ NATURE Energy - nepálené hliněné cihly vyrobeny ze 100% přírodního materiálu bez příměsí
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
mm
Nature energy 12/25
1)
součinitel prostupu tepla
„U“ [W/m­­­2K]
tepelný odpor „R“
[m2K/W] 1)
R2
U2
kg/m2
dB
240/120/250
2,33
0,17
5,3
49
240/250/120
1,67
0,34
11,3
59
Hodnoty při ustálené vlhkosti 2)
spotřeba
absorpce
akus- požární akumuvzdušné
tika 2) odolnost lace 3)
vlhkosti
EI
KJ /m2K
15
dle ŐN B 8115 - 4 3)
cihel
m2
m3
malty
bez
malty
l/m2
Kč/ks
207
15,4 128,2
433
30,8 123,1 28,5
Při cp = 1,0 kJ/ (KgK)
P 8 (25x12)
balení
na
paletu
bez malty
134x100
Kč/m2 Kč/m3
ks
P4
P2
(24x25)
(12x24)
382,- 3 179,80
Pevnost v tlaku MPa
(ložná plocha)
764,- 3 053,-
cena bez DPH
9,2
24,80,-
Ideální dýchající přírodní materiál s vysokou tepelnou akumulací, vysokým akustickým útlumem a jedinečnou absorpcí vzdušné vlhkosti, rychlé zdění, velký formát a úspora malty. Uvedené technické parametry zdiva platí za předpokladu použití malty HELUZ Nature energy. Na hliněné cihly není možno použít malty a omítky s cementem. označení výrobku
Nature energy malta
použití
hliněná malta určená pro zdění z nepálených cihel - hliněný dům
hmotnost pytle
vydatnost hotové
malty z pytle
spotřeba
tl. 12,0/25
kg
l
l/m2
25
13,9
9,2/28,5 l/m
V případě objednání malty bude forma dodávky (balení) sjednána osobně po dohodě.
Strana 16
Technické změny vyhrazeny
2
cena
bez DPH
balení ks pytlů
na paletu
Kč/pytel
120x80
125,-
30
NG nová generace stavebního systému
Akustické cihly HELUZ
AKU 30
zalévaná
označení
AKU 30 zalévaná*
AKU 25 zalévaná
broušená
AKU 20 zalévaná
broušená
AKU 14 zalévaná*
*
AKU 25
AKU 20
zalévaná broušená
AKU 14
zalévaná
rozměry
D/Š/V
Rw (C,Ctr) 5)
mm
497/300/238
dB
59 (-2;-6)
500/250/249
AKU 30
zalévaná hotel. příčka
informativní hodnoty 6)
U
AKU 30/33,3
těžká
pevnost
bez vylití
po vylití
W/m K
1,30
m K/W
0,60
MPa
6
57(-2;-5)
1,40
0,55
497/200/249
připravujeme
1,57
497/140/238
51 (-2;-6)
1,76
AKU 20
těžká
spotřeba
R
2
AKU 25
cihel
MPa
15 2)/20 3)/30 4)
m
8,0
m3
26,7
8
15 2)/20 3)/25 4)
8,0
32,0
0,47
8
3)
15 /20 8,0
40,0
–
0,40
10
10 1)/15 2)
8,0
57,1
35,20
–
16,0
53,3
–
12,0
40,4
62,80
64,20
80,80
82,70
76,70
79,80
54,90
29,00
88,80*
1 005,1 027,970,992,821,854,587,310,710,-*
2)
2 x 20 + izolant
cena bez DPH
včetně malty (lepidla)
bez malty (lepidla)
a zakládací malty
Kč/ks
Kč/m2 Kč/m3
Kč/ks
Kč/m2 Kč/m3
55,20
442,- 1 474,–
–
–
2
2
AKU 11,5
balení
na paletu
118x100
134x100
ks
40
–
65,70
591,-
2 102,-
–
–
62,50
501,-
2 092,-
70
282,-
2 010,-
–
–
–
100
3 347,3 422,3 264,3 341,3 283,3 415,2 927,2 695,1 776,-
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
AKU 30 těžká
247/300/238
58 (-3;-7)
0,87
0,89
AKU 30/33,3
333/300/238
56 (-2;-6)
0,87
0,89
AKU 25 těžká
372/250/238
57 (-1;-4)
0,97
0,77
AKU 20
AKU 11,5
2 x 20 + izolant
375/200/238
375/115/238
497/200/238
53 (-1;-4)
47 (-1;-4)
62 (-1;-6)
1,14
1,98
0,26
0,61
0,24
3,73
Pevnost tvarovky při vylití betonem C 8/10
Pevnost tvarovky při vylití betonem C 12/15
3)
Pevnost tvarovky při vylití betonem C 20/25
4)
Pevnost tvarovky při vylití betonem C 25/30
* Cena za obě tvarovky bez izolantu, cena za 1 ks HELUZ 20 viz. str. 20
15
20
15
20
15
20
10/15
10/15
10
–
10,7
42,8
–
–
–
10,7
10,7
16,0
53,3
92,8
32,0
80
48
60
60
96
70
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s oboustr. omítkou 2 x 15 mm o objemové hmotnosti min. 1740 kg/m3
Informativní hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ s plně promaltovanou spárou ze zálivkového betonu
(malty).C;Ctr - faktory přizpůsobení spektru, o které podle typu spektra zdroje hluku v reálných podmínkách lze snížit hodnotu R w
C - odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech a obcích
1)
5)
2)
6)
MOŽNOSTI POUŽITÍ CIHEL AKU PŘI POŽADAVCÍCH NA ZVUKOVOU IZOLACI STĚN MEZI MÍSTNOSTMI V BUDOVÁCH DLE ČSN 73 0532:2010
CHRÁNĚNÝ PROSTOR
HLUČNÝ PROSTOR
Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu
Bytové domy – obytné místnosti bytu
Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu
Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství
Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny,
sušárny, sklípky apod.)
Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody
Místnosti s technickým zařízením domu výměníkové stanice, kotelny,
strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem:
L A, max ≤ 80 dB 80 dB < LA, max ≤ 85 dB
Provozovny s hlukem L A, max ≤ 85 dB: s provozem nejvýše do 22.00 h.s
provozem i po 22.00 h.
Všechny místnosti v sousedním domě
Všechny místnosti druhých jednotek
Společně užívané prostory (chodby, schodiště)
Restaurace a jiné provozovny s provozem do 22.00 h.
Restaurace a jiné provozovny s provozem i po 22.00 h. L A, max ≤ 85 dB
Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační
a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly)
Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení budovy) L A, max ≤ 85 dB
Učebny, výukové prostory
Společné prostory, chodby, schodiště
Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A, max ≤ 85 dB
Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A, max ≤ 90 dB
Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné
prostory
Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků
Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomky – obytné místnosti bytu
Hotely a zařízení pro přechodné ubytování
– ložnicový prostor ubytovací jednotky
Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace,
pokoje lékařů, operační sály apod.
Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory
Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny
10)
Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující
vysokou ochranu před hlukem 10)
R´w 30 24 20 14 30 25 20
1)
2)
(dB)
42
• • • • • • •
53
• •
• •
•
•
•
•
•
57
62
57
47
45
57
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
62
47
47
52
57*
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
Celková tloušťka akustické stěny s omítkou (cm)
•
•
•
57
50
•
•
2x20 +
izolant3)
52
57*
62*
•
11,5
•
33 27 23 17 33 28 23 14,5
•
53
R´w - vážená stavební vzduchová neprůzvučnost - požadavek normy ČSN 73 0532:2010
*
Doplňující informace viz norma ČSN 73 0532:2010
1)
stěna z cihel HELUZ AKU zalitá a vyzděná cementovou maltou nebo betonem o objemové hmotnosti min. 1 940 kg/m3 s vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm o objemové hmotnosti min. 1 740 kg/m3
2)
stěna z cihel HELUZ AKU těžká, vyzděná na vápenocementovou maltu o objemové hmotnosti min. 1 740 kg/m3 s vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm o objemové hmotnosti min. 1 740 kg/m3
3)
složená stěna z cihel HELUZ 20 s vložkou z minerální vaty Rockwool Steprock ND (T) tl. 2 x 5 cm s vápenocementovou omítkou 2 x 15 mm o objemové hmotnosti min. 1 740 kg/m3
označení
výrobku
AKU 30 zalévaná
AKU 24 zalévaná
AKU 20 zalévaná
AKU 14 zalévaná
AKU 30 těžká
AKU 25 těžká
AKU 20 těžká
AKU 11,5 těžká
zdicí
beton
(malta)
zálivkový
beton
(malta)
l/m2
l/m2
14,4
11,5
9,6
6,7
36,0
24,0
19,0
11,5
187,4
133,5
100,6
57,7
orientační cena zálivkového a zdicího betonu
na 1m2 zdiva*
beton
C 8/10
332,236,178,102,-
beton
C 12/15
354,252,190,109,-
na 1m3 zdiva*
beton
C 20/25
395,281,212,122,-
beton
C 8/10
1 106,985,891,730,-
beton
C 12/15
1 180,1 051,950,779,-
beton
C 20/25
1 317,1 173,1 060,869,-
–
Technické změny vyhrazeny
orientační pracnost
1 m2 zdiva
normohodiny (inf.)*
Nh/m2
0,80
0,67
0,58
0,45
0,91
0,84
0,76
0,58
Při ceně betonu C 8/10 = 1 771,- Kč/m3, C 12/15 = 1 889,- Kč/m3, C 20/25
= 2 108,- Kč/m3. Ceny jsou stanoveny dle aktuálních ceníků betonu platných v době vydání tohoto ceníku (cena bez dopravy a DPH). Orientační
čas potřebný k vyzdění 1m2 zdiva a jeho vyplnění betonem je 25–40 min.
v závislosti na tloušťce zdiva.
*
Strana 17
NG nová generace stavebního systému
Materiály, pomůcky a služby pro broušené zdivo
Lepidla a malta HELUZ pro broušené cihly
označení
pevnost
v tlaku
součinitel
tepelné
vodivosti l
MPa
W/mK
HELUZ lepidlo (malta pro zdění na tenkou spáru)
hmotnost vydatnost
pytle
1 pytle malty
kg
l
0,83
HELUZ celoplošné lepidlo (malta pro zdění na celoplošnou tenkou spáru)
10
0,21
HELUZ zakládací malta
25
0,79
balení ks pytlů
na paletě
cena bez DPH
Kč/pytel
Kč/l
hotová malta
120x80
(118x100)
19,5
177,-
9,08
48
36
303,-
8,42
35
13,9
134,-
9,64
48
HELUZ pěna pro broušené cihly
označení
HELUZ pěna
popis výrobku
bezcementové lepidlo
pro broušené cihly
obsah
dózy
vydatnost 1 dózy
na cihelné zdivo
prodej
1 ks
ml
m
cena v Kč bez DPH
750
Čistič pěny
2
5 (š. zdiva 175-490 mm)
Půjčovna
Půjčíme Vám pomůcky pro zdění z broušených cihel a technologické pomůcky (zakládací soupravy a nanášecí válce).
390,-
10 (š. zdiva 115-140 mm)
Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny
telefonicky – tel.: +420 385 793 053, fax: +420 385 726 962
příp. elektronicky formulářem na www.heluz.cz a e-mailem:
[email protected]
390,-
–
Aplikační pistole
profesionální pistole pro
aplikaci HELUZ pěny
–
–
1 100,-
Aplikační pistole
pro aplikaci HELUZ pěny
–
–
598,-
HELUZ pracovní pomůcky pro broušené cihly
cena v Kč bez DPH
označení
Vyrovnávací souprava
Vyrovnávací souprava HELUZ LIGHT
prodej
1 ks
půjčovné
1 den
14 613,-
450,-
397,-
vratná záloha
13 000,-
HELUZ nanášecí válec lepidla
(50; 49; 44; 40; 30; 25; 24; 20; 10 cm)
HELUZ nanášecí válec celoplošného lepidla
(50; 49; 44; 40; 36,5; 30; 25; 24; 20; 17,5 cm)
7 979,-
HELUZ LIGHT nanášecí válec lepidla
(50; 49; 44; 40; 30; 25; 24; 20 cm)
4 467,-
–
5 098,-
–
578,-
–
HELUZ LIGHT nanášecí válec celoplošného lepidla
(50; 49; 44; 40; 36,5; 30; 25; 24; 20; 17,5 cm)
Univerzální hradítko pro válce na celoplošné lepidlo
(pro libovolnou tloušťku zdiva)
Nivelační souprava (rotační laser)
Stativ
Lať
Míchadlo (dvourychlostní + metla)
1 300 W upínací zařízení HEXAFIX
170,-
27 963,5 392,1 426,-
800,-
8 840,-
250,-
Nádoba na míchání 65 l
142,-
Nádoba na míchání 90 l
178,-
Kotva z nerezové oceli
8,80
nanášecí válec
pro celoplošné lepidlo
–
HELUZ pěna
a aplikační pistole
stativ
7 000,-
vyrovnávací souprava
26 200,-
21 000,4 000,1 200,-
nádoba na míchání
vyrovnávací souprava
HELUZ LIGHT
hradítko
kotva
z nerezové oceli
8 000,-
–
míchadlo
nanášecí válec
pro lepidlo
nivelační souprava a lať
V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm (tj. ke každé 11. cihle) a pomoc při založení stavby v hodnotě 7 000 Kč, která je poskytována na požádání
za dotovanou cenu 3 000 Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalšího podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu 3 240 Kč včetně platné DPH. Tato služba je omezana dobou pěti
hodin, každá následující hodina je zpoplatněna částkou 500 Kč/hod.. Rezervace služby a objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny telefonicky – tel.: +420 385 793 053, fax: +420 385 726
962 příp. elektronicky formulářem na www.heluz.cz a e-mailem: [email protected], [email protected] Do dvou pracovních dnů Vás budem informovat o průběhu Vašeho požadavku na zakládání stavby. HELUZ
lepidlo je naneseno pouze na žebrech cihel a nepřekrývá dutiny v cihlách. HELUZ celoplošné lepidlo je naneseno v tloušťce 3 mm a překrývá celoplošně dutiny v cihlách. Aplikační pistole jsou dodávány v rámci dodávek
systému s HELUZ pěnou a nejsou dodávány samostatně. V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. V případě, že není pro danou tloušťku zdiva
k dispozici nanášecí válec lepidla, jsou cihly namáčeny přímo do lepidla v namáčecí nádobě.
DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA!
 ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ 11 000 Kč* ZDARMA!
*
Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce.
Dotovaná pomoc při založení stavby z broušeného zdiva a zdarma dodávaný materiál na založení - zakládací malta na spáru v tloušťce 20 mm (tj. ke každé 11. cihle). Doporučená tloušťka vrstvy je 10 - 40 mm.
Plná cena služby pomoci při založení má hodnotu 7 000 Kč na základové desce a v případě stavby podkroví pak dalších 7 000 Kč na stropní desce. Zakládací malta na založení rodinného domu má obvykle hodnotu
6 000 Kč na základové desce a 5 000 Kč na stropní desce. Celkem 25 000 Kč u běžného rodinného domu s podkrovím.
Dotovaná cena služby pomoci při založení stavby je 3 000 Kč včetně platné DPH na základovou desku a 3 240 Kč na stropní desku. Cena zakládací malty na spáru tl. 20 mm na obě desky 0 Kč. Náklad na dotovanou
službu pomoci při založení včetně materiálu u běžného rodinného domu s podkrovím je 6 240 Kč celkem.
Celková úspora je tedy 25 000 - 6 240 = 18 760 Kč na rodinný dům.
Strana 18
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
Materiály a pomůcky
Polystyrén a expandovaný perlit HELUZ
označení
typ
5násobné zvýšení tepelné izolace ve svislém směru!
zrnitost
součinitel tepelné
vodivosti l
cena bez DPH
balení
v balíku
mm
W/mK
Kč/balení
Kč/l
l
HELUZ R drcený polystyrén (do první vrstvy)
–
3-6
0,033
355,-
1,18
300
HELUZ polystyrén PLUS
(nižší pracnost, vhodnější při vysypání více vrstev)
–
3
0,033
328,-
1,64
200
Vysypávání cihel drceným polystyrénem je rychlá a levná metoda, jak snížit tepelné ztráty ze zdiva do betonového základu. Vysypávání je možné provádět pomocí posuvného maltovacího přípravku, do kterého se
sype polystyrén a přípravek se posouvá po zdivu. Před nanesením malty je potřeba přebytečný polystyrén očistit tak, aby byla odkryta žebírka cihel a malta se spojila s cihlou. Obecně je při zdění ze svisle děrovaných
cihel nutné chránit cihly i zdivo před povětrnostními vlivy, především proti srážkové vodě. U cihel vysypaných polystyrénem platí toto dvojnásob. Je nutné nejen zakrývat zdivo, ale i zabránit tomu, aby byla voda
nasávána do cihel ze základové desky. Proto doporučujeme, aby byla hydroizolace první vrstvy provedena tak, jak je patrné z obrázku. Je-li tento detail proveden dostatečně kvalitně, zabrání se nasávání
vody do první vrstvy cihel a předejde se jejich dlouhému vysychání.
Případnou vodu, která neodteče ze základové desky nebo stropu je nutné ze stavby vymést. Při založení stavby z broušených cihel je z tloušťky zakládací malty patrné, kde je nejnižší místo desky nebo stropu.
V tomto místě je vhodné zakládací maltu přerušit, vznikne kanálek, kterým může voda ze stavby odtékat.
Pokud cihly s polystyrénem do zimního období dostatečně nevyschnou, může dojít k jejich porušení mrazem! Z tohoto důvodu doporučujeme použít HELUZ R drcený polystyrén.
Extrudovaný polystyrén HELUZ pro ostění s krajovými cihlami
rozměry
D/Š/V
součinitel
tepelné
vodivosti
l
mm
W/mK
Kč/deska
Kč/m3
ks
Extrudovaný polystyrén XPS řezaný
1250/150/30
0,027
35,44
6 300,-
5
Extrudovaný polystyrén XPS
1250/600/30
0,027
118,70
5 275,-
12
označení
cena bez DPH
balení
v balíku
extrudovaný polystyrén XPS řezaný
extrudovaný polystyrén XPS
Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů nebo zárubní do zdiva vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro jeho eliminaci doporučujeme osadit cihly
HELUZ-K a K-1/2 a kapsy vyplnit extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm nařezaným na pruhy šířky 150 mm, který přeruší kontakt mezi tvarovkou a zabudovávaným prvkem.
Pro smluvní partnery jsou na extrudovaný polystyrén HELUZ XPS poskytovány stejné slevy, jaké jsou dány rámcovými dohodami pro malty.
apojení hydroizolace
Vysypávání cihel polystyrénem
Detail mezi nevytápěným a vytápěným podlažím
Detail napojení hydroizolace
zdivo HELUZ
cihla HELUZ vysypaná
drceným polystyrénem
přerušuje tepelný tok
ve svislém směru
zdivo HELUZ
cihla HELUZ vysypaná
drceným polystyrénem
přerušuje tepelný tok ve svislém
směru
tepelný tok
betonový potěr
izolace
hydroizolace
betonový základ
Technické změny vyhrazeny
Strana 19
NG nová generace stavebního systému
Materiály a pomůcky
Řešení soklu obvodového zdiva
1
3
Řešení soklu obvodového zdiva předsazením cihelného bloku HELUZ (max. 1/7 šířky bez statického posouzení) v kombinaci se zateplením. Bližší informace a možné
kombinace předsazení naleznete na www.heluz.cz.
1 - zdivo HELUZ
2 - extrudovaný polystyrén
3 - omítka/obklad
4 - štěrkopískový obsyp
5 - drenáž
6 - štěrkopískový podsyp
7 - tvarovka ztraceného bednění
8 - základový pás z prostého betonu min. B15 nebo z bet. tvarovek
ztraceného bednění
9 - rostlý terén
2
4
7
6
8
9
5
9
Doporučené maltové a omítkové směsi Supertherm pro obvodové cihly HELUZ
označení
TM 39 tepelněizolační malta
TM 34 tepelněizolační malta
TM HELUZ TREND (spára 6 mm)
TO EXTRA tepelněizolační omítka ruční i strojní
TO tepelněizolační omítka ruční i strojní
*
vydatnost 1 pytle
pevnost
v tlaku
součinitel tepelné
vodivosti l
hmotnost
pytle
MPa
W/mK
kg
l
Kč/ks
Kč/l
Kč/1 cihelný blok 44
120x80
5
5
8
0,4 -2,5
2
max. 0,20
max. 0,20
max. 0,15
max. 0,10
max. 0,13
25
20
25
13
17
39
34
40
1,00 m2 omítky při tl. 4 cm
1,34 m2 omítky při tl. 3 cm
203,177,208,268,225,-
5,21
5,21
5,21
6,69
5,60
13,45
13,45
6,73
*
268,- Kč/m2
*
168,- Kč/m2
30
40
35
30
30
při doporučené tloušťce vrstvy
Posuvné maltovací přípravky HELUZ
označení
pro tloušťku zdiva
cena v Kč bez DPH
mm
prodej
1 ks
popis
Přípravek pro zasypávání
polystyrénem
950,-
vhodné pro použití při větru
pro obvodové zdivo
Maltovací
přípravek HELUZ
365; 380; 400; 440; 490
767,-
pro zasypávání perlitem
Přípravek HELUZ
pro zdění AKU cihel
140; 200; 240; 300
Orientační spotřeba malty
orientační spotřeba hotové malty HELUZ Supertherm TM na 1 m2 zdiva
šířka zdiva
mm
490
440
400
380
365
300
250
240
Strana 20
TM
spára 12 mm
46
42
38
36
34
28
24
23
spára 8 mm
l/m2
31
28
25
24
23
19
16
15
TREND
spára 6 mm
23
21
19
18
17
14
12
11,5
cena bez DPH
malty
TM 34
TM 39
Technické změny vyhrazeny
balení
(ks pytlů na paletě)
NG nová generace stavebního systému
Materiály a pomůcky
Ruční pila HELUZ pro řezání cihel
cena v Kč bez DPH
označení
popis
Ruční pila HELUZ
na cihelné bloky
prodej
1 ks
Ruční pila s 33 zuby se žlábkovým uložením plátků
ze slinutých karbidů. Ocelový pilový list je dlouhý 62 cm.
756,-
Elektrická pila HELUZ pro řezání cihel
cena v Kč bez DPH
označení
popis
délka
plátu
mm
prodej
1 ks
půjčovné
1 den
opotřebení
1 mm
vratná
záloha
300,-
466,-
8 000,-
pila ocaska
s předkyvem, 1400W,
rychloupínání
455
8 293,-
List do pily HELUZ
list do pily přímočaré
na stavební materiál
455
1 100,-
Profi pila HELUZ se základní
sadou pilových listů
Profi pila pro přesnější
řezání cihel
–
11 158,-
425
2 460,-
–
425
4 720,-
–
Elektrická pila HELUZ
+ list 455
Sada pilových listů (48 zubů)
Sada pilových listů
s delší životností (78 zubů)
Jednoduché a přesné
řezání cihelných bloků
všech šířek až do 500 mm
způsob řezání cihel FAMILY 50
–
500,-
1 500,-
12 000,-
Elektrická pila HELUZ
Profi pila HELUZ
způsob řezání cihel do rozměru 44 cm
Kotoučová pila HELUZ pro řezání cihel
cena v Kč bez DPH
označení
Kotoučová pila
HELUZ
popis
průměr
kotouče
pozinkovaná pila pro přesné řezání
cihel, pevná a lehká konstrukce
Kotouče do pily HELUZ speciální diamantový řezací kotouč
prodej
1 ks
půjčovné
1 den
opotřebení
vratná záloha
1 mm
–
69 850,-
700,-
–
65 000,-
700
12 960,-
–
3 986,-
10 000,-
Bližší informace o pracovních pomůckách na www.heluz.cz ve složce VÝROBKY - POMŮCKY PRO ZDĚNÍ. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny telefonicky – tel.: +420 385 793 053,
fax: +420 385 726 962, e-mailem: [email protected] příp. elektronicky formulářem na www.heluz.cz. Půjčovné může objednat zákazník, který si objednal zboží na celý rodinný dům.
V ceně kotoučové pily je zahrnut návoz při dodávce společně s cihlami na stavbu. Při požadavku na samostatnou dopravu je cena jedné cesty 2 083,33 Kč bez DPH, tj. závoz i svoz = 2 x 2 083,33 Kč. Objednávky
zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny telefonicky – tel.: +420 385 793 053, fax: +420 385 726 962 , e-mailem: [email protected] příp. elektronicky formulářem na www.heluz.cz. Půjčovné může objednat
zákazník, který si objednal zboží na celý rodinný dům.
Technické změny vyhrazeny
Strana 21
NG nová generace stavebního systému
Cihelné komíny HELUZ
Komínové systémy HELUZ jsou specifické svými unikátními broušenými komínovými tvarovkami obvodového pláště, jejichž vodorovné i svislé spáry jsou spojovány lepidlem. Jsou určeny pro odvod spalin od všech
typů spotřebičů na všechny druhy paliv. Speciální konstrukce tvarovek a systém zadního odvětrání komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu. Konstrukce systému umožňuje jednoduchou a úspornou
montáž, kterou je schopen provést jeden pracovník při libovolném počtu průduchů. Keramická tvarovka obvodového pláště zajišťuje součinnost s okolním keramickým zdivem a umožňuje bezproblémovou povrchovou úpravu klasickým omítáním.
Nabízené komínové systémy:
HELUZ KLASIK – třívrstvý systém je možné použít pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Vnitřní průměry vložek: 160 a 200 mm.
HELUZ PLYN – se používají všude tam, kde jsou spotřebiče na plynná a kapalná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i v podtlakovém provozu. Vnitřní průměry vložek: 80, 110, 125 a 160 mm.
HELUZ MULTI – vhodný pro všechny druhy spotřebičů a paliv, jak v přetlakovém i v podtlakovém provozu. Vnitřní průměry vložek: 140, 160 a 200 mm.
HELUZ KLASIK
výška
komínu
HELUZ PLYN
orientační cena v Kč bez DPH
 160
 200
6m
16 174,-
16 604,-
8m
19 498,-
20 060,-
10 m
22 822,-
23 516,-
výška
komínu
HELUZ multi
orientační cena v Kč bez DPH
orientační cena v Kč bez DPH
výška
komínu
Tuhá paliva
 80
 110
 125
 160
11 385,-
12 764,-
15 214,-
17 668,-
8m
13 432,-
15 108,-
17 729,-
20 546,-
8m
26 254,-
28 324,-
10 m
15 479,-
17 452,-
20 244,-
23 424,-
10 m
30 720,-
33 230,-
6m
6m
Plyn
 160
 200
 140
 160
 200
21 788,-
23 418,-
21 663,-
23 038,-
25 298,-
25 119,-
26 744,-
29 444,-
28 575,-
30 450,-
33 590,-
Uvedené orientační ceny jsou kalkulovány za kompletní komínovou sestavu, včetně dvířkové tvarovky, jednoho připojení 90° pro spotřebič, všech doplňků nutných pro správnou funkci komínu a základní nadstřešní části bez ceny za montáž. V případě většího počtu připojení nebo variantního řešení nadstřešní části se mohou orientační ceny od konkrétní nabídky lišit.
KOMÍNOVÁ STAVEBNICE PRO OKAMŽITÝ ODBĚR KOMPLETNÍHO KOMÍNU
Komínový komplet
Komínový základ
Kč bez DPH
označení
Kč bez DPH
 200
označení
připojení 90°
připojení 45°
7m
18 332,-
18 882,-
8m
20 060,-
20 610,-
9m
21 788,-
22 338,-
Pro okamžité zakoupení jsou připraveny komínové komplety o výškách
7; 8 a 9 m, které obsahují veškeré komponenty nutné pro sestavení kompletního komínového tělesa, včetně betonové paty, cihelných komínových
tvarovek, šamotových dílů, tepelné izolace, skleničky na kondenzát, větrací mřížky, komínových dvířek, betonové krycí desky, betonového komínového límce a všech spojovacích a lepicích hmot. Je možno využít závozu
zdarma při společné dodávce cihel.
Komínový set
označení
1m
 160
 200
2 042-
2 108,-
2m
3 704,-
3 836,-
3m
5 366,-
5 564,-
Komínový
základ 3,5 m
 160
připojení 90°
 160
připojení 45°
 200
připojení 90°
 200
připojení 45°
10 099,-
10 619,-
10 364,-
10 914,-
Na jedné paletě o hmotnosti cca 400 kg jsou připraveny veškeré komponenty potřebné pro
sestavení 3,5 m komínového tělesa. Sestava se skládá z 26 ks komínových tvarovek U, komínové paty, kondenzační jímky, šamotové vložky o průměru 160 nebo 200 mm, dvířkové
tvarovky, tepelné izolace, spojovací hmoty, lepicí malty, komínových dvířek, větrací mřížky
a skleničky na kondenzát.
Komínové sety slouží pro pokračování stavby komínového tělesa
na komínový základ. Skládají se z
cihelných komínových tvarovek,
komínových vložek, tepelné
izolace a lepicích a spojovacích
hmot.
Komínový komplet o hmotnosti
cca 820 kg je dodáván na dvou
paletách. Palety s komínovou
stavebnicí je možné skládat na
sebe.
Komínové ukončení 1 m
označení
 160
 200
ZÁKLAD pro omítnutí nebo obklad pásky
3 962,-
4 028,-
GRAND cihlové barvy
7 472,-
7 538,-
Na jedné paletě je připravena sada komponent nadstřešní části pro správné ukončení komínu.
Nadstřešní části cihelných komínů
Doplňky ke komínům
orientační cena nadstřešní části jednoprůduchového komínu výšky 1,0 m
označení
označení
Kč bez DPH
Omítnutý komín
3 040,-
Návlek imitace cihel
8 108,-
Návlek imitace štuku
6 208,-
Tvarovky s cihelným obkladem HELUZ
3 135,-
Prstence GRAND betonová imitace zdiva barvy cihlové, červené, černé nebo hnědé
6 023,-
cena v Kč bez DPH
m2
Cihelný pásek HELUZ 25
178,-
Orientační ceny nadstřešních částí jsou uvedeny pouze za
materiál (bez montáže) na vnější opláštění komínového
tělesa včetně betonové krycí desky, betonového komínového límce a případně krakorcové desky (bez komínových
tvarovek, vložek a tepelné izolace).
Montáž komínů
označení
Kč bez DPH za bm
Montáž jednoprůduchového komínu
1 000,-
Montáž dvouprůduchového komínu
1 400,-
Tato služba je zajišťována subdodavatelsky a není zatím poskytována v celé republice. V případě zájmu o zajišťování této služby pro zákazníky firmy HELUZ se můžete obrátit na Ing.
Coufalíka mobil: +420 602 284 566, email: [email protected]
Seznam montážních firem naleznete na našich webových stránkách www.heluz.cz
a www.heluz.sk. Fakturaci komínů včetně montáže lze využít sníženou sazbu DPH 10 %
při splnění podmínek daných zákonem č. 235/2004 Sb., bližší informace – viz obchodní,
dodací a platební podmínky, str. 34.
Seznam dodacích míst najdete na www.heluz.cz a www.heluz.sk - sekce Komínový systém HELUZ/Naši partneři.
Strana 22
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
komínový nástavec
Cihelné komíny HELUZ
návlek imitace štuku
Návlek imitace cihel
komínový set
(1,0 - 2,0 - 3,0 m)
Připojení 90°
Prstence GRAND nabízíme pro jednouprůduchový komín, dvouprůduchový komín, jednoprůduchový komín s jednou poloviční
šachtou a jednoprůduchový komín se dvěma prázdnými šachtami ve 4 barevných variantách: cihlová, červená, hnědá a černá.
UKONČOVACÍ PRVKY
Kč bez DPH
Komínová stříška Napoleon - jednoprůduch - nerez
2 400,-
Komínová stříška Napoleon - jednoprůduch - měď
3 300,-
Komínový klobouk
2 810,-
Komínový límec litinový
970,-
Komínový límec keramický - hnědý nebo pískový
880,-
Komínový límec betonový
770,-
komínový základ (3,5 m)
označení
komínový komplet (7,0 - 8,0 - 9,0 m)
omítnutý komín
komínové ukončení
(základní 1,0 m)
Připojení 45°
K ukončení komínu v jeho nadstřešní části se u systémů HELUZ KLASIK a HELUZ MULTI používá komínový límec (litinový, betonový nebo
keramický) nebo komínový klobouk. Komínový límec je možné doplnit o stříšku Napoleon z mědi nebo nerezu, kterou dodáváme i pro
dvouprůduchové komíny. Stříšku Napoleon nelze kombinovat s komínovým kloboukem. U systému HELUZ PLYN je možné použít pouze
hlavici odkouření.
tvarovky vylité betonem
komínový klobouk
stříška Napoleon
límec litinový
límec betonový
Kalkulační program
Revize komínů
Na www.heluz.cz si můžete stáhnout kalkulační program pro výpočet spotřeby jednotlivých
prvků pro stavbu komínového tělesa včetně aktuálních cen. Případně se můžete obrátit na
naše specialisty, kteří Vám zdarma připraví kalkulaci. Program vás po jeho nainstalování
do počítače povede jednotlivými kroky pro zadávání povinných požadovaných údajů, které potřebuje znát pro svůj výpočet. Na jeho konci je pak sestava, která obsahuje všechny komponenty nutné pro stavbu komínového tělesa, včetně jejich množství
a ceny. Program obsahuje i obrázky důležitých dílů pro jejich snadnější výběr a některé volitelné součásti, které si můžete přiobjednat. Aktualizace programu je prováděna automaticky.
Placená služba
Při koupení komínového systému nabízíme
zajištění provedení revize komínu revizním
technikem.
Tuto službu je nutno objednat.
Více informací získáte na emailu kominy@
heluz.cz
Informace o dalších komponentech komínového systému, dostupnosti, celkové ceně a alternativních výdejních místech:
Ing. Martin Coufalík, mobil: +420 602 284 566, e-mail: [email protected], Jan Míchal, mobil: +420 725 794 323, e-mail: [email protected] nebo [email protected], www.heluz.cz.
Prospekty na požádání zašleme.
Nabízíme prostor pro zveřejnění dalším firmám montujícím komínové systémy HELUZ jak v tištěném ceníku, tak na www.heluz.cz. Dále nabízíme firmám možnost zřízení konsignačního skladu
komínových systémů HELUZ. Podrobný ceník pro jednotlivé systémy získáte na www.heluz.cz.
Technické změny vyhrazeny
Strana 23
NG nová generace stavebního systému
Keramický stropní panel HELUZ
Panely základní
označení
panelu
délka x šířka x výška
mm
informativní hmotnost
únossvětlé
nost
šířka v mm
rozpětí
panelů
při
šířky
uložení
1200 115 mm 1200 1000 900 700 600
mm
qs
m
kN/m2
kg/ks
cena bez DPH
šířka v mm
ATYP
1200
panely s prostupy
1200
Kč/ks
Kč/m2
Kč/ks
ATYP
1000
Kč/m2
ATYP
700
900
600
Kč/ks
Kč/m2
Panel HELUZ
1 500 x (1 200-600) x 230
1,27
20,00
640
557
470
385
300
2 284,-
2 627,-
2 046,-
1 841,-
1 432,-
1 228,-
Panel HELUZ
1 750 x (1 200-600) x 230
1,52
20,00
740
652
550
449
350
2 665,-
3 065,-
2 387,-
2 148,-
1 671,-
1 432,-
Panel HELUZ
2 000 x (1 200-600) x 230
1,77
20,00
850
746
630
513
400
3 046,-
3 503,-
2 728,-
2 455,-
1 910,-
1 637,-
Panel HELUZ
2 250 x (1 200-600) x 230
2,02
14,80
960
841
710
577
450
3 426,-
3 940,-
3 069,-
2 762,-
2 148,-
1 841,-
Panel HELUZ
2 500 x (1 200-600) x 230
2,27
11,20 1 060 936
790
641
500
3 807,-
4 378,-
3 410,-
3 069,-
2 387,-
2 046,-
Panel HELUZ
2 750 x (1 200-600) x 230
2,52
8,50
1 170 1 030 870
705
550
4 188,-
4 816,-
3 751,-
3 376,-
2 626,-
2 251,-
Panel HELUZ
3 000 x (1 200-600) x 230
2,77
6,50
1 280 1 125 950
780
610
4 568,-
5 253,-
4 092,-
3 683,-
2 864,-
2 455,-
Panel HELUZ
3 250 x (1 200-600) x 230
3,02
5,00
1 380 1 209 1 020 844
660
4 949,-
5 691,-
4 433,-
3 990,-
3 103,-
2 660,-
Panel HELUZ
3 500 x (1 200-600) x 230
3,27
5,70
1 490 1 304 1 100 908
710
5 330,-
4 774,-
4 297,-
3 342,-
2 864,-
Panel HELUZ
3 750 x (1 200-600) x 230
3,52
6,20
1 600 1 398 1 180 972
760
5 711,-
5 115,-
4 604,-
3 581,-
3 069,-
Panel HELUZ
4 000 x (1 200-600) x 230
3,77
5,00
1 700 1 493 1 260 1 036 810
6 091,-
7 005,-
5 456,-
4 910,-
3 819,-
3 274,-
Panel HELUZ
4 250 x (1 200-600) x 230
4,02
5,60
1 810 1 588 1 340 1 100 860
6 472,-
7 443,-
5 797,-
5 217,-
4 058,-
3 478,-
Panel HELUZ
4 500 x (1 200-600) x 230
4,27
6,00
1 920 1 682 1 420 1 164 910
6 853,-
7 881,-
6 138,-
5 524,-
4 297,-
3 683,-
1 269,-
6 130,6 568,-
1 459,-
Panel HELUZ
4 750 x (1 200-600) x 230
4,52
5,00
2 020 1 777 1 500 1 228 960
7 233,-
8 318,-
6 479,-
5 831,-
4 535,-
3 887,-
Panel HELUZ
5 000 x (1 200-600) x 230
4,77
5,20
2 130 1 871 1 580 1 293 1 010
7 614,-
8 756,-
6 820,-
6 138,-
4 774,-
4 092,-
Panel HELUZ
5 250 x (1 200-600) x 230
5,02
5,50
2 240 1 966 1 660 1 357 1 060
7 995,-
9 194,-
7 161,-
6 445,-
5 013,-
4 297,-
Panel HELUZ
5 500 x (1 200-600) x 230
5,27
5,10
2 340 2 060 1 740 1 421 1 110
8 375,-
9 631,-
7 502,-
6 752,-
5 251,-
4 501,-
Panel HELUZ
5 750 x (1 200-600) x 230
5,52
5,30
2 450 2 145 1 810 1 485 1 160
8 756,-
10 069,-
7 843,-
7 059,-
5 490,-
4 706,-
Panel HELUZ
6 000 x (1 200-600) x 230
5,77
5,30
2 560 2 239 1 890 1 549 1 210
9 821,-
11 294,-
8 790,-
7 911,-
6 153,-
5 274,-
Panel HELUZ
6 250 x (1 200-600) x 230
6,02
5,30
2 660 2 334 1 970 1 613 1 260 10 230,-
11 765,-
9 156,-
8 241,-
6 409,-
5 494,-
Panel HELUZ
6 500 x (1 200-600) x 230
6,27
4,40
2 770 2 429 2 050 1 677 1 310 10 639,-
12 235,-
9 523,-
8 570,-
6 666,-
5 714,-
Panel HELUZ
6 750 x (1 200-600) x 230
6,52
3,60
2 880 2 523 2 130 1 742 1 360 11 048,-
9 889,-
8 900,-
6 922,-
5 933,-
Panel HELUZ
7 000 x (1 200-600) x 230
6,77
3,00
2 990 2 618 2 210 1 806 1 410 11 458,-
10 255,-
9 230,-
7 178,-
6 153,-
Panel HELUZ
7 250 x (1 200-600) x 230
7,02
2,30* 3 090 2 712 2 290 1 870 1 460 11 867,-
10 621,-
9 559,-
7 435,-
6 373,-
1 364,-
—
1 569,-
1000
900
700
600
1 364,-
1 465,-
qs (=qn) provozní hodnota = normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit panel, tzn. zatížení bez vlastní tíhy panelu.
Standardně jsou vyráběny panely s výztuží vyčnívající na jednom konci. Panely s oboustranně vyčnívající výztuží jsou jako ATYPY vyráběny pouze na zakázku.
* Pro dosažení únosnosti větší než 3 kN/m2 doporučujeme použít panel se zvýšenou únosností – viz strana 26.
ATYP – u atypických panelů je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Cena panelů se zkosenými tvary nebo jiné délky než je uvedeno v ceníku ve všech vyráběných šířkách je stanovena z nejbližší vyšší délky. Dodací lhůta u atypických panelů je cca 1 měsíc. U fakturace panelů včetně pokládky lze využít sníženou sazbu
DPH 10 % při splnění podmínek daných zákonem č. 235/2004 Sb., bližší informace – viz obchodní, dodací a platební podmínky, str. 34. Panely jsou uloženy na prokladech. Pro panely se používají
2 proklady 80/80/930 mm. Proklady se účtují samostatně. Ložení na kamion 24 t: cca 65 m2. Technické informace – p. Mühlberger, mobil: +420 720 342 578, e-mail: [email protected]
NOVINKA – pokládka panelů pro rodinné domy
výkresy zasílejte na [email protected]
viz strana 33 - 34– ceník dopravy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KLADEČSKÉ PLÁNY V CENĚ!
Strana 24
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
Keramický stropní panel HELUZ
ATYP – balkónové panely
označení
panelu
délka x šířka x výška
mm
cena bez DPH
informativní
hmotnost
světlé rozpětí při tloušťce obvodové zdi
365
mm
380
mm
400
mm
440
mm
490
mm
1 200
šířka v mm
800
1 200
kg /ks
Kč/ks
800
Kč/ks
Kč/m2
Kč/m2
Panel HELUZ
4 600 x (1 200; 800) x 230
2 920
2 905
2 885
2 845
2 795
2 046
1 523
7 849,-
5 494,-
Panel HELUZ
4 800 x (1 200; 800) x 230
3 120
3 105
3 085
3 045
2 995
2 142
1 597
8 191,-
5 733,-
Panel HELUZ
5 000 x (1 200; 800) x 230
3 320
3 305
3 285
3 245
3 195
2 238
1 671
8 532,-
5 972,-
Panel HELUZ
5 200 x (1 200; 800) x 230
3 520
3 505
3 485
3 445
3 395
2 334
1 745
8 873,-
6 211,-
Panel HELUZ
5 400 x (1 200; 800) x 230
3 720
3 705
3 685
3 645
3 595
2 430
1 819
9 215,-
6 450,-
Panel HELUZ
5 600 x (1 200; 800) x 230
3 920
3 905
3 885
3 845
3 795
2 526
1 893
9 556,-
6 689,-
Panel HELUZ
5 800 x (1 200; 800) x 230
4 120
4 105
4 085
4 045
3 995
2 621
1 966
9 897,-
6 928,-
Panel HELUZ
6 000 x (1 200; 800) x 230
4 320
4 305
4 285
4 245
4 195
2 717
2 040
10 238,-
7 166,-
Panel HELUZ
6 200 x (1 200; 800) x 230
4 520
4 505
4 485
4 445
4 395
2 813
2 114
10 580,-
Panel HELUZ
6 400 x (1 200; 800) x 230
4 720
4 705
4 685
4 645
4 595
2 909
2 188
10 921,-
1 422,-
7 405,7 644,-
Panel HELUZ
6 600 x (1 200; 800) x 230
4 920
4 905
4 885
4 845
4 795
3 005
2 262
11 262,-
7 883,-
Panel HELUZ
6 800 x (1 200; 800) x 230
5 120
5 105
5 085
5 045
4 995
3 101
2 336
11 604,-
8 122,-
Panel HELUZ
7 000 x (1 200; 800) x 230
5 320
5 305
5 285
5 245
5 195
3 197
2 410
11 945,-
8 361,-
Panel HELUZ
7 200 x (1 200; 800) x 230
5 520
5 505
5 485
5 445
5 395
3 293
2 484
12 286,-
8 600,-
Panel HELUZ
7 400 x (1 200; 800) x 230
5 720
5 705
5 685
5 645
5 595
3 389
2 559
12 627,-
8 839,-
Panel HELUZ
7 600 x (1 200; 800) x 230
5 920
5 905
5 885
5 845
5 795
3 484
2 632
12 969,-
9 077,-
Panel HELUZ
7 800 x (1 200; 800) x 230
6 120
6 105
6 085
6 045
5 995
3 580
2 706
13 310,-
9 316,-
Panel HELUZ
8 000 x (1 200; 800) x 230
6 320
6 305
6 285
6 245
6 195
3 676
2 780
13 651,-
9 555,-
1 493,-
ATYP - u atypických panelů je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby.
Balkónové panely jsou vyráběny na zakázku s krakorcem délky max. 1 200 mm. Dodací lhůta u atypických panelů je cca 1 měsíc. Pro objednání správné délky panelu je důležitá světlost otvoru, který má
balkónový panel zakrýt a tloušťka obvodové zdi, na které je panel uložen. Panel o požadované světlosti je vyroben z nejbližší vyšší délky a z ní je odvozena i jeho cena. Proklady se účtují samostatně.
Ložení na kamion 24 t: cca 65 m2. U fakturace panelů včetně pokládky lze využít sníženou sazbu DPH 10 % při splnění podmínek daných zákonem č. 235/2004 Sb., bližší informace – viz obchodní, dodací
a platební podmínky, strana 34.
ATYP – panely se zvýšenou únosností
označení
panelu
délka x šířka x výška
světlé
rozpětí
při uložení
≥115 mm
únosnost
1)
qs
mm
m
kN/m2
Kč/ks
světlé
rozpětí
únosnost
1)
při uložení
qs
≥115 mm
označení
panelu
délka x šířka x výška
cena bez DPH
mm
Kč/m2
cena bez DPH
m
kN/m2
Kč/ks
Panel HELUZ
1 500 x 1 200 x 230
1,27
20,00
2 560,-
Panel HELUZ
4 500 x 1 200 x 230
4,27
5,90
7 679,-
Panel HELUZ
1 750 x 1 200 x 230
1,52
20,00
2 986,-
Panel HELUZ
4 750 x 1 200 x 230
4,52
8,50
8 105,-
Panel HELUZ
2 000 x 1 200 x 230
1,77
20,00
3 413,-
Panel HELUZ
5 000 x 1 200 x 230
4,77
7,20
8 532,-
Panel HELUZ
2 250 x 1 200 x 230
2,02
20,00
3 839,-
Panel HELUZ
5 250 x 1 200 x 230
5,02
6,00
8 959,-
Panel HELUZ
5 500 x 1 200 x 230
5,27
6,40
9 385,-
Panel HELUZ
5 750 x 1 200 x 230
5,52
6,70
9 812,-
Panel HELUZ
6 000 x 1 200 x 230
5,77
5,60
10 238,-
Panel HELUZ
2 500 x 1 200 x 230
2,27
18,00
4 266,-
Panel HELUZ
2 750 x 1 200 x 230
2,52
14,00
4 693,-
Panel HELUZ
3 000 x 1 200 x 230
2,77
11,00
5 119,-
Panel HELUZ
3 250 x 1 200 x 230
3,02
8,50
5 546,-
Panel HELUZ
6 250 x 1 200 x 230
6,02
5,60
10 665,-
Panel HELUZ
3 500 x 1 200 x 230
3,27
6,80
5 972,-
Panel HELUZ
6 500 x 1 200 x 230
6,27
5,60
11 092,-
Panel HELUZ
6 750 x 1 200 x 230
6,52
4,70
11 518,-
1 422,-
Panel HELUZ
3 750 x 1 200 x 230
3,52
10,50
6 399,-
Panel HELUZ
4 000 x 1 200 x 230
3,77
8,60
6 826,-
Panel HELUZ
7 000 x 1 200 x 230
6,77
3,90
11 945,-
Panel HELUZ
4 250 x 1 200 x 230
4,02
7,20
7 252,-
Panel HELUZ
7 250 x 1 200 x 230
7,02
3,20
12 371,-
Kč/m2
1 422,-
ATYP - u atypických panelů je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Orientační hmotnost panelů se zvýšenou únosností je cca 400 kg/m2. U fakturace panelů včetně
pokládky lze využít sníženou sazbu DPH 10 % při splnění podmínek daných zákonem č. 235/2004 Sb., bližší informace – viz obchodní, dodací a platební podmínky – strana 34.
1)
qs (=qn) provozní hodnota (= normová hodnota) rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit panel, tzn. zatížení bez vlastní tíhy panelu.
NOVINKA – pokládka panelů pro rodinné domy
výkresy zasílejte na [email protected]
viz strana 33 - 34– ceník dopravy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KLADEČSKÉ PLÁNY V CENĚ!
Technické změny vyhrazeny
Strana 25
NG nová generace stavebního systému
Stropy HELUZ MIAKO
Stropní nosníky HELUZ MIAKO
rozměry
D/Š/V
mm
cena bez
DPH Kč/ks
Nosník HELUZ MIAKO 150
1 500 x 160 x 175
Nosník HELUZ MIAKO 175
označení výrobku
cena Kč/m2 bez DPH
označení výrobku
rozměry
D/Š/V
mm
cena bez
DPH Kč/ks
OVN
50 cm
OVN
62,5 cm
241,-
385,-
308,-
Nosník HELUZ MIAKO 500
5 000 x 160 x 175
1 750 x 160 x 175
281,-
374,-
300,-
Nosník HELUZ MIAKO 525
Nosník HELUZ MIAKO 200
2 000 x 160 x 175
319,-
365,-
292,-
Nosník HELUZ MIAKO 225
2 250 x 160 x 175
359,-
359,-
Nosník HELUZ MIAKO 250
2 500 x 160 x 175
398,-
Nosník HELUZ MIAKO 275
2 750 x 160 x 175
Nosník HELUZ MIAKO 300
cena Kč/m2 bez DPH
OVN
50 cm
OVN
62,5 cm
1 064,-
448,-
358,-
5 250 x 160 x 175
1 157,-
463,-
370,-
Nosník HELUZ MIAKO 550
5 500 x 160 x 175
1 211,-
461,-
369,-
287,-
Nosník HELUZ MIAKO 575
5 750 x 160 x 175
1 266,-
460,-
368,-
354,-
283,-
Nosník HELUZ MIAKO 600
6 000 x 160 x 175
1 410,-
490,-
392,-
439,-
351,-
281,-
Nosník HELUZ MIAKO 625
6 250 x 160 x 175
1 467,-
489,-
391,-
3 000 x 160 x 175
538,-
391,-
313,-
Nosník HELUZ MIAKO 650
6 500 x 160 x 230
1 672,-
535,-
428,-
Nosník HELUZ MIAKO 325
3 250 x 160 x 175
583,-
389,-
311,-
Nosník HELUZ MIAKO 675
6 750 x 160 x 230
1 794,-
552,-
442,-
Nosník HELUZ MIAKO 350
3 500 x 160 x 175
628,-
386,-
309,-
Nosník HELUZ MIAKO 700
7 000 x 160 x 230
1 954,-
579,-
463,-
Nosník HELUZ MIAKO 375
3 750 x 160 x 175
672,-
384,-
307,-
Nosník HELUZ MIAKO 725
7 250 x 160 x 230
2 023,-
578,-
462,-
Nosník HELUZ MIAKO 400
4 000 x 160 x 175
791,-
422,-
338,-
Nosník HELUZ MIAKO 750
7 500 x 160 x 230
2 131,-
588,-
470,-
Nosník HELUZ MIAKO 425
4 250 x 160 x 175
842,-
421,-
337,-
Nosník HELUZ MIAKO 775
7 750 x 160 x 230
2 307,-
615,-
492,-
Nosník HELUZ MIAKO 450
4 500 x 160 x 175
919,-
433,-
346,-
Nosník HELUZ MIAKO 800
8 000 x 160 x 230
2 381,-
614,-
492,-
Nosník HELUZ MIAKO 475
4 750 x 160 x 175
990,-
440,-
352,-
Nosník HELUZ MIAKO 825
8 250 x 160 x 230
2 456,-
614,-
491,-
Stropní vložky HELUZ MIAKO
23/62,5
označení výrobku
19/62,5
15/62,5
rozměry
D/Š/V
spotřeba
mm
ks/m2
8/62,5
23/50
cena bez DPH
19/50
15/50
balení ks paleta
menší balení ks paleta
134x100
118x100
60
HELUZ MIAKO 15/62,5
250/525/150
6,4
40,30
258,-
134x100
118x100
90
HELUZ MIAKO 19/62,5
250/525/190
6,4
50,30
322,-
70
50
HELUZ MIAKO 23/62,5
250/525/230
6,4
61,20
392,-
60
-
HELUZ MIAKO 8/62,5
250/515/80
6,4
32,30
207,-
120
-
HELUZ MIAKO 15/50
250/400/150
8,0
30,70
246,-
120
HELUZ MIAKO 19/50
250/400/190
8,0
38,60
309,-
96
HELUZ MIAKO 23/50
250/400/230
8,0
47,40
379,-
72
-
HELUZ MIAKO 8/50
250/390/80
8,0
30,30
242,-
144
-
Kč/ks
Kč/m2
72
*
8/50
poznámka
OVN = osová vzdálenost nosníků
pro
OVN 62,5
pro
OVN 50,0
Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skládka maximálně ve dvou vrstvách (2 palety na sobě).
Uvedené ceny platí pro ucelené balení v paletách. Při odběru jiného množství účtujeme manipulační přirážku ve výši 20% z ceníkové ceny.
*
Menší balení je určeno pro úsporu Vašich peněz a minimalizuje tak potřebu rozbalení palet, které je dodáváno s příplatkem. Nižší balení je dodáváno bez přirážky za rozbalení palet. Přirážka za rozbalení palet je připočítávána pouze při požadavku na počty, které nelze složit z uceleného balení většího či menšího. Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení
3 palety v jedné dodávce.
OVN = osová vzdálenost nosníků. Cena nosníků za 1 m2 výpočtem z jednotlivých maximálně přípustných světlých délek nosníků, tzn. po odečtení délky uložení 2 x 125 mm. Délková tolerance nosníků: +100 -20 mm. Informativní hmotnost 1 bm stropního nosníku 22–25 kg. Naložení na kamion cca 800–900 bm. Proklady se účtují samostatně. Způsob paketizace: 6 ks nosníků na dřevěných
prokladech 80/80/1030 mm. Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky výztuže. Stropní nosníky HELUZ MIAKO jsou dostupné na všech závodech firmy HELUZ.
výkresy zasílejte na [email protected]
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KLADEČSKÉ PLÁNY V CENĚ!
Strana 26
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
Stropy HELUZ MIAKO
Věncovky HELUZ
rozměry
D/Š/V
mm
Věncovka HELUZ pro stropy HELUZ MIAKO
Věncovka HELUZ 8/26,5 *
*
ks/bm
Kč/ks
Kč/bm
balení
ks paleta
118x100
333/80/265
3,0
33,70
101,-
192
333/80/150
3,0
26,40
79,-
216
8/21
8/23
spotřeba
cena bez DPH
Tento sortiment pouze do vyprodání zásob.
Věncovka HELUZ 8/15 pro monolitické stropy
Věncovky HELUZ broušené
8/19
Věncovka HELUZ pro stropy HELUZ MIAKO
včetně pojiva
Věncovka HELUZ 8/19
Věncovka HELUZ 8/21
Věncovka HELUZ 8/23
Věncovka HELUZ 8/25
Věncovka HELUZ 8/27
Věncovka HELUZ 8/29
8/27
8/25
rozměry
D/Š/V
spotřeba
mm
ks/bm
Kč/ks
Kč/bm
3,0
31,90
34,90
35,80
36,80
43,90
47,80
96,105,107,110,132,143,-
333/80/189
333/80/209
333/80/229
333/80/249
333/80/269
333/80/289
8/29
balení
ks paleta
134x100
118x100
cena bez DPH s pojivem
180
135
135
144
144
144
Uvedené ceny platí pro ucelené balení v paletách. Při odběru jiného množství účtujeme manipulační přirážku ve výši 20% z ceníkové ceny.
Pokud není v objednávce specifikován typ pojiva (lepidla, pěny případně malty) je k věncovkám HELUZ dodáván typ pojiva, který je dodávaný k obvodovým cihlám dané stavby (tj. HELUZ pěna, lepidlo,
celoplošné lepidlo, malta Supertherm TM, malta HELUZ TREND).
Výztuž do nadbetonávky ke stropům HELUZ MIAKO
Kari sítě
typ výrobku
Těžký asfaltový pás
průměr
drátu / rozteč
rozměr sítě
(délka x šířka)
hmotnost sítě
cena
bez DPH
mm
mm
Kg/m2
Kč/ks
1,35
199,10
DB, HE
2,10
299,60
DB
KA 17
ø 4/150 - ø 4/150
KD 37
ø 5/150 - ø 5/150
3 000 x 2 000
Expediční
místa
Uložení stropní konstrukce s izolantem
na nosném obvod. zdivu
rozměry
DxŠ
cena bez DPH
m
Kč/role
Těžký asfaltový pás tl. 3,5 mm
10 x 0,5
474,50,-
Těžký asfaltový pás tl. 3,5 mm řezaný
10 x 0,25
329,-
označení výrobku
Stropní nosníky HELUZ MIAKO a vložky HELUZ MIAKO
OVN = osová vzdálenost nosníků. Cena nosníků za 1 m2 výpočtem z jednotlivých maximálně přípustných světlých délek nosníků, tzn. po odečtení délky uložení 2 x 125 mm. Délková tolerance nosníků: +100 -20 mm. Informativní hmotnost 1 bm stropního nosníku 22–25 kg. Naložení na kamion cca 800–900 bm. Proklady se účtují samostatně. Způsob paketizace: 6 ks nosníků na dřevěných
prokladech 80/80/1030 mm. Při skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky výztuže. Stropní nosníky HELUZ MIAKO jsou dostupné na všech závodech firmy HELUZ.
výkresy zasílejte na [email protected]
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A KLADEČSKÉ PLÁNY V CENĚ!
Technické změny vyhrazeny
Strana 27
NG nová generace stavebního systému
Překlady HELUZ
Nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ - univerzální pro rolety i žaluzie
označení výrobku
délka/šířka/výška
mm
max.
světlost
okenního
otvoru
mm
informativní
hmotnost
365 - 400
440 - 500
únosnost
1)
qk
informativní
hmotnost
únosnost
1)
qk
cena
bez DPH
kg
kN/m
kg
kN/m
Kč
HELUZ
1250/365-500/238
850
144
40,00
169
40,00
3 010,-
HELUZ
1500/365-500/238
1 100
165
27,50
205
27,50
3 580,-
HELUZ
1750/365-500/238
1 350
198
25,50
230
25,50
4 127,-
HELUZ
2000/365-500/238
1 600
226
29,00
275
30,00
4 708,-
HELUZ
2250/365-500/238
1 850
260
25,50
292
28,00
5 301,-
HELUZ
2500/365-500/238
2 100
288
21,50
340
24,50
5 894,-
HELUZ
2750/365-500/238*
2 350
307
16,00
364
17,50
6 475,-
HELUZ
3000/365-500/238
*
2 600
343
11,50
388
13,00
7 068,-
HELUZ
3250/365-500/238*
2 850
370
8,50
413
9,50
7 660,-
HELUZ
3500/365-500/238
*
3 100
400
6,50
444
7,50
8 481,-
HELUZ
3750/365-500/238*
3 350
430
5,00
475
5,50
9 086,-
HELUZ
4000/365-500/238
*
3 600
460
3,50
506
4,00
9 701,-
HELUZ
4250/365-500/238
*
3 850
490
2,50
535
3,00
10 311,-
qk normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit překlad, tzn. zatížení bez vlastní tíhy překladu.
výroba na zakázku.
Uložení na paletě 1100 x 530 mm do délky 2 500 mm – 1 paleta, od délky 2 750 mm – 2 palety. Ložení na kamión 24 t: 100-120 bm roletových překladů HELUZ. Nosný roletový překlad HELUZ lze použít jak pro rolety, tak i pro venkovní žaluzie. Bližší informace: p. Bořil – tel.: +420 606 684 106,p. Žemlička: tel.: +420 725 380 774 p. Kubík – tel.: +420 725 836 377. Nosné roletové překlady HELUZ a doplňkové cihly K a K-1/2 jsou prodávány z výrobního závodu Dolní Bukovsko. Dále jsou k dispozici v závodech Hevlín a Libochovice. Pro zvýšení dostupnosti sortimentu nosných roletových překladů jsme pro
Vás připravili tato výdejní místa (pro všechna výdejní místa zajišťuje objednávky centrální prodejní služba v Dolním Bukovsku, tel.: +420 385 793 027, mobil: +420 602 451 399, fax: +420 385 726 145, e-mail:
[email protected])
Doprava roletových a žaluziových překladů HELUZ je možná v rámci celé ČR. Organizi dopravy zajišťuje prodejní služba a navíc jsou k dispozici tato výdejní místa:
1)
*
Sklad Praha-Toušeň:
(druhý pozemek za areálem VEKRY). V areálu firmy Batima, spol. s r.o. .Výdej ze skladu: út, čt (ostatní po telefonické dohodě)
p. Ehrenberger, mobil: +420 777 821 272, p. Holoubek, tel. +420 281 940 126, mobil : +420 777 821 293, fax: +420 281 940 129.
Z tohoto skladu lze využít dopravu s hydraulickou rukou s vyložením 18 m, tj. umístěním roletového překladu přímo nad okenní otvor. Jedná se o dopravu s návazností na technologický postup stavby. Cena dopravy: práce
hydraulickou rukou 550,- Kč/hod., prostoj na stavbě 350,- Kč/hod., doprava 24,- Kč/km (silniční).
Sklad Brno: Heršpická 13, 656 92 Brno-Dolní Heršpice, v areálu firmy Ferram, výdej ze skladu zajišťuje p. Souček, mobil: +420 606 735 199, tel: +420 543 521 364,
Ing. Bednář mobil: +420 724 116 538, tel: +420 543 521 354.
Sklad Plzeň:
Chebská 17, 322 00 Plzeň - Křimice, v areálu firmy Vladimír Škopek-stavebniny, tel: +420 377 539 408, fax: +420 377 539 408.
Sklad Hradec Králové:
Říčařova 162, 503 01 Hradec Králové, Plotiště nad Labem, tel.: +420 495 218 814, mobil: +420 604 617 717, [email protected]
3
4
1. izolace kontaktního zateplovacího systému tloušťky
60 - 260 mm
2. vnitřní tepelná izolace překladu
3. cihelné zdivo šířky 240 - 490 mm
4. přesah roletového překladu přes nosné zdivo maximálně 150 mm
1
2
Strana 28
Použitím širšího roletového překladu s přesazením se
výrazně zvyšuje tloušťka vnitřní účinné izolace. Izolace
vnější části roletového překladu je z hlediska tepelné
ochrany neúčinná.
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
Překlady HELUZ
Montáž rolet a žaluzií provádí:
SM PRODUKT
MISCHNIK
Ulice
Čechova 778/81
Denisova 1203/II
PSČ
373 72
377 01
Jihočeský kraj
Místo sídla
Kontaktní osoba
Lišov
Ivo Macháček
Jindřichův Hradec
Roman Mischnik
Telefon
+420 777 729 960
+420 608 076 767
Sun systém
Masarykova 169
698 01
Jihomoravský kraj
Veselí nad Moravou
+420 606 741 118
[email protected]
ALUROL spol. s r.o.
Kpt.Jaroše 108
549 01
Královehradecký kraj
Nové Město nad Metují
+420 602 651 951
[email protected]
Firma
Email
Liberecký kraj
Batima® spol. s r.o.
Mníšek 336
Richard Havel
Michal Horák
STUDIO OKEN s.r.o.
VABTECH s. r. o.
463 31
Mníšek u Liberce
+420 482 427 511
[email protected]
Mastného 1035/6
Dolní náměstí 140/25
710 00
746 01
Moravskoslezský kraj
Ostrava - Slezská Ostrava
Opava
Michal Horák
800 148 963
777 741 345
[email protected]
[email protected]
Rolsberská 24
779 00
Olomouc
Olomoucký kraj
Iva Spáčilová
+420 585 150 722
[email protected]
Řetová
Pardubický kraj
Bohuslav Ducháček
+420 465 522 168
Řetová 204
561 41
Praha
ALMMA
STAVONA Praha s. r. o.
PROALU
PROKLIMA - stínící technika s. r. o.
Francouzská 70
Sudoměřská 32
Borského 1
Zenklova 131
101 00
130 00
152 00
180 00
Praha 10
Praha 3
Praha 5
Zenklova 131
ATOSSA, s. r. o.
TECHNOROL - stínící technika
Jemníky 62
5. května 556
293 01
252 10
Mladá Boleslav
Mníšek pod Brdy
ORRICO s. r. o.
IDEALFENSTER a. s.
ul. 28. října 3649/21
Chudeřice u Bíliny
430 01
418 25
Chomutov
Chudeřice u Bíliny
DaS Technik, s.r.o.
Masarykovo nám. 81
595 01
Velká Bíteš
Michal Trmal
Ing. Josef Šilar
Tomáš Koutenský
Vojtěch Sládek
Středočeský kraj
Přemysl Líbal
Ústecký kraj
Marek Frélich
Tomáš Žítek
+420 602 122 499
+420 602 203 319
+420 251 810 040
+420 739 531 698
[email protected]
+420 774 775 555
+420 777 019 899
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+420 474 684 627
+420 417 821 107
Vysočina
Překlad HELUZ 23,8
Stanislav Dvořáček
[email protected]
zakázaný způsob uložení
správný způsob uložení Překlady HELUZ 23,8
Překlady HELUZ
překlady HELUZ 23,8 - výška 238 mm, šířka 70 mm
délka
mm
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
+420 605 246 406
počet ks/paketa
proklady 80/80/930
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
cena bez DPH
v Kč
167,224,269,348,455,520,662,707,752,813,874,-
šířka 115 mm
délka mm
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
počet ks/ proklady
paketa 80/80/930
40
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ploché
ploché překlady HELUZ - výška 71 mm
šířka 145 mm
cena
cena
počet ks/ proklady
bez DPH
bez DPH
paketa 80/80/930
v Kč
v Kč
104,2
119,131,2
150,160,2
181,195,2
215,221,2
247,30
249,2
279,284,2
319,317,2
352,345,3
386,-
šířka 175 mm
počet ks/ proklady
paketa 80/80/1030
20
2
2
2
2
2
2
2
3
3
cena
bez DPH
v Kč
129,162,194,237,- *
271,- *
303,- *
345,- *
384,- *
418,- *
Překlad HELUZ 23,8 je vyroben jako jednostranný. Spodní výztuž je navržena jako nosná a vrchní je pouze manipulační. Spodní výztuž je tedy silnější než vrchní.
Balení do vyprodání zásob. Při dovozu na stavbu rodinného domu nebude účtována přirážka na rozbalení paket. Manipulační přirážka za rozbalení paket ve výši 20 %
z ceníkové ceny bude účtována pouze při dodávkách na stavebniny.
Ložení na kamion cca: šířka 115 mm - 1650 bm
šířka 145 mm - 1350 bm
šířka 175 mm - 1150 bm nosné-výška 238 mm - 620 bm.
Informativní hmotnost překladů: šířka 115 mm - 14 kg/bm šířka 145 mm - 17 kg/bm šířka 175 mm - 20 kg/bm nosné-výška 238 mm - 38 kg/bm.
Překlady jsou dostupné na všech závodech firmy HELUZ.
*
Technické změny vyhrazeny
Strana 29
NG nová generace stavebního systému
HELUZ DŮM - nadstandardní zákaznický servis
Neprodáváme jenom cihly, nabízíme mnohem víc, připravili jsme pro Vás širokou nabídku služeb pro zákazníky.
1
5
KOMPLEXNÍ DODÁVKA HRUBÉ STAVBY
„„
„„
„„
„„
„„
„„
nejširší nabídka cihelných bloků
cihelné bloky s nejlepšími tepelně izolačními parametry
lepidlo, pěna a zakládací malta v ceně broušených cihel
pomůcky pro zdění
stropy HELUZ MIAKO, panely, překlady, roletové překlady
komínové systémy HELUZ pro všechny druhy spotřebičů
U nás si objednáte vše na hrubou stavbu vašeho cihelného domu - příčkové
zdivo, překlady, stropní konstrukci, pomůcky pro zdění a broušený cihelný
komínový systém.
www.heluz.cz - výrobky
2
INFORMACE ZDARMA
6
ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
„„ zajištění zpracování požární zprávy - požárně bezpečnostního řešení
(PBŘ) za zvýhodněnou cenu 833,- Kč bez DPH (1 000,- Kč s DPH).
www.heluz.cz - služby HELUZ
„„ zpracování cenové nabídky včetně výpisu materiálu
„„ zpracování kladečských plánů stropu a překladů
„„ kalkulace cenové a materiálové nabídky komínového
systému
„„ návrh komínového tělesa a výpočet spalinové cesty
7
Upozorňujeme:
Před objednáním stropu je nutné přeměřit skutečné provedení stavby a porovnat je s rozměry, které byly použity při návrhu kladečského plánu. Tuto službu
lze objednat u firmy HELUZ viz. bod 8 - Technická pomoc na stavbě. Kladečský
plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky - takto navrženou stropní konstrukci pak musí posoudit příslušný odpovědný projektant
zákazníka v souvislosti s celkovou koncepcí projektovaného objektu.
Zahrnuté množství lepidla pro tenké spáry je kalkulováno v množství nutném
při nanášení lepidla válcem.
POROVNÁNÍ MATERIÁLU
„„ srovnání nejvýhodnějšího materiálu z hlediska tepelněizolačních
vlastností
V případě zájmu může dodavatel pro odběratele vyhotovit srovnání
nejvýhodnějšího materiálu dostupného na trhu z hlediska tepelněizolačních
vlastností.
www.heluz.cz - porovnání úspor
8
www.heluz.cz - služby HELUZ
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK ZDARMA
TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ
„„ dotovaná pomoc při založení stavby z broušených cihel viz. str. 18
„„ zakládací malta v hodnotě 11 000 Kč ZDARMA
„„ odborné poradenství našich technicko-obchodních poradců
na stavbě
„„ zaměření skutečných rozměrů stavby a jejich zakreslení včetně
nového návrhu kladečského plánu stojí 2 000 Kč včetně DPH
„„ asistence při pokládce panelů na stavbě je za cenu 3 000 Kč
vč. platného DPH a zajištění pokládky keramických panelů
na stavbě cena viz. čl. 10 str. 34
„„ zajišťujeme revizi komína - placená služba viz. str. 22
Nabízíme vám dotovanou pomoc s při založení stavby z broušených cihel.
Rezervace služby na tel.: +420 385 793 053 a e-mailem: [email protected]
str. 18
www.heluz.cz - služby HELUZ
„„ tepelnětechnické posouzení obálky budovy z cihel HELUZ
„„ výpočet ročních nákladů na vytápění
„„ zdarma výpočet energetického štítku na www.heluz.cz
Společnost HELUZ nabízí ZDARMA výpočet energetického štítku (ČR). Potřebné informace najdete na www.heluz.cz. Kontakt pro žádosti o výpočet energetického štítku na e-mailu: [email protected], tel.: +420 385 793 055 nebo
+420 385 793 025.
9
www.heluz.cz - energetický štítek
Strana 30
zpracování požární zprávy
Upozorňujeme, že tato služba platí pro nové zákazníky a není možné ji
uplatnit po zakoupení cihelného systému HELUZ.
Více informací na tel: +420 385 793 025 nebo e-mail [email protected]
Připravíme pro vás cenovou nabídku včetně výpisu materiálu HELUZ.
Pro správný výpočet zašlete půdorysy podlaží, řezy, pohledy a krov domu
v tištěné nebo elektronické podobě na adresu HELUZ cihlářský průmysl
v.o.s., 373 65 Dolní Bukovsko 295 nebo na e-mail [email protected]
4
zajištění zpracování energetického průkazu budovy
zatřídění budovy do klasifikační skupiny A,B,C
vyhodnocení energetické náročnosti budovy v kWh/m² za rok
zpracován na základě zálohy 2 500,- Kč bez DPH. (3 000,- Kč s DPH)
Cena za novostavbu RD, ostatní ceny budou stanoveny individuálně.
V případě realizace těchto projektů ze systému HELUZ je vrácenačástka 1 250 Kč bez DPH (1 500 Kč,- s DPH).
„„ PENB - zpracováváme i pro jákékoliv materiály než je kompletní stavební systém HELUZ. Průkaz je pak dodán ve dvou variantách. První
varianta je jiný stavební systém než HELUZ, ve druhé variantě je stavební systém HELUZ. Ceny služby pro RD je v tomto případě 3 000 Kč
bez DPH (3 600,- Kč s DPH). V případě realizace těchto projektů ze
systému HELUZ je vrácena částka 1 250 Kč bez DPH (1 500,- Kč s DPH).
Pro jiné stavby než RD je cena stanovena individuálně.
www.heluz.cz - služby HELUZ
www.heluz.cz - kontakty
3
„„
„„
„„
„„
Dodavatel zajišťuje energetický průkaz od příslušných auditorů v ČR.
Pokud má odběratel zájem o energetický průkaz (ČR), je nutné tuto skutečnost uvést již ve fázi zpracování projektu nebo cenové nabídky. Nebude-li materiál odebrán a vyfakturován do konce následujícího kalendářního roku záloha propadá. Více informací na tel: +420 385 793 025 nebo
e-mail: [email protected]
„„ kvalifikovaná pomoc při volbě správného cihelného systému
pro vaši stavbu
„„ odborné poradenství při výběru komínového systému
a konzultace při řešení jednotlivých detailů
„„ široká nabídka info materiálů a programů ke stažení
Na naší lince 800 212 213 nebo na [email protected] je možné si objednat
veškeré materiály v tištěné či elektronické podobě a sjednat si schůzku s technicko-obchodním poradcem, který Vám poradí s výběrem vhodného cihelného materiálu pro Váš dům.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTNI BUDOVY
PŮJČOVNA POMŮCEK
„„ půjčovna pracovních pomůcek
Půjčíme Vám pomůcky pro zdění z broušených cihel a technologické pomůcky
(zakládací soupravy a nanášecí válce). Objednávky zapůjčení pracovních
pomůcek na tel.: +420 385 793 053
a e-mailem: [email protected]
str.18
www.heluz.cz - služby HELUZ
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE
Naši nabídku neustále rozšiřujeme dle požadavků našich zákazníků.
10
DOPRAVA ZDARMA
SLUŽBY STATIKA
„„ doprava a svoz palet v ceně výrobku a příspěvky na dopravu
v případech dle čl. 12, str. 34 a 35
„„ Zdarma zpracování kladečských plánů stropu. Skladbu stropu je nutno nechat odsouhlasit
odpovědným projektantem (viz. bod 3 - zpracování cenové nabídky).
Zajišťujeme kompletaci vaší zakázky ve výrobním závodě a další služby jako je
skládání pomocí hydraulické ruky přímo na stavbě nebo dopravu na čas.
str. 33;34
„„ Vypracování skladby a výztuže nadbetonávky stropní konstrukce včetně statického výpočtu – cena za zpracování je 105 Kč/m2 stropu + DPH (dle složitosti dispozice a kvality předaných
podkladů může být cena stanovena individuálně). Součástí dokumentace je Statický výpočet,
Technická zpráva, Výkres skladby, Výkres nadbetonávky a ztužujících věnců včetně rozkreslení
jednotlivých položek výztuže a výkazem výztuže, dále v případě návrhu dalších nosných prvků
jako např. průvlaků též výkres výztuže průvlaků nebo detaily ocelových průvlaků apod. Za příplatek 500 Kč ( + DPH) je možné dokumentaci opatřit autorizačním razítkem.
„„ Statický návrh a posouzení průvlaků, překladů, zdiva - sazba: 500 Kč/hod + DPH.
www.heluz.cz - obchodní informace
11
Prioritní dodávky
Projektant projektující rodinný dům v systému HELUZ má možnost zaevidovat
si svůj projekt u firmy HELUZ, čímž stavebník získá právo na tzv. prioritní dodávku. Materiál na tyto stavby bude dodáván s co možná nejkratšími dodacími
lhůtami, nejdéle do 5 týdnů od objednání.
Více informací na www.heluz.cz.
12
KONTAKT NA STAVEBNÍ, PROJEKČNÍ
A ARCHITEKTONICKÉ FIRMY
„„ smluvní projekční kanceláře a stavební firmy
„„ certifikované firmy společností HELUZ
„„ seznam doporučených a prověřených firem
Rádi Vám poradíme, kterou prověřenou a certifikovanou stavební, projekční
nebo architektonickou firmu máte kontaktovat.
www.heluz.cz - obchodní informace - naši partneři
13
„„ Statické posudky - sazba od 700 Kč/hod + příp. náklady na cestovné + DPH.
„„ Kontrola statického návrhu konstrukcí z prvků HELUZ podkladem musí být platné stavební výkresy obsahující příslušné zatěžovací údaje a statický výpočet. Tato kontrola je nabízena za
poplatek 3000 Kč včetně DPH na rodinný dům. Částka 1 000 Kč bude vrácena po dodání materiálu
HELUZ na stavbu.
„„ Pro projektanty nabízíme na stránkách www.heluz.cz, záložka Služby Heluz, Služby
statika programy pro posouzení zdiva. Tyto programy jsou zpracovány jako soubory typu
Excel a jsou volně ke stažení. Jsou ideální pomůckou při navrhování zdiva HELUZ – podle
zadané tloušťky a typu zdiva jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způsob zdění
a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva
Bližší informace a objednávky těchto služeb: tel.: 800 212 213, +420 385 793 025, a e-mailu:
[email protected]
www.heluz.cz - služby HELUZ
ŠKOLENÍ FIREM
„„ ze systému HELUZ
„„ pro projektanty, stavební firmy a školy
„„ pro projektanty a stavební firmy o panelech na panelárně
v Libochovicích
„„ exkurze pro školy ve výrobních závodech HELUZ
„„ poradenství a zaškolení stavební firmy na založení zdiva
z broušených cihel
Proškolíme Vás ZDARMA na našich výrobních závodech Dolní Bukovsko, Libochovice a Hevlín.
www.heluz.cz - služby HELUZ
projektY RODINNÝCH DOMŮ
program komplexní podpory
„„ Podpora – zasílání aktuálních informačních materiálů.
„„ Poradenství – při řešení návrhu nízkoenergetických a pasivních objektů.
„„ Odbornost – specializovaný katalog pro řešení tepelných mostů.
„„ Podpora projektování – moduly knihoven pro programy Archicad, Revit,
Allplan, detaily CAD, kalkulační programy CIHLA a HELUZ KOMÍNY.
V případě zájmu se zaregistrujte na www.heluz.cz v sekci komplexní podpora pro projektanty a stavitele. Při zadání Vaší e-mailové adresy obdržíte nově vydané tiskové materiály
ve formátu PDF podstatně dříve než se k Vám mohou dostat v tištěné podobě.
Více informací na www.heluz.cz.
Vyberte si projekt rodinného domu z katalogů partnerských firem
„„
„„
„„
„„
„„
„„
Artinex CZ s. r. o., www. archipelag.cz
ERLIS projekt s. r. o., www.dumprojekt.cz
EUROLINE Bohemia s. r. o, www.euroline.cz
Enet holding a. s., www.domykomplet.cz
Stavebnice RD s. r. o., www.domysnu.cz
WRANDERS s. r. o, www.wranders.cz
www.heluz.cz - heluz dům
Technické změny vyhrazeny
Strana 31
NG nová generace stavebního systému
NABÍDKA ŠKOLENÍ HELUZ
Získejte ZDARMA osvědčení od firmy HELUZ.
OSVĚDČENÍ OD FIRMY HELUZ
Osvědčení o použití tepelněizolačních bloků HELUZ ve stavbě
Jedná se o ověření použití materiálu na stavbě a vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků HELUZ PLUS (broušená), HELUZ STI (broušená) nebo HELUZ
FAMILY. Tato služba má chránit jak zákazníka, tak naši společnost před tím, aby
na stavbě nebyl použit materiál jiných parametrů než je zákazníkem požadován.
Stavební firmy mohou používat toto osvědčení při prezentaci svých staveb zákazníkům.
Jak si tuto službu zajistit?
Stavebník (investor, projektant, stavební firma), který bude chtít ověřit použití cihelných bloků HELUZ na realizované stavbě, zavolá po dokončení hrubé stavby na
centrálu společnosti HELUZ (tel.: +420 385 793 011), kde si tuto službu objedná a nahlásí kontaktní údaje stavby. Poté se na stavbu dostaví technicko-obchodní poradce
od společnosti HELUZ, který prověří, jaký druh materiálu je použit. Následně bude
vydáno osvědčení o druhu použitého materiálu.
www.heluz.cz - služby HELUZ
OSVĚDČENÍ O proškolení stavebních firem o výrobcích
heluz
Osvědčení je vydáno na základě každoročního proškolení. Proškolené firmy jsou informovány o nejnovějších výrobcích a pracovních postupech firmy HELUZ.
V případě zájmu kontaktujte centrálu společnosti HELUZ (tel.: +420 385 793 011).
www.heluz.cz- služby HELUZ
OSVĚDČENÍ O proškolení na roletové
a žaluziové překlady a komínové systémy
Osvědčení je vydáno na základě proškolení specialistou na komínové systémy a roletové překlady v Dolním Bukovsku. Bližší informace ohledně
získání osvědčení na komínové systémy získáte u Ing. Martina Coufalíka (+420 602 284 566), Jana Míchala - oblast Čechy (+420 725 794 323),
Martina Kubíka, DiS. - oblast Morava (+420 725 836 377) a na roletové a žaluziové
překlady u Zdeňka Bořila (+420 606 684 106), Kamila Žemličky (+420 725 380 774)
a Martina Kubíka, DiS. (+420 725 836 377).
www.heluz.cz- služby HELUZ
o proškolení
komplexní
cihelný systém
HELUZ
OR
nová generace stavebního systému
VZ
HELUZ
STI
(FAMILY)
NG
OR
OR
nová generace stavebního systému
VZ
VZ
HELUZ
PLUS
NG
VZ
nová generace stavebního systému
OR
NG
výstavy v roce 2011
n Polsko
Jaworzno
Bratislava
n Rusko
Moskva
n Maďarsko
Budapešť
n ČR
Brno
n ČR
České Budějovice
n ČR
České Budějovice
Další výstavy a aktuální informace naleznete na www.heluz.cz
n Slovensko
Strana 32
TWÓJ DOM
CONECO
MOSBUILD
CONSTRUMA
IBF
HOBBY 2011
ZEMĚ ŽIVITELKA
Technické změny vyhrazeny
26.3.-27.3.
29.3.-2.4.
5.4.-8.4.
5.4.-10.4.
12.4.-16.4.
11.5.-15.5.
25.8.-30.8.
NG nová generace stavebního systému
Obchodní, dodací a platební podmínky
1. Závaznost obchodních, dodacích a platebních podmínek
Veškeré dodávky zboží uskutečněné s odběrateli společnosti HELUZ, cihlářský průmysl v.o.s. se řídí
smlouvou a platnými obchodními, dodacími a platebními podmínkami společnosti HELUZ podle
aktuálně platného Ceníku. Ceny výrobků, zboží a služeb v Ceníku jsou bez DPH včetně fólie nebo
pásky s naložením na dopravní prostředek ve výrobních závodech. Zákazník má právo na bezplatnou
dopravu zakoupeného zboží podle aktuálně platného Ceníku – viz dále čl. 12.
Ke zboží a službám je zákazníkům účtovaná daň z přidané hodnoty v ČR ve výši 20 %.
2. Soudní místo
Pro případ obchodního sporu se u tuzemských i zahraničních odběratelů sjednává místní příslušnost
Krajského, příp. Okresního soudu v Českých Budějovicích.
3. Poskytované slevy
Pro smluvní odběratele dle platných rámcových dohod.
Při deklarované nižší pevnosti než je uvedeno v ceníku – sleva 2 %.
Na malty a omítky se vztahují slevy dle platných rámcových dohod.
Při zakoupení zboží na jiném závodě než je výrobní, snižuje dodavatel poskytovanou slevu
o 10 % u cihelného zboží.
ˆˆ Zboží dodáváme i na neucelené palety. Při odběru jiného množství než na ucelené palety
účtujeme přirážku 20 % k ceníkové ceně. Pokud přesáhne cena objednané neucelené palety
s přirážkou hodnotu ucelené palety, je automaticky dodávána a fakturována paleta celá. Výjimkou jsou překlady dodávané přímo na stavbu. Při dovozu paket překladů na stavbu rodinného domu není účtována manipulační přirážka ve výši 20% za rozbalení pakety. Manipulační
přirážka bude dále uplatňována při dovozu rozbalených paket překladů na stavebniny.
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
4. Záruční podmínky, odpovědnost za vady a reklamace vad výrobků
Výrobce odpovídá a ručí za vady výrobků a zboží v rozsahu stanoveném obchodním, popř. občanským zákoníkem. Výrobce poskytuje na své výrobky záruku 5 let při splnění uvedených podmínek
pro zabezpečení proti nepříznivým povětrnostním vlivům a dalších.
Zabezpečení cihlářských výrobků proti poškození při nakládce a nepříznivým povětrnostním vlivům, nakládka, manipulace a doprava cihlářských výrobků se řídí pokyny viz www.heluz.cz – technologické
postupy nakládky.
Reklamace na sortiment, případně množství, musí být kupujícím uplatněna při převzetí zboží, jinak
bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, a to ještě před zapracováním do stavby. Po zabudování
výrobků do stavby nelze reklamovat vady před zabudováním zjistitelné, zejm. vady zjevné. Reklamující je povinen uskladnit reklamované zboží až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo
možné objektivně zjistit stav (posoudit vady) reklamovaných výrobků. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě podle norem uvedených v prohlášení o shodě – viz www.heluz.cz, složka KE STAŽENÍ
– LEGISLATIVA. Reklamace se uplatňuje vždy písemně u toho, kdo reklamujícímu výrobky prodal.
Je-li prodávajícím společnost HELUZ v.o.s. tato přijímá písemné reklamace doručené do svého sídla:
Dolní Bukovsko čp. 295, PSČ 373 65 nebo na e-mailu [email protected] K telefonickým a jinak
podaným reklamacím nebude přihlíženo. Pro posouzení reklamace je nutné umožnit přístup prodávajícímu k reklamovanému zboží. Reklamace nemá odkladný vliv na zaplacení ceny zboží v plné výši.
Oprávněné reklamační nároky kupujícího budou řešeny:
ˆˆ náhradní dodávkou,
ˆˆ poskytnutím slevy,
ˆˆ dobropisem.
Odběratel nemá právo započíst uplatněný nárok na slevu z vad výrobku proti vzájemné pohledávce
dodavatele nebo nezaplatit sjednanou cenu za výrobky ve smluveném termínu z důvodu uplatnění
uvedeného nároku.
5. Platební podmínky
Platba za zboží probíhá v hotovosti (v sídle společnosti HELUZ nebo na výdejních expedicích), předfakturou, inkasem a na fakturu při složení finanční jistiny nebo zajištění platby bankovní garancí,
případně pojištěním. Platební podmínky jsou konkrétně upravovány smlouvou. Dnem splatnosti se
rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Úhrady jsou sledovány podle výpisu z účtu dodavatele za předcházející pracovní den. Odběr na fakturu je možný pouze pro smluvní
odběratele. Při opožděné platbě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky až do dne, kdy
byla částka připsána na bankovní účet dodavatele. S odkazem na § 445 OZ nabude kupující vlastnické právo ke zboží až jeho úplným zaplacením. Nebezpečí škody na zboží dle § 445 OZ však přechází
na kupujícího již v době, kdy převezme zboží. Při vracení zboží např. z důvodu chyby v objednávce
na sklad dodavatele je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze
v ucelených paletách, bez poškození a pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou
pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení vracení zboží dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo
zboží zpět nepřijmout. Dodavatel je oprávněn pozastavit dodávku zboží při sjednaném postupném
plnění v případě, kdy odběratel neplní svou povinnost k zaplacení ceny za dodávku.
stvrzena včetně uvedení doby platnosti. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny v cenových nabídkách uvažovány z výrobního závodu, tj. franko výrobní závod bez dopravy zdarma či příspěvků na dopravu
a z ceníku platného v době vystavení nabídky. Harmonogram vývozu u velkých akcí nutno upřesnit
1 měsíc před začátkem výstavby.
8. Dodací lhůty
Dodávky jsou realizovány v souladu s evidencí objednávky, na kterou navazuje expediční příkaz, který je vystavován v období dle předběžného termínu uvedeného v evidenci objednávky.
Evidence objednávky má platnost maximálně 2 měsíce. V případě, že zákazník neprojeví zájem
o vývoz objednaného zboží v období dle předběžného termínu, může výrobce zaevidovanou objednávku zrušit. Platnost expedičního příkazu je 8 kalendářních dní ode dne jeho vydání. Po tomto datu pozbývá platnosti. Vystavením expedičního příkazu dochází k akceptaci objednávky
nezaměnitelného zboží (např. panely) dodavatelem a objednateli vzniká povinnost toto zboží
odebrat a zaplatit za něj kupní cenu (viz čl. 11). V případě požadavku na zajištění dodávky včetně dopravy od dodavatele je tato dodávka obvykle realizována do tří kalendářních dnů ode
dne vystavení expedičního příkazu, pokud není dohodnuto jinak. Dodávky do 60 km z výrobních závodů lze realizovat do 5 hodin za předpokladu, že je požadovaný sortiment skladem.
Objednávka musí mimo jiné obsahovat: přesné místo dodání a označení - název stavby, např.
RD D. Bukovsko, ul. Nová 2 nebo parc. číslo, investora a jeho adresu, např. Jan Novák, Dynín,
ul. Velká 5; přejímací osobu a její telefon; konkrétní sortiment, konkrétní množství.
Projektant projektující rodinný dům v systému HELUZ má možnost zaevidovat si svůj projekt u firmy
HELUZ, čímž objekt získá právo na tzv. prioritní dodávku. Tyto objekty budou dodávány s co možná
nejkratšími dodacími lhůtami, nejdéle do 5 týdnů od objednání. Bližší informace [email protected] nebo
zákaznická linka: 800 212 213. Dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit anebo nedodržet termín již
potvrzené dodací lhůty z níže uvedených závažných důvodů:
ˆˆ při živelných pohromách nebo z příčin tzv. vyšší moci,
ˆˆ při havárii technologického zařízení dodavatele,
ˆˆ při přechodném nedostatku zboží nebo dopravy z kapacitních anebo sortimentních důvodů.
ˆˆ Plynulost dodávek je dána dodržováním stanovených platebních podmínek!
9. Prodejní ceny
Ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny v aktuálně platném Ceníku. Při změně cen v Ceníku je určující cena, která je uvedená v potvrzené objednávce. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Ceny
uvedené v ceníku jsou včetně nakládky realizované na skladech prodávajícího, bez daně z přidané
hodnoty, není-li uvedeno jinak. K ceníkovým cenám se účtují i mimořádné přirážky např. při odběru
dělené pakety nebo palety apod. viz Ceník.
Veškerý materiál a služby poskytované ZDARMA jsou zahrnuty v ceně dodávky jednotlivých výrobků.
10. Fakturace panelů včetně pokládky a fakturace montáže komínů se sníženou
sazbou DPH v ČR 10 %
Podmínkou pro použití snížené sazby DPH ve faktuře případně pro zahrnutí této sazby do ceny zálohové faktury je splnění podmínek daných zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, (tzn.
musí se jednat o výstavbu pro sociální bydlení. Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí
rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2). Formulář pro uplatnění snížené
sazby DPH viz www.heluz.cz, složka KE STAŽENÍ - LEGISLATIVA.
11. Paletové hospodářství
Palety nejsou považovány za vratný obal ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Nepoškozené
a znovu použitelné palety a proklady lze vrátit do kteréhokoliv výrobního závodu společnosti HELUZ.
Palety a proklady dodavatel při nákupu zboží fakturuje a zpět vykupuje za ceny uvedené v ceníku.
Na vrácené palety vystaví odběratel fakturu.
ˆˆ Zpět budou přijaty pouze ty palety a v množství dříve zakoupeném od společnosti HELUZ.
ˆˆ Lhůta na vrácení palet a prokladů je 12 měsíců ode dne jejich prodeje.
ˆˆ Při zpětném vrácení musí být palety skládány na sebe.
Expedice je oprávněna odmítnout převzetí palet a prokladů při nedodržení shora uvedených podmínek
zákazníkem. Palety, případně proklady, které expedice nepřevzala, mohou zůstat na závodě 14 dnů
a jsou k dispozici pro odvoz. O nepřevzetí palet bude zákazník informován písemně. Po uvedené době
budou palety zlikvidovány. U firmy HELUZ je možné objednat třídění nepřijatých palet za poplatek
15 Kč/ks. Tento poplatek se účtuje za každou paletu v dodávce.
palety, proklady
výkupní cena *
palety 118 x 100 a 134 x 100 cm
200,-
180,-
palety 120 x 80 cm (EUR) 200,-
170,-
100,-
90,-
30,-
27,-
palety 53 x 110 cm
(roletové překlady HELUZ)
dřevěné proklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm
(stropní nosníky, keramické překlady a panely)
6. Vratné zálohy - kauce (např. za služby a pomůcky)
Pokud nedojde k fakturaci vratných záloh - kaucí do konce následujícího kalendářního roku, kauce
propadá.
7. Cenové nabídky
Dodavatel zpracuje zaslané nabídky na adresu [email protected], tel.: +420 385 793 024,
385 793 053 v co nejkratším čase a vytvoří platnou cenovou nabídku za daný sortiment, množství
a období pro konkrétní stavbu. Cenové nabídky zpracované dodavatelem jsou závazné a platné pouze po dobu 14 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak a pokud byla jejich závaznost písemně
prodejní cena *
*
Kč/ks (bez DPH)
12. Doprava
Prodávající zajišťuje na požádání kamionovou dopravu z jednotlivých výrobních závodů. Ucelený
kamion se rozumí váhově nebo plošně vytížený kamion (18–20 palet). Doprava v ceně výrobku je
níže označována jako doprava zdarma. Doprava s hydraulickou rukou není vhodná pro perlit.
Technické změny vyhrazeny
Strana 33
NG nová generace stavebního systému
Obchodní, dodací a platební podmínky
Cihly HELUZ, stropy HELUZ MIAKO, překlady
ˆˆ Doprava zdarma uceleného kamionu v zeleně vyznačené oblasti.
ˆˆ Zdarma je poskytována pouze doprava základní, tj. kamion se složením odběratelem. Při jiných
možnostech např. dopravě se složením hydraulickou rukou bude vždy dofakturováno příslušné
cenové navýšení. Příslušné cenové navýšení bude dofakturováno též pro vzdálenosti mimo
vyznačené oblasti.
Stropní nosníky, překlady, roletové překlady
ˆˆ Doprava zdarma uceleného kamionu do zeleně vyznačené oblasti.
Při dopravě z Dolního Bukovska a zároveň při dosažení hodnoty sortimentu stropních
nosníků, překladů a roletových překladů 138 000 Kč v ceníkových cenách je poskytovaná
dodatečná sleva 4 % na tento sortiment.
Cihelné komínové systémy HELUZ
ˆˆ Doprava zdarma do zeleně vyznačené oblasti při závozu na kamionu společně s cihlami nebo
prefabrikací (ucelený kamion). Doprava zdarma v rámci ČR při samostatném individuálním
závozu komínu. Při společném závozu na kamionu je poskytována dodatečná sleva 4 %
na sortiment komínů. Tato sleva je poskytována i při vlastním odvozu ze závodů firmy HELUZ
nebo při odběru uceleného kamionu sortimentu komínů. Dodatečná sleva 4% se nevztahuje
na sortiment NEREZ.
Panely HELUZ
ˆˆ Doprava zdarma v rámci celé ČR. Cena pokládky – viz tabulka str. 34. Podmínkou pro zajištění
pokládky panelů je možnost najetí návěsu, na kterém jsou panely přepravovány, přímo vedle
stavby. V opačném případě je cena dopravy a pokládky kalkulována individuálně.
ˆˆ U panelů je standardně uvažována doprava s návazností na technologický postup stavby. Bližší
informace sdělí kupujícímu centrální prodejní služba.
ˆˆ Dodávky keramických panelů s ostatními výrobky lze kombinovat pouze z výrobního závodu
Libochovice.
Další podmínky pro poskytování dopravy zdarma
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆˆ Doprava zdarma bude poskytnuta při zajištění dopravy dodavatelem. Při zajištění dopravy odběratelem bude na ucelený kamion poskytnut paušální dopravní příspěvek 2 000 Kč.
ˆˆ Doplatek za složení hydraulickou rukou je 2 200 Kč (složení vedle vozidla). Doplatek při dalších
specifických požadavcích 4 400 Kč např. při složení na základovou desku nebo stropní desku
nutná dohoda s oddělením dopravy.
ˆˆ V případě objednané a následně neuskutečněné vykládky HR je účtován storno poplatek ve
výši 1 800 Kč.
ˆˆ V případě odběru neuceleného kamionu cihel nebo prefabrikace při zajištění dopravy odběratelem bude místo paušálního příspěvku poskytnuta sleva 2 % z ceníkové ceny prodá-
ˆˆ
vaného zboží. V případě požadavku na odběr neuceleného kamionu cihel nebo prefabrikace
a zajištění dopravy dodavatelem je fakturována plná cena dopravy a místo paušálního dopravního příspěvku je poskytnuta sleva 2 % z ceníkové ceny prodávaného zboží. Plná cena dopravy
je stanovena individuálně. V případě odběru neuceleného kamionu, který je součástí dodávky
kompletního rodinného domu – tzv. poslední závoz, je též poskytována doprava zdarma.
Svoz palet zdarma při počtu min. 200 ks v oblasti dopravy zdarma, v ostatních oblastech s příplatkem, svoz palet v množství 50-199 je za paušální poplatek 1 000 Kč. Bližší údaje o podmínkách svozu palet poskytne centrální prodejní služba.
Objednávkové místo je centrální prodejní služba tel.: +420 385 793 027, mobil:
+420 602 451 399, fax: +420 385 726 145, e-mail: [email protected]
Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky.
Bližší údaje o dopravních podmínkách: www.heluz.cz.
Po dohodě s prodejní službou prodávajícího a po projednání s dopravcem lze uskutečnit i další
vykládku případně nakládku za individuálně stanovenou cenu.
Změna místa vykládky uvedeného na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu
neodsouhlasená s dodavatelem je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy zdarma.
Náklady na tuto dopravu budou kupujícímu vyúčtovány.
Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla,
a to 500 Kč za každou započatou hodinu.
Příjezd na místo vykládky pouze po zpevněné komunikaci.
Firma HELUZ si vyhrazuje právo na změnu přepočítávacích koeficientů na jiné měny než CZK
v průběhu platnosti tohoto Ceníku. Při změně přepočítávacích koeficientů je výchozí měnou
CZK. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uváděny v CZK.
Fakturační měna pro jednotlivé státy se řídí písemným vyhlášením dodavatele zaslaným
smluvním odběratelům. Nebude-li změněno, platí pro dodávky do Česka fakturace v CZK, pro
dodávky na Slovensko, do Rakouska a Německa fakturace v EUR, pro dodávky do Polska fakturace v PLN, do Maďarska v CZK nebo HUF. Ve specifických případech je možná individuální
dohoda.
Pro Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a Maďarsko jsou slevy vyhlašovány samostatně bez
vazby na český trh. Podmínky dopravy pro tyto státy jsou upraveny příslušnými ceníky nebo
jsou stanoveny individuálně.
CENÍK DOPRAVY
cihly HELUZ
Doprava zahrnuta
v ceně výrobku
v zeleně vyznačené oblasti
Doplatek za složení hydraulickou
rukou je 2 200 Kč (složení vedle vozidla).
Doplatek při dalších specifických požadavcích 4 400 Kč např. při složení na
základovou desku nebo stropní desku
nutná dohoda s oddělením dopravy.
Doprava na konkrétní hodinu 2 000 Kč.
nosníky HELUZ MIAKO, ploché
a nosné překlady HELUZ,
roletové překlady HELUZ
doprava uceleného kamionu
pouze tohoto sortimentu
Doprava zahrnuta
v ceně výrobku
v zeleně vyznačené oblasti
navíc s dodatečnou slevou 4%
při dosažení hodnoty
138 000 Kč.
montáž jeřábem
komíny HELUZ
komíny HELUZ
panely HELUZ
(pokládka)
dodávané
společně s cihlami nebo
doprava s návazností
panelů HELUZ
samostatně
prefabrikací, příp.
na technologický postup
+ za 1 m2
uceleného kamionu
stavby nebo doprava
komínů
na čas z Libochovic
Doprava zahrnuta
v ceně výrobku
Doprava zahrv zeleně vyznanuta
čené oblasti
v ceně výrobku
navíc s dodatečnou slev rámci ČR.
vou 4 % na sortiment
komínů.
Doprava zahrnuta
v ceně výrobku
120,- Kč
v rámci
celé ČR
při jeřábu o nosnosti
do 28 tun
pokládka roletových překladů
jeřábem
Do 10 bm
490,- Kč/bm,
nad 10 bm
400,- Kč/bm,
v rámci celé ČR
Prosíme naše zákazníky, aby uváděli požadované termíny dodání jednotlivých dodávek. Je možné specifikovat týden, období
od - do např. 1. 10. - 4. 10. 2011 nebo den, část dne případně hodinu. Nejsme schopni zajistit vždy 100% splnění termínu,
avšak zůstává to naším cílem. Dodávky do 60 km z výrobních závodů jsme obvykle schopni realizovat do pěti hodin od objednání v případě, že požadované zboží je skladem.
ˇ
Tešíme
se na Vaše objednávky a dobrou spolupráci.
Ing. Jan Krampl
obchodní ředitel
Strana 34
Technické změny vyhrazeny
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému
Vysvětlivky k tabulkám
Hodnoty pro cihly HELUZ FAMILY
U1 (R1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U2 (R2); λU Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek
λz Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru
U3 (R3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm
U4 (R4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm
* Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745 odst. 6.3.2 nebo 6.3.3.
Hodnoty pro cihly HELUZ STI a HELUZ PLUS:
U1 (R1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U2 (R2); λU Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek
U3 (R3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm
* Hodnoty tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745 odst. 6.3.2 nebo 6.3.3.
Hodnoty pro cihly HELUZ P15 (šířka 44 - 25 cm):
Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ jsou uváděny s plně promaltovanou spárou vyzděnou na vápenocementovou maltu (λ ≤ 0,86 W/mK)
U1 (R1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek
U2 (R2) Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítky
* Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745 odst. 6.3.1.
Hodnoty pro cihly HELUZ P15 24 a HELUZ 24:
Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ jsou uváděny s plně promaltovanou spárou vyzděnou na vápenocementovou maltu (λ ≤ 0,86 W/mK)
U1 (R1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek
U2 (R2) Hodnoty při praktické vlhkosti s VC omítkou tl. 2x15 mm
* Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745 odst. 6.3.1. nebo 6.3.3.
Hodnoty pro cihly HELUZ 17,5 až 6,5:
Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ jsou uváděny s plně promaltovanou spárou vyzděnou na vápenocementovou maltu (λ ≤ 0,86 W/mK)
U2 (R2) Hodnoty při praktické vlhkosti s VC omítkou tl. 2x15 mm
U1 (R1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek
* Hodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ podle ČSN EN 1745 odst. 6.3.1.
V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm (tj. ke každé 11. cihle) a pomoc při založení stavby v hodnotě 7 000 Kč,
která je poskytována na požádání za dotovanou cenu 3 000 Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalšího podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou
cenu 3 240 Kč včetně platné DPH. Tato služba je omezana dobou pěti hodin, každá následující hodina je zpoplatněna částkou 500 Kč/hod.. Rezervace služby a objednávky
zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny telefonicky – tel.: +420 385 793 053, fax: +420 385 726 962 příp. elektronicky formulářem na www.heluz.cz a e-mailem:
[email protected], [email protected] Do dvou pracovních dnů Vás budem informovat o průběhu Vašeho požadavku na zakládání stavby. HELUZ lepidlo je naneseno pouze na
žebrech cihel a nepřekrývá dutiny v cihlách. HELUZ celoplošné lepidlo je naneseno v tloušťce 3 mm a překrývá celoplošně dutiny v cihlách. Aplikační pistole jsou dodávány v rámci
dodávek systému s HELUZ pěnou a nejsou dodávány samostatně. V ceně pracovních pomůcek je zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu.
V případě, že není pro danou tloušťku zdiva k dispozici nanášecí válec lepidla, jsou cihly namáčeny přímo do lepidla v namáčecí nádobě.
Technické informace
nHodnoty součinitele prostupu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ v ceníku jsou pro výrobní závod Hevlín při pevnosti 8/10 MPa s tepelněizolační maltou, resp. s celoplošným lepidlem
HELUZ u broušených cihel, není-li uvedeno jinak. Tepelněizolační vlastnosti broušených cihel s celoplošným lepidlem HELUZ popř. pěnou HELUZ jsou lepší. Konkrétní hodnoty pro
jednotlivé závody jsou uvedeny v technické příručce. Hodnoty „U“ a „R“ u cihel s perlitem nebo s polystyrénem jsou pouze orientační. Skutečné hodnoty závisí na pečlivosti provedení.
nTepelněizolační vlastnosti zdiva jsou uvedeny při praktické vlhkosti, kterou se rozumí hmotnostní vlhkost 1,0 % u obvodového zdiva a 0,5 % u vnitřního zdiva dle ČSN 73 0540-3.
nPevnosti v tlaku jsou měřeny v přirozeném stavu vlhkosti dle ČSN EN 772-1.
nVýrobky smějí být použity pouze k účelu, pro který byly vyrobeny. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.
nNa výrobky označené známkou shody CE bylo vydáno ES prohlášení o shodě.
nNemrazuvzdorné výrobky tzn. ty, které nejsou deklarované jako mrazuvzdorné, je nutné podle ČSN EN 1996-1-1 a PNG 72 2600 chránit před povětrnostními vlivy (zatékání vody, déšť, sníh) a to
jak vlastní výrobky na skladě, tak i prováděné zdivo.
Výrobce ujišťuje, že u uvedených výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a v souladu s vládním nařízením č. 163/2002 popř. č. 190/2002 Sb. posouzena shoda s technickými požadavky na tyto výrobky a na základě posouzení bylo vydáno PROHLÁŠENÍ O SHODĚ a ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Od 1. 4. 2006 jsou všechny výrobky opatřeny
známkou shody CE. Keramické panely HELUZ a stropy HELUZ MIAKO jsou certifikovány podle platných ČSN. Výrobce má systém jakosti certifikovaný podle ISO 9001:2001 a certifikát systému
řízení výroby.
Technické změny vyhrazeny
Strana 35
NG nová generace stavebního systému
www.heluz.de
www.heluz.at
www.heluz.pl
www.heluz.cz
www.heluz.sk
www.heluz.hu
Technické změny vyhrazeny
Strana 36
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému
ŘEŠENÍ PRO OBVODOVÉ STĚNY CIHELNÝCH DOMŮ HELUZ

Společnost HELUZ doporučuje jednovrstvé zdivo bez zateplovacího systému, které lépe využívá solárních zisků fasády budovy.
HELUZ
STI 30 +izolant 14 cm
+ STI 25
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
FAMILY 50
s polystyrénem
U [W/m­­­2K]
FAMILY 50
U [W/m­­­2K]
FAMILY 44
FAMILY 38
s polystyrénem
FAMILY 38
tloušťka zdiva v cm
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
THERMO
STI 49
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
THERMO
STI 44
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
PLUS 44
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
STI 40
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
PLUS 40
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
STI 38
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
PLUS 38
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
STI 36,5
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
PLUS 36,5
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
STI 30
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
PLUS 30
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
STI 25
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
24
6
0,20
51,5
0,21
47,5
0,22
45,5
0,22
43,5
0,33
37,5
tloušťka zdiva v cm
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
U [W/m­­­2K]
tloušťka zdiva v cm
0,12
61,5
0,13
55,5
0,15
47,5
0,15
58,5
0,16
53,5
0,18
53,5
0,17
49,5
0,19
49,5
0,17
47,5
0,20
47,5
0,18
45,5
0,20
45,5
0,20
39,5
0,28
39,5
0,22
34,5
0,34
33,5
0,14
49,5
0,14
60,5
0,15
55,5
0,17
55,5
0,16
51,5
0,17
51,5
0,16
49,5
0,18
49,5
0,16
47,5
0,18
47,5
0,18
41,5
0,25
41,5
0,20
36,5
0,29
35,5
0,11
63,5
0,12
57,5
0,13
51,5
0,13
62,5
0,14
57,5
0,15
57,5
0,14
53,5
0,16
53,5
0,15
51,5
0,16
51,5
0,15
49,5
0,17
49,5
0,17
43,5
0,22
43,5
0,18
38,5
0,26
37,5
0,10
65,5
0,11
59,5
0,12
53,5
0,12
64,5
0,13
59,5
0,14
59,5
0,13
55,5
0,15
55,5
0,14
53,5
0,15
53,5
0,14
51,5
0,15
51,5
0,15
45,5
0,20
45,5
0,17
40,5
0,23
39,5
0,10
67,5
0,11
61,5
0,11
55,5
0,11
66,5
0,12
61,5
0,13
61,5
0,13
57,5
0,14
57,5
0,13
55,5
0,14
55,5
0,13
53,5
0,14
53,5
0,14
47,5
0,18
47,5
0,15
42,5
0,20
41,5
0,09
69,5
0,10
63,5
0,11
57,5
0,11
68,5
0,11
63,5
0,12
63,5
0,12
59,5
0,13
59,5
0,12
57,5
0,13
57,5
0,12
55,5
0,13
55,5
0,13
49,5
0,17
49,5
0,14
44,5
0,18
43,5
22
24
26
0,07
73,5
0,07
75,5
0,07
77,5
0,09
61,5
0,08
63,5
0,08
65,5
0,10
72,5
0,10
67,5
0,11
67,5
0,11
63,5
0,11
63,5
0,11
61,5
0,12
61,5
0,11
59,5
0,12
59,5
0,12
53,5
0,14
53,5
0,12
48,5
0,16
47,5
0,09
74,5
0,10
69,5
0,10
69,5
0,10
65,5
0,11
65,5
0,10
63,5
0,11
63,5
0,10
61,5
0,11
61,5
0,11
55,5
0,13
55,5
0,12
50,5
0,14
49,5
0,09
76,5
0,09
71,5
0,10
71,5
0,10
67,5
0,10
67,5
0,10
65,5
0,10
65,5
0,10
63,5
0,11
63,5
0,11
57,5
0,12
57,5
0,11
52,5
0,13
51,5
0,09
71,5
0,10
65,5
0,10
59,5
0,10
70,5
0,11
65,5
0,12
65,5
0,11
61,5
0,12
61,5
0,11
59,5
0,12
59,5
0,12
57,5
0,13
57,5
0,13
51,5
0,15
51,5
0,13
46,5
0,17
45,5
1,15
49,5
1,4
33,5
Hodnoty součinitele prostupu U jsou orientační bez zahrnutí vlivu tepelných mostů.
Legenda:
tloušťka izolace v kontaktním zateplovacím systému v cm
10
12
14
16
18
20
8
0,12
59,5
0,13
53,5
U [W/m­­­2K]
zdivo plná cihla
tl. 45 cm
CD Týn 29
tloušťka zdiva v cm
01)
0,11
72,5
0,12
54,5
0,15
54,5
0,17
48,5
0,16
42,5
0,21
42,5
0,20
53,5
0,22
48,5
0,27
48,5
0,24
44,5
0,29
44,5
0,25
42,5
0,30
42,5
0,26
41
0,31
41
0,31
34,5
0,37
34,5
0,37
29,5
1)
Zdivo s tepelněizolační omítkou.
zdivo pro pasivní stavby
zdivo pro energeticky úsporné stavby
zdivo pro nízkoenergetické stavby
zdivo pro běžné (vyhovující) stavby
zdivo dříve stavěných domů
 Výhoda jednovrstvé obvodové konstrukce z cihel HELUZ FAMILY 50, 44, 38 a HELUZ THERMO STI 49, 44:
V současné době tyto cihly plně vyhovují konstrukci domů pro nízkoenergetický standard a u výrobku HELUZ FAMILY 50 pro pasivní standard. Rozhodne-li se však zákazník někdy v budoucnu
při dalším zvýšením cen energií dům dodatečně zateplit, je možné dosáhnout případně vyššího standardu pasivního domu s konstrukčně přijatelnou tloušťkou izolace. Další zlepšení součinitele prostupu tepla u slabších formátů při současném zateplení již možné není.
Technické změny vyhrazeny
Strana 37
NG nová generace stavebního systému
Tepelněizolační parametry zdiva
Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 38 cm z různých materiálů
(hodnoty měřeny při praktické vlhkosti )
Tepelněizolační parametry zdiva tloušťky 50 cm (hodnoty
měřeny při praktické vlhkosti)
R [W/m²K]
Tepelněizolační parametry zdiva tloušťky 38 cm (hodnoty
měřeny při praktické vlhkosti)
R (W/m2K)
0,16
8
2
R (W/m
K)
R [W/m²K]
5
4,9
5
3
2
1
HELUZ FAMILY 50 broušená
(U = 0,20 m2K/W)
4
(U = 0,19 m2K/W)
(U = 0,16 m2K/W)
3
Pórobeton 50 tepelněizolační
(l=0,080)
3,7
2
1
Pórobeton 50 tepelněizolační
(l=0,085)
HELUZ FAMILY 38 HELUZ STI 38
broušená
broušená
Pórobeton 375
tepelněizolační
(l=0,085)
0,26
3,3
Pórobeton 375
běžného typu
0,30
0,32
2,6
(U = 0,37 m2K/W)
5,2
3,8
(U = 0,30 m2K/W)
4
6
(U = 0,26 m2K/W)
0,20
6,1
0,21
(U = 0,25 m2K/W)
7
(U = 0,22 m2K/W)
4,3
0,37
Běžný cihelný
blok THERM
broušený
0 běžném užívání objektu se stavební materiály nevyskytují v suchém stavu, ale obsahují konkrétní vlhkost typickou pro daný maPři
0
50 broušená
Pórobeton 50 tepelněizolační
teriál.HELUZ
ProFAMILYgraf
byly použity
hodnoty U/R Pórobeton
měřeny50 tepelněizolační
při rovnovážné vlhkostiHELUZmateriálu
se HELUZ
vzduchem
oPórobeton
teplotě
23Pórobeton
°C 375a relativní
vlhkosti
FAMILY 38
STI 38
375
Běžný cihelný
broušená
broušená
tepelněizolační
běžného typu
blok THERM
80 % podle normy ČSN EN 12524. Pro pórobeton je tato hodnota 4,5 % hm. a pro cihly 1,2 % obj., tedy 0,87 % hm.(λ=0,085)
Nižší hodnota „U“ a vyššíbroušený
hodnota
„R“ znamená lepší tepelněizolační parametry zdiva.
Návrhová pevnost zdiva fd
2,000
Broušené cihly Heluz jsou vylehčeny značným podílem vzduchových dutin, přesto zdivo zhotovené
z cihel Heluz má vysokou pevnost v tlaku, která je závislá
na samotné pevnosti jednotlivých cihel.
1,800
1,600
0,200
0,000
Strana 38
Pórobeton P4 - 500
0,400
HELUZ Plus broušená (P10)
0,600
Pórobeton P2 - 350
0,800
HELUZ Family, STI broušená (P8)
1,000
Pórobeton P1,8 - 300
fd (MPa)
1,200
HELUZ P15 broušená
1,400
Technické změny vyhrazeny
Porovnáme-li návrhovou pevnost zdiva z broušených cihel Heluz a pórobetonu, je zřejmé (viz. graf 1), že zdivo
z broušených cihel dosahuje mnohem vyšších hodnot
návrhové pevnosti zdiva než zdivo z pórobetonu. Zdivo
z broušených cihel Heluz má více jak dvakrát vyšší pevnost než zdivo z pórobetonu, a tudíž je možné využití
vysokých hodnot tepelného odporu zdiva i u staveb
s vyššími nároky na zatížení.
NG nová generace stavebního systému
NG nová generace stavebního systému
Expediční vlhkost
45
Cihly Heluz, které při svém vzniku procházejí vypalovacím procesem, při kterém získávají jedinečné vlastnosti keramiky, obsahují na konci výrobní linky 0% vlhkosti. Cihly Heluz tak po své
výrobě dosahují výborných tepelněizolačních parametrů. Když
se Cihly Heluz dostanou na stavbu, dosahují maximálních hodnot tepelného odporu. Ustálená vlhkost cihel během užívání
stavby je menší než 1%.
40
Expediční hmotnostní vlhkost (%)
30 -40 %
35
30
25
Pórobeton získá během výrobního procesu do své struktury
velké množství vody, takže bloky z pórobetonu dosahují při
expedici vlhkosti 30 – 40 %. Avšak výrobci pórobetonu uvádějí tepelněizolační vlastnosti v suchém stavu nebo při vlhkosti
4,5%, než se tak stane, musí se ze stavby odpařit cca 110 l vody
z každého použitého metru krychlového pórobetonu.
20
15
10
5
0
1%
HELUZ Family
Pórobeton P1,8-300
Zabudované množství vody do zdiva běžného rodinného domu
12000
Cihly se díky své výrobní technologii vyznačují objemovou
a rozměrovou stálostí. Cihly nemění svůj tvar ani objem vlivem
vlhkosti. U zdiva z cihel se používají daleko delší dilatační celky
než u pórobetonu.
Pórobeton se zbavuje během procesu vysychání okolo 30% vlhkosti. Díky tomu pórobeton mění svůj objem, což může mít za
následek vznik trhlin ve zdivu. K největším objemovým změnám
dochází, když se vlhkost pórobetonu blíží své ustálené vlhkosti,
tedy až v průběhu užívání stavby.
11000
Množství vody (l) v 70 m3 zdiva
10000
9065 l
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
220 l
HELUZ Family
Pórobeton P2 - 350
Technické změny vyhrazeny
Strana 39
2
Libochovice
Praha Toušeň
Rudná u Prahy
cihlářský průmysl v. o. s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
České Budějovice
Katowice
Hradec Králové
Šumperk
Praha
Polen
Ostrava
Plzeň
Dolní Bukovsko
BRD
České Budějovice
Brno
Rosice u Brna
2
3
Hevlín
Wien
St. Ľubovňa
Žilina
Varín
Martin
Vlachovice
Hodonín
Častá
Malacky
Pezinok
Bratislava
Poprad
Prešov
Trenčín
Částkovce
N.Mesto n/V.
Senica
Österreich
Linz
Turzovka
Přerov
Jihlava
1
Trnava
Piešťany
Prievidza
Topolčany
Žiar n/H.
Košice
Banská
Bystrica
Zvolen
Hlohovec Nitra
Hungary
Galanta
N. Zámky
V ČR jsou uváděny pouze konsignační sklady a výrobní závody. Seznam ostatních skladů smluvních partnerů vzhledem
k jejich četnosti naleznete na www.heluz.cz.
1
Dolní Bukovsko
Výrobní závod cihelna
Výrobní závod stropních nosníků a keramických překladů
Výrobní závod roletových překladů HELUZ
2
Libochovice
Výrobní závod cihelna (dvojnásobná kapacita)
Výrobní závod panelárna
2
Hevlín
Výrobní závod cihelna (dvojnásobná kapacita) Hevlín I
Výrobní závod cihelna (trojnásobná kapacita) Hevlín II
3
Výrobní a dodací závody komíny HELUZ
Dolní Bukovsko, Hevlín, Libochovice.
Kontakty:
Vedení firmy
tel.: +420 385 793 011
fax: +420 385 726 962
e-mail: [email protected], [email protected]
Technické informace a poradenství
tel.: +420 385 793 025
mobil: +420 720 412 497
fax: +420 385 726 145, SR 0 243 420 104
e-mail: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 6.30–20.00 letní čas
po-pá 6.30–17.00 zimní čas
so 8–12.00
Zpracování projektové dokumentace,
cenové nabídky
tel.: +420 385 793 055
fax: +420 385 726 145, SR +421 243 420 104
e-mail: [email protected], [email protected]
Informace pro obchodní partnery
tel.: +420 385 793 024, +420 385 793 053
fax: +420 385 726 962
e-mail: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 6.30–15.30
Centrální prodejní služba
kontaktní místo na objednávání
tel.: +420 385 793 027, SR +421 2 43 421 062
fax: +420 385 726 145, SR +421 2 43 420 104
e-mail: [email protected], [email protected]
e-mail SR: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 6.00–18.00 letní čas
po-pá 6.00–17.00 zimní čas
Komínové systémy HELUZ v ČR
Konsignační sklad PRO - DOMA trade s.r.o.
a PRO - DOMA s.r.o.
Strakonice:
tel.: 383 321 611,
Sedlčany: tel.: 318 821 555,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav: tel.: 326 912 614,
Praha - Bořanovice: tel.: 283 981 535,
Brno:
tel.: 548 217 626.
Hodonín
tel: +420 724 353 972
Přerov
tel: +420 724 080 291
Rosice u Brna
tel.: +420 777 734 240, [email protected]
Šumperk
tel.: +420 731 119 990, [email protected]
Rudná u Prahy
tel: 311679401, fax: 311677720
Vlachovice-Vrbětice
tel.: +420 733 133 440, [email protected]
Hradec Králové
tel.: +420 495 212 367, [email protected]
Informace pro zákazníky
tel.: +420 385 793 030
mobil: +420 602 451 399
fax: +420 385 726 145
e-mail: [email protected], [email protected]
Zákaznické linky:
CZ: 800 212 213 (Skype: www.heluz.cz)
SK: 0800 106 206 (Skype: www.heluz.sk)
AT: 0800 21 21 50 (Skype: www.heluz.at)
provozní doba:
po-pá 6.30–20.00 letní čas
po-pá 6.30–17.00 zimní čas
Reklamace
tel.: +420 602 273 833
Fax: +420 385 726 962
e-mail: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 7.00–18.00
Zakládání staveb
tel.: +420 725 089 453
Fax: +420 385 726 962
e-mail: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 7.30–15.30
Půjčování pomůcek
tel.: +420 725 089 453
Fax: +420 385 726 962
e-mail: [email protected], [email protected]
provozní doba:
po-pá 7.30–15.30
Roletové překlady, doplň.cihly K, K-1/2 v ČR
Praha-Toušeň
mobil: +420 777 821 272, tel. +420 281 940 126
Jihlava
tel: +420 567 230 531, +420 800 174 359
Brno
mobil: +420 606 735 199, tel: +420 543 521 364,
Plzeň
tel: +420 377 539 408, fax: +420 377 539 408.
Hradec Králové
tel.: +420 495 218 814, [email protected]
Cihelné obkadové pásky
Sklad Plzeň, Přerov, Ostrava
HELUZ tehliarsky priemysel s. r. o.
tel.: +421 243 421 062
fax: +421 243 420 104
e-mail: [email protected]
www.heluz.sk
Sklady v SR – sortiment HELUZ
Nitra, Zohor, Bratislava, Častá, Piešťany, Nové
Zámky, Trenčín, Částkovce, Žilina, Turzovka,
Topoľníky, Košice.
Kontakty na www.heluz.sk.
Výdejní místa – expedice:
Dolní Bukovsko
tel.: +420 385 793 039
mobil: +420 606 691 030
fax: +420 385 726 215
e-mail: [email protected]
Hevlín
tel.: +420 515 274 218
mobil: +420 724 283 824
fax: +420 515 274 220
e-mail: [email protected]
Libochovice
tel.: +420 416 591 386
mobil: +420 607 946 690
fax: +420 416 591 231
e-mail: [email protected]
provozní doba expedic:
po-pá 5.30–21.00 letní čas
po-pá 5.30–19.00 zimní čas
Upozornění:
V případě potřeby příjezdu pro zboží po 18.30
(zimní čas), 20.30 (letní čas) je nutné se předem
dohodnout
s příslušnou expedicí!
Objednávky
a objednávkové formuláře
www.heluz.cz
Tento materiál je pouze ilustrační a informativní. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
Download

Ceník platný od 1.4.2011