Ceny a Sezónna účinnosť –
Multi Split a Super Multi Plus kombinácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty Každá vnútorná jednotka v Multi
Splite alebo Super Multi-Plus
systéme má vlastnú reguláciu
teploty a výkonu
Refnet
Rozdeľovací box (BPMKS-box)
MULTI SPLIT
SUPER MULTI PLUS
MULTI SPLIT SÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→ MXS-E/F/H/K
Multi-split vonkajšie jednotky pre individuálne ovládanie od 2 do 5 vnútorných jednotiek
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon
kW
Vykurovací výkon
kW
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825) A.E.C.
kWh
najhoršia Multi
Vykurovanie Energetická trieda
kombinácia
P návrh
kW
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
4,0
4,4
5,0
5,7
4,0
4,6
6,8
8,6
6,8
8,6
8,0
9,6
8,5
A+
5,0
5,95
295
A
4,1
3,80
1539
1.345,00
7,0
A++
4,0
6,49
216
A
4,5
3,69
1690
1.288,00
5,2
6,8
2~3
9,0
A++
5,2
6,53
279
A
4,6
3,80
1681
1.432,00
11,0
B
6,8
4,62
516
A
4,4
3,80
1636
1.761,00
11,0
B
6,8
4,62
516
A
4,4
3,80
1636
1.871,00
9,0
10,4
2~5
15,6
A
7,0
5,41
454
A
4,3
3,80
1577
2.419,00
2
6,0
A+
4,0
5,87
239
A
3,0
3,91
1067
1.099,00
2~4
14,5
A
7,2
5,27
478
A
4,1
3,80
1517
2.199,00
SUPER MULTI PLUS: VRV III-S PRE REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
→ RXYSQ-P8
Systém pre väčšie rezidenčné / menšie komerčné aplikácie, poskytuje individuálne
ovládanie až do 9 vnútorných jednotiek
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Cena
kW
kW
kW
€
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
12,6
14,2
8
14,6
4.028,00
14,0
16,0
9
18,2
4.476,00
15,5
18,0
9
20,8
4.999,00
12,6
14,2
8
14,6
4.028,00
14,0
16,0
9
18,2
4.476,00
15,5
18,0
9
20,8
4.999,00
Rozdeľovací box BPMKS
BPMKS967A2
Rozdeľovací box
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Max. pripojiteľná kombinácia
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Cena
kW
mm
kg
€
BPMKS967A3
Refnety pre Super Multi Plus systém
1~2
14,2
71+71
1~3
20,2
60+71+71
180x294x350
7
8
678,00
722,00
Refnet
Popis
Cena
30
€
KHRQ22M20T
KHRQM22M20T
Refnet pre 2-rúrkový
systém - imperiálny
Refnet pre 2-rúrkový
systém - metrický
120,00
120,00
→ Pripojiteľné vnútorné jednotky
Daikin Emura nástenná jednotka
Jednotky
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
RXYSQ-P8
Cena vnútornej
jednotky (€)
FTXG25JA
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
668,00
FTXG35JA
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
791,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
981,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
559,00
ͻ
FTXG50JA
FTXG25JW
ͻ
FTXG35JW
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
FTXG50JW
Nástenné jednotky
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
659,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
821,00
CTXS15K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
378,00
CTXS35K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
513,00
FTXS20K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
407,00
FTXS25K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
443,00
FTXS35K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
525,00
FTXS42K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
628,00
FTXS50K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
760,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
948,00
ͻ
ͻ
ͻ
1.090,00
FTXS60G
FTXS71G
Nexura parapetná jednotka
FTX20JV
ͻ
ͻ
323,00
FTX25JV
ͻ
ͻ
351,00
FTX35JV
ͻ
ͻ
FVXG25K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
FVXG35K
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
804,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.163,00
ͻ
FVXG50K
Parapetné jednotky
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
546,00
FVXS35F
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
647,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
835,00
ͻ
FLXS25B
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
525,00
FLXS35B
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
621,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
896,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.124,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.094,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.121,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.253,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
711,00
(267,00)
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
739,00
(267,00)
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
763,00
(267,00)
ͻ
FLXS50B
FLXS60B
Podstropné jednotky
ͻ
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
Kazetové jednotky s
kruhovým výfukom
(BYCQ140D dekoračný
panel)
ͻ
FCQG35F
FCQG50F
FCQG60F
Úplne ploché kazetové
jednotky 600x600
(BYFQ60CW dekoračný
panel)
FFQ25C
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
750,00
(176,00)
FFQ35C
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
795,00
(176,00)
FFQ50C
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
825,00
(176,00)
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.119,00
(176,00)
628,00
FFQ60C
Kanálové jednotky
677,00
FVXS25F
FVXS50F
Flexi jednotky
414,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
FDXS25F
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
368,00
FDXS35F
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
462,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
735,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
955,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
980,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
994,00
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
1.075,00
1.761,00
1.871,00
2.199,00
2.419,00
Pozri
stranu 30
FDBQ25B
ͻ
FDXS50F
FDXS60F
ͻ
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
Cena vonkajšej jednotky €
1.099,00
1.345,00
1.288,00
1.432,00
Poznámka: Kazetové jednotky FCQG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
31
Ceny a Sezónna účinnosť –
SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty
- Twin, Triple a Double-Twin
aplikácie majú spoločnú
reguláciu teploty a výkonu,
preto musia byť použité v
jednej veľkej miestnosti.
TWIN
TRIPLE
Refnet
DOUBLE-TWIN
SKY AIR SÉRIA VHODNÁ PRE TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKÁCIE
→ RZQG-L / RZQSG-L / RZQ-C
Klimatizovanie jedného veľkého alebo nepravidelného priestoru ako benzínové stanice,
obchody a veľké otvorené kancelárie
Vonkajšie jednotky
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
P návrh
kW
alebo DoubleSCOP
Twin aplikácia
A.E.C.
kWh
Cena
€
Vonkajšie jednotky
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie
Sezónna
Energetická trieda
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
P návrh
kW
alebo DoubleTwin aplikácia
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
Seasonal Smart
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
1~ / 50 / 220-240
10
12
14
11
14
16
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
-
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
3N~ / 50 / 380-415
10
12
14
11
14
16
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
-
6,0
10,2
12,7
6,0
10,2
12,7
3,40
3,80
3,40
3,40
3,80
3,40
2472
3757
5232
2472
3757
5232
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
2.349,00
2.893,00
3.101,00
Hodnoty sezónnej účinnosti sú predbežné a pre najhoršiu kombináciu - väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSGL100L8Y1 RZQSG125L8Y1
3.500,00
RZQSG140LY1
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
7
10
12
14
10
12
14
8
11
14
16
11
14
16
Twin
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
D
C
D
6,8
9,5
12,0
9,5
12,0
4,30
4,30
4,00
4,30
4,00
554
773
1050
773
1050
A
A
A
A
A
6,0
6,8
8,0
6,8
8,0
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
2472
2802
3306
2802
3306
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
Hodnoty sezónnej účinnosti sú predbežné a pre najhoršiu kombináciu - väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
Vonkajšie jednotky
RZQ200C
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Vhodné pre kombinácie
Približný chladiaci výkon
Približný vykurovací výkon
Cena
€
RZQ250C
3N~ / 50 / 380-415
Twin, Triple*, Double-Twin
20,0
23,0
5.230,00
24,1
26,4
6.097,00
* Triple len pre RZQ200C
32
→ KOMBINÁCIE PRE ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom
a
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom a
vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
FCQG35F
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Tenké kanálové
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové s
vysokým ESP
Cena za
vonkajšiu
jednotku (€):
Super Invertor
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
2
3
4
4
2
3
4
4
2
3
3
2
3
3
FCQG50F
FCQG60F
2
FCQG71F
20 kW
3
2
2
FCQG125F
2
2
2
FFQ50C
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
FFQ60C
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FDXS35F
FDXS50F
FDXS60F
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FDQ125C
1-fáza
(230V)
3-fázy
(400V)
4
3
FCQG100F
FFQ35C
25 kW
4
2
2
FCQHG71F
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Seasonal Classic
2
2
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
2
2
4
2
4
3
2
2
3
4
3
4
3
3
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
4
3
2
4
3
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
3
2
4
3
4
3
4
3
4
3
3
2
2
4
4
2
2
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
2.349,00
2.893,00
3.101,00
3.500,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
RZQ200C
5.230,00
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
711,00
(267,00)
739,00
(267,00)
763,00
(267,00)
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
939,00
(267,00)
795,00
(176,00)
825,00
(176,00)
1.119,00
(176,00)
1.094,00
1.121,00
1.253,00
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.541,00
1.892,00
2.093,00
1.082,00
1.133,00
462,00
735,00
955,00
980,00
994,00
1.075,00
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.890,00
RZQ250C
6.097,00
Poznámky a vysvetlenia:
2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)
3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)
4: Double-Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
20 ~ 25 kW (RZQ200~250C)
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
33
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ250H7
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
Cena za
kus
1
1
1
1
1
3
3
86,00
121,00
120,00
178,00
204,00
86,00
121,00
Ceny a Sezónna účinnosť –
SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
SKY AIR SÉRIA PRE TECHNICKÉ CHLADENIE
→ Kombinácie pre aplikácie technického chladenia
Aplikácie technického chladenia sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť redukuje schopnosť vnútornej jednotky
preniesť chladiaci výkon, preto pre aplikácie technického chladenia doporučujeme uvedené kombinácie.
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
711,00
(267,00)
739,00
(267,00)
763,00
(267,00)
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
939,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
795,00
(176,00)
825,00
(176,00)
1.119,00
(176,00)
1.094,00
1.121,00
1.253,00
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
1.541,00
1.892,00
2.093,00
1.082,00
1.133,00
980,00
994,00
1.075,00
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
FCQG35F
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
2
3
4
4
2
3
3
FCQG50F
FCQG60F
FCQG71F
2
P
FCQG100F
2
P
FCQG125F
P
FCQG140F
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom a
vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové s
vysokým ESP
Cena vonkajšej
jednotky
FCQHG71F
P
P
FCQHG100F
2
P
FCQHG125F
P
FCQHG140F
FFQ35C
P
2
FFQ50C
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
FFQ60C
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
2
2
P
2
P
P
P
2
P
P
P
P
2
2
P
3
2
4
3
2
P
3-fázy (400V)
4
3
2
P
P
P
FDQ125C
1-fáza (230V)
4
3
1.890,00
P
RZQG71L8V1
2.281,00
RZQG71L8Y1
2.349,00
RZQG100L8V1
2.862,00
RZQG100L8Y1
2.893,00
RZQG125L8V1
3.097,00
RZQG125L8Y1
3.101,00
RZQG140L7V1
3.494,00
RZQG140LY1
3.500,00
Poznámky a vysvetlenia:
P: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); 2: Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); 3: Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); 4: Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
34
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
Cena za
kus
1
1
1
1
3
3
86,00
121,00
120,00
178,00
86,00
121,00
ERQ - Kondenzačné jednotky s invertorom
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY S INVERTOROM A TEPELNÝM ČERPADLOM
→ ERQ-A
Vysokoúčinné vonkajšie kondenzačné jednotky s invertorom a tepelným čerpadlom pre
pripojenie k priamym výparníkom VZT jednotiek a vzduchovým dverným clonám CYQ
Typ s napájaním 1~ 230V
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
100
11,2
12,5
3.474,00
125
14,0
16,0
4.342,00
140
15,5
18,0
4.864,00
Typ s napájaním 3N~ 400V
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
125
14,0
16,0
3.782,00
200
22,4
25,0
6.032,00
250
28,0
31,5
7.034,00
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
kW
kW
€
kW
kW
€
Poznámky:
- Ak pripájate vzduchovú clonu CYQ, zvoľte ERQ vonkajšiu jednotku s rovnakým alebo vyšším výkonovým indexom ako má vzduchová clona
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Komunikačný adaptér
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Cena
€
EKEQDCB
EKEQFCB
Daikin regulácia
- Regulácia podľa teploty miestnosti
[cez káblový ovládač BRC (príslušenstvo) alebo
cez externé čidlo teploty (príslušenstvo)]
- Regulácia podľa teploty vratného vzduchu
(cez dodávaný termistor)
711,00
Voľná (Externá) regulácia
- 0~10V priama regulácia výkonu
(5V = požadovaný výkon , >5V požadovaný chladnejší vzduch,
<5V požadovaný teplejší vzduch)
- Regulácia na pevnú vyparovaciu / kondenzačnú teplotu
721,00
Poznámky:
- Komunikačný adaptér je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis)
Sady expanzných ventilov
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
Povolený výkon výmenníka [kW]
Minimum
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
Maximum
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
Pripojiteľné k jednotkám
ERQ100y
y
y
y
ERQ125y
y
y
y
y
ERQ140y
y
y
y
ERQ200-
ERQ250-
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Cena €
167,00
177,00
183,00
197,00
202,00
218,00
233,00
Poznámky:
- Sada expanzného ventilu je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Veľkosť expanzného ventilu musí byť navrhnutá na základe nominálneho návrhu výmenníka VZT jednotky
- Výmenník VZT jednotky musí byť navrhnutý na tlak 40 bar, s vnútorným objemom (chladivo) medzi 0.3 až 8.3 l (bez rozdeľovačov a zberačov)
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Príslušenstvo
ERQ~AV1
BRC1D52
BRC1E52B
KRP4A51
KRCS01-1
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
Základný káblový ovládač
Štandardný káblový ovládač
Adaptér pre ext. monitoring/ovládanie
Externé priestorové čidlo teploty
Mechanický prepínač vykur./chadenie
Inštalačná krabička pre prepínač
Vanička pre centrálny
odvod kondenzátu
ERQ125AW1
y
ERQ 200~250 AW1
y
EKEQDCB
y
y
y
y
y
y
EKEQFCB
y
y
y
y
Cena €
113,00
148,00
180,00
86,00
58,00
28,00
887,00
1.296,00
Poznámky:
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač BRC1D52 alebo BRC1E52B; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis)
- Pri použití EKEQFCB musí byť prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia ovládané externou reguláciou alebo cez voliteľný prepínač KRC19-26
35
Download

Ceny a Sezónna účinnosť – Multi Split a Super Multi