Split
Sky Air
Cenník
2014
→ Obsah
→ Prehľad vlastností a funkcií
4
→ Technické údaje - vnútorné jednotky
6
Nástenné jednotky
!
NOVINKA FTXZ-N Ururu Sarara
! FTXG-L DAIKIN Emura II
A
K
IN
V
O
N
FTXS-K / CTXS-K
FTXS-G
FTX-JV/GV
FAQ-C
Parapetné jednotky
FVXG-K Nexura
FVXS-F
Flexi jednotka
FLXS-B(9)
Podstropné jednotky
FHQ-C
AHC-C
FUQ-C
Kazetové jednotky
FCQG-F s kruhovým výfukom
FCQHG-F s kruhovým výfukom a vysokým COP
FFQ-C úplne plochá kazetová jednotka
ACQ-C
Kanalové jednotky
FDBQ-B a FDXS-F(9)
ABQ-C
FBQ-C8
FDQ-C a FDQ-B
Stĺpová jednotka
FVQ-C
33
→ CYQ Air curtains
34
CYQ-DK-F voľne visiaca
CYQ-DK-C kazetová
CYQ-DK-R zabudovaná
Príslušenstvo pre CYQ vzduchové clony
34
34
35
35
→ Vetracie jednotky
36
VAM-FA a VAM-FB vetranie s rekuperáciou
VH- elektrické ohrievače pre VAM jednotky
12
13
36
36
→ Čističky vzduchu
14
37
MCK75J čistička so zvlhčovaním
MC70L čistička vzduchu
37
37
15
16
17
→ Voliteľné príslušenstvo Split a Sky Air jednotiek 38
18
19
20
21
→ Kombinačná tabuľka pre príslušenstvo
Ovládače a adaptéry pre vnútorne jednotky
On-line Controller
Voliteľné príslušenstvo pre vonkajšie jednotky
28
28
28
29
RXZ-N Ururu Sarara
RXG-L
RXS-L/F8
RX-JV/GV
MXS-E/F/G/H/K
RXYSQ-P8
RZQG-L Seasonal Smart
RZQSG-L Seasonal Classic
AZQS-B Siesta SkyAir
RZQ-C Super Inverter
ERQ-A
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
!
→ Technické údaje - vetracie jednotky, clony
30
VAM-FA a VAM-FB
CYQ-DK-
30
31
32
40-43
44
NOVINKA
26
38
39
39
→ Technické údaje - vonkajšie jednotky
!
NOVINKA
22
23
24
25
MXS-E/F/H/K
RXYSQ-P8, BPMKS a refnety
Pripojiteľné vnútorné jednotky pre
Multi a Super-Multi-Plus kombinácie
RZQG-L / RZQSG-L / RZQ-C
Kombinácie pre štandardné aplikácie
Kombinácie pre technické chladenie
33
ERQ-A, EKEQ-CB, EKEXV-, Príslušenstvo
6
7
8
9
10
11
→ Multi a Super-Multi-Plus kombinácie
→ Sky Air Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
→ ERQ Invertor kondenzačné jednotky,
tepelné čerpadlo
48
48
48
→ Informácie o elektrickom zapojení
49
→ Poznámky a použité skratky
50
→ Všeobecné obchodné podmienky
51
Všetky klimatizačné jednotky v tomto cenníku pracujú s kompresormi Daikin s vlastnou invertor technológiou, ktorá
poskytuje vynikajúci výkon s najnižšou možnou sezónnou spotrebou energie.
▪ POZNÁMKA
Všetky jednotky v cenníku (okrem Ururu Sarara RXZ-N, vetracích jednotiek s rekuperáciou, čističiek vzduchu a príslušenstva) pracujú s chladivom R410A , ktoré má hodnotu
GWP 1975. Únik chladiva sa podieľa na globálnom otepľovaní. Chladivá s menším vplyvom na globálne otepľovanie (GWP) sa pri úniku do atmosféry podieľajú na otepľovaní
menej ako chladivá s vyšším GWP. Všetky zariadenia v cenníku majú hodnotu GWP = 1975. To znamená, že pri úniku 1 kg tohto chladiva do atmosféry bude dopad na
globálne otepľovanie 1975 krát vyšší ako pri 1 kg CO2 počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu alebo nerozoberajte výrobok
sami, vždy sa opýtajte odborníka. Ururu Sarara RXZ-N pracuje s chladivom R32, ktoré má hodnotu GWP = 650.
Cenník je platný od 1. apríla 2014. Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky ceny sú cenníkové a bez DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných
podmienok (pozri poslednú stranu alebo http://www.daikin.sk). Vyhradzujeme si práva na tlačové chyby a zmeny modelov.
2
→ Novinky
6
NOVÁ URURU SARARA - FTXZ-N / RXZ-N
→ Riešenie pre úplny komfort - jedinečná kombinácia chladenia,
vykurovania, zvlhčovania, odvlhčovania, vetrania a čistenia vzduchu
→ Technologické majstrovské dielo poskytujúce maximum toho čo
umožňuje súčastná technológia vrátane automatického čistenia filtra a
3-zónového snímača prezencie.
SEER + SCOP =
+++
A
pre celú radu
Zvlhčovací rotor
Zvlhčovací ohrievač
→ Vykurovanie a chladenie
→ Zvlhčovanie bez potreby prípojky vody
Absorpcia vlhkosti
Zvlhčovacia jednotka
→ Odvlhčovanie bez nežiadúceho chladenia
→ Vetranie čerstvým vzduchom
Produkcia
vlhkosti
→ Nepretržité čistenie vzduchu a vzduch bez alergénov
do zvlhčovacej hadice
kg CO2
15.000
15.000
Zvlhčovacia hadica
11.250
11.250
→ Jednotka s najvyššou sezónnou účinnosťou na trhu a najnižším
dopadom na životné prostredie
→ ové chladivo (R32) s vplyvom na globálne otepľovanie (GWP) o 68%
nižším, s jednoduchšou recykláciou a vyššou účinnosťou.
7.500
7.500
RXS50K
priamy efekt
nepriamy efekt
7
NOVÁ DAIKIN EMURA II - FTXG-LS/LW / RXG-L
→ Dizajn bez kompromisov - klimatizačná jednotka s európskym dizajnom, ktorým
uspokojí jedinečnú európsku architekturálnu krásu, elegantný a splývavý dizajn s
vyspelou technológiou.
→ Daikin Emura so šyýlovo zahnutou siluetou, kvalitný materiál s výnimočnou
povrchovou úpravou ako doplnok krásy moderného interiéru. Dostupná v
strieborno-antracitovej alebo matnej čisto bielej farbe. Daikin Emura je navrhnutá
pre vytvorenie neuveriteľne tenkého profilu vytvárajúceho moderný dizajnový
prvok na ľubovolnej stene.
→ Vysoká účinnosť a luxus vonkajšieho dizajnu idú ruka v ruke spolu s vysoko
inteligentným systémom s inovatívnymi vlastnosťami, ktoré dramaticky znižujú
spotrebu energie a dosahujú SEER až do triedy A+++.
→ Tichá ako šepot s hlučnosťou pod 19dB(A) poskytuje harmóniu pre vaše zmysly.
→ 2-zónový snímač prezencie (inteligentné oko) a 3D prúdenie vzduchu pre
optimálne a nerušivé prúdenie vzduchu v miestnosti.
→ Ako voliteľné príslušenstvo môže byť k jednotke doplnený
aj nový WiFi On-line Controller s aplikáciami dostupnými
pre Apple aj Android platformy.
→ Jednoduchá inštalácia, plug&play príslušenstva Vám dáva
úplnu kontrolu nad jednotkou doma aj mimo domu.
3
3.750
3.750
RXR50E
RXZ50N
00
→ Prehľad vlastností a funkcií
INTELIGENTNÉ OKO
Inteligentné oko je vynikajúca vlastnosť pre úsporu energie, pretože
zistí kedy osoby opustia miestnosť, ale nechajú klimatizačnú jednotku zapnutú.
Ak sa do miestnosti nikto nevráti do 20 minút, jednotka automaticky prejde
do energeticky úsporného režimu s nižším vykurovacím alebo chladiacim
výkonom ale stále pri udržaní komfortu v miestnosti.
VIACZÓNOVÉ INTELIGENTNÉ OKO
Jednotky vybavené viaczónovým Inteligentným okom poskytujú možnosť
presmerovať výfuk vzduchu z jednotky mimo zónu s pobytom osôb. Predchádza sa
tým zníženiu komfortu, ktorý môže byť spôsobený priamym fúkaním chladného
vzduchu na osoby. Samozrejme je dostupná aj funkcia energeticky úsporného režimu
v prípade, že sa v ani jednej zóne nezdržujú osoby dlhšie ako 20 minút.
20
min
Area 1
Area 2
REŽIM KOMFORTNÉHO PRÚDENIA VZDUCHU
Režim komfortného prúdenia vzduchu automaticky
nastaví smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla čo
najkomfortnejšia teplota vzduchu v miestnosti, a vzduch
pri tom nebol vyfukovaný priamo na osoby.
3-D PRÚDENIE VZDUCHU
Jednotky so zabudovaným 3-D prúdením vzduchu majú možnosť presmerovať výfuk vzduchu
nielen hore alebo dole ale aj doprava a doľava a to podľa požiadavky užívateľa alebo automaticky. Týmto
sa dosiahne perfektná distribúcia vzduchu alebo Vám poskytne možnosť priameho nasmerovania výfuku
vzduchu.
REŽIM ZVÝŠENÉHO VÝKONU
Režim zvýšeného výkonu umožňuje dosiahnuť maximálny výkon jednotky jednoduchým
stlačením tlačidla, pričom sa nemusíte obávať o Váš účet za elektrickú energiu ani v prípade ak by ste
ho zabudli vypnúť. Tento režim Vám umožní vychladenie alebo vykúrenie miestnosti v čo najkratšom
možnom čase a po 20 minútach sa jednotka automaticky prepne do normálneho režimu, čím predíde
plytvaniu energiou.
EKONOMICKÝ REŽIM
Ekonomický režim umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie
klimatizačnej jednotky v prípade ak máte problém s ističom, ktorý často vypne ak
zapnete ďalšie spotrebiče (napr. (vysávač, mikrovlnnú rúru, atď.) alebo aj keď chcete len
obmedziť spotrebu energie. Stále to však máte pod kontrolou a ak budete potrebovať
znovu maximálny chladiaci alebo vykurovací výkon, môžete režim kedykoľvek vypnúť!
TICHÁ PREVÁDZKA VNÚTRONEJ JEDNOTKY
Jednotky s týmto režimom sú schopné dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť (19dB(A)) - porovnateľnú s pohybom lístia vo vánku.
Táto funkcia je vhodná pre jednotky inštalované v spálni, pretože umožňuje nerušený spánok aj keď je jednotka zapnutá.
4
→ Prehľad vlastností a funkcií
TICHÁ PREVÁDZKA VONKAJŠEJ JEDNOTKY
V niektorých prípadoch môžete mať obavy, aby ste v nočných hodinách nerušili
hlukom svojich susedov - hlavne v husto zastavaných oblastiach alebo v radových domoch.
Všetci máme predsa radi pri spánku ticho. Režim tichej prevádzky vonkajšej jednotky
obmedzuje jej hlučnosť vonku, takže môžete nechať jednotku bežať aj v noci s pocitom,
že nikoho nerušíte.
TÝŽDENNÝ ČASOVAČ
Týždenný časovač umožňuje naprogramovať týždennú prevádzku
jednotky, takže nemusíte jednotku zapínať a vypínať manuálne. Pre každý
deň v týždni môžu byť naprogramované až 4 kroky.
Jednotky bez týždenného časovača majú 24-hodinový časovač
umožňujúci nastaviť jeden čas denne kedy sa jednotka zapne a jeden
čas kedy sa vypne.
Program 1
Program 2
ON
OFF
ON
OFF
Program 3
Program 4
ON
ON
OFF
OFF
MOŽNOSŤ ON-LINE OVLÁDANIA
Jednotky s možnosťou On-line ovládania je možné ovládať z ktoréhokoľvek miesta a v ľubovoľnom čase a to jednoducho
z vášho smartfónu alebo z tabletu. Toto ovládanie nevyžaduje kúpu žiadneho zvláštneho príslušenstva, dostupná musí byť
len lokálna sieť na pripojenie jednotky.
Naviac pre jednoduchú a ľahko ovládateľnú reguláciu priamo z vášho mobilu má väčšina jednotiek dostupné príslušenstvo
pre pripojenie do sofistikovanej domácej siete alebo centrálneho riadenia budovy použitím protokolov Modbus alebo KNX
prípadne napojenie na Daikin centrálny ovládač. Pripojenie cez BACNet alebo LON je cez Daikin DIII-Net tiež možné.
SAMOČISTIACI FILTER
Automatické čistenie filtra zabezpečuje aby sa neakumuloval prach na prachovom filtri, čím sa zabezpečí vysoko účinná a komfortná
prevádzka počas celej životnosti jednotky, pretože nie je dobré ak je prietok vzduchu blokovaný znečisteným filtrom. Naviac je vyčistenie filtra
neporovnateľne jednoduchšie ako u jednotiek bez automatického čistenia filtra kde je potrebné filter vybrať a dostatočne vyčistiť.
VHODNÁ PRE TECHNICKÉ CHLADENIE
Táto jednotka je vhodná pre tzv. "technické chladenie" a môže pracovať v režime chladenia až do vonkajšej teploty -15°C, ktorá je často
vyžadovaná pre chladenie serverovní, transformátorovní alebo el. rozvodní. Je však potrebné zvoliť správne umiestnenie inštalácie, aby bolo
zabezpečené dobré a efektívne prúdenie vzduchu. Funkcia technického chladenia nie je možná u MultiSplit systémov a u niektorých Sky Air
aplikácií. Odporúčané kombinácie jednotiek nájdete na strane 32.
MULTI-SPLIT APLIKÁCIA
Táto vnútorná jednotka môže byť pripojená k Multi Split vonkajšej jednotke, ktorá umožňuje klimatizovanie niekoľkých nezávislých
miestností pomocou jednej vonkajšej jednotky, čo prináša jednoduchšiu montáž a vyžaduje vonku menej miesta. Na Multi Split vonkajšie
jednotky je možné pripojiť od 2 do 5 vnútorných jednotiek a na Super-Multi-Plus systém až do 9 vnútorných jednotiek.
SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKÁCIA
Klimatizovanie samostatných veľkých priestorov nie je možné niekedy efektívne dosiahnuť použitím len jednej vnútornej jednotky.
Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie umožňujú rozdeliť výkon jednej jednotky medzi dve, tri alebo dokonca štyri menšie jednotky.
Tým je možné v miestnosti dosiahnuť rovnomerné prúdenie a teplotu bez nutnosti použitia viacerých menších vonkajších jednotiek.
Ikona označuje, že je možné použiť vonkajšiu jednotku pre takúto aplikáciu.
ČERPADLO KONDENZÁTU
Táto jednotka má štandardne zabudované čerpadlo kondenzátu (prípadne ako voliteľné príslušenstvo - ak je uvedené). Odvod
kondenzátu, ktorý vzniká pri chladení môže tak byť jednoducho napojený aj na potrubie umiestnené nad jednotkou. Originálne Daikin
čerpadlá majú veľmi tichý chod, sú spoľahlivé a majú veľmi nízku spotrebu vďaka použitiu DC motorov.
5
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FTXZ-N Ururu Sarara
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, zvlhčovaním bez
pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra
NOVINKA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FTXZ25N
FTXZ35N
FTXZ50N
0,6/2,5/3,9
0,6/3,6/7,5
0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/9,0
Biela
295x798x372
15
57
57
42/35/27/19
42/36/29/19
6,35
9,5
18 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
0,6/5,0/5,8
0,6/6,3/9,4
54
56
38/33/26/19
39/35/28/19
60
59
47/38/30/23
44/38/31/24
▪ FTXZ-N / RXZ-N Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FTXZ25N
FTXZ35N
FTXZ50N
RXZ25N
RXZ35N
RXZ50N
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
0.6/2.5/3.9
0.6/3.5/5.3
0.6/5.0/5.8
kW
0.6/3.6/7.5
0.6/5.0/9.0
0.6/6.3/9.4
Energ.
trieda
A+++
A+++
A+++
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C.* Energ. Pnávrh SCOP A.E.C.*
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,5
9,54
92
A+++
3,5
5,90
831
3,5
9,00
136
A+++
4,5
5,73
1.100
5,0
8,60
203
A+++
5,6
5,50
1.427
!
Vnútorná
jednotka
€
747,–
805,–
1.116,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
1.407,–
1.641,–
2.072,–
Cena za
komplet
€
2.154,–
2.446,–
3.188,–
Vonkajšia jednotka RXZ-N pracuje s chladivom R32, ktoré má GWP faktor = 650.
▪ Príslušenstvo pre jednotky FTXZ-N
Názov
Popis
Cena €
KPMH974A402
KPMH974A42
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
2m predĺženie zvlhčovacej hadice
10m náhrada zvlhčovacej hadice
súčasť
81,–
204,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXZ-N sú na strane č. 44
* A.E.C. - Ročná spotreba energie
6
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FTXG-L DAIKIN Emura II
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
emura
Vynikajúca technológia s najlepším tvarom
NOVINKA
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
FTXG20LS
FTXG25LS
FTXG35LS
FTXG50LS
FTXG20LW FTXG25LW FTXG35LW FTXG50LW
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0
Strieborno-antracitová
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8
1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0
Matná kryštáľovo biela
Vonkajšia
jednotka
FTXG20LS
FTXG25LS
FTXG35LS
FTXG50LS
RXG20L
RXG25L
RXG35L
RXG50L
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,3/2,0 /2,8
1,3/2,5 /3,0
1,4/3,5 /3,8
1,7/5,0 /5,3
kW
1,3/2,5/4,3
1,3/3,4 /4,5
1,4/4,0 /5,0
1,7/5,8 /6,5
Energ.
trieda
A+++
A+++
A++
A++
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,3
8,52
94
A++
2,1
4,60
639
2,4
8,50
99
A++
2,7
4,60
821
3,5
7,00
175
A++
3,0
4,60
913
4,8
6,70
251
A+
4,6
4,24
1.519
Vnútorná
jednotka
€
654,–
688,–
815,–
1.010,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
913,–
961,–
1.123,–
1.515,–
Cena za
komplet
€
1.567,–
1.649,–
1.938,–
2.525,–
Vnútorná
jednotka
€
547,–
576,–
679,–
846,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
913,–
961,–
1.123,–
1.515,–
Cena za
komplet
€
1.460,–
1.537,–
1.802,–
2.361,–
▪ FTXG-LW / RXG-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FTXG20LW
FTXG25LW
FTXG35LW
FTXG50LW
RXG20L
RXG25L
RXG35L
RXG50L
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,3/2,0 /2,8
1,3/2,5 /3,0
1,4/3,5 /3,8
1,7/5,0 /5,3
kW
1,3/2,5/4,3
1,3/3,4 /4,5
1,4/4,0 /5,0
1,7/5,8 /6,5
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
mm
303x998x212
kg
12
dBA
54
54
59
60
54
54
59
60
dBA
56
56
59
60
56
56
59
60
dBA
38/32/25/19 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32 38/32/25/19 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
dBA
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32
mm
6,35
mm
9,5
12,7
9,5
12,7
mm
18,0 (Gravitačne)
Hz / V
Napájanie z vonkajšej jednotky
▪ FTXG-LS / RXG-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
!
Energ.
trieda
A+++
A+++
A++
A++
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,3
8,52
94
A++
2,1
4,60
639
2,4
8,50
99
A++
2,7
4,60
821
3,5
7,00
175
A++
3,0
4,60
913
4,8
6,70
251
A+
4,6
4,24
1.519
▪ Príslušenstvo pre jednotky FTXG-L
Názov
Popis
Cena €
BRP069A41
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
WiFi Internet adaptér pre novú Daikin Emura II
súčasť
59,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXG-L sú na strane č. 44
7
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FTXS-K / CTXS-K
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Diskrétny a moderný dizajn s vysokokvalitnou matnou kryštáľovo-bielou povrchovou
úpravou - jej jemné krivky sa hodia ku všetkým interiérovým dekoráciám
(1)
(2)
(2)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
CTXS15K*
FTXS20K
FTXS25K
CTXS35K*
FTXS35K
FTXS42K
FTXS50K
cca. 1,5*
cca.. 1,7*
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
1,3/2,5/3,2
1,3/2,8/4,7
cca., 3,5*
cca.. 4,0*
Biela
1,4/3,5/4,0
1,4/4,0/5,2
1,7/4,2/5,0
1.7/5,4/6,0
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
59/59/45/37/29/19
45/39/29/19
298x900x215
11
59/59/45/39/33/21
45/39/33/22
60/60/46/40/34/23
47/40/34/24
55/53
56/54
37/31/25/21
38/33/28/21
289x780x215
8
58/56
58/57
58/56
58/57
40/32/24/19 41/33/25/19
40/34/27/19 41/34/27/19
59/58
58/57
42/35/28/21
41/36/30/21
6,35
9,5
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
12,7
* Tieto jednotky sú len pre Multi-Split kombináciu. Hodnoty sú závislé od zvolenej Multi kombinácie.
▪ FTXS-K / RXS-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
FTXS20K
FTXS25K
FTXS35K
FTXS42K
FTXS50K
CTXS15K
CTXS35K
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energ. Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
RXS20L
1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/4,3
A++
2,0
7,40
95
A++
2,3
4,77
675
RXS25L
1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7
A++
2,5
7,90
111
A++
2,5
4,93
710
RXS35L
1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2
A++
3,5
7,47
164
A++
3,6
4,85
1.039
RXS42L
1,7/4,2/5,0 1,7/5,4/6,0
A++
4,2
6,80
216
A+
4,0
4,20
1.334
RXS50L
1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,5
A++
5,0
6,80
257
A+
4,6
4,20
1.535
Len pre Multi-Split kombináciu - informácie o Multi-Split kombináciách sú na strane 28-29
Len pre Multi-Split kombináciu - informácie o Multi-Split kombináciách sú na strane 28-29
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
▪ Príslušenstvo pre jednotky FTXS-K / CTXS-K
Názov
Popis
KRP980A1
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Adaptér pre pripojenie príslušenstva ovládania (port S21) - len pre CTXS15~35K a FTXS20~25K
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č. 44
Poznámka:
(1) Len jednotky FTXS20~25K, CTXS-K
(2) Len jednotky FTXS35~50K
8
Vnútorná
jednotka
€
415,–
452,–
536,–
641,–
775,–
386,–
536,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
713,–
777,–
909,–
1.089,–
1.180,–
Cena za
komplet
€
1.128,–
1.229,–
1.445,–
1.730,–
1.955,–
Cena €
súčasť
113,–
na požiadanie
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FTXS-G
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Vysoko výkonné jednotky s bohatými funkciami ako 2-zónové inteligentné oko a 3D prúdenie
vzduchu
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
FTXS60G
FTXS71G
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
Biela
290x1.050x250
12
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
61/60
60/45/41/36/33
44/40/35/32
-/63
62/46/42/37/34
46/42/37/34
6,35
12,7
15,9
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
▪ FTXS-G / RXS-L/F8 Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FTXS60G
FTXS71G
RXS60L
RXS71F8
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,7/6,0/6,7
2,3/7,1/8,5
kW
1,7/7,0/8,0
2,3/8,2/10,2
Energ.
trieda
A
A
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
6,0
5,58
376
A
4,8
3,89
1.728
7,1
5,28
471
A
6,2
3,81
2.276
▪ Príslušenstvo pre jednotky FTXS-G
Názov
Popis
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Vnútorná
jednotka
€
967,–
1.112,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
1.358,–
1.561,–
Cena za
komplet
€
2.325,–
2.673,–
Cena €
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L/F8 sú na strane č. 44
9
súčasť
na požiadanie
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FTX-JV/GV
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac
FTX-GV
FTX-GV
FTX-JV
FTX-GV
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
(1)
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,5
1,3/2,5/3,0
1,3/2,8/4,0
1,3/3,3/3,8
1,3/3,5/4,8
1,7/5,0/6,0
1,7/5,8/7,7
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25
283x770x198
7
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
59
58
43/39/34/31
42/38/33/30
290x1.050x238
12
61
60
45/41/36/33
44/40/35/32
62
62
46/42/37/34
46/42/37/34
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
6,35
9,52
12,7
▪ FTX-JV/GV / RX-JV/GV Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
RX20JV
RX25JV
RX35JV
RX50GV
RX60GV
RX71GV
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,3/2,0 /2,6
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,3 /3,8
1,7/5,0 /6,0
1,7/6,0 /6,7
2,3/7,1 /8,5
kW
1,3/2,5 /3,5
1,3/2,8 /4,0
1,3/3,5 /4,8
1,7/5,8 /7,7
1,7/7,0 /8,0
2,3/8,2 /10,2
Energ.
trieda
A+
A+
A+
A+
A
B
15,9
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,0
5,63
124
A++
2,2
4,67
660
2,5
5,63
155
A+
2,4
4,50
747
3,3
5,66
204
A+
2,8
4,14
945
5,0
5,63
311
A+
4,6
4,08
1.578
6,0
5,37
391
A
4,8
3,88
1.730
7,1
4,97
500
A
6,2
3,81
2.276
▪ Príslušenstvo pre jednotky FTX-JV / FTX-GV
Názov
Popis
KRP980A1
KAF970A46
KAF952B42
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Adaptér pre pripojenie príslušenstva ovládania (port S21) - len pre FTX-JV
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter pre FTX-JV (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter pre FTX-GV (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Technické údaje vonkajšej jednotky RX-JV/GV sú na strane č. 45
Poznámka:
(1) Len jednotky FTX-JV a len na 2-portortové Multi-Split jednotky (2MXS-)
10
Vnútorná
jednotka
€
329,–
358,–
422,–
560,–
673,–
796,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
493,–
538,–
633,–
840,–
1.009,–
1.195,–
Cena za
komplet
€
822,–
896,–
1.055,–
1.400,–
1.682,–
1.991,–
Cena €
súčasť
113,–
na požiadanie
77,–
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FAQ-C
SPLIT SÉRIA – NÁSTENNÁ JEDNOTKA
Nástenná jednotka s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie
(1)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
Vonkajšia
jednotka
FAQ100C
-/6,8/-/7,5/-
-/9,5/-/10,8/Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
▪ FAQ-C Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
FAQ71C
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
290x1.050x238
13
61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
340x1.200x240
17
65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
9,52
15,9
VP13 (I.D. 13/O.D. 18) (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
Vnútorná
jednotka
€
Seasonal Smart kombinácie
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Cena za
komplet
€
Seasonal Smart
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,51
365
A+
6,3
4,02
2.204
1.082,–
2.245,–
3.327,–
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,11
544
A+
10,2
4,01
3.561
1.133,–
2.750,–
3.883,–
1-fáza
(230V)
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
3-fázy
(400V)
FAQ71C
FAQ100C
FAQ71C
RZQG71L8Y1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,51
365
A+
6,3
4,02
2.204
1.082,–
2.396,–
3.478,–
FAQ100C
RZQG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,11
544
A+
10,2
4,01
3.561
1.133,–
2.951,–
4.084,–
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FAQ71C
RZQSG71L3V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A+
6,8
6,05
393
A
6,0
3,90
2.155
1.082,–
1.690,–
2.772,–
FAQ100C
RZQSG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A+
9,5
5,61
592
A+
6,8
4,01
2.377
1.133,–
2.123,–
3.256,–
FAQ100C
RZQSG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A+
9,5
5,61
592
A+
6,8
4,01
2.377
1.133,–
2.186,–
3.319,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky FAQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC7EB518
BRC1E52B
K-KDU572EVE
Infra-červený diaľkový ovládač
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Externé čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlak)
213,–
151,–
785,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RZQG a RZQSG sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
11
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FVXG-K Nexura
SPLIT SÉRIA – PARAPETNÁ JEDNOTKA
Vysoko účinné chladenie a vykurovanie s funkciou sálavého tepla
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke/Tiché/Sálavé
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
Biela (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22
52
56
39/33/27/24
40/33/27/23/19
6,35
1,4/5,0/5,6
1,4/5,8/8,1
52
55
38/32/26/23
39/32/26/22/19
58
58
44/40/36/32
46/40/34/30/26
9,5
12,7
18 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
▪ FVXG-K / RXG-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
RXG25L
RXG35L
RXG50L
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,3/2,5/3,0
1,4/3,5/3,8
1,7/5,0/5,6
kW
1,3/3,4/4,5
1,4/4,5/5,0
1,7/5,8/8,1
Energ.
trieda
A++
A++
A
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,5
6,53
134
A+
2,8
4,65
842
3,5
6,48
189
A+
3,1
4,00
1.087
5,0
5,41
324
A+
4,6
4,18
1.543
▪ Príslušenstvo pre jednotky FVXG-K
Názov
Popis
BKS028
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Podstavec pre montáž na podlahu
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Vnútorná
jednotka
€
697,–
828,–
1.198,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
961,–
1.123,–
1.515,–
Cena za
komplet
€
1.658,–
1.951,–
2.713,–
Cena €
Technické údaje vonkajšej jednotky RXG-L sú na strane č. 44
12
súčasť
537,–
na požiadanie
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FVXS-F
SPLIT SÉRIA – PARAPETNÁ JEDNOTKA
Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
Biela
600x700x210
14
52
52
39/33/27/24
39/33/27/24
6,35
1,4/5,0/5,6
1,4/5,8/8,1
52
52
38/32/26/23
38/32/26/23
60
60
44/40/36/32
45/40/36/32
9,5
12,7
20 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
▪ FVXS-F / RXS-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
RXS25L
RXS35L
RXS50L
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
1,3/2,5/3,0
1,4/3,5/3,8
1,4/5,0/5,6
kW
1,3/3,4/4,5
1,4/4,5/5,0
1,4/5,8/8,1
Energ.
trieda
A+
A+
A+
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
2,5
5,74
152
A+
2,6
4,56
798
3,5
5,60
219
A
2,9
3,93
1.033
5,0
5,89
297
A
4,2
3,80
1.546
▪ Príslušenstvo pre jednotky FVXS-F
Názov
Popis
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Vnútorná
jednotka
€
557,–
660,–
852,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
777,–
909,–
1.180,–
Cena za
komplet
€
1.334,–
1.569,–
2.032,–
Cena €
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č. 44
13
súčasť
na požiadanie
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FLXS-B(9)
SPLIT SÉRIA – FLEXI JEDNOTKA
Môže byť montovaná na stene, strope alebo na šikmom strope v podkroví
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FLXS25B
FLXS35B9
FLXS50B
FLXS60B*
1,2/2,5/3,0
1,2/3,4/4,5
1,2/3,5/3,8
1,2/4,0/5,0
0,9/4,9/5,3
0,9/6,1/7,5
cca. 6,0*
cca. 7,0*
Mandľová biela
490x1.050x200
16
53/51
53/51
37/34/31/28
37/34/31/29
17
54/53
59/55
38/35/32/29
46/36/33/30
63/60
62/47/43/39/36
46/41/35/33
64/60
63/59
48/45/41/39
47/42/37/34
6,35
9,5
12,7
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
* Táto jednotka je len pre Multi-Split kombináciu. Hodnoty sú závislé od zvolenej Multi kombinácie.
▪ FLXS-B(9) / RXS-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
FLXS25B
FLXS35B9
FLXS50B
FLXS60B
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energ. Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
RXS25L
1,2/2,5 /3,0 1,2/3,4 /4,5
A
2,5
5,19
169
A
2,5
3,80
921
RXS35L
1,2/3,5 /3,8 1,4/4,0 /5,0
B
3,5
4,87
252
A
2,9
3,80
1.068
RXS50L
0,9/4,9 /5,3 0,9/6,1 /7,5
A
4,9
5,25
326
A
4,2
3,80
1.546
Len pre Multi-Split kombináciu - informácie o Multi-Split kombináciách sú na strane 28-29
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
▪ Príslušenstvo pre jednotky FLXS-B(9)
Názov
Popis
KAZ917B42
KAF952B42
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Fotokatalytický deodorizačný filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Filter čistenia vzduchu (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č. 44
14
Vnútorná
jednotka
€
536,–
633,–
914,–
1.146,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
713,–
909,–
1.180,–
Cena za
komplet
€
1.313,–
1.542,–
2.094,–
Cena €
súčasť
na požiadanie
77,–
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FHQ-C
SKY AIR SÉRIA – PODSTROPNÁ JEDNOT KA
Nevyžaduje podhľad a šetrí miesto na stenách
(1)
(2)
voliteľne
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
▪ FHQ-C Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
1,4/3,4/3,7
1,7/5,0/5,6
1,7/5,7/6,0
1,2/4,0/5,0
1,7/6,0/7,0
1,7/7,2/8,0
A++
A+
A+
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
1,4/3,4/4,0
1,3/4,0/5,1
1,7/5,0/5,3
1,7/6,0/6,0
1,7/5,7/5,7
1,7/7,2/7,2
FHQ71C
-/6,8/-/7,5/Biela
235x1.270x690
31
32
54/52/50
55/53/51
54/52/50
55/53/51
37/35/33
38/36/34
37/35/33
38/36/34
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
-/9,5/-/10,8/-
-/12,0/-/13,5/-
-/13,4/-/15,5/-
235x960x690
235x1.590x690
24
25
38
53/51/48
54/52/49
60/56/52
62/59/55
53/51/48
54/52/49
60/56/52
62/59/55
36/34/31
37/35/32
42/38/34
44/41/37
36/34/31
37/35/32
42/38/34
44/41/37
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP20 (I.D. 20/O.D. 26) (Gravitačne, voliteľne čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
64/60/56
64/60/56
46/42/38
46/42/38
Vnútorná
jednotka
€
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Cena za
komplet
€
981
1.578
1.705
1.198,–
1.036,–
1.113,–
909,–
1.180,–
1.358,–
2.107,–
2.216,–
2.471,–
RXS kombinácie
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
RXS35L
RXS50L
RXS60L
3,4
5,0
5,7
6,18
5,87
6,02
193
298
332
A+
A
A
3,1
4,4
4,7
4,43
3,86
3,87
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Smart kombinácie
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
Seasonal Smart
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-
A++
6,8
6,95
342
A++
9,5
6,11
544
A+
12,0
6,01
698
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,31
A++
6,8
6,95
342
A++
9,5
6,11
544
A+
12,0
6,01
698
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,31
A+
7,6
4,32
2.462
A++
11,3
4,61
3.431
A+
14,3
4,23
4.676
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,63
A+
7,6
4,32
2.462
A++
11,3
4,61
3.431
A+
14,3
4,23
4.676
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,63
1.198,–
1.488,–
1.694,–
1.862,–
1.198,–
1.488,–
1.694,–
1.862,–
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
3.443,–
4.238,–
4.670,–
4.961,–
3.594,–
4.439,–
4.857,–
5.432,–
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-
A+
6,8
5,61
424
A+
9,5
5,61
592
A+
12,0
5,61
748
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
A+
9,5
5,61
592
A+
12,0
5,61
748
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
A
7,6
3,90
2.727
A
7,6
3,91
2.721
A+
7,6
4,01
2.653
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A
7,6
3,91
2.721
A+
7,6
4,01
2.653
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
1.198,–
1.488,–
1.694,–
1.862,–
1.488,–
1.694,–
1.862,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
2.888,–
3.611,–
3.991,–
4.387,–
3.674,–
4.060,–
4.462,–
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
▪ Príslušenstvo pre jednotky FHQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC7G53
BRC1E52B
KDDQ50A140
KDU50P60
KDU50P140
Infra-červený diaľkový ovládač
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Sada pre prívod čerstvého vzduchu
Čerpadlo kondenzátu pre FHQ35~60C
Čerpadlo kondenzátu pre FHQ71~140C
362,–
151,–
228,–
921,–
1.214,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č.44 a jednotiek RZQG a RZQSG a strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
15
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ AHQ-C
SIESTA SKY AIR SÉRIA – PODSTROPNÁ JEDNOT KA
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
(1)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon Chladenie
Nom.
Vykurovanie Nom.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
AHQ71C
AHQ100C
AHQ125C
AHQ140C
6,8
7,5
9,5
10,8
12,1
13,5
13,0
15,5
260x1.320x634
38
59
62
49/48/46
49/48/46
260x1.538x634
45
64
64
52/47/46
52/47/46
260x1.786x634
54
69
69
52/50/49
52/50/49
285x1.902x680
70
70
70
56/53/46
56/53/46
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
9,52
15,9
- (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
▪ AHQ-C / AZQS-B Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
AHQ71C
AHQ100C
AHQ125C
AHQ140C
AHQ100C
AHQ125C
AHQ140C
AZQS71BV1
AZQS100BV1
AZQS125BV1
AZQS140BV1
AZQS100BY1
AZQS125BY1
AZQS140BY1
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
6,8
9,5
12,1
13,0
9,5
12,1
13,0
kW
7,5
10,8
13,5
15,5
10,8
13,5
15,5
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energ. Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
trieda
kW
kWh
kW
kWh
B
6,8
4,65
511
A
6,3
3,80
2.332
B
9,5
4,60
723
A
7,6
3,80
2.800
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,63
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
B
9,5
4,60
723
A
7,6
3,80
2.800
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,63
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Vnútorná
jednotka
€
991,–
1.122,–
1.211,–
1.331,–
1.122,–
1.211,–
1.331,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
1.465,–
1.840,–
1.991,–
2.188,–
1.878,–
2.031,–
2.232,–
Cena za
komplet
€
2.456,–
2.962,–
3.202,–
3.519,–
3.000,–
3.242,–
3.563,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky AHQ-C
Názov
Popis
Cena €
ARCWB
R04084124324
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Voliteľný káblový ovládač
Adaptér skupinového ovládania - skupinu Siesta SkyAir je možné ovládať jedným spoločným ovládačom
súčasť
124,–
143,–
Technické údaje vonkajšej jednotky AZQS sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
16
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FUQ-C
SKY AIR SÉRIA – 4-VÝFUKOVÁ PODSTROPNÁ JEDNOTKA
Jedinečná jednotka na trhu s jedinečnými vlastnosťami: 4-výfuková jednotka nevyžaduje
podhľad.
(1)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Opláštenie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Farba
VxŠxH
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
▪ FUQ-C / Seasonal Smart
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
-/6,8/-/7,5/-
-/9,5/-/10,8/Biela
198x950x950
-/12,0/-/13,5/-
25
59/56/51
59/56/51
41/38/35
41/38/35
26
64/60/55
64/60/55
46/42/39
46/42/39
9,52
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
kW
kW
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-
kW
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/7,5/-/10,8/-/13,5/-
65/61/56
65/61/56
47/43/40
47/43/40
Seasonal Smart
Energ.
trieda
A++
A++
A+
A++
A++
A+
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
6,8
6,50
366
A+
7,6
4,20
2.533
9,5
6,11
544
A+
11,3
4,50
3.515
12,0
5,61
748
A+
14,1
4,44
4.456
6,8
6,50
366
A+
7,6
4,20
2.533
9,5
6,11
544
A+
11,3
4,50
3.515
12,0
5,61
748
A+
14,1
4,44
4.456
Vnútorná
jednotka
€
1.572,–
1.930,–
2.135,–
1.572,–
1.930,–
2.135,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
2.245,–
2.750,–
2.976,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
Cena za
komplet
€
3.817,–
4.680,–
5.111,–
3.968,–
4.881,–
5.298,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky FUQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC7C58
BRC1E52B
KDBHP49B140
KDBTP49B140
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Dekoračný panel pre zaslepený výfuk vzduchu
473,–
151,–
219,–
342,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RZQG sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
17
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FCQG-F
SKY AIR SÉRIA – KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM
Jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonanými funkciami a príslušenstvom
voliteľne
(1)
(2)
voliteľne
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Chladenie
Vykurovanie
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
FCQG35F
Nom.
Nom.
VxŠxH
kW
kW
mm
kg
Model
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
▪ FCQG-F Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FCQG50F
FCQG60F
FCQG71F
FCQG100F
FCQG125F
FCQG140F
3,4
4,2
5,0
5,7
6,8
9,5
12,0
13,4
6,0
7,0
7,5
10,8
13,5
15,5
204x840x840
246x840x840
18
19
21
24
BYCQ140D (štandard) / BYCQ140DW (celý biely) / BYCQ140DG (samočistiaci panel)
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
49
51
54
58
31/29/27
33/31/28
37/33/29
41/35/29
31/29/27
33/31/28
37/33/29
41/35/29
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo) Vnútorná
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C. jednotka
trieda
kW
kWh
kW
kWh
€
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
3,4
5,0
5,7
4,2
6,0
7,0
A++
A++
A++
6,8
9,5
12,0
13,4
6,8
9,5
12,0
13,4
7,5
10,8
13,5
15,5
7,5
10,8
13,5
15,5
A++
6,8
6,80
350
A++
9,5
6,80
488
A+
12,0
6,00
700
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
A++
6,8
6,80
350
A++
9,5
6,80
488
A+
12,0
6,00
700
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
7,5
10,8
13,5
15,5
10,8
13,5
15,5
A++
6,8
6,10
391
A++
9,5
6,50
511
A
12,0
5,30
792
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
A++
9,5
6,50
511
A
12,0
5,30
792
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Cena za
komplet
€
RXS kombinácie
FCQG35F
FCQG50F
FCQG60F
RXS35L
RXS50L
RXS60L
3,5
5,0
5,7
6,35
6,48
6,22
193
270
321
A++
A++
A+
3,3
4,4
4,7
4,90
4,29
4,00
949
1.426
1.646
725,–
754,–
778,–
909,–
1.180,–
1.358,–
A+
6,3
4,20
2.110
A++
11,3
4,61
3.431
A+
12,7
4,10
4.322
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
A+
6,3
4,20
2.110
A++
11,3
4,61
3.431
A+
12,7
4,10
4.322
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
879,–
1.196,–
1.561,–
1.712,–
879,–
1.196,–
1.561,–
1.712,–
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
3.396,–
4.218,–
4.809,–
5.083,–
3.547,–
4.419,–
4.996,–
5.554,–
A+
6,3
4,10
2.162
A+
7,6
4,10
2.595
A+
8,0
4,01
2.803
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A+
7,6
4,10
2.595
A+
8,0
4,01
2.803
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
879,–
1.196,–
1.561,–
1.712,–
1.196,–
1.561,–
1.712,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
2.841,–
3.591,–
4.130,–
4.509,–
3.654,–
4.199,–
4.584,–
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Smart kombinácie
FCQG71F
FCQG100F
FCQG125F
FCQG140F
FCQG71F
FCQG100F
FCQG125F
FCQG140F
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
1.906,–
2.206,–
2.408,–
Seasonal Smart
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FCQG71F
FCQG100F
FCQG125F
FCQG140F
FCQG100F
FCQG125F
FCQG140F
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
6,8
9,5
12,0
13,4
9,5
12,0
13,4
Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené
. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za
štandardný dekoračný panel BYCQ140D. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.
▪ Príslušenstvo pre jednotky FCQG-F
Názov
Popis
Cena €
BYCQ140D
BYCQ140DG
BYCQ140DW
BRC7FA532F
BRC1E52B
BRYQ140A
CE.KDDQ55B140
KDBHQ55B140
KAFP551K160
Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prezencie a Podlahový snímač - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Sada pre vstup čerstvého vzduchu
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Náhradný filter s dlhou životnosťou
272,–
492,–
306,–
183,–
151,–
145,–
568,–
112,–
106,–
Poznámka: (1) s káblovým ovládačom; (2) s IČ ovládačom
18
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FCQHG-F
SKY AIR SÉRIA – KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM A S VYSOKÝM COP
Najúčinnejšia jednotka na trhu a jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu
voliteľne
(1)
(2)
voliteľne
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Chladenie Nom.
Vykurovanie Nom.
VxŠxH
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
kW
kW
mm
kg
Model
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
▪ FCQHG-F Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FCQHG71F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
6,8
7,5
9,5
10,8
12,0
13,5
13,4
15,5
288x840x840
25
26
BYCQ140D (štandard) / BYCQ140DW (celý biely) / BYCQ140DG (samočistiaci panel)
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
53
61
36/33/29
39/33/44
45/40/35
45/41/37
36/33/29
39/33/44
45/40/35
45/41/37
9,52
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo) Vnútorná
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C. jednotka
trieda
kW
kWh
kW
kWh
€
Vykurovací
výkon
kW
kW
6,8
9,5
12,0
13,4
6,8
9,5
12,0
13,4
7,5
10,8
13,5
15,5
7,5
10,8
13,5
15,5
A++
6,8
7,00
340
A++
9,5
7,00
475
A++
12,0
6,61
635
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,35
A++
6,8
7,00
340
A++
9,5
7,00
475
A++
12,0
6,61
635
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,35
A+
7,6
4,54
2.343
A++
11,3
4,80
3.295
A++
12,7
4,63
3.829
Nom. COP (Eurovent 2012): 4,12
A+
7,6
4,54
2.343
A++
11,3
4,80
3.295
A++
12,7
4,63
3.829
Nom. COP (Eurovent 2012): 4,12
958,–
1.224,–
1.563,–
1.713,–
958,–
1.224,–
1.563,–
1.713,–
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
3.475,–
4.246,–
4.811,–
5.084,–
3.626,–
4.447,–
4.998,–
5.555,–
7,5
10,8
13,5
15,5
10,8
13,5
15,5
A++
6,8
6,50
366
A++
9,5
6,70
496
A
12,0
5,40
777
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
A++
9,5
6,70
496
A
12,0
5,40
777
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
A+
7,6
4,15
2.563
A+
8,0
4,30
2.614
A+
8,0
4,10
2.741
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
A+
8,0
4,30
2.614
A+
8,0
4,10
2.741
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
958,–
1.224,–
1.563,–
1.713,–
1.224,–
1.563,–
1.713,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
2.920,–
3.619,–
4.132,–
4.510,–
3.682,–
4.201,–
4.585,–
Energ.
trieda
Seasonal Smart kombinácie
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
FCQHG71F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
FCQHG71F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Chladiaci
výkon
Cena za
komplet
€
Seasonal Smart
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FCQHG71F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
6,8
9,5
12,0
13,4
9,5
12,0
13,4
Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené
. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za
štandardný dekoračný panel BYCQ140D. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.
▪ Príslušenstvo pre jednotky FCQHG-F
Názov
Popis
Cena €
BYCQ140D
BYCQ140DG
BYCQ140DW
BRC7FA532F
BRC1E52B
BRYQ140A
CE.KDDQ55B140
KDBHQ55B140
KAFP551K160
Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prezencie a Podlahový snímač - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Sada pre vstup čerstvého vzduchu
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Náhradný filter s dlhou životnosťou
272,–
492,–
306,–
183,–
151,–
145,–
568,–
112,–
106,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č.44 a jednotiek RZQG a RZQSG a strane č. 46
Poznámka: (1) s káblovým ovládačom; (2) s IČ ovládačom
19
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FFQ-C
SKY AIR SÉRIA – ÚPLNE PLOCHÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA
Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600- dekoračný panel
neprekrýva susedné kazety a úplne splýva s podhľadom
voliteľne
(1)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
VxŠxH
kW
kW
mm
kg
Model
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Chladenie Nom. ot.
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FFQ25C
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
2,5
3,2
3,4
4,2
5,0
5,8
5,7
7,0
260x575x637
18
BYFQ60CW (úplne plochý - biely) / BYFQ60CS (úplne plochý - strieborný/biely) / BYFQ60B3 (starší dizajn -biely)
Biela (N9,5) / Biela (N9,5) + Strieborná (B471) / Biela (RAL 9010)
46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
2,8 / 2,8 / 2,7
48
51
56
60
31/28,5/25
34/30,5/25
39/34/27
44/38/32
31/28,5/25
34/30,5/25
39/34/27
44/38/32
6,35
9,5
12,7
VP20 (I.D. 20/O.D. 26) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
▪ FFQ-C / RXS-L Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FFQ25C
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
RXS25L
RXS35L
RXS50L
RXS60L
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
2,5
3,4
5,0
5,7
kW
3,2
4,2
5,8
7,0
Energ.
trieda
A++
A++
A+
A+
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo) Vnútorná
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C. jednotka
trieda
kW
kWh
kW
kWh
€
2,5
6,11
143
A+
2,3
4,24
763
625,–
3,4
6,32
188
A+
3,1
4,10
1.059
659,–
5,0
5,93
295
A
3,8
3,90
1.378
678,–
5,7
5,71
349
A+
4,0
4,04
1.373
780,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
777,–
909,–
1.180,–
1.358,–
Cena za
komplet
€
1.582,–
1.748,–
2.038,–
2.318,–
Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené
. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za
štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.
▪ Príslušenstvo pre jednotky FFQ-C
Názov
BYFQ60CW
BYFQ60CS
BYFQ60B3
BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W
BRC1E52B
BRYQ60AW
BRYQ60AS
BDBHQ44C60
KDBHQ44B60
KDBQ44B60
KDDQ44XA60
Popis
Cena €
Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet
Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná
Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej rady jednotiek 6000x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne
ovládanie klapiek
Infra-červený diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Infra-červený diaľkový ovládač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Infra-červený diaľkový ovládač pre BYFQ60B3
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prezencie a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Snímač prezencie a Podlahový snímač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60CSada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60B3
Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštalačného miesta v podhľade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3
Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruba pre vzduchové potrubie)
180,–
192,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č. 44
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
20
180,–
184,–
184,–
214,–
151,–
145,–
145,–
112,–
112,–
502,–
168,–
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ ACQ-C
SIESTA SKY AIR SÉRIA – KAZETOVÁ JEDNOTKA
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie
Vykurovanie
Nom.
Nom.
VxŠxH
kW
kW
mm
kg
Model
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Chladenie/Vykurovanie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Chladenie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
ACQ71C
ACQ100C
ACQ125C
6,8
7,5
265x820x820
31
9,5
10,8
12,1
13,5
300x820x820
39
ADP125A
Biela
82x990x990
4
56/54/53/52
44/41/38/36
44/41/38/36
9,5
15,9
19 (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
54/50/48/47
41/38/35/32
41/38/35/32
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
▪ ACQ-C / AZQS-B Split kombinácie
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo) Vnútorná
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C. jednotka
trieda
kW
kWh
kW
kWh
€
60/56/54/53
47/44/43/41
47/44/43/41
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
8,3
B
6,8
4,65
512
A
6,3
3,80
2.332
616,–
1.465,–
2.215,–
10,8
B
9,5
4,65
716
A
7,6
3,80
2.800
857,–
1.840,–
2.831,–
1.132,–
1.991,–
3.257,–
857,–
1.878,–
2.869,–
1.132,–
2.031,–
3.297,–
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
ACQ71C
AZQS71BV1
7,4
ACQ100C
AZQS100BV1
9,5
ACQ125C
AZQS125BV1
12,1
13,5
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
ACQ100C
AZQS100BY1
9,5
10,8
B
ACQ125C
AZQS125BY1
12,1
13,5
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
9,5
4,65
716
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A
7,6
3,80
2.800
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Cena za
komplet
€
Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené
. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za
štandardný dekoračný panel ADP125A. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel.
▪ Príslušenstvo pre jednotky ACQ-C
Názov
ADP125A
ARCWB
R04084124324
Popis
Cena €
Dekoračný panel s infra-červeným diaľkovým ovládačom - započítaný v cene za komplet
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť dekoračného panela
Voliteľný káblový diaľkový ovládač
Adaptér skupinového ovládania - skupinu Siesta SkyAir je možné ovládať jedným spoločným ovládačom
134,–
súčasť
124,–
143,–
Technické údaje vonkajšej jednotky AZQS sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
21
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FDBQ-B a FDXS-F(9)
SKY AIR SÉRIA – MALÁ A TENKÁ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
Jedinečne malá a jedinečne tenká - účinná, komfortná a úplne neviditeľná
(1)
(2)
FDXS-F
FDXS-F
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Stredné/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Stredné/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FDBQ25B*
FDXS25F
FDXS35F
FDXS50F9
FDXS60F
cca. 2,5*
cca. 3,4*
25
230x652x502
17
55/49
55/49
35/28
35/29
6,35
9,5
27,2 (Gravitačne)
1,3/2,4/3,0
1,3/3,2/4,5
1,4/3,4/3,8
1,4/4,0/5,0
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,0
1,7/6,0/6,5
1,7/7,0/8,0
30
200x750x620
21
53/53/35/33/27
35/33/27
40
200x1.150x620
30
53/53/35/33/27
35/33/27
55/55/38/36/30
38/36/30
56/56/38/36/30
38/36/30
6,35
9,5
12,7
26 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
* Táto jednotka je len pre Multi-Split kombináciu. Hodnoty sú závislé od zvolenej Multi kombinácie.
▪ FDXS-F(9) / RXS Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
FDXS25F
FDXS35F
FDXS50F9
FDXS60F
FDBQ25B
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energ. Pnávrh
SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
RXS25L
1,3/2,4/3,0 1,3/3,2/4,5
A+
2,4
5,63
149
A+
2,6
4,24
858
RXS35L
1,4/3,4/3,8 1,4/4,0/5,0
A
3,4
5,21
228
A
2,9
3,88
1.047
RXS50L
1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,0
A+
5,0
5,72
306
A
4,0
3,93
1.425
RXS60L
1,7/6,0/6,5 1,7/7,0/8,0
A
6,0
5,51
381
A
4,6
3,80
1.693
Len pre Multi-Split kombináciu - informácie o Multi-Split kombináciách sú na strane 28-29
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
Vnútorná
jednotka
€
375,–
471,–
750,–
974,–
641,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
777,–
909,–
1.180,–
1.358,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky FDXS-F(9) a FDBQ-B
Cena za
komplet
€
1.152,–
1.380,–
1.930,–
2.332,–
Názov
Popis
Cena €
BRC1E52B
BRC4C65
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina (Poznámka: s jednotkou nie je dodaný žiaden ovládač)
Infra-červený diaľkový ovládač
151,–
151,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č. 44
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
22
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ ABQ-C
SIESTA SKY AIR SÉRIA – KANÁLOVÁ JEDNOTKA
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
(1)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Chladenie Nom.
Vykurovanie Nom.
Externý statický tlak
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke
Hladina
Chladenie Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
ABQ71C
ABQ100C
ABQ125C
ABQ140C
6,8
7,5
n/a
285x1.007x600
35
n/a
n/a
n/a
9,5
10,8
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
12,1
13,5
n/a
378x1.388x541
50
n/a
n/a
n/a
13,0
15,5
n/a
378x1.588x541
56
n/a
n/a
n/a
9,5
15,9
19 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
▪ ABQ-C / AZQS-B Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
ABQ71C
ABQ100C
ABQ125C
ABQ140C
ABQ100C
ABQ125C
ABQ140C
AZQS71BV1
AZQS100BV1
AZQS125BV1
AZQS140BV1
AZQS100BY1
AZQS125BY1
AZQS140BY1
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
6,8
9,5
12,1
13,0
9,5
12,1
13,0
kW
7,5
10,8
13,5
15,5
10,8
13,5
15,5
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energ. Pnávrh
SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
trieda
kW
kWh
kW
kWh
B
6,8
4,65
512
A
7,5
3,80
2.082
B
9,5
4,65
715
A
10,8
3,80
2.498
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,81
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
B
9,5
4,65
715
A
10,8
3,80
2.498
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,81
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Vnútorná
jednotka
€
929,–
1.144,–
1.187,–
1.331,–
1.144,–
1.187,–
1.331,–
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
1.465,–
1.840,–
1.991,–
2.188,–
1.878,–
2.031,–
2.232,–
Cena za
komplet
€
2.394,–
2.984,–
3.178,–
3.519,–
3.022,–
3.218,–
3.563,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky ABQ-C
Názov
Popis
Cena €
R04084124324
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Adaptér skupinového ovládania - skupinu Siesta SkyAir je možné ovládať jedným spoločným ovládačom
súčasť
143,–
Technické údaje vonkajšej jednotky AZQS sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
23
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FBQ-C8
SKY AIR SÉRIA – ŠTANDARDNÁ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
S reguláciou invertor ventilátora poskytuje funkciu Automatického nastavenia prietoku
vzduchu pomocou viac ako 10 voliteľných kriviek ventilátora
(1)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FBQ35C8
Približný výkon
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
A
A
▪ FBQ-C8 Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
1,4/3,4/3,9
1,7/5,0/5,3
1,7/5,7/6,5
1,3/4,0/5,0
1,7/5,5/6,0
1,7/7,0/8,0
A+
A+
A+
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/1,7/5,0/5,3
1,7/5,7/6,5
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/1,7/5,5/6,0
1,7/7,0/8,0
40~120
50~120
30~100
300x1.400x700
300x700x700
300x1.000x700
34
45
25
34
57
61
66
63
57
37/29
38/32
40/33
37/29
37/29
38/32
40/33
41/34
37/29
9,52
6,35
9,5
12,7
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
1~ / 50 / 220-240
1,2
1,6
2,1
16
1,4/3,4/3,9
1,3/4,0/5,0
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
Vnútorná
jednotka
€
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Cena za
komplet
€
1.033
1.584
1.693
1.000,–
1.014,–
1.097,–
909,–
1.180,–
1.358,–
1.909,–
2.194,–
2.455,–
RXS kombinácie
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
RXS35L
RXS50L
RXS60L
3,5
4,9
5,7
5,97
5,85
5,72
205
293
349
A+
A
A
2,9
4,4
4,6
3,93
3,85
3,80
Seasonal Smart kombinácie
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
6,8
9,5
12,0
13,4
6,8
9,5
12,0
13,4
Seasonal Smart
7,5
10,8
13,5
15,5
7,5
10,8
13,5
15,5
A++
6,8
6,11
389
A+
9,5
5,80
573
A+
12,0
5,81
722
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,33
A++
6,8
6,11
389
A+
9,5
5,80
573
A+
12,0
5,81
722
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,33
A+
6,0
4,01
2.094
A++
11,3
4,61
3.431
A+
12,7
4,21
4.226
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
A+
6,0
4,01
2.094
A++
11,3
4,61
3.431
A+
12,7
4,21
4.226
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
1.240,–
1.525,–
1.584,–
1.774,–
1.240,–
1.525,–
1.584,–
1.774,–
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
3.485,–
4.275,–
4.560,–
4.873,–
3.636,–
4.476,–
4.747,–
5.344,–
7,5
10,8
13,5
15,5
10,8
13,5
15,5
A+
6,8
5,81
410
A
9,5
5,50
604
A
12,0
5,20
807
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,02
A
9,5
5,50
604
A
12,0
5,20
807
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,02
A
6,0
3,88
2.166
A+
7,6
4,01
2.653
A
7,6
3,90
2.728
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A+
7,6
4,01
2.653
A
7,6
3,90
2.728
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
1.240,–
1.525,–
1.584,–
1.774,–
1.525,–
1.584,–
1.774,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
2.930,–
3.648,–
3.881,–
4.299,–
3.711,–
3.950,–
4.374,–
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
6,8
9,5
12,0
13,4
9,5
12,0
13,4
▪ Príslušenstvo pre jednotky FBQ-C8
Názov
Popis
Cena €
BRC4C65
BRC1E52B
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
EKBYBSD
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
Infra-červený diaľkový ovládač
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ35~50C8
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ60~71C8
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ100~140C8
Montážna sada pre priamu montáž dekoračného panelu na jednotku
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ35~50C8
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ60~71C8
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ100~140C8
151,–
151,–
244,–
324,–
405,–
38,–
143,–
299,–
462,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RXS-L sú na strane č.44 a jednotiek RZQG a RZQSG a strane č.46.
Poznámka: (1) s káblovým ovládačom; (2) s IČ ovládačom
24
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FDQ-B a FDQ-C
SKY AIR SÉRIA – KANÁLOVÁ JEDENOTKA S VYSOKÝM EXTERNÝM TLAKOM
Výkonné jednotky pre centrálnu úpravu vzduchu a distribúciu cez veľké potrubné
systémy
(1)
(2)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Chladenie Nom.
Vykurovanie Nom.
Externý statický tlak
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
A
A
FDQ125C
FDQ200B
FDQ250B
12,0
13,5
50~200
300x1.400x700
45
66
40/33
40/33
9,52
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Čerpadlo kond.)
1~ / 50 / 220-240
2,9
20,0
23,0
24,1
26,4
250
450x1.400x900
45
81,0
45,0
45,0
9,52
82,0
47,0
47,0
12,7
22,2
25 (Gravitačne)
1~ / 50 / 230
-
16
▪ FDQ-C a FDQ-B Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
Energ.
trieda
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
Vnútorná
jednotka
€
Seasonal Smart kombinácie
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
Cena za
komplet
€
1-fáza
(230V)
FDQ125C
RZQG125L8V1
12,0
13,5
A+
12,0
5,81
722
A+
12,7
4,21
4.226
1.928,–
2.976,–
4.904,–
3-fázy
(400V)
Seasonal Smart
FDQ125C
RZQG125L8Y1
12,0
13,5
A+
12,0
5,81
722
A+
12,7
4,21
4.226
1.928,–
3.163,–
5.091,–
1-fáza
(230V)
FDQ125C
RZQSG125L8V1
12,0
13,5
A
12,0
5,20
807
A
7,6
3,90
2.727
1.928,–
2.297,–
4.225,–
3-fázy
(400V)
Seasonal Classic kombinácie
FDQ125C
RZQSG125L8Y1
12,0
13,5
A
12,0
5,20
807
A
7,6
3,90
2.727
1.928,–
2.366,–
4.294,–
3-fázy (400V)
Super Inverter kombinácie
FDQ200B
RZQ200C
20,0
23,0
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
2.209,–
5.335,–
7.544,–
FDQ250B
RZQ250C
24,1
26,4
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,81
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,21
2.523,–
6.219,–
8.742,–
▪ Príslušenstvo pre jednotky FDQ-C a FDQ-B
Názov
Popis
Cena €
BRC4C65
BRC1E52B
BYBS125D
EKBYBSD
KDAJ25K140
Infra-červený diaľkový ovládač - len pre FDQ125C
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - len pre FDQ125C
Montážna sada pre priamu montáž dekoračného panelu na jednotku - len pre FDQ125C
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - len pre FDQ125C
151,–
151,–
405,–
38,–
462,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RZQ-C sú na strane č.47 a jednotiek RZQG a RZQSG a strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
(2) s IČ ovládačom
25
→ Technické údaje – vnútorné jednotky
▪ FVQ-C
SKY AIR SÉRIA – STĹPOVÁ JEDNOKA
Jednotka s vysokým výkonom pre aplikácie do miestností bez podhľadov a s nedostatkom miesta na stenách
(1)
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Približný výkon
Opláštenie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
Chladenie Nom.
Vykurovanie Nom.
Farba
VxŠxH
kW
kW
▪ FVQ-C Split kombinácie
Vonkajšia
jednotka
FVQ100C
FVQ125C
FVQ140C
6,8
7,5
9,5
10,8
12,0
13,5
13,4
15,5
1.850x600x350
47
63
63
51/48/46
51/48/46
65
65
53/51/48
53/51/48
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
Chladenie Nom. ot.
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Vnútorná
jednotka
FVQ71C
1.850x600x270
39
55
55
43/41/38
43/41/38
62
62
50/47/44
50/47/44
9,52
15,9
VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) (Zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Pnávrh SEER
A.E.C. Energ. Pnávrh SCOP
A.E.C.
trieda
kW
kWh
kW
kWh
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-
A++
6,8
6,31
377
A+
9,5
5,61
592
A+
12,0
5,61
748
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
A++
6,8
6,31
377
A+
9,5
5,61
592
A+
12,0
5,61
748
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-
A
6,8
5,50
433
A
9,5
5,50
604
A
12,0
5,50
763
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
A
9,5
5,50
604
A
12,0
5,50
763
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Energ.
trieda
Vnútorná
jednotka
€
Cena
Vonkajšia
jednotka
€
A+
6,3
4,05
2.188
A+
11,3
4,20
3.766
A
11,3
3,87
4.087
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
A+
6,3
4,05
2.188
A+
11,3
4,20
3.766
A
11,3
3,87
4.087
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
1.635,–
1.908,–
2.004,–
2.109,–
1.635,–
1.908,–
2.004,–
2.109,–
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
3.880,–
4.658,–
4.980,–
5.208,–
4.031,–
4.859,–
5.167,–
5.679,–
A
6,3
3,86
2.296
A+
7,6
4,01
2.653
A
7,6
3,85
2.763
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A+
7,6
4,01
2.653
A
7,6
3,85
2.763
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
1.635,–
1.908,–
2.004,–
2.109,–
1.908,–
2.004,–
2.109,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
3.325,–
4.031,–
4.301,–
4.634,–
4.094,–
4.370,–
4.709,–
Seasonal Smart kombinácie
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
FVQ71C
FVQ100C
FVQ125C
FVQ140C
FVQ71C
FVQ100C
FVQ125C
FVQ140C
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
Cena za
komplet
€
Seasonal Smart
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácie
FVQ71C
FVQ100C
FVQ125C
FVQ140C
FVQ100C
FVQ125C
FVQ140C
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
▪ Príslušenstvo pre jednotky FVQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC1E52B
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
151,–
Technické údaje vonkajšej jednotky RZQG a RZQSG sú na strane č. 46
Poznámka:
(1) s káblovým ovládačom
26
27
→ Multi a Super-Multi-Plus kombinácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty Každá vnútorná jednotka v Multi
Split alebo Super Multi-Plus
systéme má vlastnú reguláciu
teploty a výkonu
Refnet
Rozdeľovací box (BPMKS-box)
MULTI-SPLIT
SUPER-MULTI-PLUS
▪ MXS-E/F/H/K
MULTI SPLIT SÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
Multi-Split vonkajšie jednotky pre individuálne ovládanie od 2 do 5 vnútorných jednotiek
Technické údaje sú na strane 45.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Chladiaci výkon
kW
Vykurovací výkon
kW
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
Pnávrh
kW
(podľa
SEER
EN14825) A.E.C.
kWh
najhoršia Multi
Vykurovanie Energetická trieda
kombinácia
Pnávrh
kW
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
4,0
4,4
5,0
5,7
4,0
4,6
6,8
8,6
6,8
8,6
8,0
9,6
8,5
A++ / A+
5,0
6,61 / 5,95
265 / 295
A+ / A
4,2 / 4,1
4,00 / 3,80
1.466 / 1.539
1.372,–
7,0
A++
4,0
6,90 / 6,49
203 / 216
A+ / A
4,8 / 4,5
4,05 / 3,69
1.641 / 1.690
1.314,–
5,2
6,8
2~3
9,0
A++
5,0 / 5,2
7,15 / 6,53
245 / 279
A+ / A
5,0 / 4,6
4,31 / 3,80
1.605 / 1.681
1.461,–
11,0
A/B
6,8
5,34 / 4,62
446 / 516
A+ / A
5,4 / 4,4
4,00 / 3,80
1.868 / 1.636
1.796,–
11,0
A+ / B
6,8
5,68 / 4,62
420 / 516
A+ / A
5,8 / 4,4
4,15 / 3,80
1.953 / 1.636
1.908,–
9,0
10,4
2~5
15,6
A++ / A
7,8 / 7,0
6,42 / 5,41
424 / 454
A+ / A
6,5 / 4,3
4,19 / 3,80
2.161 / 1.577
2.467,–
2
6,0
A++ / A+
4,0
6,61 / 5,87
212 / 239
A+ / A
3,1 / 3,0
4,12 / 3,91
1.029 / 1.067
1.121,–
2~4
14,5
A++ / A
7,4 / 7,2
6,16 / 5,27
416 / 478
A+ / A
6,3 / 4,1
4,00 / 3,80
2.194 / 1.517
2.243,–
▪ RXYSQ-P8
SUPER-MULTI-PLUS: VRV III-S PRE REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
Systém pre väčšie rezidenčné / menšie komerčné aplikácie, poskytuje individuálne ovládanie až do 9 vnútorných jednotiek
Technické údaje sú na strane45.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Cena
kW
kW
kW
€
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
12,6
14,2
8
14,56
4.109,–
14,0
16,0
9
18,2
4.566,–
15,5
18,0
9
20,8
5.099,–
12,6
14,2
8
14,56
4.109,–
14,0
16,0
9
18,2
4.566,–
15,5
18,0
9
20,8
5.099,–
Rozdeľovací box BPMKS
BPMKS BOXY
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Max. pripojiteľná kombinácia
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Cena
BPMKS967A2
kW
mm
kg
€
BPMKS967A3
Refnety pre Super-Multi-Plus systém
1~2
14,2
71+71
1~3
20,8
60+71+71
180x294x350
7
8
692,–
736,–
REFNETY
Popis
Cena
28
€
KHRQ22M20T
KHRQM22M20T
Refnet pre 2-rúrkový
systém - imperiálny
Refnet pre 2-rúrkový
systém - metrický
122,–
122,–
→ Multi Split a Super-Multi-Plus kombinácie
▪ Pripojiteľné vnútorné jednotky
Daikin Emura II
nástenné jednotky
Jednotky
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
RXYSQ-P8
Cena vnútornej
jednotky (€)
FTXG20LS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
654,–
FTXG25LS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
688,–
FTXG35LS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
815,–
•
•
•
•
•
•
1.010,–
•
FTXG50LS
FTXG20LW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
547,–
FTXG25LW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
576,–
FTXG35LW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
679,–
•
•
•
•
•
•
846,–
•
FTXG50LW
Nástenné jednotky
CTXS15K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
386,–
CTXS35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
536,–
FTXS20K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
415,–
FTXS25K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
452,–
FTXS35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
536,–
FTXS42K
•
•
•
•
•
•
•
641,–
FTXS50K
•
•
•
•
•
•
•
775,–
•
•
•
•
•
967,–
•
•
•
1.112,–
FTXS60G
FTXS71G
Nexura
parapetné jednotky
FTX20JV
•
•
329,–
FTX25JV
•
•
358,–
FTX35JV
•
•
FVXG25K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FVXG35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
828,–
•
•
•
•
•
•
1.198,–
557,–
•
FVXG50K
Parapetné jednotky
FVXS25F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FVXS35F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
660,–
•
•
•
•
•
•
852,–
536,–
•
FVXS50F
Flexi jednotky
422,–
FLXS25B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FLXS35B9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
633,–
•
•
•
•
•
•
914,–
•
•
•
•
•
1.146,–
•
•
•
•
•
•
1.198,–
•
•
•
•
•
•
1.036,–
•
•
•
•
•
1.113,–
•
•
•
•
•
•
725,–
(272,–)
•
•
•
•
•
•
754,–
(272,–)
•
•
•
•
•
778,–
(272,–)
•
FLXS50B
FLXS60B
Podstropné jednotky
•
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
Kazetové jednotky s
kruhovým výfukom
(BYCQ140D dekoračný
panel)
•
FCQG35F
FCQG50F
FCQG60F
Úplne ploché kazetové
jednotky 600x600
(BYFQ60CW dekoračný
panel)
FFQ25C
•
•
•
•
•
•
•
•
625,–
(180,–)
FFQ35C
•
•
•
•
•
•
•
•
659,–
(180,–)
FFQ50C
•
•
•
•
•
•
•
678,–
(180,–)
•
•
•
•
•
780,–
(180,–)
FFQ60C
Kanálové jednotky
697,–
•
•
•
•
•
•
•
641,–
FDXS25F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
375,–
FDXS35F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
471,–
•
•
•
•
•
•
750,–
•
•
•
•
•
974,–
•
•
•
•
•
•
1.000,–
•
•
•
•
•
•
1.014,–
•
•
•
•
•
1.097,–
2.467,–
Pozri
predchádzajúcu
stranu
FDBQ25B
•
FDXS50F9
FDXS60F
•
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
Cena vonkajšej jednotky €
1.121,–
1.372,–
1.314,–
1.461,–
1.796,–
Poznámka:
Kazetové jednotky FCQG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.
29
1.908,–
2.243,–
→ Sky Air Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty
- Twin, Triple a Double-Twin
aplikácie majú spoločnú
reguláciu teploty a výkonu,
preto musia byť použité v
jednej veľkej miestnosti.
Refnet
TWIN
TRIPLE
DOUBLE-TWIN
▪ RZQG-L / RZQSG-L / RZQ-C
SKY AIR SÉRIA VHODNÁ PRE TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKÁCIE
Klimatizovanie jedného veľkého alebo nepravidelného priestoru ako benzínové stanice, obchody a veľké otvorené kancelárie.
Technické údaje sú na strane 46 a 47.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
Pnávrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
Pnávrh
kW
alebo DoubleTwin aplikácia)
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
Seasonal Smart
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
6,0
3,40
2.472
2.245,–
1~ / 50 / 220-240
10
12
14
11
14
16
Triple
Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
10,2
12,7
3,80
3,40
3.757
5.232
2.750,–
2.976,–
3.099,–
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
6,0
3,40
2.472
2.396,–
3N~ / 50 / 380-415
10
12
14
11
14
16
Triple
Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
10,2
12,7
3,80
3,40
3.757
5.232
2.951,–
3.163,–
3.570,–
Hodnoty sezónnej účinnosti sú pre najhoršiu kombináciu – väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie
Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
Pnávrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
Pnávrh
kW
alebo DoubleTwin aplikácia)
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
RZQSG71L3V1
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
6,0
3,40
2.472
1.690,–
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
1~ / 50 / 220-240
10
12
14
11
14
16
Triple
Double-Twin
C
D
9,5
12,0
4,30
4,00
773
1.050
A
A
6,8
8,0
3,40
3,40
2.802
3.306
2.123,–
2.297,–
2.525,–
RZQSG100L8Y1
10
11
Triple
C
9,5
4,30
773
A
6,8
3,40
2.802
2.186,–
RZQSG125L8Y1
Hodnoty sezónnej účinnosti sú pre najhoršiu kombináciu – väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Napájanie
Vhodné pre kombinácie
Približný chladiaci výkon
Približný vykurovací výkon
Cena
€
RZQ200C
RZQ250C
3N~ / 50 / 380-415
Double-Twin
20
24
5.335,–
25
28
6.219,–
30
RZQSG140LY1
3N~ / 50 / 380-415
12
14
14
16
Double-Twin
D
12,0
4,00
1.050
A
8,0
3,40
3.306
2.366,–
2.600,–
→ SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
▪ Kombinácie pre štandardné aplikácie
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom
a
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom a
vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
FCQG35F
10 kW
12 kW
14 kW
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
2
3
4
4
2
3
4
4
2
3
3
2
3
3
FCQG50F
FCQG60F
2
FCQG71F
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Tenké kanálové
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové s
vysokým ESP
Cena za
vonkajšiu
jednotku (€):
20 kW
3
2
2
2
3
4
4
2
3
3
FFQ60C
2
2
3
4
4
2
3
3
2
2
3
2
4
3
2
4
2
4
3
2
3
2
4
3
2
2
3
4
3
4
3
3
2
2
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
4
3
2
4
3
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
3
2
4
3
4
3
4
3
4
3
3
2
2
FDQ125C
3-fázy
(400V)
1.928,–
2
FFQ50C
1-fáza
(230V)
2
2
2
FCQG125F
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FDXS35F
FDXS50F9
FDXS60F
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
4
3
FCQG100F
FFQ35C
25 kW
4
2
2
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
725,–
(272,–)
754,–
(272,–)
778,–
(272,–)
879,–
(272,–)
1.196,–
(272,–)
1.561,–
(272,–)
958,–
(272,–)
659,–
(180,–)
678,–
(180,–)
780,–
(180,–)
1.198,–
1.036,–
1.113,–
1.198,–
1.488,–
1.694,–
1.572,–
1.930,–
2.135,–
1.082,–
1.133,–
471,–
750,–
974,–
1.000,–
1.014,–
1.097,–
1.240,–
1.525,–
1.584,–
Super Inverter
7 kW
FCQHG71F
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Seasonal Classic
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1
2.245,–
2.750,–
2.976,–
3.099,–
1.690,–
2.123,–
2.297,–
2.525,–
RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
2.396,–
2.951,–
3.163,–
3.570,–
2.186,–
2.366,–
2.600,–
RZQ200C
5.335,–
4
4
RZQ250C
6.219,–
Poznámky a vysvetlenia:
2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)
3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)
4: Double-Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
20 ~ 25 kW (RZQ200~250C)
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
31
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ250H7
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
1
1
1
1
1
3
3
Cena za
kus
88,–
123,–
122,–
182,–
208,–
88,–
123,–
→ Sky Air Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
▪ Kombinácie pre aplikácie technického chladenia
SKY AIR SÉRIA PRE TECHNICKÉ CHLADENIE
Aplikácie technického chladenia sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť redukuje schopnosť vnútornej jednotky
preniesť chladiaci výkon, preto pre aplikácie technického chladenia doporučujeme uvedené kombinácie.
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
725,–
(272,–)
754,–
(272,–)
778,–
(272,–)
879,–
(272,–)
1.196,–
(272,–)
1.561,–
(272,–)
1.712,–
(272,–)
958,–
(272,–)
1.224,–
(272,–)
1.563,–
(272,–)
1.713,–
(272,–)
659,–
(180,–)
678,–
(180,–)
780,–
(180,–)
1.198,–
1.036,–
1.113,–
1.198,–
1.488,–
1.694,–
1.862,–
1.572,–
1.930,–
2.135,–
1.082,–
1.133,–
1.000,–
1.014,–
1.097,–
1.240,–
1.525,–
1.584,–
1.774,–
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky
s kruhovým
výfukom
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
7 kW
10 kW
12 kW
FCQG35F
3
4
4
FCQG50F
2
3
3
2
2
FCQG140F
P
P
FCQHG71F
2
2
P
P
14 kW
FCQG60F
FCQG71F
FCQG100F
P
FCQG125F
Kazetové
jednotky
s kruhovým
výfukom
a vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové
s vysokým ESP
Cena za
vonkajšiu
jednotku (€):
FCQHG100F
P
FCQHG125F
FCQHG140F
FFQ35C
3
4
4
FFQ50C
2
3
3
3
2
4
3
4
3
2
2
P
2
P
2
2
2
4
3
4
3
2
2
P
P
RZQG100L8V1
2.750,–
RZQG100L8Y1
2.951,–
RZQG125L8V1
2.976,–
RZQG125L8Y1
3.163,–
FFQ60C
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
P
P
P
3
2
P
FDQ125C
1-fáza
(230V)
3-fázy
(400V)
1.928,–
RZQG71L8V1
2.245,–
RZQG71L8Y1
2.396,–
RZQG140L7V1
3.099,–
RZQG140LY1
3.570,–
Poznámky a vysvetlenia:
P: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); 2: Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); 3: Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); 4: Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou..
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
32
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
1
1
1
1
3
3
Cena za
kus
88,–
123,–
122,–
182,–
88,–
123,–
→ ERQ - Kondenzačné jednotky s invertorom
▪ ERQ-A
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY S INVERTOROM A TEPELNÝM ČERPADLOM
Vysokoúčinné vonkajšie kondenzačné jednotky s invertorom a tepelným čerpadlom
pre pripojenie k priamym výparníkom VZT jednotiek a vzduchovým dverným clonám CYQ
Technické údaje sú na strane 47.
Typ s napájaním 1~ 230V
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
100
11,2
12,5
3.543,–
125
14,0
16,0
4.429,–
140
15,5
18,0
4.961,–
Typ s napájaním 3N~ 400V
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
125
14,0
16,0
3.858,–
200
22,4
25,0
6.153,–
250
28,0
31,5
7.175,–
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
kW
kW
€
kW
kW
€
Poznámka:
- Ak pripájate vzduchovú clonu CYQ, zvoľte ERQ vonkajšiu jednotku s rovnakým alebo vyšším výkonovým indexom ako má vzduchová clona
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Komunikačný adaptér
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Cena
€
EKEQDCB
EKEQFCB
Daikin regulácia
• Regulácia podľa teploty miestnosti [cez káblový ovládač
BRC (príslušenstvo) alebo cez externé čidlo teploty
(príslušenstvo)]
• Regulácia podľa teploty vratného vzduchu (cez dodávaný
termistor)
725,–
Voľná (Externá) regulácia
• 0~10V priama regulácia výkonu
• (5V = požadovaný výkon , >5V požadovaný chladnejší
vzduch, <5V požadovaný teplejší vzduch))
• Regulácia na pevnú vyparovaciu / kondenzačnú teplotu
735,–
Poznámka:
- Komunikačný adaptér je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis).
- Prepínanie medzi vykurovaním a chladením pri EKEQFCB adaptéri musí zabezpečiť externá regulácia alebo voliteľne cez prepínač KRC19-26 .
Sady expanzných ventilov
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
Povolený výkon výmenníka [kW]
Minimum
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
Maximum
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
Pripojiteľné k jednotkám
ERQ100y
y
y
y
ERQ125y
y
y
y
y
ERQ140y
y
y
y
ERQ200-
ERQ250-
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Cena €
170,–
181,–
187,–
201,–
206,–
222,–
238,–
Poznámka:
- Sada expanzného ventilu je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Veľkosť expanzného ventilu musí byť navrhnutá na základe nominálneho návrhu výmenníka VZT jednotky
- Výmenník VZT jednotky musí byť navrhnutý na tlak 40 bar, s vnútorným objemom (chladivo) medzi 0.3 až 8.3 l (bez rozdeľovačov a zberačov)
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Príslušenstvo ERQ
BRC1D52
BRC1E52B
KRP4A51
RTD-20
KRCS01-1
KRC19-26
KJB111A
Základný káblový ovládač s týždenným časovačom
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Adaptér pre ext. monitoring/ovládanie
Adaptér pre ext. monitoring/ovládanie pomocou regulácie 0-10 VDC
Externé priestorové čidlo teploty
Mechanický prepínač vykurovanie/chladenie
Inštalačná krabička pre prepínač
EKEQDCB
EKEQFCB
Cena €
y
y
y
y
y
y
y
y
y
115,–
151,–
184,–
435,–
88,–
59,–
29,–
y
y
Poznámka:
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač BRC1D52 alebo BRC1E52B; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis)
- Pri použití EKEQFCB musí byť prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia ovládané externou reguláciou alebo cez voliteľný prepínač KRC19-26
33
→ CYQ – Vzduchové dverné clony
▪ CYQ-DK-F
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – VOĽNE VISIACA
Vzduchová clona voľne visiaca na závesoch pre jednoduchú inštaláciu pod podhľadom.
Kryty závesov sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.
Voľne visiaca pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Voľne visiaca pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100FBN
CYQS200DK100FSN
100
6.702,–
CYQS250DK140FBN
CYQS250DK140FSN
140
7.521,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80FBN
CYQM100DK80FSN
80
5.341,–
CYQM150DK80FBN
CYQM150DK80FSN
80
6.363,–
CYQM200DK100FBN
CYQM200DK100FSN
100
7.970,–
CYQM250DK140FBN
CYQM250DK140FSN
140
9.123,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125FBN
CYQL100DK125FSN
125
6.095,–
CYQL150DK200FBN
CYQL150DK200FSN
200
8.694,–
CYQL200DK250FBN
CYQL200DK250FSN
250
10.794,–
CYQL250DK250FBN
CYQL250DK250FSN
250
12.596,–
Voľne visiaca pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80FBN
CYQS150DK80FSN
80
5.509,–
Poznámka:
Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ (strana 33). Technické údaje sú na strane 48.
▪ CYQ-DK-C
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – KAZETOVÁ
Vzduchová clona pre inštaláciu v podhľade – viditeľný je len dekoračný panel dodávaný
spolu s clonou. Vyžaduje priestor v podhľade.
Kazetová pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Kazetová pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100CBN
CYQS200DK100CSN
100
6.702,–
CYQS250DK140CBN
CYQS250DK140CSN
140
7.521,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80CBN
CYQM100DK80CSN
80
5.341,–
CYQM150DK80CBN
CYQM150DK80CSN
80
6.363,–
CYQM200DK100CBN
CYQM200DK100CSN
100
7.970,–
CYQM250DK140CBN
CYQM250DK140CSN
140
9.123,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125CBN
CYQL100DK125CSN
125
6.095,–
CYQL150DK200CBN
CYQL150DK200CSN
200
8.694,–
CYQL200DK250CBN
CYQL200DK250CSN
250
10.794,–
CYQL250DK250CBN
CYQL250DK250CSN
250
12.596,–
Kazetová pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80CBN
CYQS150DK80CSN
80
5.509,–
Poznámka:
Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ (strana 33). Technické údaje sú na strane 48.
34
→ CYQ – Vzduchové dverné clony
▪ CYQ-DK-R
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – ZABUDOVANÁ
Vzduchová clona pre inštaláciu v podhľade - viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka. Vyžaduje priestor
v podhľade, prepojovacie potyrubie medzi nasávacou komoroi a clonou je dodávané lokálne.
Zabudovaná pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Zabudovaná pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100RBN
CYQS200DK100RSN
100
7.269,–
CYQS250DK140RBN
CYQS250DK140RSN
140
8.142,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80RBN
CYQM100DK80RSN
80
5.513,–
CYQM150DK80RBN
CYQM150DK80RSN
80
6.658,–
CYQM200DK100RBN
CYQM200DK100RSN
100
8.531,–
CYQM250DK140RBN
CYQM250DK140RSN
140
9.730,–
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125RBN
CYQL100DK125RSN
125
6.109,–
CYQL150DK200RBN
CYQL150DK200RSN
200
8.974,–
CYQL200DK250RBN
CYQL200DK250RSN
250
11.351,–
CYQL250DK250RBN
CYQL250DK250RSN
250
13.292,–
Zabudovaná pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80RBN
CYQS150DK80RSN
80
5.806,–
Poznámka:
Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ (strana 33). Technické údaje sú na strane 48.
▪ Vzduchové clony pre pripojenie k ERQ – Príslušenstvo
Príslušenstvo pre vzduchové clony CYQ
Ovládanie
Cena €
BRC1D52
Základný káblový ovládač s týždenným časovačom
BRC1E52B
Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
RTD-NET *1
Modbus adaptér pre jednoduchú integráciu do Modbus
RTD-20 *1
Adaptér pre rozšírené ovládaniepre ext. ovládanie rýchlosti ventilátora a integrácia do Modbus
*1) Min. jeden a max. dva ovládače sú nutné pre ovládanie clony - systém nebude bez ovládača funkčný.
115,–
151,–
273,–
435,–
Kryty závesov
Cena €
CE.B_2-COVERS-H50
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 50 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
310,–
CE.B_3-COVERS-H50
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 50 cm; pre clony šírky 250 cm
423,–
CE.B_2-COVERS-H100
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 100 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
365,–
CE.B_3-COVERS-H100
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 100 cm; pre clony šírky 250 cm
512,–
CE.B_2-COVERS-H150
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 150 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
444,–
CE.B_3-COVERS-H150
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 150 cm; pre clony šírky 250 cm
625,–
35
→ Vetranie
▪ VAM-FA a VAM-FB
VETRACIE JEDNOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA (HRV)
Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti môžu ušetriť až o 20 % viac energie
v porovnaní so štandardnými rekuperačnými jednotkami.
Vetracia jednotka
Vzduchový výkon
Externý statický tlak (max.)
Cena
m3/h
Pa
€
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FB
VAM500FB
VAM650FB
150
69
1.222,–
250
64
1.329,–
350
98
1.611,–
500
98
1.732,–
650
93
2.253,–
VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
800
137
2.514,–
1000
157
3.042,–
1500
137
4.545,–
2000
137
5.727,–
Štandardné príslušenstvo
Filter vzduchu (trieda G3)
Voliteľné príslušenstvo
Ovládanie
BRC301B61
BRC1D52
BRC1E52B
RTD-10
RTD-NET
RTD-20
Cena €
Káblový diaľkový ovládač pre VAM
Káblový diaľkový ovládač (pre kombinované ovládanie spolu s VRV vnútornou jednotkou)
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina (pre kombinované ovládanie spolu s VRV vnútornou jednotkou)
Univerzálny riadiaci adaptér
Modbus adaptér
Rozšírený riadiaci adaptér pre reguláciu VAM jednotiek podľa CO2 alebo vstupu od snímača prezencie
Iné
190,–
115,–
151,–
363,–
273,–
435,–
Cena €
BRP4A50
BRP4A50A *1
KRP50-2
EKAFV50F6
EKAFV100F6
EKAFV100F6
EKAFV50F7
EKAFV80F7
EKAFV100F7
EKAFV50F8
EKAFV80F8
EKAFV100F8
BRYMA65
BRYMA100
BRYMA200
KDDM24B50
KDDM24B100
*1) EKMPVAM
Adaptér pre blokovanie chodu externého elektrického ohrievača (nie je potrebný pre VH- ohrievač) - len pre sériu VAM-FA
Adaptér pre blokovanie chodu externého elektrického ohrievača (nie je potrebný pre VH- ohrievač) - len pre sériu VAM-FB
Adaptér pre ovládanie externého zvlhčovača / pre výstup signalizácie prevádzky - len pre sériu VAM-FA
Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM350~500FB
Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM650~800FB
Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotku VAM1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FB sú potrebné 2 ks
Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre jednotky VAM350~500FB
Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre jednotky VAM650~800FB
Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre jednotku VAM1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FB sú potrebné 2 ks
Vysokoúčinný filter triedy F8 - pre jednotky VAM350~500FB
Vysokoúčinný filter triedy F8 - pre jednotky VAM650~800FB
Vysokoúčinný filter triedy F8 - pre jednotku VAM1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FB sú potrebné 2 ks
CO2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM350~650FB
CO2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM800~1000FB
CO2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania VAM1500~2000FB
Tlmič pre kruhové potrubie 200 mm - pre jednotu VAM500FB
Tlmič pre kruhové potrubie 250 mm - pre jednotky VAM650~1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FB sú potrebné 2 ks
Montážna krabička - potrebná len pre jednotky VAM1500~2000FB
181,–
181,–
212,–
66,–
115,–
115,–
73,–
82,–
123,–
82,–
89,–
131,–
534,–
534,–
534,–
na požiadanie
705,–
52,–
Technické údaje vetracích jednotiek VAM sú na strane č.48.
▪ VH-
ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE PRE POUŽITIE S JEDNOTKAMI VAM
Elektrické ohrievače s integrovanou reguláciou a bezpečnostnými prvkami pre predohrev
alebo dohrev čerstvého vzduchu vstupujúceho alebo vystupujúceho z VAM jednotiek.
- Nastaviteľná výstupná teplota v rozsahu 0 °C ~ 40 °C
- Výstupný relé kontakt pre signalizáciu poruchy
- 0-10VDC vstup pre externé nastavenie teploty
- Zvýšená bezpečnosť s manuálnymi a automatickými poistkami
- Regulácia nastavená pre Daikin VAM jednotky – pre VAM nie sú potrebné žiadne ďalšie
doplnkové riadiace adaptéry
Type
Vykurovací výkon
Priemer pripojovacieho potrubia
Použiteľné s jednotkami VAM
kW
mm
Cena
€
VH1B
VH2B
VH3B
VH4B
VH4/AB
VH5B
1,0
100
VAM150FA
1,0
150
VAM250FA
VAM350FA/B
770,–
1,0
200
VAM500FA/B
VAM650FA/B
775,–
1,5
250
VAM800FA/B
VAM1000FA/B
831,–
2,5
250
VAM800FA/B
VAM1000FA/B
839,–
2,5
350
VAM1500FA/B
VAM2000FA/B
839,–
763,–
36
→ Čističky vzduchu
▪ MCK75J
URURU ČISTIČKA VZDUCHU SO ZVLHČOVANÍM
Čistička vzduchu Ururu Daikin zvlhčuje vzduch vo vnútri vašich domovov a zmierňuje
dopady suchého vzduchu. Len naplňte nádobu s objemom 4 l a izba sa zvlhčí s maximálnym
zvlhčovacím výkonom 600 m3/h.
Tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, domáce prachové roztoče, prach a pod.),
baktérie a vírusy. Okrem toho, má vysokú deodorizačnú účinnosť – účinne eliminuje
cigaretový dym, zatiaľ čo rozkladá iné pachy.
Názov
MCK75J
Doporučená plocha miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
m²
46
Čierna (N1) (Farba panela: strieborná)
mm
590x395x268
kg
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Hz / V
Cena
€
11,0
1~ / 50 or 60 / 220~230
579,–
Príslušenstvo
Cena €
KAC998
Sada náhradných filtrov (7 filtrov)
112,–
KNME998
Náhradný zvlhčovací filter (1 filter)
63,–
▪ MC70L
ČISTIČKA VZDUCHU S TECHNOLÓGIOU STREAMER
Čistička vzduchu s technológiou Streamer je zmesou novej technológie, má zlepšený
výkon a mimoriadne tichú prevádzku. Je určená na to, aby sa o vás nenápadne starala
dodávaním čistého vzduchu a vytváraním zdravého domáceho prostredia.
Prečistený vzduch zlepšuje vnímanie komfortu a pre tých, ktorí trpia astmou alebo
alergiami hrá čistička vzduchu s technológiou streamer dôležitú úlohu, pretože
odstraňuje organické látky a pachy.
Názov
MC70L
Doporučená plocha miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
VxŠxH
m²
46
mm
576x403x241
Biela
Hmotnosť
kg
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Hz / V
Cena
€
8,5
1~ / 50 / 220~240
482,–
Príslušenstvo
KAC017A4E
Cena €
Sada náhradných filtrov (5 filtrov)
132,–
37
→ Voliteľné príslušenstvo pre Split a SkyAir jednotky
▪ Ovládače a riadiace adaptéry pre vnútorné jednotky
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Kombinačnú tabuľku s vnútornými jednotkami pozri na strane 40-43
Cena €
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač – obsahuje viacjazyčný plnotextový podsvietený displej, týždenný časovač, integrované čidlo teploty,
ovládanie VAM jednotiek, limitovanie a zobrazenie teploty miestnosti. Pripojenie na P1/P2 svorky.
151,–
BRC1D52
Základný káblový ovládač – obsahuje týždenný časovač, integrované čidlo teploty, ovládanie VAM jednotiek.
Pripojenie na P1/P2 svorky.
115,–
ARCWB
Voliteľný káblový diaľkový ovládač pre Siesta SkyAir – obsahuje týždenný časovač, integrované čidlo teploty.
Pripojenie na PCB dosku vnútornej jednotky.
124,–
BRC944 - Voliteľný káblový diaľkový ovládač pre Split vnútorné jednotky. Pripojenie na S21 port.
115,–
BRCW901A03 - 3m kábel pre ovládač BRC944.
23,–
BRCW901A08 - 8m kábel pre ovládač BRC944.
36,–
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač – v porovnaní s BRC1D52 neobsahuje týždenný časovač, čidlo teploty, ovládanie VAM jednotiek.
Typ prijímača závisí od modelu a vnútornej jednotky. Pripojenie na P1/P2 svorky alebo riadiacu dosku vnútornej jednotky.
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty – umožňuje meranie teploty priamo v pobytovej zóne bez potreby inštalácie prepojovacieho kábla.
Pripája sa na riadiacu dosku vnútornej jednotky namiesto čidla teploty nasávaného vzduchu.
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty – umožňuje meranie teploty priamo v pobytovej zóne.
Pripája sa na riadiacu dosku vnútornej jednotky namiesto čidla teploty nasávaného vzduchu.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
131,–
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
88,–
KLIC-DI
KNX adaptér pre SkyAir vnútorné jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol KNX pre 1 vnútornú jednotku. Pripojenie
na P1/P2 svorky. Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
248,–
KLIC-DD
KNX adaptér pre Split vnútorné jednotky (pre systémy RXYSQ-P8 a RXYRQ) – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol KNX
pre 1 vnútornú jednotku. Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
219,–
RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér – poskytuje externé monitorovanie/ovládanie cez vstupný signál odporový 0-10kΩ alebo napäťový 0-10VDC
kontakty (prevádzka alebo odmrazovanie, porucha) a poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do
16 vnútorných jednotiek). Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú
jednotku.
363,–
RTD-HO
Inteligentný hotelový adaptér – poskytuje ovládanie jednotiek na základe vstupov od kľúčovej karty a okenných kontaktov a poskytuje
komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do 16 vnútorných jednotiek). Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač
BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku..
363,–
RTD-NET
Modbus adaptér pre SkyAir a VRV jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do 16
vnútorných jednotiek). Ovládanie je simultánne celú skupinu, monitorovanie je individuálne pre každú jednotku v skupine).
Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku..
273,–
RTD-20
Rozšírený riadiaci adaptér pre kancelárie a obchody – poskytuje rozšírené ovládanie a funkcie úspory energie pre viacposchodové
obchody a užívateľsky riadené zóny, ovládanie VAM jednotiek s CO2 senzorom, ovládanie vzduchových clôn založené na vonkajších
podmienkach, inteligentné ovládanie jednotiek v miestnostiach s posuvnými stenami, atď. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
435,–
RTD-RA
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus pre 1 vnútornú jednotku.
Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
235,–
DTA113B51
DS-Net Adaptér - automatické zálohovanie a striedanie až do 4 ks VRV alebo SkyAir jednotiek. Pripojenie na P1/P2 svorky.
Ovládač BRC* musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.
643,–
R04084124324
Adaptér pre skupinové ovládanie jednotiek Siesta SkyAir – až do 16 jednotiek 16 Siesta SkyAir môže byť ovládaných jedným master
káblovým ovládačom. Pre každú jednotku v skupine je vyžadovaný jeden adaptér.
143,–
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie cez beznapäťové kontakty a nastavenie teploty odporom 0-140Ω. Pripojenie na P1/P2
svorky. Ovládač BRC1/2/4/7 musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.
184,–
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektrických
ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, ventilátor
vnútornej jednoty, signál pre pomocný ohrievač, signál pre zvlhčovač. Pripojenie na riadiacu dosku vnútornej jednotky.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
38
→ Voliteľné príslušenstvo pre Split a SkyAir jednotky
Kombinačnú tabuľku s vnútornými jednotkami pozri na strane 40-43
KRP413A1S
Adaptér pre externé monitorovanie / ovládanie Split jednotiek (diaľkové zap./vyp., signalizácia prevádzky a poruchy, zmena režimu
chladenia a vykurovania, zmena otáčok ventilátora). Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre SkyAir vnútorné jednotky. Poskytuje kontakty F1/F2pre napojenie na komunikačnú linku centrálneho ovládania Daikin
(DIII-Net), ktorou môžu byť jednotky ovládané Daikin centrálnymi ovládačmi alebo BMS bránami. Pripojenie na kontakty X60A a X61A na
doske vnútornej jednotky. Inštaluje sa vo vnútornej jednotke.
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split vnútorné jednotky. Poskytuje kontakty F1/F2pre napojenie na komunikačnú linku centrálneho ovládania Daikin
(DIIINet), ktorou môžu byť jednotky ovládané Daikin centrálnymi ovládačmi alebo BMS bránami. Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo
vnútornú jednotku.
KRP980A1
Voliteľná karta pre CTXS-K, FTXS20~25K, a FTX-JV Split vnútorné jednotky poskytujúca S21 port pre napojenie niektorých adaptérov
uvedených vyššie..
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
218,–
207,–
297,–
113,–
EKROROAdaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp. Poskytuje kontakty T1/T2 ktoré môžu byť použité na diaľkové zapínanie a vypínanie
SkyAir vnútorných jednotiek, alebo prepnúť ich do režimu vynúteného vypnutia..
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
KRP*
Inštalačná krabička pre adaptéry. Pre jednotky, ktoré nemajú voľné miesto v elektrickej skrinke.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
On-line Controller
On-line Controller ja sada príslušenstva poskytujúca jedinečné možnosti ovládania pre
Daikin Split jednotky cez PC, smartfóny, tablety, laptopy atď.
Online co
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
▪
Cena €
KRP1B*
Adaptér s 2 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektr. ohrievačov,
ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnút. jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, ventilátor vnút. jednoty.
Pripojenie na riadiacu dosku vnút. jednotky. V závislosti na type vnút. jednotky môže byť vyžadovaná inštalačná krabička – pozri strany 40-43.
oller
ntr
Cena €
Internetové rozhranie pre Split vnútorné jednotky a príslušenstvo
KKRP01A
Local Area Network (LAN) adaptér pre Split vnútorné jednotky – poskytuje možnosť ovládať jednotku cez lokálnu počítačovú sieť (LAN). Ak je sieť LAN
aj pripojenie na internet, poskytuje možnosť ovládať jednotku cez internet cez stránku www.onlinecontroller.eu bez potreby špeciálnej konfigurácie
siete LAN. Alternatívne môže poskytovať funkciu zálohy a rotácie jednotiek používaných pre technické aplikácie alebo skupinové ovládanie viacerých
vnút. jednotiek (potrebný jeden adaptér pre každú vnútornú jednotku). Pripojenie na S21 port.. Inštaluje sa mimo vnút. jednotku
275,–
KBRC01A
Jednoduchý nástenný ovládač – káblový diaľkový ovládač bez displeja pre pripojenie na On-line ovládač. Ponúka alternatívu
k infračervenému ovládaču dodávaného k jednotkám. Vhodné hlavne pre aplikácie so skupinovým ovládaním alebo ako alternatíva
ovládača BRC944.
175,–
KBRCS01A
Dotykový LCD nástenný ovládač – káblový diaľkový ovládač s dotykovým displejom pre pripojenie na On-line ovládač. Ponúka alternatívu
k infračervenému ovládaču dodávaného k jednotkám. Vhodné hlavne pre aplikácie so skupinovým ovládaním alebo ako alternatíva
ovládača BRC944.
427,–
KKRPM01A
Externá montážna sada – inštalačná krabička a kábel pre napojenie na S21 port pre ľahkú montáž adaptéra.
56,–
KKRPW01A
Sada WiFi kábla – poskytuje silové napájanie z On-line ovládača pre externý klientský WiFi adaptér. Externý klientský WiFi adaptér
si zákazník zabezpečuje samostatne (doporučujeme Asus 330g alebo Netgear WNCE 2001).
63,–
BRP069A41
WiFi Internet rozhranie pre novú Daikin Emura II. Poskytuje možnosť ovládania jednotky Daikin Emura II cez Apple alebo Android
aplikáciu (vyžaduje WiFi pripojenie do LAN s prístupom na internet). Pripojenie na špeciálny port Daikin Emura II. Nemôže byť
kombinovaný s KKRP01A On-line Controllerom.
59,–
▪ Voliteľné príslušenstvo pre vonkajšie jednotky
Adaptéry pre vonkajšie jednotky
Cena €
KRP58M51
Externý riadiaci adaptér pre všetky SkyAir vonkajšie jednotky – umožňuje pomocou beznapäťových kontaktov aktiváciu režimu s nízkou
hlučnosťou a tri úrovne limitovania príkonu jednotky. Inštaluje sa do vonkajšej jednotky.
204,–
EKBPH140L
Voliteľný ohrev spodnej vane pre Seasonal Smart a Seasonal Classic SkyAir vonkajšie jednotky (RZQG-L a RZQSG-L) – doporučené
pre jednotky používané na vykurovanie pri očakávanej vonkajšej vlhkosti 100% RH a teplote menej ako -5 °C počas 5 a viac dní.
135,–
39
→ Kombinačná tabuľka príslušenstva
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Cena €
FTXG-L
CTXS-K
FTXS20~25K
FTXS35~50K
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač
151,–
-
-
-
-
BRC1D52
Základný káblový ovládač
115,–
-
-
-
-
ARCWB
Základný káblový ovládač pre Siesta Sky Air
124,–
-
-
-
-
BRC944 - Základný káblový ovládač pre Split
BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC944
BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC944
115,–
23,–
36,–
3
3
s KRP980A1
3
3
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
súčasť
súčasť
súčasť
súčasť
131,–
-
-
-
-
-
-
-
-
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
FTXZ-N
Typ závisí od typu vnút. jedn.
88,–
KLIC-DI
KNX Adaptér pre Sky Air a VRV vnútorné jednotky
248,–
-
-
-
-
KLIC-DD
KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky
219,–
3
3
s KRP980A1
3
3
RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér
363,–
-
-
-
-
RTD-HO
Intellgentný hotelový adaptér
363,–
-
-
-
-
RTD-NET
Modbus adaptér pre Sky Air a VRV jednotky
273,–
-
-
-
-
RTD-20
Rozšírený riadiaci adaptér
435,–
-
-
-
-
RTD-RA
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky
235,–
3
3
s KRP980A1
3
3
DTA113B51
DS-Net adaptér pre zálohovanie a striedanie
643,–
-
-
-
-
R04084124324
Adaptér pre skupinové ovládanie jednotiek Siesta Sky Air
143,–
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie
Typ závisí od typu vnút. jedn.
184,–
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B*
Adaptér so 2 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
s KRP980A1
3
3
KRP413A1S
Adaptér pre externé ovládanie 1 Split vnútornej jednotky
218,–
DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre Sky Air jednotky
207,–
-
-
-
-
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split jednotky
297,–
3
3
s KRP980A1
3
3
KKRP01A - On-line controller
KBRC01A - Dotykový LCD nástenný ovládač
KBRCS01A - Jednoduchý nástenný ovládač
KKRPM01A - Externá montážna sada
KKRPW01A - Sada WiFi kábla
275,–
427,–
175,–
56,–
63,–
3
3
-
3
BRP069A41
WiFi Internet rozhranie pre novú Daikin Emura II
59,–
-
3
-
-
KRP980A1
Voliteľná karta poskytujúca S21 port
113,–
-
-
3
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
EKRORO
Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp.
Inštalačná krabička pre adaptéry.
Len pre adaptéry označené symbolom
*1 Individuálne ovládanie klapiek a snímač prítomnosti/podlahový snímač nie sú dostupné (nekompatibilné so snímačom prítomnosti/podlahovým snímačom)
40
FTXS-G
FTX-JV
FTX-GV
-
-
-
-
-
-
FAQ-C
3
3
FVXG-K
FVXS-F
FLXS-B
-
-
-
-
-
-
FHQ-C
3
3
AHQ-C
FUQ-C
-
3
-
3
s obmedzeniami *1
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
s KRP980A1
-
-
-
BRC7EB518
-
-
-
BRC7G53
-
BRC7C58 *1
súčasť
súčasť
súčasť
213,–
súčasť
súčasť
súčasť
362,–
súčasť
473,–
-
-
-
3
-
-
-
3
-
3
-
-
-
KRCS01-4
-
-
-
KRCS01-4
-
KRCS01-4
-
-
-
3
-
-
-
3
-
3
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
s KRP980A1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
s KRP980A1
-
-
-
3
-
-
-
3
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
KRP4A51
-
-
-
KRP4A52
-
KRP4A53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B54
-
-
-
-
-
-
-
-
176,–
-
-
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
s KRP980A1
-
-
-
súčasť
-
-
-
súčasť
-
súčasť
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
s KRP980A1
3
-
3
-
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
EKRORO5
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
-
-
-
súčasť
-
-
-
EKRORO4
-
-
-
-
-
-
-
-
42,–
-
42,–
-
-
-
KRP4A93
-
-
-
KRP1D93A
-
KRP1B97
-
-
-
140,–
-
-
-
169,–
-
166,–
41
→ Kombinačná tabuľka príslušenstva
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Cena €
FCQ(H)G
so samočistiacim panelom
FFQ-C
ACQ-C
3
3
3
-
3
-
3
-
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač
151,–
BRC1D52
Základný káblový ovládač
115,–
ARCWB
Základný káblový ovládač pre Siesta Sky Air
124,–
-
-
-
3
BRC944 - Základný káblový ovládač pre Split
BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC944
BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC944
115,–
23,–
36,–
-
-
-
-
BRC7FA532F *1
-
BRC7F530W /
BRC7F530S *1 *2
-
183,–
-
184,–
súčasť
3
3
3
-
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
-
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača
s obmedzeniami *1
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
FCQ(H)G
so štandardným panelom
131,–
Typ závisí od typu vnút. jedn.
88,–
s obmedzeniami *1
KLIC-DI
KNX Adaptér pre Sky Air a VRV vnútorné jednotky
248,–
3
3
3
-
KLIC-DD
KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky
219,–
-
-
-
-
RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér
363,–
RTD-HO
Intellgentný hotelový adaptér
363,–
RTD-NET
Modbus adaptér pre Sky Air a VRV jednotky
273,–
RTD-20
Rozšírený riadiaci adaptér
435,–
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RTD-RA
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky
235,–
-
-
-
-
DTA113B51
DS-Net adaptér pre zálohovanie a striedanie
643,–
3
-
3
-
R04084124324
Adaptér pre skupinové ovládanie jednotiek Siesta Sky Air
143,–
-
-
-
3
KRP4A53
-
KRP4A53
-
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie
Typ závisí od typu vnút. jedn.
184,–
-
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
EKRP1C11
-
-
-
83,–
-
-
-
KRP1B*
Adaptér so 2 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
KRP1B57
-
KRP1B57
-
151,–
-
151,–
-
KRP413A1S
Adaptér pre externé ovládanie 1 Split vnútornej jednotky
218,–
-
-
-
-
DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre Sky Air jednotky
207,–
súčasť
súčasť
súčasť
-
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split jednotky
297,–
-
-
-
-
KKRP01A - On-line controller
KBRC01A - Dotykový LCD nástenný ovládač
KBRCS01A - Jednoduchý nástenný ovládač
KKRPM01A - Externá montážna sada
KKRPW01A - Sada WiFi kábla
275,–
427,–
175,–
56,–
63,–
-
-
-
-
BRP069A41
WiFi Internet rozhranie pre novú Daikin Emura II
59,–
-
-
-
-
KRP980A1
Voliteľná karta poskytujúca S21 port
113,–
-
-
-
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
EKRORO2
EKRORO2
EKRORO2
-
46,–
46,–
46,–
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
KRP1H98
-
KRP1BA101
-
53,–
-
71,–
-
EKRORO
Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp.
Inštalačná krabička pre adaptéry.
Len pre adaptéry označené symbolom
*1 Individuálne ovládanie klapiek a snímač prítomnosti/podlahový snímač nie sú dostupné (nekompatibilné so snímačom prítomnosti/podlahovým snímačom)
*2 Model závisí od voľby dekoračného panela (W = biely, S = strieborný/biely); Pre dekoračný panel BYFQ60B3 použite BRC7E530.
42
FDBQ-B
FDXS-F
FBQ-C8
FDQ-C
FDQ-B
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
súčasť
-
-
-
-
-
-
-
BRC4C62
BRC4C65
BRC4C65
-
-
-
296,–
151,–
151,–
-
-
-
3
3
3
-
-
-
KRCS01-1
KRCS01-1
KRCS01-4
-
-
-
3
3
3
3
-
3
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
3
-
-
-
-
3
-
-
-
KRP4A51
KRP4A51
-
KRP4A52
EKRP1B2
-
EKRP1B2
EKRP1B2
-
-
156,–
-
156,–
156,–
-
-
-
KRP1B56
-
KRP1B54
-
KRP1B57
-
148,–
-
176,–
-
151,–
-
-
-
-
-
-
3
súčasť
súčasť
3
-
súčasť
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
súčasť
EKRORO3
EKRORO
-
-
-
-
56,–
28,–
-
-
-
KRP1BA101
KRP4A96
-
-
KRP4AA95
-
71,–
68,–
-
-
68,–
ABQ-C
-
-
FVQ-C
3
3
3
3
3
3
43
→ Technické údaje – Vonkajšie jednotky
▪ RXZ-N Ururu Sarara
SPLIT SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXR-E Ururu Sarara.
NOVINKA
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
RXZ25N
mm
kg
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
RXZ35N
VxŠxH
Chladenie
Vykurovanie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Chladivo
Typ/GWP
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
m
m
Hz / V
A
A
RXZ50N
693x795x300
50
61
61
48
48
-10 ~ 43
-20 ~ 18
R32/650
10
8
1~ / 50 / 220-240
13,3
16
59
59
46
46
10,5
!
63
64
49
50
15,0
▪ RXG-L
SPLIT SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXG-L a FVXG-K.
NOVINKA
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
RXG20L
VxŠxH
Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
High/Silent operation
akustického tlaku Vykurovanie
High/Silent operation
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RXG25L
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
!
RXG35L
RXG50L
550x765x285
35
735x825x300
48
61
62
46/43
47/44
63
63
48/44
48/45
48/44
-10 ~ 46
-15 ~ 20
20
15
30
20
1~ / 50 / 220-240
9,75
16
19,8
20
▪ RXS-L/F8
SPLIT SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXS-K, FTXS-G, FVXS-F, FLXS-B, FDXS-F
a Sky Air vnútorné jednotky s malým výkonom.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
RXS20L
NOVINKA
RXS25L
RXS35L
!
RXS42L
RXS50L
RXS60L
550x765x285
735x825x300
mm
34
39
47
48
kg
59
61
62
Chladenie
Nom. ot.
dBA
58
59
61
62
Vykurovanie
Nom. ot.
dBA
Hladina
46/43
48/44
49/46
Chladenie
Nom./Silent operation dBA
akustického tlaku Vykurovanie
Nom./Silent operation dBA
47/44
48/45
49/46
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
-10 ~ 46 (-15~46 s nastavením pre technické chladenie)
rozsah
-15 ~ 18
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
20
30
Pripojenie
m
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
15
20
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
m
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Hz / V
1~ / 50 / 220-240
Minimálny prúd (MCA)
A
8,0
8,0 ~ 12,0 *
8,8 ~ 15,0 *
11,0 ~ 19,8 *
15,5 ~ 19,8 *
18,0 ~ 19,8 *
Maximálne istenie (MFA)
A
10
10 / 16*
20
* Presná hodnota závisí od zvolenej kombinácie vnútornej a vonkajšej jednotky – pre detaily pozrite teechnickú dokumentáciu.
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
VxŠxH
44
RXS71F8
770x900x320
71
65
66
52/49
52/49
19,8
→ Technické údaje – Vonkajšie jednotky
▪ RX-JV/GV
SPLIT SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTX-JV/GV.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Prevádzkový
rozsah
Pripojenie
potrubia
Napájanie
RX20JV
VxŠxH
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom./Silent operation
Vykurovanie
Nom./Silent operation
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RX25JV
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RX35JV
RX50GV
550x658x275
RX60GV
RX71GV
735x825x300
28
60
46/47/-
30
62
48/48/-
48
63
47/44
48/45
770x900x320
71
65
52/49
52/49
47
62
49/46
49/46
-10 ~ 46
10 ~ 46
-15 ~ 18
15
12
30
20
1~ / 50 / 220-240
14,5
16
19,8
20
▪ MXS-E/F/G/H/K
MULTI SPLIT SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Multi-split vonkajšie jednotky pre individuálnu reguláciu klímy
2 až 5 vnútorných jednotiek.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Dĺžka potrubia Celková
Aktuálna
Vonk.-1.Vnút. Max
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
m
Hz / V
A
A
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
4,0
4,4
5,0
5,7
4,0
4,6
5,2
6,8
2~3
6,8
8,6
6,8
8,6
8,0
9,6
2
550x765x285
38
42
62
63
47
48
48
50
10 ~ 46
6,35x2
9,52x1
12,7x1
9,52x3
10,9
16
13,4
30
20
9,7
2~4
735x826x300
49
59
46
47
735x826x300
58
61
48
49
5MXS90E
9,0
10,4
2~5
770x900x320
72
73
62
66
52
52
-10 ~ 46
-15 ~15,5
6,35x3
6,35x4
6,35x5
9,52x2, 12,7x1 9,52x1, 12,7x2 9,52x2, 12,7x2 9,52x1, 12,7x1, 15,9x2 9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
50
60
70
75
25
15
7,5
1~ / 50 / 230
18,5
18,1
18,3
18,5
20
▪ RXYSQ-P8
SUPER-MULTI-PLUS: VRV III-S PRE REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
Systém pre veľké rezidenčné / malé komerčné aplikácie, poskytuje individuálnu reguláciu
klímy pre max. 9 vnútorných jednotiek.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Dĺžka potrubia Vonk.-BP + BP-Vnút. celkom
BP-Vnút.
Max
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Vnút.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
m
Hz / V
A
A
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
12,6
14,2
8
14,0
16,0
9
15,5
18,0
9
12,6
14,2
8
14,0
16,0
9
15,5
18,0
9
66
50
52
67
51
53
69
53
55
1.345x900x320
120
66
50
52
67
51
53
69
53
55
-5 ~ 46
-20 ~ 15,5
9,52
19,1
55 + 60
55 + 80
55 + 60
55 + 80
15
40 (Vonkajšia jednotka vyššie) / 30 (Vnútorné jednotky vyššie)
15
1N~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
27,0
13,5
32
16
45
55 + 90
55 + 90
→ Technické údaje – Vonkajšie jednotky
▪
Seasonal Smart
SEASONAL SMART SKY AIR SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
RZQG-L
Jednotky pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce najvyššie sezónne účinnosti na trhu.
Pripojiteľné ku všetkým aktuálnym Sky Air vnútorným jednotkám.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
mm
990x940x320
1.430x940x320
990x940x320
1.430x940x320
kg
78
102
80
101
dBA
64
66
67
69
64
66
67
dBA
48
50
51
52
48
50
51
dBA
50
52
53
50
52
53
dBA
43
45
43
45
°CDB
-15 ~ 50
°CWB
-20 ~ 16
m
50
75
50
75
m
30
30
Hz / V
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
A
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky - pozrite technickú dokumentáciu
A
20
32
16
20
69
52
▪ RZQSG-L
SEASONAL CLASSIC SKY AIR SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOT KY
Jednotky pre klasické komfortné aplikácie. Pripojiteľné ku všetkým aktuálnym Sky Air
vnútorným jednotkám (okrem FUQ-C).
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSGL100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
770x900x320
67
65
49
51
47
990x940x320
81
69
53
57
70
54
58
49
1.430x940x320
102
69
53
54
990x940x320
82
69
53
57
70
54
58
49
1.430x940x320
101
69
53
54
-15 ~ 46
-15 ~16
20
50
50
30
30
1~ / 50 / 220-240
3N ~ / 50 / 380-415
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky - pozrite technickú dokumentáciu
32
20
▪ AZQS-B
SIESTA SKY AIR SÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky AHQ, ACQ a ABQ série Siesta Sky Air.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
AZQS71BV1
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
770x900x320
67
64
48
50
30
15
20
AZQS100BV1
AZQS125BV1
990x940x320
81
70
53
57
71
54
58
AZQS140BV1
1.430x940x320
102
70
53
54
-5 ~ 46
-15 ~ 16
AZQS100BY1
AZQS125BY1
990x940x320
82
70
53
57
71
54
58
AZQS140BY1
1.430x940x320
101
70
53
54
50
50
30
30
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky
32
20
46
→ Technické údaje – Vonkajšie jednotky
▪ RZQ-C
SUPER INVERTOR SKY AIR SÉRIA – VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vonkajšie jednotky s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie, umožňuje pripojenie
jedenej až 25kW vnútornej jednotky alebo až štyroch 6kW vnútorných jednotiek.
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Hladina akust. tlaku
Prevádzkový
rozsah
Pripojenie
potrubia
Napájanie
RZQ200C
mm
kg
Nom. ot.
dBA
Nom. ot.
dBA
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB
m
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
m
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Hz / V
Minimálny prúd (MCA)
A
Maximálne istenie (MFA)
A
RZQ250C
VxŠxH
1.680x930x765
183
184
78
57
-5 ~ 46
-15 ~ 15
100
30
3N~ / 50 / 380-415
14~19 (Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky)
20 / 25 (Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky)
▪ ERQ-A
ERQ-A KONDENZAČNÉ JEDNOTKY S INVERTOROM A TEPELNÝM ČERPADLOM
Vysokoúčinné vonkajšie kondenzačné jednotky s invertorom a tepelným čerpadlom pre
pripojenie k priamym výparníkom VZT jednotiek a vzduchovým dverným clonám CYQ
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Hladina
Chladenie
akustického tlaku Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
Vykurovanie
Teplota pred
výparníkom
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Nom.
Nom.
VxŠxH
Nom. ot.
Nom. ot.
Nom. ot.
Min./Max.
Min./Max.
Vykurovanie Min.
Chladenie Max.
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
m
m
Hz / V
A
A
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
11,2
12,5
2,81
2,74
14,0
16,0
3,51
3,86
1.345x900x320
120
67
51
53
-5 ~ 46
-20 ~ 16
15,5
18,0
4,53
4,57
14,0
16,0
3,52
4,00
1.680x635x765
159
72
54
-
22,4
25,0
5,22
5,56
28,0
31,5
7,42
7,70
66
50
52
69
53
55
1.680x930x765
187
240
78
57
-5 ~ 43
-20 ~ 16
58
-
10 (-5 za špeciálnych podmienok)
35 (43 za špeciálnych podmienok)
50 (Vonk.- EKEXV) + 5 (EKEXV - Výparník)
50 (Vonk. - EKEXV) + 5 (EKEXV - Výparník)
35 (Vonk. - EKEXV) + 5 (EKEXV - Výparník)
30 (Vonk. - EKEXV) + 5 (EKEXV - Výparník)
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
27
11,9
18,5
21,6
32
16
25
47
→ Technické údaje – Vetracie jednotky
▪ VAM-FA a VAM-FB
VETRACIE JEDNOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA (HRV)
Vetracie jednotky
Príkon
Nom.
Ultra vysoké ot.
Ultra vys./Vys./Nízke ot.
Účinnosť rekuperácie tepla
Účinnosť
Chladenie
Ultra vys./Vys./Nízke ot.
rekuperácie vlhkosti Vykurovanie
Ultra vys./Vys./Nízke ot.
Prevádzkové režimy
Rekuperačný systém
Materiál rekuperátora
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Prietok vzduchu Ultra vysoké ot.
Externý statický tlak
Ultra vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Ultra vysoké ot.
Hladina
akustického tlaku Bypass režim
Ultra vysoké ot.
Vonk. vzduch (teplota / relatívna vlhkosť)
Prevádzkový
rozsah
Vnút. vzduch (teplota / relatívna vlhkosť)
Relatívna vlhkosť rekuperátora
Pripojovací priemer potrubia
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
kW
%
%
%
mm
kg
m³/h
Pa
dBA
dBA
°CDB / %
°CDB / %
%
mm
Hz / V
A
A
0,116
74/74/79
58/58/64
64/64/69
0,141
72/72/77
58/58/62
64/64/68
0,132
0,178
0,196
0,373
0,375
0,828
0,852
75/75/80
74/74/77
74/74/76 75/75/76,5
75/75/78
61/61/67
58/58/63
60/60/62
61/61/63
61/61/64
61/61/66
65/65/70
62/62/67
63/63/66
65/65/67
66/66/68
66/66/70
Režim rekuperácie / Bypass režim / Fresh-up režim
Krížový výmenník vzduch-vzduch s rekuperáciou citeľného aj viazaného tepla a vlhkosti
Špeciálne upravený nehorľavý papier
285x776x525
301x828x816
364x1.004x868
364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
24
33
52
55
64
131
152
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
69
64
98
93
137
157
137
27 / 28,5
28 / 29
32
33
34,5
36
39,5
40
27 / 28,5
28 / 29
32
33,5
34,5
36
40,5
40
-15 ~ 50 / 80% alebo menej
0 ~ 40 / 80% alebo menej
95% alebo menej
100
150
200
250
350
1~ / 50 / 220-240 alebo 1~ / 60 / 220
0,9
1,3
1,6
2,5
3,0
5,0
15
16
Všetky údaje sú pre napájanie 50 Hz
▪ CYQ-DK-
VZDUCHOVÉ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ
BIDDLE VZDUCHOVÁ CLONA PRE NAPOJENIE NA ERQ
Príkon
Len ventilátor
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Delta T
Vstup = teplota miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Clona F/C/R
Šírka
Clona F/C/R
Hĺbka
Clona F/C/R
Vyžadované miesto v podhľade (typ C/R) >
Výška dverí
Max.
Šírka dverí
Max.
Hmotnosť
Prietok vzduchu Vykurovanie
Hladina akust. tlaku Vykurovanie
Pripojenie potrubia Kvapalina / Plyn
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Maximálne istenie (MFA)
Malá
Stredná
CYQS150DK80F CYQS200DK100F CYQS250DK140F CYQM100DK80F CYQM150DK80F CYQM200DK100F CYQM250DK140F
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
*BN / *SN
kW
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
kW
0,35
0,46
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
°C
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
mm
270 / 270 / 270
270 / 270 / 270
mm
1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548 1.000 / 1.000 / 1.048 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548
mm
290 / 821 / 561
290 / 821 / 561
mm
420
420
m
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
m
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
kg
66
83
107
57
73
94
108
m³/h
1.746
2.328
2.910
1.605
2.408
3.210
4.013
dBA
49
50
51
50
51
53
54
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
9,52 / 16,0
9,52 / 19,0
Hz / V
1~ / 50 / 230
A
16
Veľká
BIDDLE VZDUCHOVÁ CLONA PRE NAPOJENIE NA ERQ
Príkon
Len ventilátor
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Delta T
Vstup = teplota miestnosti
Opláštenie
Farba
Rozmery
Výška
Clona F/C/R
Šírka
Clona F/C/R
Hĺbka
Clona F/C/R
Vyžadované miesto v podhľade (typ C/R) >
Výška dverí
Max.
Šírka dverí
Max.
Hmotnosť
Prietok vzduchu Vykurovanie
Hladina akust. tlaku Vykurovanie
Chladivo
Typ
Pripojenie potrubia Kvapalina / Plyn
Napájanie
Počet fáz / Frekvencia / Napätie
Maximálne istenie (MFA)
CYQL100DK125F*BN / *SN CYQL150DK200F*BN / *SN CYQL200DK250F*BN / *SN CYQL250DK250F*BN / *SN
kW
kW
°C
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
Hz / V
A
0,75
0,75
1,13
1,13
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370 / 370 / 370
1.000 / 1.000 / 1.048
1.500 / 1.500 / 1.548
2.000 / 2.000 / 2.048
2.500 / 2.500 / 2.548
745 / 745 / 745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
76
100
126
157
3,100
4,650
6,200
7,750
53
54
56
57
R-410A
9,52 / 16,0
9,52 / 16,0
9,52 / 22,0
1~ / 50 / 230
16
F: Voľne visiaci typ, C: Kazetový typ, R: Zabudovaný typ
(1) Vhodné podmienky | (2) Normálne podmienky | (3) Nevhodné podmienky
48
→ Informácie o elektrickom zapojení
Všetky elektrické pripojenia musia byť navrhnuté projektantom elektro a urobené tak, aby vyhovovali lokálnym a národným normám. Nasledujúce informácie slúžia len ako informácia.
▪ Split a Multi Split
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
Pol.
1
Vnút. jednotka
A
C
B
2
3
3
Vonkajšia jednotka
B
Vnút. jednotka
A
B
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
B
B
A
C
Popis položky
Prúdový chránič
Detaily položky
•
•
•
•
Vysokorýchlostný typ (30mA <0,1s)
Musí byť schopný ošetriť aj vyššie harmonické prúdy
Nesmie prerušiť zemniaci vodič !
Istič okruhu
Veľkosť ističa nesmie presiahnuť hodnotu MFA navrhnutej
kombinácie jednotiek
• Nesmie prerušiť zemniaci vodič!
Voliteľné príslušenstvo • napr. On-line Controller, káblový ovládač, atď.
ovládania
Hlavný prívod
• H05RN typ, 3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
• Veľkosť musí byť navrhnutá podľa lokálnych a národných noriem
založených na hodnote MCA navrhnutej kombinácie
(aspoň 2,5 mm2)
Vonk. - Vnút.- napájanie • H05RN typ, 4-žilový vrátane zemniaceho vodiča
"1-2-3-zem"
• 1,5 mm2, 2,5 mm2 ak dĺžka presahuje 10m
Kábel ovládača
• Dodávaný s ovládačom
Vonkajšia jednotka
▪ Super-Multi-Plus
Pol.
D
Vnút. jednotka
1
2
A
Popis položky
Prúdový chránič
Istič okruhu
Hlavný prívod
D
BP-Box
D
L-N-Zem
220~240V / 50Hz
or
L1-L2-L3-N-Zem
380~415V / 50Hz
L-N-Zem
220~240V / 50Hz
1 2
A
•
A
1 2
BP-Box
C
D
B
Hlavný prívod pre
BP Box
C
Komunik. kábel
Vonk. - BP box
"F1-F2"
BP-Vnút. napájanie
"1-2-3-Earth"
D
Vonkajšia jednotka
1 2
Detaily položky
•
•
•
•
•
•
B
D
•
•
•
•
•
•
•
•
pozri vyššie
pozri vyššie
H05VV typ v ochrannej trubke, H07RN nechránený
1-fázové: 3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
3-fázové: 5-žilový vrátane zemniaceho vodiča
Veľkosť musí byť navrhnutá podľa lokálnych a národných noriem
založených na hodnote MCA navrhnutej kombinácie
POZNÁMKA: 3-fázové jednotky sú produkty Triedy A EMC.
V domácom prostredí môžu spôsobovať rádioví interferencie
a v niektorých prípadoch môže užívateľ vyžadovať meranie.
H05VV typ v ochrannej trubke, H07RN nechránený
3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
1,5 mm2, 2,5 mm2 ak dĺžka presahuje 10m
Nízko napäťový (16VDC) kábel
H05VV typ, 2-žilový
0,75 až 1,25 mm2
H05RN typ, 4-žilový vrátane zemniaceho vodiča
1,5 mm2, 2,5 mm2 ak dĺžka presahuje 10m
▪ SkyAir Twin, Tripple a Double-Twin
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
A
or
L1-L2-L3-N-Zem 1 2
380~415V / 50Hz
A
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
B
Vnút. jednotka
D
C
3
Vonkajšia jednotka
Pol.
Popis položky
Detaily položky
1
2
3
A
Prúdový chránič
Istič okruhu
Príslušenstvo ovládania
Hlavný prívod
•
•
•
•
•
•
•
B
Prídavné napájanie
vnútornej jednotky
•
Vnút. jednotka
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
or
L1-L2-L3-N-Zem 1 2
380~415V / 50Hz
•
•
•
A
D
A
C
3
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
B
D
Vonkajšia jednotka
▪ ERQ a Vzduchová clona
A
or
L1-L2-L3-N-Zem 1 2
380~415V / 50Hz
A
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
B
Vonk. - Vnút.- napájanie
"1-2-3-zem"
Kábel ovládača
"P1-P2"
Pol.
Vzduchová clona
L-N-Zem
1 2
220~240V / 50Hz
C
•
•
•
•
•
Popis položky
Detaily položky
1, 2, 3, A
B
Napájanie vnútornej
jednotky
•
•
•
•
C
•
•
•
•
•
•
D
C
Vonkajšia jednotka
3
D
Komunik. kábel
Vonk. - Vnút.
"F1-F2"
Kábel ovládača
"P1-P2"
49
pozri vyššie
pozri vyššie
napr. káblový ovládač (BRC1E52B), riadiaci adaptér, atď
H05VV typ v ochrannej trubke, H07RN nechránený
1-fázové: 3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
3-fázové: 5-žilový vrátane zemniaceho vodiča
Veľkosť musí byť navrhnutá podľa lokálnych a národných noriem
založených na hodnote MCA navrhnutej kombinácie
Vyžadované alebo odporúčané v prípade vysokého príkonu
vnútornej jednotky ako kanálových FBQ a FDQ
H05VV-U typ v ochrannej trubke, H07RN nechránený
3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
Veľkosť musí byť navrhnutá podľa lokálnych a národných noriem
založených na hodnote MCA navrhnutej kombinácie (aspoň 2,5 mm2)
H05VV-U4G2,5
(4-žilový vrátane zemniaceho vodiča, 2,5 mm2)
Nízko napäťový (16VDC) kábel
H05VV typ, 2-žilový
0,75 až 1,25 mm2
pozri vyššie SkyAir tabuľku
H05VV-U typ v ochrannej trubke, H07RN nechránený
3-žilový vrátane zemniaceho vodiča
Veľkosť musí byť navrhnutá podľa lokálnych a národných noriem
založených na hodnote MCA navrhnutej kombinácie (aspoň 2,5 mm2)
Nízko napäťový (16VDC) kábel
H05VV typ, 2-žilový
0,75 až 1,25 mm2
Nízko napäťový (16VDC) kábel
H05VV typ, 2-žilový
0,75 až 1,25 mm2
Download

Daikin cenník Split 2014