Split /Sky Air
Cenník
CeloROČNÝ Perfect c mfort
2013
Sezónna účinnosť, inteligentné využitie energie
Sezónna účinnosť je opatrenie EÚ na optimalizovanie spotreby energie. EÚ chce ľudí upozorniť na
to, koľko energie zariadenia spotrebujú a zakázať neúčinné produkty na trhu. Sezónna účinnosť
odráža skutočný výkon, ktorý môžete od zariadenia očakávať počas celej sezóny vykurovania a
chladenia. Norma je účinná od 1. januára 2013 a platí pre produkty do 12 kW.
Spoločnosť Daikin v súčasnosti ukazuje cestu pre účinnejšie a nákladovo efektívnejšie komfortné
riešenia. Všetky produkty značky Daikin – rezidenčné, komerčné aj priemyselné – sú nastavené na
sezónnu účinnosť a všetky znižujú spotrebu energie a náklady inteligentným spôsobom.
Viac informácií nájdete na stránke www.daikin.sk
Daikin ukazuje cestu …
Sezónna účinnosť, inteligentné využitie energie
Odvážne environmentálne ciele 20-20-20 Európska Komisia stanovila odvážne ciele na zlepšenie energetickej účinnosti v krajinách EÚ. Ciele 20-20-20 znamenajú zníženie emisií
CO2 o 20 %, zvýšenie obnoviteľnej energie o 20 % a zníženie využitia primárnej energie o 20 % do roku 2020. Na realizáciu týchto cieľov
sa vydala Smernica Eko-dizajn [2009/125/ES]. Tá stanovuje minimálne požiadavky na účinnosť pre výrobky využívajúce energiu. Od
roku 2013 spadajú všetky klimatizačné jednotky a tepelné čerpadla typu vzduch-vzduch pod 12 kW pod nariadenia Smernice Eko-dizajn.
Od roku 2013 stratia výrobky, ktoré nedokážu spĺňať minimálne požiadavky na účinnosť (ako sú klimatizačné jednotky bez invertora),
označenie CE a nebudú sa môcť viac predávať v Európe. V roku 2014 sa požiadavka na energetickú účinnosť zase značne zvýši.
Hlavná zmena: sezónna účinnosť v súlade so skutočnou prevádzkou
Smernica Eko-dizajn systematicky zvyšuje minimálne požiadavky s ohľadom na environmentálny výkon a mení aj používaný spôsob
merania tohto výkonu, aby lepšie odrážal skutočné podmienky. Predchádzajúce merania odrážali tzv. nominálnu účinnosť. Je to meranie
výkonu pri jednej pevne stanovenej vonkajšej teplote a so zariadením v prevádzke na plný výkon. Keďže sezóna chladenia alebo
vykurovania zahŕňa škálu niekoľkých vonkajších teplôt (nie iba jednu teplotu nominálneho výkonu) a zariadenie je často v prevádzke
len pri čiastočnom zaťažení, toto staré meranie nesprávne odrážalo skutočný výkon.
Nová metóda sezónnej účinnosti meria výkon chladenia a vykurovania pri niekoľkých vonkajších teplotách, ktoré lepšie približujú
skutočnú účinnosť počas celej sezóny chladenia alebo vykurovania. Nové hodnotenia sezónnej účinnosti berú do úvahy aj pomocné
režimy, ako je pohotovostný. Preto sezónna účinnosť poskytuje oveľa lepší obraz o skutočnom výkone klimatizačnej jednotky v skutočných
podmienkach počas celej sezóny.
20 30
10
90 100
80
50 60 70
40
CAPACITY
Teplota
NominÁLNA
SeZÓNNA
Jeden teplotný stav:
35°C pre chladenie
7°C pre vykurovanie
V skutočnosti sa často
nevyskytuje
Niekoľko teplotných
stavov
na chladenie alebo
vykurovanie, odráža
skutočný výkon počas
celej sezóny
NominÁLNA
Pomocné režimy
Výkon
SeZÓNNA
Integruje aj prevádzku pri
čiastočnej záťaži namiesto
plného výkonu
Neuvažuje
s čiastočnou záťažou
Výhody invertor
technológie nie sú
viditeľné
NominÁLNA
Neberie do úvahy
spotrebu pomocných
režimov
SeZÓNNA
Zahrňuje spotrebu
pomocných režimov:
Výhody invertor
technológie sú viditeľné
• Vypnutý termostat
• Pohotovostný režim
• Vypnutý režim
• Vyhrievacie pásy
Nominálna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje pri nominálnych podmienkach.
Sezónna účinnosť určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje počas celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny.
Nová európska energetická trieda:
zvyšovanie latky energetickej účinnosti
Európska Únia chce informovať spotrebiteľov o týchto nových energetických výkonnostných normách, preto
uvádza novú energetickú triedu. Súčasná európska energetická trieda, bola zavedená v roku 1992. Spotrebitelia
môžu porovnať a urobiť nákupné rozhodnutia na základe jednotných kritérií značenia. Nová trieda prišla do
účinnosti 1. januára 2013 a umožňuje používateľom vykonať ešte kvalifikovanejšie rozhodnutia, keďže sezónna
účinnosť odráža účinnosť klimatizačnej jednotky počas celej sezóny.
Nové energetické triedy sú klasifikované od A+++ do D vo farebných odtieňoch od tmavozelenej (energeticky
najúčinnejšia) po červenú (najmenej účinná). Informácie na novom značení zahrňujú okrem nových tried
sezónnej účinnosti pre vykurovanie (SCOP) a chladenie (SEER) aj ročnú spotrebu energie a úrovne hlučnosti.
Daikin ukazuje cestu k sezónnej účinnosti
Výzvy smernice Eko-dizajn sú obrovské, preto sa spoločnosť Daikin rázne rozhodla pre včasnú implementáciu
tejto novej legislatívy. Už v roku 2010 spoločnosť Daikin uviedla na trh novú komerčnú radu optimalizovanú
na sezónnu účinnosť. Rada Seasonal Smart už teraz spĺňa veľmi náročné minimálne požiadavky na rok 2014.
Spoločnosť Daikin je veľmi hrdá, že môže v súčasnosti označiť sezónnym výkonom celú rezidenčnú a komerčnú
radu až do 12 kW.
3
Obsah
Technické údaje
→→ Technické údaje – Vnútorné jednotky
Flexi jednotky
FLXS-B / RXS-K
Podstropné jednotky
FHQ-C AHQ-A & AHQ-C / AZQS-B
FUQ-C / Seasonal Smart
Kazetové jednotky
FCQG-F s kruhovým výfukom
FCQHG-F s kruhovým výfukom a vysokým COP
FFQ-C / RXS-K úplne plochá kazetová jednotka
ACQ-B / AZQS-B
Kanálové jednotky
FDXS-F / RXS
ABQ-A & ABQ-B / AZQS-B
FBQ-C8 FDQ-C & FDQ-B 6
Nástenné jednotky
FTXR-E Ururu Sarara
6
FTXG-J DAIKIN Emura
6
6
NEW! FTXS-K / CTXS-K FTXS-G 7
FTX-JV/GV7
FTXN-L97
FAQ-C8
Parapetné jednotky
FVXG-K Nexura
8
FVXS-F 8
Flexi jednotky
FLXS-B 9
Podstropné jednotky
NEW! FHQ-C9
AHQ-A & AHC-C
9
FUQ-C
10
!
W
E
N
Kazetové jednotky
FCQG-F s kruhovým výfukom
10
FCQHG-F s kruhovým výfukom a vysokým COP 10
11
NEW! FFQ-C úplne plochá kazetová jednotka
ACQ-B11
Kanálové jednotky
11
NEW! FDBQ-B & FDXS-F
FBQ-C8 12
FDQ-C & FDQ-B 12
ABQ-A & ABQ-B
12
→→ Technické údaje – Vonkajšie jednotky
→→ Ceny a Sezónna účinnosť –
Multi a Super-Multi-Plus kombinácie →→ Ceny a Sezónna účinnosť –
SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie RZQG-L / RZQSG-L / RZQ-C
Kombinácie pre štandardné aplikácie
Kombinácie pre technické chladenie
24
25
26
26
27
27
28
29
30
32
32
33
34
Ostatné
14
→→ ERQ Invertor kondenzačné jednotky ERQ-A, EKEQ-CB, EKEXV-, Príslušenstvo
→→ CYQ Vzduchové clony 35
35
36
CYQ-DK-F voľne visiaca
36
CYQ-DK-C kazetová
36
CYQ-DK-R zabudovaná
37
Príslušenstvo pre CYQ vzduchové clony37
→→ Vetracie jednotky
NEW! VAM-FA & VAM-FB vetranie s rekuperáciou
NEW! VH- elektrické ohrievače pre VAM jednotky
→→ Čističky vzduchu Ceny
Nástenné jednotky
FTXR-E / RXR-E Ururu Sarara
FTXG-JA / RXG-K DAIKIN Emura - strieborná
FTXG-JW / RXG-K Daikin Emura - biela
FTXS-K / RXS-K
FTXS-G / RXS-F FTX-JV/GV / RX-JV/GV FTXN-L9 / RXN-L9
FAQ-C Parapetné jednotky
FVXG-K / RXG-K Nexura
FVXS-F / RXS-K
22
23
23
MXS-E/F/H/K30
RXYSQ-P8, BPMKS a refnety
30
Pripojiteľné vnútorné jednotky pre
Multi a Super-Multi-Plus kombinácie
31
RXR-E Ururu Sarara
14
RXG-K 14
!
RXS-K
14
NEW
RXS-F15
RX-JV/GV 15
RXN-L9 15
RZQG-L Seasonal Smart
16
RZQSG-L Seasonal Classic
16
AZQS-B Siesta SkyAir
16
RZQ-C Super Invertor
17
MXS-E/F/G/H/K 17
RXYSQ-P817
→→ Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácie 21
MCK75J Ururu čistička so zvlhčovaním
MC70L čistička vzduchu
18
38
38
38
39
39
39
→→ Voliteľné príslušenstvo Split a SkyAir jednotiek 40
18
18
18
19
19
19
20
20
NEW! Ovládače a adaptéry pre vnútorné jednotky
40
Online Controller 41
Voliteľné príslušenstvo pre vonkajšie jednotky 41
Kombinačná tabuľka pre príslušenstvo
42-44
→→ Všeobecné obchodné podmienky 21
21
4
47
Novinky
6
19
NÁSTENNÁ JEDNOTKA - FTXS 35~50 k
→→ Prináša vyšší výkon, sviežosť a rovnako aj elegantný a diskrétny dizajn
nástenných jednotiek FTXS 20~25 K uvedených minulý rok
→→ Nie len dizajn, ale aj jedinečná hlučnosť (len 19 dB(A)) a sezónna energetická
účinnosť (energetická trieda až A++ )
→→ Dopĺňa portfólio nástenných jednotiek s výkonom od 1,5 kW do 5,0 kW, ktoré sú
teraz dostupné s rovnakým vzhľadom
9
22
PODSTROPNÁ JEDNOTKA - Fhq-c
→→ Nový dizajn s jasne bielou farbou rozširuje celú radu
→→ Nízka spotreba energie vďaka DC invertor ventilátorom
→→ Štandardne možnosť pripojenia k Daikin centrálnym ovládačom (DIII-Net )
10
23
4-VÝFUKOVÁ PODSTROPNÁ JEDNOTKA - FUQ-C
→→ Nový dizajn s jasne bielou farbou s novými funkciami ako individuálne
ovládanie výfukových klapiek a automatických otáčok ventilátora
→→ Sezónna energetická účinnosť (energetická trieda až A++ ) vďaka novému
výmenníku, DC invertor ventilátoru a DC čerpadlu kondenzátu
→→ Štandardne možnosť pripojenia k Daikin centrálnym ovládačom (DIII-Net )
11
26
ÚPLNE PLOCHÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA - FFQ-C
→→ Integruje úplne plochý dekoračný panel vysoký len 8 mm s podhľadom
→→ Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra - dekoračný panel neprekrýva
susedné kazety
→→ Individuálne ovládanie výfukových klapiek s voliteľným snímačom prítomnosti a
podlahovým snímačom pre inteligentné automatické ovládanie klapiek
→→ Štandardne možnosť pripojenia k Daikin centrálnym ovládačom (DIII-Net )
11
27
TENKÁ KANÁLOVÁ JEDNOTKA - FdXS-f
→→ Nízka spotreba energie vďaka DC invertor ventilátorom
→→ Teraz kompatibilná s príslušenstvom pre SkyAir vnútorné jednotky
→→ Možnosť použitia pre aplikácie Twin, Triple alebo Double-Twin spolu so SkyAir
vonkajšími jednotkami
→→ POZNÁMKY
A.E.C. - Ročná spotreba energie (Annual Energy Consumption)
Nominálne EER (Eurovent 2012) - energetická účinnosť pri chladení (35°CDB vonkajšia teplota, 27°CDB vnútorná teplota, nominálny výkon)
Nominálne COP (Eurovent 2012) - koeficient výkonnosti pri vykurovaní (7°CDB vonkajšia teplota, 20°CDB vnútorná teplota, nominálny výkon)
Všetky jednotky v cenníku (okrem vetracích jednotiek s rekuperáciou, čističiek vzduchu a príslušenstva) pracujú s chladivom R410A , ktoré má hodnotu GWP 1975.
Únik chladiva sa podieľa na globálnom otepľovaní. Chladivá s menším vplyvom na globálne otepľovanie (GWP) sa pri úniku do atmosféry podieľajú na otepľovaní
menej ako chladivá s vyšším GWP. Všetky zariadenia v cenníku majú hodnotu GWP = 1975. To znamená, že pri úniku 1 kg tohto chladiva do atmosféry bude dopad na
globálne otepľovanie 1975 krát vyšší ako pri 1 kg CO2 počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu alebo nerozoberajte
výrobok sami, vždy sa opýtajte odborníka.
Cenník je platný od 1. apríla 2013. Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky ceny sú cenníkové a bez DPH pri akceptovaní
Všeobecných obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo http://www.daikin.sk). Vyhradzujeme si práva na tlačové chyby a
zmeny modelov.
5
→
Technické údaje – Vnútorné jednotky
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTXR-E Ururu Sarara
T echnologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, zvlhčovaním bez
pripojenia na rozvod vody a s vetraním čerstvým vzduchom
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FTXR28E
FTXR42E
FTXR50E
1,55/2,8/3,6
1,3/3,6/5,0
1,55/4,2/4,6
1,3/5,1/5,6
Biela
305x890x209
14
58
58
42/35/27/24
42/36/29/26
6,35
9,52
18 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
1,55/5,0/5,5
1,3/6,0/6,2
55
57
39/33/26/23
41/35/28/25
60
60
44/37/29/26
44/38/31/28
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTXG-J DAIKIN Emura
emura
Ikonický dizajn a inžinierska elegancia
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FTXG25JA
FTXG35JA
FTXG50JA
FTXG25JW
FTXG35JW
FTXG50JW
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,0/5,0
Hliníková
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,0/5,0
Matná kryštáľovo biela
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
295x915x155
11
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25
6,35
12,7
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
9,5
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTXS-K / CTXS-K
9,5
12,7
NEW!
Diskrétny a moderný dizajn s vysokokvalitnou matnou kryštáľovo-bielou povrchovou
úpravou - jej jemné krivky sa hodia ku všetkým interiérovým dekoráciám
CTXS15K
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
CTXS35K
NEW!
NEW!
NEW!
Len pre MultiSplit
kombináciu
FTXS20K
FTXS25K
Len pre MultiSplit
kombináciu
FTXS35K
FTXS42K
FTXS50K
cca. 1,5*
cca. 1,7*
1,3/2,0/2,8
1,3/2,5/4,3
1,3/2,5/3,2
1,3/2,8/4,7
cca. 3,5*
cca. 4,0*
Biela
1,4/3,5/4,0
1,4/4,0/5,2
1,7/4,2/5,0
1,7/5,4/6,0
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,5
59/59/45/37/29/19
45/39/29/19
298x900x215
11
59/59/45/39/33/21
45/39/33/22
60/60/46/40/34/23
47/40/34/24
-/53
-/54
37/31/25/21
38/33/28/21
289x780x215
8
-/56
-/57
-/56
-/57
40/32/24/19
41/33/25/19
40/34/27/19
41/34/27/19
-/58
-/57
42/35/28/21
41/36/30/21
6,35
9,52
9,5
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
* Presné hodnoty závisia od voľby MultiSplit kombinácie.
6
12,7
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTXS-G
Vysokovýkonné jednotky s bohatými funkciami ako inteligentné oko a 3D prúdenie
vzduchu
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FTXS60G
FTXS71G
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
Biela
290x1,050x250
12
61/60/45/41/36/33
44/40/35/32
62/62/46/42/37/34
46/42/37/34
6,35
12,7
15,9
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTX-JV/GV
So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
1,3/2,0/2,6
1,3/2,5/3,5
1,3/2,5/3,0
1,3/2,8/4,0
1,3/3,3/3,8
1,3/3,5/4,8
1,7/5,0/6,0
1,7/5,8/7,7
1,7/6,0/6,7
1,7/7,0/8,0
2,3/7,1/8,5
2,3/8,2/10,2
55
55
39/33/25/22
39/34/28/25
283x770x198
7
56
56
40/33/26/22
40/34/28/25
59
58
43/39/34/31
42/38/33/30
290x1,050x238
12
61
60
45/41/36/33
44/40/35/32
62
62
46/42/37/34
46/42/37/34
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
57
57
41/34/27/23
41/35/29/26
6,35
9,52
12,7
15,9
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Split sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FTXN-L9
Náš klasický model, ktorý stále určuje vyšší štandard
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
VхŠхH
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
FTXN25L9
FTXN35L9
FTXN50L9
FTXN60L9
-/2,5/-/2,8/-
-/3,3/-/3,5/-
-/5,5/-/5,6/-
-/6,2/-/6,4/-
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
A
288x800x212
9
53
53
40/34/29/24
40/34/29/24
310x1,065x229
14
54
54
41/34/30/25
41/34/30/25
55
55
40/38/35/32
40/38/35/32
61
61
43/41/37/33
43/41/37/33
6,35
9,5
16 (Gravitačne)
12,7
15,9
18 (Gravitačne)
1~/50/220-240
15
7
20
→
Technické údaje – Vnútorné jednotky
Sky air sÉRIA - NÁSTENNÁ JEDNOTKA
→→ FAQ-C
Nástenná jednotka s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
FAQ71C
FAQ100C
-/6,8/-/7,5/-
-/9,5/-/10,8/Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
290x1,050x238
13
61/58/56
61/58/56
45/42/40
45/42/40
340x1,200x240
17
65/62/58
65/62/58
49/45/41
49/45/41
9,52
15,9
VP13 (ID 13/OD 18) (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Logo grijs
Split sÉRIA - PARAPETNÁ JEDNOTKA
→→ FVXG-K Nexura
Vysoko účinné chladenie a vykurovanie s funkciou sálavého tepla
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke/Tiché/Sálavé
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
Biela (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22
55
56
39/33/27/24
40/33/27/23/19
6,35
1,4/5,0/5,6
1,4/5,8/8,1
54
55
38/32/26/23
39/32/26/22/19
9,5
56
58
44/40/36/32
46/40/34/30/26
12,7
18 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Split sÉRIA - PARAPETNÁ JEDNOTKA
→→ FVXS-F
Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Nom. ot.
výkon
Vykurovanie Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
Biela
600x700x210
14
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
6,35
1,4/5,0/5,6
1,4/5,8/8,1
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23
9,5
12,7
20 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
8
56
57
44/40/36/32
45/40/36/32
Split sÉRIA - flexi JEDNOTKA
→→ FLXS-B
Môže byť montovaná na stene, strope alebo na šikmom strope v podkroví
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
1,2/2,5/3,0
1,2/3,4/4,5
1,2/3,5/3,8
1,2/4,0/5,0
0,9/4,9/5,3
0,9/6,1/7,5
FLXS60B
For multi-split combinations
only
cca. 6,0*
cca. 7,0*
Mandľovo biela
490x1,050x200
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
16
53
53
37/34/31/28
37/34/31/29
17
54
55
38/35/32/29
39/36/33/30
63
62
47/43/39/36
46/41/35/33
64
63
48/45/41/39
47/42/37/34
6,35
9,5
12,7
18,0 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
* Presné hodnoty závisia od voľby MultiSplit kombinácie.
SKY AIR sÉRIA - PODSTROPNÁ JEDNOTKA
→→ FHQ-C
Nevyžaduje podhľad a šetrí miesto na stenách
NEW!
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
1,4/3,4/3,7
1,2/4,0/5,0
1,7/5,0/5,6
1,7/6,0/7,0
1,7/5,7/6,0
1,7/7,2/8,0
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
235x960x690
24
25
53/51/48
54/52/49
53/51/48
54/52/49
36/34/31
37/35/32
36/34/31
37/35/32
6,35
9,52
12,7
FHQ71C
-/6,8/-/7,5/Biela
235x1,270x690
31
32
54/52/50
55/53/51
54/52/50
55/53/51
37/35/33
38/36/34
37/35/33
38/36/34
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
-/9,5/-/10,8/-
-/12,0/-/13,5/-
-/13,4/-/15,5/-
60/56/52
60/56/52
42/38/34
42/38/34
235x1,590x690
38
62/59/55
62/59/55
44/41/37
44/41/37
9,52
15,9
64/60/56
64/60/56
46/42/38
46/42/38
VP20 (ID 20/OD 26) (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Siesta SKY AIR sÉRIA - PODSTROPNÁ JEDNOTKA
→→ AHQ-A a AHC-C
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
Poznámka: AHQ-A bude v druhej polovici roku 2013 nahradené jednotkami AHQ-C
Vnútorné jednotky
Približný výkon Chladenie
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Opláštenie
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie
Vysoké ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie
Vys./Nom./Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
AHQ71C
AHQ100C
AHQ125A
AHQ140A
7,6
8,1
9,7
11,4
12,6
15,4
13,5
16,6
260x1,786x634
65
69
69
52/50/49
52/50/49
285x1,902x680
70
70
70
56/53/46
56/53/46
Biela
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
Údaje budú upresnené
AHQ-C dostupnosť od júla 2013
9,52
15,9
- (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
9
→
Technické údaje – Vnútorné jednotky
Sky Air sÉRIA - 4-VÝFUKOVÁ PODSTROPNÁ JEDNOTKA
→→ FUQ-C
Jedinečná jednotka na trhu s jedinečnými vlastnosťami: 4-výfuková jednotka nevyžaduje
podhľad
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Opláštenie
Rozmery
Hmotnosť
Akustický
výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Farba
VхŠхH
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Chladenie Vys./Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie
FUQ71C
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
NEW!
FUQ100C
-/6,8/-/7,5/-
FUQ125C
-/9,5/-/10,8/Biela
198x950x950
-/12,0/-/13,5/-
25
59/56/51
59/56/51
41/38/35
41/38/35
26
64/60/55
65/61/56
64/60/55
65/61/56
46/42/39
47/43/40
46/42/39
47/43/40
9,52
15,9
VP25 (OD 32 / ID 25) (zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sky Air sÉRIA - KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM
→→ FCQG-F
Jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonanými funkciami a
príslušenstvom
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
VхŠхH
Model
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Chladenie Vysoké ot.
Chladenie Vysoké/Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
FCQG35F
FCQG50F
FCQG60F
FCQG71F
FCQG100F
3,4
4,2
5,0
5,8
5,7
7,0
6,8
7,5
9,5
10,8
FCQG125F
FCQG140F
12,0
13,4
13,5
15,5
204x840x840
246x840x840
18
19
21
24
BYCQ140D (štandard) / BYCQ140DW (celý biely) / BYCQ140DG (samočistiaci panel)
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
49
51
54
58
31/29/27
33/31/28
37/33/29
41/35/29
31/29/27
33/31/28
37/33/29
41/35/29
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (OD 32 / ID 25) (zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sky Air sÉRIA - KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM S VYSOKÝM COP
→→ FCQHG-F
Najúčinnejšia jednotka na trhu a jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
VхŠхH
Model
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Chladenie Vysoké ot.
Chladenie Vysoké/Nom./Nízke ot.
Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
FCQHG71F
FCQHG100F
FCQHG125F
FCQHG140F
6,8
7,5
9,5
10,8
12,0
13,5
13,4
15,5
288x840x840
25
26
BYCQ140D (štandard) / BYCQ140DW (celý biely) / BYCQ140DG (samočistiaci panel)
Biela (RAL 9010)
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950
5,5 / 5,5 / 11,5
53
61
36/33/29
39/33/44
45/40/35
45/41/37
36/33/29
39/33/44
45/40/35
45/41/37
9,52
15,9
VP25 (OD 32 / ID 25) (zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
10
Sky Air sÉRIA - ÚPLNE PLOCHÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA
→→ FFQ-C
Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600- dekoračný panel neprekrýva
susedné kazety a úplne splýva s podhľadom
Indoor unit
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Akustický tlak
Pripojenie
potrubia
Napájanie
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
VхŠхH
Model
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Chladenie Nom. ot.
Chladenie Vysoké/Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
NEW!
NEW!
FFQ25C
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
-/2,5/-/3,2/-
-/3,4/-/4,2/-
-/5,0/-/5,8/-
-/5,7/-/7,0/-
265x575x637
18
BYFQ60CW (úplne plochý - biely) / BYFQ60CS (úplne plochý - strieborný/biely) / BYFQ60B2 (štandardný - biely)
Biela (N9,5) / Biela (N9,5) + Strieborná (B471) / Biela (RAL 9010)
46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
2,8 / 2,8 / 2,7
49
52
56
61
32/29/25
35/30/25
39/34/27
44/38/32
6,35
9,5
12,7
VP20 (ID 20/OD 26) (zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
mm
kg
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
Siesta Sky Air sÉRIA - KAZETOVÁ JEDNOTKA
→→ ACQ-B
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
Indoor unit
Približný výkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Pripojenie
potrubia
Napájanie
ACQ71B
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
VхŠхH
Model
Farba
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Chladenie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Chladenie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Vykurovanie Vys./Nom./Nízke/Tichý režim
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
mm
kg
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
NEW!
ACQ100B
ACQ125B
-/7,4/-/8,3/265x820x820
31
-/9,5/-/12,1/-/10,8/-/13,5/300x820x820
39
ADP125A
Biela
82x990x990
4
54/50/48/47
56/54/53/52
60/56/54/53
41/38/35/32
44/41/38/36
47/44/43/41
41/38/35/32
44/41/38/36
47/44/43/41
9,5
15,9
19 (zabudované čerpadlo kondenzátu)
Napájanie z vonkajšej jednotky
Sky air sÉRIA - MALÁ a TENKÁ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
→→ FDBQ-B a FDXS-F
Jedinečne malá a jedinečne tenká - účinná, komfortná a úplne neviditeľná
Chladenie
NEW!
NEW!
NEW!
NEW!
Len pre MultiSplit
kombináciu
FDXS25F
FDXS35F
FDXS50F
FDXS60F
cca. 2,5*
cca. 3,4*
25
230x652x502
17
55/49
55/49
35/28
35/29
6,35
9,5
27,2 (Gravitačne)
1,3/2,4/3,0
1,4/3,4/3,8
1,7/5,0/5,3
1,7/6,0/6,5
1,3/3,2/4,5
1,4/4,0/5,0
1,7/5,8/6,0
FDBQ25B
Vnútorné jednotky
Približný výkon
NEW!
Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
výkon
Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Stredné/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Stredné/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
30
200x750x620
21
53/53/35/33/27
35/33/27
1,7/7,0/8,0
40
200x950x620
27
55/55/37/35/29
37/35/29
53/53/35/33/27
35/33/27
200x1,150x620
30
56/56/38/36/30
38/36/30
6,35
9,5
26 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
* Presné hodnoty závisia od voľby MultiSplit kombinácie.
11
12,7
→
Technické údaje – Vnútorné jednotky
Sky Air sÉRIA - ŠTANDARDNÁ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
→→ FBQ-C8
S reguláciou invertor ventilátora poskytuje funkciu Automatického nastavenia prietoku
vzduchu pomocou viac ako 10 voliteľných kriviek ventilátora
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Vysoké ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
FBQ35C8
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
A
A
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/1,7/5,7/6,0
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/7,0/40~120
50~120
30~100
300x1,400x700
300x700x700
300x1,000x700 300x1,000x700
34
45
25
34
57
61
66
63
57
37/29
38/32
40/33
37/29
37/29
38/32
40/33
41/34
37/29
9,52
6,35
9,5
12,7
15,9
VP25 (OD 32 / ID 25) (zabudované čerpadlo kondenzátu)
1~ / 50 / 220-240
1,2
1,6
2,1
16
-/3,4/-/4,2/-
-/5,0/-/5,8/-
Sky Air sÉRIA - KANÁLOVÁ JEDENOTKA S VYSOKÝM EXTERNÝM TLAKOM
→→ FDQ-C a FDQ-B
Výkonné jednotky pre centrálnu úpravu vzduchu a distribúciu cez veľké potrubné
systémy
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Nom. ot.
Hladina
Chladenie Vysoké/Nízke ot.
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
FDQ125C
kW
-/12,0/kW
-/13,5/Pa
50~200
mm
300x1,400x700
kg
45
dBA
66
dBA
40/33
dBA
40/33
mm
9,52
mm
15,9
mm
VP25 (OD32 /ID25) (zabudované čerp. kond.)
Hz / V
1~ / 50 / 220-240
A
2,9
A
FDQ200B
FDQ250B
-/20,0/-/23,0/-
-/24,1/-/26,4/250
450x1,400x900
45
81
45/45/9,52
82
47/47/12,7
22,2
25 (Gravitačne)
1~ / 50 / 230
-
16
Siesta Sky Air sÉRIA - KANÁLOVÁ JEDNOTKA
→→ ABQ-A a ABQ-B
Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie
Vnútorné jednotky
Približný výkon
Chladenie Min./Nom./Max.
Vykurovanie Min./Nom./Max.
Externý statický tlak
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke
Hladina
Chladenie Super vysoké/Vysoké/Nom./Nízke
akustického tlaku Vykurovanie Vys./Nom./Nízke ot.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Odvod kondenzátu
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
kW
kW
Pa
mm
kg
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz / V
ABQ71B
ABQ125A
ABQ140A
7,2
8,3
63~88
285x1,007,600
35
-/64/59/54
-
13,3
15,9
92~147
378x1,388x541
50
78/76/73/70
53/52/50/47
52/50/47
9,5
15,9
19 (Gravitačne)
Napájanie z vonkajšej jednotky
13,9
16,5
69~147
378x1,588x541
56
79/78/75/71
55/53/50/47
53/50/47
12
13
→
Technické údaje – Vonkajšie jednotky
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RXR-E Ururu Sarara
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXR-E Ururu Sarara
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vonk.-Vnút.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Max.
potrubia
Vonk.-Vnút.
Prevýšenie
Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RXR28E
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RXR42E
RXR50E
693x795x285
48
61
48
48
-10~43
-20~18
10
8
1~ / 50 / 220-240
14,5
16
59
46
46
62
48
50
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RXG-K
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXG-J a FVXG-K
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Vysoké/Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie
Vysoké/Tichý režim
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vonk.-Vnút.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Max.
potrubia
Vonk.-Vnút.
Prevýšenie
Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RXG25K
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RXG35K
RXG50K
64
735x825x300
48
63
550x765x285
34
62
46/43
47/44
48/44
48/45
-10~46
-15~20
20
15
30
20
1~ / 50 / 220-240
9,75
16
19,75
20
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RXS-K
NEW!
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXS-K, FVXS-F, FLXS-B, FDXS-F a Sky Air
vnútorné jednotky s malým výkonom
NEW!
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom./Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie
Nom./Tichý režim
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Vonk.-Vnút.
Dĺžka potrubia Max.
potrubia
Prevýšenie
Max.
Vonk.-Vnút.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RXS20K
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RXS25K
550x765x285
34
61
46/43
47/44
RXS35K
NEW!
RXS42K
NEW!
RXS50K
550x765x285
550x765x285
735x825x300
735x825x300
34
34
47
47
61
63
63
63
46/43
48/44
48/44
49/46
47/44
48/45
48/45
49/46
-10~46 (-15~46 s nastavením pre technické chladenie)
-15~18
20
20
30
15
15
20
1~ / 50 / 220-240
1~ / 50 / 220-240
8,0
bude upresnené (závisí od kombinácie vonk. a vnút. jednotky)
10
10
20
14
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RXS-F
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXS-G, FDXS-F a Sky Air vnútorné jednotky s
malým výkonom
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom./Tichý režim
akustického tlaku Vykurovanie
Nom./Tichý režim
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Max.
Vonk.-Vnút.
potrubia
Prevýšenie
Max.
Vonk.-Vnút.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RXS60F
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RXS71F
735x825x300
770x900x320
48
71
63
66
49/46
52/49
49/46
52/49
-10~46 (-15~46 s nastavením pre technické chladenie)
-15~20
30
20
1~ / 50 / 220-240
19,8
20
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RX-JV/GV
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTX-JV/GV
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Max.
Vonk.-Vnút.
potrubia
Prevýšenie
Max.
Vonk.-Vnút.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RX20JV
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RX25JV
RX35JV
RX50GV
30
62
48
48
48
61
47
48
550x658x275
RX60GV
735x825x300
28
60
46
47
48
63
49
49
RX71GV
770x900x320
71
65
52
52
10~46
-15~20
15
12
30
20
1~ / 50 / 220-240
14,5
16
19,8
20
Split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RXN-L9
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky FTXN-L
Vonkajšie jednotky
VхŠхH
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom.
Hladina
Chladenie
Nom.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Max.
Vonk.-Vnút.
potrubia
Prevýšenie
Max.
Vonk.-Vnút.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
RXN25L9
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
RXN35L9
RXN50L9
550 x 658 x 289
28
60
46
-
RXN60L9
735x855x328
49
30
62
48
-
65
51
-
66
51
52
10°C - 46°C
-15°C - 18°C
15
12
30
20
Napájanie z vnútornej jednotky
15
→
Technické údaje – Vonkajšie jednotky
Seasonal Smart Sky Air sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RZQG-L
Seasonal Smart
Jednotky pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce najvyššie sezónne účinnosti na trhu.
Pripojiteľné ku všetkým aktuálnym Sky Air vnútorným jednotkám
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
mm
990x940x320
kg
78
dBA
64
dBA
48
dBA
50
dBA
43
°CDB
°CWB
m
50
m
Hz / V
A
A
20
1.430x940x320
102
67
51
53
45
66
50
52
990x940x320
80
69
64
52
48
50
43
-15 ~ 50
-20 ~ 15,5
50
66
50
52
1.430x940x320
101
67
51
53
45
69
52
75
75
30
30
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky
32
16
20
Údaje sú predbežné
Seasonal Classic Sky Air sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RZQSG-L
Jednotky pre klasické komfortné aplikácie. Pripojiteľné ku všetkým aktuálnym Sky Air
vnútorným jednotkám (okrem FUQ-C)
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný režim Úroveň 1
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSGL100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
770x900x320
67
65
49
51
47
990x940x320
81
69
53
57
70
54
58
49
1,430x940x320
102
69
53
54
990x940x320
82
69
53
57
1.430x940x320
101
69
53
54
70
54
58
49
-5 ~ 46
-15 ~ 15.5
30
15
50
50
30
30
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky
32
20
20
Údaje sú predbežné
Siesta Sky Air sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ AZQS-B
Vonkajšie jednotky pre vnútorné jednotky AHQ, ACQ a ABQ série Siesta Sky Air
Vonkajšie jednotky
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
potrubia
Prevýšenie
Vonk.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
AZQS71BV1
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
770x900x320
67
64
48
50
30
15
20
AZQS100BV1
AZQS125BV1
990x940x320
81
70
53
57
71
54
58
AZQS140BV1
1,430x940x320
102
70
53
54
-5 ~ 46
-15 ~ 15.5
AZQS100BY1
AZQS125BY1
990x940x320
82
70
53
57
71
54
58
AZQS140BY1
1.430x940x320
101
70
53
54
50
50
30
30
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky
32
20
16
super invertOr Sky Air sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ RZQ-C
Vonkajšie jednotky s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie, umožňuje pripojenie
jedenej až 25kW vnútornej jednotky alebo až štyroch 6kW vnútorných jednotiek.
Vonkajšie jednotky
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Hladina akustického
tlaku
Prevádzkový
rozsah
Pripojenie
potrubia
Napájanie
RZQ200C
VхŠхH
Nom. ot.
Nom. ot.
mm
kg
dBA
dBA
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
°CDB
°CWB
m
m
Hz / V
A
A
RZQ250C
1.680x930x765
183
184
78
57
-5 ~ 46
-15 ~ 15
100
30
3N~ / 50 / 380-415
14~19 (Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky)
20 / 25 (Závisí od kombinácie vonkajšej a vnútornej jednotky)
Multi split sÉRIA - VONKAJŠIE JEDNOTKY
→→ MXS-E/F/G/H/K
Multi-split vonkajšie jednotky pre individuálnu reguláciu klímy 2 až 5 vnútorných jednotiek
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Vysoké/Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Celk. dĺžka potrubia System
Actual
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Vnút.-Vnút. Max.
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
m
Hz / V
A
A
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
4,0
4,4
5,0
5,7
4,0
4,6
2
550x765x285
38
42
-/62
-/63
47
48
48
50
735x826x300
49
59/46
47
6,35x2
9,52x1
12,7x1
9,52x3
30
10,5
16
13,4
30
9,0
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
5,2
6,8
6,8
8,0
9,0
6,8
8,6
8,6
9,6
10,4
2~3
2~4
2~5
735x826x300
770x900x320
49
58
72
73
-/59
-/61
-/62
-/66
46
48
52
47
49
52
10 ~ 46
-15 ~ 15,5
6,35x3
6,35x4
6,35x5
9,52x2, 12,7x1
9,52x1, 12,7x2
9,52x2, 12,7x2 9,52x1, 12,7x1, 15,9x2 9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
50
60
70
75
15
7,5
1~ / 50 / 230
18,5
17,5
18,5
20
super multi plus: VRV III-S PRE REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
→→ RXYSQ-P8
Systém pre veľké rezidenčné / malé komerčné aplikácie, poskytuje individuálnu reguláciu
klímy pre max. 9 vnútorných jednotiek.
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Max. počet pripojiteľných vnútorných jednotiek
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Akustický výkon
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Vonk.tepl. Min.~Max.
rozsah
Vykurovanie
Vonk.tepl. Min.~Max.
Pripojenie
Kvapalina
potrubia
Plyn
Celk. dĺžka potrubia System
Actual
Vonk.-Vnút. Max.
Prevýšenie
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie
Minimálny prúd (MCA)
Maximálne istenie (MFA)
kW
kW
mm
kg
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
m
Hz / V
A
A
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
12,6
14,2
8
14,0
16,0
9
15,5
18,0
9
12,6
14,2
8
14,0
16,0
9
15,5
18,0
9
66
50
52
67
51
53
69
53
55
1,345x900x320
120
66
50
52
67
51
53
69
53
55
-5 ~ 46
-20 ~ 15,5
9,52
19,1
115
135
145
115
135
40 (Vonkajšia jednotka vyššie) / 30 (Vnútorné jednotky vyššie)
1N~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
27,0
13,5
32
16
17
145
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FTXR-E / RXR-E
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FTXR28E
FTXR42E
FTXR50E
RXR28E
RXR42E
RXR50E
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,55/2,8/3,6 1,30/3,6/5,00
B
2,8
4,91
200
A++
4,0
5,08
1,101
1,55/4,2/4,60 1,30/5,1/5,6
A
4,2
5,46
269
A+
4,9
4,50
1,523
1,55/5,0/5,50 1,30/6,0/6,20
A
5,0
5,22
335
A+
5,6
4,27
1,834
Chladiaci
výkon
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
667,00
719,00
996,00
€
1.256,00
1.465,00
1.850,00
€
1.923,00
2.184,00
2.846,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXR-E
Názov
KPMH974A402
KPMH974A42
KAF974B41
KAF963A43
KAFS974A4
KAF974B43
Popis
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
2m predĺženie zvlhčovacej hadice
10m náhrada zvlhčovacej hadice
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Náhradný filter čerstvého vzduchu (odporúčaná výmena každý 1 rok)
Náhradná Streamer jednotka (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Náhradný deodorizačný filter pre Streamer (odporúčaná výmena každé 3 roky)
→→ FTXG-JA / RXG-K
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FTXG25JA
FTXG35JA
FTXG50JA
RXG25K
RXG35K
RXG50K
kW
1,3/2,5 /3,0
1,4/3,5 /3,8
1,7/5,0 /5,3
Cena €
súčasť
79,00
200,00
na požiadanie
37,00
na požiadanie
na požiadanie
emura
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,3/3,4 /4,5
A++
2,5
6,53
134
A+
2,8
4,34
903
1,4/4,0 /5,0
A++
3,5
6,51
188
A+
3,3
4,23
1,091
1,7/5,8 /6,5
A
5,0
5,45
321
A
4,6
3,87
1,660
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
668,00
791,00
981,00
€
933,00
1.090,00
1.471,00
€
1.601,00
1.881,00
2.452,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXG-JA
Názov
Popis
5003653
5003654
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Bočný panel pre pripojenie potrubia z pravej strany, farba hliníková
Bočný panel pre pripojenie potrubia z ľavej strany, farba hliníková
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
→→ FTXG-JW / RXG-K
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FTXG25JW
FTXG35JW
FTXG50JW
RXG25K
RXG35K
RXG50K
kW
1,3/2,5 /3,0
1,4/3,5 /3,8
1,7/5,0 /5,3
súčasť
65,00
65,00
na požiadanie
emura
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,3/3,4 /4,5
A++
2,5
6,53
134
A+
2,8
4,34
903
1,4/4,0 /5,0
A++
3,5
6,51
188
A+
3,3
4,23
1,091
1,7/5,8 /6,5
A
5,0
5,45
321
A
4,6
3,87
1,660
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
559,00
659,00
821,00
€
933,00
1.090,00
1.471,00
€
1.492,00
1.749,00
2.292,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXG-JW
Názov
Popis
5003651
5003652
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Bočný panel pre pripojenie potrubia z pravej strany, farba biela
Bočný panel pre pripojenie potrubia z ľavej strany, farba biela
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
* Ročná spotreba energie
18
súčasť
45,00
45,00
na požiadanie
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FTXS-K / RXS-K
Vnútorná
jednotka
FTXS20K
FTXS25K
FTXS35K
FTXS42K
FTXS50K
CTXS15K
CTXS35K
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
RXS20K
1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/4,3
A+
2,0
5,71
123
A++
2,3
4,75
678
RXS25K
1,3/2,5/3,2 1,3/2,8/4,7
A++
2,5
6,37
137
A++
2,5
4,63
755
RXS35K
1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2
A++
3,5
6,89
178
A++
3,6
5,03
1,002
RXS42K
1,7/4,2/5,0 1,7/5,4/6,0
A++
4,2
6,20
237
A+
4,0
4,10
1,366
RXS50K
1,7/5,0/5,3 1,7/5,8/6,5
A++
5,0
6,35
276
A+
4,6
4,45
1,447
Len pre Multi Split aplikáciu - pozri stranu 30-31 pre Multi Split kombinácie
Len pre Multi Split aplikáciu - pozri stranu 30-31 pre Multi Split kombinácie
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vnútorná
jednotka
€
407,00
443,00
525,00
628,00
760,00
378,00
513,00
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
699,00
762,00
891,00
1.068,00
1.157,00
€
1.106,00
1.205,00
1.416,00
1.696,00
1.917,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXS-K / CTXS-K
Názov
Popis
KRP980A1
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Adaptér pre pripojenie príslušenstva ovládania (port S21) - len pre CTXS15~35K a FTXS20~25K
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
súčasť
111,00
na požiadanie
→→ FTXS-G / RXS-F
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FTXS60G
FTXS71G
RXS60F
RXS71F
kW
1,7/6,0/6,7
2,3/7,1/8,5
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,7/7,0/8,0
A
6,0
5,35
393
A
4,8
3,75
1,790
2,3/8,2/10,2
A
7,1
5,23
475
A
6,5
3,59
2,529
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
948,00
1.090,00
€
1.331,00
1.530,00
€
2.279,00
2.620,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXS-G
Názov
Popis
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
súčasť
na požiadanie
→→ FTX-JV/GV / RX-JV/GV
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FTX20JV
FTX25JV
FTX35JV
FTX50GV
FTX60GV
FTX71GV
RX20JV
RX25JV
RX35JV
RX50GV
RX60GV
RX71GV
kW
1,3/2,0 /2,6
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,3 /3,8
1,7/5,0 /6,0
1,7/6,0 /6,7
2,3/7,1 /8,5
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,3/2,5 /3,5
A+
2,0
5,63
124
A++
2,2
4,67
659
1,3/2,8 /4,0
A+
2,5
5,66
155
A+
2,4
4,50
746
1,3/3,5 /4,8
A+
3,3
5,63
204
A+
2,8
4,14
945
1,7/5,8 /7,7
A+
5,0
5,10
311
A+
4,6
4,08
1,577
1,7/7,0 /8,0
A
6,0
4,93
412
A
4,8
3,74
1,795
2,3/8,2 /10,2
B
7,1
4,93
504
A
6,5
3,45
2,634
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
323,00
351,00
414,00
549,00
660,00
780,00
€
483,00
527,00
621,00
824,00
989,00
1.172,00
€
806,00
878,00
1.035,00
1.373,00
1.649,00
1.952,00
Príslušenstvo pre jednotky FTX-JV / FTX-GV
Názov
Popis
KRP980A1
KAF970A46
KAF952B42
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Adaptér pre pripojenie príslušenstva ovládania (port S21) - len pre FTX-JV
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter pre FTX-JV (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter pre FTX-GV (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
19
súčasť
111,00
na požiadanie
75,00
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FTXN-L9 / RXN-L9
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FTXN25L9
FTXN35L9
FTXN50L9
FTXN60L9
RXN25L9
RXN35L9
RXN50L9
RXN60L9
kW
-/2,5/-/3,2/-/5,5/-/6,2/-
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
-/2,8/A
2,5
5,29
167
A
1,9
3,62
740
-/3,5/A
3,3
5,48
213
A
2,4
3,81
864
-/5,6/A
5,5
5,50
347
A
4,4
3,46
1,780
-/6,4/A
6,2
5,24
415
A
4,5
3,48
1,802
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
243,00
276,00
333,00
500,00
€
364,00
413,00
692,00
747,00
€
607,00
689,00
1.025,00
1.247,00
Príslušenstvo pre jednotky FTXN-L
Názov
-
Popis
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Cena €
súčasť
→→ FAQ-C Split kombinácia
Seasonal Smart kombinácia
Seasonal Smart
Chladiaci
výkon
1-fáza
(230V)
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
€
€
€
FAQ71C
RZQG71L8V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,51
366
A+
6,3
4,02
2,205
1.082,00
2.281,00
3.363,00
FAQ100C
RZQG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,11
545
A+
10,2
4,01
3,560
1.133,00
2.862,00
3.995,00
FAQ71C
RZQG71L8Y1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,51
366
A+
6,3
4,02
2,205
1.082,00
2.349,00
3.431,00
FAQ100C
RZQG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,11
545
A+
10,2
4,01
3,560
1.133,00
2.893,00
4.026,00
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
kW
3-fázy
(400V)
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
Seasonal Classic kombinácia
Chladiaci
výkon
Vonkajšia
jednotka
€
€
€
FAQ71C
RZQSG71L3V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A+
6,8
6,05
394
A
6,0
3,90
2,155
1.082,00
1.690,00
2.772,00
FAQ100C
RZQSG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A+
9,5
5,61
593
A+
6,8
4,01
2,368
1.133,00
2.123,00
3.256,00
FAQ100C
RZQSG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A+
9,5
5,61
593
A+
6,8
4,01
2,376
1.133,00
2.186,00
3.319,00
1-fáza
(230V)
kW
3-fázy
(400V)
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
Vnútorná
jednotka
Príslušenstvo pre jednotky FAQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC7EB518
BRC1E52B
K-KDU572EVE
Infra-červený diaľkový ovládač
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Externé čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlak)
209,00
148,00
770,00
* Ročná spotreba energie
20
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
Logo grijs
→→ FVXG-K / RXG-K
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
RXG25K
RXG35K
RXG50K
kW
1,3/2,5 /3,0
1,4/3,5 /3,8
1,7/5,0 /5,6
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,3/3,4 /4,5
A++
2,5
6,46
135
A+
2,8
4,56
858
1,4/4,5 /5,0
A++
3,5
6,33
194
A
3,1
3,93
1,103
1,7/5,8 /8,1
A
5,0
5,31
330
A+
4,6
4,13
1,558
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
677,00
804,00
1.163,00
€
933,00
1.090,00
1.471,00
€
1.610,00
1.894,00
2.634,00
Príslušenstvo pre jednotky FVXG-K
Názov
Popis
BKS028
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Podstavec pre montáž na podlahu
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
súčasť
526,00
na požiadanie
→→ FVXS-F / RXS-K
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FVXS25F
FVXS35F
FVXS50F
RXS25K
RXS35K
RXS50K
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,3/2,5/3,0 1,3/3,4/4,5
B
2,5
4,71
186
A+
2,6
4,38
830
1,4/3,50/3,8 1,4/4,50/5,0
B
3,5
4,93
248
A
2,9
3,83
1,060
1,4/5,0/5,6 1,4/5,8/8,1
A
5,0
5,53
317
A
4,8
3,62
1,853
Chladiaci
výkon
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
546,00
647,00
835,00
€
762,00
891,00
1.157,00
€
1.308,00
1.538,00
1.992,00
Príslušenstvo pre jednotky FVXS-F
Názov
Popis
KAF970A46
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
súčasť
na požiadanie
→→ FLXS-B / RXS-K
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
RXS25K
RXS35K
RXS50K
kW
1,2/2,5 /3,0
1,2/3,5 /3,8
0,9/4,9 /5,3
FLXS60B
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,2/3,4 /4,5
C
2,5
4,46
196
A
2,8
3,63
1,079
1,4/4,0 /5,0
C
3,5
4,49
273
A
2,9
3,42
1,185
0,9/6,1 /7,5
B
4,9
5,09
337
A
4,5
3,68
1,708
Len pre Multi Split aplikáciu - pozri stranu 30-31 pre Multi Split kombinácie
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
525,00
621,00
896,00
€
762,00
891,00
1.157,00
€
1.287,00
1.512,00
2.053,00
1.124,00
Príslušenstvo pre jednotky FLXS-B
Názov
Popis
KAZ917B42
KAF952B42
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Fotokatalytický deodorizačný filter (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Filter čistenia vzduchu (odporúčaná výmena každé 3 roky)
Cena €
21
súčasť
na požiadanie
75,00
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FHQ-C Split kombinácia
RXS kombinácia
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
RXS35K
RXS50K
RXS60F
kW
1,4/3,4/3,7
1,7/5,0/5,6
1,7/5,7/6,0
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
1,2/4,0/5,0
B
3,4
4,89
243
A
3,1
3,98
1,090
1,7/6,0/7,0
A
5,0
5,48
320
A
4,4
3,74
1,627
1,7/7,2/8,0
A
7,2
5,54
360
A
5,1
3,50
2,026
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.094,00
1.121,00
1.253,00
€
891,00
1.157,00
1.331,00
€
1.985,00
2.278,00
2.584,00
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
€
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
2.349,00
2.893,00
3.101,00
3.500,00
€
3.667,00
4.431,00
4.791,00
5.356,00
3.735,00
4.462,00
4.795,00
5.362,00
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
€
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
€
3.076,00
3.692,00
3.991,00
4.387,00
3.755,00
4.060,00
4.462,00
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Smart kombinácia
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
Chladiaci
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
Seasonal Smart
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
-/7,5/A++
6,8
6,95
343
A+
7,6
4,32
2,462
-/10,8/A++
9,5
6,11
546
A++
11,3
4,61
3,433
-/13,5/A+
12,0
6,01
699
A+
14,3
4,23
4,677
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,31
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,63
-/7,5/A++
6,8
6,95
343
A+
7,6
4,32
2,462
-/10,8/A++
9,5
6,11
546
A++
11,3
4,61
3,433
-/13,5/A+
12,0
6,01
699
A+
14,3
4,23
4,677
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,31
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,63
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Classic kombinácia
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
Chladiaci
výkon
Vykurovací
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
kW
-/7,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-/10,8/-/13,5/-/15,5/-
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kWh
kW
kWh
A+
6,8
5,61
425
A
7,6
3,90
2,727
A+
9,5
5,61
593
A
7,6
3,91
2,720
A+
12,0
5,61
749
A+
7,6
4,01
2,653
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A+
9,5
5,61
593
A
7,6
3,91
2,720
A+
12,0
5,61
749
A+
7,6
4,01
2,653
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Príslušenstvo pre jednotky FHQ-C
Názov
BRC7G53
BRC1E52B
KDDQ50A140
KDU50P60
KDU50P140
Popis
Infra-červený diaľkový ovládač
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Sada pre prívod čerstvého vzduchu
Čerpadlo kondenzátu pre FHQ35~60C
Čerpadlo kondenzátu pre FHQ71~140C
* Ročná spotreba energie
22
Cena €
355,00
148,00
224,00
na požiadanie
na požiadanie
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
→→ AHQ-A & AHQ-C / AZQS-B
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
AHQ71C
AHQ100C
AHQ125A
AHQ140A
AHQ100C
AHQ125A
AHQ140A
AZQS71BV1
AZQS100BV1
AZQS125BV1
AZQS140BV1
AZQS100BY1
AZQS125BY1
AZQS140BY1
Chladiaci
výkon
kW
~ 7,1
~ 10,0
~ 12,6
~ 13,5
~ 10,0
~ 12,6
~ 13,5
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
~ 8,1
~ 11,4
bude upresnené
~ 15,4
~ 16,6
~ 11,4
~ 15,4
bude upresnené
~ 16,6
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
991,00
1.122,00
1.211,00
1.331,00
1.122,00
1.211,00
1.331,00
€
1.436,00
1.804,00
1.952,00
2.145,00
1.841,00
1.991,00
2.188,00
€
2.427,00
2.926,00
3.163,00
3.476,00
2.963,00
3.202,00
3.519,00
Príslušenstvo pre jednotky AHQ-A a AHQ-C
Názov
Popis
Cena €
ARCWB
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
Voliteľný káblový ovládač
súčasť
122,00
→→ FUQ-C / Seasonal Smart
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Seasonal Smart
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
Chladiaci
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
-/7,5/A++
6,8
6,50
367
A+
7,6
4,20
2,533
-/10,8/A++
9,5
6,11
545
A+
11,3
4,50
3,517
-/13,5/A+
12,0
5,61
749
A+
14,1
4,44
4,456
-/7,5/A++
6,8
6,50
367
A+
7,6
4,20
2,533
-/10,8/A++
9,5
6,11
545
A+
11,3
4,50
3,517
-/13,5/A+
12,0
5,61
749
A+
14,1
4,44
4,456
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.541,00
1.892,00
2.093,00
1.541,00
1.892,00
2.093,00
€
2.281,00
2.862,00
3.097,00
2.349,00
2.893,00
3.101,00
€
3.822,00
4.754,00
5.190,00
3.890,00
4.785,00
5.194,00
Príslušenstvo pre jednotky FUQ-C
Názov
Popis
BRC7C58
BRC1E52B
KDBHP49B140
KDBTP49B140
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Dekoračný panel pre zaslepený výfuk vzduchu
23
Cena €
464,00
148,00
na požiadanie
na požiadanie
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FCQG-F Split kombinácia
RXS kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
kW
FCQG35F
(BYCQ140D)
FCQG50F
(BYCQ140D)
FCQG60F
(BYCQ140D)
Vykurovací
Chladenie
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RXS35K
-/3,4/-
-/4,2/-
A
3,5
5,34
230
A++
3,3
4,74
981
RXS50K
-/5,0/-
-/5,8/-
A+
5,0
5,89
297
A+
4,4
4,24
1,442
RXS60F
-/5,7/-
-/7,0/-
A+
5,7
5,74
347
A
4,7
3,87
1,702
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
711,00
(267,00)
739,00
(267,00)
763,00
(267,00)
Seasonal Smart kombinácia
Chladiaci
výkon
3-fázy (400V)
1-fáza (230V)
kW
FCQG71F
(BYCQ140D)
FCQG100F
(BYCQ140D)
FCQG125F
(BYCQ140D)
FCQG140F
(BYCQ140D)
FCQG71F
(BYCQ140D)
FCQG100F
(BYCQ140D)
FCQG125F
(BYCQ140D)
FCQG140F
(BYCQ140D)
Cena za
komplet
€
€
891,00
1.869,00
1.157,00
2.163,00
1.331,00
2.361,00
Seasonal Smart
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací
Chladenie
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RZQG71L8V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,81
350
A+
6,7
4,20
2,111
RZQG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,80
489
A++
11,3
4,61
3,433
RZQG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A+
12,0
6,00
700
A+
12,7
4,10
4,324
RZQG140L7V1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
RZQG71L8Y1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,81
350
A+
6,7
4,20
2,111
RZQG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,80
489
A++
11,3
4,61
3,433
RZQG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A+
12,0
6,00
700
A+
12,7
4,10
4,324
RZQG140LY1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
2.281,00
3.408,00
2.862,00
4.303,00
3.097,00
4.896,00
3.494,00
5.440,00
2.349,00
3.476,00
2.893,00
4.334,00
3.101,00
4.900,00
3.500,00
5.446,00
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
1.690,00
2.817,00
2.123,00
3.564,00
2.297,00
4.096,00
2.525,00
4.471,00
2.186,00
3.627,00
2.366,00
4.165,00
2.600,00
4.546,00
Seasonal Classic kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
3-fázy (400V)
1-fáza (230V)
kW
FCQG71F
(BYCQ140D)
FCQG100F
(BYCQ140D)
FCQG125F
(BYCQ140D)
FCQG140F
(BYCQ140D)
FCQG100F
(BYCQ140D)
FCQG125F
(BYCQ140D)
FCQG140F
(BYCQ140D)
Chladenie
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RZQSG71L3V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A+
6,8
6,10
391
A+
6,3
4,10
2,162
RZQSG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,50
512
A+
7,6
4,10
2,594
RZQSG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,30
793
A+
8,0
4,01
2,803
RZQSG140LV1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
RZQSG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,50
512
A+
7,6
4,10
2,594
RZQSG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,30
793
A+
8,0
4,01
2,803
RZQSG140LY1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
Príslušenstvo pre jednotky FCQG-F
Názov
Popis
Cena €
BRC7FA532F
BRC1E52B
BRYQ140A
BYCQ140D
BYCQ140DG
BYCQ140DW
CE.KDDQ55B140
KDBHQ55B140
KAFP551K160
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prítomnosti a podlahový snímač - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Dekoračný panel (RAL9010) s bielymi lamelami
Sada pre vstup čerstvého vzduchu
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Náhradný filter s dlhou životnosťou
179,00
148,00
142,00
267,00
482,00
300,00
557,00
110,00
104,00
* Ročná spotreba energie
24
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FCQHG-F Split kombinácia
Seasonal Smart kombinácia
Seasonal Smart
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
3-fázy (400V)
1-fáza (230V)
kW
FCQHG71F
(BYCQ140D)
FCQHG100F
(BYCQ140D)
FCQHG125F
(BYCQ140D)
FCQHG140F
(BYCQ140D)
FCQHG71F
(BYCQ140D)
FCQHG100F
(BYCQ140D)
FCQHG125F
(BYCQ140D)
FCQHG140F
(BYCQ140D)
Vykurovací
Chladenie
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RZQG71L8V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
7,00
340
A+
7,6
4,54
2,343
RZQG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
7,00
475
A++
11,3
4,80
3,298
RZQG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A++
12,0
6,61
636
A++
12,7
4,63
3,829
RZQG140L7V1
-/13,4/-
-/15,5/-
RZQG71L8Y1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
7,00
340
A+
7,6
4,54
2,343
RZQG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
7,00
475
A++
11,3
4,80
3,298
RZQG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A++
12,0
6,61
636
A++
12,7
4,63
3,829
RZQG140LY1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,35
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,35
Nom. COP (Eurovent 2012): 4,12
Nom. COP (Eurovent 2012): 4,12
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
939,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
939,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
2.281,00
3.487,00
2.862,00
4.329,00
3.097,00
4.896,00
3.494,00
5.440,00
2.349,00
3.555,00
2.893,00
4.360,00
3.101,00
4.900,00
3.500,00
5.446,00
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
1.690,00
2.896,00
2.123,00
3.590,00
2.297,00
4.096,00
2.525,00
4.471,00
2.186,00
3.653,00
2.366,00
4.165,00
2.600,00
4.546,00
Seasonal Classic kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
3-fázy (400V)
1-fáza (230V)
kW
FCQHG71F
(BYCQ140D)
FCQHG100F
(BYCQ140D)
FCQHG125F
(BYCQ140D)
FCQHG140F
(BYCQ140D)
FCQHG100F
(BYCQ140D)
FCQHG125F
(BYCQ140D)
FCQHG140F
(BYCQ140D)
Chladenie
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RZQSG71L3V1
-/6,8/-
-/7,5/-
A++
6,8
6,50
367
A+
7,6
4,15
2,563
RZQSG100L8V1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,70
497
A+
8,0
4,30
2,614
RZQSG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,40
778
A+
8,0
4,10
2,741
RZQSG140LV1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
RZQSG100L8Y1
-/9,5/-
-/10,8/-
A++
9,5
6,70
497
A+
8,0
4,30
2,614
RZQSG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,40
778
A+
8,0
4,10
2,741
RZQSG140LY1
-/13,4/-
-/15,5/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
939,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
Príslušenstvo pre jednotky FCQHG-F
Názov
Popis
Cena €
BRC7FA532F
BRC1E52B
BRYQ140A
BYCQ140D
BYCQ140DG
BYCQ140DW
CE.KDDQ55B140
KDBHQ55B140
KAFP551K160
Infra-červený diaľkový ovládač - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prítomnosti a podlahový snímač - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet
Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Dekoračný panel (RAL9010) s bielymi lamelami
Sada pre vstup čerstvého vzduchu
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku
Náhradný filter s dlhou životnosťou
179,00
148,00
142,00
267,00
482,00
300,00
557,00
110,00
104,00
25
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FFQ-C / RXS-K
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
kW
FFQ25C
(BYFQ60CW)
FFQ35C
(BYFQ60CW)
FFQ50C
(BYFQ60CW)
FFQ60C
(BYFQ60CW)
Chladenie
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
RXS25K
-/2,5/-
-/3,2/-
A
2,5
5,25
168
A+
2,31
4,12
833
RXS35K
-/3,4/-
-/4,2/-
A+
3,4
5,73
198
A+
3,36
4,09
1,070
RXS50K
-/5,0/-
-/5,8/-
A+
5,0
5,78
283
A+
3,84
4,17
1,290
RXS60F
-/5,7/-
-/7,0/-
A+
5,7
5,87
319
A+
4,08
4,17
1,448
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
750,00
(176,00)
795,00
(176,00)
825,00
(176,00)
1.119,00
(176,00)
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
762,00
1.688,00
891,00
1.862,00
1.157,00
2.158,00
1.331,00
2.626,00
Príslušenstvo pre jednotky FFQ-C
Názov
Popis
Cena €
BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7E530
BRC1E52B
BRYQ60AW
BRYQ60AS
BYFQ60CW
BYFQ60CS
Infra-červený diaľkový ovládač for BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Infra-červený diaľkový ovládač for BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek
Infra-červený diaľkový ovládač for BYFQ60B2
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Snímač prítomnosti a podlahový snímač pre BYFQ60CW - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Snímač prítomnosti a podlahový snímač pre BYFQ60CS - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1E52B
Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet
Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná
Klasický dekoračný panel Euro-raster (vzhľad predchádzajúcej rady jednotiek 6000x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne
ovládanie klapiek
Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60CSada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60B2
Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inštalačného miesta v podhľade
180,00
180,00
180,00
148,00
142,00
142,00
176,00
188,00
BYFQ60B2
BDBHQ44C60
KDBHQ44B60
KDBQ44B60
176,00
110,00
110,00
492,00
→→ ACQ-B / AZQS-B
Vnút. jednotka Vonkajšia
(dekoračný panel) jednotka
Chladiaci
výkon
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
kW
ACQ71B
(ADP125A)
ACQ100B
(ADP125A)
ACQ125B
(ADP125A)
ACQ100B
(ADP125A)
ACQ125B
(ADP125A)
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
AZQS71BV1
7,4
8,3
B
6,8
4,65
512
A
6,3
3,41
2,599
AZQS100BV1
9,5
10,8
B
9,5
4,65
715
A
7,6
3,47
3,066
AZQS125BV1
12,1
13,5
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
AZQS100BY1
9,5
10,8
B
AZQS125BY1
12,1
13,5
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,01
9,5
4,65
715
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
A
7,6
3,47
3,066
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Vnút. jednotka
(dekoračný
panel)
€
616,00
(131,00)
857,00
(131,00)
1.132,00
(131,00)
857,00
(131,00)
1.132,00
(131,00)
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
1.436,00
2.183,00
1.804,00
2.792,00
1.952,00
3.215,00
1.841,00
2.829,00
1.991,00
3.254,00
Príslušenstvo pre jednotky ACQ-B
Názov
Popis
Cena €
ARCWB
ADP125A
Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť dekoračného panelu
Voliteľný káblový diaľkový ovládač
Dekoračný panel s infra-červeným diaľkovým ovládačom - Započítaný vyššie v cene za komplet
súčasť
122,00
131,00
* Ročná spotreba energie
26
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FDXS-F / RXS
Vnútorná
jednotka
FDXS25F
FDXS35F
FDXS50F
FDXS60F
FDBQ25B
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kW
kWh
kW
kWh
RXS25K
-/2,4/-/3,2/B
2,4
5,08
165
A+
2,6
4,19
869
RXS35K
-/3,4/-/4,0/B
3,4
4,82
247
A
2,9
3,81
1,066
RXS50K
-/5,0/-/5,8/A
5,0
5,12
342
A
3,5
3,41
1,438
RXS60F
-/6,0/-/7,0/A
6,0
5,50
382
A
4,0
3,51
1,596
Len pre Multi Split aplikáciu - pozri stranu 30-31 pre Multi Split kombinácie
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vnútorná
jednotka
€
368,00
462,00
735,00
955,00
628,00
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
762,00
891,00
1.157,00
1.331,00
€
1.130,00
1.353,00
1.892,00
2.286,00
Príslušenstvo pre jednotky FDXS-F a FDBQ-B
Názov
Popis
Cena €
BRC1E52B
BRC4C65
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Infra-červený diaľkový ovládač
148,00
148,00
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
→→ ABQ-A & ABQ-B / AZQS-B
Chladiaci
výkon
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vykurovací
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
~ 8,1
~ 15,4
bude upresnené
~ 16,6
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
ABQ71B
ABQ125A
ABQ140A
AZQS71BV1
AZQS125BV1
AZQS140BV1
kW
~ 7,4
~ 12,1
~ 13,5
ABQ125A
AZQS125BY1
~ 12,1
~ 15,4
ABQ140A
AZQS140BY1
~ 13,5
~ 16,6
tbude upresnené
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
911,00
1.164,00
1.305,00
€
1.436,00
1.952,00
2.145,00
€
2.347,00
3.116,00
3.450,00
1.164,00
1.991,00
3.155,00
1.305,00
2.188,00
3.493,00
Príslušenstvo pre jednotky AHQ-A a AHQ-C
Názov
Popis
Cena €
-
Káblový diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
súčasť
27
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FBQ-C8 Split kombinácia
RXS kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
RXS35K
RXS50K
RXS60F
kW
-/3,4/-/5,0/-/5,7/-
Vykurovací
Chladenie
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
-/4,0/C
3,5
4,33
-/5,5/B
4,9
4,96
-/7,0/A
6,0
5,17
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
283
A
2,9
346
A
4,5
406
A
4,8
SCOP
A.E.C.*
3,56
3,53
3,43
kWh
1 141
1 782
1 960
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
980,00
994,00
1.075,00
€
891,00
1.157,00
1.331,00
€
1.871,00
2.151,00
2.406,00
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
€
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
2.349,00
2.893,00
3.101,00
3.500,00
€
3.496,00
4.357,00
4.649,00
5.233,00
3.564,00
4.388,00
4.653,00
5.239,00
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
€
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
€
2.905,00
3.618,00
3.849,00
4.264,00
3.681,00
3.918,00
4.339,00
Seasonal Smart kombinácia
Seasonal Smart
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
RZQG71L8V1
RZQG100L8V1
RZQG125L8V1
RZQG140L7V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8Y1
RZQG125L8Y1
RZQG140LY1
Chladiaci
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
-/7,5/A++
6,8
6,11
390
A+
6,0
4,01
2,096
-/10,8/A+
9,5
5,80
574
A++
11,3
4,61
3,433
-/13,5/A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4,226
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,33
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
-/7,5/A++
6,8
6,11
390
A+
6,0
4,01
2,096
-/10,8/A+
9,5
5,80
574
A++
11,3
4,61
3,433
-/13,5/A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4,226
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,33
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,61
Seasonal Classic kombinácia
3-fázy
(400V)
1-fáza
(230V)
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1
Chladiaci
výkon
kW
-/6,8/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-/9,5/-/12,0/-/13,4/-
Chladenie
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
A.E.C.* Energetická P návrh SCOP A.E.C.*
trieda
trieda
kW
kW
kWh
kW
kWh
-/7,5/A+
6,8
5,81
410
A
6,0
3,88
2,166
-/10,8/A
9,5
5,50
605
A+
7,6
4,01
2,653
-/13,5/A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2,727
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,02
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
-/10,8/A
9,5
5,50
605
A+
7,6
4,01
2,653
-/13,5/A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2,727
-/15,5/Nom. EER (Eurovent 2012): 3,02
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
Príslušenstvo pre jednotky FBQ-C8
Názov
BRC4C65
BRC1E52B
BYBS45D
BYBS71D
BYBS125D
EKBYBSD
KDAJ25K56
KDAJ25K71
KDAJ25K140
Popis
Infra-červený diaľkový ovládač
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ35~50C8
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ60~71C8
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - pre jednotky FBQ100~140C8
Montážna sada pre priamu montáž dekoračného panelu na jednotku
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ35~50C8
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ60~71C8
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBQ100~140C8
* Ročná spotreba energie
28
Cena €
148,00
148,00
239,00
318,00
397,00
37,00
140,00
293,00
453,00
Ceny a Sezónna účinnosť – Split kombinácia
→→ FDQ-C & FDQ-B Split kombinácia
Seasonal Smart kombinácia
Seasonal Smart
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
Vnútorná
jednotka
Cena za
komplet
kWh
€
€
€
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
SCOP
A.E.C.*
1-fáza
(230V)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
FDQ125C
RZQG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4,226
1.890,00
3.097,00
4.987,00
3-fázy
(400V)
kW
Vykurovací
Chladenie
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
Cena
Vonkajšia
jednotka
FDQ125C
RZQG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A+
12,0
5,81
723
A+
12,7
4,21
4,226
1.890,00
3.101,00
4.991,00
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
kWh
€
€
€
Seasonal Classic kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
SCOP
A.E.C.*
1-fáza
(230V)
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
FDQ125C
RZQSG125L8V1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2,727
1.890,00
2.297,00
4.187,00
3-fázy
(400V)
kW
Chladenie
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
FDQ125C
RZQSG125L8Y1
-/12,0/-
-/13,5/-
A
12,0
5,20
808
A
7,6
3,90
2,727
1.890,00
2.366,00
4.256,00
Vykurovanie (Stred. klimat. pásmo)
Vnútorná
jednotka
Cena
Vonkajšia
jednotka
Cena za
komplet
€
€
€
Super Invertor kombinácia
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon
3-fázy (400V)
kW
Chladenie
Vykurovací
výkon
Energetická P návrh SEER
trieda
kW
kW
A.E.C.* Energetická P návrh
trieda
kWh
kW
SCOP
A.E.C.*
kWh
FDQ200B
RZQ200C
-/20,0/-
-/23,0/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 3,21
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,41
2.166,00
5.230,00
7.396,00
FDQ250B
RZQ250C
-/24,1/-
-/26,4/-
Nom. EER (Eurovent 2012): 2,81
Nom. COP (Eurovent 2012): 3,21
2.474,00
6.097,00
8.571,00
Príslušenstvo pre jednotky FDQ-C a FDQ-B
Názov
Popis
Cena €
BRC4C65
BRC1E52B
BYBS125D
EKBYBSD
KDAJ25KA140
Infra-červený diaľkový ovládač - only for FDQ125C
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Dekoračný panel pre spodné nasávanie - len pre FDQ125C
Montážna sada pre priamu montáž dekoračného panelu na jednotku - len pre FDQ125C
Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - len pre FDQ125C
148,00
148,00
397,00
37,00
453,00
29
Ceny a Sezónna účinnosť –
Multi Split a Super Multi Plus kombinácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty Každá vnútorná jednotka v Multi
Splite alebo Super Multi-Plus
systéme má vlastnú reguláciu
teploty a výkonu
Refnet
Rozdeľovací box (BPMKS-box)
Multi split
Super Multi Plus
MULTI Split sÉRIA - VonkajšiE jednotkY
→→ MXS-E/F/H/K
Multi-split vonkajšie jednotky pre individuálne ovládanie od 2 do 5 vnútorných jednotiek
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon
kW
Vykurovací výkon
kW
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825) A.E.C.
kWh
najhoršia Multi
Vykurovanie Energetická trieda
kombinácia
P návrh
kW
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
4,0
4,4
5,0
5,7
4,0
4,6
6,8
8,6
6,8
8,6
8,0
9,6
8,5
A+
5,0
5,95
295
A
4,1
3,80
1539
1.345,00
7,0
A++
4,0
6,49
216
A
4,5
3,69
1690
1.288,00
5,2
6,8
2~3
9,0
A++
5,2
6,53
279
A
4,6
3,80
1681
1.432,00
11,0
B
6,8
4,62
516
A
4,4
3,80
1636
1.761,00
11,0
B
6,8
4,62
516
A
4,4
3,80
1636
1.871,00
9,0
10,4
2~5
15,6
A
7,0
5,41
454
A
4,3
3,80
1577
2.419,00
2
6,0
A+
4,0
5,87
239
A
3,0
3,91
1067
1.099,00
2~4
14,5
A
7,2
5,27
478
A
4,1
3,80
1517
2.199,00
super multi plus: VRV III-S PRE REZIDENČNÉ APLIKÁCIE
→→ RXYSQ-P8
Systém pre väčšie rezidenčné / menšie komerčné aplikácie, poskytuje individuálne
ovládanie až do 9 vnútorných jednotiek
Vonkajšie jednotky
Chladiaci výkon Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Cena
kW
kW
kW
€
RXYSQ4P8V1
RXYSQ5P8V1
RXYSQ6P8V1
RXYSQ4P8Y1
RXYSQ5P8Y1
RXYSQ6P8Y1
12,6
14,2
8
14,6
4.028,00
14,0
16,0
9
18,2
4.476,00
15,5
18,0
9
20,8
4.999,00
12,6
14,2
8
14,6
4.028,00
14,0
16,0
9
18,2
4.476,00
15,5
18,0
9
20,8
4.999,00
Rozdeľovací box BPMKS
Rozdeľovací box
Počet pripojiteľných vnút. jednotiek
Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek
Max. pripojiteľná kombinácia
Rozmery
VхŠхH
Hmotnosť
Cena
BPMKS967A2
kW
mm
kg
€
BPMKS967A3
Refnety pre Super Multi Plus systém
1~2
14,2
71+71
1~3
20,2
60+71+71
180x294x350
7
8
678,00
722,00
Refnet
Popis
Cena
30
€
KHRQ22M20T
KHRQM22M20T
Refnet pre 2-rúrkový
systém - imperiálny
Refnet pre 2-rúrkový
systém - metrický
120,00
120,00
→→ Pripojiteľné vnútorné jednotky
Daikin Emura nástenná jednotka
Jednotky
2MXS40H
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
RXYSQ-P8
Cena vnútornej
jednotky (€)
FTXG25JA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
668,00
FTXG35JA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
791,00
•
•
•
•
•
•
981,00
•
•
•
•
•
•
559,00
FTXG50JA
•
FTXG25JW
•
FTXG35JW
•
FTXG50JW
Nástenné jednotky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
659,00
•
•
•
•
•
•
821,00
CTXS15K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
378,00
CTXS35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
513,00
FTXS20K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
407,00
FTXS25K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
443,00
FTXS35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
525,00
FTXS42K
•
•
•
•
•
•
•
628,00
FTXS50K
•
•
•
•
•
•
•
760,00
•
•
•
•
•
948,00
•
•
•
1.090,00
FTXS60G
FTXS71G
Nexura parapetná jednotka
FTX20JV
•
•
323,00
FTX25JV
•
•
351,00
FTX35JV
•
•
FVXG25K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FVXG35K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
804,00
•
•
•
•
•
•
1.163,00
FVXG50K
Parapetné jednotky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
546,00
FVXS35F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
647,00
•
•
•
•
•
•
835,00
•
FLXS25B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
525,00
FLXS35B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
621,00
•
•
•
•
•
•
896,00
•
•
•
•
•
1.124,00
•
•
•
•
•
•
1.094,00
•
•
•
•
•
•
1.121,00
•
•
•
•
•
1.253,00
•
•
•
•
•
•
711,00
(267,00)
•
•
•
•
•
•
739,00
(267,00)
•
•
•
•
•
763,00
(267,00)
FLXS50B
•
FLXS60B
Podstropné jednotky
FHQ35C
•
FHQ50C
FHQ60C
Kazetové jednotky s
kruhovým výfukom
(BYCQ140D dekoračný
panel)
FCQG35F
•
FCQG50F
FCQG60F
Úplne ploché kazetové
jednotky 600x600
(BYFQ60CW dekoračný
panel)
FFQ25C
•
•
•
•
•
•
•
•
750,00
(176,00)
FFQ35C
•
•
•
•
•
•
•
•
795,00
(176,00)
FFQ50C
•
•
•
•
•
•
•
825,00
(176,00)
•
•
•
•
•
1.119,00
(176,00)
628,00
FFQ60C
Kanálové jednotky
677,00
FVXS25F
FVXS50F
Flexi jednotky
414,00
FDBQ25B
•
•
•
•
•
•
•
FDXS25F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
368,00
FDXS35F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
462,00
•
•
•
•
•
•
735,00
•
•
•
•
•
955,00
•
•
•
•
•
•
980,00
•
•
•
•
•
•
994,00
•
•
•
•
•
1.075,00
1.761,00
1.871,00
2.199,00
2.419,00
Pozri
stranu 30
FDXS50F
•
FDXS60F
FBQ35C8
•
FBQ50C8
FBQ60C8
Cena vonkajšej jednotky €
1.099,00
1.345,00
1.288,00
1.432,00
Poznámka: Kazetové jednotky FCQG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
31
Ceny a Sezónna účinnosť –
SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
LEGENDA:
Individuálna regulácia teploty
- Twin, Triple a Double-Twin
aplikácie majú spoločnú
reguláciu teploty a výkonu,
preto musia byť použité v
jednej veľkej miestnosti.
Twin
Triple
Refnet
Double-Twin
SKY AIR SÉRIA VHODNÁ PRE TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKÁCIE
→→ RZQG-L / RZQSG-L / RZQ-C
Klimatizovanie jedného veľkého alebo nepravidelného priestoru ako benzínové stanice,
obchody a veľké otvorené kancelárie
Vonkajšie jednotky
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie Energetická trieda
Sezónna
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
P návrh
kW
alebo DoubleSCOP
Twin aplikácia
A.E.C.
kWh
Cena
€
Vonkajšie jednotky
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Približný chladiaci výkon
kW
Približný vykurovací výkon
kW
Vhodné pre kombinácie
Chladenie
Sezónna
Energetická trieda
účinnosť
P návrh
kW
(podľa
SEER
EN14825)
A.E.C.
kWh
- najhoršia
Vykurovanie Energetická trieda
Twin, Triple,
P návrh
kW
alebo DoubleTwin aplikácia
SCOP
A.E.C.
kWh
Cena
€
Seasonal Smart
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
1~ / 50 / 220-240
10
12
14
11
14
16
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
-
7
8
Twin
C
6,8
4,30
554
A
3N~ / 50 / 380-415
10
12
14
11
14
16
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
9,5
12,0
4,30
4,30
773
977
A
A
-
6,0
10,2
12,7
6,0
10,2
12,7
3,40
3,80
3,40
3,40
3,80
3,40
2472
3757
5232
2472
3757
5232
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
2.349,00
2.893,00
3.101,00
Hodnoty sezónnej účinnosti sú predbežné a pre najhoršiu kombináciu - väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1
RZQSGL100L8Y1 RZQSG125L8Y1
3.500,00
RZQSG140LY1
1~ / 50 / 220-240
3N~ / 50 / 380-415
7
10
12
14
10
12
14
8
11
14
16
11
14
16
Twin
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
Twin, Triple
Twin, Triple, Double-Twin
C
C
D
C
D
6,8
9,5
12,0
9,5
12,0
4,30
4,30
4,00
4,30
4,00
554
773
1050
773
1050
A
A
A
A
A
6,0
6,8
8,0
6,8
8,0
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
2472
2802
3306
2802
3306
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
Hodnoty sezónnej účinnosti sú predbežné a pre najhoršiu kombináciu - väčšina kombinácií dosahuje vyššiu účinnosť
Vonkajšie jednotky
RZQ200C
Napájanie
Počet fáz / frekvencia / napätie Hz / V
Vhodné pre kombinácie
Približný chladiaci výkon
Približný vykurovací výkon
Cena
€
RZQ250C
3N~ / 50 / 380-415
Twin, Triple*, Double-Twin
20,0
23,0
5.230,00
24,1
26,4
6.097,00
* Triple len pre RZQ200C
32
→→ KOMBINÁCIE PRE ŠTANDARDNÉ APLIKÁCIE
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom
a
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom a
vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
FCQG35F
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Tenké kanálové
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové s
vysokým ESP
Cena za
vonkajšiu
jednotku (€):
Super Invertor
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
2
3
4
4
2
3
4
4
2
3
3
2
3
3
FCQG50F
FCQG60F
2
FCQG71F
20 kW
3
2
2
FCQG125F
2
2
2
FFQ50C
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
FFQ60C
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FDXS35F
FDXS50F
FDXS60F
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FDQ125C
1-fáza
(230V)
3-fázy
(400V)
4
3
FCQG100F
FFQ35C
25 kW
4
2
2
FCQHG71F
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Seasonal Classic
2
2
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
2
2
4
2
4
3
2
2
3
4
3
4
3
3
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
4
3
2
4
3
2
3
2
3
2
4
3
2
4
3
2
2
3
2
4
3
4
3
4
3
4
3
3
2
2
4
4
2
2
RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1
2.281,00
2.862,00
3.097,00
3.494,00
1.690,00
2.123,00
2.297,00
2.525,00
RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
2.349,00
2.893,00
3.101,00
3.500,00
2.186,00
2.366,00
2.600,00
RZQ200C
5.230,00
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
711,00
(267,00)
739,00
(267,00)
763,00
(267,00)
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
939,00
(267,00)
795,00
(176,00)
825,00
(176,00)
1.119,00
(176,00)
1.094,00
1.121,00
1.253,00
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.541,00
1.892,00
2.093,00
1.082,00
1.133,00
462,00
735,00
955,00
980,00
994,00
1.075,00
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.890,00
RZQ250C
6.097,00
Poznámky a vysvetlenia:
2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)
3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)
4: Double-Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
20 ~ 25 kW (RZQ200~250C)
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
33
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ250H7
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
Cena za
kus
1
1
1
1
1
3
3
86,00
121,00
120,00
178,00
204,00
86,00
121,00
Ceny a Sezónna účinnosť –
SkyAir Twin, Triple, Double-Twin aplikácie
SKY AIR sÉriA PRE TECHNICKÉ CHLADENIE
→→ Kombinácie pre aplikácie technického chladenia
Aplikácie technického chladenia sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť redukuje schopnosť vnútornej jednotky
preniesť chladiaci výkon, preto pre aplikácie technického chladenia doporučujeme uvedené kombinácie.
Cena vnút.
jednotky
(za jednotku)
711,00
(267,00)
739,00
(267,00)
763,00
(267,00)
860,00
(267,00)
1.174,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
939,00
(267,00)
1.200,00
(267,00)
1.532,00
(267,00)
1.679,00
(267,00)
795,00
(176,00)
825,00
(176,00)
1.119,00
(176,00)
1.094,00
1.121,00
1.253,00
1.386,00
1.569,00
1.694,00
1.862,00
1.541,00
1.892,00
2.093,00
1.082,00
1.133,00
980,00
994,00
1.075,00
1.215,00
1.495,00
1.552,00
1.739,00
Seasonal Smart
Približný chladiaci výkon:
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
FCQG35F
7 kW
10 kW
12 kW
14 kW
2
3
4
4
2
3
3
FCQG50F
FCQG60F
FCQG71F
2
P
FCQG100F
2
P
FCQG125F
P
FCQG140F
Kazetové
jednotky s
kruhovým
výfukom a
vysokým COP
(BYCQ140D
dekoračný
panel)
Úplne ploché
kazetové
jednotky
600x600
(BYFQ60CW
dekorač. panel)
Podstropné
jednotky
4-výfukové
podstropné
jednotky
Nástenné
jednotky
Kanálové
jednotky
Kanálové s
vysokým ESP
Cena vonkajšej
jednotky
FCQHG71F
P
P
FCQHG100F
2
P
FCQHG125F
P
FCQHG140F
FFQ35C
P
2
FFQ50C
3
4
4
2
3
3
3
2
4
3
2
FFQ60C
FHQ35C
FHQ50C
FHQ60C
FHQ71C
FHQ100C
FHQ125C
FHQ140C
FUQ71C
FUQ100C
FUQ125C
FAQ71C
FAQ100C
FBQ35C8
FBQ50C8
FBQ60C8
FBQ71C8
FBQ100C8
FBQ125C8
FBQ140C8
2
2
P
2
P
P
P
2
P
P
P
P
2
2
P
3
2
4
3
2
P
3-fázy (400V)
4
3
2
P
P
P
FDQ125C
1-fáza (230V)
4
3
1.890,00
P
RZQG71L8V1
2.281,00
RZQG71L8Y1
2.349,00
RZQG100L8V1
2.862,00
RZQG100L8Y1
2.893,00
RZQG125L8V1
3.097,00
RZQG125L8Y1
3.101,00
RZQG140L7V1
3.494,00
RZQG140LY1
3.500,00
Poznámky a vysvetlenia:
P: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); 2: Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); 3: Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); 4: Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky)
Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCQG35F + FFQ35C).
Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.
Kazetové jednotky FCQG-F, FCQHG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.
Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu so Split kombináciami alebo stranu s vnútornou jednotkou.
Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie
Twin aplikácia
Triple aplikácia
Double-twin aplikácia
do 25 kW
do 25 kW
do 14 kW
do 14 kW
do 25 kW
do 25 kW
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
s FCQ(H)G-F
so všetkými ostatnými vnútornými jednotkami
34
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
KHRQ58H
KHRQ127H
KHRQ58T
KHRQ22M20TA
Požadovaný
počet
Cena za
kus
1
1
1
1
3
3
86,00
121,00
120,00
178,00
86,00
121,00
ERQ - Kondenzačné jednotky s invertorom
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY S INVERTOROM A TEPELNÝM ČERPADLOM
→→ ERQ-A
Vysokoúčinné vonkajšie kondenzačné jednotky s invertorom a tepelným čerpadlom pre
pripojenie k priamym výparníkom VZT jednotiek a vzduchovým dverným clonám CYQ
Typ s napájaním 1~ 230V
ERQ100AV1
ERQ125AV1
ERQ140AV1
100
11,2
12,5
3.474,00
125
14,0
16,0
4.342,00
140
15,5
18,0
4.864,00
Typ s napájaním 3N~ 400V
ERQ125AW1
ERQ200AW1
ERQ250AW1
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
125
14,0
16,0
3.782,00
200
22,4
25,0
6.032,00
250
28,0
31,5
7.034,00
Výkonový index
Nominálny chladiaci výkon
Nominálny vykurovací výkon
Cena
kW
kW
€
kW
kW
€
Poznámky:
- Ak pripájate vzduchovú clonu CYQ, zvoľte ERQ vonkajšiu jednotku s rovnakým alebo vyšším výkonovým indexom ako má vzduchová clona
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Komunikačný adaptér
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Cena
€
EKEQDCB
EKEQFCB
Daikin regulácia
- Regulácia podľa teploty miestnosti
[cez káblový ovládač BRC (príslušenstvo) alebo
cez externé čidlo teploty (príslušenstvo)]
- Regulácia podľa teploty vratného vzduchu
(cez dodávaný termistor)
711,00
Voľná (Externá) regulácia
- 0~10V priama regulácia výkonu
(5V = požadovaný výkon , >5V požadovaný chladnejší vzduch,
<5V požadovaný teplejší vzduch)
- Regulácia na pevnú vyparovaciu / kondenzačnú teplotu
721,00
Poznámky:
- Komunikačný adaptér je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis)
Sady expanzných ventilov
EKEXV63
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
Povolený výkon výmenníka [kW]
Minimum
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
Maximum
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
Pripojiteľné k jednotkám
ERQ100



ERQ125




ERQ140



ERQ200-
ERQ250-









Cena €
167,00
177,00
183,00
197,00
202,00
218,00
233,00
Poznámky:
- Sada expanzného ventilu je nutný komponent pre systémy s napojením VZT jednotiek; v prípade napojenia ERQ jednotky na vzduchovú clonu CYQ nie je potrebný.
- Veľkosť expanzného ventilu musí byť navrhnutá na základe nominálneho návrhu výmenníka VZT jednotky
- Výmenník VZT jednotky musí byť navrhnutý na tlak 40 bar, s vnútorným objemom (chladivo) medzi 0.3 až 8.3 l (bez rozdeľovačov a zberačov)
- Uvedené výkony sú pre vyparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K,
teplote výmenníka = 27 °CDB / 19 °CWB (chladenie) / = 20 °CDB (vykurovanie)
Príslušenstvo
ERQ~AV1
BRC1D52
BRC1E52B
KRP4A51
KRCS01-1
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
Základný káblový ovládač
Štandardný káblový ovládač
Adaptér pre ext. monitoring/ovládanie
Externé priestorové čidlo teploty
Mechanický prepínač vykur./chadenie
Inštalačná krabička pre prepínač
Vanička pre centrálny
odvod kondenzátu
ERQ125AW1
ERQ 200~250 AW1


EKEQDCB
EKEQFCB
Cena €








113,00
148,00
180,00
86,00
58,00
28,00
887,00
1.296,00


Poznámky:
- Ku komunikačnému adaptéru EKEQDCB je potrebné objednať káblový ovládač BRC1D52 alebo BRC1E52B; pre EKEQFCB je ovládač voliteľný (vyžaduje sa len pre spustenie a servis)
- Pri použití EKEQFCB musí byť prepínanie medzi režimom vykurovania a chladenia ovládané externou reguláciou alebo cez voliteľný prepínač KRC19-26
35
CYQ - Vzduchové dverné clony
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – VOĽNE VISIACA
→→ CYQ-DK-F
Vzduchová clona voľne visiaca na závesoch pre jednoduchú inštaláciu pod podhľadom.
Kryty závesov sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.
Voľne visiaca pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Voľne visiaca pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100FBN
CYQS200DK100FSN
100
6.571,00
CYQS250DK140FBN
CYQS250DK140FSN
140
7.374,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80FBN
CYQM100DK80FSN
80
5.236,00
CYQM150DK80FBN
CYQM150DK80FSN
80
6.238,00
CYQM200DK100FBN
CYQM200DK100FSN
100
7.814,00
CYQM250DK140FBN
CYQM250DK140FSN
140
8.944,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125FBN
CYQL100DK125FSN
125
5.975,00
CYQL150DK200FBN
CYQL150DK200FSN
200
8.524,00
CYQL200DK250FBN
CYQL200DK250FSN
250
10.582,00
CYQL250DK250FBN
CYQL250DK250FSN
250
12.349,00
Voľne visiaca pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80FBN
CYQS150DK80FSN
80
5.401,00
Poznámka: Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ - pozri str. 35.
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – KAZETOVÁ
→→ CYQ-DK-C
Vzduchová clona pre inštaláciu v podhľade - viditeľný je len dekoračný panel dodávaný
spolu s clonou. Vyžaduje priestor v podhľade.
Kazetová pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Kazetová pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100CBN
CYQS200DK100CSN
100
6.571,00
CYQS250DK140CBN
CYQS250DK140CSN
140
7.374,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80CBN
CYQM100DK80CSN
80
5.236,00
CYQM150DK80CBN
CYQM150DK80CSN
80
6.238,00
CYQM200DK100CBN
CYQM200DK100CSN
100
7.814,00
CYQM250DK140CBN
CYQM250DK140CSN
140
8.944,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125CBN
CYQL100DK125CSN
125
5.975,00
CYQL150DK200CBN
CYQL150DK200CSN
200
8.524,00
CYQL200DK250CBN
CYQL200DK250CSN
250
10.582,00
CYQL250DK250CBN
CYQL250DK250CSN
250
12.349,00
Kazetová pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80CBN
CYQS150DK80CSN
80
5.401,00
Poznámka: Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ - pozri str. 35.
36
CYQ - Vzduchové dverné clony
VZDUCHOVÁ CLONA PRE PÁROVÉ PRIPOJENIE K ERQ – ZABUDOVANÁ
→→ CYQ-DK-R
Vzduchová clona pre inštaláciu v podhľade - viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka. Vyžaduje priestor
v podhľade, prepojovacie potyrubie medzi nasávacou komoroi a clonou je dodávané lokálne.
Zabudovaná pre výšku dverí 200-230 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
€
Zabudovaná pre výšku dverí 230-250 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
200 cm šírka
250cm šírka
CYQS200DK100RBN
CYQS200DK100RSN
100
7.126,00
CYQS250DK140RBN
CYQS250DK140RSN
140
7.982,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQM100DK80RBN
CYQM100DK80RSN
80
5.405,00
CYQM150DK80RBN
CYQM150DK80RSN
80
6.527,00
CYQM200DK100RBN
CYQM200DK100RSN
100
8.364,00
CYQM250DK140RBN
CYQM250DK140RSN
140
9.539,00
100 cm šírka
150 cm šírka
200 cm šírka
250 cm šírka
€
CYQL100DK125RBN
CYQL100DK125RSN
125
5.989,00
CYQL150DK200RBN
CYQL150DK200RSN
200
8.798,00
CYQL200DK250RBN
CYQL200DK250RSN
250
11.128,00
CYQL250DK250RBN
CYQL250DK250RSN
250
13.031,00
Zabudovaná pre výšku dverí 250-300 cm
Clona biela (RAL9016)
Clona sivá (RAL9006)
Výkonový index
Cena
150 cm šírka
CYQS150DK80RBN
CYQS150DK80RSN
80
5.692,00
Poznámka: Tieto jednotky je možné napojiť len na vonkajšiu kondenzačnú jednotku ERQ - pozri str. 35.
→→ Vzduchové clony pre pripojenie k ERQ - Príslušenstvo
Príslušenstvo pre vzduchové clony CYQ
Ovládače
BRC1D52
BRC1E52B
Cena €
Káblový diaľkový ovládač
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Kryty závesov
113,00
148,00
Cena €
CE.B_2-COVERS-H50
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 50 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
304,00
CE.B_3-COVERS-H50
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 50 cm; pre clony šírky 250 cm
415,00
CE.B_2-COVERS-H100
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 100 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
358,00
CE.B_3-COVERS-H100
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 100 cm; pre clony šírky 250 cm
502,00
CE.B_2-COVERS-H150
Voliteľné kryty závesov - 2 ks; maximálna výška závesu 150 cm; pre clony šírky 100, 150, 200 cm
435,00
CE.B_3-COVERS-H150
Voliteľné kryty závesov - 3 ks; maximálna výška závesu 150 cm; pre clony šírky 250 cm
613,00
37
Vetranie
Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla (HRV)
→→ VAM-FA & VAM-FB
Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti môžu ušetriť až o 20% viac energie v
porovnaní so štandardnými rekuperačnými jednotkami.
Vetracia jednotka
Vzduchový výkon
Externý statický tlak (max.)
Cena
m3/h
Pa
€
NEW!
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FB
VAM500FB
VAM650FB
150
69
1.198,00
250
64
1.303,00
350
98
1.579,00
500
98
1.698,00
650
93
2.209,00
VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
800
137
2.465,00
1000
157
2.982,00
1500
137
4.456,00
2000
137
5.615,00
Príslušenstvo pre vetracie jednotky VAM
Názov
BRC301B61
BRC1D52
BRC1E52B
BRP4A50
KRP50-2*
* KRP1B93
bude upresnené
Popis
Filter vzduchu (trieda G3)
Káblový diaľkový ovládač pre VAM
Káblový diaľkový ovládač (pre kombinované ovládanie spolu s VRV vnútornou jednotkou)
Káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, slovenčina
Adaptér pre blokovanie chodu externého elektrického ohrievača (nie je potrebný pre VH- ohrievač)
Adaptér pre ovládanie externého zvlhčovača / pre výstup signalizácie prevádzky
Inštalačná krabička pre osadenie na bok VAM jednotky
Pre jednotky FB série: CO2 senzor; Vysokoúčinné filtre (triedy F6, F7 a F8)
Cena €
súčasť
186,00
113,00
148,00
177,00
208,00
119,00
-
EleKtrické ohrievače pre použitie s VAM jednotkami
→→ VH-
NEW!
Electrické ohrievače s integrovanou reguláciou a bezpečnostnými prvkami pre predohrev
alebo dohrev čerstvého vzduchu vstupujúceho alebo vystupujúceho z VAM jednotiek.
- Nastaviteľná výstupná teplota v rozsahu 0°C ~ 40°C
- Výstupný relé kontakt pre signalizáciu poruchy
- 0-10VDC vstup pre externé nastavenie teploty
- Zvýšená bezpečnosť s manuálnymi a automatickými odpínačmi
- Regulácia nastavená pre Daikin VAM jednotky - pre VAM nie sú potrebné žiadne ďaľšie
doplnkové riadiace adaptéry
Type
Vykurovací výkon
Priemer pripojovacieho potrubia
Cena
kW
mm
€
VH1
VH2
VH3
VH4
VH4/A
VH5
1,0
100
748,00
1,0
150
755,00
1,0
200
760,00
1,5
250
815,00
2,5
250
823,00
2,5
350
823,00
38
Čističky vzduchu
Ururu čistička vzduchu so zvlhčovaním
→→ MCK75J
Čistička vzduchu Ururu Daikin zvlhčuje vzduch vo vnútri vašich domovov a zmierňuje
dopady suchého vzduchu. Len naplňte nádobu s objemom 4 l a izba sa zvlhčí s
maximálnym zvlhčovacím výkonom 600 ml/h.
Tiež účinne odstraňuje alergény (napr. peľ, domáce prachové roztoče, prach a pod.),
baktérie a vírusy. Okrem toho, má vysokú deodorizačnú účinnosť - účinne eliminuje
cigaretový dym, zatiaľ čo rozkladá iné pachy.
Názov
MCK75J
Doporučená plocha miestnosti
Opláštenie
m²
Farba
Rozmery
46
Čierna (N1) (Farba panela: strieborná)
VxŠxH
mm
Hmotnosť
kg
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
Cena
€
590x395x268
11,0
1~ / 50 or 60 / 220~230
568,00
Príslušenstvo
Cena €
KAC998
Sada náhradných filtrov (7 filtrov)
110,00
KNME998
Náhradný zvlhčovací filter (1 filter)
62,00
čistička vzduchu S TECHNOlóGIOU STREAMER
→→ MC70L
Čistička vzduchu s technológiou Streamer je zmesou novej technológie, má zlepšený
výkon a mimoriadne tichú prevádzku. Je určená na to, aby sa o vás nenápadne starala
dodávaním čistého vzduchu a vytváraním zdravého domáceho prostredia.
Prečistený vzduch zlepšuje vnímanie komfortu a pre tých, ktorí trpia astmou alebo
alergiami hrá čistička vzduchu s technológiou streamer dôležitú úlohu, pretože
odstraňuje organické látky a pachy.
Názov
MC70L
Doporučená plocha miestnosti
Opláštenie
Rozmery
m²
46
Farba
Biela
VxŠxH
mm
Hmotnosť
kg
Počet fáz / frekvencia / napätie
Hz / V
Cena
€
576x403x241
8,5
1~ / 50 / 220~240
473,00
Príslušenstvo
KAC017A4E
Cena €
129,00
Sada náhradných filtrov (5 filtrov)
39
Voliteľné príslušenstvo pre Split a SkyAir jednotky
→→ Ovládače a riadiace adaptéry
NEW!
Cena €
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Kombinačnú tabuľku s vnútornými jednotkami pozri na str. 42-44
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač – obsahuje viacjazyčný plnotextový podsvietený displej, týždenný časovač, integrované čidlo teploty, ovládanie VAM
jednotiek, limitovanie a zobrazenie teploty miestnosti. Pripojenie na P1/P2 svorky.
148,00
BRC1D52
Základný káblový ovládač – obsahuje týždenný časovač, integrované čidlo teploty, ovládanie VAM jednotiek.
Pripojenie na P1/P2 svorky.
113,00
ARCWB
Voliteľný káblový diaľkový ovládač pre Siesta SkyAir – obsahuje týždenný časovač, integrované čidlo teploty.
Pripojenie na PCB dosku vnútornej jednotky.
122,00
BRC944
Voliteľný káblový diaľkový ovládač pre Split vnútorné jednotky. Pripojenie na S21 port.
113,00
BRCW901A03 - 3m kábel pre ovládač BRC944
23,00
BRCW901A08 - 8m kábel pre ovládač BRC944
35,00
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač – v porovnaní s BRC1D52 neobsahuje týždenný časovač, čidlo teploty, ovládanie VAM jednotiek.
Typ prijímača závisí od modelu a vnútornej jednotky. Pripojenie na P1/P2 svorky alebo riadiacu dosku vnútornej jednotky.
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty– umožňuje meranie teploty priamo v pobytovej zóne bez potreby inštalácie prepojovacieho kábla.
Pripája sa na riadiacu dosku vnútornej jednotky namiesto čidla teploty nasávaného vzduchu.
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty– umožňuje meranie teploty priamo v pobytovej zóne.
Pripája sa na riadiacu dosku vnútornej jednotky namiesto čidla teploty nasávaného vzduchu.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
128,00
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
86,00
KLIC-DI
KNX adaptér pre SkyAir vnútorné jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol KNX pre 1 vnútornú jednotku. Pripojenie na P1/P2
svorky. Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
243,00
KLIC-DD
KNX adaptér pre Split vnútorné jednotky (pre systémy RXYSQ-P8 a RXYRQ) – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol KNX pre 1 vnútornú
jednotku. Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
215,00
RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér – poskytuje externé monitorovanie/ovládanie cez vstupný signál odporový 0-10kΩ alebo napäťový 0-10VDC
kontakty (prevádzka alebo odmrazovanie, porucha) a poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do 16
vnútorných jednotiek). Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
356,00
RTD-HO
Inteligentný hotelový adaptér – poskytuje ovládanie jednotiek na základe vstupov od kľúčovej karty a okenných kontaktov a poskytuje
komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do 16 vnútorných jednotiek). Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC*
môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
356,00
RTD-NET
Modbus adaptér pre SkyAir a VRV jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus. Pre 1 skupinu P1/P2 (až do 16 vnútorných
jednotiek). Ovládanie je simultánne celú skupinu, monitorovanie je individuálne pre každú jednotku v skupine). Pripojenie na P1/P2 svorky.
Ovládač BRC* môže ale nemusí byť súčasne pripojený. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
268,00
RTD-20 NEW!
Rozšírený riadiaci adaptér pre kancelárie a obchody – poskytuje rozšírené ovládanie a funkcie úspory energie pre viacposchodové obchody
a užívateľsky riadené zóny, ovládanie VAM jednotiek s CO2 senzorom, ovládanie vzduchových clôn založené na vonkajších podmienkach,
intellgentné ovládanie jednotiek inštalovaných v miestnostiach s posuvnými stenami, atď. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
426,00
!
RTD-RA NEW
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky – poskytuje komunikačné rozhranie pre protokol Modbus pre 1 vnútornú jednotku. Pripojenie na
S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
230,00
DTA113B51
DS-Net Adaptér - automatické zálohovanie a striedanie až do 4 ks VRV alebo SkyAir jednotiek. V kombinácií s GSM modemom (doporučujeme
modem Wavecom Fastrack) umožňuje vzdialené ovládanie cez SMS správy. GSM modem musí byť dodaný lokálne. Pripojenie na P1/P2 svorky.
Ovládač BRC* musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďaľšie zariadenia alebo adaptéry.
630,00
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie cez beznapäťové kontakty a nastavenie teploty odporom 0-140Ω. Pripojenie na P1/P2 svorky.
Ovládač BRC1/2/4/7 musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďaľšie zariadenia alebo adaptéry.
180,00
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektrických
ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, ventilátor
vnútornej jednoty, signál pre pomocný ohrievač, signál pre zvlhčovač. Pripojenie na riadiacu dosku vnútornej jednotky.
40
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
Cena €
Kombinačnú tabuľku s vnútornými jednotkami pozri na str. 42-44
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
KRP413A1S
Adaptér pre externé monitorovanie / ovládanie Split jednotiek (diaľkové zap./vyp., signalizácia prevádzky a poruchy, zmena režimu chladenia a
vykurovania,zmena otáčok ventilátora). Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú jednotku.
214,00
DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre SkyAir vnútorné jednotky. Poskytuje kontakty F1/F2pre napojenie na komunikačnú linku centrálneho ovládania Daikin
(DIII-Net), ktorou môžu byť jednotky ovládané Daikin centrálnymi ovládačmi alebo BMS bránami. Pripojenie na kontakty X60A a X61A na doske
vnútornej jednotky. Inštaluje sa vo vnútornej jednotke.
203,00
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split vnútorné jednotky. Poskytuje kontakty F1/F2pre napojenie na komunikačnú linku centrálneho ovládania Daikin (DIIINet), ktorou môžu byť jednotky ovládané Daikin centrálnymi ovládačmi alebo BMS bránami. Pripojenie na S21 port. Inštaluje sa mimo vnútornú
jednotku.
291,00
KRP980A1
Voliteľná karta pre CTXS-K, FTXS20~25K, a FTX-JV Split vnútorné jednotky poskytujúca S21 port pre napojenie niektorých adaptérov uvedených
vyššie.
111,00
EKROROAdaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp. Poskytuje kontakty T1/T2 ktoré môžu byť použité na diaľkové zapínanie a vypínanie SkyAir
vnútorných jednotiek, alebo prepnúť ich do režimu vynúteného vypnutia.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
KRP*
Inštalačná krabička pre adaptéry. Pre jednotky, ktoré nemajú voľné miesto v elektrickej skrinke.
Typ a cena závisí
od typu vnútornej
jednotky
→→ Online Controller
Online Controller ja sada príslušenstva poskytujúca jedinečné možnosti ovládania pre
Daikin Split jednotky - cez PC, Smartfóny, Tablety, Laptopy atď.
Online co
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
KRP1B*
Adaptér s 2 výstupnými signálmi – poskytuje beznapäťové kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektr. ohrievačov,
ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnút. jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, ventilátor vnút. jednoty.
Pripojenie na riadiacu dosku vnút. jednotky. V závislosti na type vnút. jednotky môže byť vyžadovaná inštalačná krabička – pozri strany 34–36.
oller
ntr
Cena €
Internetové rozhranie pre Split vnútorné jednotky a príslušenstvo
KKRP01A
Local Area Network (LAN) adaptér pre Split vnútorné jednotky – poskytuje možnosť ovládať jednotku cez lokálnu počítačovú sieť (LAN). Ak je sieť
LAN aj pripojenie na internet, poskytuje možnosť ovládať jednotku cez internet cez sránku www.onlinecontroller.eu bez potreby špeciálnej konfigurácie siete LAN. Alternatívne môže poskytovať funkciu zálohy a rotácie jednotiek používaných pre technické aplikácie alebo skupinové ovládanie viacerých vnút. jednotiek(potrebný jeden adaptér pre každú vnútornú jednotku). Pripojenie na S21 port.. Inštaluje sa mimo vnút. jednotku
270,00
KBRCS01A
Jednoduchý nástenný ovládač – káblový diaľkový ovládač bez displeja pre pripojenie na Online ovládač. Ponúka alternatívu k infračervenému
ovládaču dodávaného k jednotkám. Vhodné hlavne pre aplikácie so skupinovým ovládaním.
172,00
KBRC01A
Dotykový LCD nástenný ovládač – káblový diaľkový ovládač s dotykovým displejom pre pripojenie na Online ovládač. Ponúka alternatívu k
infračervenému ovládaču dodávaného k jednotkám. Vhodné hlavne pre aplikácie so skupinovým ovládaním alebo ako alternatíva ovládača
BRC944.
419,00
KKRPM01A
Externá montážna sada – inštalačná krabička a kábel pre napojenie na S21 port pre ľahkú montáž adaptéra.
55,00
KKRPW01A
Sada WiFi kábla – poskytuje silové napájanie z Online ovládača pre externý klientský WiFi adaptér. Externý klientský WiFi adaptér si zákazník
zabezpečuje samostatne (doporučujeme Asus 330g alebo Netgear WNCE 2001).
62,00
→→ Voliteľné príslušenstvo pre vonkajšie jednotky
Adaptéry pre vonkajšie jednotky
Cena €
KRP58M51
Externý riadiaci adaptér pre všetky SkyAir vonkajšie jednotky – umožňuje pomocou beznapäťových kontaktov aktiváciu režimu s nízkou
hlučnosťou a tri úrovne limitovania príkonu jednotky. Inštaluje sa do vonkajšej jednotky.
200,00
EKBPH140L
Voliteľný ohrev spodnej vane pre Seasonal Smart a Seasonal Classic SkyAir vonkajšie jednotky (RZQG-L a RZQSG-L) - doporučené pre jednotky
používané na vykurovanie pri očakávanej vonkajšej vlhkosti 100% RH a teplote menej ako -5°C počas 5 a viac dní.
132,00
41
→→ Kombinačná tabuľka príslušenstva
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Cena €
FTXG-J
CTXS-K
FTXS20~25K
FTXS35~50K
FTXS-G
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač
148,00
-
-
-
-
-
BRC1D52
Základný káblový ovládač
113,00
-
-
-
-
-
ARCWB
Základný káblový ovládač pre Siesta SkyAir
122,00
-
-
-
-
-
BRC944
Základný káblový ovládač pre Split
113,00
BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC944
BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC944
23,00
35,00


s KRP980A1



Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
-
-
-
-
-
súčasť
súčasť
súčasť
súčasť
súčasť
128,00
-
-
-
-
-
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
86,00
-
-
-
-
-
KLIC-DI
KNX Adaptér pre SkyAir a VRV vnútorné jednotky
243,00
-
-
-
-
-
KLIC-DD
KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky
215,00


s KRP980A1



RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér
356,00
-
-
-
-
-
RTD-HO
Intellgentný hotelový adaptér
356,00
-
-
-
-
-
RTD-NET
Modbus adaptér pre SkyAir a VRV jednotky
268,00
-
-
-
-
-
RTD-20
Rozšírený riadiaci adaptér
426,00
RTD-RA
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky
230,00


s KRP980A1



DTA113B51
DS-Net adaptér pre zálohovanie a striedanie
630,00
-
-
-
-
-
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
180,00
-
-
-
-
-
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B*
Adaptér so 2 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
FTXR-E
KRP413A1S
Adaptér pre externé monitorovanie / ovládanie
1 Split vnútornej jednotky
214,00


s KRP980A1



DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre SkyAir jednotky
203,00
-
-
-
-
-
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split jednotky
291,00


s KRP980A1



KKRP01A
Online controller
270,00
KBRC01A - Dotykový LCD nástenný ovládač
KBRCS01A - Jednoduchý nástenný ovládač
KKRPM01A - Externá montážna sada
KKRPW01A - Sada WiFi kábla
419,00
172,00
55,00
62,00


-


KRP980A1
Voliteľná karta poskytujúca S21 port
111,00
-
-

-
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EKRORO
Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp.
Inštalačná krabička pre adaptéry.
Len pre adaptéry označené symbolom
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
*1Individuálne ovládanie klapiek a snímač prítomnosti/podlahový snímač nie sú dostupné (nekompatibilné so snímačom prítomnosti/podlahovým snímačom)
42
FTX-JV
FTX-GV
FTXN-L9
-
-
-
-
-
-
-
-
-


s KRP980A1
FAQ-C
FVXS-F
FLXS-B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-



-
-
-


FHQ-C
AHQ-A
AHQ-C
FVXG-K


-
FUQ-C


s obmedzeniami *1
-
-
-
BRC7EB518
-
-
-
BRC7G53
-
BRC7C58 *1
súčasť
súčasť
súčasť
209,00
súčasť
súčasť
súčasť
355,00
súčasť
464,00
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
KRCS01-4
-
-
-
KRCS01-4
-
KRCS01-4
-
-
-

-
-
-

-

s KRP980A1


-
-



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s KRP980A1


-



-
-
-

-
-
-
-
-
-
KRP4A51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s KRP980A1


-
-
-









-




-
-

-

-
KRP4A52
-
KRP4A53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KRP1B54
-
-
-
-
-
173,00
-
-
-



-
-
-
-
súčasť
-
-
-
súčasť
-
súčasť

-
-



-
-
-
-

-
-



-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
súčasť
-
-
-
EKRORO4
-
EKRORO5
-
-
-
-
-
-
-
na požiadanie
-
na požiadanie
-
-
-
KRP4A93
-
-
-
KRP1D93A
-
KRP1B97
-
-
-
137,00
-
-
-
166,00
-
163,00
s KRP980A1
43
→→ Kombinačná tabuľka príslušenstva
OVLÁDAČE A ČIDLÁ TEPLOTY
Cena €
FCQ(H)G
FCQ(H)G
so štandardným panelom
so samočistiacim panelom
FFQ-C
ACQ-B



-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
BRC7FA532F *1
-
BRC7F530W
BRC7F530S *1 *2
-
179,00
-
180,00
súčasť
128,00



-
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
86,00
KRCS01-4
KRCS01-4
KRCS01-4
-
KLIC-DI
KNX Adaptér pre SkyAir a VRV vnútorné jednotky
243,00



-
KLIC-DD
KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky
215,00
-
-
-
-
RTD-10
Univerzálny riadiaci adaptér
356,00
RTD-HO
Intellgentný hotelový adaptér
356,00
RTD-NET
Modbus adaptér pre SkyAir a VRV jednotky
268,00
RTD-20
Rozšírený riadiaci adaptér
426,00












RTD-RA
Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky
230,00
-
-
-
-
DTA113B51
DS-Net adaptér pre zálohovanie a striedanie
630,00



-
KRP4A*
Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie
Typ závisí od typu
vnútornej jednotky
180,00
KRP4A53
-
KRP4A53
-
(E)KRP1B* / (E)KRP1C*
Adaptér so 4 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
EKRP1C11
-
-
-
81,00
-
-
-
KRP1B*
Adaptér so 2 výstupnými signálmi
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
KRP1B57
-
KRP1B57
-
148,00
-
148,00
-
KRP413A1S
Adaptér pre externé monitorovanie / ovládanie
1 Split vnútornej jednotky
214,00
-
-
-
-
DTA112B51
Adaptér F1/F2 pre SkyAir jednotky
203,00
súčasť
súčasť
súčasť
-
KRP928A2S
Adaptér F1/F2 pre Split jednotky
291,00
-
-
-
-
-
-
-
-
111,00
-
-
-
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
EKRORO2
EKRORO2
EKRORO2
-
45,00
45,00
45,00
-
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
KRP1H98
-
KRP1BA101
-
52,00
-
70,00
-
BRC1E52B
Štandardný káblový ovládač
148,00
BRC1D52
Základný káblový ovládač
113,00
ARCWB
Základný káblový ovládač pre Siesta SkyAir
122,00
BRC944
Základný káblový ovládač pre Split
113,00
BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC944
BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC944
23,00
35,00
BRC4* / BRC7*
Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača
K.RSS
Externé bezkáblové čidlo teploty
RIADIACE ADAPTÉRY A KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA
KRCS01-*
Externé káblové čidlo teploty
KKRP01A
Online controller
KBRC01A - Dotykový LCD nástenný ovládač
KBRCS01A - Dotykový LCD nástenný ovládač
KKRPM01A - Externá montážna sada
KKRPW01A - Sada WiFi kábla
KRP980A1
Voliteľná karta poskytujúca S21 port
EKRORO
Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp.
Inštalačná krabička pre adaptéry.
Len pre adaptéry označené symbolom
Typ a cena závisí od
typu vnút. jednotky
s obmedzeniami *1
s obmedzeniami *1
-
270,00
419,00
172,00
55,00
62,00
*1Individuálne ovládanie klapiek a snímač prítomnosti/podlahový snímač nie sú dostupné (nekompatibilné so snímačom prítomnosti/podlahovým snímačom)
*2Model závisí od voľby dekoračného panela (W = biely, S = strieborný/biely); Pre dekoračný panel BYFQ60B2 použite BRC7E530.
44
ABQ-A
ABQ-B
FDBQ-B
FDXS-F
FBQ-C8
FDQ-C
FDQ-B








-
-
-
-
súčasť
-
-
-
-
-
-
BRC4C65
BRC4C65
-
-
-
290,00
290,00
-
-



-
-
-
KRCS01-1
KRCS01-4
-
-




-
-
-
-
-
-
















-
-
-
-
-




-
-
KRP4A54
KRP4A51
KRP4A51
-
EKRP1B2
-
EKRP1B2
EKRP1B2
-
153,00
-
153,00
153,00
-
-
KRP1B56
-
KRP1B54
-
-
na požiadanie
-
173,00
-
-
-
-
-
-


súčasť

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
súčasť
EKRORO3
EKRORO
-
-
-
55,00
27,00
-
-
KRP1BA101
KRP4A96
-
-
-
70,00
68,00
-
-
-
-
45
Download

Katalóg Daikin - Elektro Klima