Kazetová jednotka s plochým dekoračním
panelem
Design
a génius
v jednom
Kazetová
jednotka
s plochým
dekoračním
panelem
Design a génius
v jednom
Daikin ze své pozice inovátora
trhu znovu ukazuje novou cestu
- tentokrát prostřednictvím nové
špičkové kazetové jednotky, která
má nejen úchvatný design, ale
i vysoký výkon a nízkou spotřebu
energie.
Kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem je kombinací
nejmodernější technologie a funkce
pro zvýšení energetických úspor
a komfortu uživatele - to vše
v unikátním designu, který umožňuje
zasadit viditelný panel do jedné
roviny se standardními stropními
panely.
2
Plně
integrovaná,
zcela
diskrétní
Design
Koncept, který měli naši konstruktéři v hlavě, spočíval v diskétní kazetové
jednotce, která splývá s moderní kanceláří a současně splňuje náročná
kritéria architektů na moderní technologie. Lze ji také zcela integrovat
do standardních evropských stropních panelů. Dále umožňuje osadit
osvětlení, reproduktory a čidla do přilehlých stropních podhledů.
Výsledkem je tato kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem,
kterou lze osadit téměř v jedné rovině se stropem, s rozdělováním vzduchu
ve 4 směrech a se speciálními čidli, které zajišťují dokonalý komfort. Tato
kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem je k dostání v čistě
bílé nebo v kombinaci čistě bílé a šedé barvy, čímž představuje perfektní
kombinaci moderního designu a funkce.
3
Vyjímečná až
perfektní
Komfort řízený čidli
K zajištění perfektního komfortu je kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem vybavena dvěma čidli (volitelný doplněk), které
jsou spojené s moderním řídicím systémem.
Čidlo přítomnosti osob detekuje přítomnost osob v místnosti a nastaví
teplotu na předem zadanou hodnotu, čímž zajišťuje perfektní pracovní
podmínky. Jakmile čidlo rozpozná, že je místnost prázdná, kazetová
jednotka se vypne, a uživatel tak neutrácí peníze za zbytečné vytápění nebo
chlazení. Čidlo též upraví směr proudění vzduchu v závislosti na tom, kde se
lidé v místnosti nacházejí. Každá osoba má tak vždy zaručen svůj komfort.
Jelikož teplý vzduch stoupá vzhůru, je u stropu vždy vzduch teplejší,
zatímco v blízkosti podlahy je vzduch studenější. Podlahové čidlo
kazetové jednotky detekuje rozdíl teplot a přesměruje tok vzduchu tak, aby
bylo zaručeno rovnoměrné rozdělení vzduchu v celé místnosti: chladný
pocit od nohou je tak minulostí!
Flexibilní řešení
Potřeba flexibilního využívání prostoru často znamená budování dočasných
nebo trvalých bariér. Kazetová jednotka se pak v takových případech ocitá
v těsné blízkosti zdi nebo v rohu, což vede k nevyváženému průtoku
vzduchu. Naše moderní technologie si však dokáží s tímto problémem
poradit a umožňují využívat řídicí systém tak, aby individuálně otevíral
nebo uzavíral kteroukoli ze čtyř výdechových lamel. Ve výsledku tak
dochází k obnovení optimální účinnosti a i nadále k úsporám energie.
4
Tichý komfort
Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem patří k nejtišším
jednotkám na trhu a kromě čidel má i další automatické funkce,
jejichž cílem je zlepšit komfort a pohodlí uživatele.
Kvalita vzduchu
Kvalita vzduchu v místnosti je důležitá stejně tak jako teplota,
proto je jednotka vybavena moderními filtry, které odstraní částice
prachu a zajistí čistý vzduch. Navíc speciální program umožňuje
snížit vlhkost vzduchu bez kolísání teploty.
ŠPIČKOVÁ ÚČINNOST PO
CELÝ ROK
Intuitivní ovládání
STEJNĚ TAK JAKO VŠECHNY PRODUKTY
panelem dodává uživateli absolutní kontrolu nad jeho pracovním
DAIKIN I TATO KAZETOVÁ JEDNOTKA MÁ
Moderní ovládání kazetové jednotky s plochým dekoračním
prostředím. Moderní ovládání je jednoduché a intuitivní - umožňuje
VÝJIMEČNOU CELOROČNÍ ÚČINNOST
A PŘÍDAVNÁ ČIDLA NAVÍC DOKÁZALA,
ŽE DOCHÁZÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY
například nastavení požadované teploty, nasměrování proudění
vzduchu, nastavení vhodné teploty pokud se v místnosti nacházejí
ENERGIE O CCA 27 %*.
osoby, dále překonfigurování proudění vzduchu či monitorování
VYUŽÍVÁNÍM ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
K MONITOROVÁNÍ VÝKONU A SPOTŘEBY
ENERGIE MOHOU UŽIVATELÉ SNÍŽIT SVŮJ
výkonu. Velká obrazovka a pokyny na ní uváděné v kombinaci
s jasně označenými tlačítky funkcí dodávají uživateli absolutní
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI
SOUČASNÉM UDRŽOVÁNÍ PERFEKTNÍCH
PRACOVNÍCH PODMÍNEK. *odhad
kontrolu a umožňují mu rychle nastavit požadované podmínky
a soustředit se na svou práci.
5
Celoroční
účinnost,
chytré využívání
energie
jedné, pevně dané venkovní teplotě a při situaci, kdy zařízení
běžela na plný výkon. Jelikož však v topné či klimatizační
sezóně dochází ke kolísání venkovních teplot (teplota není
pouze jedna jmenovitá) a zařízení často běží při částečné
zátěži, neodráží tento původní výpočet skutečný výkon.
Nový evropský energetický štítek: zdvihání laťky
energetické účinnosti
Evropská komise zavádí též nový energetický štítek, který má
ínformovat spotřebitele o těchto nových výkonových normách.
Současný evropský energetický štítek, který byl zaveden
Evropská komise si vytyčila smělé cíle spočívající ve zlepšení
v roce 1992, má svůj účinek. Spotřebitelé mohou porovnávat
energetické účinnosti v zemích EU. Tyto cíle, tzv. 20-20-20,
a rozhodovat se při koupi na základě jednotných kritérií
spočívají ve 20% snížení emisí CO2, 20% využití energie
štítkování. Nový štítek, který vstupuje v platnost dnem
z obnovitelných zdrojů a ve 20% snížení využívání primární
1. ledna 2013, dodá koncovým uživatelům ještě lepší informace,
energie - to vše do roku 2020. K realizaci těchto cílů vydala
neboť celoroční účinnost odráží účinnost klimatizačního
Evropská komise Směrnici o ekodesignu [2009/125/ES]. Ta
zařízení po celou sezónu. Nový energetický štítek zahrnuje
stanovuje minimální požadavky na účinnost energetických
klasifikaci od A+++ až do D s barevným označením od tmavě
výrobků. Po roce 2013 se budou touto Směrnicí o ekodesignu
zelené (nejvyšší energetická účinnost) až po červenou (nejnižší
povinně řídit všechny klimatizační jednotky a tepelná
účinnost). Informace na novém štítku zahrnují nejen novou
čerpadla typu vzduch-vzduch do 12 kW.
celoroční účinnost pro vytápění (SCOP) a chlazení (SEER),
Směrnice o ekodesignu nejenže systematicky zvyšuje minimální
6
nýbrž také celoroční spotřebu energie a hladiny hlučnosti.
požadavky týkající se environmentálního výkonu, nýbrž
Daikin dnes ukazuje cestu směrem k účinnějším a úspornějším
mění i metodu použitou k měření tohoto výkonu tak, aby
komfortním řešením. Všechny výrobky Daikin jsou účinné
lépe odrážela skutečné životní podmínky. Předchozí měření
po celý rok a všechny chytrým způsobem snižují energetické
odrážela tzv. jmenovitou účinnost, tedy měření výkonu při
náklady.
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Topný výkon
Jmen.
Jmen.
Chlazení
Jmen.
Příkon - 50 Hz
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Dekorační panel
Model
Dekorační panel 2 Model
Dekorační panel 3 Model
Průtok vzduchu ventilátorem - 50 Hz Chlazení
Vysoký / Normální / Nízký
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoká / Normální / Nízká
Chladivo
Typ
Připojovací rozměry Kapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Napájení
Fáze/Frekvence/Napětí
Proud - 50 Hz
Maximální proud na pojistkách (MFA)
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
Vytápění
(průměrné
klima)
kW
kW
Energetický štítek
Pnávrh
SEER
Roční spotřeba energie
Energetický štítek
Pnávrh
SCOP
Roční spotřeba energie
Jmenovitá účinnost
(chlazení při 35°/27°
jmenovité zatížení,
vytápění při 7°/20°
jmenovité zatížení)
EER
COP
Roční spotřeba energie
Energetický
Chlazení
štítek
Vytápění
Příkon
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Průtok vzduchu ventilátorem Chlazení
Vysoký / Normální / Nízký
Hladina akustického tlaku Chlazení
Vysoká / Normální / Nízká
Připojovací
Kapalina
OD
rozměry
Plyn
OD
Odvod kondenzátu OD
Napájení
Fáze/Frekvence/Napětí
FXZQ20A
FXZQ25A
FXZQ32A
FXZQ40A
FXZQ50A
1,7
1,9
2,2
2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,6
6,3
11/9,5/8
15/12,5/10
37/33/28
44/39/33
bude potvrzeno
265x575x575
18
19
8,5/7,5/6,5
9/8/6,5
31/28/25
32/29/25
BYFQ60CW
BYFQ60CS
BYFQ60B2
10/8,5/7
bude potvrzeno
34/30/26
bude potvrzeno
6,35/12,7/-
mm
Hz/V
A
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Celoroční účinnost Chlazení
(podle EN14825)
FXZQ15A
bude potvrzeno
FFQ25C
FFQ35C
FFQ50C
FFQ60C
2,5
3,2
3,4
4,2
5,0
5,8
5,7
7,0
B
A
kW
bude potvrzeno
4,62
5,00
kWh
5,36
5,24
3,89
3,93
12/10/8
39/34/27
15/12,5/10
44/38/32
bude potvrzeno
A
bude potvrzeno
kW
4,20
3,88
kWh
kWh
bude potvrzeno
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
mm
mm
mm
Hz/V
18
9/8/6,5
32/29/25,0
10/8,5/6,5
34/30/25
6,35
9,5
12,7
bude potvrzeno
1~ / 50/60 / 220-240/220
(1) EER/COP podle Eurovent 2012
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Rozměry
Hmotnost
Hladina akustického výkonu
Hladina
akustického tlaku
Kompresor
Provozní rozsah
Chladivo
Připojovací
rozměry
Napájení
Ventilátor
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Jednotka
Chlazení
Vysoká
Chlazení
Vysoká/Nízká/Tichý provoz
Vytápění
Vysoká/Nízká/Tichý provoz
Typ
Chlazení
Okolí
Min.~Max.
Vytápění
Okolí
Min.~Max.
Typ
Kapalina
OD
Plyn
OD
Odvod kondenzátu OD
Délka potrubí
OU - IU
Max.
Rozdíl hladin
IU - OU
Max.
Fáze/Frekvence/Napětí
RXS25K
mm
kg
dBA
dBA
dBA
RXS35K
61
46/-/43
47/-/44
RXS60F
735 x 825 x 300
48
63
48/44/48/45/bude potvrzeno
-10~46
-15~18
bude potvrzeno
6,35
°CDB
° CWB
mm
mm
mm
m
m
Hz/V
RXS50K
550 x 765 x 285
34
9,5
18,0
49/46
49/46
12,7
bude potvrzeno
20
15
30
20
1~ / 50 / 220-240
bude potvrzeno
Předběžné údaje 7
Tento prospekt je určen jen pro informaci a nezakládá žádné nabídky, kterými
by byla společnost Daikin Europe N.V. vázána. Společnost Daikin Europe N.V.
sestavila obsah tohoto prospektu podle svého nejlepšího vědomí. Na obsah
tohoto prospektu, na výrobky a služby v něm uvedené, na úplnost, přesnost,
hodnověrnost nebo vhodnost pro konkrétní účel není poskytována žádná
výslovná ani předpokládaná záruka. Technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá
jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším
slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace tohoto
prospektu, nebo by se k němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem
autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.
Společnost Daikin Europe N.V. se podílí
na
Programu
Eurovent
pro
certifikaci
klimatizačních jednotek (AC), kapalinového
chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU)
a ventilátorových jednotek (FCU); Zkontrolujte
aktuální platnost certifikátu on-line: www.euroventcertification.com nebo pomocí: www.certiflash.com
Výrobky Daikin dodává:
ECPCS13-107_P
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8
www.daikin.cz
Tel.: +420 221 715 700, Email: [email protected]
ECPCS13-107_P • CD • 03/ 13 • Copyright Daikin
Tištěno na bezchlórovém papíru. Připravila společnost La Movida, Belgie
Zodp. red.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
Zvláštní pozice společnosti Daikin jako výrobce
klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla
k jejímu těsnému zapojení do záležitostí ochrany
životního prostředí. Již několik let má společnost Daikin
záměr stát se předním dodavatelem výrobků, které mají
omezený vliv na životní prostředí. Tato výzva vyžaduje
ekologickou konstrukci a vývoj širokého rozpětí výrobků
a systému hospodaření s energiemi, z něhož vyplývá
uchování energie a omezení plýtvání.
Download

Leták ke stažení