Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
ADC ČÍSELNÍK
®
Elektronické dodacie listy
Návod pre lekárenský informačný systém
NRSYS Amadeus
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
O Službe ADC ČÍSELNÍK Elektronické dodacie listy
Služba ADC ČÍSELNÍK Elektronické dodacie listy umožňuje lekárňam prijímať elektronické dodacie
listy od svojich distribútorov i priamych dodávateľov, lekárnikovi tak odpadá nutnosť prepisovať
papierové dodacie listy alebo používať na ich príjem nie vždy spoľahlivý e-mail.
Viac o službe nájdete na stránke www.adcc.sk.
Skôr ako začnete
1) Overte si, či má vaša lekáreň platnú licenciu na ADC ČÍSELNÍK
Služba ADC ČÍSELNÍK Elektronické dodacie listy je súčasťou Vášho lekárenského informačného
systému a pre jej používanie je potrebné mať platnú licenciu na ADC ČÍSELNÍK. Ak si nie ste istý,
či máte platnú licenciu, zavolajte nám na 02/4825 2460 alebo pošlite e-mail na
[email protected], obratom Vám potvrdíme aktuálny stav licencie.
2) Overte si aktuálnu verziu vášho lekárenského informačného systému
Pre správne fungovanie služby ADC ČÍSELNÍK Elektronické dodacie listy je potrebné, aby ste vo
svojej lekárni mali nainštalovanú verziu lekárenského informačného systému NRSYS – Amadeus
vo verzii 1.57.1 alebo vyššej.
Aktuálnu verziu vášho informačného systému si môžete overiť nasledovným spôsobom:
V záložke D. Program zvoľte 1. O programe. Zobrazí sa vám informačné okno s verziou
programu a údaji o poslednej verzii, ktorá musí byť 1.57.1 alebo vyššia. Aktuálnu verziu si môžete
overiť aj priamo v spoločnosti NRSYS na t. č.: 037 / 6541 541, email: [email protected]
UPOZORNENIE
V prípade, že nemáte platnú licenciu na ADC ČÍSELNÍK NobelKOMPLET alebo nemáte
nainštalovanú vyššie uvedenú verziu lekárenského informačného systému, nebude služba
fungovať správne!
Čísla dodacích listov a objednávok v tomto návode sú fiktívne!
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
Postup pri prijímaní elektronických dodacích listov
1. Nastavenie (Aktualizácia) zoznamu dodávateľov
1.1. V hlavnom hornom menu zvoľte záložku Objednávky → Spracovanie ADC → Načítanie
a aktualizácia číselníkov. V okne Načítanie a aktualizácia ADC číselníkov potvrďte voľbu 2.
Zmenový.
V okne Výber dodávateľa pre dodávateľský kód (aktualizácia cenníka) skontrolujte, či sa konkrétny
dodávateľ nachádza v zozname. Pokiaľ je tomu tak, je možné prijímať od daného dodávateľa
elektronické dodacie listy.
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
2. Sťahovanie EDL
Bez ohľadu na to, či ste objednávku realizovali elektronicky alebo telefonicky, môžete si u zvoleného
dodávateľa stiahnuť elektronický dodací list.
2.1. V hlavnom hornom menu zvoľte záložku Objednávky → Spracovanie ADC → Tvorba príjemky
z dodacieho listu.
Prejdite na riadok dodávateľa, od ktorého chcete stiahnuť dodacie listy a stlačte tlačidlo Enter.
Zadajte dátum, od ktorého má systém sťahovať dodacie listy a stlačte tlačidlo Ok.
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
Otvorí sa okno Zoznam objednávok daného dodávateľa, v ktorom overte, či bol úspešne stiahnutý
požadovaný dodací list.
Gratulujeme, úspešne ste stiahli elektronický dodací list do vášho počítača. Teraz môžete
vytvoriť k danému dodaciemu listu Príjemku a naskladniť všetky produkty z dodacieho listu.
3. Vytvorenie príjemky k EDL
Po úspešnom stiahnutí dodacieho listu v hornom menu zvoľte záložku Vstupné doklady → Vstupný
doklad.
V dolnej časti okna zvolím funkciu Autofunkcia → Príjem z ADC.
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
Zobrazia sa všetky stiahnuté dodacie listy od dodávateľov stiahnuté cez ADC ČÍSELNÍK. Zvoľte riadok
s požadovaným dodacím listom a stlačte tlačidlo Enter.
Systém automaticky prekontroluje jednotlivé položky z dodacieho listu. V prípade, ak sa medzi nimi
nachádza produkt, pre ktorý nemáte doposiaľ vytvorenú skladovú kartu, systém vás upozorní
a ponúkne vám založenie novej skladovej karty. Otázku Zaradiť položku potvrďte voľbou Áno.
Po zadaní a overení všetkých údajov na novej karte potvrďte stlačením tlačidla Zápis.
Elektronické dodacie listy
www.adcc.sk
Poznámka: Na vytvorenú skladovú kartu systém automaticky priradí aj ADC Kód, čím pri danom
produkte umožní využívanie všetkých funkcií ADC ČÍSELNÍK-a (overovanie dostupnosti, piktogramy,
odborné informácie, elektronické objednávanie atď.).
Po spracovaní všetkých položiek z dodacieho listu systém zobrazí Príjemku dodacieho listu. Po
štandardnej kontrole celkovej hodnoty môžeme naskladniť produkty potvrdením voľby Zapísať [F9]
v dolnej časti.
Ďakujeme vám, že používate ADC ČÍSELNÍK!
V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov nás kontaktujte na: 02/4825 2460
alebo e-mailom [email protected]
Tento návod je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa ADC ČÍSELNÍK-a, spoločnosti
PharmINFO spol. s r.o., ktorá si vyhradzuje právo modifikovať ho podľa aktuálneho stavu lekárenského informačného systému
a ADC ČÍSELNÍK-a.
Download

Elektronické dodacie listy NRSYS Amadeus