• INZERCIA
R
etaxácia – teda práca s nahrávaním údajov z receptov je
činnosť, ktorú lekáreň musí
vykonávať preto, aby dostala
od zdravotnej poisťovne peniaze vo forme
úhrady za vystavenú faktúru. Je to činnosť, ktorá je v lekárňach riešená rôznymi spôsobmi. V zásade sa dajú popísať dva
základné prístupy.
Prvým je spôsob, pri ktorom lekárnik zadáva všetky potrebné údaje do počítača ihneď pri výdaji liekov pacientovi. Tento
spôsob má nevýhodu v tom, že sa predlžuje čas výdaja a tým sa znižuje tzv. priepustnosť pri výdajnom mieste, t.z. vybavenie jedného pacienta trvá o niečo
dlhšie.
Tým druhým spôsobom práce s receptami je systém, pri ktorom sa lekárnik nezdržuje s nahrávaním údajov o pacientovi
priamo pri výdaji lieku. Dosahuje tak vyššiu priepustnosť na výdajnom mieste
a znižuje čas potrebný na vybavenie pacienta. Počas práce pri pokladni tak dokáže za ten istý čas vybaviť viac pacientov. Samozrejme, následne je potrebné do
systému donahrávať potrebné údaje o pacientovi, čo sa deje v pozadí lekárne, bez
tlaku na rýchlosť výdaja.
Pre úplnosť treba dodať, že existujú aj rôzne kombinácie, ktoré sa snažia poskytnúť
výhody z oboch prístupov a rozdeľujú zadávanie údajov o pacientovi na časť, ktorá sa zadáva priamo na pokladni a časť,
ktorú lekárnik zadáva neskôr.
Spolu s vývojom nových technológií sa
otvárajú možnosti na nové riešenie existujúcich situácií. Retax je presne takouto situáciou. Našou prvoradou snahou
bolo zbaviť sa úkonov, ktoré boli pre lekárnikov náročné na zapamätanie. Jedným slovom, zjednodušiť túto činnosť v čo
najväčšej miere. Keď sme si dali takýto
cieľ, okamžite sme zistili, že základom je
zbaviť sa rôznych retaxačných dokladov.
Tieto doklady dnes samostatne riešia retaxáciu receptov, zdravotných pomôcok,
opravné doklady, vyraďovacie doklady
a pod.
Vytvorili sme nový prehľadný spôsob, kde
sa všetky činnosti súvisiace s retaxáciou
vykonávajú na jednej obrazovke. Aby to
bolo možné a zároveň pre lekárnika ľahko ovládateľné, použili sme moderný
a preferovaný systém ovládania – dotyk prstom. Ikony znázorňujúce jednotlivé činnosti intuitívne navedú lekárnika k správnemu sledu krokov, ktoré ho dostanú
k požadovanému cieľu.
Samozrejme, mysleli sme aj na existujúcich užívateľov a tak je ovládanie možné
nielen dotykovým displejom, ale aj klasickým spôsobom pomocou klávesnice
a myši. Kládli sme dôraz na to, aby si táto zmena nevynucovala nákup nového
hardvéru do lekárne. Samozrejme, pokiaľ
má lekárnik záujem, je možné doplniť do-
Pharmacy hITT
retaxácia dotykom
je celkom iná
Počas obdobia moderného
lekárnictva, ktoré môžeme
na Slovensku datovať od
roku 1993 až do dnes, sa
v lekárňach veľa zmenilo.
Zmenili sa technológie,
lekárnické aj ekonomické
zákony, ceny aj ľudia. Počas
týchto rokov sa nezmenila
jedna vec. Vec, ktorú
lekárnici robia už od vzniku
zdravotníckych poisťovní je
retaxácia receptov. Nastal už
čas, aby sa táto činnosť
zjednodušila?
Tak, ako som uviedol v anotácii k článku,
za obdobie 20 rokov sa na tejto činnosti
v podstate nič nezmenilo. V NRSYSe zastávame názor, že sa nad vecami treba zamýšľať a pokiaľ je to možné, treba ich
zjednodušiť. V novom informačnom systéme pre lekáreň Pharmacy HITT prinášame na trh úplne nový spôsob riešenia retaxácie – Dotykom ovládanú retaxáciu.
tykový displej a tým zabezpečiť moderné
a preferované ovládanie dotykom.
VÝhODy
NOVÉhO rETaX mODULU
• Dizajn
• Snažili sme sa o to, aby bol nový modul na retaxáciu príjemný na pohľad
a účelný a praktický na používanie.
Reaguje na činnosti, ktoré boli doteraz
bežné, ale prináša aj množstvo zlepšení.
• On-line overovanie údajov o pacientovi
Medzi kľúčové nové funkcionality patrí on-line overovanie zadávaných údajov priamo voči evidenčným údajom
v poisťovni. Cieľom je, aby sa čo najviac eliminovali chyby z dôvodu zlého
vstupu údajov. Dnes lekáreň takéto chyby „z nepozornosti“ stoja čas a najmä
peniaze.
• Spracovanie elektronických receptov
(eHealth kompatibilný)
K dispozícií je aj nový systém na spracovanie elektronických receptov, ktorý urýchli prácu lekárnika tým, že prevezme všetky údaje o pacientovi
z centrálneho systému. Táto časť systému je už teraz kompatibilná s pripravovaným eHealth systémom.
• On-line komunikácia s elektronickou
podateľňou zdravotníckych poisťovní
Nový retax modul systému Pharmacy
HITT umožňuje okamžité elektronické overenie správnosti dávok na poisťovni. Ďalej je možné okamžite, v prípade potreby, vykonať prípadné
korekcie v údajoch. Lekáreň tak zosúladí dávky so zdravotníckou poisťovňou
skôr ako dôjde k vystaveniu faktúry. Táto funkcionalita výrazne skracuje čas
a znižuje potrebu na vystavovanie
opravných dokladov. Samozrejme celkovo prispieva k zlepšeniu toku peňazí z poisťovne smerom k lekárni.
Modul Retax v systéme Pharmacy HITT
je ďalším logickým krokom k zlepšeniu
a zjednodušeniu práce lekárnika. Systém,
ktorý je ovládaný dotykom, je krokom
vpred pre každú lekáreň. Jeho výhody začnete pociťovať v každodennej práci, ako
aj v lepšej pochopiteľnosti celého systému. Zároveň sa budete stretávať s možnosťami rýchlejšieho zaškolenia nových
pracovníkov vo vašej lekárni.
V prípade záujmu máme pre vás pripravenú bezplatnú prezentáciu nového dotykového lekárenského systému priamo
u vás. Kontaktujte, prosím, naše Centrum
Služieb Zákazníkom na telefónnom čísle 037 / 641 41. Zabezpečíme vám prezentáciu informačného systému pracovníkom spoločnosti NRSYS priamo vo
vašej lekárni.
Ing. Jozef Fiebig
výkonný riaditeľ
NRSYS s.r.o.
LEKÁRNICKÉ LISTY® • jún 2014
Download

Pharmacy hITT retaxácia dotykom je celkom iná