Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská farmaceutická spoločnosť
Lekárnická sekcia
Sekcia dejín farmácie
Slovenská lekárnická komora
Regionálna lekárnická komora Banská Bystrica
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
XXXVII. lekárnické dni
a
17.sympózium dejín farmácie
PROGRAM
DONOVALY - RESIDENCE HOTEL
23. – 25. 6. 2011
Generálny sponzor:
CSC - ANGELINI
Hlavný sponzor
Sanofi-aventis-Zentiva
Slovakia, s.r.o.
Vážené kolegyne, kolegovia,
vítam Vás na XXXVII. lekárnických dňoch a 17. sympóziu dejín farmácie, ktoré sa
konajú v krásnej prírode Donoval.
Zvolená téma je v živote človeka stále aktuálna a bolesť sprevádza ľudstvo od
nepamäti. Latinské príslovie hovorí, že bolesť je vôľa Božia, tak môže znieť ako fráza. Aj
napriek neustálej snahe toto trápenie ovládnuť, bolesť stále ostáva neoddeliteľnou súčasťou
ľudského života. Jedno arménske príslovie hovorí: „Utrpenie bolo uvalené na skaly, tie ho
však nedokázali zniesť, preto bolo dané človeku“. Taliani zas hovoria“ Veľká bolesť sa
navonok neprejavuje“. Ľudstvo sa s bolesťou musí vyrovnávať každý deň, a preto nie je
prekvapením, že každá kultúra, či národ majú mnoho podobných prísloví.
Bolesť je jedným z najčastejších príznakov choroby a úrazu. Opísať ju môžeme ako
nepríjemný zmyslový a citový podnet spojený so súčasným alebo starším poranením
(tkaniva). Bolesť je veľmi subjektívny pocit, pretože existuje celý rad mechanizmov, ktoré
môžu jej vnímanie ovplyvňovať. U ľudí je bolesť určitým obranným mechanizmom, avšak
nepríjemný pocit nás núti, aby sme sa jej čo najskôr zbavili alebo aby sme sa vyhýbali jej
príčine. Na svojich pracoviskách sa každodenne stretáme s pacientmi, ktorí potrebujú našu
radu, ktorí sa na nás obracajú s dôverou o pomoc pri odstránení bolestí. Bolesť bola, je a bude
stále aktuálna. Správne odporučený liek ju môže pomôcť prekonať, alebo úplne odstrániť.
Veríme, že naše stretnutie obohatí našu odbornosť. Úľava od bolesti je základným
právom každého človeka a je našou základnou povinnosťou ako zdravotníkov k tejto úľave
byť pacientovi nápomocný.
Prajem nám všetkým príjemný pobyt, bohatý na odborné znalosti a výmenu
skúseností.
Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.,
predseda Lekárnickej sekcie SFS
Témy:
Bolesť
• nové poznatky v liečbe bolesti
• liečivá používané v terapii bolesti
• lekárenská starostlivosť pri liečbe bolesti
• ekonomické dopady bolesti na spoločnosť
Legislatívne zmeny v lekárenstve
Lekárenská prax študentov FaF UK
Stavovská organizácia a vzdelávanie lekárnikov
Dejiny farmácie
Počet kreditov: 14
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Registrácia účastníkov 23.6.2011 začína o 12.00 – 13.45 hod., odborný program začína po
slávnostnom otvorení v hoteli Residence, Donovaly.
Ubytovanie: Hotel Residence a priľahlé penzióny,
PROGRAM – 23. jún 2011 – štvrtok
Predsedníctvo: M. Fulmeková, J. Čižmárik, M. Gajdošová, T. Czuľba, M. Ondraská,
P. Mihálik, J. Klimas, A. Bartunek, M. Schranz
13.45 - 14.15
14.15 - 14.45
14.45 - 15.00
Otvorenie XXXVII. lekárnických dní a 17. sympózia dejín farmácie
M. Fulmeková, A. Bartunek
Príhovor prezidenta SFS
Príhovor prodekana FaF UK Bratislava
Príhovor prezidenta SLeK
Príhovor predsedu RLeK Banská Bystrica
Prestávka
Predsedníctvo: M. Ondraská, I. Martuliak, M. Fulmeková
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Farmakoterapia bolesti – nové trendy a aplikačné formy
I. Martuliak (Ambulancia bolesti, Nemocnica s poliklinikou Banská
Bystrica).
Náhodné intoxikácie detí analgetikami z pohľadu lekára záchrannej
služby
D. Csomor (Landesklinikum Wiener Neustadt, Rakúsko).
Prelomová bolesť
M. Kulichová (Ambulancia bolesti pri Univerzitnej nemocnici v Martine).
16.30 - 17.00
Prestávka
17.00 - 17.30
Nekonvenčné myšlienky o liečbe chronickej bolesti
S. Fabuš (Ambulancia bolesti a porúch spánku Martin).
Firemné sympózium generálneho sponzora CSC ANGELINI
P. Špringer – generálny riaditeľ
17.30 - 19.00
19. 30
Večera
20.45
Niečo pre zdravie – večerná prechádzka naprieč Donovalmi
PROGRAM – 24. jún 2011 – piatok
Predsedníctvo: L. Černušková, T. Tesař, A. Chytilová
8.30 - 8.50
8.50 - 9.10
9.10 - 9.30
9.30 - 9.50
9.50 - 10.10
10.10. - 10.30
Niektoré liečivá v adjuvantnej farmakoterapii bolesti
L. Černušková (SZU Bratislava)
Symptómy a liečba neuropatickej bolesti
J. Kothaj ( II. Neurologická klinika Banská Bystrica).
Nesteroidné antireumatiká a ich kardiovaskulárna bezpečnosť
D. Kučerová ( NÚSCH Bratislava, klinický farmakológ).
Vybrané ekonomické aspekty farmakoterapie bolesti
T. Tesař ( Union zdravotná poisťovňa a.s.)
Falšování léčiv
J. Kolář, T. Ambrus (FaF VFU Brno, FaF UK Bratislava)
Prestávka
Predsedníctvo: A. Bartunek M. Fulmeková, P. Mihálik
10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 11.50
11.50 - 12.10
Depresia a bolesť
V. Vinklerová ( ÚVN Ružomberok –FN –KAIM)
Liečivé rastliny využívané v terapii bolesti
D. Grančai ( FaF UK, Bratislava).
Paracetamol známy a neznámy
P. Švec ( FaF UK, Bratislava).
Ibuprofén pod drobnohľadom lekárnika
T. Geročová (Lekáreň sv. Lukáša, Galanta).
Úľava od bolesti – základné ľudské právo
I. Tumová ( FaF UK, Bratislava).
12.10 - 14.00 Obed
Predsedníctvo: J. Kolář, T. Geročová, P. Stanko
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
Homeopatické riešenie bolesti v lekárenskej praxi
S. Hubková, M. Hubka (Lekáreň Apia, Liptovský Mikuláš).
Analýza dostupnosti analgetík na Slovensku
P. Stanko, P. Matejka ( Univerzitná lekáreň, FaF UK Bratislava).
14.30 - 14.45
Interakčný potenciál liekov zo skupiny analgetík
N. Gajovská, P. Stanko (PharmINFO, s.r.o. Bratislava).
14.45 - 15.00 Nežiaduce účinky analgetík a antipyretík
L. Masaryková, M. Fulmeková (FaF UK, Bratislava).
15.00 - 15.15 Analgetická léčba v paliatívní medicíně
M. Zajícová ( Lékárna Slezské nemocnice Opava).
15.15 - 15.30 Súčasný stav ďalšieho vzdelávania v oblasti farmácie
J. Sýkora, S. Szucsová, L. Černušková (SZU Bratislava)
15.30 - 16.00
Prestávka
Predsedníctvo: A. Bartunek, M. Fulmeková, J. Blahovec,
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40
19.30
Otvorená téma
A. Bartunek (Lekáreň Esencia, Prešov).
Z dejín analgetických liečiv
T. Ambrus, J. Kolář (FaF UK Bratislava, FaF VFU Brno).
Alchymista
J. Blahovec ( Nemocničná lekáreň, Trenčín))
Unita z Nitrianského Pravna
R. Senček ( Banská Bystrica).
Otvorená téma
Slávnostná večera – pozýva firma Teva
20.30
PROGRAM – 25. júna 2011 – sobota
8.30 - 11.30
Panelová diskusia - vedie M. Fulmeková, P. Stanko
5 – 7 minútové vstupy
Zloženie panelu:
M. Gajdošová - Lekárenstvo v legislatíve
T. Czuľba
- Smerovanie SLeK
J. Mazag
- Lekárenstvo a kontrolná činnosť
J. Klimas
- Lekárenská prax - v novom študijnom programe farmácie
S. Sýkora
- Lekárenstvo - postgraduálne vzdelávanie
P. Mihálik
- Lekárenstvo a postavenie verejných lekární
Zástupcovia zdravotných poisťovní:
L. Krč-Jediná - Všeobecná zdravotná poisťovňa,
A. Arvaiová - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
T. Tesař
- Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Záver lekárnických dní
11.45
Vydávanie certifikátov
12:00
Obed
Generálny sponzor XXXVII. lekárnických dní a 17. sympózia dejín farmácie
CSC - ANGELINI
Hlavný sponzori XXXVII. lekárnických dní a 17.sympózia dejín farmácie
SANOFI – AVENTIS - ZENTIVA
TEVA Slovakia
Vystavujúce farmaceutické firmy:
Berlin-Chemie AG
Generica, s.r.o.
Sanofi-Aventis-Zentiva Slovakia, s.r.o.
CSC ANGELINI
PharmINFO, s.r.o.
IBSA Slovakia s.r.o.
WORWAG PHARMA GmbH
Biomin, a.s.
Organizačný výbor:
Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
PharmDr. L. Černušková, CSc.
Mgr. M. Ondraská
PharmDr. J. Minichová, MPH., MBA.
PharmDr. L. Masaryková
PharmDr. Peter Stanko
PharmDr. T. Geročová,PhD.
PharmDr. M. Schranz
RNDr. A. Bartunek.
Download

XXXVII. lekárnické dni a 17.sympózium dejín farmácie - Farmi