GREENBAG “S” kolekcia
Tašky Greenbag sú vyrobené z recyklovate¾ného materiálu - polypropylénu, majú
ve¾ký úložný priestor, spevnené dno a dokážu odniesś až 10 kg nákupu. Na jednofarebné tašky pre Vaše firemné akcie môžeme potlaèiś akéko¾vek logo pod¾a
požiadaviek klienta.
S1
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 320 mm
v: 280 mm
h: 220 mm
béžová
oranžová
hnedá
modrá
zelená
šedá
bordová
S2
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 340 mm
v: 360 mm
h: 220 mm
béžová
hnedá
červená
bordová
modrá
zelená
čierna
S3
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 340 mm
v: 360 mm
h: 220 mm
béžová
S4
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 310 mm
v: 380 mm
h: 80 mm
béžová
fialová
tmavomodrá pistáciová
oranžová tmavomodrá
čierna
S5
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 330 mm
v: 440 mm
h: 107 mm
oranžová
červená
bordová
modrá
šedá
čierna
kávová
červená
zelená
žltá
oranžová
červená
fialová
modrá
pistáciová
čierna
S6
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 380 mm
v: 420 mm
h: 110 mm
béžová
červená
modrá
zelená
S7
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 400 mm
v: 400 mm
h: 80 mm
béžová
čierna
S8
Materiál:
100 % polypropylén
Rozmery:
š: 360 mm
v: 340 mm
h: 140 mm
béžová
kávová
červená
modrá
tmavomodrá
zelená
čierna
S9
Materiál:
100 % polyester
Rozmery:
š: 360 mm
v: 350 mm
h: 110 mm
GREEN TOMMY
¼ahké polyesterové tašky urèené pre ¾udí, ktorí majú radi rýchle nákupy
ale nezabúdajú pri nich na ekológiu. Sú použite¾né na každodenné
nákupy, takisto aj ako plážové tašky.
PIGGY
04329
š:400 mm, v:450 mm
CITRÓN
04329
š:400 mm, v:450 mm
JAHODA
04329
š:400 mm, v:450 mm
PANDA
04329
š:400 mm, v:450 mm
HROZNO
04329
š:400 mm, v:450 mm
MRKVA
04329
š:400 mm, v:450 mm
GREENBAG NATURAL
Ekologické tašky vyrobené z èisto prírodného materiálu - juty. Elegantné
nákupné tašky v jemných prírodných farbách sa hodia na každodenné
používanie. Taktiež sú vhodné ako darèekové balenie. Na tašky je možné
potlaèiś akéko¾vek logo, vïaka tomu sú skvelým marketingovým
nástrojom pre každú firmu. Tašky ponúkame vo farebnom prevedení
natural a tmavobronzové.
00864
03056
03049
00871
š:320 mm, v:350 mm, h:200 mm
š:350 mm, v:400 mm, h:150 mm
03025
š:320 mm, v:350 mm, h:200 mm
š:350 mm, v:400 mm, h:150 mm
š:370 mm, v:400 mm, h:150 mm
00888
š:400 mm, v:350 mm, h:150 mm
00895
š:350 mm, v:400 mm, h:150 mm
00901
š:350 mm, v:400 mm, h:150 mm
03032
š:400 mm, v:350 mm, h:150 mm
vaše poznámky:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
JFK Distribution s.r.o.
Ro¾nícka 27
949 05 Nitra
+421 902 475 405
+421 904 615 996
[email protected]
www.greenbag.sk
Download

150x297 Greenbag zadna