TEPELNÉ ČERPADLÁ
PRÍSLUŠENSTVO
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
RADA GT
VZDUCH/VODA
●
VÝKONOVÁ RADA OD 4,3 DO 12,3 kW
●
MOŽNOSŤ VYKUROVANIA AJ CHLADENIA
●
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
●
4 VÝKONOVÉ RADY
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
RADA GT
VZDUCH/VODA
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
HORIZONTÁLNE
TECHNICKÉ PARAMETRE
INŠTALÁCIA A OBSLUHA
1. VŠEOBECNÝ POPIS
Bazénové tepelné čerpadlo je kompletná jednotka pre ohrev bazénovej vody so špeciálne konštruovaným výmenníkom
(titan/PVC). Všetky použité komponenty sú odolné voči agresívnej bazénovej vode. Tepelné čerpadlo pracuje v rozsahu
vonkajších teplôt 7°C až 24°C.
2. PRINCÍP FUNKCIE
Tak ako každé tepelné čerpadlo aj bazénové tepelné čerpadlo odoberá teplo okolitej prírode – v tomto prípade
okolitému vzduchu. Takto získaná energia je pomocou značkového rotačného kompresora Daikin „prečerpávaná“ na
vyššiu teplotnú úroveň, ktorá je využiteľná pre ohrev bazénovej vody. Vďaka relatívne vysokej teplote okolitého vzduchu
v letnom období a nízkej teplote vykurovacej (bazénovej) vody je dosahovaný vysoký vykurovací faktor (okolo 4,0).
V praxi to znamená, že náklady na ohrev bazénu sú len na úrovni 1/3 až 1/4 nákladov na priamy ohrev bazéna. Pokiaľ
je správne zvolený typ (výkon tepelného čerpadla) k danému bazénu, je tepelné čerpadlo pre udržanie teploty v bazéne
nad 25°C v prevádzke len nieko ľko hodín denne.
3. INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA
Inštalácia tepelného čerpadla je veľmi jednoduchá. Vhodné umiestnenie zariadenia je v blízkosti bazéna (minimálne
3m), súčasne však mimo dosahu striekajúcej vody. Tepelné čerpadlo musí byť postavené vodorovne na stabilnom
základe (napr. betónová doska). V blízkosti musí byť vonkajšia zásuvka 230V, u väčších výkonov je pripojenie
realizované z rozdeľovača. Celá elektroinštalácia musí zodpovedať platným normám a prevádzať ju musí odborne
spôsobilá osoba s príslušným oprávnením. Pre zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu musia byť dodržané odstupy od
okolitých prekážok – viď. nasledujúci obrázok.
1
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
Tepelné čerpadlo je opatrené svorný pripojením pre rúrku 50 mm (vonkajší priemer). Pripojenie musí byť realizované až
na bazénovú technológiu (filtráciu). Nie je prípustné priame napojenie tepelného čerpadla oceľovým potrubím.
Pripojenie musí byť pružné bez materiálového napätia a vplyvu na svorné šróbenia tepelného čerpadla.
Vhodný materiál je napríklad PVC.
Pre správny chod tepelného čerpadla je nutné dodržať minimálny prietok tepelným čerpadlom. Pokiaľ je prietok vyšší,
než nominálny, odporúča sa inštalovať obtokový by-pass a prietok nastaviť tak, aby ohrev bazénovej vody bol cca 2K.
Tepelné čerpadlo nesmie byť v chode bez prietoku bazénovej vody. Musí byť zaistený chod filtrácie počas celej doby
fungovania tepelného čerpadla. Nastavenie tepelného čerpadla sa podrobne venuje návod k obsluhe. Pred začiatkom
zimného obdobia je nutné bazén zazimovať – viď. návod k obsluhe.
4. ODPORÚČANÉ SCHÉMY PRIPOJENIA
5. TECHNICKÉ PARAMETRE
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické údaje a modely kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia.
Tepelné čerpadlo rada GT
GT35H GT42H GT70H
GT90H
GT120H
GT150H
Ventilátor
Horizontálny
Vykurovací výkon*
[kW]
3,5
4,3
7,5
9,7
12,3
15,2
Chladiaci výkon*
[kW]
2,7
3,8
6,4
8,4
10,8
12,7
Príkon
[kW]
0,81
1,05
1,7
2,3
3,1
3,8
4,3
4,1
4,4
4,2
4,0
4,2
3,4
3,3
3,6
3,6
3,3
3,3
47
48
49
50
52
55
COP
ERR
Hladina hluku
Napájanie
[dB(A)]
[V/Ph/Hz]
220/1/50
Menovitý prúd
[A]
4,0
4,8
7,9
10,8
14,2
17,8
Maximálny prúd
[A]
7,0
7,8
12,0
16,2
20,0
25,0
Medzné parametre
A5/W40
Kompresor
typ
Chladivo
typ
Počet ventilátorov
[ks]
Minimálny prietok
[l/min]
Daikin rotačný
R 407C
1
1
1
1
1
1
25
40
60
60
90
110
Pripojenie
Výmenník
Automatické
odmrazovanie
Tlaková ochrana
2"
[kg]
TITAN / PVC
Áno
HD a LD
Display
LCD
Mikrocomputer, regulácia
Áno
Rozmery š x v x d
[mm]
380 x 560 x 999
380 x 610 x 1045
380 x 710 x 1045
425 x 740 x 1165
Balenie š x v x d
Hmotnosť (netto/brutto)
[mm]
420 x 610 x 1100
435 x 645 x 1145
420 x 760 x 1145
470 x 790 x 1265
65/68
72/78
87/95
[kg]
48/51
52/55
59/62
* Chladenie - výstupná teplota vody 27 °C, vzduch 3 5 °C (DB) / 27 °C (WB)
* Vykurovanie - výstupná teplota vody 25 °C, vzduch 24 °C (DB) / 19 °C (WB)
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
2
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
6. TECHNICKÝ POPIS ZARIADENIA
1. čelný kryt
2. kryt kontrolného panela (displeja)
3.kontrolný panel
4. bočná tlmiaca pena
5. bočný panel
6. medené potrubie
7. 4-cestný ventil
8. kompresor
9. vysokotlakový spínač
10. nízkotlakový spínač
11. trojcestný ventil
12. medené potrubie
13. titan/PVC výmenník
14. pravý bočný panel
15. napájací kábel
16. pravý zadný panel
17. plniaci ventil chladiva
18. manometer
19. detektor prietoku
20. svorkovnice
21. elektrická skriňa – kryt
22. releová doska
23. kondenzátor
24. šasí
25. kondenzačná vaňa
26. senzor odtavovania
27. zadná mriežka
28. kondenzátor (výparník)
29. horná tlmiaca pena
30. bočný zadný uholník
31. bočná mriežka
32. držiak motora
33. motor
34. ventilátor
3
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
7. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
4
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
8. FUNKČNÁ SCHÉMA
(Príklad pre režim chladenia)
9. REGULÁTOR – POPIS DISPLEJA
5
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
10. OVLÁDANIE REGULÁTORA TEPELNÉHO ČERPADLA
ÚKON
Pripojenie tepelného
čerpadla na elektrické
napätie
Spustenie filtrácie a
zaistenie prietoku
bazénovej vody
tepelným čerpadlom
Zapnutie tepelného
čerpadla
Zmena režimu
vykurovania/chladenia
NUTNÉ VYKONAŤ
DISPLEJ
REAKCIA
ZARIADENIA
Zapnite istič alebo
hlavný vypínač
tepelného čerpadla
Displej indikuje
aktuálny čas
Zapnite istič alebo
hlavný vypínač
filtrácie
stlačte
ON/OFF
stlačte tlačidlo
MODE
Displej indikuje
aktuálny čas
Tepelné čerpadlo
začne činnosť podľa
posledného
nastaveného režimu
(od 1 sec. do 4 min.)
Tepelné čerpadlo na
4 minúty preruší
činnosť a prestaví sa
do zvoleného režimu
hore
Nastavenie
požadovanej teploty v
bazéne
Vypnutie tepelného
čerpadla
dolu
Teplota
nastaviteľná medzi
10˚C a 35˚C
stlačte
ON/OFF
Zariadenie vykuruje
alebo chladí do
požadovanej teploty
Zariadenie je v
režime
Stand by
Vypnúť hlavný istič
či vypínač
Odpojenie od siete
Zariadenie vypnuté
6
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
11. VYBRANÉ PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE
STAV ALEBO HLÁSENIE DISPLEJA
DETEKCIA PORUCHY A PRÍČINA
MOŽNÉ ODSTRÁNENIE PORUCHY
E1 - čerpadlo beží trvalo, nevypína
Porucha teplotného čidla
Výmena čidla či elektronickej reg. *
E2 - kompresor často vypína
Teplotné čidlo - nasávaný vzduch
Výmena čidla či elektronickej reg. *
E3 - čerpadlo beží trvalo, nevypína
Teplotné čidlo kompresora
Výmena čidla či elektronickej reg. *
E9 - poruchový stav - vysoký tlak
Vysokotlaký pressostat
Kontrola stavu čerpadla, výmena
vysokotlakého pressostatu *
E10 - poruchový stav - nízky tlak
Nízkotlaký pressostat
Kontrola stavu čerpadla, výmena
nízkotlakého pressostatu *
TECHNICKÝ PROBLÉM
Tepelné čerpadlo sa nerozbehne
Z tepelného čerpadla odkvapkáva
voda
Teplota bazénovej vody je príliš
nízka
DETEKCIA PORUCHY A PRÍČINA
Nie je pod napätím
Zapnúť istič tepelného čerpadla
Prívodný kábel je poškodený
Výmena kábla *
Nie je prietok tepelným čerpadlom
(poprípade je poškodené
prietokové čidlo), zámena vstupu
a výstupu bazénovej vody
Zaistiť prietok (spustiť filtráciu),
poprípade vymeniť čidlo prietoku *
Vonkajšia teplota poklesla pod
7˚C
Nie je porucha. Čerpadlo sa uvedie
do prevádzky od cca 9˚C vonkajšej
teploty
Nie je inštalovaný odvod
kondenzátu
Nie je porucha. Na studených
častiach zariadenia za istých
podmienok vzniká kondenzát.
Inštalujte jeho odvod mimo priestoru
tepelného čerpadla
Výkon tepelného čerpadla je za
daných prevádzkových podmienok
príliš nízky
Pokiaľ tento stav nastáva aj v
teplom období, nie je výkon
tepelného čerpadla pre daný bazén
dostatočný. V prechodnom období
za chladného počasia je možné, že
sa výkonom tepelného čerpadla
nepodarí dosiahnuť požadované
teploty bazénovej vody
Normálny stav, ktorý sa vyskytuje
od teploty 10˚C, odmrazovanie
možno urýchliť tlačidlom DEFROST
Tenká vrstva námrazy na
výmenníku tepelného čerpadla
Vibrácia a hlučnosť zariadenia
MOŽNÉ ODSTRÁNENIE PORUCHY
Tepelné čerpadlo je nesprávne
inštalované (napríklad nestabilný
podstavec)
Zaistiť nápravu, pokiaľ toto nevedie
k odstráneniu problému, je nutné
osloviť servisného technika
* prevádza len servisný technik
7
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
13. IDEÁLNE RIEŠENIE PRE VÁŠ BAZÉN
DIAGNOSTIKA STAVU
Zariadenie je nadštandardne vybavené meračom tlaku
chladiva pre okamžitú diagnostiku stavu.
PREHĽADNÁ REGULÁCIA
Mikroprocesorový regulátor s LCD displejom a režimom
vykurovania/chladenia, TIMER.
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Pripojenie tepelného čerpadla je realizované svornými
šróbeniami pre 50mm plastové potrubie.
DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Titánový výmenník garantuje vysokú odolnosť voči agresívnej
bazénovej vode.
8
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
TEPELNÉ ČERPADLÁ G-TERM
WATERKOTTE
BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
VZDUCH/VODA
RADA GT
12. PREHLÁSENIE O ZHODE A CERTIFIKÁCIA
9
G-TERM Slovensko, s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, Slovenská republika, tel./fax: +421 43 430 77 23, email: [email protected]
Download

BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ RADA GT - G-term