CHARAKTERISTIKA
Indikácia
4-kladkový pohon
Hrúbka plechu
Automatické odpojenie chladenia
Rýchlosť drôtu
Prisúvanie drôtu
Odbočka tlmivky
Zavádzanie drôtu bez plynu a prúdu
Chybové kódy
Funkcia kontroly plynu
Funkcia Hold
Zásuvka na predohrev plynu (voliteľné)
Manuálny režim
Vhodné pre generátory
Rýchlosť zvárania
Adaptér na košové cievky
Zváracie napätie (skutočná a orientačná hodnota)
Uchytenie na žeriav (voliteľné)
Zvárací prúd (skutočná a orientačná hodnota)
Mikroprocesorové riadenie
Prechodový oblúk
Prepólovanie (voliteľné)
Prekročenie teploty
Režim PullMig (voliteľné)
Držiak hadicového zväzku (voliteľné)
Signál prietoku prúdu (voliteľné)
Nastaviteľné parametre
Prevádzkový režim Synergic
Rýchlosť prisúvania
Ventilátor s tepelnou reguláciou
Doba odhorenia
Ochrana pred prehriatím
Doba dofuku
Medziprevod (voliteľné)
Doba predfuku
www.reklamebuero.at
www.reklamebuero.at
VS 3400 Sieťové napätie prepojené svorkami +/-10 %
Sieťová frekvencia
Sieťová poistka pomalá
Trvalý primárny prúd (100 % DZ)
Cos φ
Účinnosť
Rozsah zváracieho prúdu
Zvárací prúd pri 10 min./25°C
10 min./40°C
Napätie naprázdno
Pracovné napätie
Spínacie stupne
Stupeň krytia
Spôsob chladenia
Izolačná trieda
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
VS 5000
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
11,2 A (400 V)
0,99 (400 A)
78,6 % (220 A)
30 – 400 A
50 % DZ 400 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
35 % DZ 400 A
60 % DZ 290 A
100 % DZ 220 A
51 V
15,5 – 34,0 V
3 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
147,5 kg
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
15,9 A (400 V)
0,99 (500 A)
80 % (200 A)
35 – 500 A
40 % DZ 500 A
60 % DZ 410 A
100 % DZ 320 A
30 % DZ 500 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
54 V
15,8 – 39 V
4x7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
156 kg
Podávač drôtu
VR 3000
VR 3300
Chladiaci prístroj
FK 3000-R
Motor posuvu
Výkon motora
Prevod
Priemer drôtu
Rýchlosť podávania
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
620 x 290 x 420 mm
16 kg
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
600 x 260 x 440 mm
13 kg
Sieťové napätie Sieťová frekvencia
Chladiaci výkon Q = max. +20°C
+40°C
Prepravné množstvo
Tlak čerpadla
Objem chladiaceho média
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť (bez chladiaceho média)
230 V
50/60 Hz
1200 W
700 W
3,0 l/min.
min. 3 bary
5,5 l
IP 23
215 x 240 x 480 mm
11 kg
Interval zvárania
Prevádzkové režimy
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
20 A
9,2 A (400 V)
0,99 (340 A)
76,8 % (200 A)
10 – 340 A
40 % DZ 340 A
60 % DZ 270 A
100 % DZ 210 A
35 % DZ 340 A
60 % DZ 260 A
100 % DZ 200 A
45 V
14,5 – 31,0 V
2 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
139 kg
VS 4000 Dobu bodovania
Text und
a vyobrazenia
Abbildungen
zodpovedajú
entsprechen
technickému
dem technischen
stavu pri
Stand
zadaní
bei do
Drucklegung.
tlače. Zmeny
Änderungen
sú vyhradené.
vorbehalten.
Ohne
Tento schriftliche
dokument sa
Genehmigung
bez písomného
der súhlasu
Fronius spoločnosti
InternationalFronius
GmbH Slovensko
darf diesess.r.o.
Dokument
nesmieweder
ako celok,
vollständig
ani žiadna
nochjeho
in Auszügen
časť kopírovať
kopiertani
oder
akýmkoľvek
in andereriným
Formspôsobom
vervielfältigt
rozmnožovať.
werden.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zvárací výkon
2-taktový režim
VarioSynergic
VarioSynergic
4-taktový režim
Intervalové zváranie
Bodovanie
3400/4000/5000
3400-2/4000-2/5000-2
Zváranie MIG/MAG
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Nitrianska 5,Am
SKStockgraben
– 91701 Trnava
3
Buxbaumstraße
Froniusplatz 1,2,
P.O.Box
P.O.Box
264,
264,
AA
4602
4602
Wels
Wels
Tel: +421/(0)33/590
75 11 Tel:
D-36119 Neuhof-Dorfborn
bei Fulda
Tel:
+43/(0)7242/241-0,
+43/7242/241-0, Fax: +43/(0)7242/241-3940
+43/7242/241-3940
Fax:+49/(0)6655/916
+421/(0)33/590 94-0
75 99
Tel:
E-Mail: [email protected]
E-Mail:
[email protected]
Fax:
+49/(0)6655/916 94-10
www.fronius.com
Vertrieb Österreich:
www.fronius.sk
E-Mail: [email protected]
Tel: 07242/241-3100, Fax: 07242/241-3490
E-Mail: [email protected]
FRONIUS SCHWEIZ AG
Oberglatterstrasse 11, CH 8153 Rümlang
Tel: +41/(0)44/817 99 44
Fax: +41/(0)44/817 99 55
E-Mail: [email protected]
SK v01 2010 aw08
FRONIUS
SLOVENSKOGMBH
S.R.O.
FRONIUS
DEUTSCHLAND
K VA L I TA
Z V Á R A N I A
www.fronius.com
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 1
15.12.2010 9:09:48 Uhr
Silný kaliber so
všetkým komfortom
VŠEOBECNE
Všetko v jednom
Všetko je možné
a jednoduché
POUŽITIE
Multitalent
ZVÁRACIE VLASTNOSTI
MANIPULÁCIA
HOSPODÁRNOSŤ
Lepšie to nejde
Ako sa stať majstrom jedným otočením
Dobrá investícia
VarioSynergic je nový a napriek tomu osvedčený
„Všetko spravím, všetko viem” - také je v krátkosti
Medzi stupňovito regulovanými zváracími zariadeniami
So zariadením VarioSynergic sa každý stane majstrom
Existuje mnoho dôvodov v prospech prúdového zdroja
prúdový zdroj s modernou technológiou, premysleným
používanie každého zariadenia VarioSynergic. Zariadenie
asi neexistuje žiadne porovnateľné zariadenie
zvárania, pretože prúdové zdroje VarioSynergic majú
VarioSynergic. Jedným z nich je veľmi dobrý pomer
dizajnom a princípom klasika. Zariadenia VarioSynergic
je vhodné na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií,
z hľadiska funkčných možností, ani z hľadiska kvality
zabudovanú funkciu Synergic. Majú teda pre každú
ceny a výkonu, ktorý presvedčí aj najúzkostlivejších
3400/4000/5000 sú zariadenia MIG/MAG so stupňovitou
strojov a prístrojov, na výrobu zariadení a nádrží,
zvarov. Každé zariadenie VarioSynergic pracuje
aplikáciu vhodný program s príslušnými odbornými
strážcov svojich financií. Ostatné dôvody sú
reguláciou a mikroprocesorovým riadením, s výkonom až
pre drobných podnikateľov a remeselníkov. Hlavným
s priemerom drôtu od 0,8 do 1,6 mm, je vhodné pre
vedomosťami. Vy predvolíte hrúbku plechu a prídavný
automatické vypínanie chladiaceho zariadenia kvôli
do 500 ampérov, sú robustné a spoľahlivé.
materiálom sú nelegované a nízko legované ocele,
zváranie ocele zmesovým plynom a na základe svojej
materiál, otočíte a hotovo. Ostatné už zariadi
dlhšej životnosti čerpadla chladiaceho média, menej
ale zariadenia VarioSynergic sú vhodné aj pre vysoko
špeciálne prispôsobenej tlmivky sa výborne hodí aj
zariadenie so šikovnosťou majstra. Prúd, napätie,
času pre dodatočnú prácu vďaka elektrickému oblúku
legované ocele, hliník a zliatiny hliníka.
pre CO 2, spracováva všetky plnené i masívne drôty,
výkon odtavovania. Výsledkom je perfektné zváranie,
s minimálnou tvorbou rozstrekov, ľahko prístupné
zvára s krátkym alebo sprchovým elektrickým oblúkom
ktoré dosahuje najlepšie výsledky vo svojej triede.
diely, ktoré vyžadujú údržbu, modulárna koncepcia
Ale zariadenie VarioSynergic ponúka ešte viac. Je to
kompletný zvárací systém. Pozostáva z prúdového zdroja,
posuvu drôtu, zváracieho horáku, chladiaceho zariadenia.
Všetko je v ňom dokonale zosúladené. Zariadenie
VarioSynergic je zaujímavé aj zvnútra. Všetky funkcie sú
a ponúka definovaný koniec zvárania pomocou
nazývame režim Synergic, pomocou ktorého sa zváranie
stáva najjednoduchšou vecou na svete. Nastavte hrúbku
plechu a prídavný materiál a hotovo.
Zariadenie VarioSynergic je dostupné v dvoch
prevedeniach: kompaktné, s integrovaným podávačom
drôtu alebo členené s externým podávačom drôtu pre
prenosné používanie.
zariadenia pre rozširovanie systému, robustné,
naprogramovaného času dohorenia.
kompaktné a kvalitné príslušenstvo, krátke prestoje
Bezproblémový priebeh
atď. Výsledkom je dlhá životnosť, nižšie bežné
Celý zvárací systém zariadení VarioSynergic je veľmi
náklady a jednoduchý servis. Nech sa na to pozrieme
dobre premyslený a určený na nerušené používanie.
akokoľvek, zariadenia VarioSynergic sú výhodnou
Zapaľovanie je absolútne spoľahlivé a vždy
Veľké kolesá uľahčujú pohyblivosť a prejdú cez každú
príležitosťou.
plynulé. Zabezpečuje to zapaľovací proces riadený
malú prekážku, samozrejmosťou sú záchytné oká
mikroprocesorom. Na začiatku zvárania drôt
a sériový 4-kladkový pohon podávania drôtu. Časťou
postupuje veľmi pomaly. Až keď horí elektrický
tohto zariadenia je aj centrálna prípojka zváracieho
oblúk, podávanie sa automaticky zrýchli na potrebnú
horáka Fronius ++, osobitné pripojenie vody, aby bolo
potrebné pre kvalitný a bezchybný zvárací proces. Tak
Plynulé zapaľovanie
rýchlosť. Automatický priebeh je
typický pre zariadenia VarioSynergic.
Tak aj celkový zvárací proces
prebieha podľa presne vopred
naprogramovaných charakteristík
a požadované výsledky sa
prejavia akoby samé od seba.
Maximálne jednoduchá obsluha: Nastavte
hrúbku plechu a prídavný materiál otočte a hotovo.
zabezpečené, že do plynového kanála nevnikne žiadna
voda, ktorá by spôsobila vytváranie pórov. A pre
špeciálnu verziu bolo vyvinuté robustné spojovacie
hadicové vedenie s dostatočným odľahčením ťahu.
BEZPEČNOSŤ
Samozrejme v cene
Maximálna bezpečnosť je v prípade zariadení
Bezproblémové podávanie drôtu vďaka
4-kladkovému pohonu.
spoločnosti Fronius štandardom. Preto je každý
prúdový zdroj, či už veľký alebo malý, vybavený
označením S - pre zváranie v úzkych priestoroch
so zvýšeným ohrozením, spôsobeným elektrickým
prúdom, a označením CE. Okrem toho sú zariadenia
VarioSynergic vhodné podľa stupňa krytia IP 23
na ochranu montážnych zariadení pred vodou
a cudzími telesami. Dodatočne je v každom stroji
integrovaný teplotne regulovaný ventilátor, ktorý
významne znižuje znečistenie. A v prípade, že sa so
zariadením pripraveným na prevádzku nepracuje, sa
automaticky vypne chladiace zariadenie. To je snáď to
najdôležitejšie v oblasti bezpečnosti, ale ani zďaleka
Prispôsobenie tlmivky umožňuje:
optimálne zváranie s CO2 a zmesovým
plynom.
to nie je všetko, pretože každé zariadenie spoločnosti
Fronius sa už svojou koncepciou vo vývoji orientuje na
bezpečnosť.
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 2
15.12.2010 9:09:55 Uhr
Silný kaliber so
všetkým komfortom
VŠEOBECNE
Všetko v jednom
Všetko je možné
a jednoduché
POUŽITIE
Multitalent
ZVÁRACIE VLASTNOSTI
MANIPULÁCIA
HOSPODÁRNOSŤ
Lepšie to nejde
Ako sa stať majstrom jedným otočením
Dobrá investícia
VarioSynergic je nový a napriek tomu osvedčený
„Všetko spravím, všetko viem” - také je v krátkosti
Medzi stupňovito regulovanými zváracími zariadeniami
So zariadením VarioSynergic sa každý stane majstrom
Existuje mnoho dôvodov v prospech prúdového zdroja
prúdový zdroj s modernou technológiou, premysleným
používanie každého zariadenia VarioSynergic. Zariadenie
asi neexistuje žiadne porovnateľné zariadenie
zvárania, pretože prúdové zdroje VarioSynergic majú
VarioSynergic. Jedným z nich je veľmi dobrý pomer
dizajnom a princípom klasika. Zariadenia VarioSynergic
je vhodné na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií,
z hľadiska funkčných možností, ani z hľadiska kvality
zabudovanú funkciu Synergic. Majú teda pre každú
ceny a výkonu, ktorý presvedčí aj najúzkostlivejších
3400/4000/5000 sú zariadenia MIG/MAG so stupňovitou
strojov a prístrojov, na výrobu zariadení a nádrží,
zvarov. Každé zariadenie VarioSynergic pracuje
aplikáciu vhodný program s príslušnými odbornými
strážcov svojich financií. Ostatné dôvody sú
reguláciou a mikroprocesorovým riadením, s výkonom až
pre drobných podnikateľov a remeselníkov. Hlavným
s priemerom drôtu od 0,8 do 1,6 mm, je vhodné pre
vedomosťami. Vy predvolíte hrúbku plechu a prídavný
automatické vypínanie chladiaceho zariadenia kvôli
do 500 ampérov, sú robustné a spoľahlivé.
materiálom sú nelegované a nízko legované ocele,
zváranie ocele zmesovým plynom a na základe svojej
materiál, otočíte a hotovo. Ostatné už zariadi
dlhšej životnosti čerpadla chladiaceho média, menej
ale zariadenia VarioSynergic sú vhodné aj pre vysoko
špeciálne prispôsobenej tlmivky sa výborne hodí aj
zariadenie so šikovnosťou majstra. Prúd, napätie,
času pre dodatočnú prácu vďaka elektrickému oblúku
legované ocele, hliník a zliatiny hliníka.
pre CO 2, spracováva všetky plnené i masívne drôty,
výkon odtavovania. Výsledkom je perfektné zváranie,
s minimálnou tvorbou rozstrekov, ľahko prístupné
zvára s krátkym alebo sprchovým elektrickým oblúkom
ktoré dosahuje najlepšie výsledky vo svojej triede.
diely, ktoré vyžadujú údržbu, modulárna koncepcia
Ale zariadenie VarioSynergic ponúka ešte viac. Je to
kompletný zvárací systém. Pozostáva z prúdového zdroja,
posuvu drôtu, zváracieho horáku, chladiaceho zariadenia.
Všetko je v ňom dokonale zosúladené. Zariadenie
VarioSynergic je zaujímavé aj zvnútra. Všetky funkcie sú
a ponúka definovaný koniec zvárania pomocou
nazývame režim Synergic, pomocou ktorého sa zváranie
stáva najjednoduchšou vecou na svete. Nastavte hrúbku
plechu a prídavný materiál a hotovo.
Zariadenie VarioSynergic je dostupné v dvoch
prevedeniach: kompaktné, s integrovaným podávačom
drôtu alebo členené s externým podávačom drôtu pre
prenosné používanie.
zariadenia pre rozširovanie systému, robustné,
naprogramovaného času dohorenia.
kompaktné a kvalitné príslušenstvo, krátke prestoje
Bezproblémový priebeh
atď. Výsledkom je dlhá životnosť, nižšie bežné
Celý zvárací systém zariadení VarioSynergic je veľmi
náklady a jednoduchý servis. Nech sa na to pozrieme
dobre premyslený a určený na nerušené používanie.
akokoľvek, zariadenia VarioSynergic sú výhodnou
Zapaľovanie je absolútne spoľahlivé a vždy
Veľké kolesá uľahčujú pohyblivosť a prejdú cez každú
príležitosťou.
plynulé. Zabezpečuje to zapaľovací proces riadený
malú prekážku, samozrejmosťou sú záchytné oká
mikroprocesorom. Na začiatku zvárania drôt
a sériový 4-kladkový pohon podávania drôtu. Časťou
postupuje veľmi pomaly. Až keď horí elektrický
tohto zariadenia je aj centrálna prípojka zváracieho
oblúk, podávanie sa automaticky zrýchli na potrebnú
horáka Fronius ++, osobitné pripojenie vody, aby bolo
potrebné pre kvalitný a bezchybný zvárací proces. Tak
Plynulé zapaľovanie
rýchlosť. Automatický priebeh je
typický pre zariadenia VarioSynergic.
Tak aj celkový zvárací proces
prebieha podľa presne vopred
naprogramovaných charakteristík
a požadované výsledky sa
prejavia akoby samé od seba.
Maximálne jednoduchá obsluha: Nastavte
hrúbku plechu a prídavný materiál otočte a hotovo.
zabezpečené, že do plynového kanála nevnikne žiadna
voda, ktorá by spôsobila vytváranie pórov. A pre
špeciálnu verziu bolo vyvinuté robustné spojovacie
hadicové vedenie s dostatočným odľahčením ťahu.
BEZPEČNOSŤ
Samozrejme v cene
Maximálna bezpečnosť je v prípade zariadení
Bezproblémové podávanie drôtu vďaka
4-kladkovému pohonu.
spoločnosti Fronius štandardom. Preto je každý
prúdový zdroj, či už veľký alebo malý, vybavený
označením S - pre zváranie v úzkych priestoroch
so zvýšeným ohrozením, spôsobeným elektrickým
prúdom, a označením CE. Okrem toho sú zariadenia
VarioSynergic vhodné podľa stupňa krytia IP 23
na ochranu montážnych zariadení pred vodou
a cudzími telesami. Dodatočne je v každom stroji
integrovaný teplotne regulovaný ventilátor, ktorý
významne znižuje znečistenie. A v prípade, že sa so
zariadením pripraveným na prevádzku nepracuje, sa
automaticky vypne chladiace zariadenie. To je snáď to
najdôležitejšie v oblasti bezpečnosti, ale ani zďaleka
Prispôsobenie tlmivky umožňuje:
optimálne zváranie s CO2 a zmesovým
plynom.
to nie je všetko, pretože každé zariadenie spoločnosti
Fronius sa už svojou koncepciou vo vývoji orientuje na
bezpečnosť.
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 2
15.12.2010 9:09:55 Uhr
Silný kaliber so
všetkým komfortom
VŠEOBECNE
Všetko v jednom
Všetko je možné
a jednoduché
POUŽITIE
Multitalent
ZVÁRACIE VLASTNOSTI
MANIPULÁCIA
HOSPODÁRNOSŤ
Lepšie to nejde
Ako sa stať majstrom jedným otočením
Dobrá investícia
VarioSynergic je nový a napriek tomu osvedčený
„Všetko spravím, všetko viem” - také je v krátkosti
Medzi stupňovito regulovanými zváracími zariadeniami
So zariadením VarioSynergic sa každý stane majstrom
Existuje mnoho dôvodov v prospech prúdového zdroja
prúdový zdroj s modernou technológiou, premysleným
používanie každého zariadenia VarioSynergic. Zariadenie
asi neexistuje žiadne porovnateľné zariadenie
zvárania, pretože prúdové zdroje VarioSynergic majú
VarioSynergic. Jedným z nich je veľmi dobrý pomer
dizajnom a princípom klasika. Zariadenia VarioSynergic
je vhodné na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií,
z hľadiska funkčných možností, ani z hľadiska kvality
zabudovanú funkciu Synergic. Majú teda pre každú
ceny a výkonu, ktorý presvedčí aj najúzkostlivejších
3400/4000/5000 sú zariadenia MIG/MAG so stupňovitou
strojov a prístrojov, na výrobu zariadení a nádrží,
zvarov. Každé zariadenie VarioSynergic pracuje
aplikáciu vhodný program s príslušnými odbornými
strážcov svojich financií. Ostatné dôvody sú
reguláciou a mikroprocesorovým riadením, s výkonom až
pre drobných podnikateľov a remeselníkov. Hlavným
s priemerom drôtu od 0,8 do 1,6 mm, je vhodné pre
vedomosťami. Vy predvolíte hrúbku plechu a prídavný
automatické vypínanie chladiaceho zariadenia kvôli
do 500 ampérov, sú robustné a spoľahlivé.
materiálom sú nelegované a nízko legované ocele,
zváranie ocele zmesovým plynom a na základe svojej
materiál, otočíte a hotovo. Ostatné už zariadi
dlhšej životnosti čerpadla chladiaceho média, menej
ale zariadenia VarioSynergic sú vhodné aj pre vysoko
špeciálne prispôsobenej tlmivky sa výborne hodí aj
zariadenie so šikovnosťou majstra. Prúd, napätie,
času pre dodatočnú prácu vďaka elektrickému oblúku
legované ocele, hliník a zliatiny hliníka.
pre CO 2, spracováva všetky plnené i masívne drôty,
výkon odtavovania. Výsledkom je perfektné zváranie,
s minimálnou tvorbou rozstrekov, ľahko prístupné
zvára s krátkym alebo sprchovým elektrickým oblúkom
ktoré dosahuje najlepšie výsledky vo svojej triede.
diely, ktoré vyžadujú údržbu, modulárna koncepcia
Ale zariadenie VarioSynergic ponúka ešte viac. Je to
kompletný zvárací systém. Pozostáva z prúdového zdroja,
posuvu drôtu, zváracieho horáku, chladiaceho zariadenia.
Všetko je v ňom dokonale zosúladené. Zariadenie
VarioSynergic je zaujímavé aj zvnútra. Všetky funkcie sú
a ponúka definovaný koniec zvárania pomocou
nazývame režim Synergic, pomocou ktorého sa zváranie
stáva najjednoduchšou vecou na svete. Nastavte hrúbku
plechu a prídavný materiál a hotovo.
Zariadenie VarioSynergic je dostupné v dvoch
prevedeniach: kompaktné, s integrovaným podávačom
drôtu alebo členené s externým podávačom drôtu pre
prenosné používanie.
zariadenia pre rozširovanie systému, robustné,
naprogramovaného času dohorenia.
kompaktné a kvalitné príslušenstvo, krátke prestoje
Bezproblémový priebeh
atď. Výsledkom je dlhá životnosť, nižšie bežné
Celý zvárací systém zariadení VarioSynergic je veľmi
náklady a jednoduchý servis. Nech sa na to pozrieme
dobre premyslený a určený na nerušené používanie.
akokoľvek, zariadenia VarioSynergic sú výhodnou
Zapaľovanie je absolútne spoľahlivé a vždy
Veľké kolesá uľahčujú pohyblivosť a prejdú cez každú
príležitosťou.
plynulé. Zabezpečuje to zapaľovací proces riadený
malú prekážku, samozrejmosťou sú záchytné oká
mikroprocesorom. Na začiatku zvárania drôt
a sériový 4-kladkový pohon podávania drôtu. Časťou
postupuje veľmi pomaly. Až keď horí elektrický
tohto zariadenia je aj centrálna prípojka zváracieho
oblúk, podávanie sa automaticky zrýchli na potrebnú
horáka Fronius ++, osobitné pripojenie vody, aby bolo
potrebné pre kvalitný a bezchybný zvárací proces. Tak
Plynulé zapaľovanie
rýchlosť. Automatický priebeh je
typický pre zariadenia VarioSynergic.
Tak aj celkový zvárací proces
prebieha podľa presne vopred
naprogramovaných charakteristík
a požadované výsledky sa
prejavia akoby samé od seba.
Maximálne jednoduchá obsluha: Nastavte
hrúbku plechu a prídavný materiál otočte a hotovo.
zabezpečené, že do plynového kanála nevnikne žiadna
voda, ktorá by spôsobila vytváranie pórov. A pre
špeciálnu verziu bolo vyvinuté robustné spojovacie
hadicové vedenie s dostatočným odľahčením ťahu.
BEZPEČNOSŤ
Samozrejme v cene
Maximálna bezpečnosť je v prípade zariadení
Bezproblémové podávanie drôtu vďaka
4-kladkovému pohonu.
spoločnosti Fronius štandardom. Preto je každý
prúdový zdroj, či už veľký alebo malý, vybavený
označením S - pre zváranie v úzkych priestoroch
so zvýšeným ohrozením, spôsobeným elektrickým
prúdom, a označením CE. Okrem toho sú zariadenia
VarioSynergic vhodné podľa stupňa krytia IP 23
na ochranu montážnych zariadení pred vodou
a cudzími telesami. Dodatočne je v každom stroji
integrovaný teplotne regulovaný ventilátor, ktorý
významne znižuje znečistenie. A v prípade, že sa so
zariadením pripraveným na prevádzku nepracuje, sa
automaticky vypne chladiace zariadenie. To je snáď to
najdôležitejšie v oblasti bezpečnosti, ale ani zďaleka
Prispôsobenie tlmivky umožňuje:
optimálne zváranie s CO2 a zmesovým
plynom.
to nie je všetko, pretože každé zariadenie spoločnosti
Fronius sa už svojou koncepciou vo vývoji orientuje na
bezpečnosť.
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 2
15.12.2010 9:09:55 Uhr
CHARAKTERISTIKA
Indikácia
4-kladkový pohon
Hrúbka plechu
Automatické odpojenie chladenia
Rýchlosť drôtu
Prisúvanie drôtu
Odbočka tlmivky
Zavádzanie drôtu bez plynu a prúdu
Chybové kódy
Funkcia kontroly plynu
Funkcia Hold
Zásuvka na predohrev plynu (voliteľné)
Manuálny režim
Vhodné pre generátory
Rýchlosť zvárania
Adaptér na košové cievky
Zváracie napätie (skutočná a orientačná hodnota)
Uchytenie na žeriav (voliteľné)
Zvárací prúd (skutočná a orientačná hodnota)
Mikroprocesorové riadenie
Prechodový oblúk
Prepólovanie (voliteľné)
Prekročenie teploty
Režim PullMig (voliteľné)
Držiak hadicového zväzku (voliteľné)
Signál prietoku prúdu (voliteľné)
Nastaviteľné parametre
Prevádzkový režim Synergic
Rýchlosť prisúvania
Ventilátor s tepelnou reguláciou
Doba odhorenia
Ochrana pred prehriatím
Doba dofuku
Medziprevod (voliteľné)
Doba predfuku
www.reklamebuero.at
www.reklamebuero.at
VS 3400 Sieťové napätie prepojené svorkami +/-10 %
Sieťová frekvencia
Sieťová poistka pomalá
Trvalý primárny prúd (100 % DZ)
Cos φ
Účinnosť
Rozsah zváracieho prúdu
Zvárací prúd pri 10 min./25°C
10 min./40°C
Napätie naprázdno
Pracovné napätie
Spínacie stupne
Stupeň krytia
Spôsob chladenia
Izolačná trieda
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
VS 5000
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
11,2 A (400 V)
0,99 (400 A)
78,6 % (220 A)
30 – 400 A
50 % DZ 400 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
35 % DZ 400 A
60 % DZ 290 A
100 % DZ 220 A
51 V
15,5 – 34,0 V
3 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
147,5 kg
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
15,9 A (400 V)
0,99 (500 A)
80 % (200 A)
35 – 500 A
40 % DZ 500 A
60 % DZ 410 A
100 % DZ 320 A
30 % DZ 500 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
54 V
15,8 – 39 V
4x7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
156 kg
Podávač drôtu
VR 3000
VR 3300
Chladiaci prístroj
FK 3000-R
Motor posuvu
Výkon motora
Prevod
Priemer drôtu
Rýchlosť podávania
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
620 x 290 x 420 mm
16 kg
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
600 x 260 x 440 mm
13 kg
Sieťové napätie Sieťová frekvencia
Chladiaci výkon Q = max. +20°C
+40°C
Prepravné množstvo
Tlak čerpadla
Objem chladiaceho média
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť (bez chladiaceho média)
230 V
50/60 Hz
1200 W
700 W
3,0 l/min.
min. 3 bary
5,5 l
IP 23
215 x 240 x 480 mm
11 kg
Interval zvárania
Prevádzkové režimy
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
20 A
9,2 A (400 V)
0,99 (340 A)
76,8 % (200 A)
10 – 340 A
40 % DZ 340 A
60 % DZ 270 A
100 % DZ 210 A
35 % DZ 340 A
60 % DZ 260 A
100 % DZ 200 A
45 V
14,5 – 31,0 V
2 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
139 kg
VS 4000 Dobu bodovania
Text und
a vyobrazenia
Abbildungen
zodpovedajú
entsprechen
technickému
dem technischen
stavu pri
Stand
zadaní
bei do
Drucklegung.
tlače. Zmeny
Änderungen
sú vyhradené.
vorbehalten.
Ohne
Tento schriftliche
dokument sa
Genehmigung
bez písomného
der súhlasu
Fronius spoločnosti
InternationalFronius
GmbH Slovensko
darf diesess.r.o.
Dokument
nesmieweder
ako celok,
vollständig
ani žiadna
nochjeho
in Auszügen
časť kopírovať
kopiertani
oder
akýmkoľvek
in andereriným
Formspôsobom
vervielfältigt
rozmnožovať.
werden.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zvárací výkon
2-taktový režim
VarioSynergic
VarioSynergic
4-taktový režim
Intervalové zváranie
Bodovanie
3400/4000/5000
3400-2/4000-2/5000-2
Zváranie MIG/MAG
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Nitrianska 5,Am
SKStockgraben
– 91701 Trnava
3
Buxbaumstraße
Froniusplatz 1,2,
P.O.Box
P.O.Box
264,
264,
AA
4602
4602
Wels
Wels
Tel: +421/(0)33/590
75 11 Tel:
D-36119 Neuhof-Dorfborn
bei Fulda
Tel:
+43/(0)7242/241-0,
+43/7242/241-0, Fax: +43/(0)7242/241-3940
+43/7242/241-3940
Fax:+49/(0)6655/916
+421/(0)33/590 94-0
75 99
Tel:
E-Mail: [email protected]
E-Mail:
[email protected]
Fax:
+49/(0)6655/916 94-10
www.fronius.com
Vertrieb Österreich:
www.fronius.sk
E-Mail: [email protected]
Tel: 07242/241-3100, Fax: 07242/241-3490
E-Mail: [email protected]
FRONIUS SCHWEIZ AG
Oberglatterstrasse 11, CH 8153 Rümlang
Tel: +41/(0)44/817 99 44
Fax: +41/(0)44/817 99 55
E-Mail: [email protected]
SK v01 2010 aw08
FRONIUS
SLOVENSKOGMBH
S.R.O.
FRONIUS
DEUTSCHLAND
K VA L I TA
Z V Á R A N I A
www.fronius.com
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 1
15.12.2010 9:09:48 Uhr
CHARAKTERISTIKA
Indikácia
4-kladkový pohon
Hrúbka plechu
Automatické odpojenie chladenia
Rýchlosť drôtu
Prisúvanie drôtu
Odbočka tlmivky
Zavádzanie drôtu bez plynu a prúdu
Chybové kódy
Funkcia kontroly plynu
Funkcia Hold
Zásuvka na predohrev plynu (voliteľné)
Manuálny režim
Vhodné pre generátory
Rýchlosť zvárania
Adaptér na košové cievky
Zváracie napätie (skutočná a orientačná hodnota)
Uchytenie na žeriav (voliteľné)
Zvárací prúd (skutočná a orientačná hodnota)
Mikroprocesorové riadenie
Prechodový oblúk
Prepólovanie (voliteľné)
Prekročenie teploty
Režim PullMig (voliteľné)
Držiak hadicového zväzku (voliteľné)
Signál prietoku prúdu (voliteľné)
Nastaviteľné parametre
Prevádzkový režim Synergic
Rýchlosť prisúvania
Ventilátor s tepelnou reguláciou
Doba odhorenia
Ochrana pred prehriatím
Doba dofuku
Medziprevod (voliteľné)
Doba predfuku
www.reklamebuero.at
www.reklamebuero.at
VS 3400 Sieťové napätie prepojené svorkami +/-10 %
Sieťová frekvencia
Sieťová poistka pomalá
Trvalý primárny prúd (100 % DZ)
Cos φ
Účinnosť
Rozsah zváracieho prúdu
Zvárací prúd pri 10 min./25°C
10 min./40°C
Napätie naprázdno
Pracovné napätie
Spínacie stupne
Stupeň krytia
Spôsob chladenia
Izolačná trieda
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
VS 5000
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
11,2 A (400 V)
0,99 (400 A)
78,6 % (220 A)
30 – 400 A
50 % DZ 400 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
35 % DZ 400 A
60 % DZ 290 A
100 % DZ 220 A
51 V
15,5 – 34,0 V
3 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
147,5 kg
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
35 A
15,9 A (400 V)
0,99 (500 A)
80 % (200 A)
35 – 500 A
40 % DZ 500 A
60 % DZ 410 A
100 % DZ 320 A
30 % DZ 500 A
60 % DZ 360 A
100 % DZ 280 A
54 V
15,8 – 39 V
4x7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
156 kg
Podávač drôtu
VR 3000
VR 3300
Chladiaci prístroj
FK 3000-R
Motor posuvu
Výkon motora
Prevod
Priemer drôtu
Rýchlosť podávania
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
620 x 290 x 420 mm
16 kg
42VDC
164 W
5:1
0,8 – 1,6 mm
0 – 18 m/min
IP 23
600 x 260 x 440 mm
13 kg
Sieťové napätie Sieťová frekvencia
Chladiaci výkon Q = max. +20°C
+40°C
Prepravné množstvo
Tlak čerpadla
Objem chladiaceho média
Stupeň krytia
Rozmery d/š/v
Hmotnosť (bez chladiaceho média)
230 V
50/60 Hz
1200 W
700 W
3,0 l/min.
min. 3 bary
5,5 l
IP 23
215 x 240 x 480 mm
11 kg
Interval zvárania
Prevádzkové režimy
3 x 230 V/400 V
50/60 Hz
20 A
9,2 A (400 V)
0,99 (340 A)
76,8 % (200 A)
10 – 340 A
40 % DZ 340 A
60 % DZ 270 A
100 % DZ 210 A
35 % DZ 340 A
60 % DZ 260 A
100 % DZ 200 A
45 V
14,5 – 31,0 V
2 x 7
IP 23
AF
F
890 x 460 x 945 mm
139 kg
VS 4000 Dobu bodovania
Text und
a vyobrazenia
Abbildungen
zodpovedajú
entsprechen
technickému
dem technischen
stavu pri
Stand
zadaní
bei do
Drucklegung.
tlače. Zmeny
Änderungen
sú vyhradené.
vorbehalten.
Ohne
Tento schriftliche
dokument sa
Genehmigung
bez písomného
der súhlasu
Fronius spoločnosti
InternationalFronius
GmbH Slovensko
darf diesess.r.o.
Dokument
nesmieweder
ako celok,
vollständig
ani žiadna
nochjeho
in Auszügen
časť kopírovať
kopiertani
oder
akýmkoľvek
in andereriným
Formspôsobom
vervielfältigt
rozmnožovať.
werden.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zvárací výkon
2-taktový režim
VarioSynergic
VarioSynergic
4-taktový režim
Intervalové zváranie
Bodovanie
3400/4000/5000
3400-2/4000-2/5000-2
Zváranie MIG/MAG
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Nitrianska 5,Am
SKStockgraben
– 91701 Trnava
3
Buxbaumstraße
Froniusplatz 1,2,
P.O.Box
P.O.Box
264,
264,
AA
4602
4602
Wels
Wels
Tel: +421/(0)33/590
75 11 Tel:
D-36119 Neuhof-Dorfborn
bei Fulda
Tel:
+43/(0)7242/241-0,
+43/7242/241-0, Fax: +43/(0)7242/241-3940
+43/7242/241-3940
Fax:+49/(0)6655/916
+421/(0)33/590 94-0
75 99
Tel:
E-Mail: [email protected]
E-Mail:
[email protected]
Fax:
+49/(0)6655/916 94-10
www.fronius.com
Vertrieb Österreich:
www.fronius.sk
E-Mail: [email protected]
Tel: 07242/241-3100, Fax: 07242/241-3490
E-Mail: [email protected]
FRONIUS SCHWEIZ AG
Oberglatterstrasse 11, CH 8153 Rümlang
Tel: +41/(0)44/817 99 44
Fax: +41/(0)44/817 99 55
E-Mail: [email protected]
SK v01 2010 aw08
FRONIUS
SLOVENSKOGMBH
S.R.O.
FRONIUS
DEUTSCHLAND
K VA L I TA
Z V Á R A N I A
www.fronius.com
8274 VarioSynergic_3400_NEU_SK.indd 1
15.12.2010 9:09:48 Uhr
Download

VarioSynergic 3400/4000/5000