V dňoch 20. až 22. 11. 2013
sa uskutoční v Grand hoteli
Permon VII. medzinárodná
konferencia KOBD s podtitulom Legislatívne technické
nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových
domov. Hlavným organizátorom
tejto konferencie je Združenie pre
podporu obnovy bytových domov.
Odborným garantom podujatia
je prezident združenia prof. Ing.
Dušan Petráš, PhD., spolu s ďalšími
významnými osobnosťami zo Slovenského zväzu bytových družstiev,
Združenia spoločenstiev vlastníkov
bytov na Slovensku, Združenia
bytového hospodárstva na Sloven-
sku, Slovenskej komory stavebných inžinierov, STU v Bratislave
a Združenia správcov a užívateľov
nehnuteľností. Odborný program je
rozdelený do ôsmich sekcií a odznie
tu množstvo rôznorodých prezentácií a prednášok zástupcov renomovaných spoločností, zástupcov
sektora financovania a významných
Zdroj: IW Trend, s. r. o.
Fólie
s hĺbkovým
efektom
Na výstave Interzum predstavil
výrobca dizajnových fólií Sibu
Design svoju novinku: kolekciu 70 nových dekorov vrátane
nového radu Glass Line – dekory s plexisklovou vrstvou
odolnou proti poškriabaniu,
ktoré vytvárajú tzv. hĺbkový
efekt. Súčasťou boli aj dekory
z nového radu imitácií kože Soft
Leather Arts, ktoré sú vďaka svojej
pevnosti, flexibilite a malej hrúbke
určené na zložité tvarové ohýbanie
a taktiež sú ideálne na čalúnenie.
Rakúska spoločnosť Sibu Design sa
dostala do povedomia zákazníkov aj
Vetracie
jednotky
novej
generácie
na slovenskom trhu svojimi fóliami
špeciálne vyvinutými pre interiérový
dizajn, výrobcov nábytku, módu
a výstavníctvo. Sú veľmi ľahko
spracovateľné a ponúkajú takmer
neobmedzené možnosti použitia
(napríklad dekoračné obklady stien,
recepčných pultov, výplne interiéro-
vých dverí, nábytkových dverí,
panelov a pod.). Nosný materiál fólií
je vytvorený na báze plastov
s dôrazom na ekológiu, čiže sú bez
prítomnosti PVC. Výhradný
distribútor pre Slovensko je IW
Trend, s. r. o. Viac informácií na:
www.sibu.at, www.iwtrend.sk.
SOAS oslávila desiate výročie svojej
činnosti
Zdroj: SOAS, a. s.
Na fotografii sprava: Ing. Martin Greguš, PhD., MBA, generálny riaditeľ Saint-Gobain
Construction products, s. r. o., divízia Weber-Terranova, odovzdáva pamätnú plaketu
pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti Ing. Ľuboslavovi Belkovi, generálnemu
riaditeľovi SOAS a. s.
Koncom septembra oslávili
predstavitelia spoločnosti SOAS a. s., (Slovenská
obchodná aliancia stavebnín)
v divadle J. G. Tajovského vo
94
ASB_10_2013
odborníkov z oblasti školstva, vedy
a výskumu. Podrobnosti s pozvánkou a návratkou budú zverejnené
na www.obnova-domov.sk a webových stránkach organizačných
partnerov. Záujemcovia o partnerstvo a účasť v odbornom programe
môžu svoje žiadosti zasielať na
adresu [email protected]
Zvolene spolu so svojimi obchodnými partnermi desiaty
rok svojej úspešnej činnosti
na slovenskom stavebnom
trhu. Slávnostný večer otvoril
g­ enerálny riaditeľ SOAS a. s., Ing.
Ľuboslav Belko, ktorý vo svojom
príhovore okrem iného uviedol:
„Desať rokov firmy je čas na
spomínanie a bilancovanie. Kým
pri zakladaní firmy mala aliancia
tridsaťštyri predajných miest,
v súčasnosti je ich šesťdesiatpäť.
Z hľadiska počtu stavebnín je
SOAS a. s., najväčším distribútorom stavebného materiálu na
Slovensku... Desať rokov je už
dostatočný čas na potvrdenie,
že myšlienka založiť nákupnú
alianciu bola správna. Čas ukázal,
že SOAS je serióznym partnerom
pre dodávateľov, financujúce banky, ako aj zákazníkov.“ Program
vyvrcholil divadelným predstavením Dokonalá svadba od Robina
Hawdona – situačná komédia,
plná humorných situácií a čarovných nedorozumení je uvádzaná
ako najlepšia komédia posledného obdobia, čo potvrdili aj účastníci tohto pekného večera.
Problémy s plesňami, nízkou
vlhkosťou v zimnom období
a vysychaním drevených
výrobkov v interiéri odstraňujú vetracie jednotky Zehnder vybavené entalpickým
výmeníkom – výmenníkom
tepla novej generácie. Ten
dokáže rekuperovať nielen teplo,
ale taktiež vysoký podiel vlhkosti,
čím sa bez dodatočnej elektrickej
energie optimalizuje relatívna
vlhkosť vzduchu v rodinnom
dome alebo byte. Entalpický
výmenník Zehnder zvyšuje komfort vetrania aj v zimnom období,
lebo jednotka s týmto výmenníkom efektívne pracuje až do teploty vonkajšieho vzduchu -10 °C
bez zníženia výkonu vplyvom
rizika zamŕzania výmenníka.
Vetracie jednotky s entalpickým
výmenníkom a elektrickým predohrevom pracujú na 100 % výkonu až do -20 až -25 °C. Vďaka
invenčnej konštrukcii s polymerickými membránami sú ľahko
čistiteľné vypláchnutím vodou
a majú mnohonásobne vyššiu
životnosť bez zníženia účinnosti
rekuperácie. Viac informácií na:
e-mail: [email protected]
Zdroj: Zehnder
Zdroj: Združenie pre podporu obnovy
bytových domov
Medzinárodná konferencia o komplexnej obnove
bytových domov
Download

Medzinárodná konferencia o komplexnej obnove bytových domov