Nová vakcína prinášajúca králikom
ochranu, ktorú si zaslúžia
Radosť z králička - chráňte ho!
králiky sú tretím najpopulárnejším maznáčikom v Európe. Z prieskumov
však vyplýva, že stále veľký počet králikov nie je vôbec vakcinovaný,
napriek tomu, že zo všetkých maznáčikov chovaných v domácnostiach
sú králiky ohrozené infekciami asi najviac! Rok čo rok sa stretávame
s výskytom myxomatózy aj moru králikov na celom území Slovenska.
Majitelia králikov, v mnohých prípadoch deti, sú na svojich miláčikov veľmi
fixovaní a chcú im dopriať tú najlepšiu veterinárnu starostlivosť. Mnohí
z nich však nevedia o všetkých hrozbách, ktorým ich králik môže čeliť.
Myxomatóza
Myxomatóza je vážne, častokrát fatálne ochorenie králikov
spôsobené myxoma vírusom. Zvyčajnými príznakmi ochorenia
sú opuchnuté, takmer zatvorené oči a ďalšie lokalizované opuchy
v oblasti hlavy, tváre, uší, pyskov, ritného otvoru a genitálií,
ktoré sa objavujú do niekoľkých dní po infekcii. Závažný opuch
v oblasti očí môže viesť až k slepote a ku skrúteniu tváre už
počas jedného dňa po infekcii. Králik tak nemôže piť ani prijímať
potravu. Bakteriálne infekcie komplikujú stav sekundárne a môžu
spôsobiť fatálnu pneumóniu.
Aj keď môžeme nasadenou liečbou docieliť uzdravenie,
myxomatóza je veľmi zdĺhavé a nepríjemné ochorenie, u ktorého
je vo väčšine prípadov odporúčaná eutanázia. U divokých králikov
sa tiež vyskytujú prípady vyliečenia, avšak vážne stavy končia
úhynom do 12 dní po infekcii.
Myxomatóza sa šíri krv cicajúcim hmyzom, najmä blchami
a komármi. Vírus je však možné preniesť aj priamym kontaktom
zdravých zvierat s chorými, najmä ak sú chované v jednej
domácnosti. Postihnuté môžu byť všetky plemená domácich
králikov a aj napriek odlišnému životnému štýlu sú ohrozené aj
králiky - maznáčikovia chované v domácnosti.
Pri myxomatóze neexistuje špecifická liečba; vakcinácia je
jedinou efektívnou ochranou králikov pred touto infekciou.
Mor králikov – Rabbit Haemorrhagic Disease
(RHD)
Mor je druhou vážnou infekciou králikov. Je spôsobený
kalicivírusom s inkubačnou dobou od 1 do 3 dní. V prostredí je
vírus veľmi stabilný a môže v ňom prežívať aj dlhšie než 100 dní.
Príznaky RHD nemusíme vzhľadom k rýchlosti priebehu
ochorenia vôbec spozorovať. Ak sa vyskytnú, tak zahŕňajú
depresiu, kolaps, sťažené dýchanie, konvulzie, horúčku, letargiu
a krvácanie z nosa. Králiky hynú do 12-36 hodín od vzniku
horúčky a mortalita dosahuje 90-100%.
Vírus sa šíri tak priamym kontaktom králikov (domácich aj
divokých), ako aj kontaktom nepriamym. Možným zdrojom
nákazy nepriamym kontaktom môžu byť ľudia, kontaminovaný
odev, koterce, podstielka či misky na krmivo a vodu, ale tiež
prenášači ako napríklad blchy.
Ako pri myxomatóze ani pri RHD neexistuje špecifická liečba.
Vakcinácia je jedinou možnou cestou ochrany králikov.
Komplexná ochrana pre králiky
Výhody
Nobivac Myxo-RHD je komplexná a pohodlná vakcína. Uvedenie
tejto vakcíny na náš trh je vynikajúcou príležitosťou pre
veterinárnych lekárov, ako zvýšiť počet vakcinovaných domácich
králikov na Slovensku.
• Jediná dávka navodí imunitu za 3 týždne
Jedná sa o prvú vakcínu, ktorá navodí ochranu proti myxomatóze
aj moru králikov počas doby 12 mesiacov, už po jedinej aplikácii.
Teraz už jednoducho môžete ponúknuť králikom ochranu, ktorú si
zaslúžia.
• Môže byť aplikovaná od 5 týždňov veku
• Vakcína chráni proti myxomatóze aj moru králikov počas
doby 12 mesiacov
Nobivac Myxo-RHD
Nobivac Myxo-RHD obsahuje živý myxoma vírus vektorovaný
RHD vírusom kmeň 009.
Bunky infikované vakcinačným vírusom produkujú časti myxoma
vírusu a RHD kapsidový antigén.
• Dostupná v baleniach po jednotlivých dávkach
• Vakcína sa aplikuje subkutánne
3. V bunke sú produkované častice vakcinačného myxoma
vírusu a neinfekčné „vírusu podobné“ časti RHD kapsidy.
1. Myxo-RHD vakcinačný vírus preniká do bunky hostiteľa.
2. Po preniknutí do bunky sa DNA vakcinačného MyxoRHD vírusu replikuje a dochádza k syntéze proteínov
obsahujúcich kapsid vírusu RHD.
myxoma vektorový
vírus
4. Infikovaná bunka odumiera a lyzuje za súčasného
uvoľnenia oboch typov častíc, ktoré potom ďalej stimulujú
imunitný systém.
4
imunita proti
myxoma vírusu RHD vírusu
antigén
prezentujúca
bunka
myxoma
vektorový vírus
RHD
vírusu podobná
častica
kapsidový gén
RHD vírusu
lýza bunky
prezentácia
antigénu
prichytenie
skompletizovanie
RHD vírusu podobnej
častice
1
3
syntéza
proteínu
obnaženie
2
DNA replikácia
skompletizovanie
rekombinantného
myxoma vírusu
Účinnosť vakcíny Nobivac Myxo-RHD
Podporíme Vašich klientov a Vašu prax
Myxomatóza čelenžná štúdia
RHD čelenžná štúdia
Nobivac Myxo-RHD Vám prináša materiály, ktoré podporia osvetu
medzi majiteľmi králikov.
Šestnásť králikov vo veku 4-5 týždňov bolo rozdelených do dvoch
skupín:
Šestnásť králikov vo veku 11 týždňov bolo rozdelených do dvoch
skupín:
• jedenástim bola aplikovaná subkutánne jedna dávka vakcíny
• desiatim bola aplikovaná subkutánne jedna dávka vakcíny
• päť králikov vakcinovaných nebolo
• šesť králikov vakcinovaných nebolo
Vakcinačný preukaz pre králiky mnohí z Vás žiadajú. Pripomínajú
majiteľovi králika, kedy sa má dostaviť na ďalšiu vakcináciu.
PRIEMERNÉ INDIVIDUÁLNE klinické skóre
klinické skóre
Adresa:
Pohlavie:
Dátum čipovania:
Popis:
Číslo mikročipu:
Telesná teplota
Frekvencia dychu
Frekvencia tepu
Pohlavné
dospievanie
Tri týždne po vakcinácii boli všetky králiky čelenžované
virulentným RHD vírusom a denne boli u nich monitorované
príznaky moru králikov.
Ruja králičíc
Provokovaná
ovulácia
38,5-39,5°C
50-150/min
120-150/min
3.-4. mesiac veku
(8. mesiac veku –
chovateľská dospelosť)
asi každé 3 týždne,
február - september
vajíčka sa uvoľňujú
pri párení
Gravidita
Počet mláďat
Dojčenie
Otvorenie očí
Opúšťanie
hniezda
Odstav
Zaujímavosť
Individuálny chov:
Záznamy o vakcinácii
Dátum:
28-35 dní
6-11 (10-3
– trpasličie plemená)
1 x denne
9.-10.deň
20. deň
54. deň
obézne samice
prechodne strácajú
schopnosť mať mláďatá
Ideálne je chovať kastrovaného samca so samicou. Králik je citlivý na hluk a tabakový
dym. Okrem klietky s podstielkou (napr. hobliny) potrebuje aj výbeh (najmä v bytoch
trpia často obezitou).
Kŕmenie:
Päť zo šiestich nevakcinovaných králikov uhynulo náhle alebo
museli byť utratené do 24-36 hodín po čelenži.
Objemové krmivá lúčne seno, slama
Zelené krmivá
napr. bazalka, brokolica,
jabloňové listy, kapusta,
zvädnutá žihľava,
púpava, šalát
Vhodné sú aj
okopaniny, mrkva
s vňaťou, kŕmna repa
a pod.
Jadrové krmivá
ovos, jačmeň
30
Na trhu sú aj komerčné diéty pre
králikov. Dôležité
je zabezpečiť dostatok materiálu
na ohryz
Zaujímavosť
napr. vetvičky ovocných
stromov alebo suchý
chlieb a pečivo.
králiky bežne požierajú
mäkké bobky, ktoré
obsahujú veľa bielkovín
a vitamíny skupiny B.
Dôvodom je nedokonalé
trávenie vlákniny vo
veľkom slepom čreve.
2.
vakcinované
kontrola
25
Meno majiteľa:
Plemeno:
Fyziologické hodnoty králikov:
U žiadneho z vakcinovaných králikov sa neprejavili žiadne klinické
príznaky RHD.
35
Meno králika:
Dátum narodenia:
1. Vakcinačný preukaz
24 dní po vakcinácii boli všetky králiky čelenžované virulentným
myxoma vírusom a boli u nich monitorované príznaky
myxomatózy. Nasledujúci graf ukazuje priemerné denné klinické
skóre u vakcinovanej a kontrolnej skupiny.
1.
20
15
10
RHD – 1 rok trvajúca imunita
2.Brožúrka o potrebe chrániť
pred infekciami králikov
Desať králikov bolo čelenžovaných virulentným vírusom RHD 13
mesiacov po vakcinácii spoločne s králikmi nevakcinovanými.
Leták informujúci chovateľov o výhodách, ktoré im prináša
vakcinácia proti myxomatóze a moru králikov.
infikované králiky hynú - v prírode prežíva do
10% infikovaných zvierat. Avšak aj pri dokonalej
starostlivosti môže byť myxomatóza zdĺhavé
a nepríjemné ochorenie vedúce k tvorbe chrást
a jaziev, najmä na hlave. Naopak pri more králikov
prichádza k úhynu oveľa rýchlejšie, obyčajne do
12-36 hodín po prvých príznakoch. V mnohých
prípadoch však nemusíme nič okrem letargie
a skleslosti pozorovať.
Ako sa dá s infekciami bojovať?
5
1
2
3
4
5
6 7 8 9
dni po čelenži
10 11 12 13
Myxomatóza – 1 rok trvajúca imunita
Existujú dve metódy:
• Kontrola parazitov (najmä v prípade
myxomatózy)
• Vakcinácia proti obom ochoreniam
Prevencia pred hmyzom
Myxomatóza sa šíri krv cicajúcim hmyzom.
Z tohto dôvodu je komplikáciou ochrana Vášho
králička pred blchami. Držte ich bokom od
divokých králikov alebo králikov, ktoré nemajú
takú starostlivosť ako má ten Váš. Používajte
prostriedky proti blchám, ako sú spot on formy
alebo spreje. Ochrana pred komármi je zložitejšia,
ale je ju možné dosiahnuť pomocou repelentných
pásikov, sietí do okien či elektrických odparovačov.
Suchá podstielka komáre taktiež odradzuje.
Vakcinácia
Na trhu existuje vakcína, ktorá chráni tak proti
myxomatóze ako aj proti moru králikov. Jediná
dávka zabezpečí imunitu proti obom infekciám
počas jedného roka! Králička je nutné revakcinovať
každý rok. Opýtajte sa na túto vakcínu Vášho
veterinárneho lekára.
Desať králikov bolo vakcinovaných. Jeden rok po vakcinácii boli
čelenžované virulentným myxoma vírusom spoločne s piatimi
nevakcinovanými králikmi a skórované na klinické príznaky
myxomatózy. Nasledujúci graf ukazuje priemerné denné klinické
skóre u nevakcinovanej a kontrolnej skupiny.
www.msd-animal-health.cz
PRIEMERNÉ INDIVIDUÁLNE klinické skóre
3.
3.Plagát plemien králikov
35
30
vakcinované
kontrola
klinické skóre
25
20
MIMORIADNE BEZPEČNÁ VAKCÍNA
15
10
5
0
Vakcinácia
vášho králika
je dôležitá
11-2012-177-NMYX-SK-PB-11-2014
0
Všetky nevakcinované králiky uhynuli alebo museli byť utratené
do 2 dní po čelenži. Všetky vakcinované králiky zostali zdravé a
nevykazovali žiadne klinické príznaky malátnosti ani iné zmeny
správania.
4
5
6
7
8
9
10
dni po čelenži
11
12
13
Jeden nevakcinovaný králik uhynul 5 dní po čelenži. Zostávajúce
štyri nevakcinované králiky vykazovali výrazné klinické príznaky
myxomatózy a museli byť utratené do 14 dní po čelenži. Niektoré
vakcinované králiky vykazovali mierne prechodné klinické
príznaky (opuch očných viečok a genitálií).
Vďaka vymazaniu dvoch virulentných faktorov môže
vakcinačný vírus spôsobiť iba infekciu kože v oblasti
vpichu alebo regionálnej lymfatickej uzliny, ale nemôže byť
rozšírený do ostatných tkanív zvieraťa, čo má za následok
minimum postvakcinačných reakcií.
Vo vykonaných štúdiách bezpečnosti boli aplikované dávky
do 107, pričom neboli pozorované nežiaduce reakcie.
Neprišlo ani k diseminácii vírusu do oblastí typických pre
replikáciu terénneho vírusu myxomatózy, ako je koža okolo
očí, uší a genitálií.
Rozširujeme ponuku obľúbených plagátov od firmy MSD
Animal Health o plemená králikov. Vystavením tohto plagátu
sa stane aj Vaše pracovisko centrom pre medicínu týchto stále
obľúbenejších maznáčikov.
Rabbits of the World
Polish, white, red eyed
Netherland dwarf
Miniature lop
Tan
Flemish giant
Dutch
Vienna
Polish grey
English lop
French lop
Castor rex
Thrianta
Silver
Thuringer
Belgian hare
Alaska
Dwarf lotharinger
Chinchilla
Lotharinger
New Zealand, red
English
Sallander
Blanc de hotot
Himalayan
Vakcína a číslo šarže:
Pečiatka a podpis:
Budúca
návšteva:
Bezpečnostné štúdie o vplyve na reprodukčný
výkon králičích samcov neboli vykonávané.
Neodporúča sa preto vakcinácia samcov
králikov zaradených do plemenitby.
Lieková forma
Lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu
Liekové interakcie a iné formy vzájomného
pôsobenia
Nie sú dostupné žiadne informácie o bezpečnosti a účinnosti tejto vakcíny v prípade,
že je použitá s iným veterinárnym liekom.
Rozhodnutie, či použiť túto vakcínu pred alebo
po podaní iného veterinárneho lieku musí byť
preto zvážené prípad od prípadu.
Cieľový druh
Králiky
Indikácie pre použitie so špecifikovaním
cieľového druhu
Aktívna imunizácia králikov od veku 5 týždňov
za účelom zníženia mortality a klinických
príznakov myxomatózy a prevenciu mortality
spôsobenej hemoragickou chorobou králikov.
Nástup imunity: 3 týždne.
Trvanie imunity: 1 rok.
Kontraindikácie
Žiadne
Osobitné upozornenia
Žiadne
Osobitné bezpečnostné opatrenia
na používanie u zvierat
Vakcinovať len zdravé králiky. Králiky po predchádzajúcej vakcinácii inou vakcínou proti
myxomatóze, alebo králiky ktoré boli vystavené
prírodnej infekcii myxomatózy v teréne, nemusia po vakcinácii vyvinúť dostatočnú imunitnú
odpoveď proti hemoragickej chorobe králikov.
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu
a závažnosť)
Môže sa objaviť prechodné zvýšenie teploty
o 1-2°C. Často je možné pozorovať v mieste
podania počas prvých dvoch týždňov po vakcinácii malý, nebolestivý opuch (s priemerom
max. 2 cm). Opuch sa úplne stratí do 3
týždňov po vakcinácii.
Použitie počas gravidity, laktácie, znášky
Laboratórne skúšky zahŕňajúce použitie
vakcíny počas raných štádií gravidity boli nepresvedčivé, preto sa neodporúča vakcinácia
počas prvých 14 dní gravidity.
Dávkovanie a spôsob podania lieku
Po rekonštitúcii podať 1 dávku vakcíny subkutánnou injekciou králikom od veku 5 týždňov.
Každoročne revakcinovať. Pred použitím
zabezpečiť úplné rozpustenie lyofilizátu.
Jednodávková liekovka
Jednu dávku vakcíny rekonštituovať pomocou
1 ml rozpúšťadla Nobivac Myxo RHD a celý
obsah liekovky injikovať.
Liekovka s obsahom 50 dávok
Pre správnu rekonštitúciu viacdávkovej liekovky postupovať nasledovne:
1. Pridať 1-2 ml rozpúšťadla Nobivac Myxo
RHD do 50-dávkovej liekovky s vakcínou
a zabezpečiť úplné rozpustenie lyofilizátu.
2. Odobrať rozpustený koncentrát vakcíny
z liekovky pomocou striekačky a pridať ho
späť do liekovky s rozpúšťadlom Nobivac
Myxo RHD.
3. Zabezpečiť dokonalé premiešanie
výslednej suspenzie vakcíny v rozpúšťadle
Nobivac Myxo RHD.
4. Použiť suspenziu vakcíny do 4 hodín po rekonštitúcii. Zvyšky rekonštituovanej vakcíny
po ukončení vakcinačného dňa zneškodniť.
Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy,
antidotá), ak sú potrebné
Okrem príznakov pozorovaných po podaní
jednej dávky vakcíny môže byť pozorovaný po
predávkovaní vakcíny mierny opuch lokálnych
lymfatických uzlín počas prvých 3 dní
po podaní.
MVDr. Igor Krampl 0903 312 732 | MVDr. Vladimír Flak 0905 694 631
www.msd-animal-health.cz
Ochranná lehota
Bez ochrannej lehoty.
Imunologické vlastnosti
Stimulácia imunity proti myxoma vírusu a vírusu hemoragickej choroby králikov.
Vakcinačný kmeň je myxoma vírus vykazujúci
gén kapsidového proteínu vírusu hemoragickej
choroby králikov. V dôsledku toho sú králiky
imunizované proti obom, aj proti myxoma vírusu, aj proti hemoragickej chorobe králikov.
Po infekcii virulentným myxoma vírusom sa
u niektorých z vakcinovaných zvierat môžu
vyvinúť málopočetné veľmi malé opuchy
predovšetkým na bezsrstých miestach tela,
z ktorých sa rýchlo tvoria chrasty.
Chrasty zmiznú obvykle do 2 týždňov po pozorovaní opuchov. Tieto chrasty sú pozorované
len u zvierat s aktívnou imunitou a nemajú
vplyv na všeobecný zdravotný stav, chuť
do jedla, alebo správanie králikov.
Osobitné bezpečnostné opatrenia
na uchovávanie
Lyofilizát:
Uchovávať v chladničke (2°C - 8°C).
Nemraziť. Chrániť pred svetlom.
Rozpúšťadlo (1 ml a 10 ml sklená liekovka):
Nevyžaduje žiadne zvláštne skladovacie
podmienky. Nemraziť.
Ďalšie informácie nájdete v SPC lieku.
Referencie
1. CICADA survey carried out in the UK
2. Spibey, N. et al. (2011), A novel bivalent vectored vaccine
is effective in preventing myxomatosis and rabbit haemorrhagic disease, accepted for poster
presentation at WSAVA
3. Data on File (study code MXR/0001/03)
11-2012-175-NMYX-SK-B-11-2014
Účinná látka:
Živý myxoma vírus vektorovaný RHD vírusom
kmeň 009: ≥103.0 a ≤106.1 FFU (kolónie tvoriace jednotky)
Download

Nobivac-Myxo-RHD-Veterinrn-brourafinal