Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk
Farár: Mgr. Oliver Székely
057 / 77 22 329
Kaplán: Mgr. Tomáš Tupta
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; mail: [email protected]
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Február 2015
„Toto referendum má veľký význam. Je
dôležitou udalosťou v celej histórii nášho národa.
V tejto súvislosti sa konajú diskusie rozličnej
povahy....
Výsledky referenda budú veľmi dôležitým
prejavom slobody myslenia a svedomia.....
Ak máme svoj názor na tieto veci a predsa
mávneme rukou, že nás to nezaujíma, potom našu
dôstojnosť, spočívajúcu v možnosti ovplyvniť náš
život a život našich blízkych, zavesíme ako sa
hovorí, na hrdzavý klinec.“ (Marek Šmíd, rektor
Trnavskej univerzity v Trnave)
„To čo robí tradičnú rodinu pozoruhodnou z pohľadu historického vývoja, je
komplexné prepojenie súčastí ako sexuálny pud, fyzická túžba, priateľstvo,
kamarátstvo, emocionálne príbuzenstvo a láska, plodenie detí a ich ochrana
a starostlivosť, ich predškolské vzdelávanie a sprevádzanie do identity a histórie...
Zriedka má nejaká inštitúcia navzájom popretkávaných toľko rôznych motívov
a túžob, rolí a záväzkov. Rodina dodala svetu zmysel a dala jej ľudskú tvár, tvár
lásky.“ (Lord Sacks, bývalý vrchný rabín Spojených hebrejských spoločenstiev
Commonwealthu)
„Ako kresťania máme zodpovednosť, ktorá sa má prejaviť vo všetkých oblastiach
života i v živote našej spoločnosti, našej krajiny. Preto vás v bratskej láske
vyzývame, aby ste sa zúčastnili aj na pripravovanom februárovom referende o rodine
a jasne vyjadrili svoj kresťanský postoj. Kresťanov jednoducho musí byť počuť
a musia byť zreteľne identifikovateľní – v pozitívnom slova zmysle.“ (pastiersky list
Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania)
„Prosím vás, nepovedzte, že vás sa to netýka. Týka sa nás to všetkých a veľmi
bytostne, preto sa ho máme zúčastniť všetci, aj so svojimi rodinnými príslušníkmi
a každý z nás by mal povzbudiť aspoň niekoľkých ďalších ľudí, rodinu, známych,
priateľov, kolegov, aj neveriacich, ktorí si rodinu vážia, aby sa referenda zúčastnili.
Staňme sa apoštolmi tejto dobrej veci, Božej veci.“ (vladyka Ján Babjak SJ)
2. február – Obetovanie Pána - Deň zasväteného života
„Chcem celej Cirkvi predstaviť krásu a vzácnosť zvláštnej formy nasledovania
Krista... Vaše svedectvo života nech je ako lampa postavená na svietniku, aby dávalo
svetlo a teplo celému Božiemu svetlu... Prebuďte svet a ožiarte ho vaším prorockým
svetlom.“ pápež František
viac na: www.zasvatenyzivot.sk
Hromnice – spájame s hromničnou sviečkou, ktorú kňaz
požehná pri svätej omši. Jej význam si najčastejšie
vysvetľujeme ako ochranu pred búrkou alebo inými
nebezpečenstvami.
Hromničná sviečka však nie je nejakým samostatným
nástrojom na ochranu človeka. Jej plameň nám má pripomínať
predovšetkým potrebu byť v Božej milosti a dôvere v Božiu
lásku k človeku.
7. február – R E F E R E N D U M
O OCHRANE RODINY A MANŽELSTVA
Deti v tom majú jasno
Príďte chrániť rodinu
H L A S U J E M 3X ÁNO
www.alianciazarodinu.sk
Svätý Otec František o rodine
„Rodina dnes potrebuje byť chránená pred záludnými útokmi
a programami, ktoré sú v protiklade k všetkému, čo my
považujeme za pravdivé a sväté.“
„Nie je možné, aby rodina nesnívala. Ak sa v rodine stratí
schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje
a vyhasína. Preto odporúčam, aby ste si večer, keď si
spytujete svedomie, kládli tiež aj túto otázku: Sníval som dnes
o budúcnosti mojich detí? Sníval som dnes o láske môjho
manžela, manželky? Sníval som aj o mojich rodičoch, starých
rodičoch, ktorí utvárali dejiny? Je veľmi dôležité snívať!“
„V hre je život mnohých detí, ktoré budú ochudobnené
o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle
má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je
úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc.“
11. február – Lurdská Panna Mária - Svetový deň chorých
V roku 1858, štrnásťročnej sv. Bernadete Soubirousovej, zjavila sa Panna Mária pri
zbieraní dreva. 25. marca 1858 sa jej spýtala, kto je. Mária jej odpovedala: „Som
Nepoškvrnené počatie.“
18. február – Popolcová streda – začiatok Pôstneho
obdobia – prísny pôst
Pôstny čas - je obdobie prípravy na veľkonočné sviatky, čas
kajúcnosti a pokánia. V týchto dňoch intenzívnejšie
rozjímame nad umučením Pána Ježiša, zamýšľame sa viac
nad krstom a konáme skutky pokánia.
Na popolcovú stredu je prísny pôst (od 18 do 60 rokov)
a zdržanie sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov), čo sa v tento
deň nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Deti majú
byť rodičmi vedené k pokániu.
Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajaj sa a ver
evanjeliu.“ Pre kresťanov predstavuje Popolcová streda
pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania
vlastného života.
20. – 21. február - snúbenecká škola v pastoračnom centre sv. Gorazda na fare
Začiatok v piatok o 19:00. Pokračovanie v sobotu od 8:30 do 17:00.
Prednáša manželský pár MUDr. Blažej a Mgr. Hedviga Vaščákovci.
22. február – Katedra sv. Petra a Pavla – po sv. omši
zbierka na charitu
Katedra je biskupský stolec, ktorý sa nachádza v hlavnom
chráme diecézy, a preto sa nazýva katedrálou.
Je symbolom autority biskupa a osobitne jeho magistéria –
teda evanjeliového učenia, ktoré – ako nástupca apoštolov
– má ochraňovať a odovzdávať kresťanskej komunite.
Keď biskup prevezme správu partikulárnej cirkvi –
diecézy – ktorá mu bola zverená, nesúc mitru a pastiersku
palicu posadí sa na katedru v sídelnom chráme diecézy.
Z tohto stolca povedie ako učiteľ a pastier veriacich
vo viere, nádeji a láske.
27. február – 60. rokov - Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup
Sobáš: Martin ANDREJCO & Marianna VLČEKOVÁ ♥ 14. február - Sokolej o 16:00
Púť: Arcidiecézna púť letecky z Košíc do Lúrd: 29. – 31. mája 2015
Cena 595€; viac informácii na www.awertravel.sk
Spovedanie
pred
prvým piatkom
vo februári
Sokolej
Jasenov
Hažín n.Cirochou
––
16:00 – 18:00
po 2.2.
––
17:00 – 18:00
ut 3.2.
––
––
15:00 – 18:00
st 4.2.
Pod Sokolejom spovedáme pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac Február 2015
Pod Sokolejom
2.2. Po
3.2. Ut
4.2. St
5.2. Št
6.2. Pia
7.2. So
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00
9:00
5. nedeľa
11:00
cez rok B
18:00
9.2. Po 18:00
10.2. Ut
6:30
11.2. St 18:00
12.2. Št
6:30
13.2. Pia 18:00
14.2. So 18:00
9:00
6. nedeľa
11:00
cez rok B
18:00
16.2. Po 18:00
17.2. Ut
6:30
Popolcová 6:30
streda
19:00
19.2. Št
6:30
20.2. Pia 18:00
21.2. So 18:00
1. pôstna
nedeľa B
23.2. Po
24.2. Ut
25.2. St
26.2. Št
27.2. Pia
28.2. So
2. pôstna
nedeľa B
50: Mária Kokošová
+ Katarína Hofmanová
+ Veronika T., Mária B.
+ Eduard, Ľudovít Biel
za ruženc. bratstvo
za farnosť
pož.JarmilyFerkovej (40)
+ Jozef Tomajko
+Michal, Mária, Jozef T.
pož. Evy S.
+ Michal Ferčák
pož. Michal,Mária Ferčák
Hažín n.Cirochou
Jasenov
18:00 pož.GabrielaDenisaAméliaHugo 18:00
pož. Denisa Harvilka
17:00 vlastný úmysel
18:00 pož. Eriky Begovej
7:00 + Štefan Almaši
18:00 +AlbertPavolAnnaJánAnna17:00 pož. Veroniky a
7:00 za ruženc. bratstvo
Ivany Mišenkových
9:00 50:Olina Katkovčinová 10:30 pož. rod. JánJakubov
17:00 pož.Natálie Turcovskej
18:00 +Jozef,PaulínaJurajŠ
7:00 + Jozef Šimon
17:00 + Mikuláš Štak
pož. Viery Harvanovej
17:00 +Andrej,Jozef,MilanG
pož.rod.Petra Pšeničnáka 11:00 pož.Agáty Šuľákovej(40) 7:30
za farnosť
pož. Milan O.
10:30 25:GabrielaJozef Barláš 9:00
+PavolHelenaPavolHudák
+ Mária Bališinová (výr.) 17:00 + Jozefína,Štefan Ruják
18:00
+ Jozef, Anna Kundrik
+ Zuzana S.
17:00
+ Ján Molnár
18:00 + Milan Jurov
pož. Jakub Pichoňský
17:00 + Branislav Bončík
+ Anna, Michal S.
pož. Simony Hromuľák 7:30 + Ján, Mária Čabák
9:00 za farnosť
11:00 +JozefHelenaMichalAnnaK 9:00 pož.rod.Viery Štimovej 10:30
18:00 pož. Kristíny Baníkovej
18:00 pož. Romana Vargu
17:00 pož. rod. Martiny Frankovej
18:00
6:30 pož. Erika Karpeľa
18:00 pož. Šimona Hivka
7:00 pož. Jána a Magdalény
6:30 + Ján Ducko
Sivčovej 17:00
18:00 pož. Márie H., Ján H.
17:00 + Anna, Juraj Šuľák
7:30
18:00 + Zlatica Pľuchtová
11:00 za farnosť
18:00 pož. Jany Benejovej
10:30 + Jozef Karpáč
9:00
18:00 + Štefan Kriška
+Jozef Jozef Hromo
60: Eva Špliňová
+Anna F., Anna D.
+ Štefan, Mária
a Štefan Michalko
pož. rod. Petra
a Vlasty Kohút
pož. Marty s rod.
pož. Dominiky
a Jakuba Mišenko
vlastný úmysel
pož. Ľudmily
a Jozefa Hirjak
„Rodinu chápem ako model sveta.
Rodinu, ktorú vytvorili moji rodičia, bola pokračovaním rodín, z ktorých prišli.
Rodinu vnímam ako samozrejmosť, a verím, že to tak cítia aj naše deti.
Synergicky efekt spôsobuje ten zázrak, že výsledok je oveľa väčší ako vklad.“
(Miroslav Cipár, výtvarník)
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa