Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 4
Láska, Bože, láska
Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú?
Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú.
Keby sa tá láska na brale rodila,
nejedna panenka hlavu by zlomila.
Okolo mňa
Okolo mňa, šuhajíčko,
okolo mňa,
okolo mňa,
okolo mňa.
Ako vtáčik jarabáčik
o
k
č
i
m
lo,
k
zam
i
m
sa
dce rúče.
r
s
,
o
ko
mam omkni h
,
o
k
amič kľúče, od
m
,
j
a
,
J
íčko
n
a
J
daj,
a
Jaj, m
4
okolo pňa,
okolo pňa,
okolo pňa.
Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 5
Spievanky, spievanky,
kdeže ste sa vzali?
Či ste z neba spadli,
či ste v háji rástli?
Z neba sme nespadli,
v háji sme nerástli,
ale nás mládenci
a dievčence našli.
Čie to dievča
Čie to dievča, čie to, na tom vršku spieva?
Moja frajerôčka na perečko zbiera.
Spievaj, dievča, spievaj, budem ťa počúvať,
ak sa mi zapáčiš, budem k vám chodievať.
Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 6
!
j
á
h
e
j
ý
n
e
l
e
z
Máj,
Vstávaj, dievča, hore,
bijeme ti máje.
Ak hore nevstaneš,
máje nedostaneš.
Je máj, lásky čas... V noci pred prvým májom mládenci dodnes spoločne, s muzikou a so spevom, pripravujú a stavajú pred domy svojich vyvolených (alebo uprostred dediny či mesta)
na znak lásky osekané a od kôry olúpané stromy – máje. Zelený ostane iba vrchovec, ktorý
ozdobia stužkami, šatkami a fľašou pálenky.
Sadíme my máje,
čo nám dajú za ne,
pálenky hriatej
do krpky naliatej.
Máj, máj, máj zelený
pred Haničkou sadený.
Vyjdi si, Hanička,
vyjdi pozrieť na ne,
ak sa ti pozdajú,
odmeníš sa za ne.
Vysvetlivky:
krpka/krpa – krčiažok/krčah, džbán
6
Sadenie májov, niekde i hájov, je prastarý zvyk. Už starí Rimania verili,
že svieža jarná zeleň, zelené stromy,
konáre, prúty... majú ochrannú moc
a že keď strážia ich príbytky, ich životodarná sila prejde na ľudí, obce
a mestá. Až neskôr znamenalo stavanie májov aj vyznanie lásky.
Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 7
j!
A môj milý
A môj milý za to pero
postavil mi májov štvoro,
postavil ich pred zorami
pod našimi oblokami.
Na prostriedku dve jedličky,
tenké, biele, bez kôročky
a vysoké vyše domov,
niet v dedine takých stromov.
A na krajoch smreky stáli,
takú vôňu vydávali,
že ulica plná bola,
keď šli ľudia do kostola.
7
Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 8
Pejme pieseň dokola, okolo stola-la-la-la,
pejme pieseň dokola, okolo stola.
Pejme pieseň krásne, Zuza, Kata... začne,
pejme pieseň dokola, okolo stola. KTORÚ?
Há – ju
Há – ju, haju, haju,
haju, na hore kalinka,
už si spievam, už sa točím,
ešte som malinká.
8
Spievam si ja KB 3.12.2013 16:58 Stránka 9
Zelený je rozmarínček
Zelený je rozmarínček,
červená je ružička,
nič to preto, nič to zato,
že som ja maličká.
Maličkí sa zoberieme,
maličkí žiť budeme,
aký chlieb si napečieme,
taký jesť budeme.
A keď som ja aj maličká,
môj frajer je veliký,
sadneme si na lavičku,
budeme rovnakí.
9
Download

Spievam si ja KB