KONFERENCIA VYŠŠÍCH PREDSTAVENÝCH ŽENSKÝCH REHÔĽ NA SLOVENSKU
TEOLOGICKO – SPIRITUÁLNA KOMISIA
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA STRETNUTIE FORMÁTORIEK
A JUNIORIEK
na tému
„V
SIETI KOMUNIKÁCIE“
(Intra-, inter- a mediálna komunikácia)
ktoré sa bude konať v dňoch
15. - 17. marca 2013
v Rodinkove v Belušských Slatinách.
Prednášať budú
P. Mgr. Libor Všetula, SDB
Mgr. Anežka Hesová
Mgr. Marie Kučerová, FMA
Ing. Mirka Tarajová FMA
Pavol Dzivý, SDB
Základné informácie:
Poplatok na osobu za celý pobyt je 30,- eur
Príchod 15.3.2013 najneskôr do 18.00 hodiny (spoločná sv. omša nebude)
Predpokladané ukončenie bude v nedeľu 17.3.2013 o 12:30 hodine
Záväzne sa môžete prihlásiť do 31.1.2013 na adresu [email protected] .
(Podrobnejšie informácie budú zaslané prihláseným sestrám.)
Program stretnutia:
15.3.2013 (piatok)
17:00 príchod, ubytovanie
18:30 večera
19:30 večerné chvály
20:00 úvod a zoznámenie sa
20:15 spoločné pracovné stretnutie
22:30 ukončenie programu
16.3.2013 (sobota)
7:30 svätá omša s rannými chválami
(meditácia v rámci sv. omše)
8:45 raňajky
9:30 spoločné pracovné stretnutie
13:00 obed
15:00 Workshopy
18:30 večera + voľno (futbal, hry... J )
20:00 spoločné pracovné stretnutie
22:00 spoločná modlitba
17.3.2013 (nedeľa)
7:30 meditácia, ranné chvály
8:30 raňajky
9:30 zhodnotenie
10:45 sv. omša
12:00 obed, odchod
Workshopy :
je potrebne si vybrať jeden, keďže všetky
budú prebiehať v rovnakom čase Obklopeni reklamou
Reklama na nás působí v našem každodenním životě ať
chceme či nechceme. Jaké k tomu používá prostředky,
jak funguje podprahové/skryté sdělení, jak můžeme získat
kritický přístup, jak se bránit...? Budeme hodnotit a učit se
číst reklamu podle určitých kritérií, např. síla obrazu,
emoce, sexuální apely, barvy apod. Budeme se věnovat
také manipulaci v médiích.
Príťažlivosť virtuálnej komunikácie
Fakt, že človek je tvor spoločenský, je stará známa vec. S
touto skutočnosťou počíta aj prostredie sociálnych sietí.
Komunikácia OFF je dnes už rovnako dôležitá ako
komunikácia ON. Spoločne sa povenujeme svetu
facebooku, e-mailu, četu, skypu... Porozmýšľame o
výhodách aj úskaliach tejto internetovej komunikácie v
rehoľnom i nerehoľnom prostredí, ako aj o tom, ako to
využiť v náš prospech.
Fotografie - PR
Nemusí být člověk profesionál, aby obyčejným foťákem
dokázal zachytit neobyčejný snímek. Stačí znát pár
základních pravidel a umět se dívat pozorně kolem sebe.
Jak se taková fotka dělá? A co všechno o nás říká? O řeči
fotografií, ale i o tom, jak se prezentujeme navenek a jak
nás (naši kongregaci, naše dílo) vidí ostatní lidé...
Budeme fotit - nezapomeňte si foťák!
Stopy Boží na Youtube aneb jak objevovat
ve filmech hodnoty
Každý den se na Youtube přehraje více než 3 miliardy
krátkých videí. Na celém internetu se povalují další
miliardy filmů, animovaných klipů, songů a souborů. Na
první pohled chaos, na ten druhý, s trochou odvahy, je
možné ve spoustě z nich nalézt Boží stopy.
Budeme se inspirovat ... kde tyto stopy hledat, jak se na
ně dívat, co z nich předat dál,... Podíváme se na ukázky
různých klipů, videí, animací apod. řekneme si, jak je
využít pro pastoraci, pro komunitu i pro sebe. A ukážeme
si také, jak se dají reflektovat i obyčejné filmy, abychom v
nich právě Boží stopy objevovali.
Download

Pozvánka - Konferencia vyšších predstavených ženských reholí