Hrob Zuzany Forgáčovej /Forgách/
(1582-1632)
HIC REQVIESCVNT OSSA / COMIT(ISSAE). QVONDAM SVSANNAE / FORGÁCH / 1582 † 1632 / R(EQVIESCAT).
I(N). P(ACE).
Tu odpočívajú kosti zosnulej grófky Zuzany Forgáčovej 1582 – 1632. Nech odpočíva v pokoji.
Pohnutý životný príbeh
Zuzana Forgáčová sa narodila 1. januára 1582 ako dcéra
mnohodetnej rodiny grófa Imricha Forgáča z Gýmeša a Gáča
(1539-1599) a jeho druhej manželky Kataríny Zrínskej
(1548-1585). V útlom veku jej zomrela matka a otec sa tretí
krát oženil s nemeckou princeznou Sidóniou SachsenLauenbergovou.
Ako pätnásťročnú ju v roku 1597 vydali za Františka Révaya
(1573-1623). Ich spoločný život však nebol šťastný, najmä
kvôli Františkovmu hrubému správaniu. Po deviatich rokoch
bezdetného manželstva začal Zuzane dvoriť rodinný priateľ
Peter Bakič, ktorý ju v roku 1607, po žiarlivostných scénach
manžela, uniesol na Plavecký hrad. František Révai sa
pokúsil manželku dostať späť násilím, a keď to nepomohlo,
Bakiča zažaloval. Po roky trvajúcich súdnych sporoch
ostrihomský arcibiskup nakoniec povolil rozluku ich
manželstva, no definitívne sa spor vyriešil až smrťou
Františka Révaya v roku 1623.
Svoje posledné roky prežila Zuzana Forgáčová ako vdova pravdepodobne v Trnave.
Zomrela vo veku 50 rokov, čo bolo aj na svoju dobu pomerne skoro. Pohnutý životný príbeh
priviedol Zuzanu k hlbokej viere a nábožnosti, ako to sama naznačuje vo svojom testamente.
Z testamentu Zuzany Forgáčovej
„...prosím svojho pána strýka, aby mi po mojej smrti dal urobiť
jeden rehoľný odev, taký, čo zvyknú nosiť rehoľné sestry svätého
Dominika, a v tom nech pochovajú moje hnijúce telo – ako som
uverila, že (ho) môj drahý Pán, Kristus, vzkriesi pre večný život –
v Trnave, v dome bratov svätého Františka.
A nech môj drahý pán strýko vie, aby ma nedal pochovať
v prepychu, pretože ja nechcem márnu slávu tohto nestáleho
sveta.“
Download

Hrob Zuzany Forgáčovej /Forgách/ (1582