PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı - Veritabanı-II Proje
26.11.2014
En fazla 3 kişilik gruplar ile projenin oluşturulması gerekmektedir. Projenin tüm üyelerinin projeye katkısı aynı
olmalıdır. Proje 2 bölümden oluşmaktadır.
1) 1. Bölüm; Veritabanının veritabanı server üzerinde oluşturulması, aşağıda belirtilen özellikleri içermesi ve
diagramın oluşturulması.
a) Projede tablo sayısı 5-25 civarında olması beklenmektedir. Daha az ve daha fazla olması durumunda
gerekliliğe bakılacaktır.
b) Tablolar oluşturulurken normalizasyon kurallarına göre oluşturulmalıdır. Normalizasyon kurallarına
uymayan her tablo için eksi puan alınacaktır.
c) Tabloların oluşturulup, alanlarını ve veri tiplerinin gereken şekilde verilmesi gerekmektedir.(128 değerini
geçmeyecek bir alan için bigint veya int veri tipi verilmemelidir.)
d) Tablolarda primary key, foreign key, unique key, check constreint ve default gereken yerlerde
kullanılmalıdır.
e) Tüm tablolara yeteri kadar veri girişi yapılmalıdır.(5-6 gibi)
2) 2. Bölüm için aşağıda belirtilen özellikler oluşturulacaktır.
a) Gruptaki herkes kişi başına en az 2 adet view oluşturacaktır. Oluşturduğu view’in birinin içeriği encryption
ile şifrelenecek diğeride de schemabinding kullanılarak alt tabloları kilitlenecektir. Viewler oluşturulurken
veritabanında en çok kullanılan sorguların kullanılması gerekmektedir. (Örnek: kütüphane veritabanı için
ödünç alınan kitapları, kimlerin aldığını ve teslim edilme tarihlerini listeleyen sorgu gibi.) Raporda viewin
adı ve viewin ne işe yaradığı ve kimin oluşturduğu ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
b) Gruptaki herkes kişi başına en az 2 adet veritabanınızda en çok kullanılabilecek sorgularınızda bulunan
sütun ve ya sütunlar üzerinde nonclustered index oluşturacaktır. Oluşturulan indexin hangi sütun üzerinde
tanımlandığı adı ve kim tarafından oluşturulduğuna raporda yer verilecektir.
c)
Projedeki tüm tablolara veri girişi, güncelleme ve silme işlemlerini yapan stored procedurlar yazılacaktır.
Guruptaki her kişi eşit sayıda stored procedure yazmış olmalıdır. Yazılan stored procedurelerin adları , ne
işe yaradıkları ve kimlerin yazdığı bilgisi raporda yer almalıdır.
d) Tablolara veri girişi için hazırlanan stored procedurlerden kişi başına en az bir adet olacak şekilde
try…catch ve transaction … comit… rolback işlemleri kullanılacaktır. (try-catch ve transaction farklı
stored procedurlerde olabilir.)
e)
Gruptaki herkes kişi başına en az 2şer adet skaler değer döndüren, 2şer adet inline(tablo döndüren) ve 2şer
adet de multiline(tablo döndüren) fonksiyon oluşturacaktır. Fonksiyonlardan en az biri parametre almalıdır.
f)
Gruptaki her öğrenci kendi database mail profile ayarlarını yapacaktır. Grupta iki öğrenci varsa iki farklı
mail profile olmalıdır. (Her öğrenci yazdığı triggerda kendi mail profilini kullanacaktır.)
Gruptaki her öğrenci veritabanında bulunan 1 tablo üzerinde tabloya veri girişi yapıldığında mail yollayan
trigger tanımlayacaktır. (Örnekler; müşteri tablosuna veri girişi yapıldığında müşteriye, üye tablosuna veri
girişi yapıldığında üye ye mail gönderebilir. Yine sipariş satış gibi tablolarda satış yapıldığında satışla
ilgilenen kişiye mail gönderilebilir.)
g) Gruptaki herkes kişi başına (bir üst maddedeki trigger hariç) 1 adet after triger, 1 adette instead of trigger
oluşturacaktır.
Hazırlanacak raporun içeriğinde 1. bölümde bulunan tabloların ne işe yaradığı ve hangi bilgileri içerdiği
vb.. bilgiler bulunurken; 2. bölümde oluşturulan bütün veritabanı nesnelerinin adları, parametre alıyorsa
parametreleri ,ne iş yaptıkları ve kimin yazdığı bilgileri proje raporunda belirtilecektir.
Projelerinizin sunumu sırasında grup üyelerinin tamamı sunum sırasında hazır bulunmalıdır. Sunumu grubun
seçtiği bir kişi yapacaktır. Diğer gurup üyelerine soru cevap şeklinde sorular sorulacaktır.
Puanlandırma yönteminde izlenecek yol. Projenin oluşturulmasından grubun her üyesi eşit puan alacak olup. Grup
üyelerinin her birine sorular sorulacaktır ve her üyenin puanı bu şekilde belirlenecektir.
Proje sunumu 23 Aralık 2014 de ders saatinde yapılacaktır.
Proje Raporu ve Veritabanı Backup dosyası En geç 22 Aralık 2014 saat 23:59 a kadar teslim
edilmelidir.
([email protected] adresine mail başlığında Veritabanı2ProjeRaporu, içeriğinde proje adı, proje
grup üyeleri ve ekindede dosyalar olacak şekilde mail gönderilecektir.)
Download

Veritabanı-II Proje En fazla 3 kişilik gruplar il