.
Tlačová správa
Bratislava 13. január 2015
Nová identita LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
a Groupe Chèque Déjeuner
Groupe Chèque Déjeuner začne od 13. januára 2015 písať novú kapitolu svojej histórie pod menom
UP Group. Táto zmena identity ide ruka v ruke so zmenami, ktorými skupina v ostatných desaťročiach
prešla. Zo spoločnosti ponúkajúcej produkty sa stala silná medzinárodná spoločnosť s bohatou
ponukou služieb. Okrem nového názvu skupiny dochádza aj ku kompletnému grafickému redizajnu
celej identity, t.j. všetkých produktových log.
Skupina už viac ako 50 rokov rozvíja svoje aktivity, stovky značiek, produktov a služieb sú súčasťou
života viac ako 26 miliónov ľudí po celom svete. Riešenia skupiny napredujú spolu s technologickým
pokrokom. A všetky tieto zmeny bolo potrebné odzrkadliť aj v názve našej skupiny, pretože "Groupe
Chèque Déjeuner" už viac nevyjadrovalo rozsah jej aktivít. Nové meno a vizuálna identita reálne
vyobrazujú premenu skupiny, jej energiu a ambiciózne ciele.
Z Groupe Chèque Déjeuner sa stáva UP Group
V posledných rokoch sa skupina rozrástla hlavne z geografického hľadiska. Aktuálne exportuje svoje
know-how do štrnástich krajín. Nová identita stelesňuje jej svetový rozmer: názov UP, vyjadrujúci
stúpanie nahor, je univerzálny a zrozumiteľný pre každého.
Nové logo skupiny rovnako zúročuje jej pôvodnú identitu. Zachováva si svoju oranžovú farbu,
štvorcový tvar a typografiu.
Nové logo spoločnosti LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.:
Názov spoločnosti, ako aj všetky
ostatné údaje ostávajú nezmenené.
Všetky značky skupiny, vo všetkých krajinách preberajú novú identitu a vizuálne sa zjednocujú.
Pôvodné logá nahrádza piktogram UP, doplnený o názov produktu. Vďaka tejto zmene nás všade ľahko
rozpoznáte.
Na Slovensku sa po 13. 1. 2015 budete stretávať s nasledovným označením produktov:
Zmena vizuálneho označenia bude postupná
Aby sme zabezpečili všetkým našim klientom, partnerom a používateľom pohodlný prechod na našu
novú identitu, rozhodli sme sa vizuálnu zmenu realizovať postupne v priebehu dvoch rokov. V tomto
období prejdeme z pôvodného na duálne a napokon na konečné označenie novými logami.
Kontakt pre tlač:
Anna Lašová, 02/ 32 55 36 67, [email protected]
O UP Group:
UP group je silnou a nezávislou medzinárodnou skupinou, ktorá patrí svojim zamestnancom.
Spoločnosť ponúka produkty a služby v oblasti poukážok, kariet a mobilných aplikácií v 14 krajinách. Je
súčasťou života viac ako 26 miliónov ľudí po celom svete. UP Group má 2300 zamestnancov a v roku
2014 vykázala objem v hodnote 5,8 biliónov eur. www.up-group.coop
Download

Nová identita LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. a Groupe Chčque