Biologické aktivity magnézia
(2)
• Štvrtý najčastejší katión v ľudskom organizme
• Druhý najčastejší katión v intracelulárnom priestore
• Podieľa sa na metabolizme enzýmov, elektrolytov a energetickom metabolizme
(oxidatívna fosforylácia)
Zastúpenie magnézia v organizme
(2)
• 60% kostný skelet
• 40% intracelulárne vo svalovine a mäkkých tkanivách
• ≤ 1% extracelulárne v telesných tekutinách
Príčinou nedostatku magnézia v organizme môže byť
Zvýšená spotreba
magnézia
• Chronický stres
Zvýšená strata
magnézia
Nedostatočný prísun
magnézia do organizmu
• Trauma
• hnačka, zvracanie,
potenie
• nevhodne vyvážená strava
• Výkonnostný šport
• diabetes
• Rýchly rast
• alkoholizmus
• nedostatočná výživa alebo
nevyvážené diéty
• Tehostenstvo
• dialýza
• Dojčenie
• lieky
• posun pH a elektrolytov
• voda a pôda s nedostatočným
obsahom minerálov
• parenterálna výživa bez
suplementácie magnézia
Možné prejavy klinického nedostatku magnézia
• Poruchy srdcového rytmu, tachykardia,
• Precitlivenosť na akustické podnety
• Nočné kŕče v lýtkach
• Hyperreflexia
• Halucinácie
• Zmätenosť
• Adynamia
• Depresie
• Tremor (Tras)
• Tiky, zášklby svalstva
Odporučené denné dávky magnézia
(2)
Vek!
(roky)
Muži (mg/deň)
Ženy
(mg/deň)
Tehotenstvo
(mg/deň)
Dojčenie
(mg/deň)
1-3
80
80
N/A
N/A
4-8
130
130
N/A
N/A
9 - 13
240
240
N/A
N/A
14 - 18
410
360
400
360
19 - 30
400
310
350
310
31 +
420
320
360
320
N/A = neudáva sa
• optimálna denná dávka magnézia v jednom vrecúšku
• pomáha udržiavať pitný režim
• vhodný aj pre diabetikov (1)
(1)
Porovnanie obsahu horčíka
Obsah
horčíka
Typ horčíkovej soli
Úhrada
ZP
Magnosolv
365 mg
magnesii subcarbonas levis 670 mg (169 mg Mg)!
magnesii oxidum leve 342 mg (196 mg Mg)
áno
Galvex Magnesii lactici
51 mg
dihydrát magnézium laktátu 500 mg
áno
Magne B6 Premium
100 mg
magnezium citrát 618,43 mg
nie
Magne B6
48 mg
dihydrát magnézium laktátu 470 mg
nie
Magnerot
32,8 mg
magnesii orotas dihydricus 500 mg
nie
Magnesium Pharmavit
250 mg
magnesii oxidum ponderosa 420 mg
nie
Produkt
Zdroj:
1.
SPC Magnosolv
2.
SPC Galvex Magnessi lactiti
3.
SPC Magne B6 Premium
4.
SPC Magne B6
5.
SPC Magnerot
6.
SPC Magnesium Pharmavit
Skrátená informácia o lieku
Zloženie lieku: Jedno vrecko (6,1 g) obsahuje 670 mg ľahkého zásaditého uhličitanu horečnatého (čo zodpovedá 169 mg horčíka) a 342 mg liečiva ľahkého oxidu
horečnatého (čo zodpovedá 196 mg horčíka), celkový obsah horčíka v jednom vrecku je 365 mg. Vo vodnom roztoku vzniká citrónan horečnatý. Terapeutické indikácie:
Stavy spôsobené nedostatkom horčíka nevyžadujúce injekčné podanie. Dávkovanie a spôsob podávania: Dávkovanie závisí od stupňa nedostatku horčíka. Pri zníženej
hladine horčíka v krvi (chronický nedostatok horčíka) sa odporúča denné podávanie minimálne počas 4 týždňov. Priemerná odporúčaná denná dávka je 4,5 mg horčíka
(0,185 mmol) na kilogram telesnej hmotnosti. Pri chronických a ťažkých akútnych stavoch nedostatku horčíka možno, pokiaľ neexistujú kontraindikácie, zvýšiť dennú
dávku až do odstránenia nedostatku na 9 mg (0,375 mmol) horčíka na kilogram telesnej hmotnosti. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Zvláštnu opatrnosť treba venovať pacientom s ťažkými poruchami renálnych funkcií a dehydratáciou. Upozornenia
a opatrenia pri používaní: Pri ťažkých poruchách renálnych funkcií, keď je pokles na úrovni 10-5 % normálnej renálnej funkcie (čo zodpovedá glomerulárnej filtrácii 5-10
ml/min), je potrebné okrem obsahu horčíka v lieku zohľadniť aj obsah draslíka v lieku. U týchto pacientov sú potrebné pravidelné laboratórne vyšetrenia. Hladina
sérového horčíka zvyčajne nepresahuje 1,3 mmol/l. Príznaky silnej únavy po užití vysokých dávok lieku Magnosolv môžu poukazovať na zvýšené hladiny horčíka v krvi.
V takýchto prípadoch je nevyhnutné, okrem kontroly sérových koncentrácií, znížiť denné dávky lieku prípadne liečbu prerušiť. Znížiť dennú dávku alebo ukončiť liečbu je
tiež potrebné, ak sa vyskytnú hnačky. Liekové a iné interakcie: Horčík obsiahnutý v lieku môže tvorbou solí alebo komplexných zlúčenín znížiť absorpciu železa,
tetracyklínu a fluoridu sodného. Preto sa má Magnosolv užívať 3-4 hodiny pred alebo po užití týchto liečiv. Pri súčasnom užívaní draslík šetriacich diuretík je treba
zohľadniť draslík obsiahnutý v lieku. V takýchto prípadoch je indikovaná diéta so zníženým obsahom draslíka. Nežiaduce účinky: Môže sa objaviť riedka stolica,
predovšetkým ako následok užívania vysokých dávok. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste. Veľkosť balenia:
Veľkosť balenia: 30 x 6,1 g. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: MEDA Pharma, spol. s r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenska republika. Registračné číslo:
39/0895/92-C/S. Dátum revízie textu: 02/2014. Dátum prípravy: 06/2014. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku. Výdaj
lieku je viazaný na lekársky predpis.
Kontaktná adresa: MEDA Pharma, spol. s r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava; Tel. č.: +421 2 4914 0171, e-mail: [email protected]
!
Referencie:
1. SPC Magnosolv
2. CALDA, P. Magnezium v gynekologii a porodnictví. 1.vyd. Praha: Aprofema. 2006. s.49 ISBN:80-903706-0-8
!
SK-MGS-02-2014,jún2014
Download

Magnosolv prezentácia (PDF)