♣♦
Žilinský bridžový klub
♥♠
v spolupráci s Košickým bridžovým klubom
Vás pozýva na
3. ročník priateľského medzinárodného párového bridžového turnaja
Malá cena Žiliny
v sobotu 31. januára 2015
sponzor súťaže : Best Western Palace Hotel Polom ****
Miesto konania : Palace Hotel Polom, Ul. P.O. Hviezdoslava 22, Žilina (naproti železničnej stanici)
Vklad :
Dorastenci do 18 rokov
5 €/hráč
Juniori 19 – 26 rokov
7 €/hráč
Dospelí nad 26 rokov členovia SBZ alebo ČBS
10 €/hráč
Ostatní
12 €/hráč
Spoločný obed v prestávke medzi kolami 7 €/hráč. Popoludňajšia káva, čaj a nápoje 3 €/hráč.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet účastníkov
miestnosti.
Prihlášky:
v závislosti na kapacite
Pomocou webového formulára alebo emailom na [email protected]
do 29. januára 2015
Stav prihlášok je k nahliadnutiu tu.
Ceny : rozdelia sa dve tretiny vkladov
Vedúci súťaže a rozhodca : RNDr. Tibor Menyhért
Časový rozvrh :
♣♦
Prezentácia :
do 9:45
1. kolo
10:00 - 13:30
obed
2. kolo
14:15 - 17:30
Vyhlásenie výsledkov 17:45
Žilinský bridžový klub
♥♠
Download

Malá cena Žiliny v sobotu 31. januára 2015