WIN7 - Oprava poškodeného používateľského profilu
26. januára 2014
14:28
Windows Vista
Ak ste sa pokúsili prihlásiť do systému Windows a zobrazilo sa chybové hlásenie o tom, že
používateľský profil môže byť poškodený, môžete sa pokúsiť o jeho opravenie. Budete
musieť vytvoriť nový profil a potom súbory skopírovať z existujúceho do nového profilu.
Vytvorenie nového používateľského profilu
Ak chcete vytvoriť nový profil, musíte najprv vytvoriť nové používateľské konto. Keď
vytvoríte konto, vytvorí sa aj profil.
1. Otvorte dialógové okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo Štart, na položku
Ovládací panel, ďalej na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo
kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení do sieťovej domény) a
potom na položku Používateľské kontá.
2. Kliknite na položku Spravovať iné konto. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla
správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
3. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.
4. Zadajte meno, ktoré chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a
potom kliknite na položku Vytvoriť konto.
Kopírovanie súborov do nového používateľského profilu
Po vytvorení profilu môžete skopírovať súbory z existujúceho profilu. Ak chcete uskutočniť
tieto kroky, musíte mať na počítači minimálne tri kontá a to vrátane nového konta, ktoré ste
práve vytvorili.
1. Prihláste sa s iným kontom používateľa, ako je nový používateľ, ktorého ste práve
vytvorili alebo používateľ, z konta ktorého chcete súbory skopírovať.
2. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo Štart a potom na položku
Dokumenty.
3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte kláves ALT.
4. Kliknite na kartu Zobrazenie, kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky,
zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom
kliknite na tlačidlo OK.
5. Vyhľadajte priečinok C:\Users\staré_meno_používateľa, kde C je jednotka, kde je
systém Windows nainštalovaný a staré_meno_používateľa je názov profilu, z ktorého
chcete súbory kopírovať.
6. Vyberte všetky súbory a priečinky z tohto priečinka okrem nasledujúcich súborov:
○ Ntuser.dat
○ Ntuser.dat.log
○ Ntuser.ini
7. Kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Kopírovať.
Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves ALT.
8. Vyhľadajte priečinok C:\Users\nové_meno_používateľa, kde C je jednotka, kde je
systém Windows nainštalovaný a nové_meno_používateľa je názov nového
používateľského profilu, ktorý ste vytvorili.
9. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.
Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves ALT.
10. Odhláste sa a potom sa znova prihláste ako nový používateľ.
Ak máte v e-mailovom programe, ako je napríklad program Windows Mail, e-mailové
správy, musíte tieto e-mailové správy a adresy importovať do nového používateľského
profilu pred odstránením starého profilu. Ak všetko správne funguje, môžete starý profil
odstrániť.
Ak vyššie uvedené kroky problém neodstránili, požiadajte o pomoc poskytovateľa služieb
zákazníkom. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach služieb zákazníkom, ktoré
Strana 1
zákazníkom. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach služieb zákazníkom, ktoré
sa vzťahujú na tento počítač, kliknite na tlačidlo Štart
, kliknite na položku Pomoc a technická podpora, a potom kliknite na prepojenie Spýtať sa
niekoho alebo rozšíriť vyhľadávanie v spodnej časti okna Pomocníka.
Prilepené z <http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/fix-corrupted-user-profile#1TC=windows-vista>
Windows 7
Používateľský profil je kolekcia nastavení, na základe ktorých počítač vyzerá a pracuje tak, ako
to požadujete. Obsahuje nastavenia pre pozadia pracovnej plochy, šetriče obrazovky,
preferencie ukazovateľa, nastavenia zvuku a ďalšie súčasti. Používateľské profily zabezpečujú,
aby sa vaše osobné preferencie použili pri každom prihlásení do systému Windows. Ak ste sa
pokúsili prihlásiť do systému Windows a zobrazilo sa chybové hlásenie o tom, že používateľský
profil je pravdepodobne poškodený, môžete sa pokúsiť o jeho opravu. Budete musieť vytvoriť
nový profil a potom súbory skopírovať z existujúceho do nového profilu.
Skôr, ako vytvoríte nový profil
Váš používateľský profil sa v systéme Windows niekedy nemusí správne načítať, napríklad ak
antivírusový program počas prihlasovania kontroluje výskyt vírusov v počítači. Skôr, ako
vytvoríte nový používateľský profil, reštartujte počítač a skúste sa opäť prihlásiť pomocou svojho
konta používateľa.
Vytvorenie nového používateľského profilu
Ak chcete vytvoriť nový používateľský profil, musíte najprv vytvoriť nové používateľské konto.
Keď vytvoríte konto, vytvorí sa aj profil.
Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v
doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa
počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou,
pracovnou skupinou a domácou skupinou?.
Môj počítač sa nachádza v doméne
1. Ak chcete otvoriť konzolu Microsoft Management Console, kliknite na tlačidlo Štart, do
vyhľadávacieho poľa zadajte text mmc a potom stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na
zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
2. Na ľavej table konzoly Microsoft Management Console kliknite na položku Lokálni používatelia a
skupiny.
Ak sa položka Local Users and Groups (Lokálni používatelia alebo
skupiny) nezobrazuje
3.
4.
5.
6.
Ak sa položka Lokálni používatelia a skupiny nezobrazuje, pravdepodobne je to spôsobené tým,
že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný príslušný modul. Pri inštalácii
postupujte podľa nasledovných krokov:
a. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť modul.
b. Kliknite na položku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny) a potom
kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
c. Kliknite na položku Local computer (Lokálny počítač), kliknite na tlačidlo Finish
(Dokončiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Kliknite na priečinok Users (Používatelia).
Kliknite na ponuku Action (Akcia) a potom na kliknite položku New User (Nový používateľ).
V dialógovom okne zadajte príslušné informácie a potom kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).
Po vytvorení požadovaných používateľských kont kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
Strana 2
Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine
1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo Štart, kliknete na položku
Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom
kliknete na položku Používateľské kontá.
2. Kliknite na položku Manage another account (Spravovať iné konto). Ak sa zobrazí výzva na
zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
3. Kliknite na položku Create a new account (Vytvoriť nové konto).
4. Zadajte názov, ktorý chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a potom
kliknite na tlačidlo Create Account (Vytvoriť konto).
Skopírovanie súborov do nového používateľského profilu
Po vytvorení profilu môžete skopírovať súbory z existujúceho profilu. Ak chcete vykonať tieto
kroky, musíte mať na počítači minimálne tri kontá, a to vrátane nového konta, ktoré ste práve
vytvorili.
1. Prihláste sa s iným kontom používateľa, ako je nový používateľ, ktorého ste práve
vytvorili alebo používateľ, z konta ktorého chcete súbory skopírovať.
2. Ak chcete otvoriť priečinok Dokumenty, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku
Počítač. Dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows
(zvyčajne jednotka C:), dvakrát kliknite na priečinok Používatelia, dvakrát kliknite na
priečinok s názvom vášho konta a potom dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty.
3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
4. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknite na položku Zobrazovať skryté súbory,
priečinky a jednotky.
5. Zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému, kliknutím na
tlačidlo Áno potvrďte operáciu a potom kliknite na tlačidlo OK.
6. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\staré_meno_používateľa, kde C je jednotka, na
ktorej je nainštalovaný systém Windows, a staré_meno_používateľa je názov profilu, z
ktorého chcete skopírovať súbory.
7. Vyberte všetky súbory a priečinky z tohto priečinka okrem nasledujúcich súborov:
○ Ntuser.dat
○ Ntuser.dat.log
○ Ntuser.ini
8. Kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Kopírovať.
Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
9. Vyhľadajte priečinok C:\Používatelia\nové_meno_používateľa, kde C je jednotka, na ktorej
je nainštalovaný systém Windows, a nové_meno_používateľa je názov nového
používateľského profilu, ktorý ste vytvorili.
10. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.
Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves Alt.
11. Odhláste sa a potom sa znova prihláste ako nový používateľ.
Ak máte v e-mailovom programe e-mailové správy, pred odstránením starého profilu
musíte dané e-mailové správy a adresy importovať do nového používateľského profilu. Ak
všetko správne funguje, môžete starý profil odstrániť.
Ak vyššie uvedené kroky problém neodstránili, požiadajte o pomoc poskytovateľa technickej
podpory zákazníkov. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach podpory zákazníkov,
ktoré sa vzťahujú na váš počítač, kliknite na tlačidlo Štart
, kliknite na položku Pomoc a technická podpora a potom kliknite na prepojenie Ďalšie možnosti
podpory v dolnej časti okna Pomocníka.
Strana 3
Prilepené z <http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/fix-corrupted-user-profile#1TC=windows-7>
Strana 4
Download

WIN7 - Oprava poškodeného používateľského profilu