JAR
11
Č A S O P I S Z D R AV O T N E J P O I S Ť O V N E D Ô V E R A
w w w . dovera . s k
Ročné
zúčtovanie
od A po Z
Manuál, ako zúčtovať odvody
Vítame nových
70-tisíc poistencov
Zaostrené
na neplatičov
Prečo sa neoplatí neplatiť poistné
2
jar 11
Vedeli ste, že...
www.dovera.sk
Na úvod
Obsah
... v databáze poistencov máme aj
také exotické štáty narodenia ako
Seychely, Svätý Krištof či ostrovy
Kiribaty? Dohromady evidujeme
poistencov narodených v 93 krajinách sveta. Za zdravotnú starostlivosť
sme im za posledné tri roky zaplatili
180-tisíc eur.
5Zavrite dvere pred rakovinou
... až tretinu našich výdavkov na
zdravotnú starostlivosť pohltia lieky?
Najviac investujeme do boja proti
kardiovaskulárnym a onkologickým
ochoreniam. Tretiu priečku vo výdavkoch na lieky obsadzujú choroby
nervového systému. Zaujímavosťou je,
že zatiaľ čo výdavky na onkologiká
a kardiolieky sú približne rovnaké, za
tú istú sumu odliečime desaťkrát viac
srdciarov ako pacientov s rakovinou.
11Práca a poistenie v zahraničí
... máme spomedzi zdravotných
poisťovní najaktívnejších poistencov
pracujúcich s internetom? V minulom
roku sme vydali takmer 18-tisíc prístupov k bezplatnej službe Elektronická
pobočka a takmer 30-tisíc našich
klientov vlani Elektronickú pobočku
aj aktívne využívalo. Je to viac ako
v ostatných zdravotných poisťovniach.
Žiaľ, záujem o výpis z elektronického
účtu poistenca je stále všeobecne
nízky. V Dôvere si ho minulý rok
vyžiadalo len 140 klientov.
17Tlačivá na ročné zúčtovanie poistného
6 Chránime srdce aj pľúca
7Nadštandardná prevencia detí
8Pomocná ruka
10Neplatiči si nevydýchnu ani v roku 2011
12 Krátkodobý pobyt alebo štúdium v zahraničí
13Pri odchode zo Slovenska nezabúdajte na poistenie
14 Ročné zúčtovanie je tu opäť
15 Kto podáva ročné zúčtovanie poistného za rok 2010
16 Dôležité termíny
18Ako a prečo hľadať neefektivitu?
20Pridrahé lieky? Pre vás nie!
22 Rakovina zo zlozvykov
24Vaše otázky, naše odpovede
25Poradňa pre mamičky
26 Krížovka
27 Staré účty skončili. Používajte nové!
ČASOPIS ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA, ROk 2011, ČÍSLO 1, Vydáva: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Adresa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava, Šéfredaktorka: Zuzana Horníková,
Redakčná rada: Monika Laciková, Róbert Mazánik, Lenka Bartová, Boris Szabó, Fotografie: archív, MANUEL BOSON, Peter Brenkus,
Registračné číslo: MK SR 3434/2005, nepredajné.
Milí čitatelia,
rok 2011 bude v mnohých oblastiach nášho
života istotne náročný. Dozvedáme sa čoraz
menej dobrých správ a čoraz viac tých horších.
Chcel by som Vás ale upokojiť – zdravotná poisťovňa Dôvera bude mať pre Vás viac tých dobrých správ. Vďaka tomu, že sme v minulosti šetrili
a neplytvali peniazmi, sme pripravení sa o Vás
kvalitne postarať aj tento rok. Hoci správy z vonka
by mohli naznačovať opak.
Prečo všetci hovoria o kríze a my vravíme, že
vieme toto ťažké obdobie preklenúť? Dôvodov
je niekoľko. V minulosti, rovnako aj dnes, sa
zameriavame na boj proti plytvaniu a neefektivite
v zdravotníctve. Preto, aby sme mali pre Vás vždy
dostatok financií na liečbu, aktívne si posvietime
na „čiernych pasažierov“ v zdravotníctve. Sú
to ľudia, ktorí na úkor ostatných, využívajú zdravotnú starostlivosť, no bez toho, aby platili poistné.
To, že nenechávame týchto neplatičov bez
povšimnutia, sa dočítate aj na stránkach nášho
časopisu.
Nie menej dôležitou aktivitou poisťovne je prísne
sledovanie dodržiavania legislatívy, medicínskych odporúčaní či záväzných pravidiel pri
liečbe. Je to rovnako dôležitý nástroj na zatváranie kohútika – znižovanie unikajúcich peňazí zo
systému. Ako sa snažíme udržať náš rozpočet vo
vymedzených koľajach aj na strane lekárov, sa
dočítate tiež v tomto vydaní časopisu.
To, že sme sa vydali správnou cestou – či už pri
naháňaní neplatičov alebo dôslednom sledovaní
lekárov a lekárnikov – potvrdzujú aj kroky našej
konkurencie. Vítam ich, pretože spoločný postup
proti dlžníkom alebo medicínskej neefektivite
je v konečnom dôsledku dobrou správou pre
poistencov a pacientov. Bude viac peňazí na
prevenciu, diagnostiku, liečbu aj služby a nadštandardné produkty. Napokon predsa len zostane
čas aj na dobré správy .
Želám Vám zaujímavé čítanie a príjemnú jar.
JUDr. Martin Šimun
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
jar 11
3
4
jar 11
Pre vás
www.dovera.sk
jar 11
Zavrite dvere pred rakovinou
Druhý najvážnejší strašiak žien – rakovinu krčka maternice – spôsobuje určitý
typ ľudského papilomavírusu (HPV). Ak ho telo ženy nezlikviduje samo, tento vírus
ohrozuje výstelky krčka maternice. Začne sa proces rastu abnormálnych buniek.
Vítame nových
70-tisíc poistencov
Od Nového roka sa k doterajšiemu zástupu poistencov zdravotnej poisťovne
DÔVERA pridalo ďalších 70-tisíc ľudí. Počet našich klientov aj po zohľadnení
odchodov presiahol hranicu 1,4 milióna ľudí a Dôvera si vďaka tomu
posilnila pozíciu druhej najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku.
„Pre klientov máme zazmluvnené tie najlepšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku,
zabezpečujeme im zdravotnú starostlivosť, na
ktorú majú nárok zo zákona, ako aj mnohé nadštandardné produkty a služby. Tie chceme v roku
2011 rozširovať a dopĺňať o ďalšie nové,“ prezrádza manažér odboru starostlivosti o klientov
v DÔVERE Boris Szabó.
Zo 70-tisíc nováčikov je necelá polovica, ktorá
zmenila zdravotnú poisťovňu a vybrala si
DÔVERU. Zvyšnú skupinu tvoria novorodenci
alebo ľudia, ktorí sa vrátili z krajín Európskej
únie a vznikla im opäť povinnosť prihlásiť sa do
systému zdravotného poistenia na Slovensku.
Z počtu ľudí, ktorí sa stali k 1. januáru 2011
poistencami zdravotnej poisťovne DÔVERA,
sú až tri štvrtiny ekonomicky neaktívni ľudia.
Teda najmä deti, dôchodcovia, nezamestnaní
alebo matky na materskej dovolenke. Pritom
už predtým mali v kmeni DÔVERY ekonomicky
neaktívni prevahu. Z takmer 1,4 milióna našich
poistencov ich bolo až 60 %. Práve zdravotná
starostlivosť o ekonomicky neaktívnych, predovšetkým deti do 1 roka a starých ľudí, je finančne
najnáročnejšia.
„Najviac poistencov, ktorí zmenili zdravotnú
poisťovňu a vybrali si nás, k nám prišlo z východného Slovenska, ale takisto aj z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Bez ohľadu na
región sa snažíme, aby mali všetci dostatok kvalitných lekárov, služieb aj produktov zameraných
na ich zdravie,“ dodáva B. Szabó. 
Našim poistenkám vo veku 11 rokov (odo dňa
dovŕšenia 11. roku veku do dňa dovŕšenia 12. roku
veku) prispievame na úhradu vakcíny Cervarix
proti ochoreniam vyvolaným HPV. Vakcína naučí
ľudský organizmus chrániť sa pred HPV typu 16
a 18, ktoré sú zodpovedné za približne 70 percent
prípadov rakoviny krčka maternice. Suma, ktorou
dievčatám na očkovanie prispejeme, závisí od
doby ich nepretržitého poistenia v Dôvere. Dievčatá, ktoré sú našimi poistenkami v trvaní do štyroch
rokov vrátane, majú nárok na preplatenie 30 percent z ceny vakcíny. Maximálna výška príspevku
od Dôvery je v tomto prípade 119,3 eura. Tie
poistenky, ktoré sú u nás nepretržite päť až desať
rokov vrátane, si zaplatia iba polovicu vakcíny.
Druhú im preplatíme, maximálne však do výšky
198,8 eura. Najstálejšie klientky majú nárok na 70
percent z ceny vakcíny. Zaplatíme im očkovanie do
výšky 278,3 eura. Kompletný zoznam výhod
a benefitov nájdete na stránke www.dovera.sk. 
Čo robí Dôvera pre zdravie žien?
Očkovacie vakcíny v sume
392,81 eura. Vakcíny proti
chrípke a pneumokokom hradíme
v plnej výške. Z očkovania proti
hepatitíde typu A a B vakcínou
Twinrix uhradíme polovicu. Preplácame aj tretiu dávku z očkovacej
vakcíny proti kliešťovej encefalitíde.
Mamografia do desiatich dní.
Vo vybraných zdravotníckych
zariadeniach zabezpečujeme
preventívne mamografické vyšetrenie ženám od 40 do 69 rokov
do 10 pracovných dní. Objednať sa môžete po odporučení
gynekológom na Zákazníckej
linke 0800 150 150. Príspevok
na liek proti fajčeniu. Prihláste
sa do programu ZDRAVÉ SRDCE
u svojho všeobecného lekára
a získate od nás finančný príspevok
na liek Champix, ktorý napomáha
odvykanie od fajčenia. Vitamíny
pre darkyne krvi. Získate ich po
predložení potvrdenia o darovaní
krvi v ktorejkoľvek pobočke.
Potvrdenie o darovaní krvi nesmie
byť staršie ako tri mesiace. Môžete
ho poslať aj poštou, faxom alebo
naskenované e-mailom na adresu
[email protected] a my vám vitamíny
pošleme poštou. Ďalšie výhody
pre ženy. Benefity v hodnote
63 alebo 206 eur v poliklinikách
Pro Care, zľava vo výške 10 %
na všetky druhy masáží vo Falck
Healthcare Clinic, okuliare či očné
šošovky o 15 až 25 % lacnejšie
v sieti predajní Očná optika, zľava
15 a 20 % pri kúpe katalógového
zájazdu od CK Hydrotour, o 10 %
výhodnejšie ceny od Neckermana,
bicykle od Demy lacnejšie až
o 20 %, exkluzívne kuchynské
potreby a doplnky od spoločnosti
Potten and Pannen so zľavou
až do výšky 30 %, zľava 100 %
z poplatku za poskytnutie úveru
alebo zníženie úrokovej sadzby
o 1 % počas lehoty splatnosti
z bezúčelovej Flexipôžičky od VÚB
banky, úrokový bonus plus 0,1 %
p. a. pri otvorení účtu Privatbanka
PARTNER konto alebo úrokový
bonus 0,2 % p. a. pri otvorení
účtu Privatbanka FAMILY konto
a mnohé ďalšie.
5
6
jar 11
Pre vás
Chránime srdce aj pľúca
Zdravie mužov vo veľkom ohrozuje fajčenie. Okrem pľúc však číha
riziko aj na mužské cievy a srdce. Kardiovaskulárne choroby
sú totiž medzi mužskou populáciou veľmi rozšírené.
Zdravotná poisťovňa Dôvera preto zabezpečuje svojim poistencom dva špeciálne nadštandardné produkty zamerané práve na tieto
zdravotné problémy . Pomáha pri odvykaní od
fajčenia a podporuje prevenciu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.
Pre našich poistencov vo veku od 30 do 60 rokov
ponúkame program ZDRAVÉ SRDCE. Poskytujú
ho naši zmluvní všeobecní lekári pre dospelých
ako súčasť bežnej preventívnej prehliadky. Ide
o rozšírenie prevencie zamerané na kontrolu
srdca. Každý poistenec, ktorý tento program
absolvuje, má okrem toho nárok na príspevok na
liek na odvykanie od fajčenia Champix. Liečba
pozostáva zo šiestich balení liečiva a trvá 12 týždňov. Celkovo vyjde na 250 eur. Muži poistení

v Dôvere získajú príspevok 33,19 eura. Podľa istého rozsiahleho výskumu, ktorý zverejnila Európska kardiologická spoločnosť
v Štokholme, fajčenie najviac škodí mužom.
Keďže ide o podobnú závislosť ako pri drogách, cieľ úplne prestať sa dosahuje nesmierne
ťažko. Nie je ale úplne nemožný. Najúspešnejší
sú podľa prieskumov tí, ktorí sa rozhodnú prestať pod dohľadom lekára.
Čo robí Dôvera pre zdravie mužov?
Balík očkovacích vakcín v sume
114,51 eura. Obsahuje očkovania
proti chrípke a pneumokokom,
ďalej príspevok do výšky 50 %
z ceny vakcíny na očkovanie proti
hepatitíde A a B a preplatenie tretej
dávky očkovania proti kliešťovej
encefalitíde. Program ZDRAVÉ
SRDCE. Využiť ho môžu poistenci
vo veku od 30 do 60 rokov v rámci
preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých. Je
zameraný na prevenciu a včasné
odhalenie rizika vzniku srdcovo-cievneho ochorenia. Príspevok
na liek na odvykanie od fajče-
jar 11
www.dovera.sk
nia Champix. Prispejeme sumou
33,19 eura na kúpu liečebnej kúry
liekom Champix. Vitamíny pre
darcov krvi. Vitamíny získate po
predložení potvrdenia o darovaní krvi v ktorejkoľvek pobočke
Dôvery. Potvrdenie o darovaní
krvi nesmie byť staršie ako tri
mesiace. Môžete ho poslať aj
poštou, faxom alebo naskenované
e-mailom na adresu [email protected]
sk. Vitamíny vám pošleme poštou.
Iné výhody pre muža. Zľava 15
až 30 % na sortiment v predajni Treksport, bicykle Dema lacnejšie o 10
až 20 %, značková elektronika od
Fast Plus až o polovicu výhodnejšie,
benefity vo vybraných kúpeľoch až
do výšky 50 %, zvýhodnený nákup
na splátky cez Quatro aj z katalógu
Triangel a Nábytok a bývanie,
zľavy v internetovom obchode
Gorila.sk, zľava 100 % z poplatku
za poskytnutie úveru alebo zníženie
úrokovej sadzby o 1 % počas lehoty
splatnosti z bezúčelovej Flexipôžičky od VÚB banky, úrokový
bonus plus 0,1 % p. a. pri otvorení
účtu Privatbanka PARTNER konto
alebo úrokový bonus 0,2 % p. a. pri
otvorení účtu Privatbanka FAMILY
konto a mnohé ďalšie.
Čo ešte robí Dôvera pre zdravie detí?
Očkovacie vakcíny v sume až
114,51 eura. Očkovanie proti
chrípke má Dôvera zdarma
pre všetkých. Ďalej poskytujeme
príspevok 50 % z ceny vakcíny
na očkovanie proti hepatitíde
A a B pre poistencov od 16 rokov.
Malým poistencom od 2 rokov
veku plne hradíme očkovanie proti
pneumokokom vakcínou PNEUMO
23. V plnej sume preplatíme tretiu
dávku očkovania proti kliešťovej
encefalitíde, čo v prípade vakcíny
pre deti dosahuje maximálne 21,28
eura. Poistencom, ktorí využili očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
pre deti do 18 rokov zadarmo
a do 31. januára 2010 si vybrali
v lekárni len jednu alebo dve
dávky vakcíny, udelíme výnimku
a zabezpečíme bezplatné doočkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
Baby kufrík. Každý novorodenec
poistený v Dôvere získava balíček
užitočných vecí a maličkostí.
Ďalšie výhody pre deti. Monitor
na kontrolu dychu dojčiat so zľavou
33 %, knižky z vydavateľstva
Príroda so zľavou 20 a 30 %,
výhodný balíček cestovného
a úrazového online poistenia od
Generali Slovensko so zľavou
15 %, detský tovar značiek Chicco
a Pure cez www.best4baby.sk so
zľavou 10 a 20 %, dojčenský tovar
a kozmetika od Hany až do 50 %.
Nadštandardná prevencia detí
Na jar sa deti oveľa viac hrajú a pohybujú v prírode. Je namieste
očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Tretiu dávku vakcíny vášmu
dieťaťu preplatí Dôvera. A zďaleka nie iba tú.
Dobrý pocit z pobytu na čerstvom vzduchu
môže skaziť malý záškodník – kliešť. Prenáša
infekčné ochorenie, ktoré sa začne náhle po
inkubačnej dobe jedného až dvoch týždňov.
Príznačné je trvajúcou bolesťou hlavy, nechutenstvom, mierne zvýšenou teplotou. Sprevádzajú
ho dve fázy. Prvá sa podobá chrípke, druhá má
príznaky postihnutia centrálneho nervového systému – nastupujú silné bolesti hlavy, tuhnutie šije,
vracanie, poruchy vedomia, vysoké horúčky či
slabšie obrny. Horúčka môže trvať aj týždeň.
Keď začne klesať, ochorenie je na ústupe.
Pre svoje dieťa môžete okrem očkovania urobiť
ešte niečo, aby ste zabránili prenosu infekcie
z kliešťa. Najjednoduchšia forma je používanie
repelentov. Prisatiu zabránia aj pevná obuv,
dlhé nohavice a ponožky pri pobyte v lese či
v tráve. Lekári preventívne odporúčajú podať
imunoglobín, a to do troch dní od pohryznutia
kliešťom. 
Viete, že deti tvoria v Dôvere druhú najväčšiu
skupinu poistencov? Od januára sa staráme až
o 416-tisíc klientov v kategórii nezaopatrených
detí. Najviac je však zamestnancov (467-tisíc),
tretiu najväčšiu skupinu tvoria dôchodcovia
(235-tisíc). Nezamestnaní sa nachádzajú na štvrtej priečke (139-tisíc), živnostníkov je niečo cez
stotisíc a samoplatiteľov 44-tisíc. Poberateľov
rodičovského príspevku máme približne 41-tisíc
a poberateľov dávok v hmotnej núdzi je 11-tisíc.
Pozn.: Ide o vybrané skupiny poistencov, ich súčet je nižší
ako celkový počet poistencov zdravotnej poisťovne
Dôvera. Údaje sú za január 2011.
7
8
jar 11
Pre vás
jar 11
www.dovera.sk
Pomocná ruka
Ako druhá najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku cítime potrebu
pomáhať aj tým, ktorí sa ocitnú v núdzi. Preto sme na sklonku minulého roka
finančne podporili ľudí so zdravotným i sociálnym hendikepom. A to bez
ohľadu na to, či sú našimi poistencami, alebo nie.
Poisťovňa nablízku
Peniaze pre ľudí v núdzi sme mohli darovať
vďaka práci exekútorov. Určité percento z ich
odmeny za prácu pri vymáhaní nedoplatkov
sme venovali na dobročinné účely. Rozhodli sme
sa podať pomocnú ruku jednotlivcom s ťažkou
zdravotnou poruchou a takisto tým, čo sa ocitli
v zlej sociálnej situácii. Peniaze dostali i niektoré
organizácie, ktoré sa o ľudí so smutným a nešťastným osudom starajú a snažia sa im pomôcť.
Tipy na organizácie aj jednotlivcov sme získali
od našich zamestnancov. Sumu vo výške takmer
13-tisíc eur sme napokon rozdelili medzi dvanásť
príjemcov z celého Slovenska.
Pomoc pre postihnutých aj siroty
Pomohli sme napríklad našej poistenke zo Zvolenskej Slatiny. Nie vlastnou vinou sa ocitla sama
s troma maloletými deťmi v zložitej sociálnej situácii. Žijú z jej jediného príjmu, a tým sú rodičovský
príspevok a výživné na deti. Nezostáva im dostatok peňazí ani na základné potreby ako potraviny či oblečenie.
Druhým, rovnako pohnutým osudom je príbeh
štyroch sirôt z Čane. Najskôr im zákerná choroba vzala pred piatimi rokmi mamu, vlani v lete
ich tá istá diagnóza obrala o otca. O tri maloleté
deti sa stará najstarší brat. Napriek tomu, že nie
sú našimi poistencami, prispeli sme im aspoň na
krajšie Vianoce. Týmto osirelým deťom sa v ťažkej životnej situácii snaží pomôcť iná rodina, najstaršiemu bratovi napríklad darovala ojazdené
vozidlo. Táto rodina sa však stala obeťou minuloročných povodní na východnom Slovensku.
Novostavbu domu im zaliala voda. A tak z aj
z toho mála, o ktoré sa delili so sirotami, musia
financovať opravu vlastného príbytku. Preto sme
sa rozhodli, že finančne podporíme aj týchto šľachetných ľudí.
Peniaze na bežný život
Prispeli sme i organizáciám, vďaka ktorým sa
zdravotne ťažko postihnutí môžu opäť zapojiť
do života. Jednou z nich je športový klub Boccian
v Bratislave. Združuje muskulárnych dystrofikov
a pomáha im zapájať sa do športu s názvom
boccia.
Finančnú injekciu sme podali neziskovým združeniam, ktoré sa starajú o týrané matky s deťmi
a poskytujú im prístrešok nad hlavou. Patrí k nim
občianske združenie BRIEŽDENIE v katastri
obce Kláštor pod Znievom. Koncom roka 2005
dalo do prevádzky dočasný domov pre osamelé
ženy, matky a ich deti. Zriadením tohto domova
prispieva k eliminácii násilia páchaného na
ženách a deťoch. Finančný dar využili hlavne na
nákup vecí potrebných na bežný život rodiny –
posteľnú bielizeň, kuchynský riad, náradie na
prácu v záhrade a v neposlednom rade potraviny. Rovnako sme podporili hospic Dom pokoja
a zmieru sv. Bernadetky v Nitre či materskú školu
v Gelnici, ktorú navštevujú aj zdravotne postih
nuté deti.  Počas dlhodobej spolupráce s občianskym združením
Osmijanko sme pomohli vybudovať 15 nových detských kútikov
vo viacerých slovenských nemocniciach: Šaľa, Nové Zámky,
Dolný Kubín, Lučenec, Čadca, Galanta, Nitra, Žilina, 2. detská
klinika DFNsP Bratislava, Martin, Trstená, Handlová, Brezno,
Bánovce nad Bebravou a na Klinike detskej hematológie
a onkológie DFNsP Bratislava.
 Činnosť Osmijanka a budovanie detských kútikov
v nemocniciach na Slovensku podporujeme už štvrtý rok.
Otvorenie každého takéhoto zariadenia je pre deti malou
slávnosťou. Zúčastňujú sa jej zdravotní klauni z občianskeho
združenia Červený nos Clowndoctors. Osmijankovi a chorým
deťom v nemocniciam budeme pomáhať aj v roku 2011.
Chcete pomôcť aj vy? Ak vás zaujal niektorý
zo zverejnených príbehov a projektov, kontaktujte
nás na [email protected]
Radi vám poskytneme viac informácií.
9
10
jar 11
Aktuálna téma
www.dovera.sk
jar 11
Neplatiči si nevydýchnu
ani v roku 2011
Práca a poistenie
v zahraničí
Neplatiť zdravotné poistenie je porušenie zákona. Navyše je to neférové voči
všetkým ostatným poistencom, ktorí si ho poctivo platia. Zdravotná poisťovňa
Dôvera postupovala aktívne voči neplatičom už v minulosti a ani tento rok
nebude výnimkou. Vyhýbať sa odvodom sa neoplatí.
Už tento rok budú mať mnohí ľudia viac príležitostí na prácu
v zahraničí. Od prvého mája totiž svoj pracovný trh otvorí
napríklad blízke Rakúsko. S odchodom do zahraničia
však netreba zabúdať na zdravotné poistenie. Poistencom
zároveň vznikajú isté povinnosti, ktoré neradno podceniť.
„Zdravotné odvody by mali uhrádzať všetci tí,
ktorým to vyplýva zo zákona. Aby sme to dosiahli,
budeme využívať všetky dostupné nástroje, ktoré
nám dáva zákon. A to nielen voči dlžníkom, ktorých dlhy vznikajú len tieto mesiace, ale aj voči
dlhodobým neplatičom, ktorí neplatili aj viacero
rokov dozadu,“ avizuje riaditeľ úseku financií
zdravotnej poisťovne Dôvera Radomír Vereš.
Prečo taký dôraz na neplatičov? Pretože neplatiči pripravujú zdravotnú poisťovňu o financie,
ktoré by inak použila pre pacientov. „Toto je aktuálna téma aj v roku 2011. Keďže štát bude za svojich poistencov platiť menej, neočakávame väčší
rozpočet ako v roku 2010. Budeme robiť všetko
pre to, aby sme mali na zdravotnú starostlivosť pre
všetkých poistencov čo najviac prostriedkov,“
Poštu neignorujte!
Dlžníci poistného sa už nemôžu vyhýbať zaplateniu
dlhu tým, že si nepreberú od zdravotnej poisťovne poštovú zásielku. Od januára 2011 totiž platí nová úprava
v zákone a tá tento obľúbený postup znemožňuje.
Zdravotným poisťovniam sa tak zjednodušuje cesta
k neplatičom. Čo presne sa mení? Poštová zásielka
s výkazom nedoplatkov sa považuje za doručenú
aj vtedy, keď ju adresát neprevezme.
vysvetľuje R. Vereš. Na ilustráciu, ak by zdravotná
poisťovňa v oblasti vymáhania dlhov nerobila
nič, úspešnosť výberu poistného, teda podiel disciplinovaných platiteľov poistného, by bola maximálne 95 %. Cielenými aktivitami dokázala zdravotná poisťovňa Dôvera zvýšiť toto číslo v roku
2010 až na 99 %. Vyjadrené rečou finančníkov,
dokázala tak získať pre pacientov okolo 30 miliónov eur za rok navyše. Za to sa dá napríklad
zabezpečiť takmer 10-tisíc operácií bedrového
kĺbu. Vymáhanie pohľadávok má nielen priamy
finančný benefit, ale pôsobí aj ako prevencia
pred vznikom dlhov v budúcnosti. „Ak zdravotná
poisťovňa aktívne komunikuje s neplatičmi, odrádza ich aj ostatných platiteľov poistného od neplatenia v budúcnosti,“ vysvetľuje R. Vereš. Neplatenie odvodov je rozšírené najmä u individuálnych
platiteľov, teda samoplatiteľov a samostatne
zárobkovo činných osôb. Osem z desiatich dlžníkov totiž patrí práve do tejto skupiny. Iba dvaja
neplatiči sú hromadní platitelia, teda zamestnávatelia. Z pohľadu dlžnej sumy je však výsledok
opačný. Oveľa väčší balík peňazí dlhujú hromadní platitelia ako tí individuálni. A to preto, že
hromadní platitelia platia vyššie odvody, takže
hoci medzi nimi nie je toľko neplatičov ako medzi
živnostníkmi či samoplatiteľmi, ich nedisciplinovanosť znamená vážnejšie finančné straty. Zaujímavá je aj štatistika „veku“ dlhov. Viac ako polo
vica z nich vznikla pred rokom 2008. Poistenec odchádza pracovať do zahraničia, či už do členského štátu Európskej únie alebo
mimo EÚ. Čo je povinný urobiť ešte
pred odchodom zo Slovenska?
„Túto skutočnosť musí nahlásiť svojej súčasnej slovenskej zdravotnej
poisťovni. A to najneskôr do ôsmich
dní od vzniku poistenia v zahraničí,“
vysvetľuje Alena Veruzábová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
Poistenec by mal
poistenie zdokladovať fotokópiou
dokladu o vzniku
zdravotného poistenia v zahraničí, ktorý mu vydá zahraničná
zdravotná poisťovňa. Na základe
toho ho slovenská zdravotná poisťovňa odhlási zo systému verejného zdravotného poistenia na
Slovensku. Poskytnúť požadované
dokumenty možno osobne, poštou alebo elektronicky. Poistenec je
súčasne povinný vrátiť aj národný
preukaz poistenca a tiež európsky
preukaz zdravotného poistenia,
ak mu bol jeho doterajšou poisťovňou vydaný. Ak si poistenec oznamovaciu povinnosť pri odchode
do zahraničia nesplní, vystavuje
sa riziku pokuty. Uložiť mu ju môže
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, a to až do výšky 331
eur. Ak takýto poistenec zároveň
nevráti preukaz, na sankcii si môže
priplatiť ďalších 165 eur.
Keď poistenec prácu
v zahraničí ukončí
a vráti sa na Slovensko, čaká ho
opäť cesta do
pobočky zdravotnej
poisťovne. Do ôsmich dní od zániku
poistného vzťahu v zahraničí sa
musí zdravotne poistiť na Slovensku.
V prípade, že sa odhlásil a opäť prihlasuje na zdravotné poistenie
v tom istom roku, podáva podľa
zákona prihlášku do pôvodnej
zdravotnej poisťovne. Od tohto
momentu dostane preukaz poistenca (aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ak oň požiada),
ktorý bude potrebovať v ambulan
cii, lekárni či v nemocnici. Idete pracovať do zahraničia?
Nezabudnite!
 Ak budete pracovať v zahraničí
a budete tam aj poistení, do ôsmich
dní sa odhláste zo slovenskej
zdravotnej poisťovne.
 Slovenskej zdravotnej poisťovni
predložte fotokópiu dokladu o poistení v zahraničí.
 Vráťte jej preukaz poistenca
a európsky preukaz zdravotného
poistenia, ak vám bol vydaný.
 Po ukončení práce v zahraničí
a návrate naspäť na Slovensko sa
do ôsmich dní od zániku poistenia
v zahraničí prihláste v slovenskej
zdravotnej poisťovni.
Práca v inom členskom štáte
EÚ a zdravotné poistenie
 Základné pravidlo v Európskej
únii znie: zdravotne poistený musí
byť človek len v jednom štáte EÚ, nie
súbežne v dvoch alebo viacerých.
 Ak je poistenec v inom členskom
štáte EÚ na dlhodobom pobyte
(t. j. viac ako 6 mesiacov), zdravotné
poistenie si platí tam, kde je ekonomicky aktívny.
 Ak v inom členskom štáte EÚ
nemá trvalý pobyt, no pôsobí tam
ako živnostník či podnikateľ alebo
pracuje vo firme, ktorá tam má sídlo
či stálu prevádzku, odvody platí
v štáte vykonávania činnosti, nie vo
svojom „domovskom“ štáte.
 Výnimku predstavujú vyslaní
pracovníci s formulárom E101.
Tí pracujú v inom členskom štáte
EÚ pre miestnu firmu, no zdravotne
poistení sú vo svojej domovskej
krajine. Nárok na zdravotnú
starostlivosť v inom členskom štáte
preukazujú európskym preukazom,
s ktorým majú nárok na potrebnú
zdravotnú starostlivosť na náklady
svojej zdravotnej poisťovne v štáte,
odkiaľ pochádzajú.
11
12
jar 11
Aktuálna téma
www.dovera.sk
jar 11
Krátkodobý pobyt
alebo štúdium v zahraničí
Pri odchode zo Slovenska
nezabúdajte na poistenie
Chystáte sa na štúdium do zahraničia a neviete, či vám stačí len európsky
preukaz zdravotného poistenia? V Európe existujú dve možnosti, ako si
zabezpečiť ošetrenie u lekára alebo v nemocnici.
Ak ste vy alebo niekto z vašich rodinných príslušníkov či známych odišli do zahraničia
a na Slovensku si už neplatíte zdravotné poistenie, nezabúdajte na dve dôležité veci:
odhlásiť sa zo svojej slovenskej zdravotnej poisťovne a zároveň vrátiť preukaz poistenca,
príp. aj európsky preukaz. Ak ho nevrátite a nebodaj ho budete neoprávnene používať,
hrozia vám zbytočné problémy. Tak ako 12-tisíc poistencom DÔVERY.
Kedy európsky preukaz?
Vo všeobecnosti platí, že platiť si zahraničnú zdravotnú poisťovňu by ste mali vtedy, ak v cudzine
pracujete, odvádzate tam aj dane a odvody,
prípadne máte svoje bydlisko. Pokiaľ idete študovať, nebudete tam ekonomicky aktívni – teda
nebudete zarábať a platiť odvody v štáte pobytu,
zároveň máte trvalý pobyt stále na Slovensku,
stačí vám európsky preukaz poistenca vydaný
slovenskou zdravotnou poisťovňou.
Čo treba oznámiť
poisťovni do ôsmich dní?
Všetky zmeny, týkajúce sa vašich osobných údajov
– zmenu mena, priezviska, rodného čísla, trvalého
pobytu, prechodného pobytu Zmenu alebo vznik
platiteľa poistného (poberanie rodičovského príspevku,
poberanie dôchodku, evidenciu uchádzačov
o zamestnanie, nástup na strednú alebo vysokú školu,
založenie živnosti, prenájom bytu)
Všetky zmeny údajov je potrebné nahlásiť vždy do
8 kalendárnych dní od vykonania zmeny,
a to poštou, e-mailom na adresu [email protected],
telefonicky na našu Zákaznícku linku 0800 150 150
alebo prostredníctvom bezplatnej služby
Elektronická pobočka na www.dovera.sk.
Pobyt počas štúdia
Ak študujete dlhšie ako šesť mesiacov idúcich za
sebou – napríklad rok, príp. v cudzine máte aj prechodné bydlisko, môže vám v niektorých krajinách
vzniknúť povinnosť prihlásiť sa v miestnej zdravotnej poisťovni. V takom prípade sa odhláste vo
svojej slovenskej zdravotnej poisťovni. Pokiaľ vám
takáto povinnosť nevznikne, ošetrenie u lekára
vám preplatí vaša slovenská zdravotná poisťovňa
na základe európskej kartičky poistenca.
Dokumenty pred odchodom
V niektorých krajinách Beneluxu a vo Francúzsku
platí, že študent, ktorý sa tam prihlási na školu
a prechodný pobyt, sa musí registrovať v miestnej
zdravotnej poisťovni prenosným dokumentom
S1. Ten mu vystaví na Slovensku jeho zdravotná
poisťovňa a na jeho základe ho ošetria aj bez
európskeho preukazu poistenca.
Na Anglicko európsky preukaz
Špecifická situácia je vo Veľkej Británii. Študent,
ktorý príde na krátkodobý pobyt, má potrebnú
zdravotnú starostlivosť pokrytú vďaka európskemu preukazu poistenca. Väčší rozsah zdravotnej starostlivosti získavajú ľudia, ktorí tam pracujú
a platia si dane. Keďže jednotlivé zdravotné
poistné systémy v Európe sú rozdielne, odporúčame našim poistencom, aby sa pred dlhodobejším pobytom v zahraničí prišli poradiť do svojej

zdravotnej poisťovne.
Riziku vzniku problémov sa vystavujete vtedy,
ak si „odbehnete“ so svojím neplatným preukazom na Slovensko dať urobiť zuby alebo tu s ním
počas dovolenky, hoci neplánovane, navštívite
pohotovosť. Vaša bývalá slovenská zdravotná
poisťovňa vtedy zaplatí za starostlivosť, ktorú vám
mala v skutočnosti hradiť vaša zahraničná zdravotná poisťovňa. Prípadne vy sami, ak ste v žiadnej zahraničnej poisťovni v tom čase neboli poistení. V prípade zdravotnej poisťovne DÔVERA
sa vyskytli takéto prípady až u 12-tisíc poistencov
a DÔVERA musela takto neoprávnene uhradiť
viac ako jeden milión eur. Mohla ich pritom použiť
na zaplatenie starostlivosti o svojich skutočných
poistencov. Od konca minulého roka zasielame
takýmto poistencom výzvy na úhradu nákladov. Výzvy dostali tí, ktorí v čase, keď už pôsobili
v zahraničí a neplatili si poistné na Slovensku, čerpali na účet DÔVERY zdravotnú starostlivosť.
Každý, kto dostal alebo v budúcnosti dostane
takúto výzvu, nájde v nej uvedený presný dátum,
kedy neoprávnene čerpal zdravotnú starostlivosť
na náklady DÔVERY. Dôležité je, aby sa skontaktoval so svojou zahraničnou zdravotnou poisťovňou a vyžiadal si od nej potrebný nárokový
doklad na dané obdobie. Presný názov dokladu
je Náhradný certifikát k európskemu preukazu
zdravotného poistenia. Ním preukáže, že v tom
čase mal zdravotné poistenie, a DÔVERA si bude
Pozor!
Prvé európske preukazy zdravotného poistenia sa
začali na Slovensku vydávať v roku 2006. Keďže
ich platnosť je zo zákona päť rokov, tento rok budú
prvé vydané preukazy neplatné. Skontrolujte si dátum
vydania a platnosti na svojej kartičke. V prípade, že ste
ju dostali v roku 2006 a blíži sa termín, keď jej
vyprší platnosť, požiadajte nás o vydanie novej.
vynaložené peniaze nárokovať od príslušnej
zahraničnej zdravotnej poisťovne. Doručiť tento
doklad je potrebné do 15 dní od doručenia výzvy
na adresu DÔVERY uvedenú vo výzve.
Ak adresát výzvy nebol v danom čase poistený
v inom členskom štáte Európskej únie, má, žiaľ,
smolu. Dlžnú sumu za neho neuhradí žiadna zdravotná poisťovňa a bude ju musieť vrátiť DÔVERE
sám. Čerpal totiž starostlivosť, na ktorú nebol poistený, lebo si neplatil zdravotné poistenie.
Vyhnúť sa nepríjemnostiam po odchode do
zahraničia sa dá jednoducho. V prípade, že poistenec odchádza do inej členskej krajiny Európskej
únie, kde si bude platiť aj zdravotné poistenie, je
potrebné, aby sa odhlásil z poistenia na Sloven
sku a vrátil preukaz poistenca.
13
14
jar 11
jar 11
ROČNÉ ZÚČTOVANIE
JE TU OPÄŤ
Do konca marca 2011 je potrebné podať ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2010. Hoci mnohí platitelia majú z tejto byrokratickej povinnosti
právom hrôzu, zdravotná poisťovňa DÔVERA aj tento rok prináša aktívne
poradenstvo a ročné zúčtovanie na internete. Tlačivo vám nielenže pomôžeme
vybrať, ale vám ho aj predvyplníme. Vy ho už iba vytlačíte, podpíšete a pošlete.
KOMPLEXNÁ POMOC
Kompletný informačný servis týkajúci sa podávania
ročného zúčtovania nájdete na našom webe www.
dovera.sk, v pobočkách DÔVERY aj na Zákazníckej
linke 0800 150 150. Aby sme vyšli platiteľom v ústrety,
v našich pracoviskách budeme predlžovať otváracie
časy, odborníci budú platiteľom osobne radiť a pomáhať s vypĺňaním tlačív. Zoznam pobočiek a ich otváracie hodiny nájdete na www.dovera.sk.
ELEKTRONICKY!
Aby bolo ročné zúčtovanie čo najjednoduchšie, opäť
ho môžete zvládnuť elektronicky prostredníctvom
bezplatnej služby Elektronická pobočka. Nájdete ju
takisto na našom webe www.dovera.sk. Väčšinu údajov do tlačiva nebudete musieť ani vpisovať. Urobíme
to za vás na základe údajov z nášho informačného
systému. Vy len doplníte niektoré chýbajúce dáta.
Jediné, čo od vás potrebujeme, je doručiť nám podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii a vytlačené
a podpísané ročné zúčtovanie. A to najneskôr päť dní
od vyplnenia zúčtovania na internete.
ŽIADNA ZÁSADNÁ ZMENA
Oproti predchádzajúcemu roku nie je v ročných zúčtovaniach, v tlačivách ani v postupe, žiadna zásadná
zmena. Dôležitá informácia sa však týka samostatne
zárobkovo činných osôb. Preddavok si v ročnom zúčtovaní vypočítajú na obdobie január až december
2012. Doteraz sa preddavky vypočítavali na obdobie
od júla až júna, napríklad od júla 2010 do júna 2011.
ČO JE TO ROČNÉ ZÚČTOVANIE?
Je to výpočet skutočného poistného, ktoré mal poistenec zaplatiť zdravotnej poisťovni v závislosti od
všetkých svojich príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Skutočné poistné sa porovná s už zaplatenými mesačnými preddavkami. Výsledkom ročného
zúčtovania môže byť preplatok alebo nedoplatok.
Preplatok vznikne vtedy, ak suma zaplatených preddavkov je vyššia ako celkové poistné, ktoré vyšlo
z ročného zúčtovania. Nedoplatok je zas vyčíslený
vtedy, ak suma zaplatených preddavkov je nižšia ako
celková výška poistného, ktorú bolo potrebné uhradiť
zdravotnej poisťovni. Keď je suma preplatku do 3 eur,
zdravotná poisťovňa nie je povinná tento preplatok
vrátiť. Keď je suma nedoplatku do 3 eur, platiteľ tiež
nie je povinný zdravotnej poisťovni tento nedoplatok
uhradiť. Zdravotná poisťovňa vám vráti preplatok do
30. júna 2011. Zároveň do tohto termínu musí platiteľ
poistného uhradiť zdravotnej poisťovni nedoplatok
poistného.
15
Kto podáva ročné zúčtovanie poistného za rok 2010
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá mala platné
oprávnenie na výkon činnosti čo len jeden deň v roku 2010.
Nie je pritom dôležité, či vykazovala za rok 2010 zisk alebo
stratu.
Zamestnanec, ktorý mal tzv. kolísavé príjmy. Za kolísavé
príjmy sa považujú príjmy, ktoré v niektorých mesiacoch boli
do sumy 2 169,09 eura a v niektorých mesiacoch nad sumu
2 169,09 eura.
Zamestnanec, ktorý mal okrem príjmov zo zamestnania
aj príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov okrem vyňatých
príjmov. Za tieto príjmy sa považujú príjmy z honorárov, príkaznej zmluvy, príjmy spoločníka pozemkového fondu bez
právnej subjektivity.
Poistenec štátu, u ktorého príjem presiahol úhrn minimálnych vymeriavacích základov (t. j. sumu 2 479,20 eura za
rok, mesačne 206,60 eura a nejde o vyňaté príjmy).
Samoplatiteľ (poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení), ktorý mal príjmy vyššie ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov (počet mesiacov x 206,60
eura) a nejde o vyňaté príjmy. Ak poistenec bol samoplatiteľom po celý rok 2010, úhrn minimálnych vymeriavacích
základov je 2 479,20 eura.
Poistenec, za ktorého preddavky na poistné platil štát,
ktorý mal príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a príjmy z podnikania (§ 6 zákona o dani z príjmov)
okrem vyňatých príjmov, ak jeho príjmy sú vyššie ako úhrn
vymeriavacích základov.
Poistenec, ktorý bol poistencom štátu po celý rok 2010,
má úhrn minimálnych vymeriavacích základov 2 479,20
eura (12 x 202,60 eura). Ak poistenec bol poistencom štátu
iba časť minulého roka a mal ako poistenec štátu príjmy podľa
§ 5 a § 6 zákona o dani z príjmov, tak sa výška príjmov sleduje ako úhrn minimálnych základov iba za obdobie, keď bol
poistencom štátu.
Ročné zúčtovanie môže
dobrovoľne podať
Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov súbežne a v súčte jeho započítateľný príjem v roku 2010 presiahol 26 029,08
eura; výsledkom bude preplatok poistného.
Poistenec, ktorý bol počas roka 2010 len
poistencom štátu a jeho vymeriavací základ
nepresiahol sumu 2 479,20 eura za
celý kalendárny rok.
16
jar 11
jar 11
Dôležité termíny
31. marec 2011 termín na vykonanie a podanie riadneho alebo opravného ročného zúčtovania poistného
s príslušnými dokladmi ovplyvňujúcimi kategórie poistenca,
ktoré neboli počas roka doručené do príslušnej zdravotnej
poisťovne.
30. jún 2011 termín na zaplatenie nedoplatku na poistnom, ak dosiahne sumu tri eurá (pre poistencov, zamestnávateľov aj zdravotnú poisťovňu). V prípade, ak vám v ročnom
zúčtovaní vyjde preplatok najmenej tri eurá, zdravotná poisťovňa vám ho zašle v rovnakom termíne. Preplatok poistného
je zdaňovaný 19 % daňou, ktorú za platiteľa odvedie zdravotná poisťovňa.
Úhrada nedoplatkov
Vzniknutý nedoplatok najjednoduchšie uhradíte bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na tieto čísla účtov:
Hromadní platitelia (zamestnávatelia)
Číslo účtu: 7000747747/8180
Tlačivá na ročné zúčtovanie poistného
Variabilný symbol: IČO organizácie + pridelené dvojčíslo
podľa oznámenia o registrácii platiteľa (napr. 00, 01...)
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: 132010
Individuálni platitelia
Číslo účtu: 7000464464/8180
Variabilný symbol: rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: 132010
POZOR Poistenci, ktorí majú odklad podania daňového priznania, sú povinní do 31. marca 2011 predložiť svojej zdravotnej poisťovni rozhodnutie daňového úradu o predĺžení
lehoty na podanie daňového priznania. Poistenci sú povinní
podať ročné zúčtovanie v rovnakom termíne ako daňové
priznanie. Lehota na vyrovnanie nedoplatku a preplatku
na poistnom pre poistenca aj pre zdravotnú poisťovňu je
v takomto prípade tri mesiace odo dňa podania ročného
zúčtovania poistného.
Typ A predkladá poistenec, ktorý bol počas celého roka
2010 zamestnancom len u jedného zamestnávateľa a mal
kolísavé príjmy podľa § 5 o dani z príjmov.
Typ B predkladá poistenec, ktorý bol čo i len jeden deň
samostatne zárobkovo činnou osobou a mal príjmy podľa §
6 zákona o dani z príjmov.
Typ C predkladá poistenec, ktorý bol samoplatiteľom
alebo osobou, za ktorú platí poistné štát, a mal príjmy podľa §
5 a § 6 zákona o dani z príjmov.
Typ S s listami SA vypĺňa poistenec, ktorý mal v priebehu roka 2010 pohyblivé príjmy ako zamestnanec a zároveň alebo postupne mal dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, počet listov SA závisí od počtu zamestnávateľov.
Typ S s listami SA a SB vypĺňa poistenec, ktorý bol
v priebehu roka 2010 zamestnancom a zároveň mal oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, počet listov
SA závisí od počtu zamestnávateľov poistenca v roku 2010.
Typ S s listami SA a SC vypĺňa poistenec, ktorý bol
časť roka zamestnancom s pohyblivými príjmami a časť
roka samoplatiteľom s vyššími príjmami (podľa § 5 alebo §
6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov (počet mesiacov x 206,60
eura). Ak bol poistenec samoplatiteľom iba časť mesiaca,
minimálny vymeriavací základ sa alikvotne upraví na počet
dní v mesiaci.
Typ S s listami SB a SC vypĺňa poistenec, ktorý mal časť
roka 2010 oprávnenie na výkon činnosti ako samostatne
zárobkovo činná osoba a časť roka bol samoplatiteľom s príjmami vyššími ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov.
Typ S s listami SA a SD vypĺňa poistenec, ktorý bol
zamestnancom bez pohyblivých príjmov a zároveň mal
aj príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov (z autorských
honorárov, príkaznej zmluvy a pod.), ktoré nie sú vyňatými
príjmami.
Typ X s listom XA vypĺňa zamestnanec, ktorému sa
v priebehu roka zmenila sadzba poistného, zamestnanec,
ktorý mal zmenu sadzby poistného a zároveň jeho príjem za
rok bol nižší ako 3 692,40 eura.
Typ X s listom XB vypĺňa samostatne zárobkovo činná
osoba, ktorej sa v priebehu roka zmenila sadzba poistného.
Typ X s listami XA a XB vypĺňa zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa v priebehu roka zmenila sadzba poistného; zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nezmenila sadzba poistného, ale
jej príjem bol nižší ako 3 692,40 eura.
Typ X s listom XC vypĺňa samoplatiteľ, ktorému sa
v priebehu roka 2010 zmenila sadzba poistného a súčet jeho
všetkých príjmov bol menej ako 3 692,40 eura.
Typ X s listami XA a XD vypĺňa poistenec, ktorý bol
zamestnancom a zároveň mal aj príjmy (napr. autorské honoráre, príkazná zmluva) a zároveň mal v priebehu roka zmenu
sadzby poistného.
POZOR Nie ste si istí, či máte povinnosť podať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? Alebo potrebujete poradiť,
ktoré tlačivo si máte vybrať? Ponúkame vám jednoduchý dotazník, ktorý vám na tieto otázky rýchlo odpovie.
Nájdete ho na našej webovej stránke www.dovera.sk .
Ako podať ročné zúčtovanie poistného
Poistenci a platitelia zdravotnej poisťovne DÔVERA môžu
podať ročné zúčtovanie nasledovne:
v papierovej forme alebo elektronicky prostredníctvom
prenosových pamäťových médií osobne v ktoromkoľvek kontaktnom mieste DÔVERY poštou e-mailom alebo faxom – originál je povinný klient doručiť
do zdravotnej poisťovne do 5 dní od jeho odoslania prostredníctvom bezplatnej služby Elektronická pobočka
na webovej stránke www.dovera.sk
17
18
jar 11
Biele plášte
www.dovera.sk
Ako a prečo hľadať neefektivitu?
Otázka z titulku je na Slovensku veľmi aktuálna. Podľa štúdie organizácie OECD
zverejnenej začiatkom roka 2011 patrí Slovensko medzi krajiny s najmenej efektívnym
zdravotníctvom. Inak povedané, peniaze na zdravotnú starostlivosť o pacientov by
sme mohli a mali využívať lepšie. Zbytočne unikajú najmä v liekoch, ale aj v lôžkovej
starostlivosti, ambulanciách a laboratóriách.
Aby bolo dosť
Neefektivita znamená, že sa
peniazmi plytvá. V tom lepšom prípade to nemá na zdravie pacienta
vplyv. V tom horšom mu môže
poškodiť.
Finančné zdroje pritom nie sú
a nikdy nebudú dostatočné na všetok dopyt po zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku ani vo svete.
Práve preto treba neefektivitu v zdravotníctve odhaľovať a minimalizovať. Aby sa pacienti liečili čo najúčinnejšie. A aby bolo čo najviac
peňazí tam, kde ich chorí potrebujú.
Kde vzniká? A prečo?
Čo presne sa pod medicínskou
neefektivitou skrýva? Kedy vzniká?
Napríklad vtedy, keď pacient
dostane liečbu, ktorá nie je pre jeho
diagnózu odporúčaná, a teda je
neúčinná. Asi každý z nás dostal niekedy antibiotiká na vírusovú chrípku,
ktoré však v takýchto prípadoch nielenže nepomôžu, ale môžu navodiť
odolnosť organizmu v prípadoch,
keď bude ich podanie nutné. Neefektivita je aj to, ak pacient dostane
liek, ktorý je určený pre iné štádium
ochorenia alebo ak existuje na jeho
ochorenie liek s rovnakou účinnou
látkou, ale s nižšou cenou. Neefektívne sú duplicitné, a teda zbytočné
vyšetrenia alebo také, ktoré nie sú
pre daný typ choroby najvhodnejšie – trebárs zbytočne opakované
CT znamená zbytočné vystavovanie sa röntgenovému žiareniu. Neefektívna je aj liečba, ktorú pacient
v tej chvíli nepotrebuje a jeho zdravotnému stavu nepomôže.
Kvantita a kvalita
Iste, v prípade zdravia sa ťažko
akceptuje fakt, že menej liekov,
výkonov či liečby neznamená automaticky horšiu starostlivosť. Alebo to,
že lacnejší liek alebo liečba nie sú
zákonite horšie.
Podstatné z pohľadu pacienta však
19
nie sú cena a množstvo, ale účinnosť
a kvalita. Pacientovi nezabezpečí
najlepšiu možnú liečbu čo najviac
a najdrahších vyšetrení a liekov. Ale
také vyšetrenia a toľko liekov, ktoré
odporúčajú odborníci a sú vhodné
presne pre ten typ ochorenia a štádium, ktoré má aj daný pacient.
Čo by pomohlo
Bojovať proti neefektivite v zdravotníctve je spoločná úloha pre ministerstvo zdravotníctva, odborné
a stavovské organizácie, lekárov,
zdravotné poisťovne aj poistencov.
Ministerstvo by sa malo sústrediť
na aktualizáciu dôležitého odborného dokumentu, takzvaného katalógu výkonov. Spolu s odbornými
spoločnosťami by malo tiež stanoviť záväzné kompetencie lekárov
a štandardné liečebné postupy
(odborne nazývané guidelines).
Poistenci môžu priložiť svoju ruku
k dielu tak, že si budú kontrolovať
svoj účet poistenca a v prípade, že
v ňom zistia nezrovnalosti, oznámia
ich zdravotnej poisťovni. V Dôvere
ho získate vďaka bezplatnej službe
Elektronická pobočka.
A čo zdravotné poisťovne?
Hlavnou úlohou, dokonca zákonnou povinnosťou zdravotných
poisťovní je preplácať len takú
zdravotnú starostlivosť, ktorá neporušuje zákony, odborné odporúčania, záväzné pravidlá ani platné
zmluvy.
Zdravotná poisťovňa by tiež mala
hodnotiť a odmeňovať kvalitu
Otázky a odpovede o neefektivite
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
V ktorom segmente zdravotnej starostlivosti
sú najväčšie úniky peňazí?
Najväčšie peniaze unikajú v segmente liekov a pomôcok,
v lôžkovej starostlivosti, ale aj v laboratóriách.
Koľko peňazí unikne za rok v dôsledku neefektivity?
Podľa skúseností nás aj ľudí, s ktorými komunikujeme, to môže byť
od desať do dvadsať percent z peňazí na verejné
zdravotné poistenie.
Na čo sa zameriavate pri kontrolách lekárov?
Na to, či lekári dodržiavajú všetky platné predpisy a zmluvu.
Kontrolujeme aj to, prečo lekári s rovnakou špecializáciou vykazujú
pri rovnakých diagnózach výrazne rozdielne sumy. Snažíme sa
lekárov upozorňovať na nesprávne postupy a chyby, ktorých
by sa mali v budúcnosti vyvarovať.
a efektivitu zdravotnej starostlivosti.
A to pri uzatváraní aj vypovedaní
zmlúv s lekármi, nemocnicami
a ostatnými zariadeniami. Navyše,
kvalitní a efektívni lekári by mali mať
výhodnejšie cenové podmienky
ako ich kolegovia s horšími výsledkami. Poisťovňa môže lekárov motivovať aj tak, že ich zainteresuje na
nákladoch, ktoré svojou liečbou
vyvolajú. Budú teda dbať na to, aby
nepredpísali zbytočný liek alebo
vyšetrenie.
V neposlednom rade by zdravotná poisťovňa nemala zabudnúť
na edukáciu poistencov ani na rozvíjanie odborných znalostí lekárov,
najmä pri ich informovaní o pochybeniach zistených počas kontrol.
Aktivity Dôvery
O kvalite a efektivite zdravotnej starostlivosti hovoríme v Dôvere roky.
Nielen hovoríme. Sme zatiaľ jediná
zdravotná poisťovňa na Slovensku,
ktorá zverejňuje komplexné hodnotenie nemocníc. Podľa výsledkov
hodnotenia s nemocnicami, ale aj
s lekármi či laboratóriami uzatvárame zmluvy. Úspešnejších odmeňujeme viac.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nespĺňajú základné
požiadavky, nie sú našimi zmluvnými
partnermi. Tí, ktorí zmluvu majú, prechádzajú čoraz dôraznejšími kontrolami. Na týchto kontrolách intenzívne spolupracujeme aj s odbor
nými spoločnosťami.
20
jar 11
Zdravý život
jar 11
www.dovera.sk
Pridrahé lieky?
Pre vás nie!
Originálna ružová tableta proti bolesti za viac ako 10 eur alebo
rovnako ružová len s iným názvom za niečo vyše pol druha eura?
Oba lieky majú rovnakú účinnú látku, no jeden je takmer sedemkrát
drahší. Prečo však platiť viac, ak to nie je nutné?
Riešenie? Generiká!
Výdavky na lieky patria medzi najväčšie zdravotnícke položky v rodinných rozpočtoch na
Slovensku. Našťastie, existuje riešenie, ktoré
je šetrné k financiám a zároveň bezpečné pre
zdravie pacientov. Stačí užívať lieky s rovnakou
účinnou látkou, no s nižšou cenou. Nájdete ich
aj na webe, napríklad na stránke www.vyhodnelieky.sk, ktorú spustila zdravotná poisťovňa
DÔVERA.
Na liečbu každého ochorenia totiž spravidla
existujú viaceré prípravky. Významným rozdielom býva ich cena a výška doplatku pacienta.
Nie je dôvod, aby ste za lieky platili viac, ak
nemusíte.
Ako ušetriť? Užívajte generické lieky. Na rozdiel od tých originálnych sú podstatne lacnejšie
– pre pacientov a v konečnom dôsledku aj pre
celé zdravotníctvo.
Lacnejší neznamená horší
Nemusíte sa pritom obávať, že nižšia cena znamená nižšiu kvalitu. Generikum a originál majú
rovnaké účinné látky, sú rovnako bezpečné
aj kvalitné. Pre generiká aj originály platia
prísne pravidlá na kontrolu kvality a účinnosti,
musia tiež prejsť zložitým procesom testovania
a schvaľovania. Pri generikách sa dbá práve
o to, aby mohli bez rizika pre pacientov nahradiť
originálne lieky.
Medzi originálom a generikom existujú iba
nepatrné rozdiely, najčastejšie v pomocných látkach, ktoré však nemajú vplyv na účinnosť lieku.
Môže sa výnimočne stať, že pacientovi nevyhovuje konkrétny generický liek a môže užívať len
iné generikum, prípadne iba originálny liek.
To, že ide o bezpečný a lacnejší spôsob liečby,
dosvedčuje aj fakt, že v niektorých vyspelých
krajinách je lekár povinný predpísať pacientovi
generický liek. U nás takéto lieky môže predpísať lekár alebo ho pacient dostane na požiadanie v lekárni. Viac informácií o možnostiach
užívať generické lieky majú odborníci – lekár,
lekárnik alebo zdravotná poisťovňa.
Výskum a patent predražujú
Prečo existujú medzi niektorými liekmi také veľké
cenové rozdiely? Výskum a vývoj nového lieku
je drahý proces. Často sa doň zapájajú veľké
tímy vedcov a môže trvať dlhé roky. Firma, ktorá
nový liek vyvíja, náklady na výskum premietne
do ceny lieku. Výsledky svojho vývoja zároveň
ochraňuje patentom, takže žiadna iná firma
nemôže počas ochrannej lehoty vyrábať rovnaký liek.
Keď čas patentovej ochrany originálneho lieku
uplynie, iný výrobca môže začať vyrábať generický liek. Vďaka tomu, že nemusel investovať do
predchádzajúceho výskumu a vývoja, dokáže
ho vyrábať i predávať podstatne lacnejšie.
Generické lieky pritom vyrábajú aj výrobcovia
originálnych liekov.
Generiká významne znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť, takže peniaze sa môžu použiť na inú potrebnú starostlivosť pre ďalších
pacientov. Výrazne šetria i vaše peniaze, keďže
majú menší doplatok zo strany pacienta ako ori
ginálny liek. Ako získať generikum?
 Na možnosti užívať generiká sa pýtajte v prvom rade svojho
ošetrujúceho lekára. Ak generikum odporúča, predpíše vám
ho na lekársky predpis a vy si ho môžete vybrať v lekárni.
 Ak lekár neodporúča nahradiť váš liek iným liekom, napíše to
na druhú stranu receptu.
 Pri výbere konkrétneho generika vám poradí aj lekárnik, ktorý
je povinný informovať vás o výške doplatku za liek, ktorý vám
pôvodne predpísal lekár. Zároveň, ak ho o to požiadate, je
povinný informovať vás aj o výške doplatku všetkých dostupných a lacnejších generických liekov.
 Lekárnik vám nemôže zameniť lieky bez vášho vedomia.
 Lieky, ktoré sa nesmú nahrádzať inými, sa nachádzajú v špeciálnom zozname, ktorý vo forme vyhlášky vydáva a aktualizuje
Ministerstvo zdravotníctva SR.
Na stránke www.vyhodnelieky.sk nájdete bezpečné
riešenie, ako ušetriť vysoké doplatky za lieky
Základné fakty o generikách
Ako funguje výmena lieku za liek s rovnakou účinnou látkou, ale s nižšou cenou? Cenovo výhodnejší liek vám predpíše
váš lekár alebo ho dostanete na požiadanie v lekárni. Výnimku
predstavujú prípady, keď liek nie je možné nahradiť iným liekom
alebo ak to neodporúča váš lekár a napíše to na recept. Lekár
nemusí nahradenie jedného lieku druhým schváliť. No môže ho
zakázať. V takom prípade to napíše na recept a lekárnik to musí
akceptovať.
Ako si má pacient preveriť, či môže získať lieky, ktoré
potrebuje, lacnejšie? Môžete to zistiť napríklad na webovej
stránke www.vyhodnelieky.sk alebo sa opýtať svojho lekára
alebo v lekárni. Lieky, ktoré sa nesmú nahrádzať inými, sa nachádzajú v špeciálnom zozname, ktorý vo forme vyhlášky vydáva
a aktualizuje Ministerstvo zdravotníctva SR.
Čo robiť, ak lekár predpísal pacientovi liek, no existuje
k nemu cenovo výhodnejšia alternatíva? Lacnejšiu alternatívu si pýtajte priamo v lekárni. Lekárnik je odborník na lieky a je
povinný informovať vás o dostupných liekoch s výhodnejšou
cenou. Nemôže vám ich vydať iba v tom prípade, ak to neodporúča váš lekár a napísal to na recept. Nemusíte sa obávať ani
toho, že by vám lekárnik nahradil váš liek iným bez toho, aby ste
o tom vedeli. Vždy si od vás musí pýtať predchádzajúci súhlas
a musí vás informovať o výške doplatku.
21
22
jar 11
Zdravý život
www.dovera.sk
RAKOVINA ZO ZLOZVYKOV
Tráviaca trubica – pažerák, žalúdok, tenké aj hrubé črevo je, žiaľ,
obľúbenou destináciou rakoviny. Báť sa jej však nemusíte, ak začnete na
seba dávať väčší pozor. Účinnou prevenciou, ktorú máte vo svojich rukách,
sa dá jej výskyt podstatne znížiť.
spôsobuje riziko poškodenia sliznice pažeráka
s následnými chronickými zápalovými zmenami. Zápaly sú zase vysokým rizikom a môžu
viesť k vzniku rakoviny pažeráka.
Niekto to rád horúce. Pažerák nie
Radi si pochutnáte na tvrdom alkohole, v chvate
vypijete horúcu kávu či čaj, fajčíte ako Turek
a jedlo máte najradšej korenené, grilované
a, samozrejme, mastné. Keďže radi jete, máte
aj nadváhu a okrem tukov konzumujete aj veľa
bielkovín a solí. Navyše, vaše telo je zaplavené
toxickými látkami z potravín – tie sa doň dostali
postupne časom a vyprodukovali ich plesne
a hniloby z ovocia. Nie vašou vinou máte tráviaci
trakt otrávený aj z hnojív v produktoch.
Spoznávate svoj jedálny lístok? Ak áno, potom
ste vážnym kandidátom na vznik rakoviny pažeráka. Kombinácia uvedených dobrôt a spôsobov stravy, ak sa u vás vyskytuje príliš často,
Rakoviny žalúdka je menej
Čo je, samozrejme, dobrá správa. Zlá je, že sa
prejavuje už pomerne neskoro. Vplyv na vznik
tohto ochorenia v oblasti žalúdka majú rovnaké
veci ako v prípade pažeráka. Horšia správa je,
že presná diagnostika v počiatočnom štádiu
sa dá urobiť len podrobným endoskopickým
vyšetrením žalúdka. Vďaka tomu má skorý operačný zásah v ranom štádiu dobrú prognózu.
Počiatočné štádium rakoviny žalúdka môže imitovať drobný vriedok alebo malá vyvýšenina či
priehlbina na sliznici žalúdka. Z každej takejto
nepravidelnosti na sliznici sa musí odobrať niekoľko vzoriek na histologické vyšetrenie, aby sa
včasné štádium rakoviny žalúdka neprehliadlo.
Gastroskopia preto môže trvať o niečo dlhšie
ako obvykle a lekár na to pacienta upozorní.
Trpezlivosť pacienta je v tomto prípade veľmi
žiaduca a lekárovi veľmi uľahčí prácu.
Tenké črevo je málo postihnuté
Rakovina sa tu vyskytuje zriedka a často sa
zachytí úplne náhodne, pretože ani jej príznaky
v pokročilom štádiu nemusia pacienta priviesť
k lekárovi a diagnostické možnosti na odhalenie
jej včasného štádia sú obmedzené.
jar 11
Hrubé črevo je víťazom
Rakovina hrubého čreva je smutnou kapitolou
slovenskej gastroenterologickej onkológie.
Môže byť spôsobená nesprávnou životosprávou, ale svoju úlohu tu hrá aj dedičnosť a ochorenia, ako sú polypy, zápaly hrubého čreva,
poruchy vylučovania žlče po operácii žlčníka
a iné príčiny.
Toto ochorenie sa stále drží na prvých priečkach
nádorových ochorení u oboch pohlaví.
Aj preto štát vyhlásil a podporuje akciu, ktorá
slúži na vyhľadávanie tohto ochorenia u pacientov, ktorí nemajú ešte žiadne príznaky. V prípade, že máte viac ako 50 rokov a chcete absolvovať toto preventívne vyšetrenie, požiadajte
svojho všeobecného lekára o test na skryté krvá-
 Pýtate sa teda, čo robiť, aby ste
sa vyhli rakovine tráviacej trubice?
Odpoveďou môže byť vyhýbanie sa
stravovacím zvyklostiam opísaným
vyššie a sledovanie svojho organizmu.
Najskôr je teda vhodné zbaviť sa
nevhodnej stravy, a nahradiť ju
zvýšenou konzumáciou surového
ovocia a zeleniny. Je potrebné aj
vylúčiť fajčenie, obmedziť pitie tvrdého
alkoholu a horúcich jedál a nápojov.
Samozrejmosťou je úprava nadváhy
a zapojenie sa do fyzickej aktivity.
 Tam, kde si neviete pomôcť sami,
pomôžu vám lekári pravidelnými prehliadkami, ak patríte do rizikovej skupiny (napr. máte alebo ste mali polyp
alebo iné mikroskopicky podozrivé
zmeny v tráviacej trubici), sledovaním
zmien na sliznici tráviacej trubice,
rovnako ako aj chorôb, ktoré priamo
alebo nepriamo vedú k rakovine. Ak
pacient na takúto chorobu už trpí a má
ťažkosti, nemal by čakať na dátum
pravidelnej kontroly, ale objednať sa
u gastroenterológa čo najskôr. Počia-
canie v stolici. S pozitívnym výsledkom pôjdete
ku gastroenterológovi, ktorý vám navrhne kolonoskopické vyšetrenie. Ak sa rozhodnete absolvovať iba vyšetrenie stolice napríklad pomocou
voľne dostupného testu z lekárne a ďalej vo
vyšetrení nepokračovať, nemá to prakticky žiaden význam. Ak trpíte na hemoroidy, test pre vás
takisto nemá význam, pretože môže byť pozitívny. Preto je lepšie absolvovať preventívnu
kolonoskopiu u gastroenterológa bez vyšetrenia stolice. Toto vyšetrenie hradia zo zákona
zdravotné poisťovne raz za desať rokov u každého pacienta vo veku nad 50 rokov. U mladších v prípade, ak majú v najbližšej rodine prípad rakoviny hrubého čreva alebo podozrenie

na dedičnú formu. točné štádiá rakoviny hrubého čreva
a konečníka dlho nespôsobujú pacientovi žiadne ťažkosti. Ak postihujú iba
stenu čreva, sú veľmi dobre liečiteľné
a veľmi často úplne vyliečiteľné.
Najúčinnejšia je pomoc pre pacientov
vtedy, ak sami obmedzia nezdravú
životosprávu a návštevu lekára neodkladajú do poslednej chvíle. Uzdravenie je síce cieľom lekára, no v rukách ho
drží v prvom rade pacient.
Varovné príznaky
Rakovina pažeráka Prejavujú
sa, až keď je neskoro Najčastejšie
je to občasné alebo trvalé pálenie
záhy s návratom kyslého alebo
horkého obsahu pažeráka, hlavne
po jedle a v noci Zápach z úst Bolesť pri prehĺtaní alebo porucha
hltania znamená pokročilé štádium Chudnutie U koho sa príznaky
prejavujú 2 – 4 týždne aj po úprave
životosprávy či po voľne dostupných
liekoch, mal by ísť urýchlene na gastroenterologické vyšetrenie
Rakovina žalúdka Varovanie prichádza neskoro Spočiatku občasné
pálenie v hornej časti brucha, nalačno
alebo po jedle alebo v noci, podobné
ako pri vredovej chorobe K páleniu
sa pridruží vracanie, nechutenstvo,
chudnutie Ak je nádor v oblasti
vtoku alebo výtoku potravy zo žalúdka,
príznaky sa prejavia skôr vracaním
nestrávenej potravy
Rakovina tenkého čreva Varovanie prichádza neskoro Nafukovanie po jedle alebo bez súvislosti
s príjmom potravy Napínanie na
vracanie Zápach z úst aj napriek
dodržiavaniu hygieny Tlak
v bruchu pri vyprázdňovaní Pocit
sťaženého trávenia
Rakovina hrubého čreva Krvácanie z konečníka (čerstvá i natrávená
krv) Striedanie hnačky a zápchy
s pocitom nedostatočného vyprázdnenia, často aj v noci Pocit sťaženého
trávenia, nafukovanie, pocit cudzieho
telesa v bruchu Chudnutie (nádor
je už v pokročilom štádiu)
23
24
jar 11
Infoservis
www.dovera.sk
Vaše otázky, naše odpovede
Som podnikateľ. Aké poistné mám platiť
v roku 2011?
Ak ste vlani podali ročné zúčtovanie, preddavok
na poistné za január 2011 (splatný do 8. februára
2011) zaplatíte v sume, akú ste si vypočítali v ročnom zúčtovaní za rok 2009. Tú istú výšku budete
platiť počas celého roka 2011.
Ak ste ročné zúčtovanie nepodávali (začali ste
podnikať v roku 2010), preddavok na poistné za
január 2011 až december 2011 budete platiť najmenej v povinnej minimálnej výške 46,06 eura. Ak
ste osoba s telesným postihnutím, tak iba polovicu,
teda 23,03 eura.
Ak ste na účely zdravotného
poistenia považovaný za
SZČO kvôli príjmom z prenáj­
mov a zároveň ste zamestnancom alebo poistencom štátu,
výšku preddavkov si určíte
sám. Preddavky na zdravotné
poistenie platiť nemusíte. Po
podaní ročného zúčtovania v roku 2012 za rok
2011 si vypočítate presnú výšku nedoplatku. Aby
vám však nevyšla príliš veľká suma, odporúčame,
aby ste si platili pravidelne na mesačnej báze
aspoň minimálnych 46,06 eura.
Len na doplnenie, príjmy z prenájmu boli do konca
roka 2010 vyňatými príjmami a poistné na zdravotné poistenie sa z nich nevypočítavalo ani neodvádzalo. Zmena nastala od 1. januára 2011.
Už v minulosti som prenajímal byt, no nemám
živnosť. Nie som ani v zdravotnej poisťovni
prihlásený ako SZČO. Mám tak urobiť?
Áno, ak máte viac ako 18 rokov a zároveň pridelené daňové identifikačné číslo, do 31. januára
2011 ste sa mali prihlásiť vo svojej zdravotnej pois-
ťovni ako SZČO. Za január 2011 (splatnosť do
8. februára 2011) a ďalšie nasledujúce mesiace
v tomto roku platíte preddavok v povinnej minimálnej výške určenej pre SZČO, teda 46,06 eura.
Som zamestnanec a mám úmysel založiť si
v roku 2011 živnosť. Aké povinnosti sa ma
týkajú?
Do zdravotnej poisťovne sa prihláste prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na príslušnom živnostenskom úrade, keď si budete vybavovať živnosť. Ak ste zároveň zamestnancom,
ste v súbehu činností a výšku odvodov si môžete určiť sám. Odvody za
zamestnanca za vás odvádza váš
zamestnávateľ. V ročnom zúčtovaní
poistného si vypočítate výšku poistného z príjmov zo živnosti.
Som samoplatca. Akú výšku
poistného mám platiť v roku 2011?
Za mesiace január 2011 až december 2011
budete platiť preddavok na poistné v najnižšej
možnej výške, t. j. 46,06 eura. Ak ste zdravotne
postihnutý, platíte polovicu. Prvýkrát túto sumu
zaplatíte do 8. februára (za január) 2011. Číslo
účtu je 7000464464/8180. Ako variabilný
symbol uveďte vaše rodné číslo. Konštantný symbol je 3558 a špecifický symbol je obdobie, za
ktoré uhrádzate preddavok na poistné, a to podľa
vzorca MMRRRR (takže napríklad: 032011).
Plánujem prenajímať byt niekedy v tomto
roku. Mám nejaké povinnosti voči zdravotnej
poisťovni?
Áno, ak máte pridelené DIČ, do ôsmich dní
sa musíte prihlásiť ako SZČO. Ak ste zamest-
jar 11
nancom, odvody za vás platí zamestnávateľ.
Odvody z príjmov z prenájmu zaplatíte až na
budúci rok po podaní ročného zúčtovania.
Môžete platiť aj mesačné preddavky už tento
rok, aby vám nevyšiel vysoký nedoplatok na
budúci rok. Ak ste v zdravotnej poisťovni už prihlásený ako SZČO z iného dôvodu, nemusíte
sa opäť prihlasovať. Preddavky platíte v rovnakej
výške ako doteraz.
Akým spôsobom sa majú prihlásiť do
zdravotnej poisťovne konatelia, ktorí
dostávajú jednorazovo vyplácané podiely na
zisku a dividendy?
Posudzovanie a registrovanie konateľa sa nezmenilo. Konateľ môže byť v zdravotnej poisťovni
registrovaný ako:
 zamestnanec (ak mu spoločnosť vypláca
odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov) a platiteľom poistného je jeho zamestnávateľ,
 dobrovoľne nezamestnaná osoba (ak si konateľ nevypláca v priebehu roka príjem zo závislej
činnosti a nie je zúčastnený na zdravotnom poistení z iného dôvodu, napr. zamestnanec v inej
spoločnosti, poistenec štátu) a platí si preddavky
na poistné sám najmenej v povinnej minimálnej
výške.
Ak si konateľ vyplatí v roku 2012 podiely na zisku
dosiahnutého v roku 2011, vykoná ročné zúčtovanie za rok 2012 v roku 2013 (do 31. 3. 2013)
a z príjmu z dividend zaplatí jednorazovo poistné
na verejné zdravotné poistenie (do 30. 6. 2013).
Ročné zúčtovanie vykoná sám ako fyzická
osoba, pretože platiteľom poistného z príjmu
z dividend je ten, kto dividendy prijíma (t. j. fyzická
osoba) a nie ten, kto dividendu vypláca (t. j. právnická osoba). Z príjmov z dividend sa nevypočítava a neplatí preddavok na poistné. Podiely na
zisku – dividendy – nie sú predmetom dane (§ 3

ods. 2 písm. c zákona o dani z príjmov).
25
Poradňa pre mamičky
Očkovania sa neobávajte
Mnohí rodičia sa možno obávajú, či má zmysel očkovať
malé deti toľkými rôznymi látkami. Začiatkom roka
dokonca prebehla v médiách diskusia o tom, či je vôbec
potrebné očkovať proti pneumokokom, či by to nemalo
byť vyňaté z povinného očkovania.
Môj názor je, že nie. Pneumokok alebo Streptococcus
pneumoniae patrí síce medzi baktérie, ktoré sa vyskytujú
okolo nás celkom bežne. No za určitých okolností môžu
spôsobiť závažné, až život ohrozujúce infekcie aj pri
banálnom prenose kvapôčkovou infekciou z bezpríznakového nosiča. Najrizikovejšou skupinou sú malé deti do
2 rokov a starší ľudia nad 60 rokov.
U detičiek je bežným ochorením spôsobeným pneumokokmi zápal stredného ucha, prínosových dutín či
priedušiek. Pri oslabení organizmu, resp. imunity existuje
veľmi vysoké riziko rozvoja aj oveľa závažnejších komplikácií ako meningitída (teda zápal mozgových blán),
sepsa (čiže otrava krvi) či zápal pľúc. Tieto ochorenia
môžu zanechať na jednotlivých postihnutých orgánových
systémoch závažné doživotné následky.
Možno si poviete, že v dobe moderných antibiotík
nemôže byť predsa takéto ochorenie žiadnym veľkým
problémom. Nie vždy to tak je. Výrazne narastá počet
baktérií, ktoré sú voči antibiotickej liečbe vysoko rezistentné, teda odolné.
V súčasnosti sú na trhu vakcíny, ktoré pre vaše dieťa
v rámci povinného očkovania zdravotná poisťovňa
DÔVERY zo zákona uhradí v plnej výške.
Prajem vašim ratolestiam, nech ich všetky
choroby obchádzajú.
MUDr. Miroslav Sviatko
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na [email protected]
Odpovede zverejníme v časopise Dôvera aj na
webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.
26
jar 11
Infoservis
www.dovera.sk
Pomôcky:
Ulm, Aza,
Atrak, as,
Erkel, At,
Unikátna vec
Slovinský
spisovateľ
jar 11
Značka
megawatu
Zakáľačková
polievka
Prikrývka
Predložka
Mesto
v Nemecku
Maďarský
básnik
3. časť
tajničky
Prehra
v šachu
Autor:
Jozef Blaho
Vskutku,
naozaj
Kôrovec
Kupovanie
Dobre
(z angl.)
Mihnutie
Kód
Talianska
Akže
Rybie vajíčko
Bral,
získaval
Tibetský párnokopytník
1. časť
tajničky
Úderom vrátil
Opica,
po anglicky
Čínska droga
Poľovačka
Obchodná
akadémia
Posielal
(bás.)
Meno
Jaroslava
Skratka
pre kus
Rímskych
501
Časť celku
Približne
Balík(zastar.)
Končatina
zvierat
Ani(bás.)
2. časť
tajničky
Symetrála
Osobné
zámeno
Zahasil
Plstená
závesová
látka
Ochucovala
soľou
Milí čitatelia! Správne riešenie krížovky z predchádzajúceho čísla znie:
Staňte sa poistencom Dôvery.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pani Annu Strakošovú z Bratislavy, ktorej posielame
darčekový predmet. Znenie novej krížovky nám môžete posielať do 30.apríl 201
na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., odbor PR, DIGITAL PARK II,
Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu opäť čaká zaujímavá cena.
Fúkala
Staré účty skončili.
Používajte nové!
Platíte si preddavky na verejné zdravotné
poistenie? Pozor na zmenu účtov! Zdravotná
poisťovňa DÔVERA koncom minulého roka zrušila viaceré dovtedy používané príjmové čísla
účtov. Pre hromadných platiteľov je k dispozícii
číslo účtu 7000747747/8180, pre individuálnych platiteľov číslo účtu 7000464464/8180.
V prípade úhrady platobných výmerov, prirážok, poplatkov, regresov a pokút používajú
individuálni aj hromadní platitelia číslo účtu
7000170052/8180.
Prehľad preddavkov na poistné
SZČO bez zdravotného postihnutia, minimálny
preddavok 46,06 eura, maximálny preddavok
312,69 eura so zdravotným postihnutím, minimálny
preddavok 23,03 eura, maximálny preddavok 156,34
eura ak je súčasne aj zamestnancom a poistencom
štátu, minimum nie je určené, maximálny preddavok
312,69 eura ak je súčasne aj zamestnancom
a poistencom štátu so zdravotným postihnutím, minimum
nie je určené, maximálny preddavok 156,34 eura
Dobrovoľne nezamestnaná osoba - samoplatiteľ bez zdravotného poistenia, minimálny preddavok
46,06 eura, maximálny preddavok 312,69 eura so zdravotným postihnutím, minimálny preddavok
23,03 eura, maximálny preddavok 156,34 eura
Zamestnanec bez zdravotného postihnutia,
minimálny preddavok nie je určený, maximálny je 89,34
eura so zdravotným poistením, minimálny preddavok
nie je určený, maximálny je 44,67 eura
Zamestnávateľ za zamestnanca bez zdravotného
postihnutia minimálny preddavok nie je určený,
maximálny je 223,35 eura za zamestnanca so
zdravotným postihnutím minimálny preddavok nie je
určený, maximálny preddavok 111,67 eura
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia
v prípade úhrad platobných výmerov, prirážok,
poplatkov, regresov a pokút je nasledovné:
IBAN: SK2381800000007000170052
SWIFT: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Ako sa vyhnúť problémom pri platení poistného:
 Používajte správne identifikačné údaje platby, ako
sú variabilný a špecifický symbol. Pri individuálnych
platiteľoch poistného je variabilným symbolom rodné
číslo. V prípade firiem je to osemmiestne IČO plus
dvojmiestne poradové číslo organizačnej jednotky
alebo „00“, ak firma organizačnú jednotku nemá.
 Aby bola platba priradená k správnemu obdobiu,
je potrebné uvádzať špecifický symbol v tvare
MMRRRR, napr. 032011. Bez špecifického symbolu
je platba priradená k najstaršiemu neuhradenému
obdobiu platiteľa poistného.
 Nezabudnite uviesť aj správny konštantný
symbol 3558.
 Zamestnávateľom, ktorí odvádzajú poistné za tri
a viac zamestnancov poistených v jednej poisťovni,
pripomíname povinnosť predkladať mesačné výkazy
a hromadné oznámenia v elektronickej podobe.
Najjednoduchším spôsobom, ako tak môžete
urobiť, je použiť našu bezplatnú službu Elektronická
pobočka. Nájdete ju na stránke www.dovera.sk.
Máte otázky týkajúce sa poistného?
Pre viac podrobností kontaktujte našu Zákaznícku
linku 0800 150 150 alebo si pozrite web
www.dovera.sk .
27
VIEM, ŽE DÔVERA SA
POSTARÁ O CELÚ MOJU
RODINU NAJLEPŠIE
„Práve v tomto období je kvalitná
zdravotná starostlivosť pre mňa a moju
rodinu nesmierne dôležitá. Preto som si
vybrala zdravotnú poisťovňu, ktorá sa
o nás najlepšie postará.“
VYUŽITE AJ VY PRODUKTY OD DÔVERY
PRE CELÚ RODINU:
+ Príspevky na očkovania pre celú rodinu
až do výšky 504,77 eura
+ Mamografia do 10 pracovných dní
+ Bezpečné tehotenstvo
+ Poradňa pre mamičky
+ Poistenie novorodenca v pohodlí domova
+ Baby kufrík pri narodení dieťaťa
+ Program Zdravé srdce
+ SMS preventívna pripomienka
+ Program VÝHODY OD DÔVERY so zľavami
až do 50 %
Viac informácií o našich produktoch a výhodách
nájdete na www.dovera.sk a vyhody.dovera.sk
Zdravie v najlepších rukách
Download

Zaostrené na neplatičov - Dôvera zdravotná poisťovňa, as