1) CURRICULUM VITAE
Mgr. Bc. Eliška Kozarcová
Ďurčiná 290
Rajec 015 01
Slovenská republika
Mobil: +421 910 44 81 81
E-mail: [email protected]
VZDELANIE
2014 –
2011 –
2009 – 2013
2009 – 2011
2006 – 2009
2001 – 2005
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, externé magisterské
štúdium v odbore Právo
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, interné doktorandské štúdium v
odbore Slovenské dejiny
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, odbor Právo, udelený titul
Bc.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, odbor História, udelený titul
Mgr.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, odbor Učiteľstvo akademických
predmetov v kombinácii dejepis – náuka o spoločnosti
Gymnázium, Javorová 2, Rajec
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
10/2011 – 2/2013
Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo námestie 5, Bratislava
prednášky zo svetových a slovenských dejín pre uchádzačov o štúdium práva –
externý spolupracovník
5/2011 – 4/2012
hotel Astória***, Národná 1, Žilina, Slovensko - recepčná
3/2008 – 9/2009
Slovak Telekom, Poštová 1, Žilina, Slovensko
pracovník predaja a zákazníckeho servisu, operátorka call centra
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk - aktívne
Nemecký jazyk - pasívne
Latinský jazyk – základy
Maďarský jazyk - základy
POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI
Internet (e-mail, www) – pokročilý
Microsoft Office– pokročilý
INÉ
vodičský preukaz skupiny A, B
členka Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied
záľuby: cestovanie, turistika, literatúra, história, hudba
2) MOTIVAČNÝ LIST
Ako doktorandka pôsobím na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v
Ružomberku a venujem sa slovenským dejinám s časovým zameraním na obdobie dualistického
Rakúsko-Uhorska a medzivojnovej Československej republiky.
Na základe zverejnenej výzvy sa uchádzam o miesto člena správnej rady Asociácie doktorandov
Slovenska (ADS).
Medzi ciele, ktoré by som chcela pre ADS dosiahnuť patrí predovšetkým participácia na
zabezpečovaní a organizovaní stretnutí, prednášok, či rôznych workshopov v rámci
doktorandského štúdia, zahraničnej spolupráce, alebo rozvíjaní rôznych kampaní. Ako členka
správnej rady ADS chcem taktiež podporovať predovšetkým vytváranie a zlepšovanie podmienok
mladých a perspektívnych doktorandov, a tým prispieť k tomu, aby boli plnohodnotnou a
rešpektovanou súčasťou intelektuálnej spoločnosti. Tieto aktivity chcem vyvíjať predovšetkým v
oblasti humanitných a spoločenských vied, nakoľko to vyplýva z môjho profesionálneho
zamerania.
Ďalej chcem taktiež iniciovať a rozvíjať spoluprácu so slovenskými vysokými školami,
vedeckými inštitúciami ako aj ďalšími mimovládnymi organizáciami v oblasti vedy
a vzdelávania. Rada budem aktívne spolupracovať s členskou základňou, aby sa neustále
posilňovala dôvera v ADS a aby bola vnímaná ako stabilný a seriózny partner pre potreby
doktorandského štúdia.
Mgr. et Bc. Eliška Kozarcová
Download

1) CURRICULUM VITAE - Asociácia doktorandov Slovenska