Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Turizmde Ulaştırma Sistemleri
Kredi
Yıl-Dönem
5
2014-2015/Güz
Bölüm/Program/ABD
Turizm İşletmeciliği
Ders Kodu
Ders Düzeyi
TUİ 3501
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Saatler/Kredi
*Öğretim Elemanı:
Yrd. Doç. Dr. Derya ATLAY IŞIK
T 3 U 0 L 0 K 3
yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, tartışma, uygulama
Ders Amaçları: Bu dersin ana amacı turizm için çok önemli sektör olan ulaştırmanın temel dinamiklerini öğrenmektir.
Ders İçeriği:
I. Hafta
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
VI. Hafta
VII. Hafta
VIII. Hafta
IX. Hafta
X. Hafta
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
XIV. Hafta
XV. Hafta
Ulaşım için coğrafi bilgi sistemleri
Gini katsayısı, Shimbel indeksi
Ulaştırma ve uzaysal organizasyonu
Üretim faktörü olarak ulaştırma kavramı
Bir ağ veri modelinde rota belirleme
Taşımacılık ağlarının coğrafyası
Dağıtım modelleri, özellikleri
Vize
Taşımacılık sistemleri ve şebekeleri
Yerleşimde taşımanın önemi
Terminaller ve yerleşim
Taşıma terminallerinin doğası
Taşıma modları (Şekilleri), Modlar arası rekabet
Taşımacılığın amacı ve talep ilişkisi
Taşımacılık kavramı ve boyutları
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Farklı ulaştırma yöntemlerinin kullanılabilirliğini anlar
2. Taşımacılığın amacı ve talep ilişkisini kavrar
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Rodrigue J.P,Comtois C and SlackB(2007): The Geography of Transport Systems, Routledge,N.Y,284 s.
Önerilen Kaynaklar:
Rodrigue J.P,Comtois C and SlackB(2007): The Geography of Transport Systems, Routledge,N.Y,284 s.
Ön/Yan Koşulları:
Turizmde Ulaştırma Sistemleri
Faaliyetin Süresi (Saat)
Faaliyetler
Teorik Ders
Faaliyetin Sayısı
14
Öğretim
Elemanı
Öğrenci
3
3
Tahmin Edilen
Ortalama İş Yükü
(faaliyet
sayısı*faaliyet süresi)
42
Sınıf Çalışması
(Uygulamalar vs)
10
2
2
20
1
1
1
20
1
30
1
25
1
1
1
30
1
42
1
36
Bireysel veya Grup
Halinde Çalışma
Ödevlerin yapılması ve
yazılı olarak teslimi
Dönem Projesi
Proje Sunumu
Kısa Sınav
Ara Sınav
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
Final Sınavı
Sınav
Sınav için bireysel
çalışma
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(Saat)
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25= 125/25=5
125
Download

TUİ 3501(Turizmde Ulaştırma Sistemleri)