JJaarr
Špionáž
Jarné kvety
Motýle
SÚŤAŽ, ZABAV SA A VYHRAJ!
Ahojte Džungliaci!
rať úplne inak!
POZOR ZMENA! Tento rok bude súťaž vyze
priamo vo
nájsť
ť
Odpovede na súťažné otázky budete môc
y a svočlánk
y
vašej DŽUNGLI. Pozorne si prečítajte všetk
priprapred
na
je údaje a správne odpovede napíšte buď
pana
pis,
časo
venú kartičku, alebo, ak nechcete rozstrihať
pier. Treba samozrejme
nájsť aj KUPÓN a nalepiť
Slovenský ska
ho k odpovediam.
uting
Ra
čianska 96
Všetko toto zalepte do 8
31 02
obálky s heslom DŽUNG- B
ra
tislava 3
ĽA a pošlite už na našu
NOVÚ ADRESU!
Správne odpovede
z minulého čísla:
é far1. Chlorofyl je zelen
h
ác
tlin
as
bivo v r
il skazu
2. Ľadovec spôsob
ic
parníka Titan
Milí Džungliaci!
Súťažiaci, ktorí vyhrali Marťankov s marťašpiónom:
Olinka Michálková z Drahoviec,
Lenka Suchá z Dolnej Poruby,
Paula Gašpercová z Trstenej, Nikoleta Bedeová z Výčapov-Opatoviec, Michaela Garabíková z Veľkého Zálužia, Darinka Hulmanová
z Moravian nad Váhom, Samko
Sihotský z Iľanova.
A čo môžete vyhrať?
rázkami našich
Chystá sa NOVÁ KOLEKCIA ODZNAKOV s ob
veveričky Veve.
–
e
rejm
moz
kamarátov – Maxa a Barči, a sa
košeľu.
tskú
skau
či
Môžeš si ich pripnúť na batoh, tašku
vne odpovede
Vždy vyžrebujeme piatich ľudí, ktorí poslali sprá
ja aj v ďalších čísa ktorí dostanú parádny odznak. Ak sa zapo
lach, môžu si nazbierať celú kolekciu!
Ah
decká oj
!Z
tu tur
bo su as je
per
Džun
gľa. C mega
hŕŕŕ...
V tomto čísle nájdete...
4
8
10
Hráme
o ODZNAKY
S MAXOM!
ý bet3. Najväčší dreven
ku je
ns
ve
Slo
lehem na
(vraj
ej
sn
Le
j
ke
ec
aj
v R
i)
nic
av
aj v Banskej Šti
i
ľm
ve
je
4. Infrazvuk
12
14
Jar je jedno z najkrajších období v roku. Po smutnej zime
všetko kvitne a zelenie sa,
začínajú spievať vtáky a do
našich sŕdc sa vkráda radosť
a chuť žiť. Ťahá nás to von, na
čerstvý vzduch... Nechajme
sa uniesť radosťou zo života, poddajme sa tejto našej
túžbe po slobodnom pohybe,
oveľa viac sa usmievajme...
18
24
ľud5. hlboký zvuk, ktorý
.
je
ču
po
ne
ské ucho
u)
uk
zv
ra
ult
k
(opa
sovu
6. Harry Potter mal
igu
dv
snežnú - He
Džungľa – jar 2011 | časopis pre včielky a vĺčatá
Rok 2011, ročník 3., číslo 1. (vychádza 4 × do roka) | Cena: zadarmo pre členov SLSK
Vydavateľ: Slovenský skauting, Pri Bielom kríži 34, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/44 64 01 54, e-mail: [email protected]
Šéfredaktor: Alžbeta Pagáčová | Redakčná rada: Júlia Remeňová, Štefan Lipták, Zuzana
Fabiánová, Jana Kerekesová, Ivo Poláček, Margita Hulmanová, Martina Svítková, Radovan
Pagáč, Michal Šandrej | Ilustrácie: Alžbeta Hulmanová, Alžbeta Pagáčová, Ian West
Layout a grafická úprava: Michal Šandrej | Foto na obálke: Kristína Lidayová – Kika
Jazyková úprava: Alžbeta Pagáčová
Tlač: DALI-BB, s. r. o. Banská Bystrica | Náklad: 1300 ks
Vyšlo s finančnou podporou MŠ SR
Registrované na MK SR pod číslom: EV 4018/10
Dátum vydania: 2. 3. 2011 | ISSN 1338-1520
Tento rok máme pre vás prichystané super veci a veľa
noviniek! Prvá a najdôležitejšia je tá, že DŽUNGĽA k vám
bude prichádzať v každom
ročnom období – to je koľko
ráz?
Ďalšou novinkou je to, že
správne odpovede (okrem
súťažných) nájdete odteraz
na webstránke www.dzungla.sk. Ak tam budete pozornejšie pozerať, nájdete ešte
viac zaujímavostí k témam,
ktoré budú v časopise.
22
Vždy, keď vstúpite na ulicu,
zhlboka vdýchnite čerstvý
jarný vzduch a po ceste sa
usmejte aspoň na troch ľudí...
možno im zlepšíte deň.
28
kvapka
31
32
jar 2011 « Džungľa
5
príbeh
MRAVEC IGNÁC
A VEĽKÝ BOJ O ZÁSOBY
Mravec Ignác – chrabrý, šikovný a vynaliezavý mravec, o ktorom sa nedá povedať nič zlé a ktorý zachránil plány od mraveniska, sa raz ráno opäť rozcvičoval, keď vtom začul poplašné sirény. Zvedovia našli
list z konkurenčného mraveniska, ktoré s nimi súperí o zrnká ryže, omrvinky a inú stravu, ktorá sa nachádza na ceste. Chystajú na nich prepadovú akciu
– chcú im zobrať zásoby a dokonca aj odviesť stádo
vošiek, ktoré im vyrába sladký nektár! Tak to teda
nie! Zásoby by ešte Ignác oželel, ale čo by to bolo za
večerné posedenie bez sladučičkého voškonektáru?
Tá chuť! Najskôr vás očarí tá nenahraditeľná vôňa
a potom, keď ten sladký mok putuje dole hrdlom
a rozleje sa v brušku... Mmmm! To ocení len pravý
gurmán. A tým on veru je! A teraz chce tento poklad
niekto šlohnúť. Musí tomu nejako zabrániť, ale ako?
Zamyslený vyšiel zo svojej komôrky a čo nevidí?
Všade okolo neho vládne chaos – robotnice prenášajú vajíčka a kukly, vojaci sa chystajú na
útok, dokonca chcú evakuovať kráľovskú
rodinu, niekde sa tam mihol aj architekt
Horák so svojimi plánmi, aby im ukázal, kde sa
majú stavať barikády. Musí v tomto zmätku nájsť
niekde Joža, aby spolu vymysleli nejaký plán. Ignác
je predsa smelý a vynaliezavý, Jožo sa tiež pridá,
hoci, ako ho pozná, nebude to zadarmo.
6
Džungľa » jar 2011
Kde ten Jožo môže byť? No jasné, v kuchyni. Pri zásobách. Nie, on nič nekradne, iba schováva jedlo,
aby sa k nemu nedostal nepriateľ. Bol dosť zmätený,
keď ho Ignác našiel, trošku sa aj červenal, ale hneď
súhlasil, že mu vo všetkom pomôže. Dokonca za to
ani nič nechcel. Hútali a hútali, čo by mohli urobiť,
až nakoniec prišli na to, že sa pôjdu spýtať starého
slepého mravca Edvarda, ktorý raz skoro zjedol všetky plány od mraveniska. Predsa len, hoci nič nevidí,
veľa už zažil a možno bude vedieť, ako teraz konať.
Po ceste k nemu začuli poplašnú správu, že vraj susedná kolónia nechce iba zásoby, ale že im ide hlavne o to, aby ich – pokojamilovné a prívetivé mravce – odvliekli do zajatia a urobili z nich otrokov. Ako
pokračovali spletitými chodbičkami, stretli sa ešte
s niekoľkými verziami: vraj majú medzi sebou špióna, ktorý ich zradil a donáša na nich cudzej kolónii.
Podľa inej správy si vraj najali aj ďatla, ktorý, podľa zaručene hodnoverného zdroja, za túto službičku
dostane 50 mravcov na tanier! No to už je príliš, to
je neslýchané! Musia sa poponáhľať, aby nebolo neskoro.
Starého mravca Edvarda našli v jeho komôrke, ako
sedí na gauči a popíja voškonektár. O ničom nevedel.
Ani len netušil, že o chvíľu mu krvilačné nepriateľké
mravce zoberú ten pohár, prevrátia mu aj gauč a dostane ho na tanier predajný ďateľ.
Edvard sa najskôr pokojne opýtal, odkiaľ majú tieto alarmujúce informácie. Keď sa dozvedel o liste, chcel ho
vidieť. Čo sa zbláznil? V tom chaose
vonku by už Ignác ani netrafil do svojej
jar 2011 « Džungľa
7
príbeh
komôrky, nieto ešte nájsť zveda s výhražným listom.
A čo chce vidieť, keď je slepý? No nedal si nič vysvetliť, bol tvrdohlavý ako placatý kameň.
Ignác s Jožom teda vyšli von a BUM! Vrazil do nich
nejaký oplašený mravec. Viditeľne mal naponáhlo
a v ruke zvieral nejaký papier. Bol to zved s listom
od nepriateľskej kolónie! Mali ale šťastie! Zdrapili
ho aj s papierom a šups s ním do komôrky! Edvard,
hoci bol slepý, predsa len nebol sprostý – pozorne ho
preštudovával. V komôrke bolo ticho, že by si počul
hríby rásť. Nakoniec slávnostne vykríkol: „Toto nie
je žiaden list z nepriateľského mraveniska!“ Ignác,
Jožo a zved skoro dostali infarkt, keď sa v mŕtvom
tichu komôrky ozval zrazu jeho víťazný výkrik. Chvíľu sa tam spamätávali,
Jožo aj niečo potajomky utrel a hneď
sa teda spýtali, ako na to prišiel.
„Mravce z iného mraveniska majú
predsa iný pach ako my,“ odvetil
sám so sebou spokojný Edvard.
„Tento list vonia tak ako my“.
Ako sa neskôr ukázalo, potom,
čo sa panika a zmätok v mravenisku utíšili, list skutočne napísali malé mravce, keď sa hrali na mravčie
vojny. Odvtedy sa vždy všetky správy v mravenisku
overujú. Edvard dostal za odmenu súdok voškonektáru a podelil sa aj s Ignácom. Jožo povedal, že nechce, aj keď bolo vidno, že by si dal.
Malé mravce sa
hrajú na mravčie
vojny. Nájdeš 10
rozdielov v týchto
obrázkoch?
V mravenisku vypukol chaos. Medzi všetkými mravcami sú aj dvaja rovnakí – dvojčatá Hugo a Hubert. Nájdeš ich?
kvapka
Watutka
Odpoveď na www.dzungla.sk
8
Džungľa » jar 2011
jar 2011 « Džungľa
9
družina
Družinová nástenka odráža družinový život, nájdeme
tam veci pre družinu charakteristické, dôležité alebo
ť
zaujímavé. Aká by mala by
družinová nástenka?
Čo tam nesmie chýbať...
Vieš
s
skau právne
tskú
v
ľaliu yfarbiť
?
Určite by tam mal byť názov družiny, dochádzka či družinový pokrik.
Ak má družina svoje bodovanie, šup
s ním na nástenku! Môžu sa tam pridať aj oznamy, informácie o výletoch,
etapovke alebo vlčiacke/včielkarske
veci ako zákon, sľub a podobne.
Ako môže vyzerať?
Nástenkovým fantáziám sa
medze nekladú... Vlastne čokoľvek na stene, na
čo sa dajú pripevniť družinové veci, môže slúžiť ako
nástenka.
Od tých najnástenkovitejších až po tie najnetradičnejšie - drevená doska
s klincami, koža natiahnutá
v drevenom ráme, polystyrén so špendlíkmi, korková
nástenka Tesco, špagátová
pavučina v rohu klubovne,
veľké táborové tričko...
Môžeme tam dať aj uzly, stopy, kvety - veci, ktoré sa práve učíme alebo
predmety, ktoré sme našli na výpravách - vtáčie pierka, zaujímavé listy
alebo obrázky, ktoré nám niečo pripomínajú... A čo tak fotky členov?
Schránky
pre odkazy
10 Džungľa » jar 2011
Na nástenku si môžete
umiestniť aj vašu družinovú poštu – každý
člen bude mať obálku
so svojím menom, do
ktorej mu ostatní budú
môcť hádzať tajné
odkazy. Nájdeš si tam
papierik „Si super!“
alebo „Som tvoj
tajný obdivovateľ“
a podobne. Namiesto obálok môžete použiť aj zápalkové
škatuľky a pekne si ich vyzdobiť.
Stačia iba vaše tvorivé
nápady a máte
nástenku ako lusk!
kvapka
jar 2011 « Džungľa
11
buď pripravený!
Sexuálne
ZNEUŽÍVANIE
Existujú dospelí a mladí, ktorí sú raz milí
a raz zase nepríjemní a aj takí, ktorí
robia deťom nepríjemné a neslušné
veci. Často sú to ľudia, ktorých deti
už dlhšie poznajú. Zriedkavo sa stáva,
že muži (alebo aj ženy) deti z ulice
odlákajú alebo unesú.
Možno ste sa o tom rozprávali
v škole alebo s rodičmi. Veľa
sa o tom hovorí aj televízii
a v novinách a možno sa
preto bojíte.
Ako sa môžeš brániť
a ako vyhľadať pomoc?
Samému je často veľmi ťažké brániť sa.
Niektorí muži sú jednoducho nepríjemní,
odporní. Stoja blízko školy, kúpaliska…
a ukazujú deťom svoj pohlavný orgán.
Takéhoto človeka môžeš VYSMIAŤ alebo
spolu so svojimi kamarátmi a kamarátkami
ODOHNAŤ. Ak sa vám to nepodarí,
požiadajte o pomoc dospelých.
Niekedy dospelí chytajú deti za
zadok alebo im idú rukou do
nohavíc, hoci je
to dievčatám
a chlapcom
nepríjemné
a zvláštne. Je to
skutočne podlé, hlavne
vtedy, ak má dieťa toho
dospelého rado. Dievčatá
a chlapci o tom môžu VŽDY
HOVORIŤ, aj keď sa im to
spočiatku trochu aj páčilo
12 Džungľa » jar 2011
alebo ak im dospelý
zakázal, aby o tom
niekomu povedali.
Tvoje telo patrí tebe! Ty
určuješ, kto sa ťa môže
dotýkať a kto nie! Nikto nemá
právo dotýkať sa ťa proti tvojej
vôli! Ani tvoji príbuzní, učitelia či
známi! Výnimka: Ak si však napr.
zranený, musí ťa lekár alebo
lekárka vyšetriť. Ale ak chceš,
môžeš tam s niekým ísť, aby si
nebol sám.
Darčeky môžeš prijať, alebo aj ODMIETNUŤ,
ak ich nechceš. Za darčeky nemusíš nič
urobiť, za darčeky netreba platiť. Ak ti niekto
niečo podaroval iba preto, aby si mu niečo
urobil, je to podlé.
Ak sa ťa niekto zvláštne dotýka, rozpráva
ti nepríjemné veci, ukazuje ti neslušné
obrázky alebo ťa chce proti tvojej
vôli fotografovať, môžeš POVEDAŤ
„NIE“, BYŤ NEPRIATEĽSKÝ, KRIČAŤ,
KOPAŤ, PĽUŤ, UTIECŤ. Máš
dovolené všetko, keď si myslíš, že
si v nebezpečenstve.
Keď ti niekto zatelefonuje
a hovorí hnusné veci, máš
právo ZLOŽIŤ TELEFÓN.
Ak tá osoba zavolá ešte
raz, zapískaj píšťalkou
do slúchadla alebo
polož vrchnák od hrnca na
slúchadlo a búchaj po ňom lyžicou.
Už ti viac určite nezavolá!
Niekedy chcú dospelí odlákať deti, a preto sa
pýtajú na cestu, chcú im niečo darovať alebo
ukázať, alebo hovoria, že sa stalo niečo zlé,
aby išli s ním. To však nie je pravda. Preto nikdy
nenastúp do auta, kým sa neopýtaš mamy
alebo otca, či môžeš ísť s týmto človekom.
NIKDY NECHOĎ S NEZNÁMYM ČLOVEKOM!
Nikomu nemusíš povedať svoje meno ani
adresu, ani ľuďom, ktorých poznáš.
Ak si v nebezpečenstve, hlasno ZAKRIČ
“HORÍ!“. Mnohí ľudia nereagujú na volanie
o pomoc, ale na slovo „HORÍ!“ reagujú, pretože
sú zvedaví alebo majú strach, že horí ich dom.
Nikdy však nevolaj „HORÍ!“ iba zo zábavy.
Čo ak sa neubrániš?
Niekedy je veľmi ťažké brániť sa samému. Ale
aj keď si sa neubránil/a: TY NIE SI VINNÝ/
VINNÁ!!!
Premysli si, ktoré deti a ktorí dospelí by ti mohli
pomôcť. Naber odvahu a vyhľadaj pomoc. Ak ti
spočiatku neuveria alebo nemáš odvahu ešte
o tom s niekým hovoriť, nevzdávaj sa! Možno
sa ti to podarí inokedy. Zapamätaj si: Ty nie si
vinný/vinná!
V centrách pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, SOS linkách pre
deti či linkách dôvery pracujú
ženy a muži, ktorí dokážu
pomôcť deťom, ktoré
majú nejaké ťažkosti.
Telefónne čísla sú: Linka
detskej istoty
UNICEF:
116 111
alebo Pomoc
ohrozeným deťom:
02/6244 7877.
Fany (spracované podľa
www.oz-labyrint.sk)
MINITEST
ČO UROBÍŠ?
1. Pred školou stojí muž
v dlhom kabáte. Zrazu
ho rozopne a pod ním je
úplne nahý.
a. rozplačeš sa a utečieš
b. vysmeješ ho a potom
to povieš niekomu
dospelému
c. nespravíš nič, prevrátiš oči
a pozeráš inde
2. Mladá a pekná žena ťa prosí,
aby si nastúpil do jej auta a ukázal
jej, kde je obchodné centrum.
a. usmeješ sa a nastúpiš, je taká
sympatická...
b. zanadávaš a povieš jej, nech
si kúpi navigáciu, keď sa nevie
orientovať
c. zavoláš niekoho dospelého, nech
jej povie, ako sa tam dostane, alebo
povieš, že nevieš
3. Kamarát sa ti zdôveril, že jeho
príbuzný mu robí nepríjemné
a neslušné veci.
a. poradíš mu, nech zavolá na
linku dôvery a zoženieš mu aj číslo
alebo spoločne porozmýšľate, komu
dospelému by ste to mohli povedať
b. vysmeješ ho, veď si určite
vymýšľa!
c. povieš to tomu príbuznému
4. Niekto ti zavolá a hovorí ti
hnusné veci.
a. počúvaš a potom mu povieš, že
takéto veci sa nehovoria
b. ihneď to zložíš a povieš o tom
dospelému
c. dáš mu číslo tvojho kamaráta,
nech zavolá aj jemu
jar 2011 « Džungľa
13
Príroda
Keď zakvitne a zavonia zem...
vieš, že sa blíži JAR
HÁDANKA
Ako sa v
olá jarný
kvet, kto
rý skauti
ponúkajú k
aždý rok
ako symbo
l pri zbierke na pom
oc ľuďom
s rakovinou
?
1. Tulipán
2. Púpava
3. Narcis
4. Sedmok
ráska
Súťaž:
Posol jari
Keď začne schádzať
posledný sneh, zo zeme
vykúkajúce hlávky kvetov
nám oznamujú, že prichádza jar.
Prvým jarným kvietkom
je snežienka – nazývaná
aj posol jari. Ak ju chceš
nájsť, vyber sa do lesa
alebo na kraj lúky. Ale
pozor – netrhaj ju! Keďže
ju ľudia začali nadmerne
zbierať, v súčasnosti je už
chránená a patrí do kategórie „ohrozený druh“.
Táto nežná rastlinka
nemá koreň, ale cibuľku.
Nachádzame ju v lužných lesoch, priekopách,
listnatých i zmiešaných lesoch i na vlhkých lúkach.
14 Džungľa » jar 2011
Jarný kvietok
ako korenina
Ďalším milým kvietkom jari
je šafran – nazývaný aj
krókus. Kvitne do rozličných
farieb. Od bielej, cez žltú až
po fialovú. Má rád slniečko,
preto ho určite zazrieš na
slnečných miestach.
Spolu s vanilkou patrí medzi najdrahšie koreniny na
svete – na jeho nazbieranie je treba veľa ručnej
práce. Dorastá do výšky
20 cm. V starom Ríme sa
šafranová voda rozstrekovala v divadlách a kúpeľoch, aby to v nich krásne
voňalo. V kuchyni ho zas
mamička môže použiť na
dochutenie jedál.
FIALKA
PODBEĽ
Kto by povedal,
že tento voňavý
kvietok je liečivý?
Jeho list, podzemok, dokonca
aj kvety majú
blahodarné
účinky pre naše
zdravie. Používa sa pri bolestiach hlavy, na
liečbu zápalov,
epilepsie. Obklady z fialiek sú
vhodné pri liečbe nepríjemných
vyrážok a oplachovanie „fialkovou“ vodou pomáha dokonca
aj pri lupinách.
Tento žltý kvet často
rastie nielen na rumoviskách, lúkach či iných
slnečných miestach, ale
dokonca i v okolí sídlisk.
Keď máš kašeľ alebo ti
hrozí zápal priedušiek,
popros mamičku, nech
ti uvarí čajík z podbeľa.
Vieš že...
mHoci je tulipán sy
á
m
a,
bolom Holandsk
až
ázijský pôvod. Má
.
tristo rôznych druhov
Súťažná otázka 1.
Ktorý kvet voláme posol jari?
PRVOSIENKA
JARNÁ
Prvosienka je vznešeným, do neba
týčiacim sa jarným
kvietkom, ale zároveň i pokorným, ktorý
akoby skláňal hlávky
k zemi. Rastie na
lúkach a pasienkoch,
najmä vo svetlejších
listnatých lesoch. Ale
nájdeme ju i na prechádzke po horských
lúkach a kopcoch.
V ľudovom liečiteľstve sa používa už
niekoľko tisícročí pri
zápale priedušiek,
čiernom kašli, zápale pľúc, chrípke či
angíne.
Maťa Pokús sa vymyslieť príbeh na tému: Prečo sa
Sedmokráska Sedmokráskou volá. Pošli
nám ho do redakcie
a ten najkrajší oceníme
peknou cenou a uverejníme ho na
www.dzungla.sk
jar 2011 « Džungľa
15
zaujímavosti
Ako je to...
... s lietaním?
Pred dávnymi časmi si ľudia mysleli, že nebo bude na veky vekov vyhradené iba vtákom a dotieravému hmyzu.
Napriek tomu človek vždy sníval o tom,
že by sa vzniesol k nebesiam – a pritom dnes nám to príde úplne bežné.
Tento sen sa však naplnil človeku iba
nedávno…
Lietajúci človek
V raných dobách si ľudia predstavovali
lietanie veľmi jednoducho: mysleli si, že
ak si na ruky pripnete krídla a budete nimi
poriadne mávať, tak by ste skôr či neskôr
mali vzlietnuť. Iste poznáte starú grécku
povesť o Daidalovi a Ikarovi. Bol to otec
a syn, uväznení na ostrove zlým kráľom.
Aby mohli utiecť, zostrojili si krídla z peria
vtákov, ktoré zlepili voskom. Podarilo sa
im to a skutočne vzlietli, avšak Ikaros vyletel príliš vysoko, lúče Slnka mu vosk roztopili a on sa zrútil do mora.
A naozaj, našlo sa
mnoho bláznov,
ktorí to aj naozaj
vyskúšali: spravili
si krídla a skočili s nimi
z brala či hradu. V lepšom prípade sa iba
doudierali, v tom horšom sa ich strmhlavý let skončil smrťou.
Niečo z týchto dávnych dôb sa nám
ale predsa zachovalo: anjeli, ktorých
si doteraz predstavujeme ako okrídlených ľudí.
Lietajúci balón
Človek prvýkrát vzlietol až
oveľa neskôr a vôbec to
nebolo na krídlach. Bolo to
v balóne, ktorý bol naplnený teplým vzduchom. Teplý
vzduch totižto stúpa nahor,
kým ten chladnejší sa skôr
drží pri zemi. Vraví sa, že niekomu táto myšlienka napadla, keď sa pozeral, ako z hrnca stúpa para.
Prvé balóny boli zhotovené
Prvé lietadlo
Takto vyzeralo prvé
lietadlo vôbec...
Posledné lietadlo
...a takto vyzerá to
najväčšie na svete.
z látky a papiera a dole mali
ohnisko, ktoré ohrievalo
vzduch v balóne. Keď sa
poriadne prikúrilo, balón stúpal, a keď sa kúriť
prestalo, vzduch v balóne sa ochladil a začal klesať. Takto fungujú aj dnešné balóny,
ktoré môžete niekedy
vidieť na oblohe.
Lietadlo!
Balóny mali však jednu veľkú nevýhodu: ľudia ich nevedeli riadiť. Jednoducho leteli, kam ich vietor zafúkal, a to
sa mnohým nepáčilo. Veď si to
len predstavte – chcete letieť na
skautský tábor a namiesto toho
skončíte v nejakej cudzej krajine.
Ľudia sa preto vrátili ku krídlam. Už
si ich však nepripínali na ruky, ale
na čosi, čo vyzeralo ako
loďka: tak sa zrodili
prvé lietadlá. Nemali ešte vtedy síce motor,
ale pokiaľ mali krídla správny tvar, lietadlo sa dokázalo kĺzať vo vzduchu – takto
vznikli prvé klzáky. Netrvalo dlho a pridali sa aj motory. Ľudia tak konečne mali to,
po čom túžili najviac: dokázali lietať a ešte
k tomu aj svoj let riadiť. Lietadlá od tých
dôb urobili veľký pokrok: sú rýchlejšie, doletia do veľkých výšok a sú aj oveľa pohodlnejšie, nehovoriac o ich bezpečnosti.
Jeden z najstarších
obrázkov anjela
na svete - má 1500
rokov.
Ivo
Na obrázku môžete
vidieť prvý let balónom na svete. Volal
sa Montgolfiera.
zka 2.
Súťažná otá
l prvý
Ako sa vola
ete?
balón na sv
16 Džungľa » jar 2011
jar 2011 « Džungľa
17
skautský
Svet
Skauting
v krajine vychádzajúceho slnka
Druhá svetová vojna, v ktorej bolo
Japonsko porazené, znamenala ako
pre každodenný život Japoncov, tak
aj pre skauting v Japonsku katastrofu. Trvalo dlho, kým sa znova „postavil na nohy“. Dnes je v Japonsku viac
ako 156 000 skautov a skautiek.
ah
js
ra
a FUKU W
AR
• japonský skauting existuje aj mimo
Japonska –
napríklad
v Singapure
alebo Holandsku, kde žije
veľký počet
Japoncov?
• japonskí skauti
sa v rámci plnenia odboriek zdokonaľujú napríklad
v jude, sumo
zápasení, šerme a pletení
zo slamy?
• Najdlhšia suši
rolka (Futomaki Zushi – tradičné jedlo –
rolka plnená
ryžou a rybím
mäsom alebo zeleninou),
na ktorej sa
podieľali aj japonské včielky, merala 25
metrov?
I!
Z
Je
to obľúbená japonská
hra, v ktorej vĺ
čatá
a včielky musia
na nakreslený obrys
tváre so
zaviazanými o
čami prišpendľovať z p
apiera
vystrihnutý nos,
oči,
ústa a uši.
A
18 Džungľa » jar 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
Vieš, že
História japonského skautingu začala celkom netradične – dovolenkou. Niekoľko japonských učiteľov
trávilo školské prázdniny v Anglicku, kde sa prvýkrát stretli so skautmi.
Ich program sa im tak zapáčil, že sa
rozhodli po návrate do školy založiť
podobnú organizáciu aj v Japonsku.
Oficiálne vznikol skauting v Japonsku v roku 1913 a jeho členovia sa
preslávili hlavne svojou pomocou
po veľkom zemetrasení Kanto v roku
1923.
Vĺčatá a včielky sú v Japonsku rozdelené na 6 až 8 ročných (Bobríci) a 8
až 11-ročných (Medvedíci). Ich uniforma sa skladá z modrej košele so
žltým lemom, modrej šiltovky a krátkych nohavíc s podkolienkami. Vĺčatá chránia prírodu, chodia na výlety,
učia sa o iných krajinách a niekedy dokonca pri tom spolu upečú aj
nejakú cudzokrajnú špecialitu. Japonské včielky sa snažia pomáhať
deťom v chudobnejších krajinách.
Dodnes poslali 125 000 balíčkov
pre deti utečencov z Afganistanu.
Nestrkaj sem nos
mozaika
Gita
Sem napíš mená zvierat, ktoré si spoznal
1
4
7
recepty
• 300 ml
mlieka
• 1 čokoládový
puding
• 2 zarovnané
polievkové lyžice kakaa
• 4 polievkové
lyžice kryštálového cukru
2
5
8
3
6
KAKAOVÝ
• 1 polievková
lyžica masla
• 1 hrudkovitý
tvaroh
• 2 biele jogurty (250g)
• 2 polievkové
lyžice práškového cukru
TERMIX
1. z mlieka, kryštálového
cukru, kakaa a pudingového prášku uvaríme
hustý puding
2. do horúceho pudingu
vmiešame maslo a necháme vychladnúť
3. vymiešame
(rozmixujeme) spolu
puding, tvaroh, biele
jogurty
4. pridáme práškový cukor
5. ak chceme, môžeme
dozdobiť strúhanou
čokoládou
6. ponúkneme priateľov
jar 2011 « Džungľa
19
nástenka
11. oddiel vĺčat Bieli vlci
Naším maskotom je
psík Cherry
11. zbor Biele delfíny
Leopardy (od 6 do 8
rokov) – Borka, Peťka,
Lili, Ivanka, Tamarka,
Andrej, Adamko, Lukáško, Danko
Žraloci (od 9 do
11 rokov ) – Lienka,
Hanka, Jarko, Denis, Martin, Romčo, Dušan, Adam,
Tomáš, Kopačka,
Dávid a dvojčatá
Maťo a Samo.
Ahoj, my sme vĺčatá z betónovej džungle
z Bratislavy - žijeme v mestskej časti
Dúbravka, kde sú skoro samé paneláky.
Náš oddiel sa volá podobne ako náš zbor
(sme skrátka biele zvieratká), ani sami nevieme prečo.Vymyslel to zakladateľ oddielu –brat Krókus a my ho s hrdosťou nosíme
vyšitý aj na našej oddielovej vlajke.
20 Džungľa » jar 2011
Najčastejšie miesta na
výlety sú bratislavský lesopark s ho
rárňou na Kačíne a Devínska kobyla
a jej okolie.
Karkulka
Sme hluční a divokí a radi sa
hráme. Našou najobľúbenejšiu hrou v klubovni je Komár a vonku na ihrisku zase
Revolúcia a Sever proti juhu.
Jana
Našou oddielovou vodkyňou je
uškym
Kerekesová – Karkulka a spolu s D
ú po
ved
nás
Zdenkom a Aničkou Filípkovou
oddieli
vlčiackych chodníčkoch. V našom
ého
nám pomáhajú aj členky zo skautsk
.
oddielu Veronika a Martinka
rší členovia
Vždy, keď prídeme na tábor, sta
volajú „No
zboru len spínajú ruky a
si myslíme,
my
zbohom ticho a kľud!“ Ale
m prichystajú
že nás majú radi a vždy ná
brú hru.
nejaké prekvapenie, alebo do
jar 2011 « Džungľa
21
.
22. 2
erstva?
vieš že?
je Deň sest
ýšľania.
Na svete je tento deň známy aj ako Deň prem
slom
zmy
nad
ť
yslie
Je to deň, kedy sa máme zam
ch
v iný
aj
utky
skautingu a spomenúť si na skautov a ska
sľub.
krajinách. Môžeme si obnoviť aj náš skautský
V tento deň mali narodeniny zakladateľ
skautingu, sir Robert Baden-Powell a jeho
manželka Olave, ktorá bola náčelníčkou
skautiek.
Deň sesterstva sa oslavuje rôznymi spôsobmi –hrávajú sa hry na spoznávanie
nových kultúr, učia sa cudzie piesne alebo tance, typické pre nejakú krajinu. Organizujú sa rôzne besedy, kde sa pozývajú zahraniční hostia, dávajú sa darčeky,
pripravuje sa neznáme jedlo a najmä sa
posielajú pohľadnice – napríklad nejakej
družine zo zahraničia...
Keďže Deň sesterstva sa týka hlavne dievčat, chlapci v tento deň oslavujú tzv. Deň
zakladateľa na pamiatku zakladateľa
skautingu – Roberta Baden-Powella.
Znakom Dňa sesterstva
je trojlístok uprostred
kruhového obrysu. Šípky
ukazujú konkrétnu činnosť a jej cieľ, kruh symbolizuje svetovosť hnutia.
22 Džungľa » jar 2011
zákon
POČÚVA
Načo je dobré počúvanie?
Toľko detí dnes iba hovorí, ale máloktoré z nich počúvajú. Počúvanie nás robí múdrejšími, učí nás rozumieť
svetu okolo nás, prírode, ľuďom i zvieratám. Robí nás
všímavejšími voči nášmu okoliu.
ý je rozVieš, ak počuť“
dzi „
diel me vať“?
a „počú
Koľko vecí by sme sa naučili, keby sme namiesto komentovania radšej tíško sledovali, čo sa okolo nás deje? Veď každý má čo
povedať, od každého sa môžeme čosi užitočné naučiť.
Jedno príslovie hovorí: „Človek má dve uši a len jeden
jazyk. Mal by teda dvakrát toľko počúvať, ako hovoriť.“
Ak sa ti niekedy podarilo zaťať
zuby a radšej počúvať ako hovoriť, na
www.dzungla.sk
v sekcii Stiahni
si nájdeš rovnako veľkú mriežku ako tu. Môžeš
si ju rozstrihať
a za každý raz,
čo uprednostníš
počúvanie pred
rozprávaním, si
môžeš nalepiť
a vyfarbiť jeden
dielik. Ako sa
zmení opica na
obrázku?
Heslom Dňa sesterstva 2011 je:
„Dajme dievčatám príležitosti a zmení sa
náš svet“
Ak si chceš dopisovať s nejakým zahraničným vĺčaťom alebo včielkou, napíš našim
zahraničným komisárom Gite a Drevovi.
Kontakty nájdeš na www.scouting.sk.
Vieš, že na www.dzungla.sk nájdeš niekoľko hier ku Dňu sesterstva?
Súťažná
otázka
3:
Kedy sa
oslavuje Deň
seste
zaklada rstva/
teľa?
jar 2011 « Džungľa
23
Špionáž
Rosenbergovci
Keď sú štáty vo vojnovom stave, snažia
sa všemožne zistiť, čo chystá ich nepriateľ. Robia tak hlavne kvôli tomu, aby sa
mohli lepšie brániť alebo naopak, účinnejšie zaútočiť. Na zistenie takýchto
tajných informácií sa používajú špióni. Špionáž je činnosť, prostredníctvom
ktorej sa zisťujú informácie bez toho,
aby o tom druhá strana vedela. Medzi
najznámejších špiónov patrila Mata Hari,
Julius a Ethel Rosenbergovci. Azda najznámejším špiónom, známym
z filmov, je James Bond.
Sorge
John
Andre
Mata Hari – najznámejšia ženská špiónka. Vlastným menom Gertrude Margarete Zelleová. Narodila sa v Holandsku. Pravdepodobne pôsobila
ako dvojitá agentka, ktorá vyzvedala pre Nemcov
o Francúzsku, ale naopak donášala aj informácie
o Francúzsku Nemecku. Francúzi ju nakoniec zatkli a v roku 1917 popravili.
História špionáže
24 Džungľa » jar 2011
Šifry
Ak sa agentom
podarí získať potrebné informácie,
posielajú ich ďalej
svojim nadriadeným
zakódované, resp.
zašifrované. Takto
utaja obsah získanej informácie pred
nepovolanými osobami. Spôsob na
rozšifrovanie utajenej správy pozná
len samotný agent
a jeho šéfovia.
Túto knižku si
možeš objednať na
www.totemsro.sk
Výbava špióna
Ľudstvo používalo špionážne techniky
už oddávna, avšak najväčší rozmach špionáže nastal počas druhej svetovej vojny.
Služby špiónov využívali hlavne dve najväčšie veľmoci – Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. Hoci medzi sebou neboli vo
vojnovom konflikte, navzájom sa podozrievali z prípravy na útok. Tento druh špionáže sa nazýva vojenská špionáž.
V súčasnosti sa už vojenská špionáž veľmi
nepraktizuje, skôr je v kurze priemyselná
špionáž. Jej hlavným cieľom je získavanie
výrobných postupov a plánov na zhotovenie konkrétneho výrobku. V prípade, že
sa jednej firme podarí takéto informácie
od druhej firmy získať, môže takýto výrobok zhotoviť sama. Vďaka takýmto informáciám môžu ušetriť veľké peniaze, ktoré
by inak museli investovať do výskumu
a vývoja.
Najznámejší špióni
Jedným z najznámejších tajných
agentov je určite James Bond –
agent 007. Nejde však o skutočného agenta, ale o filmovú postavu, ktorá vznikla na
základe kníh Iana Fleminga.
Tento agent slúžil pre anglickú
kráľovnú. Filmovými predstaviteľmi Jamesa Bonda boli Sean
Connery, Roger Moore, Timoty Dalton, Pierce
Brosnan, George Lazenby a Daniel Craig.
Tajní agenti používajú najrôznejšie pomôcky,
aby dosiahli svoj cieľ – zistiť požadované informácie. Úplnou samozrejmosťou sú falošné
doklady, ktorými špióni maskujú svoju skutočnú identitu. Ďalej k tak povediac povinnej
výbave agentov patria falošné fúzy, brada,
okuliare, rôzne silikónové nosy, vlasy...
Bella
Boyd
Klaus
Fuchs
Aldrich
Ames
Mata
Hari
Na www.dzungla.sk sa dozviete viac o 10 TOP ŠPIÓNOCH sveta
Súťažný
kupón
Jar
2011
Okrem takýchto „osobných“ módnych
doplnkov špióni používajú rôzne prístroje a predmety. Väčšinou sú to náramkové hodinky, v ktorých je zabudovaný fotoaparát, alebo perá, v ktorých môžu
byť rôzne odpočúvacie zariadenia, tzv.
ploštice. Väčšinou ide o malé nenápadné zariadenia, ktoré sú ukryté
napr. v krabičke od cigariet, v hodinkách alebo v okuliaroch. Prípadne
tvoria nejaký módny doplnok na oblečení, napr. gombík alebo brošňa.
Sova
Na čo slúži tomuto
špiónovi
dáždnik?
jar 2011 « Džungľa
25
návody
a nápady
OHYB
SVETLA
Vieš, že svetlo sa dá ohnúť?
Niekedy po zotmení zájdi do tmavej
miestnosti. Polož na zem zrkadlo a nasmeruj naň lúč baterky. Na strope alebo
na stene uvidíš lom svetla. Ak hodíš medzi zrkadlo a svetelný kruh na stene trocha mastencového prášku alebo
múky, uvidíš celý svetelný lúč.
Teraz osvetli zrkadlo z iného uhla
a pozoruj svetelný lúč – zistíš,
TIEŇOHRA
So svetelným lúčom však
môžeš zažiť aj veľa zábavy.
Stačí ti bledá stena a malý,
ale jasný zdroj svetla, napríklad baterka alebo sviečka.
Ak to nejde hneď na prvý
raz, nevadí - musíš byť trpezlivý a veľa cvičiť.
Uhádneš mená zvierat,
ktoré sú zobrazené pomocu tieňa?
že uhol odrazeného lúča (A) je rovnaký
ako ten, ktorý dopadá na zrkadlo (B) a aj
ten, ktorý dopadá na strop (C).
Toto ohýbanie
svetla sa využíva
napríklad aj v periskopoch. Ako?
ZOSTROJ SI PERISKOP
ako správny špión
Potrebuješ:
• krabica z trvanlivého mlieka (alebo
iná podobná)
• dve zrkadielka
• lepiaca páska
• nožnice
Urob otvor na vrchnej časti krabice.
Z protiľahlej strany urob taký istý na
spodnej časti. Otvory musia byť v rovnakej vzdialenosti od príslušných koncov krabice.
Odrež (alebo otvor) vrchnú časť krabice
a pomocou lepiacej pásky prilep zrkadlá oproti sebe, aby zvierali uhol 45°
so spodkom krabice. Zrkadlá musia byť
rovnobežné.
Ba rč a vid ela vše tky filmy s a ge nto m 00 7. Te raz ma trá pi s t ým , ak o
sa ten hrd ina vo lal . Vie te mi po mô cť ?
Je to zá rov eň
aj súť až ná
otá zka č. 4.
Keď sú zrkadlá dobre pripevnené, zalep vrch krabice lepiacou páskou.
Postav sa pred nejaký múrik a nechaj
cezeň prečnievať iba jeden otvor periskopu. Cez druhý sa pozeraj a uvidíš,
čo sa deje za múrom...
26 Džungľa » jar 2011
kvapka
jar 2011 « Džungľa
27
GOLDEN
Somarinky
Ako sa zabaviť,
alebo ako sa zbaviť stopára?
1. Zastavte mu a spýtajte sa, koľko je hodín a keď vám odpovie, ufujazdite mu...
2. Oznámte mu, že ho vezmete len pod
podmienkou, že rýchlosti bude radiť
on.
3. Keď sa usadí, tichým hlasom sa ho
spýtajte: „Máte strach?“
4. Urobte si na volante zárez.
5. Nakloňte sa blízko k volantu a s neprítomným pohľadom do diaľky si zamrmlite: „Všetkých ich dostanem!“
6. Pri rýchlosti 130 km/hodinu simulujte
epileptický záchvat.
7. Za jazdy sa aspoň trikrát prezujte.
8. Vyťukajte na mobile ľubovoľné číslo
a tajomne zahláste: „Tu križiak, chytil
som jednu muchu...“
9. Tesne pred ostrou zákrutou skríknite:
„Aaach, bože, ja to nedokážem...!“
10.Keď vás zastaví dopravná hliadka,
povedzte policajtovi s kamennou tvárou: „Pán nadporučík, to je on!“
11.So stopárom sa rozlúčte so slovami:
„Viem, kde bývate...“
28 Džungľa » jar 2011
Opri sa bokom tela o stenu
(nohu a ramená maj tesne
pri stene) a pokús sa zdvihnúť
nohu, ktorá je ďalej od steny.
ného lePacient sa príšerne bojí zub
a poľúto
e
kára. Doktorovi ho príd
.
aku
koň
núkne mu pohárik
Tak čo, dostali ste odvahu?
priblíži
A ešte akú! Beda tomu, kto sa
k môjmu zubu!!!
Očný lekár vyjde z am
bulancie a vraví: „Vidíte
ma všetci?“ Pacienti od
povedia áno a lekár na
to: „Tak choďte domov,
vy simulanti!“
ovi,
Príde bezzubý muž k zubár
ústa
rí
otvo
sla,
kre
do
si
ne
sad
a povie: „PRVÝ APRÍL!!!“
Dokážeš to?
Opri si päty a zadok o stenu a pokús sa zdvihnúť
červené jabĺčko položené
asi 40 cm od steny.
Príde dedko k lekárovi a vraví mu:
-Pán doktor, čím viac užívam tie prášky, čo ste mi
predpísali, tým mi je horšie.
Doktor na to:
-No deduško, povedzte, aké prášky používate.
Dedko sa pozrie na lekára a vraví:
-No tie najlepšie z reklamy –
Persil a Ariel!
Opri sa bokom tela
o stenu (nohu a ramená maj tesne pri stene) a pokús sa
zdvihnúť nohu,
ktorá je ďalej
od steny.
SILVER
Vtipy
O šiestej večer príde chlapík s nožom
v chrbte na chirurgiu, ale doktor mu
hovorí:
„Prepáčte, ale my už zatvárame, príď
te zajtra.“
„A to mám byť celú noc s týmto nožo
m v chrbte?“
Doktor podíde k nemu, vytiahne mu
nôž
z chrbta, vrazí mu ho do oka a ho
vorí: „Choďte na očné, tam
sú do ôsmej.“
„Pán doktor, urobte niečo s mojou
ženou,“ hovorí manžel psychiatrovi. „Už to takto ďalej nemôže
ísť! Tá bláznivá ženská
chová v byte dvanásť mačiek! Viete
si predstaviť ten smrad?“
„A prečo neotvoríte okná?“
„ Čože? Aby mi vyletel môj kŕdeľ holu
bov?“
V ambulancii zazvoní telefón
a vystrašená matka vysvetľuje:
- Pán doktor, môj syn zjedol pero!
- Preboha čo?? Hneď som u vás!
-A čo mám zatiaľ robiť?
- Čo zatiaľ?...no píšte ceruzkou!
Poznáš dobrý vtip? Pošli ná
m ho do redakcie.
Ako? Jasné, že e-mailom cez
internet na adresu: [email protected]
megašifra
Vylúšti megašifru a dozvieš sa tajomstvo...
jar 2011 « Džungľa
29
o?
t
a
n
o
k
A
Ako sa merajú veci? No
predsa pravítkom... Ale čo
ak práve nemáš pri sebe
žiaden merací prístroj? Prišlo ti niekedy na um merať
pomocou svojho tela?
MERANIE VECÍ
Vieš, že
na palce, dlane, lakte a stopy sa niekedy
naozaj meralo? V niektorých
krajinách tieto miery platia
dodnes.
K obrázkom doplň
svoje miery.
Ako teraz merať?
1 meter má 100 centimetrov, 1 centimeter má
10 milimetrov...
džungľomer
Povedzme, že tvoj krok má
50 cm. Dva kroky majú teda
1 meter. Ak má vaša chodba na dĺžku 8 krokov, meria
v skutočnosti 4 metre!
Zložité? Nechajme to pre
staršie vĺčatá a včielky,
mladším bude stačiť, ak vedia, že je to 8 krokov...
Odmeraj rôzne veci!
Moja klubovňa má dĺžku
................. krokov a šírku
................. krokov. Stôl má
................. lakťov. Sedadlo
na stoličke ................. dlaní
a moja ceruzka .................
palcov.
Odmeraj si, čo len chceš...
Vieš to prepočítať aj na metre a centimetre?
30 Džungľa » jar 2011
Aký si skutočne vysoký?
Ľahni si na dlážku a popros rôzne vysokých
ľudí, aby zmerali tvoju výšku. Najskôr nech
merajú lakťami, potom stopami a nakoniec
dlaňami. Sú ich výsledky rovnaké? Nie, lebo
rôzne vysokí ľudia majú rôzne miery! Ako je
len dobre, že všade na svete poznajú centimetre a metre!!!
zpäJe pravda, že ro
ako
tie rúk je rovnaké
tvoja výška?
š,
ko rastie
A
!
R
O
Z
ítPO
oje mer
v
s
i
s
íš
mus
viť!
ko upra
jar 2011 « Džungľa
31
Hlavolamy
Obrázok
v obrázku
Ktoré číslo
patrí namiesto
otáznika?
Ktorá z týchto tvárí nasleduje ako
ďalšia? A, B alebo C?
zdroj: Hlavolamy pre deti
Všetky tieto hojdačky sú v rovnováhe. Aký symbol treba na to, aby bola
v rovnováhe aj posledná z nich?
Bludisko
Súťaž
Meno a priezvisko:
Odpovede na súťažné otázky:
1.
Vek:
rokov
2.
Adresa:
3.
Zbor:
4.
miesto
na KUPÓN:
kvapka
5.
32 Džungľa » jar 2011
jar 2011 « Džungľa
33
príroda
motýle
Majú jeden pár tykadiel, tri páry nôh, cicavé ústne orgány
a nádherné krídla, podľa ktorých ich hneď zbadáme. Žijú na
všetkých kontinentoch, mnohé sú však vzácne a zákonom
chránené, lebo sú ohrozené zberateľmi.
Ako rozoznáš denné
motýle od nočných?
• denné sú spravidla pestrejšie sfarbené
• denné majú dve samostatné krídla,
nočné majú krídla spojené chĺpkami
• pri odpočinku denné držia krídla zvislo,
nočné vodorovne
• pri vyhrievaní na slnku denné rozprestrú všetky štyri krídla, nočné iba vrchný pár
P_ _L_V_C
striebristopásavý
Na čiaročky podopisuj písmená, a dostaneš
názvy jednotlivých motýľov
34 Džungľa » jar 2011
Ako prilákať do
záhrady motýle?
_LT_ _I_
rešetliakový
Najviac druhov
a najkrajšie farby majú motýle v tropických
oblastiach.
B_ _ÔČ_A
pŕhľavová
L_Š_ _
smrtkový
_K_Ň
hruškový
Motýle sa živia nektárom.
Zmiešajte teda 3 diely
vody a 1 diel cukru a uvarte. Tento „nektár“ dajte do
plochej misky alebo ňou
postriekajte veľké kvety.
Krídla motýľov sú pokryté jemnými šupinkami, ktoré sa pri dotyku
stierajú. Krásne farby
motýlích krídel slúžia
na ochranu motýľa často sa podobajú na
kvety a listy, kde motýľ
žije, alebo slúžia na
odplašenie nepriateľa - pozor, keď ma zješ,
môže to byť pre teba
osudné...
_AB_Č_A
pávooká
e
e sa niekd
V časopis
to
h
rat to
schoval b
ľa.
leho motý
čiernobie
a vyfarbíš
Nájdeš ho
o aj tohto
podľa neh
a?
chudáčik
smutného
M_Y_Á_ _K
kapustový
M_ _R_ _IK
ďatelinový
Na svete žije okolo
180 000 motýlích druhov
(napríklad babôčka), ktoré
sa však vyskytujú v nepredstaviteľnom množstve
foriem (pávooká, pŕhľavová, admirálska...). Vieš si
to vôbec predstaviť? Na
Slovensku máme viac ako
_ _DLO_HV_ _T
3500 druhov motýľov.
feniklový
S_ _IA_AČ medvedí
BA_ _ČK_
admirálska
Vieš, že
húsenice motýľa - priadky morušovej - sa zakukľujú do zámotku vláknom, ktoré je dlhé viac ako 900 metrov? Vieš, na čo sa
využíva toto vlákno už 4000 rokov?
Na www.dzungla.sk nájdeš fotku motýľa, ktorý žije v skutočnej
DŽUNGLI.
Súťažná
otázka
5:
Koľko d
ruhov
motýľo
v žije na
SLoven
sku?
Označ po poradí obrázky
vývinu motýľa,
dokážeš to?
kvapka
Jeden nočný motýľ je aj tu. Vieš ktorý?
jar 2011 « Džungľa
35
Keby som bol...
Ak mám byť úprimný, zdá sa mi, že
odkedy si dokončil kurz prvej pomoci
si celkom opatrný...
Hasičom
Chcel som začať tým,
že nám
určia
sever...
Mnohí z nás túžia byť hasičom alebo hasičkou. Zúčastňujú sa na rôznych hasičských súťažiach a obdivujú týchto ľudí, ktorí zachraňujú naše životy a riskujú tie svoje.
Ak chceš byť hasičom, okrem príslušného vzdelania sa overuje aj
fyzická zdatnosť uchádzača. Existujú na to tabuľky s limitmi, ktoré
sa líšia podľa veku a pohlavia,
ale približne musíš:
Výstroj a výzbroj hasi
ča
Hasiči nosia špeciálny
ohňovzdorný
oblek tmavomodrej far
by s reflexnými
páskami a nápisom
HASIČI na chrbte.
Základný výstroj ešte
obsahuje hasičskú prilbu so svetlom
a vysielačkou,
ohňovzdorné rukavic
e, hasičský opasok so sekerou, dých
ací prístroj, prenosnú vysielačku, prac
ovné rukavice,
hasičské čižmy a refl
exnú vestu
s nápisom HASIČI.
Ich výstroj sa však líši
podľa druhu
zásahu, nemajú rovn
aké veci napr. pri
požiari a úniku rádio
aktívnej látky.
é
Hasičsk
• Zabehnúť 50 metrov za 7,6 sekundy
• Skočiť z miesta 215 cm
• Urobiť 40 brušákov za min
• Za 12 min zabehnúť 2450
metrov
• Urobiť 8 zhybov na hrazde
(dievčatá sa iba držia čo najdlhší čas)
• Preplávať 100 metrov za
125 sekúnd
Vyskúšaj si aj ty tieto disciplíny! Aké
sú tvoje limity?
Označ, čo robia hasiči:
Vieš,
n
čo slú a
žia
vyso
ké
hasič veže
zbro ských
jníc
sušen ? Na
ie ha
díc!
36 Džungľa » jar 2011
i
Uža a Števo
FF Zachraňujú ľudí pri
živelných pohromách,
dopravných nehodách
FF Chytajú zločincov
FF Vyslobodzujú ľudí zo
závalov
FF Poskytujú prvú pomoc
na mieste zásahu
FF Zachraňujú ľudí
z výšok
FF Posýpajú cesty pri
poľadovici
ážia
obleky v j
ya
d
e
k
ie
n
g
5
20-2 k
FF Hasia požiare
FF Zasahujú pri úniku nebezpečných
látok, ekologických
katastrofách
FF Očkujú divé
zvieratá
FF Odvážajú smeti
a papier
FF Vymetajú
komíny
Možno nabudúce, keď budeš sledovať húsenicu lupou, by si mal dať
väčší pozor na
polohu slnka...
Výhľad je skutočne
úžasný. Dokonca
vidno, ako nám
kradnú minibus.
Takže Dávid má kompas...
Kde je Dávid?
Myslím, že by
si to chvíľu
nemal s tým
bicyklovaním
preháňať...
© Ian West
Navštív našu novú stránku
www.totemsro.sk
Download

Jar 2011 - Džungľa - Slovenský skauting