ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Kalk-X II
KX
ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO
KAMEŇA A HRDZE
• Umožní, aby zariadenia opäť pracovali
s maximálnou energetickou účinnosťou.
• Neuvoľňuje žiadne nebezpečné výpary.
• Jednoduché použitie vďaka indikácii
zmenou farby.
• Bezpečný na železo, meď, mosadz, bronz,
hliník a drevo.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
KALK-X II odstraňuje z chladiacich systémov
a parných kotlov vodný kameň, spôsobujúci straty
energie. Pôsobí na báze vedeckej kombinácie
činidiel upravujúcich a rozpúšťajúcich vodný
kameň nekorozívne. Neobsahuje také nebezpečné
prchavé kyseliny ako je napr. kyselina
chlórovodíková. Je taktiež bezpečný pri použití
na oceľ, meď, hliník a drevo.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vzhľad: kvapalina
Farba: červená/bordová
Hustota pri 20°C: 1,3 g/cm³
Bod varu: 213°C
Teplota vznietenia: 1010°C
Rozpustnosť: vo vode.
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Skladovať na tmavom a chladnom mieste
bez slnečného žiarenia.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
Karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!
APLIKÁCIA A POUŽITIE
• Všetky kotly (parné aj na teplú vodu),
výmenníky tepla, ohrievače teplej úžitkovej
vody, chladiace veže a odparovacie chladiče.
Už menej ako 0,08 mm vodného kameňa
vo vnútri zariadenia plytvá energiou v každom
vodnom chladiacom alebo vykurovacom
systéme. KALK-X II odstráni vodný kameň
a hrdzu a navráti systém do pôvodnej
energetickej účinnosti.
• CHLADIACE VEŽE: vypustite celý systém
vrátane olejovej vane, tepelného výmenníka
a všetkých recirkulačných liniek. Prepláchnite
všetky nečistoty a naplňte čerstvou vodou.
Pridať KALK-X II vo pomere 1 k 25 dielom vody
v systéme. Roztok bude červený. Prevádzkový
systém nechajte vypnutý po dobu 24 hodín.
Vodný kameň je stále prítomný, ak sa roztok
sfarbí namodro do 24 hodín. Ak roztok
indikuje modrú farbu, pridajte ďalší 1 diel
KALK-X II do 25 dielov vody v systéme. Ak
roztok zmodrie po 24 hodinách, prepláchnite
systém a zopakujte vyššie uvedené kroky. Ak
je vodný kameň odstránený, prepláchnite
systém a naplňte čerstvou vodou.
• KOTLY: vypustite celý systém, kompletne
vypláchnite a naplňte čerstvou vodou. Otvorte
odvzdušňovací ventil alebo odoberte horný
kontrolný kryt.
• Menšia vrstva vodného kameňa: Pridajte
KALK-X II v pomere 1 k 20 dielom vody
v kotle.
• Väčšia vrstva vodného kameňa: Pridajte
KALK-X II v pomere 1 k 10 dielom vody
v kotle.
• Môže byť potrebné zabezpečiť ďalšiu vodu,
aby boli rúrky kotla úplne zakryté. Zohrejte
vodu na miernom ohni a nechajte cirkulovať
roztok KALK-X II. ZABRÁŇTE, ABY ROZTOK
ZOVREL. Potom, čo voda sa ohreje, vypnite
zdroj tepla a umožnite cirkuláciu vody v celom
systéme. Počiatočný roztok KALK-X II je
červený. Pri rozpúšťaní usadenín sa roztok
zmení na modrý. V prípade, že roztok sa
zmení na modrý a vodný kameň sa ešte
neodstranil, opakujte postup. Keď sa systém
zbaví všetkého vodného kameňa,
prepláchnite, naplňte čistou vodou a pridajte
vhodný ošetrujúci prostriedok na kotly
a spuste do prevádzky.
• VAROVANIE: Nepoužívajte KALK-X II
na pozinkované alebo kadmiované časti alebo
zariadenia. Výrobok nepoužívajte na iné účely,
než ako je predpísané.
• VŽDY PRIDÁVAŤ KALK-X II DO VODY; NIKDY
NIE VODU DO KALK-X II.
OZNAČENIE VÝROBKU
Skladové číslo
106005
106010
106025
106200
UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané
s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého
výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma
Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba
štandardných
predajných
podmienok
tohto
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť
za náhodné škody, ani za škody v dôsledku
nesprávneho použitia alebo predaja výrobku
inému odberateľovi.
Názov výrobku
Kalk-X II
Kalk-X II
Kalk-X II
Kalk-X II
Obsah
5l
10 l
25 l
200 l
Sekcia
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Download

Xintex: Kalk-X II [web]