ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Xintox
XO
UNIVERZÁLNY RENOVAČNÝ
PROSTRIEDOK
• Pôsobí rýchlo, takže obsluha sa vyhne
zdĺhavému sekaniu a škrabaniu.
• Veľmi hospodárne použitie - pri väčšine
použití je ho možné riediť s vodou.
• Dá sa bezpečne použiť na väčšinu kovov,
ako napr. meď, mosadz, hliník a niekoľko
druhov plastov.
• Ani neriedený neleptá pokožku.
• Pri dlhodobom skladovaní v nezriedenom
stave nemení svoje vlastnosti, a to ani
pri zmenách teplôt.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
XINTOX je bezpečnou a efektívnou náhradou za
nebezpečné agresívne kyselinové produkty.
Preniká ľahko, rozrušuje a
odstraňuje vápenaté usadeniny, vodný kameň,
hrdzu, riasy, škvrny, minerálne sedimenty a kaly.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vzhľad: kvapalina
Zápach: aromatizovaný
Hodnota pH: približne 0,5
Teplota topenia / tuhnutia: približne 0°C
Teplota varu / destilačný rozsah: približne 100°C
Hustota (25°C): 1,05 g/cm³
Viskozita (25°C): < 10 mPas
Miešateľnosť s vodou: úplne miešateľný
Po zriedení vodou môže zmeniť farbu a vôňu.
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC): < 30%
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa Karty bezpečnostných údajov
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!
APLIKÁCIA A POUŽITIE
• XINTOX je možné aplikovať natretím,
namočením alebo nastriekaním. Použité
rozprašovače musia byť vyrobené
z bezpečného plastu alebo polyetylénu.
Pri striekaní aplikujte nahrubo a vyhnite sa
vdýchnutiu kvapôčok. Nechajte niekoľko
minút pôsobiť a následne dôkladne
opláchnite. Podľa potreby opakujte.
• POZNÁMKA: U niektorých typov
pochrómovania, nehrdzavejúcej ocele
a ozdobného hliníka môže dôjsť k zmene,
resp. strate farby. Pred použitím odskúšajte
na malej ploche. Nepoužívajte na horčík,
ani pozinkované plochy.
OZNAČENIE VÝROBKU
Skladové číslo
X102025
X102200
UPOZORNENIE
Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané
s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého
výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma
Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba
štandardných
predajných
podmienok
tohto
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť
za náhodné škody, ani za škody v dôsledku
nesprávneho použitia alebo predaja výrobku
inému odberateľovi.
Názov
XINTOX
XINTOX
Obsah
25 l
200 l
Sekcia
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Download

Xintex: Xintox