GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TOKAT
2014-2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM
REHBERİ
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
2
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
3
TARİHÇE
Fakültemiz 4 Temmuz 1995 yılında Bakanlar Kurulunun 95/7444 sayılı
kararıyla kurulmuştur. 2002 – 2003 yılında Eğitim – Öğretime Gazi Üniversitesi ile
yapılan protokol uyarınca bu üniversitede eğitime başlanmış olup 2008 – 2009 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz üniversitemizde eğitim görmeye başlamıştır.
Toplam 17000 m2 alana sahip modern anfi ve derslikler ile laboratuarların bulunduğu
yeni binasında 2012 yılından itibaren eğitim ve öğretim verilmektedir.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
“Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” M. Kemal Atatürk
4
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
5
Sevgili Öğrenciler,
İnsan hayatının sağlığı ve devamlılığı açısından çok önemli olan hekimlik, kutsal meslekler
arasında yer almaktadır. Sizlerin başarıları sayesinde birçok hastalıklara çareler üretilecek, yine
birçok hayatlar kurtarılacaktır. Bu önemli mesleğin elbette ki bir kısım sıkıntıları, zorlukları
bulunmaktadır. Yükümlülüklerinizi hakkıyla yerine getirmeniz, mesleğinizi icra etmede
karşılaşacağınız zorlukları ortadan kaldıracaktır.
Öğretim hayatınız boyunca hem iyi bir hekim hem de iyi bir bilim insanı olmaya gayret
ediniz. Rekabet hedefiniz uluslararası düzeyde olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda yüksek düzeyde
en az bir yabancı diliniz olmalıdır.
Üniversitemizde ve bu güzel şehrimizde güzel günler geçirmenizi temenni eder, hepinize
başarılar dilerim.
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
REKTÖR
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
6
Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım; yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken aynı
heyecanı yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. İnsanın en kıymetli hazinesini, sağlığını, emanet
ettiği kutsal bir meslek olan hekimliğe ilk adım atışınızın hayırlı olmasını dilerim…
Hekimlik mesleğini öğrenmek üzere çıktığınız bu yolun yeni bir döneminde sizlerle birlikte
olmaktan dolayı mutluyuz. Öznesi insan ve hayat olan bu meslekte iyi bir hekim ve iyi bir bilim
insanı olarak yetişmenizi hedefliyoruz. Karşılaşacağınız zorlukları aşmada en önemli dayanağınız,
sahip olduğunuz donanımlar olacaktır. Bu anlamda sizler, sorgulayarak okuyan, araştıran,
bilgiyi talep eden, paylaşan ve uygulayan birer öğrenci olmaya gayret ederken;
öğrencilerimize yeni, objektif
hedeflerimizi
en
güzel
bizlerde
bilgileri aktaracak ve yol göstereceğiz. Hep beraber bu
şekilde
yılmadan
ve
beklentisiz
bir
çalışma
azmi
içinde
gerçekleştireceğimize inanıyorum. İlk mezunlarımızı vermenin mutluluğu ve sorumluluğu ile yeni
eğitim öğretim yılına girmekteyiz.
Güzel düşüncelerle, zorlaştırmadan, kolaylaştırarak faydalı olma gayesiyle, huzur
içerisinde bir eğitim öğretim yılı yaşamamız dileğiyle…
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
DEKAN
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
7
Hipokrat Andı
“Hekim Apollon Aesculapions, Hygia Panacea ve bütün Tanrı ve
Tanrıçalar adına,
And içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim
sözü gücüm kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim.
Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla
paylaşacağım. Paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim.
Öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu sanatı bir ücret
veya senet almaksızın öğreteceğim.
Reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi malumatı ve başka
dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere öğreteceğim. Bunlardan başka
bir kimseye öğretmeyeceğim. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit kötülük için değil, yardım
için kullanacağım. Benden ağı (zehir) isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını
bile tavsiye etmeyeceğim. Bunun gibi gebe bir kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim.
Fakat hayatımı, sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım.
Bıçağımı mesanesinde taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. Bunun için yerimi
ehline terk edeceğim. Hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Kasıtlı olan
bütün kötülüklerden kaçınacağım.
İster hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan mazarrattan
sakınacağım.
Gerek sanatımın icrası sırasında, gerek sanatımın dışında insanlarla münasebette iken
etrafımda olup bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.
Vegrorum arcana visa, audita intellecta nemo eliminet.”
Hekimlik Andı
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, hayatımı insanlık yoluna
adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.
Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma,
Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime,
Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma,
Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime,
Meslektaşlarımı kardeş bileceğime,
Din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına
girmesine izin vermeyeceğime,
İnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime,
Baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,
Açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK ORGANİZASYON ŞEMASI
DEKAN
Dekan Yardımcıları
Dahili Tıp Bilimleri
Fakülte Sekreteri
Cerrahi Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Acil Tıp AD
Adli Tıp AD
Anesteziyoloji ve Rea. AD
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD
Anatomi AD
Aile Hekimliği AD
Çocuk Sağlığı ve Hast. AD
Çocuk Cerrahisi AD
Genel Cerrahi AD
Biyofizik AD
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları AD
Deri ve Zührevi Hast. AD
Göğüs Cerrahisi AD
Göz Hastalıkları AD
Biyoistatistik AD
Enfeksiyon Hast. AD
Fiziksel Tıp ve Rehabil. AD
Kadın Hastalıkları ve D. AD
Kalp ve Damar Cerrahisi AD
Fizyoloji AD
Göğüs Hastalıkları AD
Halk Sağlığı AD
Kulak Burun Boğaz AD
Ortopedi ve Travmatoloji
AD
Histoloji ve Embriyoloji AD
İç Hastalıkları AD
Kardiyoloji AD
Plastik, Rekonstriktif ve
Estetik Cerrahisi
Nöroloji AD
Tıbbi Biyokimya AD
Tıbbi Patoloji AD
Nükleer Tıp AD
Tıbbi Biyoloji AD
Üroloji AD
Radyasyon Onkolojisi AD
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Radyoloji AD
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Tıbbi Farmakoloji AD
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
Tıp Tarihi ve Deontoloji AD
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dekan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Fikret ERDEMİR
Doç. Dr. Ahmet EYİBİLEN
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Prof. Dr. Taner GÜNEŞ
Prof. Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
Prof. Dr. Gülsüm Semiha KURT
Doç. Dr. Hüseyin Şener BARUT
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Yardımcıları
Prof. Dr. Birsen ÖZYURT
Prof. Dr. Hüseyin ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali AKBAŞ
Fakülte Sekreteri
Soner PELİT
9
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
DEKAN
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mücahit EĞRİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Hüseyin ÖZYURT
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Ziya KAYA
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Yrd.Doç. Dr. Nagihan YILDIZ ÇELTEK
YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
DEKAN
Prof.Dr. Şemsettin ŞAHİN
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Bekir Süha PARLAKTAŞ
PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
Prof.Dr. Mücahit EĞRİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Birsen ÖZYURT
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Hüseyin ÖZYURT
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Ziya KAYA
DOÇENT TEMSİLCİSİ
Yrd.Doç. Dr. Nagihan YILDIZ ÇELTEK
YARDIMCI DOÇENT TEMSİLCİSİ
10
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dekan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Baş Koordinatör ve Yardımcıları
Prof. Dr. Fikret ERDEMiR
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÖNDER
Dönem I Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
Yrd. Doç. Dr. Zennure TAKÇI
Öğr. Gör. Kürşat Volkan ÖZCAN
Dönem II Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
Yrd. Doç. Dr. Umut Safiye ŞAY COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Hasan BOZKURT
Dönem III Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAĞIR
Yrd. Doç. Dr. Ömer ALICI
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kevser DEMİR
Dönem IV Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Süheyla KAYA
Yrd. Doç. Dr. Şahin TAKÇI
Yrd. Doç. Dr. Zeki ÖZSOY
Dönem V Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Yalçın BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mesut YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTUNKAŞ
Dönem VI Koordinatörü ve Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Şafak ŞAHİN
Yrd.Doç. Dr. Serhat KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Gülseren OKTAY
11
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Başkan
Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN
Üyeler
Prof. Dr. Fikret ERDEMİR
Prof. Dr. Birsen ÖZYURT
Doç. Dr. İsmail OKAN
Doç. Dr. Faruk KUTLUTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Rıza ÇITIL
Yrd. Doç. Dr. Akgül ARICI
Yrd. Doç. Dr. İlknur BÜTÜN
12
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
1 Eylül 2014
15 Eylül 2014
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
15 Haziran 2015
1 Temmuz 2015
20 Temmuz 2015
5 Eylül 2014
23 Ocak 2015
6 Şubat 2015
12 Haziran 2015
19 Haziran 2015
8 Eylül 2014
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
15 Haziran 2015
2 Temmuz 2015
21 Temmuz 2015
23 Ocak 2015
6 Şubat 2015
12 Haziran 2015
19 Haziran 2015
8 Eylül 2014
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
15 Haziran 2015
3 Temmuz 2015
22 Temmuz 2015
23 Ocak 2015
6 Şubat 2015
12 Haziran 2015
19 Haziran 2015
8 Eylül 2014
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
HER STAJIN SONUNDA
29 Haziran 2015
6 Temmuz 2015
23 Ocak 2015
6 Şubat 2015
26 Haziran 2015
Dönem I
Kayıtlar
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem II
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem III
Birinci Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl
Mazeret Sınavı
Dönem Genel Sınavı (Final)
Bütünleme Sınavı
Dönem IV
Birinci Yarıyıl Stajları
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl Stajları
Staj Sınav Tarihi
Mazeret Sınavı
Bütünleme Sınavı
3 Temmuz 2015
20 Temmuz 2015
Dönem V
Birinci Yarıyıl Stajları
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl Stajları
Staj Sınav Tarihi
Mazeret Sınavı
Bütünleme Sınavı
Dönem VI
8 Eylül 2014
26 Ocak 2015
9 Şubat 2015
HER STAJIN SONUNDA
29 Haziran 2015
6 Temmuz 2015
1 Ağustos 2014
23 Ocak 2015
6 Şubat 2015
26 Haziran 2015
3 Temmuz 2015
20 Temmuz 2015
31 Temmuz 2015
13
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ACİL TIP
ADLİ TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
GÖĞÜS HASTALIKLARI
HALK SAĞLIĞI
İÇ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
NÖROLOJİ
ÜNVANI
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Uzm.Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Murat AYAN
Mehmet ESEN
Nurşah BAŞOL
Serhat KARAMAN
Bekir KARAASLAN
Ramazan TETİKÇOK
Nagihan YILDIZ ÇELTEK
Gülseren OKTAY
Resul YILMAZ
Erhan KARAASLAN
Deniz ANUK İNCE
Samet ÖZER
Nafia Özlem KAZANCI
Şahin TAKCI
Ergün SÖNMEZGÖZ
Hasan BOZKURT
Havva YILDIZ SEÇKİN
Yalçın BAŞ
Zennure TAKÇI
Hüseyin Şener BARUT
İlknur YAVUZ
Ahmet İNANIR
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU
Ayşe YILMAZ
Turan AKTAŞ
Mücahit EĞRİ
Rıza ÇITIL
Yalçın ÖNDER
Banu ÖZTÜRK
Faruk KUTLUTÜRK
Türker TAŞLIYURT
Şafak ŞAHİN
Süheyla KAYA
Ayşe Kevser DEMİR
Ertuğrul ERKEN
Mustafa Salih AKIN
Halime ÖZÇAM
Ataç ÇELİK
Köksal CEYHAN
Fatih ALTUNKAŞ
Kayıhan KARAMAN
Arif ARISOY
Metin KARAYAKALI
Gülsüm Semiha KURT
Dürdane BEKAR AKSOY
Betül ÇEVİK
Orhan SÜMBÜL
14
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
NÜKLEER TIP
ÜNVANI
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Mesut YILDIZ
Emrah SONGUR
Zafer ÖZMEN
Fatih ÇELİKYAY
Z. Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY
Erkan GÖKÇE
Eda ALBAYRAK
Fatma AKTAŞ
Fitnet SÖNMEZGÖZ
Ayşegül ALTUNKAŞ
Aydan YENİŞEHİRLİ
Mustafa SAĞIR
Emre SIRMA
Güner İpek KABALAY
Serdar Savaş GÜL
Öznur Dilek ÇİFTÇİ
15
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
GENEL CERRAHİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
GÖZ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KBB HASTALIKLARI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
TIBBİ PATOLOJİ
ÜROLOJİ
ÜNVANI
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd.Doç. Dr.
ADI VE SOYADI
Ziya KAYA
Mustafa SÜREN
Semih ARICI
Serkan KARAMAN
Serkan DOĞRU
Aynur ŞAHİN
Tuğba Güler KARAMAN
Hakan TAPAR
Fatih Ersay DENİZ
Erol ÖKSÜZ
Özgür DEMİR
Halil İbrahim TANRIVERDİ
Ufuk ŞENEL
Mustafa ŞAHİN
Hüseyin Ayhan KAYAOĞLU
İsmail OKAN
Zeki ÖZSOY
Erdinç YENİDOĞAN
Makbule ERGİN
Mustafa KÜPELİ
Helin Deniz DEMİR
Hüseyin ORTAK
Selim DEMİR
Sait ALİM
Asker Zeki ÖZSOY
Bülent ÇAKMAK
Elif GÖZDEMİR
Hatice YILMAZ DOĞRU
İlker AKAR
İlker İNCE
Ahmet EYİBİLEN
İbrahim ALADAĞ
Levent GÜRBÜZLER
Harun SOYALIÇ
Battal Tahsin SOMUK
Taner GÜNEŞ
Bora BOSTAN
Erkal BİLGİÇ
Murat AŞCI
Naci KOSTAKOĞLU
Aydın TURAN
Umut TUNCEL
Reşit Doğan KÖSEOĞLU
Akgül ARICI
Ömer ALICI
Bekir Süha PARLAKTAŞ
Fikret ERDEMİR
Nihat ULUOCAK
Doğan ATILGAN
16
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
ANATOMİ
BİYOFİZİK
BİYOİSTATİSTİK
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ
TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ
ÜNVANI
ADI VE SOYADI
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uzman
Uzman
Yrd.Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Birsen ÖZYURT
Ufuk TAŞ
Murat UYSAL
Serkan GÜRGÜL
İlker ETİKAN
Yunus Emre KUYUCU
Osman DEMİR
Hüseyin ASLAN
Fikret GEVREK
Hakan KESİCİ
Zafer İsmail KARACA
Oytun ERBAŞ
Şeyma ÖZSOY
Şemsettin ŞAHİN
Hüseyin ÖZYURT
Ali AKBAŞ
İlknur BÜTÜN
Zeliha Cansel ÖZMEN
Leyla AYDOĞAN
İsmail BENLİ
Hacı Ömer ATEŞ
Nevin KARAKUŞ
Aydın RÜSTEMOĞLU
Serbülent YİĞİT
Gülgün YENİŞEHİRLİ
Yunus BULUT
Umut Safiye ŞAY COŞKUN
İsmail OKAN
Kürşat Volkan ÖZCAN
Rıza ÇITIL
17
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
18
Dönem I Kurulları
Kurul Adı
Kurul Sorumlusu
Kurul
Süresi
AKTS
Kurul Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve
Sınav Tarihleri
I. Kurul - Temel Tıp Eğitimine Giriş
Öğr. Gör.
Kürşat Volkan
ÖZCAN
5 Hafta
6
15 Eylül 2014
16-17 Ekim 2014
II. Kurul: Hücreye Giriş
Prof.Dr.
Hüseyin ASLAN
4 Hafta
7
20 Ekim 2014
13-14 Kasım 2014
III. Kurul: Kalıtımın Moleküler
Temelleri
Doç.Dr.
Hacı Ömer ATEŞ
6 Hafta
8
17 Kasım 2014
25-26 Aralık 2014
IV. Kurul: Dokulara Giriş
Yrd.Doç.Dr.
Fikret GEVREK
7 Hafta
11
29 Aralık 2014
26-27 Şubat 2015
V. Kurul: Alan İçi Seçmeli Dersler
Öğr. Gör.
Kürşat Volkan
ÖZCAN
6 Hafta
8
2 Mart 2015
9- 10 Nisan 2015
VI. Kurul - Morfolojiye Giriş
Yrd.Doç.Dr.
Murat UYSAL
5 Hafta
8
13 Nisan 2015
14-15 Mayıs 2015
Prof. Dr.
Hüseyin ASLAN
4 Hafta
6
18 Mayıs 2015
11-12 Haziran 2015
VII. Kurul: Embriyolojiye Giriş
Dönem Sonu Genel Sınavı
1 Temmuz 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
20 Temmuz 2015
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
19
Dönem II Kurulları
Kurul Sorumlusu
Kurul
Süresi
AKTS
Kurul Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve
Sınav Tarihleri
Prof.Dr.
Birsen ÖZYURT
4 Hafta
7
8 Eylül 2014
2-3 Ekim 2014
Yrd.Doç.Dr.
Ali AKBAŞ
6 Hafta
9
8 Ekim 2014
13-14 Kasım 2014
Doç.Dr.
Gülgün YENİŞEHİRLİ
6 Hafta
8
17 Kasım 2014
IV. Kurul: Merkezi Sinir Sistemi ve
Duyu Organları
Doç.Dr.
Ufuk TAŞ
7 Hafta
12
29 Aralık 2014
26-27 Şubat 2015
V. Kurul: Alan İçi Seçmeli Dersler
Doç.Dr.
Nevin KARAKUŞ
6 Hafta
8
2 Mart 2015
9-10 Nisan 2015
VI. Kurul - Gastrointestinal Sistem,
Endokrin ve Metabolizma
Yrd.Doç.Dr.
Zeliha Cansel
ÖZMEN
5 Hafta
9
13 Nisan 2015
14-15 Mayıs 2015
VII. Kurul: Ürogenital Sistem
Yrd. Doç. Dr.
Oytun ERBAŞ
4 Hafta
7
18 Mayıs 2015
Kurul Adı
I. Kurul - Kas ve Periferik Sinir
Sistemi
II. Kurul: Dolaşım Sistemi
III. Kurul: Solunum Sistemi ve
İmmunoloji
25-26 Aralık 2014
11-12 Haziran 2015
Dönem Sonu Genel Sınavı
2 Temmuz 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı
21 Temmuz 2015
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20
Dönem III Kurulları
Kurul Sorumlusu
Kurul
Süresi
AKTS
Kurul Başlangıç
Tarihi
Kurul Bitiş ve
Sınav Tarihleri
Doç.Dr.
Reşit Doğan
KÖSEOĞLU
8 Hafta
12
8 Eylül 2014
30-31 Ekim 2014
II. Kurul: Solunum ve Dolaşım
Sistemi Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.
Erhan KARAASLAN
5 Hafta
8
3 Kasım 2014
4-5 Aralık 2013
III. Kurul: Ürogenital Sistem,
Endokrin ve Metabolizma
Hastalıkları
Doç.Dr.
Faruk KUTLUTÜRK
5 Hafta
8
8 Aralık 2014
8-9 Ocak 2015
IV. Kurul - Kas-İskelet ve Sinir
Sistemi Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.
Betül ÇEVİK
5 Hafta
8
12 Ocak 2015
26-27 Şubat 2015
V. Kurul: Seçmeli Kurul
Yrd. Doç. Dr.
Samet ÖZER
6 Hafta
8
2 Mart 2015
9-10 Nisan 2015
VI. Kurul - Gastrointestinal (GI)
Sistem Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.
Akgül ARICI
5 Hafta
9
13 Nisan 2015
14-15 Mayıs 2015
VII. Kurul – Halk Sağlığı ve Aile
Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.
Rıza ÇITIL
4 Hafta
7
18 Mayıs 2015
12 Haziran 2015
Kurul Adı
I. Kurul: Genel Patoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları
Dönem Sonu Genel Sınavı
Dönem Sonu Bütünleme
Sınavı
3 Temmuz 2015
22 Temmuz 2015
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem I
21
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
I. Kurul - Temel Tıp Eğitimine Giriş
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
15 Eylül 2014
Sınav Tarihi
16-17 Ekim 2014
Kurul Sorumlusu Öğr.Gör. Kürşat Volkan ÖZCAN
15 Eylül Pazartesi 2014 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
Tanışma
08:30 – 09:15
Tanışma
09:25 – 10:10
Tanışma
10:20 – 11:05
Tanışma
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı (Fakültemizi Tanıyalım)
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı (Fakültemizi Tanıyalım)
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı (Fakültemizi Tanıyalım)
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı (Fakültemizi Tanıyalım)
16:15 – 17:00
16 Eylül 2014 Salı
Hekim-Hasta İlişkileri
08:30 – 09:15
Hekim-Hasta İlişkileri
09:25 – 10:10
Ölçme ve Değerlendirme
10:20 – 11:05
Ölçme ve Değerlendirme
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı (Hastanemizi Tanıyalım)
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı (Hastanemizi Tanıyalım)
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı (Hastanemizi Tanıyalım)
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı (Hastanemizi Tanıyalım)
16:15 – 17:00
17 Eylül 2014 Çarşamba
Deontolojiye Giriş ve Hekim Kimliği
08:30 – 09:15
İnsan ve Biyokimya
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı (Şehrimizi Tanıyalım)
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı (Şehrimizi Tanıyalım)
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı (Üniversitemizi Tanıyalım)
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı (Üniversitemizi Tanıyalım)
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
18 Eylül 2014 Perşembe
Halk Sağlığına Giriş
08:30 – 09:15
Halk Sağlığına Giriş
09:25 – 10:10
Tıp Eğitiminde Öğrenme
10:20 – 11:05
Tıp Eğitiminde Öğrenme
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
PANEL : Neden Tıp Fakültesi?
14:25 – 15:10
İngilizce
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
19 Eylül 2014 Cuma
Tıp Eğitiminin Tarihi
08:30 – 09:15
Tıp Eğitiminin Önemi
09:25 – 10:10
Tıp Etiği İlkeleri
10:20 – 11:05
Tıp Etiği İlkeleri
11:15 – 12:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
22
Anabilim Dalı
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
N.ULUOCAK
N.ULUOCAK
Tıp Tar. ve Deo.
Tıbbi Biyokimya
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
Dekanlık
M.EĞRİ
H.ÖZYURT
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
İ.OKAN
İ.OKAN
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
İ.OKAN
İ.OKAN
R.ÇITIL
R.ÇITIL
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Eylül Pazartesi 2014 Pazartesi (I. Kurul, II. Hafta)
Anatomiye Giriş
08:30 – 09:15
Tıp Eğitiminde Öğrenme
09:25 – 10:10
Tıp Eğitiminde Öğrenme
10:20 – 11:05
Temel Sağlık Hizmetleri
11:15 – 12:00
Atom Yapısı
13:30 – 14:15
Atom Yapısı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
23 Eylül 2014 Salı
Fizyolojiye Giriş
08:30 – 09:15
Sağlığın Tanımı ve Geliştirilmesi
09:25 – 10:10
Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
10:20 – 11:05
Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
11:15 – 12:00
UYG: Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
13:30 – 14:15
UYG: Kütüphane ve Veri Tabanı Kullanımı
14:25 – 15:10
Kimyasal Bağlar ve Moleküler Yapısı
15:20 – 16:05
Kimyasal Bağlar ve Moleküler Yapısı
16:15 – 17:00
24 Eylül 2014 Çarşamba
Tıbbi Histolojiye Giriş
08:30 – 09:15
Araştırma Yöntemleri
09:25 – 10:10
Araştırma Yöntemleri
10:20 – 11:05
Araştırma Yöntemleri
11:15 – 12:00
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
13:30 – 14:15
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
25 Eylül 2014 Perşembe
Biyofiziğe Giriş
08:30 – 09:15
Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
09:25 – 10:10
UYG: Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
10:20 – 11:05
UYG: Tıbbi Veri Tabanları ve Arama Motorları
11:15 – 12:00
Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
13:30 – 14:15
Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
14:25 – 15:10
İngilizce
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
26 Eylül 2014 Cuma
UYG: Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
08:30 – 09:15
UYG: Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
09:25 – 10:10
UYG: Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
10:20 – 11:05
UYG: Biyoelektrik Ölçü ve Gözlem Araçları
11:15 – 12:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
23
Anabilim Dalı
Anatomi
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Halk Sağlığı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
İ.OKAN
İ.OKAN
Y.ÖNDER
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
O.ERBAŞ
Y.ÖNDER
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Hist. ve Emb.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
H.ASLAN
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Biyofizik
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Biyofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
29 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, III. Hafta)
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
08:30 – 09:15
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
09:25 – 10:10
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
10:20 – 11:05
UYG: Toplum Sağlığı Merkezi Gezisi
11:15 – 12:00
Orbitaller ve Kovalent Bağlanma
13:30 – 14:15
Molekül İçi ve Moleküllerarası Bağlar
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
30 Eylül 2014 Salı
Ofis Yazılımları
08:30 – 09:15
Ofis Yazılımları
09:25 – 10:10
UYG: Ofis Yazılımları
10:20 – 11:05
UYG: Ofis Yazılımları
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
PANEL: ‘Patch Adams’ Filmi ve Tartışması
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
1 Ekim 2014 Çarşamba
Bilgisayar Donanımı ve Kullanımı
08:30 – 09:15
UYG: Bilgisayar Donanımı ve Kullanımı
09:25 – 10:10
Yapı İzomerisi ve Organik Adlandırma
10:20 – 11:05
Yapı İzomerisi ve Organik Adlandırma
11:15 – 12:00
Kelime İşlemciler
13:30 – 14:15
Kelime İşlemciler
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
2 Ekim 2014 Perşembe
UYG: Kelime İşlemciler
08:30 – 09:15
UYG: Kelime İşlemciler
09:25 – 10:10
UYG: Kelime İşlemciler
10:20 – 11:05
UYG: Kelime İşlemciler
11:15 – 12:00
Fonksiyonel Gruplar ve Temel Reaksiyonları
13:30 – 14:15
Fonksiyonel Gruplar ve Temel Reaksiyonları
14:25 – 15:10
İngilizce
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
3 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
UYG: Laboratuar Gereçleri
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ
24
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Öğretim Elemanı
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
L.AYDOĞAN
S.GÜRGÜL
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
Y.E.KUYUCU
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
6 Ekim Pazartesi 2014 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
7 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
8 Ekim 2014 Çarşamba
Asitler ve Bazlar
08:30 – 09:15
Asitler ve Bazlar
09:25 – 10:10
Biyolojik Makromoleküller
10:20 – 11:05
Biyolojik Makromoleküller
11:15 – 12:00
Sunum Programları
13:30 – 14:15
Sunum Programları
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
9 Ekim 2014 Perşembe
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
08:30 – 09:15
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
09:25 – 10:10
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
10:20 – 11:05
UYG: Aile Sağlığı Merkezi Gezisi
11:15 – 12:00
Tampon Sistemler
13:30 – 14:15
Tampon Sistemlerin Önemi
14:25 – 15:10
İngilizce
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
10 Ekim 2014 Cuma
Karbonhidratların Temel Yapısı
08:30 – 09:15
Karbonhidratların Temel Yapısı
09:25 – 10:10
Hesap ve Tablo Programları
10:20 – 11:05
Hesap ve Tablo Programları
11:15 – 12:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Türk Dili ve Edebiyatı
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
25
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
13 Ekim Pazartesi 2014 Pazartesi (I. Kurul, V. Hafta)
UYG: Aspirin Sentezi
08:30 – 09:15
UYG: Aspirin Sentezi
09:25 – 10:10
UYG: Aspirin Sentezi
10:20 – 11:05
UYG: Aspirin Sentezi
11:15 – 12:00
Biyoenerjetik
13:30 – 14:15
Termodinaminin temel kavram ve yasaları
14:25 – 15:10
Lipitlerin Temel Yapısı
15:20 – 16:05
Lipitlerin Temel Yapısı
16:15 – 17:00
14 Ekim 2014 Salı
UYG: Sunum Programları
08:30 – 09:15
UYG: Sunum Programları
09:25 – 10:10
UYG: Hesap ve Tablo Programları
10:20 – 11:05
UYG: Hesap ve Tablo Programları
11:15 – 12:00
Gibbs Serbest Enerjisi
13:30 – 14:15
Gibbs Serbest Enerjisi
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
15 Ekim 2014 Çarşamba
UYG: Normal, Molar, Yüzde Çözeltiler
08:30 – 09:15
UYG: Normal, Molar, Yüzde Çözeltiler
09:25 – 10:10
UYG: Asit –Baz ve Tamponlar
10:20 – 11:05
UYG: Asit –Baz ve Tamponlar
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
Seçmeli Ders
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
16 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
17 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
I.KURUL PRATİK SINAVI
I.KURUL TEORİK SINAVI
26
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
L.AYDOĞAN
L.AYDOĞAN
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Biyofizik
Biyofizik
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
II. Kurul – Hücreye Giriş
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
20 Ekim 2014
Sınav Tarihi
13-14 Kasım 2014
Kurul Sorumlusu Prof.Dr. Hüseyin ASLAN
20 Ekim 2014 Pazartesi (II. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Hücrenin Bölümleri
09:25 – 10:10
Hücre Şekilleri ve Büyüklükleri
10:20 – 11:05
Biyoloji Bilimi, Bilimde Nasıl ve Neden Soruları
11:15 – 12:00
Hücrenin Temel Yapısal Özellikleri
13:30 – 14:15
Vücut Sıvıları ve İyonlar
14:25 – 15:10
İyonların Fonksiyonları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15
Prokaryot ve Ökaryot Hücre
09:25 – 10:10
Prokaryot ve Ökaryot Hücre
10:20 – 11:05
Mikroskoplar
11:15 – 12:00
Mikroskoplar
13:30 – 14:15
Hücre İskeleti
14:25 – 15:10
Hücre İskeletinin Fonksiyonu
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Mikroskop Kullanma
09:25 – 10:10
UYG: Mikroskop Kullanma
10:20 – 11:05
UYG: Mikroskop Kullanma
11:15 – 12:00
UYG: Mikroskop Kullanma
13:30 – 14:15
In Vitro Ortamda Hücreler
14:25 – 15:10
In Vitro Ortamda Hücreler
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
23 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
09:25 – 10:10
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
10:20 – 11:05
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
11:15 – 12:00
UYG: Hemoliz Deneyleri ve Osmotik Frajilite
13:30 – 14:15
Virüsler
14:25 – 15:10
Virüsler
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
24 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
09:25 – 10:10
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
10:20 – 11:05
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
11:15 – 12:00
UYG: Tek Hücreli Canlı Örneği
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
27
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
F.GEVREK
F.GEVREK
H.ASLAN
A.RÜSTEMOĞLU
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Ekim 2014 Pazartesi II. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
Hücre Zarı
09:25 – 10:10
Hücrelerarası Bağlantılar
10:20 – 11:05
Hücre Dışı Matriks Proteinleri
11:15 – 12:00
Hücre Dışı Matriks Proteinleri
13:30 – 14:15
Hücre Kavramı ve Organellerin Fonksiyonları
14:25 – 15:10
Hücre Membranında Transport Mekanizmaları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
28 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15
İngilizce
09:25 – 10:10
İngilizce
10:20 – 11:05
İngilizce
11:15 – 12:00
İngilizce
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hücre Morfolojisi
09:25 – 10:10
UYG: Hücre Morfolojisi
10:20 – 11:05
UYG: Hücre Morfolojisi
11:15 – 12:00
UYG: Hücre Morfolojisi
13:30 – 14:15
Homeostasis Kavramı
14:25 – 15:10
Hücreler arası iletişim ve reseptör kavramı
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
31 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Zarlarda Difüzyon ve Osmoz
09:25 – 10:10
Hücre Zarlarında Tanecik Geçişleri
10:20 – 11:05
Hücre Sitoplazması ve Organeller
11:15 – 12:00
Endoplazmik Retikulum
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
28
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Biyofizik
Biyofizik
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
H.ASLAN
H.ASLAN
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
3 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
09:25 – 10:10
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
10:20 – 11:05
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
11:15 – 12:00
UYG: Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Yapıları
13:30 – 14:15
Golgi Aygıtı
14:25 – 15:10
Mitokondri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
4 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
Lizozom, Peroksizom
09:25 – 10:10
Sentrozom, İğ İplikleri
10:20 – 11:05
Pasif Geçişlerin Nicel Tartışması
11:15 – 12:00
Pasif Geçişlerin Nicel Tartışması
13:30 – 14:15
Hücre membranında sinyal iletimi
14:25 – 15:10
İkinci Haberciler
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Lizozom ve Peroksizomun Fonksiyonu
09:25 – 10:10
Çekirdek ve Çekirdekçik
10:20 – 11:05
İyonik Denge ve Nernst Denklemi
11:15 – 12:00
İyonik Denge ve Nernst Denklemi
13:30 – 14:15
Endoplazmik Retikulum ve Ribozomların Fonksiyonu
14:25 – 15:10
Mitokondriyon ve Golgi Kompleksinin Fonksiyonu
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
6 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Çekirdek Dışına RNA ve Protein Transportu
09:25 – 10:10
Çekirdek Dışına RNA ve Protein Transportu
10:20 – 11:05
Difüzyon Potansiyeli
11:15 – 12:00
Goldman-Hodgkin-Katz Denklemi
13:30 – 14:15
Mitokondride Protein Transportu
14:25 – 15:10
Ribozomlar ve Stoplazmik İnklüzyonlar
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
7 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Endoplazmik Retikulumda Protein Transportu
09:25 – 10:10
Endoplazmik Retikulumda Protein Transportu
10:20 – 11:05
Hücre Çekirdeği ve Çekirdekçik
11:15 – 12:00
Hücre Döngüsü
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
29
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
S.YİĞİT
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Hist. ve Emb.
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
N.KARAKUŞ
F.GEVREK
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
09:25 – 10:10
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
10:20 – 11:05
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
11:15 – 12:00
UYG: Membran Potansiyeli, Nernst Potansiyeli Hesabı
13:30 – 14:15
Hücre Döngüsü
14:25 – 15:10
Hücre Siklusu ve Hücre Bölünmesi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hücre Organelleri
09:25 – 10:10
UYG: Hücre Organelleri
10:20 – 11:05
UYG: Hücre Organelleri
11:15 – 12:00
UYG: Hücre Organelleri
13:30 – 14:15
Hücre Bölünmesi
14:25 – 15:10
Hücre Bölünmesi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
10:20 – 11:05
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
11:15 – 12:00
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
13 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
14 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II.KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30
Anabilim Dalı
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
H.ASLAN
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
III. Kurul – Kalıtımın Moleküler Temelleri
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi
17 Kasım 2014
Sınav Tarihi
25-26 Aralık 2014
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Ömer ATEŞ
17 Kasım 2014 Pazartesi (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Genetik Materyalin Yapısı ve DNA’nın Replikasyonu
09:25 – 10:10
Genetik Materyalin Yapısı ve DNA’nın Replikasyonu
10:20 – 11:05
Nükleik Asit Biyokimyası
11:15 – 12:00
Nükleik Asit Biyokimyası
13:30 – 14:15
Biyoistatistiğe Giriş ve Bilimsel Yöntem
14:25 – 15:10
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
Nükleik Asitlerin Yapısı
09:25 – 10:10
Nükleik Asitlerin Fonksiyonları
10:20 – 11:05
RNA’nın Yapısı ve Fonksiyonu
11:15 – 12:00
RNA’nın Yapısı ve Fonksiyonu
13:30 – 14:15
DNA’nın Paketlenmesi
14:25 – 15:10
DNA’nın Paketlenmesi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
09:25 – 10:10
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
10:20 – 11:05
Kromozomlar
11:15 – 12:00
Kromozomlar
13:30 – 14:15
DNA Dizileri ve Gen Yapısı
14:25 – 15:10
DNA Dizileri ve Gen Yapısı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
DNA-RNA Fizyolojisi
09:25 – 10:10
DNA-RNA Fizyolojisi
10:20 – 11:05
Kromozom elde etme yöntemleri
11:15 – 12:00
Mitokondriyal DNA ve Genomu
13:30 – 14:15
Prokaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
14:25 – 15:10
Prokaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
21 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Biyoistatistikte Kullanılan Kavramlar
09:25 – 10:10
Sistematik ve Özel Veri Toplama Yöntemleri
10:20 – 11:05
Ökaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
11:15 – 12:00
Ökaryotlarda Gen İfadesi Düzenlenmesi
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
31
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Öğretim Elemanı
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
24 Kasım 2014 Pazartesi (III. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Mitoz
09:25 – 10:10
UYG: Mitoz
10:20 – 11:05
UYG: Mitoz
11:15 – 12:00
UYG: Mitoz
13:30 – 14:15
Verilerin Sınıflandırılması
14:25 – 15:10
Verilerin Sınıflandırılması
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
09:25 – 10:10
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
10:20 – 11:05
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
11:15 – 12:00
UYG: Kandan DNA İzolasyonu
13:30 – 14:15
Tanımlayıcı İstatistikler
14:25 – 15:10
Tanımlayıcı İstatistikler
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Genetik Şifre ve Transkripsiyon
09:25 – 10:10
Genetik Şifre ve Transkripsiyon
10:20 – 11:05
KBE: Temel İletişim
11:15 – 12:00
KBE: Temel İletişim
13:30 – 14:15
Mutagenler ve Mutasyonlar
14:25 – 15:10
Mutagenler ve Mutasyonlar
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
27 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Translasyon ve Protein Sentezi
09:25 – 10:10
Translasyon ve Protein Sentezi
10:20 – 11:05
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
11:15 – 12:00
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
13:30 – 14:15
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
14:25 – 15:10
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Merkezi Eğilim Ölçütleri
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
28 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
RNA'ların İşlenmesi
09:25 – 10:10
RNA'ların İşlenmesi
10:20 – 11:05
Moleküler Biyokimyada İnovatif Testler
11:15 – 12:00
Moleküler Biyokimyada İnovatif Testler
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
32
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
İ.BENLİ
İ.BENLİ
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
09:25 – 10:10
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
10:20 – 11:05
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
11:15 – 12:00
UYG: İnsan Metafaz Kromozomları
13:30 – 14:15
Bakteriyofajlar ve Transdüksiyon
14:25 – 15:10
Konjugasyon ve Transformasyon
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
2 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
DNA Tamir Mekanizmaları
09:25 – 10:10
DNA Tamir Mekanizmaları
10:20 – 11:05
DNA’nın Klonlanması ve DNA Kitaplığı
11:15 – 12:00
DNA’nın Klonlanması ve DNA Kitaplığı
13:30 – 14:15
PANEL: İnsan Genom Projesinden Öğrendiklerimiz
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
3 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Mendel Kuralları
09:25 – 10:10
Mendel Kuralları
10:20 – 11:05
KBE: Vital Bulguların Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
KBE: Vital Bulguların Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
14:25 – 15:10
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
4 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Tek Gene Bağlı Kalıtım
09:25 – 10:10
Tek Gene Bağlı Kalıtım
10:20 – 11:05
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
11:15 – 12:00
Serilerde ve Frekans Dağılımlarında Dağılım Ölçütleri
13:30 – 14:15
Cinsiyete Bağlı Kalıtım
14:25 – 15:10
Genomik İmprinting
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
5 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
10:20 – 11:05
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
11:15 – 12:00
UYG: Moleküler Biyokimya Laboratuarı
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
33
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Biyoistatistik
Biyoistatistik
S.YİĞİT
S.YİĞİT
S.DOĞRU
S.DOĞRU
O.DEMİR
O.DEMİR
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
O.DEMİR
O.DEMİR
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Maternal Kalıtım
09:25 – 10:10
Maternal Kalıtım
10:20 – 11:05
Tablo ve Grafik Düzenleme
11:15 – 12:00
Tablo ve Grafik Düzenleme
13:30 – 14:15
Tablo ve Grafik Düzenleme
14:25 – 15:10
Olasılık
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
Olasılık
09:25 – 10:10
Kuramsal Dağılışlar
10:20 – 11:05
Kromozom Mutasyonları
11:15 – 12:00
Kromozom Mutasyonları
13:30 – 14:15
Kromozom Mutasyonları
14:25 – 15:10
Kromozom Mutasyonları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Genler Arası Etkileşim, Çoklu Allelizm
09:25 – 10:10
Genler Arası Etkileşim, Çoklu Allelizm
10:20 – 11:05
Kuramsal Dağılışlar
11:15 – 12:00
Kuramsal Dağılışlar
13:30 – 14:15
Multifaktöriyel Kalıtım ve Pleitropi
14:25 – 15:10
Multifaktöriyel Kalıtım ve Pleitropi
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
11 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
09:25 – 10:10
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
10:20 – 11:05
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
11:15 – 12:00
Örnekleme ve Örnek Hacminin Hesaplanması
13:30 – 14:15
Genetik Etkenleri İnceleme Yöntemleri
14:25 – 15:10
Genetik Etkenleri İnceleme Yöntemleri
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
12 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Canlıların Genetik Farklılaşması
09:25 – 10:10
Canlıların Genetik Farklılaşması
10:20 – 11:05
Kanser Genetiği
11:15 – 12:00
Kanser Genetiği
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
34
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Öğretim Elemanı
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
O.DEMİR
O.DEMİR
O.DEMİR
O.DEMİR
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
O.DEMİR
O.DEMİR
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
O.DEMİR
O.DEMİR
S.YİĞİT
S.YİĞİT
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
S.YİĞİT
S.YİĞİT
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
15 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
Deney Hayvanları
09:25 – 10:10
Deney Hayvanları
10:20 – 11:05
Posttranslasyonel Modifikasyon ve Özelleşmiş Ürünler
11:15 – 12:00
Posttranslasyonel Modifikasyon ve Özelleşmiş Ürünler
13:30 – 14:15
Kök Hücre
14:25 – 15:10
Kök Hücre
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Deney Hayvanları
09:25 – 10:10
UYG: Deney Hayvanları
10:20 – 11:05
UYG: Deney Hayvanları
11:15 – 12:00
UYG: Deney Hayvanları
13:30 – 14:15
Örnekleme Yöntemleri
14:25 – 15:10
Örnekleme Yöntemleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Örnekleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Örnekleme Yöntemleri
10:20 – 11:05
Epigenetik
11:15 – 12:00
Epigenetik
13:30 – 14:15
Apopitozis ve otofaji
14:25 – 15:10
Apopitozis ve otofaji
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
18 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
09:25 – 10:10
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
10:20 – 11:05
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
11:15 – 12:00
UYG: Dokudan DNA İzolasyonu
13:30 – 14:15
Otozomal ve Cinsiyet Düzensizlikleri
14:25 – 15:10
Otozomal ve Cinsiyet Düzensizlikleri
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
19 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Populasyon Genetiği
09:25 – 10:10
Populasyon Genetiği
10:20 – 11:05
KBE: Kan Alma
11:15 – 12:00
KBE: Kan Alma
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
35
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Öğretim Elemanı
S.YİĞİT
S.YİĞİT
İ.BENLİ
İ.BENLİ
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
N.KARAKUŞ
N.KARAKUŞ
S.ARICI
S.ARICI
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: DNA Elektroforezi
09:25 – 10:10
UYG: DNA Elektroforezi
10:20 – 11:05
UYG: DNA Elektroforezi
11:15 – 12:00
UYG: DNA Elektroforezi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Karyotip Analizi
09:25 – 10:10
UYG: Karyotip Analizi
10:20 – 11:05
UYG: Karyotip Analizi
11:15 – 12:00
UYG: Karyotip Analizi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
25 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
26 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
36
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
IV. Kurul – Dokulara Giriş
Süresi
7 Hafta
Başlangıç Tarihi
29 Aralık 2014
Sınav Tarihi
26-27 Şubat 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Fikret GEVREK
29 Aralık 2014 Pazartesi (IV. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Terminoloji
09:25 – 10:10
Hareketler, Eksenler, Planlar
10:20 – 11:05
Bazal Lamina
11:15 – 12:00
Bazal Membran
13:30 – 14:15
Epitel Dokusu ve Tipleri
14:25 – 15:10
Epitel Dokusu ve Tipleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
30 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
Üst Ekstremite Kemikleri (Scapula, Clavicula)
09:25 – 10:10
Üst Ekstremite Kemikleri (Humerus, Radius)
10:20 – 11:05
Örtü Epiteli
11:15 – 12:00
Örtü Epiteli
13:30 – 14:15
Aminoasitlerin Yapısı
14:25 – 15:10
Aminoasitlerin Sınıflandırılması ve Tepkimeleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
31 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Örtü Epiteli
09:25 – 10:10
UYG: Örtü Epiteli
10:20 – 11:05
UYG: Örtü Epiteli
11:15 – 12:00
UYG: Örtü Epiteli
13:30 – 14:15
Üst Ekstremite Kemikleri (Ulna, Ossa Manus)
14:25 – 15:10
Alt Ekstremite Kemikleri (Os Coxae)
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
1 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
YILBAŞI TATİLİ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
2 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Scapula, Clavicula)
09:25 – 10:10
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Humerus, Radius)
10:20 – 11:05
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Ulna, Ossa Manus)
11:15 – 12:00
UYG: Üst Ekstremite Kemikleri (Ulna, Ossa Manus)
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
37
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
H.ASLAN
H.ASLAN
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÖZYURT
U.TAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
5 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG:Os Coxae
09:25 – 10:10
UYG:Os Coxae
10:20 – 11:05
UYG:Os Coxae
11:15 – 12:00
UYG:Os Coxae
13:30 – 14:15
Salgı Epiteli
14:25 – 15:10
Salgı Epiteli
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
6 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Salgı Epiteli
09:25 – 10:10
UYG: Salgı Epiteli
10:20 – 11:05
UYG: Salgı Epiteli
11:15 – 12:00
UYG: Salgı Epiteli
13:30 – 14:15
Oksijen Bağlayan Proteinler
14:25 – 15:10
Hemoglobin Oksijen İlişkisi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
7 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Bağ ve Destek Dokular
09:25 – 10:10
Bağ ve Destek Dokular
10:20 – 11:05
Alt Ekstremite Kemikleri (Femur,Patella,Ossa Cruris)
11:15 – 12:00
Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Pedis)
13:30 – 14:15
Proteinlerin Sınıflandırılması
14:25 – 15:10
Proteinlerin Yapı-Fonksiyon ilişkisi
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
8 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
09:25 – 10:10
Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
10:20 – 11:05
Bağ Dokusunun Hücreleri
11:15 – 12:00
Bağ Dokusu Hücreler Arası Bileşenleri
13:30 – 14:15
Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırması
14:25 – 15:10
Enzimlerin Yapısı ve Sınıflandırması
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
9 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Alt ekstremite Kemikleri
09:25 – 10:10
UYG: Alt ekstremite Kemikleri
10:20 – 11:05
UYG: Femur, Patella, Ossa Cruris
11:15 – 12:00
UYG: Ossa Pedis
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
38
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
F.GEVREK
F.GEVREK
U.TAŞ
U.TAŞ
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
M.UYSAL
M.UYSAL
F.GEVREK
F.GEVREK
İ.BENLİ
İ.BENLİ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
12 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul,III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
09:25 – 10:10
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
10:20 – 11:05
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
11:15 – 12:00
UYG: Bağ Dokusu Hücreleri ve Lifleri
13:30 – 14:15
Enzim Kinetiği
14:25 – 15:10
Enzim Kinetiği
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
09:25 – 10:10
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
10:20 – 11:05
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
11:15 – 12:00
UYG: Columna Vertebralis, Costalar, Sternum
13:30 – 14:15
Embriyonel ve Müköz Bağ Dokusu
14:25 – 15:10
Sıkı ve Gevşek Bağ Doku
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
09:25 – 10:10
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
10:20 – 11:05
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
11:15 – 12:00
UYG: Aminoasitler ve Proteinler
13:30 – 14:15
Elastik Bağ Dokusu
14:25 – 15:10
Retiküler Bağ Dokusu
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
15 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Bağ Dokusu Türleri
09:25 – 10:10
UYG: Bağ Dokusu Türleri
10:20 – 11:05
UYG: Bağ Dokusu Türleri
11:15 – 12:00
UYG: Bağ Dokusu Türleri
13:30 – 14:15
Beyaz ve Kahverengi Yağ Dokusu
14:25 – 15:10
Beyaz ve Kahverengi Yağ Dokusu
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
16 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Eklemler Hakkında Genel Bilgiler
09:25 – 10:10
Üst Ekstremite Eklemleri
10:20 – 11:05
Kıkırdak Dokusu
11:15 – 12:00
Kıkırdak Dokusu Hücreleri ve Hücrelerarası Bileşenler
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
39
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
19 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Enzimatik Aktivitenin Düzenlenmesi
09:25 – 10:10
Enzimatik Aktivitenin Düzenlenmesi
10:20 – 11:05
Kıkırdak Dokusu Türleri
11:15 – 12:00
Kıkırdak Dokusunun Büyümesi
13:30 – 14:15
Üst Ekstremite Eklemleri
14:25 – 15:10
Üst Ekstremite Eklemleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
20 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
09:25 – 10:10
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
10:20 – 11:05
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
11:15 – 12:00
UYG: Üst Ekstremite Eklemleri
13:30 – 14:15
Kemik Dokusu Hücreleri
14:25 – 15:10
Kemik Dokusu Türleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Kıkırdak Dokusu
09:25 – 10:10
UYG: Kıkırdak Dokusu
10:20 – 11:05
UYG: Kıkırdak Dokusu
11:15 – 12:00
UYG: Kıkırdak Dokusu
13:30 – 14:15
Ossifikasyon
14:25 – 15:10
Kemik Dokusu Hücrelerarası Bileşenler
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
22 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Kemik Dokusu
09:25 – 10:10
UYG: Kemik Dokusu
10:20 – 11:05
UYG: Kemik Dokusu
11:15 – 12:00
UYG: Kemik Dokusu
13:30 – 14:15
KBE: Bilgiye Ulaşma
14:25 – 15:10
KBE: Bilgiye Ulaşma
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
23 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Enzimler
09:25 – 10:10
UYG: Enzimler
10:20 – 11:05
UYG: Enzimler
11:15 – 12:00
UYG: Enzimler
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
40
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
F.GEVREK
F.GEVREK
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
Alt Ekstremite Eklemleri
09:25 – 10:10
Alt Ekstremite Eklemleri
10:20 – 11:05
Karbonhidratların Sınıflandırılması
11:15 – 12:00
Karbonhidratların Yapı ve Özellikleri
13:30 – 14:15
Alt Ekstremite Eklemleri
14:25 – 15:10
Alt Ekstremite Eklemleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15
Vücudumuzdaki Temel Karbonhidratlar
09:25 – 10:10
Vücudumuzdaki Temel Karbonhidratlar
10:20 – 11:05
Yağ Asitleri
11:15 – 12:00
Yağ Asitleri
13:30 – 14:15
PANEL: Sigaranın İnsan Sağlığına Etkileri
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
09:25 – 10:10
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
10:20 – 11:05
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
11:15 – 12:00
UYG: Alt Ekstremite Eklemleri
13:30 – 14:15
Lipitlerin Sınıflandırılması
14:25 – 15:10
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
12 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Kolesterol
09:25 – 10:10
Safra Asitleri
10:20 – 11:05
Lipoproteinler ve Sınıflandırılması
11:15 – 12:00
Lipoproteinler ile İlgili Güncel Yaklaşımlar
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
13 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Yağda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
09:25 – 10:10
Yağda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
10:20 – 11:05
Columna Vertebralis, Costalar ve Sternum Eklemleri
11:15 – 12:00
Columna Vertebralis, Costalar ve Sternum Eklemleri
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
41
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
M.UYSAL
M.UYSAL
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
U.TAŞ
U.TAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
T.AKTAŞ
T.AKTAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
U.TAŞ
U.TAŞ
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Columna Vertebralis Eklemleri
09:25 – 10:10
UYG: Costalar
10:20 – 11:05
UYG: Sternum Eklemleri
11:15 – 12:00
UYG: Columna Vertebralis Eklemleri
13:30 – 14:15
Biyoinformatik
14:25 – 15:10
Biyoinformatik ve Tıbbi Biyokimya
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Karbonhidratlar
09:25 – 10:10
UYG: Karbonhidratlar
10:20 – 11:05
UYG: Karbonhidratlar
11:15 – 12:00
UYG: Karbonhidratlar
13:30 – 14:15
Suda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
14:25 – 15:10
Suda Çözünen Vitaminlerin Biyokimyası
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
09:25 – 10:10
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
10:20 – 11:05
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
11:15 – 12:00
UYG: Kolesterol ve Safra Asitleri Tayini
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
19 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
09:25 – 10:10
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
10:20 – 11:05
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
11:15 – 12:00
UYG: Vitamin Düzeyi Ölçümü
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
20 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15
KBE: Hastaya Yaklaşım
09:25 – 10:10
KBE: Hastaya Yaklaşım
10:20 – 11:05
KBE: Hastaya Yaklaşım
11:15 – 12:00
KBE: Hastaya Yaklaşım
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
42
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.BENLİ
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul,VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
10:20 – 11:05
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
11:15 – 12:00
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
13:30 – 14:15
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
14:25 – 15:10
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
15:20 – 16:05
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
24 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
26 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
27 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
43
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
V. Kurul – Alan İçi Seçmeli Dersler
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi
2 Mart 2015
Sınav Tarihi
9- 10 Nisan 2015
Kurul Sorumlusu Öğr.Gör. Kürşat Volkan ÖZCAN
Pazartesi
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
44
Öğretim Elemanı
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul – Morfolojiye Giriş
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
13 Nisan 2015
Sınav Tarihi
14-15 Mayıs 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Murat UYSAL
13 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul,I. Hafta)
08:30 – 09:15
Kafa Kemikleri: Neurocranium
09:25 – 10:10
Kafa Kemikleri: Neurocranium
10:20 – 11:05
Kas Dokusu
11:15 – 12:00
Kas Dokusu Türleri
13:30 – 14:15
Kas Tipleri ve Fonksiyonları
14:25 – 15:10
Nöromuskuler Bileşke, Özellikleri ve Motor Ünite Kavramı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15
Kafa Kemikleri: Neurocranium
09:25 – 10:10
Kafa Kemikleri: Neurocranium
10:20 – 11:05
İskelet Kası
11:15 – 12:00
İskelet Kası
13:30 – 14:15
İskelet Kasında Kontraksiyonun Temelleri
14:25 – 15:10
İskelet Kasında Sumasyon, Tetani ve Treppe Kavramları
15:20 – 16:05
İskelet Kasındaki Duyu Organları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
15 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Kurbağa İskelet Kasında Deneyler (Sumasyon, tetani ve treppe)
09:25 – 10:10
UYG: Kurbağa İskelet Kasında Deneyler (Sumasyon, tetani ve treppe)
10:20 – 11:05
UYG: Kurbağa İskelet Kasında Deneyler (Sumasyon, tetani ve treppe)
11:15 – 12:00
UYG: Kurbağa İskelet Kasında Deneyler (Sumasyon, tetani ve treppe)
13:30 – 14:15
Düz Kas
14:25 – 15:10
Düz Kas
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
16 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Kalp Kası
09:25 – 10:10
Kalp Kası
10:20 – 11:05
Düz Kasın Fizyolojik Özellikleri
11:15 – 12:00
Düz Kasta Kontraksiyonun Moleküler Temelleri
13:30 – 14:15
Biyopotansiyel Kavramı
14:25 – 15:10
Elektromiyografi
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
17 Nisan 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: İnsanda İskelet Kasına Ait Refleksler
09:25 – 10:10
UYG: İnsanda İskelet Kasına Ait Refleksler
10:20 – 11:05
UYG: Kurbağada spinal şok, striknin ve kürar deneyleri
11:15 – 12:00
UYG: Kurbağada spinal şok, striknin ve kürar deneyleri
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
45
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul,II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Kas Dokusu
09:25 – 10:10
UYG: Kas Dokusu
10:20 – 11:05
UYG: Kas Dokusu
11:15 – 12:00
UYG: Kas Dokusu
13:30 – 14:15
Kafa Kemikleri:Viscerocranium
14:25 – 15:10
Kafa Kemikleri:Viscerocranium
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
09:25 – 10:10
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
10:20 – 11:05
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
11:15 – 12:00
UYG: Kafa Kemikleri: Neurocranium
13:30 – 14:15
PANEL : Tıp Eğitiminde İnovatif Yaklaşımlar
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
09:25 – 10:10
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
10:20 – 11:05
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
11:15 – 12:00
UYG: Kafa Kemikleri: Viscerocranium
13:30 – 14:15
Sinir Hücresi
14:25 – 15:10
Sinir Dokusu Destek Hücreleri
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
23 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Nisan 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Sinir Dokusu
09:25 – 10:10
Sinir Dokusu
10:20 – 11:05
Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli
11:15 – 12:00
Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
46
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.UYSAL
M.UYSAL
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul,III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Sinir Dokusu
09:25 – 10:10
UYG: Sinir Dokusu
10:20 – 11:05
UYG: Sinir Dokusu
11:15 – 12:00
UYG: Sinir Dokusu
13:30 – 14:15
Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli
14:25 – 15:10
Aktif Zar İletkenliği ve Aksiyon Potansiyeli
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
28 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15
İstirahat membran Potansiyeli
09:25 – 10:10
Nöron Kavramı
10:20 – 11:05
Temporomandibular eklem
11:15 – 12:00
Temporomandibular eklem
13:30 – 14:15
Voltaj-Bağımlı İyon Kanalları
14:25 – 15:10
Voltaj-Bağımlı İyon Kanalları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
29 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kafa İskeletinin Bütünü
09:25 – 10:10
Kafa İskeletinin Bütünü
10:20 – 11:05
Sinir tipleri ve Fonksiyonları
11:15 – 12:00
Nörotrofinler
13:30 – 14:15
PANEL : Tıp Eğitiminde İnovatif Yaklaşımlar
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
30 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: EMG Kaydı Alma
09:25 – 10:10
UYG: EMG Kaydı Alma
10:20 – 11:05
UYG: EMG Kaydı Alma
11:15 – 12:00
UYG: EMG Kaydı Alma
13:30 – 14:15
Glia ve Nöron İlişkisi
14:25 – 15:10
Sinaptik İleti
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
1 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
47
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
U.TAŞ
U.TAŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
K.V.ÖZCAN
K.V.ÖZCAN
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
4 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG:Temporomandibular eklem
09:25 – 10:10
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
10:20 – 11:05
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
11:15 – 12:00
UYG: Kafa İskeletinin Bütünü
13:30 – 14:15
Bileşik Aksiyon Potansiyeli
14:25 – 15:10
Bileşik Aksiyon Potansiyeli
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
Uyarılabilir Dokular ve Aksiyon Potansiyeli
09:25 – 10:10
Eksitasyon ve Sinir İleti Hızı
10:20 – 11:05
Orbita ve Cavitas Nasi
11:15 – 12:00
Cranium’daki önemli fossa’lar
13:30 – 14:15
Nörotransmitter kavramı ve nörotransmitterler
14:25 – 15:10
Nöromodülatörler
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
6 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Aksiyon Potansiyelinin Yazdırılması
09:25 – 10:10
UYG: Aksiyon Potansiyelinin Yazdırılması
10:20 – 11:05
UYG: Aksiyon Potansiyelinin Yazdırılması
11:15 – 12:00
UYG: Aksiyon Potansiyelinin Yazdırılması
13:30 – 14:15
Sinaptik İletim
14:25 – 15:10
Sinaptik İletim
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
7 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Orbita ve Cavitas Nasi
09:25 – 10:10
UYG: Orbita ve Cavitas Nasi
10:20 – 11:05
UYG: Cranium’daki önemli fossa’lar
11:15 – 12:00
UYG: Cranium’daki önemli fossa’lar
13:30 – 14:15
Eser Elementlerin Fizyolojik İşlevi
14:25 – 15:10
Vitaminlerin Fizyolojik İşlevi
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
8 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
09:25 – 10:10
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
10:20 – 11:05
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
11:15 – 12:00
UYG: Sinir- Kas Preparatı ve Kas Aks. Pot.
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
48
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
M.UYSAL
M.UYSAL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
09:25 – 10:10
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
10:20 – 11:05
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
11:15 – 12:00
UYG: Sinir Aks. Pot. Kayıt Teknikleri
13:30 – 14:15
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
14:25 – 15:10
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
15:20 – 16:05
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Genel Anatomi Laboratuarı
12 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
09:25 – 10:10
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
10:20 – 11:05
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
11:15 – 12:00
UYG: Genel Histoloji Laboratuarı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
14 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
49
Anabilim Dalı
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VII. Kurul – Embriyolojiye Giriş
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi
18 Mayıs 2015
Sınav Tarihi
11-12 Haziran 2015
Kurul Sorumlusu Prof. Dr. Hüseyin ASLAN
18 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
İnsan Embriyolojisine Giriş
09:25 – 10:10
İnsan Embriyolojisine Giriş
10:20 – 11:05
Tıp Tarihinin Önemi ve Amacı
11:15 – 12:00
İlkçağ Uygarlıklarında Tıp
13:30 – 14:15
Biyolojik Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri
14:25 – 15:10
Biyolojik Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Hipokratik Tıp
09:25 – 10:10
Ortaçağ ve İslam Tıbbı
10:20 – 11:05
Spermatogenez
11:15 – 12:00
Spermatogenez
13:30 – 14:15
Glikoliz
14:25 – 15:10
Glikoliz
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Pentoz Fosfat Yolu
09:25 – 10:10
Pentoz Fosfat Yolu
10:20 – 11:05
Merkezi Sinir Sistemi ve Davranış İlişkisi
11:15 – 12:00
Merkezi Sinir Sistemi ve Davranış İlişkisi
13:30 – 14:15
Oogenez
14:25 – 15:10
Oogenez
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
22 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Rönesans Döneminden 20 yy Çağdaş Döneme Kadar Tıp
09:25 – 10:10
Çatışma ve Kaygı
10:20 – 11:05
Genital Siklus
11:15 – 12:00
Genital Siklus
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
50
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
F.GEVREK
F.GEVREK
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
R.ÇITIL
İ.OKAN
H.ASLAN
H.ASLAN
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Davranış Bil.
Davranış Bil.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
H.BOZKURT
H.BOZKURT
H.ASLAN
H.ASLAN
Tıp Tar. ve Deo.
Davranış Bil.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
İ.OKAN
H.BOZKURT
F.GEVREK
F.GEVREK
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
25 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15
Genital Siklus
09:25 – 10:10
Genital Siklus
10:20 – 11:05
Dikkat ve Algı
11:15 – 12:00
Dikkat ve Algı
13:30 – 14:15
TCA Döngüsü
14:25 – 15:10
TCA Döngüsü
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
Fertilizasyon
09:25 – 10:10
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
10:20 – 11:05
Biyoenerjetik Biyokimyası
11:15 – 12:00
Oksidatif Fosforilasyon ve ATP Sentezi
13:30 – 14:15
İlk Yardım; Ne Zaman ve Nasıl?
14:25 – 15:10
İlk Yardım; Ne Zaman ve Nasıl?
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
27 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Glikoneogenez
09:25 – 10:10
Glikoneogenez
10:20 – 11:05
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
11:15 – 12:00
Embriyo Gelişiminin 1. Haftası
13:30 – 14:15
Türk Tıp Tarihi
14:25 – 15:10
Türk Tıp Tarihi
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
28 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
09:25 – 10:10
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
10:20 – 11:05
Glikoz Dışı Karbonhidratların Metabolizması
11:15 – 12:00
Glikoz Dışı Karbonhidratların Metabolizması
13:30 – 14:15
Embriyo Gelişiminin 2. Haftası
14:25 – 15:10
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
29 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
09:25 – 10:10
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
10:20 – 11:05
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
11:15 – 12:00
UYG: Vücut sıvılarında Karbonhidrat Saptanması
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
51
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Davranış Bil.
Davranış Bil.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
F.GEVREK
F.GEVREK
E.SONGUR
E.SONGUR
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Acil Tıp
Acil Tıp
F.GEVREK
H.ASLAN
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
S.KARAMAN
S.KARAMAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
H.ASLAN
H.ASLAN
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
H.ASLAN
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
H.ASLAN
H.ASLAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15
Türev Karbonhidratların Metabolizması
09:25 – 10:10
Türev Karbonhidratların Metabolizması
10:20 – 11:05
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
11:15 – 12:00
Embriyo Gelişiminin 3. Haftası
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
2 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15
Glikojen Sentezi
09:25 – 10:10
Glikojen Yıkımı
10:20 – 11:05
Yaşlanma Fizyolojisi
11:15 – 12:00
Toplumsal Psikoloji
13:30 – 14:15
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
14:25 – 15:10
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
15:20 – 16:05
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
16:15 – 17:00
UYG: Tıp Tarihi Gezisi
3 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Embriyo gelişiminin 4.-8. haftaları
09:25 – 10:10
Embriyo gelişiminin 4.-8. haftaları
10:20 – 11:05
Embriyo gelişiminin 4.-8. haftaları
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
4 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
09:25 – 10:10
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
10:20 – 11:05
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
11:15 – 12:00
UYG: Oral Glukoz Tolerans Testi
13:30 – 14:15
Fetal Dönem
14:25 – 15:10
Fetal Dönem
15:20 – 16:05
İngilizce
16:15 – 17:00
İngilizce
5 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Embriyo Dışı Oluşumlar
09:25 – 10:10
Embriyo Dışı Oluşumlar
10:20 – 11:05
Benliğin Savunma Düzenekleri
11:15 – 12:00
Stres ve Ruh Sağlığı
13:30 – 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
14:25 – 15:10
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
15:20 – 16:05
Türk Dili ve Edebiyatı
16:15 – 17:00
Türk Dili ve Edebiyatı
52
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
H.ASLAN
H.ASLAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Davranış Bil.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
O.ERBAŞ
E.SONGUR
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
R.ÇITIL/Y.ÖNDER
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
H.ASLAN
H.ASLAN
H.ASLAN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Davranış Bil.
Davranış Bil.
F.GEVREK
F.GEVREK
M.YILDIZ
M.YILDIZ
DÖNEM I
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Çoğul Gebelikler
09:25 – 10:10
Çoğul Gebelikler
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05
Seçmeli ders
16:15 – 17:00
Seçmeli ders
11 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
12 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
53
Öğretim Elemanı
F.GEVREK
F.GEVREK
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem II
54
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
I. Kurul - Kas ve Periferik Sinir Sistemi
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi 8 Eylül 2014
Sınav Tarihi
2-3 Ekim 2014
Kurul Sorumlusu Prof.Dr. Birsen ÖZYURT
8 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Yüzeyel Sırt Kasları
09:25 – 10:10
Omuz ve Kol Kasları
10:20 – 11:05
Kas Dokusu Biyokimyası
11:15 – 12:00
Kas Hasarını Gösteren Güncel Testler
13:30 – 14:15
Hipotez Kavramı
14:25 – 15:10
Hipotez Testlerine Giriş
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15
Kol Kasları
09:25 – 10:10
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
10:20 – 11:05
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
11:15 – 12:00
Ki Kare Bağımsızlık ve Türdeşlik Testleri
13:30 – 14:15
Aksilla Anatomisi
14:25 – 15:10
Pleksus Brakialis
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Omuz Anatomisi
09:25 – 10:10
UYG: Omuz Anatomisi
10:20 – 11:05
UYG: Yüzeyel Sırt Kasları Anatomisi
11:15 – 12:00
UYG: Yüzeyel Sırt Kasları Anatomisi
13:30 – 14:15
Ön Kolun Ön Bölgesi
14:25 – 15:10
Fossa Kubiti
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
11 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Ön Kolun Arka Bölgesi
09:25 – 10:10
El anatomisi
10:20 – 11:05
El Anatomisi
11:15 – 12:00
İki Örneklem Hipotez Testleri
13:30 – 14:15
Tek Örneklem Hipotez Testleri
14:25 – 15:10
Tek Örneklem Hipotez Testleri
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Ön Kolun Ön Bölgesi
09:25 – 10:10
UYG: Ön Kolun Ön Bölgesi
10:20 – 11:05
UYG: Ön Kolun Arka Bölgesi
11:15 – 12:00
UYG: Ön Kolun Arka Bölgesi
13:30 – 14:15
Üst Ekstremite Klinik Anatomisi
14:25 – 15:10
Üst Ekstremite Klinik Anatomisi
15:20 – 16:05
Bağımsız İki Örneklem Hipotez Testleri
16:15 – 17:00
Bağımsız İki Örneklem Hipotez Testleri
55
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
B.ÖZYURT
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
U.TAŞ
U.TAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
U.TAŞ
M.UYSAL
M.UYSAL
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TAŞ
U.TAŞ
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
15 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: El Anatomisi
09:25 – 10:10 UYG: El Anatomisi
10:20 – 11:05 UYG: El Anatomisi
11:15 – 12:00 UYG: El Anatomisi
13:30 – 14:15 İskelet Kasında İletim
14:25 – 15:10 İskelet Kasında Kasılma
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 Gluteal Bölge
09:25 – 10:10 Pleksus Lumbosakralis
10:20 – 11:05 Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testleri
11:15 – 12:00 Bağımlı İki Örneklem Hipotez Testleri
13:30 – 14:15 k Örneklem Hipotez Testleri
14:25 – 15:10 EMG’ nin Temel İlkeleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: EMG Kayıtları
09:25 – 10:10 UYG: EMG Kayıtları
10:20 – 11:05 UYG: EMG Kayıtları
11:15 – 12:00 UYG: EMG Kayıtları
13:30 – 14:15 Uyluğun Anteromedial Bölgeleri ve Trigonum Femorale
14:25 – 15:10 Uyluğun Posterolateral Böl, Kanalis Adduktorius, Fossa Poplitea
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
18 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Gluteal Bölge
09:25 – 10:10 UYG: Gluteal Bölge
10:20 – 11:05 UYG: Gluteal Bölge
11:15 – 12:00 UYG: Gluteal Bölge
13:30 – 14:15
PANEL: Tıp Fakültesinde Öğrenci Olmak
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Bacak Anterolateral Bölgeleri
09:25 – 10:10 Bacak Posteromedial Bölgeleri
10:20 – 11:05 Düz Kas Biyofiziği
11:15 – 12:00 Düz Kas Biyofiziği
13:30 – 14:15 UYG: Uyluğun Ön ve Medial Bölgeleri
14:25 – 15:10 UYG: Uyluğun Arka ve Lateral Bölgeleri, Fossa Poplitea
15:20 – 16:05 UYG: Bacak Anatomisi : Anterolateral Bölgeler
16:15 – 17:00 UYG: Bacak Anatomisi : Posterolateral Bölgeler
56
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyofizik
M.UYSAL
M.UYSAL
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
S.GÜRGÜL
Biyofizik/Fizyoloji
Biyofizik/Fizyoloji
Biyofizik/Fizyoloji
Biyofizik/Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TAŞ
U.TAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
M.UYSAL
M.UYSAL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, III Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Düz Kas Aksiyon Potansiyeli Kaydı
09:25 – 10:10 UYG: Düz Kas Aksiyon Potansiyeli Kaydı
10:20 – 11:05 UYG: Düz Kas Kasılmasının Kaydı
11:15 – 12:00 UYG: Düz Kas Kasılmasının Kaydı
13:30 – 14:15 Ayak Anatomisi
14:25 – 15:10 Ayak Anatomisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 Bağımsız k Örneklem Hipotez Testleri
09:25 – 10:10 Bağımsız k Örneklem Hipotez Testleri
10:20 – 11:05 Alt Ekstremite Klinik Anatomisi
11:15 – 12:00 Alt Ekstremite Klinik Anatomisí
13:30 – 14:15 Bağımlı k Örneklem Hipotez Testleri
14:25 – 15:10 Bağımlı k Örneklem Hipotez Testleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Ayak anatomisi
09:25 – 10:10 UYG: Ayak anatomisi
10:20 – 11:05 UYG: Ayak anatomisi
11:15 – 12:00 UYG: Ayak anatomisi
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
25 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Kas Dokusu Belirteçleri
09:25 – 10:10 UYG: Kas Dokusu Belirteçleri
10:20 – 11:05 UYG: Spektrofotometrik Ölçümler
11:15 – 12:00 UYG: Spektrofotometrik Ölçümler
13:30 – 14:15 Korelasyon ve Regresyon Analizi
14:25 – 15:10 Yüz Kasları, Çiğneme Kasları ve Skalp
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Korelasyon ve Regresyon Analizi
09:25 – 10:10 Korelasyon ve Regresyon Analizi
10:20 – 11:05 Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
11:15 – 12:00 Derin Sırt Kasları ve Subok. Bölge
13:30 – 14:15 UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
14:25 – 15:10 UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
15:20 – 16:05 UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
16:15 – 17:00 UYG: Yüz Anatomisi ve Skalp
57
Anabilim Dalı
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
M.UYSAL
M.UYSAL
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Biyoistatistik
Biyoistatistik
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
O.DEMİR
O.DEMİR
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.DEMİR
M.UYSAL
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
O.DEMİR
O.DEMİR
M.UYSAL
M.UYSAL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
29 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
09:25 – 10:10 UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
10:20 – 11:05 UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
11:15 – 12:00 UYG: Boyun Ön ve Yan Bölgeleri
13:30 – 14:15 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
14:25 – 15:10 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
15:20 – 16:05 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
16:15 – 17:00 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
30 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
1 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
2 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
I.KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
3 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
I.KURUL TEORİK SINAVI
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
58
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
II. Kurul - Dolaşım Sistemi
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi 8 Ekim 2014
Sınav Tarihi
13-14 Kasım 2014
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Ali AKBAŞ
6 Ekim 2014 Pazartesi (II. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI III.GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
7 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI IV.GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
8 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kalp Anatomisi
09:25 – 10:10
Kalp Anatomisi
10:20 – 11:05
Kalp Histolojisi
11:15 – 12:00
Kalp Histolojisi
13:30 – 14:15
Kardiyovasküler Sisteme Genel Bakış
14:25 – 15:10
Kalp Kasının Fizyolojik Özellikleri
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
9 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Perikardium ve Büyük Damarlar
09:25 – 10:10
Perikardium ve Büyük Damarlar
10:20 – 11:05
Kalbin Gelişmesi
11:15 – 12:00
Kalbin Gelişmesi
13:30 – 14:15
Kalp Kasında Aksiyon Potansiyeli
14:25 – 15:10
Kalbin İleti Sistemi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Kalp ve Perikardium
09:25 – 10:10
UYG: Kalp ve Perikardium
10:20 – 11:05
UYG: Kalp ve Perikardium
11:15 – 12:00
UYG: Kalp ve Perikardium
13:30 – 14:15
Dolaşım Dinamiğine Giriş
14:25 – 15:10
Hemodinamiğin Temel Kavramları
15:20 – 16:05
Kalp Siklusu
16:15 – 17:00
Kalp sesleri, Kalbin Dinleme Odakları ve Nabız
59
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
U.TAŞ
U.TAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
13 Ekim 2014 Pazartesi (II. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Kurbağa Kalbinde Deneyler
09:25 – 10:10 UYG: Kurbağa Kalbinde Deneyler
10:20 – 11:05 UYG: Kurbağa Kalbinde Deneyler
11:15 – 12:00 UYG: Kurbağa Kalbinde Deneyler
13:30 – 14:15 Arterlerin Histolojisi
14:25 – 15:10 Kalp sesleri, Kalbin Dinleme Odakları ve Nabız
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15 Sistemik, Pulmoner, Lenfatik ve Fetal Dolaşım
09:25 – 10:10 Sistemik, Pulmoner, Lenfatik ve Fetal Dolaşım
10:20 – 11:05 Venlerin Histolojisi
11:15 – 12:00 Kapiller Histolojisi
13:30 – 14:15 Kalbin Enerji Kaynakları ve Düzenlenmesi
14:25 – 15:10 Kalbin İş Yükü
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
15 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Üst Ekstremite Damarları
09:25 – 10:10 Alt Ekstremite Damarları
10:20 – 11:05 Sinuzoid Histolojisi
11:15 – 12:00 Lenf Damarları Histolojisi
13:30 – 14:15 İç Sürtünmeli Akış ve Viskosluk Katsayısı
14:25 – 15:10 Poiseuille Yasası ve Girdaplı Akış
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
16 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Damarların Gelişmesi
09:25 – 10:10 Damarların Gelişmesi
10:20 – 11:05 Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası
11:15 – 12:00 Damar Genişleyebilirliği ve Laplace Yasası
13:30 – 14:15 Boyun Kökü-Damarlar
14:25 – 15:10 Boyun Kökü-Pleksus Servikalis
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Fetal ve Neonatal Dolaşım
09:25 – 10:10 Kardiyak Debi ve Düzenlenmesi
10:20 – 11:05 Endotel Biyokimyası
11:15 – 12:00 Endotel Biyokimyası
13:30 – 14:15 UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
14:25 – 15:10 UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
15:20 – 16:05 UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
16:15 – 17:00 UYG: Nabız ve Kalp Sesleri
60
Anabilim Dalı
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
B.ÖZYURT
U.TAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Anatomi
Anatomi
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
U.TAŞ
U.TAŞ
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
O.ERBAŞ
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Ekim 2014 Pazartesi (II. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Kalbin Özel Uyarı ve İletim Sistemi
14:25 – 15:10 Kalp Hücrelerinde Aksiyon Potansiyeli
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15 Kan Hücrelerinin Gelişmesi
09:25 – 10:10 Kan Hücrelerinin Gelişmesi
10:20 – 11:05 Kalp Dipolü ve Einthoven Üçgeni
11:15 – 12:00 EKG'nin Temel İlkeleri
13:30 – 14:15 Elektrokardiyografi
14:25 – 15:10 Elektrokardiyografi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Boyun Kökü
09:25 – 10:10 UYG: Boyun Kökü
10:20 – 11:05 UYG: Boyun Kökü
11:15 – 12:00 UYG: Boyun Kökü
13:30 – 14:15 Koroner kan akımının düzenlenmesi
14:25 – 15:10 Kalp hastalıklarında elektrofizyoloji ve aritmi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
23 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Eritrosit Biyokimyası
09:25 – 10:10 Eritrosit Biyokimyası
10:20 – 11:05 Biyoempedans
11:15 – 12:00 Biyoempedans
13:30 – 14:15 Dolaşımın Düzenlenmesi
14:25 – 15:10 Sistemik Rezistans Kavramı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Elektrokardiyogram
09:25 – 10:10 UYG: Elektrokardiyogram
10:20 – 11:05 UYG: Elektrokardiyogram
11:15 – 12:00 UYG: Elektrokardiyogram
13:30 – 14:15 Lenfoid Organlara Giriş
14:25 – 15:10 Kemik İliği Histolojisi
15:20 – 16:05 Elektrolit Biyokimyası
16:15 – 17:00 Elektrolit Biyokimyası
61
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji/Biyofizik
Fizyoloji/Biyofizik
Fizyoloji/Biyofizik
Fizyoloji/Biyofizik
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Ekim 2014 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Kan Hücreleri Gelişmesi ve Histolojisi
13:30 – 14:15 Tansiyonunun Düzenlenmesi
14:25 – 15:10 Kalp yetmezliği
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
28 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15 KBE: Hastaya Yaklaşım
09:25 – 10:10 KBE: Hastaya Yaklaşım
10:20 – 11:05 KBE: Hastaya Yaklaşım
11:15 – 12:00 KBE: Hastaya Yaklaşım
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Biyoempedans Yöntemleri
09:25 – 10:10 UYG: Biyoempedans Yöntemleri
10:20 – 11:05 UYG: Biyoempedans Yöntemleri
11:15 – 12:00 UYG: Biyoempedans Yöntemleri
13:30 – 14:15 Lenf Düğümleri Histolojisi
14:25 – 15:10 Dalak Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
31 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Dalak Anatomisi
09:25 – 10:10 Timus Anatomisi
10:20 – 11:05 Timus Histolojisi
11:15 – 12:00 Lenf Düğümleri Gelişimi
13:30 – 14:15 UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
14:25 – 15:10 UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
15:20 – 16:05 UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
16:15 – 17:00 UYG: Arteriyel Kan Basıncı Ölçme
62
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
H.ASLAN
H.ASLAN
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
3 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 Dalak Gelişimi
09:25 – 10:10 Timus Gelişimi
10:20 – 11:05 Lenfatik Sistem ve Düzenlenmesi
11:15 – 12:00 Venöz dönüş ve düzenlenmesi
13:30 – 14:15 Kapak hastalıkları ve konjenital kalp defektleri
14:25 – 15:10 Doku kan akımını belirleyen faktörler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
4 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 Plazma Proteinleri
09:25 – 10:10 Plazma Proteinleri
10:20 – 11:05 Dolaşım bozukluğu
11:15 – 12:00 Şok kavramı
13:30 – 14:15 Kan Fizyolojisi
14:25 – 15:10 Kan Yapımının Düzenlenmesi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Kanama ve Pıhtılaşma Biyokimyası
09:25 – 10:10 Fibrinolitik Sistem
10:20 – 11:05 Kanın Reolojik Özellikleri
11:15 – 12:00 Eritrositlerin Yapısı ve Hemoglobin Sentezi
13:30 – 14:15 Lokopeni, lokositoz ve lösemi kavramları
14:25 – 15:10 Kemik İliğinde Etkili Büyüme Faktörleri
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
6 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Lökosit Biyokimyası
09:25 – 10:10 Lökosit Biyokimyası
Kan yapımında etkili element ve vitaminlerin emilim
10:20 – 11:05
mekanizmaları
11:15 – 12:00 Anemi, polisitemi ve sedimantasyon kavramı
13:30 – 14:15 Trombositler ve Fonksiyonları
14:25 – 15:10 Pıhtılaşma sistemi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
7 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Lenforetiküler Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 UYG: Kan Alma
14:25 – 15:10 UYG: Kan Alma
15:20 – 16:05 UYG: Kan Alma
16:15 – 17:00 UYG: Kan Alma
63
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Fizyoloji
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG:Serum ve Plazma Eldesi
09:25 – 10:10 UYG:Serum ve Plazma Eldesi
10:20 – 11:05 UYG:Serum ve Plazma Eldesi
11:15 – 12:00 UYG:Serum ve Plazma Eldesi
13:30 – 14:15 Kan grupları ve temel kan nakil prensipleri
14:25 – 15:10 Lokositler ve enfeksiyon direnci
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Kan grubu tayini, sedimantasyon deneyleri
09:25 – 10:10 UYG: Kan grubu tayini, sedimantasyon deneyleri
10:20 – 11:05 UYG: Kanama zamanı tayini
11:15 – 12:00 UYG: Kanama zamanı tayini
13:30 – 14:15 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
14:25 – 15:10 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
15:20 – 16:05 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
16:15 – 17:00 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
12 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
09:25 – 10:10 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
10:20 – 11:05 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
13 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
14 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
64
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
III. Kurul – Solunum Sistemi ve İmmunoloji
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi 17 Kasım 2014
Sınav Tarihi
25-26 Aralık 2014
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Gülgün YENİŞEHİRLİ
17 Kasım 2014 Pazartesi (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Burun Anatomisi
09:25 – 10:10
Burun Anatomisi
10:20 – 11:05
Üst Solunum Yolları Histolojisi
11:15 – 12:00
Üst Solunum Yolları Histolojisi
13:30 – 14:15
Solunum Fizyolojisi
14:25 – 15:10
Solunum Fizyolojisi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
Farinks
09:25 – 10:10
Paranasal Sinüsler
10:20 – 11:05
Alt Solunum Yolları Histolojisi
11:15 – 12:00
Alt Solunum Yolları Histolojisi
13:30 – 14:15
Solunum Dinamiğine Giriş
14:25 – 15:10
Solunum Dinamiğine Giriş
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Solunum Biyokimyası
09:25 – 10:10
Kan Gazları
10:20 – 11:05
Akciğerde kompliyans ve elastisite kavramları
11:15 – 12:00
Sürfaktan Yapısı ve Fonksiyonları
13:30 – 14:15
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
14:25 – 15:10
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
20 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Hava-kan bariyeri
09:25 – 10:10
Ventilasyon-Perfüzyon Dengesi
10:20 – 11:05
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
11:15 – 12:00
Bakteri hücresi genel yapısı
13:30 – 14:15
Bakteri hücresi genel yapısı
14:25 – 15:10
Bakteri hücresi genel yapısı
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
09:25 – 10:10
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
10:20 – 11:05
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
11:15 – 12:00
UYG: Spirometri ve Akciğer Sesleri
13:30 – 14:15
Larinks
14:25 – 15:10
Larinks
15:20 – 16:05
Üst Solunum Yolları Gelişimi
16:15 – 17:00
Alt Solunum Yolları Gelişimi
65
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
U.TAŞ
U.TAŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Y.BULUT
Y.BULUT
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Y.BULUT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
U.TAŞ
U.TAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
24 Kasım 2014 Pazartesi (III. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
09:25 – 10:10 UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
10:20 – 11:05 UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
11:15 – 12:00 UYG: Burun ve Burunla İlgili Yapılar
13:30 – 14:15 Bakteri Metabolizması
14:25 – 15:10 Bakteri Metabolizması
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 Bakteri genetiği
09:25 – 10:10 Bakteri genetiği
10:20 – 11:05 Yüzey Gerilim ve Alveol Mekaniği
11:15 – 12:00 Yüzey Gerilim ve Alveol Mekaniği
13:30 – 14:15 Kan Gazları ve Taşınması
14:25 – 15:10 Kan Gazları ve Taşınması
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Solunumun Düzenlenmesi
09:25 – 10:10 Solunum Hacim ve Kapasiteleri
10:20 – 11:05 Kompliyans ve Solunumda Direnç Faktörü
11:15 – 12:00 Kompliyans ve Solunumda Direnç Faktörü
13:30 – 14:15 Mikroorganizmaların Üretilmesi
14:25 – 15:10 Mikroorganizmaların Üretilmesi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
27 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Larinks
09:25 – 10:10 UYG: Larinks
10:20 – 11:05 UYG: Larinks
11:15 – 12:00 UYG: Larinks
13:30 – 14:15 Toraks Duvarı Anatomisi ve Memeler
14:25 – 15:10 Diafragma ve Mediastinum
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
28 Kasım Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
09:25 – 10:10 UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
10:20 – 11:05 UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
11:15 – 12:00 UYG: Mikroorganizmaların Üretilmesi
13:30 – 14:15 Hemoglobin Türleri
14:25 – 15:10 Bilirübin Metabolizması
15:20 – 16:05 Mantarların Genel Özellikleri
16:15 – 17:00 Mantarların Genel Özellikleri
66
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
Y.BULUT
Y.BULUT
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.UYSAL
M.UYSAL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
09:25 – 10:10 UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
10:20 – 11:05 UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
11:15 – 12:00 UYG: Toraks Duvarı Anatomisi
13:30 – 14:15 İnsan Sağlığında Önemli Mantarlar
14:25 – 15:10 İnsan Sağlığında Önemli Mantarlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
2 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Trakea ve Akciğerler
09:25 – 10:10 Trakea ve Akciğerler
10:20 – 11:05 Solunum hacim ve kapasiteleri
11:15 – 12:00 Uzay, yüksek irtifa ve sualtında fizyolojik düzenlenme
13:30 – 14:15 Virüslerin Genel Özellikleri
14:25 – 15:10 Virus Konak İlişkisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
3 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
09:25 – 10:10 UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
10:20 – 11:05 UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
11:15 – 12:00 UYG: Mediastinumda Bulunan Yapılar ve Diafragma
13:30 – 14:15 İnsan Sağlığında Önemli Virüsler
14:25 – 15:10 Protozoa ve Helmintlerin Genel Özellikleri
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
4 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Solunum Sistemi Histolojisi
13:30 – 14:15 İnsan Sağlığında Önemli Protozoa ve Helmintler
14:25 – 15:10 İnsan Sağlığında Önemli Protozoa ve Helmintler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Trakea ve Akciğerler
09:25 – 10:10 UYG: Trakea ve Akciğerler
10:20 – 11:05 UYG: Trakea ve Akciğerler
11:15 – 12:00 UYG: Trakea ve Akciğerler
13:30 – 14:15 İmmün Sistem Doku ve Hücreleri
14:25 – 15:10 Antijenler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
67
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
U.TAŞ
U.TAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Y.BULUT
Y.BULUT
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BULUT
G.YENİŞEHİRLİ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BULUT
Y.BULUT
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 İmmun Sistem Biyokimyası
09:25 – 10:10 İmmun Sistem Biyokimyası
10:20 – 11:05 Doğal bağışıklık ve Fagositoz
11:15 – 12:00 Doğal bağışıklık ve Fagositoz
13:30 – 14:15 Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
14:25 – 15:10 Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Doku Uygunluk Antijenleri
09:25 – 10:10 Antijen İşlenmesi ve Sunulması
10:20 – 11:05 Porfirinler ve Demir Metabolizması
11:15 – 12:00 Porfirinler ve Demir Metabolizması
13:30 – 14:15
PANEL: AIDS
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 İmmun Sistem ve Fizyolojik Regülasyonu
09:25 – 10:10 İmmun Sistem ve Fizyolojik Regülasyonu
10:20 – 11:05 Immünglobulinler ve Antikor Üretimi
11:15 – 12:00 Kompleman Sistemi
13:30 – 14:15 KBE: İlaç Uygulama Yolları
14:25 – 15:10 KBE: İlaç Uygulama Yolları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
11 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
09:25 – 10:10 UYG: Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
10:20 – 11:05 UYG: Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
11:15 – 12:00 UYG: Akciğer Hacim ve Kapasiteleri
13:30 – 14:15 T hücre Aktivasyonu ve efektör mekanizmalar
14:25 – 15:10 T hücre Aktivasyonu ve efektör mekanizmalar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
09:25 – 10:10 Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
10:20 – 11:05 In vitro Antijen-Antikor birleşmesi ve serolojik testler
11:15 – 12:00 In vitro Antijen-Antikor birleşmesi ve serolojik testler
13:30 – 14:15
PANEL: Hava yolu ile Bulaşan Hastalıklar
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
68
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Y.BULUT
Y.BULUT
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Y.BULUT
Y.BULUT
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
S.DOĞRU
S.DOĞRU
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BULUT
Y.BULUT
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Y.BULUT
Y.BULUT
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
15 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
09:25 – 10:10 UYG: Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
10:20 – 11:05 UYG: Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
11:15 – 12:00 UYG: Fonksiyonel Artık Kapasite Tayin Yöntemleri
13:30 – 14:15 Aminoasitlerden Azotun Uzaklaştırlıması
14:25 – 15:10 Aminoasitlerden Azotun Uzaklaştırlıması
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Immün yetmezlik
09:25 – 10:10 Otoimmünite
10:20 – 11:05 Aminoasit Sentezi
11:15 – 12:00 Aminoasit Yıkımı
13:30 – 14:15 Aminoasitlerden Oluşan Özelleşmiş Ürünler
14:25 – 15:10 Aminoasitlerden Oluşan Özelleşmiş Ürünler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Protein Elektroforezi
09:25 – 10:10 UYG: Protein Elektroforezi
10:20 – 11:05 UYG: Protein Elektroforezi
11:15 – 12:00 UYG: Protein Elektroforezi
13:30 – 14:15 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
14:25 – 15:10 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
18 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: İnsan vücudunun normal mikrop florası
09:25 – 10:10 UYG: İnsan vücudunun normal mikrop florası
10:20 – 11:05 UYG: İnsan vücudunun normal mikrop florası
11:15 – 12:00 UYG: İnsan vücudunun normal mikrop florası
13:30 – 14:15 Pürin-Pirimidin Metabolizması
14:25 – 15:10 Pürin-Pirimidin Metabolizması
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Hemoglobin Ölçüm Yöntemleri
09:25 – 10:10 UYG: Hemoglobin Ölçüm Yöntemleri
10:20 – 11:05 UYG: Hemoglobin Ölçüm Yöntemleri
11:15 – 12:00 UYG: Hemoglobin Ölçüm Yöntemleri
13:30 – 14:15 Aşılar
14:25 – 15:10 Aşılar
15:20 – 16:05 KBE: Temel Yaşam Desteği
16:15 – 17:00 KBE: Temel Yaşam Desteği
69
Anabilim Dalı
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Y.BULUT
G.YENİŞEHİRLİ
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
S.KARAMAN
S.KARAMAN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15 Sterilizasyon
09:25 – 10:10 Dezenfeksiyon
10:20 – 11:05 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
13:30 – 14:15 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
14:25 – 15:10 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
15:20 – 16:05 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
16:15 – 17:00 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
23 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
25 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
26 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
70
Öğretim Elemanı
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
IV. Kurul : Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Süresi
7 Hafta
Başlangıç Tarihi 29 Aralık 2014
Sınav Tarihi
26-27 Şubat 2015
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Ufuk TAŞ
29 Aralık 2014 Pazartesi (IV. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Sinir Sistemi Anatomisine Giriş
09:25 – 10:10
Medulla Spinalis Morfolojisi
10:20 – 11:05
Sinir Sistemi Histolojisine Giriş
11:15 – 12:00
Medulla Spinalis Histolojisi
13:30 – 14:15
Merkezi Sinir Sistemine Genel Bakış
14:25 – 15:10
Merkezi Sinir Sistemine Genel Bakış
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
30 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
Medulla Spinalis Morfolojisi
09:25 – 10:10
Medulla Spinalis Morfolojisi
10:20 – 11:05
Serebrum Histolojisi
11:15 – 12:00
Serebrum Histolojisi
13:30 – 14:15
UYG: Medulla Spinalis
14:25 – 15:10
UYG: Medulla Spinalis
15:20 – 16:05
UYG: Medulla Spinalis
16:15 – 17:00
UYG: Medulla Spinalis
31 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Beyin Sapı Oluşumları: Medulla Oblongata
09:25 – 10:10
Beyin Sapı Oluşumları: Medulla Oblongata
10:20 – 11:05
Beyin Sapı Oluşumları: Medulla Oblongata
11:15 – 12:00
Beyin Potansiyelleri
13:30 – 14:15
EEG
14:25 – 15:10
Uyarılmış Potansiyeller
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
1 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
YILBAŞI TATİLİ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
2 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Beyin Sapı
09:25 – 10:10
UYG: Beyin Sapı
10:20 – 11:05
UYG: Beyin Sapı
11:15 – 12:00
UYG: Beyin Sapı
13:30 – 14:15
Spinotalamik Yollar
14:25 – 15:10
Spinotalamik Yollar
15:20 – 16:05
Sinaps Kavramı
16:15 – 17:00
Sinaps Kavramı
71
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
U.TAŞ
U.TAŞ
U.TAŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.UYSAL
M.UYSAL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
5 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Serebellum
09:25 – 10:10 Serebellum
10:20 – 11:05 Serebellum Histolojisi
11:15 – 12:00 Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
13:30 – 14:15 Nörotransmitterler ve Fonksiyonları
14:25 – 15:10 Nörotransmitterler ve Fonksiyonları
15:20 – 16:05 Biyolojik Reseptörler ve Psikofizik
16:15 – 17:00 Biyolojik Reseptörler ve Psikofizik
6 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15 Nöromodülatörler
09:25 – 10:10 Nörotrofinler
10:20 – 11:05 Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
11:15 – 12:00 Merkezi Sinir Sistemi Gelişmesi
13:30 – 14:15 Refleks Kavramı
14:25 – 15:10 Refleks Kavramı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
7 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Serebellum
09:25 – 10:10 UYG: Serebellum
10:20 – 11:05 UYG: Serebellum
11:15 – 12:00 UYG: Serebellum
13:30 – 14:15 Duyu Kavramı
14:25 – 15:10 Duyu Düzenlenme Mekanizmaları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
8 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Merkez Sinir Sistemi Histolojisi
13:30 – 14:15 Nöron Biyokimyası
14:25 – 15:10 Nöron Biyokimyası
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Kortikospinal Yollar
09:25 – 10:10 Kortikospinal Yollar
10:20 – 11:05 Periferik Sinir Histolojisi
11:15 – 12:00 Spinal Ganglion Histolojisi
13:30 – 14:15 Ağrı Duyusu
14:25 – 15:10 Ağrı Duyusunun Düzenlenmesi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
72
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
U.TAŞ
U.TAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
M.UYSAL
M.UYSAL
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
12 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 I-VI. Kranial Sinirler
09:25 – 10:10 I-VI. Kranial Sinirler
10:20 – 11:05 Hareket ve Postürün Kontrolü
11:15 – 12:00 Hareket ve Postürün Kontrolü
13:30 – 14:15 Sinir Kas Kavşağı
14:25 – 15:10 Golgi Tendon Organı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15 I-VI. Kranial Sinirler
09:25 – 10:10 I-VI. Kranial Sinirler
10:20 – 11:05 Serebellum Fonksiyonları
11:15 – 12:00 Serebellum Fonksiyonları
13:30 – 14:15 VII-XII. Kranial Sinirler
14:25 – 15:10 VII-XII. Kranial Sinirler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 VII-XII. Kranial Sinirler
09:25 – 10:10 VII-XII. Kranial Sinirler
10:20 – 11:05 Uyku Uyanıklık Kavramları ve Düzenlenmesi
11:15 – 12:00 Uyku Fizyolojisi
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
15 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Kranial Sinirler
09:25 – 10:10 UYG: Kranial Sinirler
10:20 – 11:05 UYG: Kranial Sinirler
11:15 – 12:00 UYG: Kranial Sinirler
13:30 – 14:15 Diensefalon ve Hipofiz
14:25 – 15:10 Diensefalon ve Hipofiz
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Elektroensefalografi (EEG)
09:25 – 10:10 Elektroensefalografi (EEG)
10:20 – 11:05 Telensefalon Morfolojisi
11:15 – 12:00 Motor ve Duyu Korteks
13:30 – 14:15 UYG: EEG
14:25 – 15:10 UYG: EEG
15:20 – 16:05 UYG: EEG
16:15 – 17:00 UYG: EEG
73
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
U.TAŞ
U.TAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
U.TAŞ
U.TAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
M.UYSAL
M.UYSAL
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
M.UYSAL
M.UYSAL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TAŞ
U.TAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
19 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Telensefalon Morfolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Telensefalon Morfolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Telensefalon Morfolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Telensefalon Morfolojisi
13:30 – 14:15 Beyin Ventrikülleri, Zarları ve Sinüsleri
14:25 – 15:10 BOS Dolaşımı
15:20 – 16:05 Beyin Kan Akımının Düzenlenmesi
16:15 – 17:00 Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Fizyolojisi
20 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
09:25 – 10:10 UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
10:20 – 11:05 UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
11:15 – 12:00 UYG: Beyin Ventrikülleri, Beyin Zarları ve Sinüsleri
13:30 – 14:15 BOS Biyokimyası
14:25 – 15:10 BOS Biyokimyası
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG:BOS Analizleri
09:25 – 10:10 UYG:BOS Analizleri
10:20 – 11:05 UYG:BOS Analizleri
11:15 – 12:00 UYG:BOS Analizleri
13:30 – 14:15 Bazal Ganglionlar
14:25 – 15:10 Bazal Ganglionlar
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
22 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Diensefalon ve Hipofiz
09:25 – 10:10 UYG: Bazal Ganglionlar
10:20 – 11:05 UYG: Diensefalon ve Hipofiz
11:15 – 12:00 UYG: Bazal Ganglionlar
13:30 – 14:15 Bazal Ganglionlar ve Fonksiyonları
14:25 – 15:10 Bazal Ganglionlar ve Fonksiyonları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Öğrenme ve Bellek
09:25 – 10:10 Hormonlar, Sitokinler ve Beyin
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
14:25 – 15:10 UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
15:20 – 16:05 UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
16:15 – 17:00 UYG: Deney Hayvanlarında Öğrenme
74
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.UYSAL
M.UYSAL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.UYSAL
M.UYSAL
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 Bulbus Okuli
09:25 – 10:10 Bulbus Okuli
10:20 – 11:05 Göz Histolojisi
11:15 – 12:00 Göz Histolojisi
13:30 – 14:15 Görme Biyofiziği
14:25 – 15:10 Fotoreseptörler ve Çevirim
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15 Orbita ve İçindekiler
09:25 – 10:10 Orbita ve İçindekiler
10:20 – 11:05 Visseral Fonksiyonların Beyin Tarafından Kontrolü
11:15 – 12:00 Hipotalamus, Beyin Sapı
13:30 – 14:15 Hormonlar, Sitokinler ve Beyin
14:25 – 15:10 Retinal Hücrelerde Potansiyeller ve Elektroretinogram (ERG)
15:20 – 16:05 Göz Histolojisi
16:15 – 17:00 Göz Gelişmesi
11 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
09:25 – 10:10 UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
10:20 – 11:05 UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
11:15 – 12:00 UYG: Orbita ve Bulbus Okuli
13:30 – 14:15 Göz Gelişmesi
14:25 – 15:10 Göz Gelişmesi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
12 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG:Göz Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG:Göz Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG:Göz Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Göz Histolojisi
13:30 – 14:15 Görme Fizyolojisi
14:25 – 15:10 Görme Fizyolojisi
15:20 – 16:05 Koku Yolları ve Tat Duyusu
16:15 – 17:00 Kulak Anatomisi
13 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Görme Biyokimyası
09:25 – 10:10 Görme Biyokimyası
10:20 – 11:05 Kulak Anatomisi
11:15 – 12:00 Kulak Anatomisi
13:30 – 14:15 Kulak Histolojisi
14:25 – 15:10 Kulak Histolojisi
15:20 – 16:05 Limbik Sistem Anatomisi
16:15 – 17:00 Limbik Sistem Anatomisi
75
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
U.TAŞ
U.TAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
U.TAŞ
U.TAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
S.GÜRGÜL
F.GEVREK
F.GEVREK
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
B.ÖZYURT
U.TAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
U.TAŞ
U.TAŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15 Kulak Histolojisi
09:25 – 10:10 Kulak Gelişmesi
10:20 – 11:05 Görme Yolları ve Lezyonları
11:15 – 12:00 İşitme ve Denge Yolları
13:30 – 14:15 UYG: Kulak Anatomisi
14:25 – 15:10 UYG: Kulak Anatomisi
15:20 – 16:05 UYG: Kulak Anatomisi
16:15 – 17:00 UYG: Kulak Anatomisi
17 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15 Kulak Gelişmesi
09:25 – 10:10 Kulak Gelişmesi
10:20 – 11:05 İşitme ve Denge Biyokimyası
11:15 – 12:00 İşitme ve Denge Biyokimyası
13:30 – 14:15 İşitme Biyofiziği
14:25 – 15:10 Sesin Duyusal Özellikleri
15:20 – 16:05 Limbik Fonksiyonlar
16:15 – 17:00 Davranış ve Duygulanımın Nöronal Temelleri
18 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Kulak Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Kulak Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Kulak Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Kulak Histolojisi
13:30 – 14:15 Ses Dalgalarının Kulakta İşlenmesi
14:25 – 15:10 İç Kulakta Çevirim ve İç Kulak Potansiyelleri
13:30 – 14:15 Seçmeli Ders
14:25 – 15:10 Seçmeli Ders
19 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 İşitme Fizyolojisi
09:25 – 10:10 Denge Fizyolojisi
10:20 – 11:05 Deri ve Eklentileri
11:15 – 12:00 Deri ve Eklentileri
13:30 – 14:15 Deri Histolojisi
14:25 – 15:10 Deri Histolojisi
15:20 – 16:05 Biyolojik Sistemlerde Enformasyon
16:15 – 17:00 Biyolojik Sistemlerde Enformasyon
20 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Görme Deneyleri
09:25 – 10:10 UYG: Görme Deneyleri
10:20 – 11:05 UYG: İşitme Deneyleri
11:15 – 12:00 UYG: İşitme Deneyleri
13:30 – 14:15 Deri Eklerinin Histolojisi
14:25 – 15:10 Deri Eklerinin Histolojisi
15:20 – 16:05 Merkezi Sinir Sistemi Damarları
16:15 – 17:00 Merkezi Sinir Sistemi Lezyonları
76
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
U.TAŞ
U.TAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
H.ASLAN
H.ASLAN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Biyofizik
Biyofizik
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
F.GEVREK
F.GEVREK
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
M.UYSAL
B.ÖZYURT
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul,.VII. Hafta)
08:30 – 09:15 Derinin Gelişmesi
09:25 – 10:10 Deri Eklerinin Gelişmesi
10:20 – 11:05 Koku duyusu
11:15 – 12:00 Tad duyusu
13:30 – 14:15 UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Deri ve Ekleri Histolojisi
24 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: İşitsel Uyarılmış Beyin Potansiyelleri
09:25 – 10:10 UYG: İşitsel Uyarılmış Beyin Potansiyelleri
10:20 – 11:05 UYG: İşitsel Uyarılmış Beyin Potansiyelleri
11:15 – 12:00 UYG: İşitsel Uyarılmış Beyin Potansiyelleri
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
09:25 – 10:10 UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
10:20 – 11:05 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
26 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
27 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
77
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
V. Kurul: Alan İçi Seçmeli Dersler
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi 2 Mart 2015
Sınav Tarihi
9-10 Nisan 2015
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Nevin KARAKUŞ
Pazartesi
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
78
Öğretim Elemanı
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul – Gastrointestinal Sistem, Endokrin ve Metabolizma
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi 13 Nisan 2015
Sınav Tarihi
14-15 Mayıs 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Zeliha Cansel ÖZMEN
13 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Ağız ve Diş Anatomisi
09:25 – 10:10
Dil ve Çiğneme Kasları
10:20 – 11:05
Ağız Boşluğu ve Farinks Histolojisi
11:15 – 12:00
Ağız Boşluğu ve Farinks Histolojisi
13:30 – 14:15
Beslenme Biyokimyası
14:25 – 15:10
Önemli Besin Maddeleri
15:20 – 16:05
GIS’e Genel Bakış
16:15 – 17:00
Sindirim Kanalının Salgı Fonksiyonları
14 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15
Farinks, Özefagus
09:25 – 10:10
Mide-Duodenum Anatomisi
10:20 – 11:05
Karbonhidratların Sindirimi ve Emilimi
11:15 – 12:00
Proteinlerin sindirimi ve emilimi
13:30 – 14:15
Özefagus-Mide Histolojisi
14:25 – 15:10
Özefagus-Mide Histolojisi
15:20 – 16:05
GIS’in Motor Fonksiyonları
16:15 – 17:00
GIS Hormonları ve İnkretinler
15 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Ağız Anatomisi
09:25 – 10:10
UYG: Farinks ve Özefagus
10:20 – 11:05
UYG: Ağız Anatomisi
11:15 – 12:00
UYG: Farinks ve Özefagus
13:30 – 14:15
Karın Boşluğu Topografisi ve Karın Ön Duvarı
14:25 – 15:10
Karın Boşluğu Topografisi ve Karın Ön Duvarı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
16 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
İnce Barsaklar
09:25 – 10:10
Kalın Barsaklar
10:20 – 11:05
Yeme ve Su İçme Fizyolojisi
11:15 – 12:00
Yeme ve Su içme Fizyolojisi
13:30 – 14:15
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
14:25 – 15:10
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
15:20 – 16:05
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
16:15 – 17:00
UYG: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
17 Nisan 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Karın Boşluğu Topografisi ve Karın ön Duvarı
09:25 – 10:10
UYG: Mide, İnce ve Kalın Barsaklar
10:20 – 11:05
UYG: Karın Boşluğu Topografisi ve Karın ön Duvarı
11:15 – 12:00
UYG: Mide, İnce Barsaklar, Kalın Barsaklar
13:30 – 14:15
İnce Barsak Histolojisi
14:25 – 15:10
İnce Barsak Histolojisi
15:20 – 16:05
Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları
16:15 – 17:00
Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları
79
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Ş.ÖZSOY
Ş.ÖZSOY
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
M.UYSAL
M.UYSAL
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
H.ASLAN
H.ASLAN
Ş.ÖZSOY
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TAŞ
U.TAŞ
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
M.UYSAL
M.UYSAL
Ş.ÖZSOY
Ş.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
B.ÖZYURT
B.ÖZYURT
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Kalın Barsak Histolojisi
09:25 – 10:10 Kalın Barsak Histolojisi
10:20 – 11:05 Pankreas ve Dalak
11:15 – 12:00 Portal Sistem ve Portokaval Anastomozlar
13:30 – 14:15 UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
21 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15 Yağların Sindirimi ve Emilimi
09:25 – 10:10 Yağların Sindirimi ve Emilimi
10:20 – 11:05 Karaciğer Histolojisi
11:15 – 12:00 Karaciğer Histolojisi
13:30 – 14:15 Safra Kesesi Histolojisi
14:25 – 15:10 Pankreas Histolojisi
15:20 – 16:05 Karaciğer Fonksiyonu ve Safra
16:15 – 17:00 Kalın Barsak Fizyolojisi Ve Defekasyon
22 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Tükrük Bezleri Histolojisi
09:25 – 10:10 Tükrük Bezleri Histolojisi
10:20 – 11:05 Lipoprotein Metabolizması
11:15 – 12:00 Lipoprotein Metabolizması
13:30 – 14:15 Sindirim ve Emilim
14:25 – 15:10 GIS Enzimleri
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
23 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Nisan 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Karaciğer ve Portal Sistem
09:25 – 10:10 UYG: Pankreas ve Dalak
10:20 – 11:05 UYG: Karaciğer ve Portal Sistem
11:15 – 12:00 UYG: Pankreas ve Dalak
13:30 – 14:15 UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Sindirim Sistemi Bezleri Histolojisi
80
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
M.UYSAL
M.UYSAL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
F.GEVREK
F.GEVREK
F.GEVREK
F.GEVREK
Ş.ÖZSOY
Ş.ÖZSOY
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
F.GEVREK
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Ş.ÖZSOY
Ş.ÖZSOY
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Üst Sindirim Sisteminin Gelişmesi
09:25 – 10:10 Üst Sindirim Sisteminin Gelişmesi
10:20 – 11:05 Peritoneum
11:15 – 12:00 Karın Arka Duvarı ve Üzerindeki Damar ve Sinirler
13:30 – 14:15 Yağ asidi Oksidasyonu
14:25 – 15:10 Ketogenez
15:20 – 16:05 Yağ asidi sentezi
16:15 – 17:00 Yağ asidi sentezi
28 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15 Vücut Isısının Düzenlenmesi
09:25 – 10:10 Vücut Isısının Düzenlenmesi
10:20 – 11:05 Faringeal kompleksin gelişimi
11:15 – 12:00 Faringeal kompleksin gelişimi
13:30 – 14:15 Açlıkta ve Toklukta Enerji Metabolizması
14:25 – 15:10 Açlıkta ve Toklukta Enerji Metabolizması
15:20 – 16:05 Endokrin Sistem Anatomisi
16:15 – 17:00 Endokrin Sistem Anatomisi
29 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Peritoneum
09:25 – 10:10 UYG: Peritoneum
10:20 – 11:05 UYG: Karın Arka Duvarı
11:15 – 12:00 UYG: Karın Arka Duvarı
13:30 – 14:15 Alt Sindirim Sisteminin Gelişmesi
14:25 – 15:10 Alt Sindirim Sisteminin Gelişmesi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
30 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizmi
09:25 – 10:10 UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizmi
10:20 – 11:05 UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizmi
11:15 – 12:00 UYG: Organ Banyosunda Barsak Peristaltizmi
13:30 – 14:15 Hormonlar ve Etki Mekanizması
14:25 – 15:10 Hormonlar ve Etki Mekanizması
15:20 – 16:05 Hipofiz Bezi Histolojisi
16:15 – 17:00 Hipofiz Bezi Histolojisi
1 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
81
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Öğretim Elemanı
H.ASLAN
H.ASLAN
U.TAŞ
U.TAŞ
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Ş.ÖZSOY
Ş.ÖZSOY
H.ASLAN
H.ASLAN
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
M.UYSAL
M.UYSAL
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
F.GEVREK
F.GEVREK
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
4 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 GİS Hormonları Biyokimyası
09:25 – 10:10 Pankreas Hormonları Biyokimyası
10:20 – 11:05 Epifiz Bezi Histolojisi
11:15 – 12:00 Epifiz Bezi Histolojisi
13:30 – 14:15 Yağ Dokusunun Endokrin Özellikleri
14:25 – 15:10 Adipokin Kavramı
15:20 – 16:05
PANEL: Beslenmede Doğrular ve Yanlışlar
16:15 – 17:00
5 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Endokrin Sistem
09:25 – 10:10 UYG: Endokrin Sistem
10:20 – 11:05 UYG: Endokrin Sistem
11:15 – 12:00 UYG: Endokrin Sistem
13:30 – 14:15 Tiroid ve Paratiroid Bezleri
14:25 – 15:10 Tiroid ve Paratiroid Bezleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
6 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Adrenal Bez Histolojisi
09:25 – 10:10 Adrenal Bez Histolojisi
10:20 – 11:05 Hipotalamus Hormonları Biyokimyası
11:15 – 12:00 Hipofiz Hormonları Biyokimyası
13:30 – 14:15 Ön Hipofiz Hormonları
14:25 – 15:10 Arka Hipofiz Hormonları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
7 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Tiroid Hormonları Biyokimyası
09:25 – 10:10 Tiroid Hormonları Biyokimyası
10:20 – 11:05 Endokrin Bezlerin Gelişimi
11:15 – 12:00 Endokrin Bezlerin Gelişimi
13:30 – 14:15 Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi
14:25 – 15:10 Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi
15:20 – 16:05 Yağ Doku Biyokimyası
16:15 – 17:00 Yağ Doku Biyokimyası
8 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Endokrin Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Kalsiyum Düzenleyici Hormonların Biyokimyası
14:25 – 15:10 Kalsiyum Düzenleyici Hormonların Biyokimyası
15:20 – 16:05 Ksenobiyotik Metabolizması
16:15 – 17:00 Ksenobiyotik Metabolizması
82
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Endokrinoloji
Endokrinoloji
Öğretim Elemanı
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
F.GEVREK
F.GEVREK
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Lipid Elektroforezi
09:25 – 10:10 UYG: Lipid Elektroforezi
10:20 – 11:05 UYG: Lipid Elektroforezi
11:15 – 12:00 UYG: Lipid Elektroforezi
13:30 – 14:15 Pankreasın Endokrin Fonksiyonları
14:25 – 15:10 Pankreasın Endokrin Fonksiyonları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Hormon Laboratuarı
09:25 – 10:10 UYG: Hormon Laboratuarı
10:20 – 11:05 UYG: Hormon Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Hormon Laboratuarı
13:30 – 14:15 Kalsiyum ve Fosfat Metabolizması Hormonları
14:25 – 15:10 Kemik Metabolizması Hormonları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
09:25 – 10:10 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
10:20 – 11:05 UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Histolojí Genel Laboratuarı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
14 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI.KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI.KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
83
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VII. Kurul: Ürogenital Sistem
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi 18 Mayıs 2015
Sınav Tarihi
11-12 Haziran 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Oytun ERBAŞ
18 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
09:25 – 10:10
Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
10:20 – 11:05
Üriner Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15
Boşaltım Fizyolojisi
14:25 – 15:10
Nefron Kavramı
15:20 – 16:05
Pelvis ve Perineum
16:15 – 17:00
Pelvis ve Perineum
19 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Böbrek Biyokimyası
09:25 – 10:10
Tampon Sistemler
10:20 – 11:05
Üriner Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00
Böbrek Kan Akımının Düzenlenmesi
13:30 – 14:15
Filtrasyon Membranı
14:25 – 15:10
Glomerular Filtrat
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Üriner Sistem Gelişmesi
09:25 – 10:10
Üriner Sistem Gelişmesi
10:20 – 11:05
Mesane ve Üretra
11:15 – 12:00
Mesane ve Üretra
13:30 – 14:15
Böbreğin Glomerular Fonksiyonları
14:25 – 15:10
Böbreğin Glomerular Fonksiyonları
15:20 – 16:05
UYG: Pelvis ve Perineum
16:15 – 17:00
UYG: Pelvis ve Perineum
22 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
09:25 – 10:10
UYG: Böbrek, Glandula Suprarenalis ve Üreter
10:20 – 11:05
UYG: Böbrekler, Üreterler, Vesika Ürinaria ve Üretra
11:15 – 12:00
UYG: Böbrekler, Üreterler, Vesika Ürinaria ve Üretra
13:30 – 14:15
Böbreğin Tübüler Fonksiyonları
14:25 – 15:10
Böbreğin Tübüler Fonksiyonları
15:20 – 16:05
Amonyak Oluşumu
16:15 – 17:00
Üre Döngüsü
84
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Öğretim Elemanı
U.TAŞ
U.TAŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
M.UYSAL
M.UYSAL
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
H.ASLAN
H.ASLAN
M.UYSAL
M.UYSAL
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
25 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Üriner Sistem Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Üriner Sistem Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Üriner Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Üriner Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Vücut Volümünün Böbrek Tarafından Düzenlenmesi
14:25 – 15:10 Vücut Volümünün Böbrek Tarafından Düzenlenmesi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15 Erkek Genital Organları
09:25 – 10:10 Erkek Genital Organları
10:20 – 11:05 Vücuttaki İyonların Böbrek Tarafından Düzenlenmesi
11:15 – 12:00 Vücuttaki İyonların Böbrek Tarafından Düzenlenmesi
13:30 – 14:15 Erkek Genital Sistem Histolojisi
14:25 – 15:10 Erkek Genital Sistem Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
27 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Erkek Genital Organları
09:25 – 10:10 Kadın Genital Organları
10:20 – 11:05 Erkek Genital Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 Erkek Genital Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Klirens Kavramı
14:25 – 15:10 Miksiyon
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
28 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Kadın Genital Organları
09:25 – 10:10 Kadın Genital Organları
10:20 – 11:05 Gonadların Gelişmesi
11:15 – 12:00 Gonadların Gelişmesi
13:30 – 14:15 Üreme Fizyolojisi
14:25 – 15:10 Kadın Cinsiyet Hormonları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
29 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Erkek Genital Organları
09:25 – 10:10 UYG: Erkek Genital Organları
10:20 – 11:05 UYG: Erkek Genital Organları
11:15 – 12:00 UYG: Erkek Genital Organları
13:30 – 14:15 Erkek Genital Sistemin Gelişmesi
14:25 – 15:10 Erkek Genital Sistemin Gelişmesi
15:20 - 16:05 Menstrual Siklusun Düzenlenmesi
16:15-17:00
Üreme Davranışının Düzenlenmesi
85
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
U.TAŞ
U.TAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
F.GEVREK
F.GEVREK
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
U.TAŞ
M.UYSAL
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
M.UYSAL
M.UYSAL
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.GEVREK
F.GEVREK
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Erkek Genital Sistemin Gelişmesi
09:25 – 10:10 Erkek Cinsiyet Hormonları
10:20 – 11:05 Kadın Genital Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 Kadın Genital Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Spermatogenez Fizyolojisi
14:25 – 15:10 Gebelik Fizyolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
2 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Erkek Genital Sistem Histolojisi
13:30 – 14:15 Kadın Genital Sistem Histolojisi
14:25 – 15:10 Kadın Genital Sistem Histolojisi
15:20 – 16:05 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulaması
16:15 – 17:00 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulaması
3 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Kadın Genital Sistemin Gelişmesi
09:25 – 10:10 Kadın Genital Sistemin Gelişmesi
10:20 – 11:05 Fetal ve Neonatal Fizyolojisi
11:15 – 12:00 Fetal ve Neonatal Fizyolojisi
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
4 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Adrenal Hormonları Biyokimyası
09:25 – 10:10 Adrenal Hormonları Biyokimyası
10:20 – 11:05 Adrenal Bez Korteks Hormonlarının Fizyolojisi
11:15 – 12:00 Adrenal Bez Medulla Hormonlarının Fizyolojisi
13:30 – 14:15 Cinsiyet Hormonları Biyokimyası
14:25 – 15:10 Cinsiyet Hormonları Biyokimyası
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: İdrar Laboratuvarı
09:25 – 10:10 UYG: İdrar Laboratuvarı
10:20 – 11:05 UYG: İdrar Laboratuvarı
11:15 – 12:00 UYG: İdrar Laboratuvarı
13:30 – 14:15 Kadın Genital Sistemin Gelişmesi
14:25 – 15:10 Menapoz Fizyolojisi
15:20 – 16:05 Gebelik Biyokimyası
16:15 – 17:00 Gebelik Biyokimyası
86
Anabilim Dalı
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
Öğretim Elemanı
F.GEVREK
O.ERBAŞ
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Aile Hekimligi
Aile Hekimligi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
H.ASLAN
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Fizyoloji
H.ASLAN
H.ASLAN
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
O.ERBAŞ
O.ERBAŞ
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Hist. ve Emb.
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.ASLAN
O.ERBAŞ
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
DÖNEM II
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 UYG: Kadın Genital Organları
09:25 – 10:10 UYG: Kadın Genital Organları
10:20 – 11:05 UYG: Kadın Genital Organları
11:15 – 12:00 UYG: Kadın Genital Organları
13:30 – 14:15 UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Kadın Genital Sistem Histolojisi
9 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
09:25 – 10:10 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
10:20 – 11:05 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
11:15 – 12:00 UYG: Histoloji Genel Laboratuarı
13:30 – 14:15 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
14:25 – 15:10 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
15:20 – 16:05 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
16:15 – 17:00 UYG: Anatomi Genel Laboratuarı
10 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
11 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
12 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
87
Anabilim Dalı
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Hist. ve Emb.
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem III
88
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
I. Kurul - Genel Patoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Süresi
8 Hafta
Başlangıç Tarihi 8 Eylül 2014
Sınav Tarihi
30-31 Ekim 2014
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Reşit Doğan KÖSEOĞLU
8 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, I. Hafta)
08:30 –09:15
Tıbbi Patolojiye Giriş ve Patolojinin Tarihçesi
09:25 –10:10
Hücresel Adaptasyonlar
10:20 –11:05
Laboratuardan Uygun Test Seçimi
11:15 –12:00
Laboratuardan Uygun Test Seçimi
13:30 –14:15
Hücresel Adaptasyonlar
14:25 –15:10
Hücresel Adaptasyonlar
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Eylül 2014 Salı
08:30 –09:15
Farmakolojiye Giriş
09:25 –10:10
İlaçların Absorbsiyonu
10:20 –11:05
Klinik Laboratuvarda Preanalitik Süreç
11:15 –12:00
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
13:30 –14:15
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
14:25 –15:10
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 –09:15
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
09:25 –10:10
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
10:20 –11:05
Mikrobiyolojide Laboratuar Süreçleri
11:15 –12:00
Cerrahi Enfeksiyon, Asepsi-Antisepsi
13:30 –14:15
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Uygulama Yolları
14:25 –15:10
İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Uygulama Yolları
15:20 –16:05
Seçmeli Ders
16:15 –17:00
Seçmeli Ders
11 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
İlaçların Dağılımı
09:25 – 10:10
İlaçların Metabolizması
10:20 – 11:05
Laboratuarda Etik
11:15 – 12:00
Laboratuarda Etik
13:30 – 14:15
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
14:25 – 15:10
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
15:20 – 16:05
Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
09:25 – 10:10
Hücre Zedelenmesi ve Ölümü
10:20 – 11:05
Hemofilus ve Bordetella
11:15 – 12:00
Hemofilus ve Bordetella
13:30 – 14:15
İlaçların Atılımı ve İlaç Eliminasyonunun Kinetiği
14:25 – 15:10
Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi
15:20 – 16:05
Laboratuar Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
16:15 – 17:00
Laboratuar Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
89
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
İ.BÜTÜN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Y.BULUT
Y.BULUT
Y.BULUT
E.YENİDOĞAN
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
15 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Stafilokoklar
09:25 – 10:10 Neisseria ve Moraxella
10:20 – 11:05 Akut İnflamasyon
11:15 – 12:00 Akut İnflamasyon
13:30 – 14:15 UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
14:25 – 15:10 UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 İlaçların Etki Mekanizmaları
09:25 – 10:10 İlaç-Reseptör İlişkisi
10:20 – 11:05 Francisella, Yersinia, Pasteurella
11:15 – 12:00 Bacillus
13:30 – 14:15 UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
14:25 – 15:10 UYG: Stafilokok, Streptokok, Pnömokok ve Enterokoklar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Kronik İnflamasyon
09:25 – 10:10 Kronik İnflamasyon
10:20 – 11:05 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
11:15 – 12:00 Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri
13:30 – 14:15 UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
14:25 – 15:10 UYG: Klinik Laboratuar Süreçleri
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
18 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Kanser biyolojisi ve kanser tedavisinin genel prensipleri
09:25 – 10:10 Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
10:20 – 11:05 Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
11:15 – 12:00 Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis
13:30 – 14:15 Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler
14:25 – 15:10 Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler
15:20 – 16:05 Klinik Laboratuarda Analitik ve Postanalitik Süreç
16:15 – 17:00 Gen Teknolojisi ve Kök Hücre Uygulamaları
19 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri
09:25 – 10:10 Akut İlaç Zehirlenmelerinde Tedavi İlkeleri
10:20 – 11:05 Enterik Bakteriler
11:15 – 12:00 Enterik Bakteriler
13:30 – 14:15 Brucella
14:25 – 15:10 Vibrio, Campylobacter, Helicobacter
15:20 – 16:05 UYG: İnflamasyon Patolojisi
16:15 – 17:00 UYG: İnflamasyon Patolojisi
90
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Y.BULUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
B.ÖZTÜRK
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
İ.BÜTÜN
Ö.ATEŞ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Y.BULUT
Y.BULUT
Ö.ALICI
Ö.ALICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Anaerob Bakteriler
09:25 – 10:10 Anaerob Bakteriler
10:20 – 11:05 Genetik Hastalıklar
11:15 – 12:00 Genetik Hastalıklar
13:30 – 14:15 Legionella, Bartonella
14:25 – 15:10 Yüzeyel Mikozlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 Oksidatif Stres Biyokimyası
09:25 – 10:10 Oksidatif Stres Biyokimyasında Gelişmeler
10:20 – 11:05 Actinomyces, Nocardia
11:15 – 12:00 Mycoplasma, Ureaplasma
13:30 – 14:15 Onkogenler
14:25 – 15:10 Onkogenler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Eylül 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Klinik Genetiğe Giriş
09:25 – 10:10 Toplum Sağlığı Açısından Genetik Hastalıklar
10:20 – 11:05 Neoplazi
11:15 – 12:00 Neoplazi
13:30 – 14:15 Yeni İlaçların Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10 Farmakoekonomi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
25 Eylül 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Neoplazi
09:25 – 10:10 Neoplazi
10:20 – 11:05 Kanser Biyokimyası ve Tümör Belirteçleri
11:15 – 12:00 Kanser İle İlgili Güncel Testler
13:30 – 14:15 Sarmal Mikroorganizmalar
14:25 – 15:10 Sarmal Mikroorganizmalar
15:20 – 16:05 Enfeksiyon Epidemiyolojisi
16:15 – 17:00 Enfeksiyon Epidemiyolojisi
26 Eylül 2014 Cuma
08:30 – 09:15 İmmün Sistem Hastalıkları
09:25 – 10:10 İmmün Sistem Hastalıkları
10:20 – 11:05 İmmün Sistem Hastalıkları
11:15 – 12:00 Mikobakteriler
13:30 – 14:15 Mikobakteriler
14:25 – 15:10 UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
15:20 – 16:05 UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
16:15 – 17:00 UYG: Neoplazi Kavramına Makroskobik Yaklaşım
91
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
Y.BULUT
Y.BULUT
Ö.ALICI
Ö.ALICI
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Y.BULUT
Y.BULUT
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Y.BULUT
Y.BULUT
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Y.BULUT
Y.BULUT
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
29 Eylül 2014 Pazartesi (I. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 Kanser Biyokimyası ve Tümör Belirteçleri
09:25 – 10:10 Kanser ile İlgili Güncel Testler
10:20 – 11:05 Salmonella, Shigella ve Yersinia
11:15 – 12:00 Salmonella, Shigella ve Yersinia
13:30 – 14:15 Non Fermentatif Bakteriler
14:25 – 15:10 UYG: Enterik Bakteriler
15:20 – 16:05 UYG: Enterik Bakteriler
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
30 Eylül 2014 Salı
08:30 – 09:15 Antimikrobiyal Kemoterapötiklere Giriş
09:25 – 10:10 Beta-Laktam Antibiyotikler
10:20 – 11:05 Riketsiya, Ehrlichia
11:15 – 12:00 Klamidyalar
13:30 – 14:15 Hemodinamik Bozukluklar
14:25 – 15:10 Hemodinamik Bozukluklar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
1 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 Diğer Hücre Duvarı Sentezi İnhibitörleri
11:15 – 12:00 Tularemi
13:30 – 14:15 Subkutanöz ve Kutanöz Mikozlar
14:25 – 15:10 Subkutanöz ve Kutanöz Mikozlar
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
2 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Bakteriyel Protein Sentezi İnhibitörleri
09:25 – 10:10 Bakteriyel Protein Sentezi İnhibitörleri
10:20 – 11:05 Gerçek Sistemik Mikozlar
11:15 – 12:00 Gerçek Sistemik Mikozlar
13:30 – 14:15 Aminoglikozidler
14:25 – 15:10 Botulizm
15:20 – 16:05 Fırsatçı Mikozlar
16:15 – 17:00 Fırsatçı Mikozlar
3 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Enterik Bakteriler
09:25 – 10:10 UYG: Enterik Bakteriler
10:20 – 11:05 UYG: Mikobakteriler
11:15 – 12:00 UYG: Mikobakteriler
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
92
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
H.ÖZYURT
H.ÖZYURT
Y.BULUT
Y.BULUT
Y.BULUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Y.BULUT
Y.BULUT
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Farmakoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
M.SAĞIR
H.Ş.BARUT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
M.SAĞIR
İ.YAVUZ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
6 Ekim 2014 Pazartesi (I. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI III. GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
7 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
KURBAN BAYRAMI IV. GÜN
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
8 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Adenovirus, Parvovirus, Poxviruslar
09:25 – 10:10 Adenovirus, Parvovirus, Poxviruslar
10:20 – 11:05 Arboviruslar
11:15 – 12:00 Rhabdovirüsler
13:30 – 14:15 UYG: Mikobakteriler
14:25 – 15:10 UYG: Mikobakteriler
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
9 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Aşılamada genel ilkeler ve çocukluk çağı aşı protokolleri
09:25 – 10:10 Aşılar ve Erişkin Bağışıklaması
10:20 – 11:05 Picornavirüsler
11:15 – 12:00 Picornavirüsler
13:30 – 14:15 Hepatit Virüsleri
14:25 – 15:10 Hepatit Virüsleri
15:20 – 16:05 Antibiyotik Etki ve Direnç Mekanizmaları
16:15 – 17:00 Antibiyotik Etki ve Direnç Mekanizmaları
10 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Çocukluk Çağında Döküntülü Hastalıklar
09:25 – 10:10 Çocukluk Çağında Aşılama
10:20 – 11:05 Ürogenital Sistem ve GİS Protozoonları
11:15 – 12:00 Ürogenital Sistem ve GİS Protozoonları
13:30 – 14:15 UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
14:25 – 15:10 UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
15:20 – 16:05 UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
16:15 – 17:00 UYG: Dermatofit ve Fırsatçı Mikozlar
93
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Y.BULUT
Y.BULUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Aile Hekimliği
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.OKTAY
H.Ş.BARUT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Y.BULUT
Y.BULUT
Y.BULUT
Y.BULUT
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
13 Ekim 2014 Pazartesi (I. Kurul, VI. Hafta)
08:30 – 09:15 KBE: Damar Yolu Açma
09:25 – 10:10 KBE: Damar Yolu Açma
10:20 – 11:05 KBE: Damar Yolu Açma
11:15 – 12:00 KBE: Damar Yolu Açma
13:30 – 14:15 UYG: Enterik Bakteriler
14:25 – 15:10 UYG: Enterik Bakteriler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Ekim 2014 Salı
08:30 – 09:15 Sülfonamidler, Trimetoprim ve Florokinolonlar
09:25 – 10:10 Antimikobakteriyel İlaçlar
10:20 – 11:05 Herpesvirüsler
11:15 – 12:00 Herpesvirüsler
13:30 – 14:15 KBE: Damar Yolu Açma
14:25 – 15:10 KBE: Damar Yolu Açma
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
15 Ekim 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Ortomiksoviruslar
09:25 – 10:10 Ortomiksoviruslar
10:20 – 11:05 İmmün Sistem Hastalıkları
11:15 – 12:00 Otoimmün-Kollajen Doku Hastalıkları
13:30 – 14:15 Pyojenik Bakteri Enfeksiyonları
14:25 – 15:10 Stafilokok Enfeksiyonları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
16 Ekim 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Reçete Yazma
09:25 – 10:10 İlaçların Akılcı Kullanımı
10:20 – 11:05 İntrauterin Enfeksiyonlar
11:15 – 12:00 İntrauterin Enfeksiyonlar
13:30 – 14:15 Antihelmintik İlaçlar
14:25 – 15:10 Eikozonoidler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Ekim 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Kanser Kemoterapisinin Esasları
09 :25 – 10:10 Kanser Kemoterapisinin Esasları
10:20 – 11:05 Sepsis ve Şok
11:15 – 12:00 Sepsis ve Şok
13:30 – 14:15 Antifungal İlaçlar
14:25 – 15:10 Antifungal İlaçlar
15:20 – 16:05
PANEL: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
16:15 – 17:00
94
Anabilim Dalı
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
S.ARICI
S.ARICI
S.ARICI
S.ARICI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
M.SAĞIR
M.SAĞIR
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
S.ARICI
S.ARICI
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Y.BULUT
Y.BULUT
A.ARICI
A.ARICI
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
M.SAĞIR
M.SAĞIR
İ.OKAN
İ.OKAN
M.SAĞIR
M.SAĞIR
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
21 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
22 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
23 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Pazartesi (I. Kurul, VII. Hafta)
Paramiksovirüsler ve Rubella Virüs
Paramiksovirüsler ve Rubella Virüs
Antiviral İlaçlar
Antiprotozoal İlaçlar
Kan ve Doku Protozoonları
Kan ve Doku Protozoonları
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Salı
Kan ve Doku Protozoonları
Kan ve Doku Protozoonları
AIDS ve Lentivirüsler
Onkojenik virüsler
UYG: Antibiyotik Duyarlılık Testleri
UYG: Antibiyotik Duyarlılık Testleri
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Çarşamba
Sahte İlaç
Gen Teknolojisi ve Kök Hücre Uygulamaları
İmmünomodülatör İlaçlar
Yavaş Virus Enfeksiyonları
Nematodlar
Nematodlar
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Perşembe
İnfeksiyöz Hastalıklar
İnfeksiyöz Hastalıklar
İnfeksiyöz Hastalıklar
Kuduz
Sestodlar
Sestodlar
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Cuma
Trematodlar
Trematodlar
Fırsatçı Parazitler
Farmakovijilans
UYG: Protozoon ve Helmintler
UYG: Protozoon ve Helmintler
UYG: Protozoon ve Helmintler
UYG: Protozoon ve Helmintler
95
Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Öğretim Elemanı
Y.BULUT
Y.BULUT
M.SAĞIR
M.SAĞIR
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Y.BULUT
Y.BULUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tıbbi Farmakoloji
Tıp Tar. ve Deo.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Ö.ATEŞ
M.SAĞIR
Y.BULUT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
A.ARICI
A.ARICI
A.ARICI
H.Ş.BARUT
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
G.YENİŞEHİRLİ
M.SAĞIR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
28 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
29 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
30 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
31 Ekim 2014
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Pazartesi (I. Kurul, VIII. Hafta)
KBE: Onkogen Kavramı
KBE: Onkogen Kavramı
KBE: Kan Alma
KBE: Kan Alma
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
Salı
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
UYG: Multidisipliner Toplantı
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Çarşamba
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Perşembe
I.KURUL PRATİK SINAVI
Cuma
I.KURUL TEORİK SINAVI
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
96
Öğretim Elemanı
İ.OKAN
İ.OKAN
S.ARICI
S.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
II. Kurul –Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2014
Sınav Tarihi
4-5 Aralık 2014
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Erhan KARAASLAN
3 Kasım 2014 Pazartesi (II Kurul, I Hafta)
08:30 – 09:15
Üst Solunum Yolları İnflamatuar Patolojileri
09:25 – 10:10
Üst Solunum Yolları Neoplastik Patolojileri
10:20 – 11:05
Solunumsal Semptomlar
11:15 – 12:00
Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene
13:30 – 14:15
Pediatrik Anamnez
14:25 – 15:10
Çocuğa Yaklaşım
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
4 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15
Pediatrik Sistem Muayenesi
09:25 – 10:10
Pediatrik Sistem Muayenesi
10:20 – 11:05
Pediatrik Sistem Muayenesi
11:15 – 12:00
Antitüsif İlaçlar, Mukolitik ve Ekspektoranlar
13:30 – 14:15
Akciğerin Konjenital Anomalileri
14:25 – 15:10
Atelektazi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Akut Akciğer Zedelenmesi
09:25 – 10:10
Obstrüktif-Restriktif Pulmoner Hastalıklar
10:20 – 11:05
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
11:15 – 12:00
Krup
13:30 – 14:15
Obstrüktif-Restriktif Pulmoner Hastalıklar
14:25 – 15:10
Obstrüktif-Restriktif Pulmoner Hastalıklar
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
6 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
Vasküler Pulmoner Hastalıklar
09:25 – 10:10
Pulmoner İnfeksiyonlar
10:20 – 11:05
Akciğer Grafisi
11:15 – 12:00
Arter Kan Gazı
13:30 – 14:15
Anemiler
14:25 – 15:10
Anemiler
15:20 – 16:05
Akut Bronşit ve Bronşiolit
16:15 – 17:00
Hışıltılı Çocuk-Çocukta Astım
7 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
09:25 – 10:10
Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
10:20 – 11:05
Pulmoner Neoplastik Hastalıklar
11:15 – 12:00
Plevra Patolojisi
13:30 – 14:15
Görüntüleme Yöntemlerine Giriş
14:25 – 15:10
Görüntüleme Yöntemlerine Giriş
15:20 – 16:05
Anemiler
16:15 – 17:00
Anemiler
97
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
A.ARICI
A.ARICI
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
A.YENİŞEHİRLİ
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
S.ÖZER
S.ÖZER
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
A.ARICI
A.ARICI
T.AKTAŞ
A.YILMAZ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
S.ÖZER
S.ÖZER
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.ARICI
A.ARICI
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
10 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, II Hafta)
08:30 – 09:15 Akut Alerjik Reaksiyonlar ve Anaflaksi
09:25 – 10:10 Akut Alerjik Reaksiyonlar ve Anaflaksi
10:20 – 11:05 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
11:15 – 12:00 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
13:30 – 14:15 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
14:25 – 15:10 Akciğer Kanseri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 Çocukluk Çağı Pnömonileri ve Tüberkülozu
09:25 – 10:10 Yaşlanmanın Kalbe Etkileri
10:20 – 11:05 Akciğer Görüntüleme Yöntemleri
11:15 – 12:00 Akciğer Görüntüleme Yöntemleri
13:30 – 14:15 Direkt Etkili Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar
14:25 – 15:10 Direkt Etkili Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Konjenital Kalp Hastalığı
09:25 – 10:10 Konjenital Kalp Hastalığı
10:20 – 11:05 Parasempatolitik İlaçlar
11:15 – 12:00 Sempatomimetik İlaçlar
13:30 – 14:15 Hemorajik Diatez
14:25 – 15:10 Hemorajik Diatez
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
13 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Kalp Hastalıklarında Hemodinamik Değişiklikler
09:25 – 10:10 Sempatomimetik İlaçlar
10:20 – 11:05 İskemik Kalp Hastalığı
11:15 – 12:00 İskemik Kalp Hastalığı
13:30 – 14:15 Doğumsal Kalp Hastalıkları
14:25 – 15:10 Myokardit, Perikardit
15:20 – 16:05 Lökopeni ve Reaktif Lökositoz
16:15 – 17:00 Lenfoproliferasyon
14 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Hipertansif Kalp Hastalığı
09:25 – 10:10 Valvüler Kalp Hastalığı
10:20 – 11:05 Valvüler Kalp Hastalığı
11:15 – 12:00 Solunum Fonksiyon Testleri
13:30 – 14:15 Lenfoid Neoplazmlar
14:25 – 15:10 Lenfoid Neoplazmlar
15:20 – 16:05 Sempatolitik İlaçlar
16:15 – 17:00 Sempatolitik İlaçlar
98
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Acil Tıp
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Göğüs Hastalıkları
Öğretim Elemanı
M.AYAN
M.AYAN
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
S.ÖZER
Ö.ALICI
R.ÇELİKYAY
R.ÇELİKYAY
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Kardiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
F.ALTUNKAŞ
A.YENİŞEHİRLİ
Ö.ALICI
Ö.ALICI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ö.ALICI
T.AKTAŞ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
M.SAĞIR
M.SAĞIR
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
17 Kasım 2014 Pazartesi (II Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Damar Duvarı ve Zedelenmeye Yanıt
09:25 – 10:10 Konjenital Vasküler Anomaliler
10:20 – 11:05 Anemiler
11:15 – 12:00 Trombositopeni
13:30 – 14:15 Akut Eklem Romatizması
14:25 – 15:10 Çocukluk Dönemi Konjestif Kalp Yetmezliği
15:20 – 16:05 UYG: Hematolojik Hastalıklarda Belirti ve Bulgular
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 Kardiyomyopatiler
09:25 – 10:10 Perikardiyal Hastalıklar
10:20 – 11:05 Kardiyak Tümörler
11:15 – 12:00 Demir Metabolizması ve Demir Eksikliği Anemisi
13:30 – 14:15 B12 - Folat Metabolizması ve Anemisi
14:25 – 15:10 Malabsorbsiyon
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
19 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Ateroskleroz Biyokimyası
09:25 – 10:10 Ateroskleroz Biyokimyası
10:20 – 11:05 Antihipertansif İlaçlar
11:15 – 12:00 Antihipertansif İlaçlar
13:30 – 14:15 UYG: Üst Solunum Yolları-Pulmoner-Plevra Patolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Üst Solunum Yolları-Pulmoner-Plevra Patolojisi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
20 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Arterioskleroz-Ateroskleroz
09:25 – 10:10 Arterioskleroz-Ateroskleroz
10:20 – 11:05 Hemolitik Anemiler
11:15 – 12:00 Hipertansif Aciller
13:30 – 14:15 Hipertansif Aciller
14:25 – 15:10 Lenfoid Neoplazmlar
15:20 – 16:05 Lenfoid Neoplazmlar
16:15 – 17:00 Çocukluk Dönemi Aritmileri
21 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Antiaritmik İlaçlar
09:25 – 10:10 Antiaritmik İlaçlar
10:20 – 11:05 Çocuklarda Tromboz
11:15 – 12:00 Hemofili ve Von Willebrand Hastalığı
13:30 – 14:15 Hipertansif Vasküler Hastalıklar
14:25 – 15:10 Anevrizmal Vasküler Hastalıklar
15:20 – 16:05 Kalıtsal Kan Hastalıkları
16:15 – 17:00 Kalıtsal Kan Hastalıkları
99
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
Acil Tıp
Acil Tıp
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ş.ŞAHİN
M.ESEN
M.ESEN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
E.SÖNMEZGÖZ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.RÜSTEMOĞLU
A.RÜSTEMOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
24 Kasım 2014 Pazartesi (II. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
09:25 – 10:10 Antianginal İlaçlar
10:20 – 11:05 Çocukluk Çağı Lenfadenopatileri
11:15 – 12:00 Çocukluk Trombositopenileri ve ITP
13:30 – 14:15 Lenfoid Neoplazmlar
14:25 – 15:10 Myeloid Neoplazmlar
15:20 – 16:05 Pnömonilere Yaklaşım
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Kasım 2014 Salı
08:30 – 09:15 Lenfomalar
09:25 – 10:10 Lenfomalar
10:20 – 11:05 Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
11:15 – 12:00 Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
13:30 – 14:15 Myeloid Neoplazmlar
14:25 – 15:10 Myeloid Neoplazmlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Kasım 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar
09:25 – 10:10 Fibrinolitik ve Antitrombositikler
10:20 – 11:05 Çocukluk Çağı Lenfomaları
11:15 – 12:00 Çocukluk Çağı Lösemileri
13:30 – 14:15 Göğüs Cerrahisine Giriş
15:20 – 16:05 Göğüs Cerrahisine Giriş
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
14:25 – 15:10 Seçmeli Ders
27 Kasım 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Vaskülitler
09:25 – 10:10 Vaskülitler
10:20 – 11:05 Yenilikçi Kardiyak Testler
11:15 – 12:00 Yenilikçi Kardiyak Testler
13:30 – 14:15 Venler ve Lenfatiklerin Patolojisi
14:25 – 15:10 Vasküler Tümörler
15:20 – 16:05 Hemoglobinopatiler
16:15 – 17:00 Tüberküloza Yaklaşım
28 Kasım 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Vücut Sıvıları Biyokimyası
09:25 – 10:10 Vücut Sıvıları Biyokimyası
10:20 – 11:05 Dalak-Timus Patolojisi
11:15 – 12:00 Dalak-Timus Patolojisi
13:30 – 14:15 Astım
14:25 – 15:10 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
15:20 – 16:05 UYG: Vasküler Patoloji-Vasküler Neoplazm
16:15 – 17:00 UYG: Vasküler Patoloji-Vasküler Neoplazm
100
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Göğüs Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÖZTÜRK
A.YENİŞEHİRLİ
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
T.AKTAŞ
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
M.SAĞIR
M.SAĞIR
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
M.SAĞIR
M.SAĞIR
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
S.ÖZER
H.İ.KÖSEOĞLU
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
A.YILMAZ
A.YILMAZ
Ö.ALICI
Ö.ALICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Aralık 2014 Pazartesi (II Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 Temel Yaşam Desteği
09:25 – 10:10 Temel Yaşam Desteği
10:20 – 11:05 Herediter Sferositoz-Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği
11:15 – 12:00 Çocukta Hipertansiyon
13:30 – 14:15 Anemilerde Kullanılan İlaçlar
14:25 – 15:10 Histamin ve Antihistaminikler
15:20 – 16:05 UYG: Lenfohematopatoloji
16:15 – 17:00 UYG: Lenfohematopatoloji
2 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Komaya Yaklaşım
09:25 – 10:10 Komaya Yaklaşım
10:20 – 11:05 UYG: Temel Yaşam Desteği
11:15 – 12:00 UYG: Temel Yaşam Desteği
13:30 – 14:15 Serotonin Agonist/ Antagonistleri ve Ergot Alkaloidleri
14:25 – 15:10 Antikoagülanlar
15:20 – 16:05 Çocukta Dehidratasyon ve Şok
16:15 – 17:00 Demir Eksikliği Anemisi
3 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Vazoaktif Peptidler
09:25 – 10:10 Nitrik Oksitin Farmakolojisi
10:20 – 11:05 Hipertansiyon
11:15 – 12:00 Sekonder Hipertansiyon
13:30 – 14:15 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
14:25 – 15:10 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
15:20 – 16:05 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
16:15 – 17:00 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
4 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II.KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
5 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
II.KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
101
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Acil Tıp
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
N.BAŞOL
N.BAŞOL
E.KARAASLAN
E.SÖNMEZGÖZ
M.SAĞIR
M.SAĞIR
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
M.AYAN
M.AYAN
N.BAŞOL
N.BAŞOL
M.SAĞIR
M.SAĞIR
N.Ö.KAZANCI
S.ÖZER
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
M.SAĞIR
M.SAĞIR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
III. Kurul – Ürogenital Sistem, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi 8 Aralık 2014
Sınav Tarihi
8-9 Ocak 2015
Kurul Sorumlusu Doç.Dr. Faruk KUTLUTÜRK
8 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Erkek Dış Genital Organlarının Patolojileri
09:25 – 10:10
Testis ve Eklerinin Patolojileri
10:20 – 11:05
Çocukta Üriner Enfeksiyon
11:15 – 12:00
Çocukta İdrar Kaçırma
13:30 – 14:15
Böbrek Konjenital ve Kistik Hastalıkları
14:25 – 15:10
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
09:25 – 10:10
Glomerül Hastalıklarının Patolojisi
10:20 – 11:05
Proteinüri ve Nefrotik Sendrom
11:15 – 12:00
Glomerüler Hematüri
13:30 – 14:15
Testiküler-Spermatik Kord Neoplazmları
14:25 – 15:10
Paratestiküler Neoplazmlar
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15
Böbrek Fonksiyon Testleri
09:25 – 10:10
Böbrek Fonksiyon Testleri
10:20 – 11:05
Prostat Patolojileri
11:15 – 12:00
Prostat Patolojileri
13:30 – 14:15
Jinekolojik Anamnez ve Muayene
14:25 – 15:10
Pelvik Ağrı
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
11 Aralık 2014 Perşembe
08:30 –09:15
Diüretik İlaçlar
09:25 –10:10
Diüretik İlaçlar
10:20 –11:05
Tübüler ve İnterstisyel Hastalıklar
11:15 –12:00
Tübüler ve İnterstisyel Hastalıklar
13:30 –14:15
Tubulointerstisyel Hastalıklar
14:25 –15:10
UYG: Böbrek Hastalıklarında Laboratuar ve Klinik Değerlendirme
15:20 –16:05
Kadın Genital Sisteminin İnfeksiyöz Patolojileri
16:15 –17:00
Vulva-Vajina Patolojisi
12 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15
Renal Vasküler Hastalıklar-Obstrüktif Üropati
09:25 – 10:10
Böbrek Neoplazmları
10:20 – 11:05
Uterin Serviks Patolojisi
11:15 – 12:00
Uterin Serviks Patolojisi
13:30 – 14:15
Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları
14:25 – 15:10
Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları
15:20 – 16:05
UYG: Erkek Genital Sistem Patolojisi
16:15 – 17:00
UYG: Erkek Genital Sistem Patolojisi
102
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
Ö.ALICI
Ö.ALICI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
B.ÇAKMAK
E.GÖZDEMİR
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
A.ARICI
A.ARICI
E.ERKEN
E.ERKEN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
E.ERKEN
E.ERKEN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
15 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Alt Üriner Sistem Hastalıkları
09:25 – 10:10 Alt Üriner Sistem Hastalıkları
10:20 – 11:05 UYG: Kronik Böbrek Hastalığı
11:15 – 12:00 Koruyucu Nefroloji Kavramı ve Temel Yaklaşımlar
13:30 – 14:15 Disfonksiyonel Uterus Kanamaları
14:25 – 15:10 Nonneoplastik Endometrium Patolojileri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Hipofiz Adenomları ve Hiperpitüitarizm
09:25 – 10:10 Hipopitüitarizm-Sendromlar ve Suprasellar Tümörler
10:20 – 11:05 Endokrin Sistem Farmakolojisinin Esasları
11:15 – 12:00 Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları
13:30 – 14:15 Endometrial Hiperplaziler
14:25 – 15:10 Uterin Korpus Neoplazmları
15:20 – 16:05 Aile hekimliğinde hipertansiyona yaklaşım
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Over–Salpenks Nonneoplastik Lezyonları
09:25 – 10:10 Over–Salpenks Nonneoplastik Lezyonları
10:20 – 11:05 Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
11:15 – 12:00 Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
13:30 – 14:15 Adneksial Kitleler
14:25 – 15:10 UYG: Endokrin Hastalıklarda Belirti ve Bulgular
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
18 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Diyabetes Mellitus Patolojisi
09:25 – 10:10 Poliüri-Polidipsi
10:20 – 11:05 Diyabetes Mellitus
11:15 – 12:00 Diyabetes Mellitus
13:30 – 14:15 Over–Salpenks Neoplastik Lezyonları
14:25 – 15:10 Over–Salpenks Neoplastik Lezyonları
15:20 – 16:05 Diyabetes Mellitus
16:15 – 17:00 Çocuklarda Obezite
19 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 Genitoüriner Sistem Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10 Genitoüriner Sistem Görüntüleme Yöntemleri
10:20 – 11:05 Gestasyonel ve Plasental Hastalıklar
11:15 – 12:00 Gestasyonel ve Plasental Hastalıklar
13:30 – 14:15 Antidiyabetik İlaçlar, İnsülin
14:25 – 15:10 Antidiyabetik İlaçlar, İnsülin
15:20 – 16:05 UYG: Alt Üriner Sistem Patolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Alt Üriner Sistem Patolojisi
103
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
A.ARICI
A.ARICI
E.ERKEN
E.ERKEN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Aile Hekimliği
A.ARICI
A.ARICI
M.SAĞIR
M.SAĞIR
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
G.OKTAY
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın H. ve D.
İç Hastalıkları
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
A.Z.ÖZSOY
F.KUTLUTÜRK
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
A.ARICI
E.KARAASLAN
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
E.ALBAYRAK
E.ALBAYRAK
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
A.ARICI
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
22 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Diyabet Biyokimyası
09:25 – 10:10 Diyabet Biyokimyasında Yenilikler
10:20 – 11:05 İnsülin Dışındaki Antidiyabetik İlaçlar
11:15 – 12:00 İnsülin Dışındaki Antidiyabetik İlaçlar
13:30 – 14:15 UYG: Kadın Genital Sistem Patolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Kadın Genital Sistem Patolojisi
15:20 – 16:05 Adet düzensizliklerine yaklaşım
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Aralık 2014 Salı
08:30 – 09:15 Diyabet ve Cerrahi
09:25 – 10:10 Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
10:20 – 11:05 Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
11:15 – 12:00 Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
13:30 – 14:15 Obstetride Anamnez ve Muayene
14:25 – 15:10 Yüksek Riskli Gebelikler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Aralık 2014 Çarşamba
08:30 – 09:15 Normal Gebe Muayenesi
09:25 – 10:10 Tiroid İlaçları
10:20 – 11:05 Doğum Travması- Asfiktik Doğum
11:15 – 12:00 UYG: Tiroid Bezi Hastalkları
13:30 – 14:15 Tiroid Neoplazmları
14:25 – 15:10 Tiroid Neoplazmları
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
25 Aralık 2014 Perşembe
08:30 – 09:15 Paratiroid Fonksiyon Bozuklukları-Neoplazmları
09:25 – 10:10 Kemik Mineral Dengesini Etkileyen İlaçlar
10:20 – 11:05 Ağırlık Kaybı
11:15 – 12:00 Raşitizm-Hipokalsemi
13:30 – 14:15 Preeklampsi- Eklampsi
14:25 – 15:10 Normal Doğum Eylemi
15:20 – 16:05 Paratiroid Hastalıkları
16:15 – 17:00 Kalsiyum Homeostazı ve Metabolik Kemik Hastalıkları
26 Aralık 2014 Cuma
08:30 – 09:15 3. Trimester Kanamaları
09:25 – 10:10 Koruyucu Nefroloji Kavramı ve Temel Yaklaşımlar
10:20 – 11:05 Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları
11:15 – 12:00 Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları
13:30 – 14:15 Endokrin Pankreas Fonksiyon Bozuklukları
14:25 – 15:10 Endokrin Pankreas Neoplazmları
15:20 – 16:05 Boy Kısalığı, Büyüme Hormonu Eksikliği
16:15 – 17:00 Erken- Geç puberte - Adolesanın Fiziksel Sorunları
104
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Aile Hekimliği
Öğretim Elemanı
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
G.OKTAY
Genel Cerrahi
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
H.A.KAYAOĞLU
A.ARICI
A.ARICI
A.ARICI
H.Y.DOĞRU
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
H.Y.DOĞRU
A.YENİŞEHİRLİ
Ş.TAKÇI
F.KUTLUTÜRK
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
A.ARICI
A.YENİŞEHİRLİ
R.YILMAZ
R.YILMAZ
E.GÖZDEMİR
A.Z.ÖZSOY
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
Kadın H. ve D.
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.GÖZDEMİR
E.ERKEN
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
A.ARICI
A.ARICI
R.YILMAZ
R.YILMAZ
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
29 Aralık 2014 Pazartesi (III. Kurul, IV. Hafta)
08:30 –09:15 Postpartum Kanama
09:25 –10:10 Obstetrik Acillerin Değerlendirilmesi
10:20 –11:05 Adrenal Korteks Fonksiyon Bozuklukları
11:15 –12:00 Korteks-Medulla Neoplazmları, Paraganglioma-MEN Sendromları
13:30 –14:15 Adrenal Bez Hastalıkları
14:25 –15:10 Adrenal Bez Hastalıkları
15:20 –16:05 Akut Böbrek yetersizliği
16:15 –17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
30 Aralık 2014 Salı
08:30 –09:15 Menapoza Yaklaşım
09:25 –10:10 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
10:20 –11:05 Adrenal Kitlelere Yaklaşım
11:15 –12:00 Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar
13:30 –14:15 Amenore
14:25 –15:10 Kanamalı Jinekoloji Hastasına Yaklaşım
15:20 –16:05 Akut Böbrek yetersizliği
16:15 –17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
31 Ocak 2014 Çarşamba
08:30 –09:15 Meme Nonneoplastik Hastalıklar
09:25 –10:10 Meme Nonneoplastik Hastalıklar
10:20 –11:05 Meme Muayenesi
11:15 –12:00 Meme Hastalıklarına Yaklaşım
13:30 –14:15 Kontraseptif Yöntemler
14:25 –15:10 Erkek ve Kadın İnfertilitesine Yaklaşım
15:20 –16:05 Postmenapozal Kanama
16:15 –17:00 Jinekolojik Acillere Yaklaşım
1 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
YILBAŞI TATİLİ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
2 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Üremeye Yardımcı Yöntemler ve Etik Sorunlar
09:25 – 10:10 Üremeye Yardımcı Yöntemler ve Etik Sorunlar
10:20 – 11:05 Oksitosik İlaçlar
11:15 – 12:00 Metabolik Hastalıklar
13:30 – 14:15 Metabolik Hastalıkların Genetiği
14:25 – 15:10 Metabolik Hastalıkların Genetiği
15:20 – 16:05
PANEL: Tıp Fakültesinde Öğrenci Olmak
16:15 – 17:00
105
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÇAKMAK
E.GÖZDEMİR
A.ARICI
A.ARICI
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
E.ERKEN
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Genel Cerrahi
Tıbbi Farmakoloji
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
İç Hastalıkları
A.Z.ÖZSOY
B.ÇAKMAK
H.A.KAYAOĞLU
M.SAĞIR
H.Y.DOĞRU
E.GÖZDEMİR
E.ERKEN
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
A.ARICI
A.ARICI
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.Y.DOĞRU
E.GÖZDEMİR
A.Z.ÖZSOY
H.Y.DOĞRU
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Tıbbi Farmakoloji
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
A.YENİŞEHİRLİ
D.A.İNCE
Ö.ATEŞ
Ö.ATEŞ
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
5 Ocak 2015 Pazartesi (III. Kurul, V. Hafta)
08:30 – 09:15 Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
09:25 – 10:10 Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
10:20 – 11:05 Glukokortikoidler
11:15 – 12:00 Glukokortikoidler
13:30 – 14:15 Estrojenler, Progestinler ve Antagonistleri
14:25 – 15:10 Oral Kontraseptifler
15:20 – 16:05 UYG: Endokrin Sistem Patolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Endokrin Sistem Patolojisi
6 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15 Meme Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10 Meme Görüntüleme Yöntemleri
10:20 – 11:05 Memenin Neoplastik Hastalıkları
11:15 – 12:00 Memenin Neoplastik Hastalıkları
13:30 – 14:15 Metabolik Sendrom
14:25 – 15:10 Metabolik Sendroma Güncel Yaklaşımlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
7 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Doğumsal Endokrin Hastalıklar- Hipotiroidi
09:25 – 10:10 İyot Eksikliğine Bağlı Guatrlar
10:20 – 11:05 Böbrek Fonksiyon Testlerine Güncel Yaklaşımlar
11:15 – 12:00 Böbrek Fonksiyon Testlerine Güncel Yaklaşımlar
13:30 – 14:15 UYG: Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
14:25 – 15:10 UYG: Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
15:20 – 16:05 UYG: Meme Patolojisi
16:15 – 17:00 UYG: Meme Patolojisi
8 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III.KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
9 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
III.KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
106
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
A.ARICI
A.ARICI
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
M.SAĞIR
M.SAĞIR
A.ARICI
A.ARICI
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
F.SÖNMEZGÖZ
F.SÖNMEZGÖZ
A.ARICI
A.ARICI
İ.BÜTÜN
İ.BÜTÜN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.YILMAZ
R.YILMAZ
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
A.ARICI
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
IV. Kurul - Kas-İskelet ve Sinir Sistemi Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi 12 Ocak 2015
Sınav Tarihi
26-27 Şubat 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Betül ÇEVİK
12 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Hücresel Patolojisi
09:25 – 10:10
Serebral Ödem, KİBAS, Hidrosefali, Herniasyon
10:20 – 11:05
Nörolojide Semiyoloji
11:15 – 12:00
Bilinç Bozuklukları
13:30 – 14:15
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
14:25 – 15:10
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15
Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
09:25 – 10:10
Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi
10:20 – 11:05
Malformasyonlar-Gelişimsel Hastalıklar
11:15 – 12:00
Perinatal Beyin Zedelenmesi
13:30 – 14:15
Serebrovasküler Hastalıklar
14:25 – 15:10
Serebrovasküler Hastalıklar
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 –09:15
Serebrovasküler Hastalıkların Patolojisi
09:25 –10:10
Serebrovasküler Hastalıkların Patolojisi
10:20 –11:05
Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
11:15 –12:00
Çocukluk Epilepsileri
13:30 –14:15
Hipnosedatif ilaçlar, Benzodiazepinler
14:25 –15:10
Hipnosedatif ilaçlar, Barbitüratlar
15:20 –16:05
Seçmeli Ders
16:15 –17:00
Seçmeli Ders
15 Ocak 2015 Perşembe
08:30 –09:15
Antiepileptik ilaçlar
09:25 –10:10
Antiepileptik ilaçlar
10:20 –11:05
Menenjit ve Ensefalitler
11:15 –12:00
Menenjit ve Ensefalitler
13:30 –14:15
Anksiyete Bozukluklarının Oluşum Mekanizmaları
14:25 –15:10
KBE: Yara Bakımı ve Dikiş Atma
15:20 –16:05
KBE: Yara Bakımı ve Dikiş Atma
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
16 Ocak 2015 Cuma
08:30 –09:15
Baş Ağrıları
09:25 –10:10
Epilepsiler
10:20 –11:05
Somatoform Bozukluklarda Temel Kavramlar
11:15 –12:00
Bağımlılık Kavramı ve Nörobiyolojisi
13:30 –14:15
Alkoller
14:25 –15:10
Düşünce ve Algı Bozuklukları
15:20 –16:05
Düşünce ve Algı Bozuklukları
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
107
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Nöroloji
Nöroloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Öğretim Elemanı
Ö.ALICI
Ö.ALICI
B.ÇEVİK
O.SÜMBÜL
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Psikiyatri
Psikiyatri
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Nöroloji
Nöroloji
E.SONGUR
E.SONGUR
Ö.ALICI
Ö.ALICI
D.AKSOY
D.AKSOY
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Psikiyatri
Plastik ve R. Cer.
Plastik ve R. Cer.
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Ö.ALICI
Ö.ALICI
E.SONGUR
U.TUNCEL
U.TUNCEL
Nöroloji
Nöroloji
Psikiyatri
Psikiyatri
Tıbbi Farmakoloji
Psikiyatri
Psikiyatri
D.AKSOY
S.KURT
E.SONGUR
E.SONGUR
A.YENİŞEHİRLİ
M.YILDIZ
M.YILDIZ
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
19 Ocak 2015 Pazartesi (IV. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Bulaşıcı Spongioform Ensefalopatiler
09:25 – 10:10 Demiyelinizan Hastalıklar Patolojisi
10:20 – 11:05 Demiyelinizan Hastalıklar
11:15 – 12:00 Hareket Bozuklukları
13:30 – 14:15 Genel Anestezikler
14:25 – 15:10 Lokal Anestezikler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
20 Ocak 2015 Salı
08:30 – 09:15 Dejeneratif Hastalıklar
09:25 – 10:10 Dejeneratif Hastalıklar
10:20 – 11:05 Pigmentasyon ve Melanosit Hastalıkları
11:15 – 12:00 Epitelyal - Epidermal Tümörler
13:30 – 14:15 Beyin Ölümü ve Ötenazi
14:25 – 15:10 Psikotik Bozukluklara Giriş
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Ocak 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Demiyelinizan Hastalıklar Patolojisi
09:25 – 10:10 Nöropatiler-Nöromuskuler Bileşke Hastalıkları
10:20 – 11:05 Çocuklukta Nöromüsküler Bozukluklar
11:15 – 12:00 Kas Gevşetici İlaçlar
13:30 – 14:15 Dermal ve Deriye Göç Eden Hücrelerin Tümörleri
14:25 – 15:10 Epidermal Matürasyon Bozuklukları-Dermatozlar
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
22 Ocak 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Denge Bozuklukları
Parkinson, Diğer Nörodejeneratif Hareket Bozukluklarının ve
09:25 – 10:10
Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
10:20 – 11:05 Genetik-Akkiz Metabolik Hastalıklar Patolojisi
11:15 – 12:00 Genetik-Akkiz Metabolik Hastalıklar Patolojisi
13:30 – 14:15 Antipsikotik İlaçlar
14:25 – 15:10 Antipsikotik İlaçlar
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
23 Ocak 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Santral Sinir Sistemi Tümörleri
09:25 – 10:10 Santral Sinir Sistemi Tümörleri
10:20 – 11:05 Büllöz Hastalıklar
11:15 – 12:00 Periferik Sinir Sistemi Tümörleri
13:30 – 14:15 Duygudurum Bozuklukları
14:25 – 15:10 Duygudurum Bozuklukları
15:20 – 16:05 UYG: SSS-PSS Patolojisi
16:15 – 17:00 UYG: SSS-PSS Patolojisi
108
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Nöroloji
Nöroloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Öğretim Elemanı
Ö.ALICI
Ö.ALICI
B.ÇEVİK
O.SÜMBÜL
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıp Tar. ve Deo.
Psikiyatri
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.ARICI
A.ARICI
S.ARICI
M.YILDIZ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
E.KARAASLAN
M.SAĞIR
A.ARICI
A.ARICI
Nöroloji
B.ÇEVİK
Tıbbi Farmakoloji
A.YENİŞEHİRLİ
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Psikiyatri
Psikiyatri
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
M.YILDIZ
M.YILDIZ
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
9 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Kemik Gelişiminin Genetik ve Akkiz Anomalileri
09:25 – 10:10 Kemik Gelişiminin Genetik ve Akkiz Anomalileri
10:20 – 11:05 Antidepresanlar
11:15 – 12:00 Antidepresanlar
13:30 – 14:15 Kemik Modelasyonu-Kemik Büyüme ve Gelişimi
14:25 – 15:10 Deliryum ve Demans Oluşum Mekanizmaları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15 Opioid Analjezikler
09:25 – 10:10 Opioid Analjezikler
10:20 – 11:05 Periferik Nöropatiler ve Kas Hastalıkları
11:15 – 12:00 Motor Nöron ve Kavşak Hastalıkları
13:30 – 14:15 Kırık Patolojisi-Osteonekroz (Avasküler Nekroz)
14:25 – 15:10 Osteomyelitler
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
11 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Kemik Tümörleri
09:25 – 10:10 Kemiğin Tümör Benzeri Lezyonları
10:20 – 11:05 Yara İyileşmesi
11:15 – 12:00 Periferik Sinir İyileşmesi
13:30 – 14:15 Deri ve Ekleri Patolojisi
14:25 – 15:10 Deri ve Ekleri Patolojisi
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
12 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Artritler
09:25 – 10:10 Eklemlerin Tümör ve Tümör Benzeri lezyonları
10:20 – 11:05 Kulak Patolojisi
11:15 – 12:00 Yanık ve Donuklar
13:30 – 14:15 Yanıklı Hastaya Yaklaşım
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Muskuler Distrofiler – Miyopatiler
09:25 – 10:10 Yumuşak Doku Tümörleri
10:20 – 11:05 Kollajen Doku Hastalıkları ve Artritler
11:15 – 12:00 Kollajen Doku Hastalıkları ve Artritler
13:30 – 14:15 UYG: Deri Patolojisi
14:25 – 15:10 UYG: Deri Patolojisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
109
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Psikiyatri
Öğretim Elemanı
A.ARICI
A.ARICI
M.SAĞIR
M.SAĞIR
A.ARICI
M.YILDIZ
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Nöroloji
Nöroloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
S.KURT
S.KURT
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Plastik ve R. Cer.
Plastik ve R. Cer.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
U.TUNCEL
A.TURAN
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Plastik ve R. Cer.
A.ARICI
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
E.YENİDOĞAN
N.KOSTAKOĞLU
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
A.ARICI
A.ARICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
16 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, IV.Hafta)
08:30 – 09:15 Yumuşak Dokunun Tümör Benzeri Lezyonları
09:25 – 10:10 Oküler Patoloji
10:20 – 11:05 Oküler Patoloji
11:15 – 12:00 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
13:30 – 14:15 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
14:25 – 15:10 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Şubat 2015 Salı
08:30 – 09:15 Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar
09:25 – 10:10 Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
10:20 – 11:05 Göz Hastalıklarına Giriş
11:15 – 12:00 Göz Hastalıklarına Giriş
13:30 – 14:15 Kas- İskelet Görüntüleme Yöntemleri
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
18 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10 Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
10:20 – 11:05 KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
11:15 – 12:00 KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
13:30 – 14:15 KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
14:25 – 15:10 KBE: Kırık ve Çıkık Tanıma
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
19 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Aile hekimliğinde depresyona yaklaşım
09:25 – 10:10 Aile hekimliğinde anksiyete bozuklarına yaklaşım
10:20 – 11:05 İlaçların Kötüye Kullanımı ve İlaç Bağımlılığı
11:15 – 12:00 İlaçların Kötüye Kullanımı ve İlaç Bağımlılığı
13:30 – 14:15 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
14:25 – 15:10 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
15:20 – 16:05 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
16:15 – 17:00 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri Biyofiziği
20 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15 UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
09:25 – 10:10 UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
10:20 – 11:05 UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
11:15 – 12:00 UYG: Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi
13:30 – 14:15 Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Hastalıkları
14:25 – 15:10 Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Hastalıkları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
110
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Öğretim Elemanı
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Radyoloji
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
S.DEMİR
S.DEMİR
F.ÇELİKYAY
Radyoloji
Radyoloji
Ortopedi ve T.
Ortopedi ve T.
Ortopedi ve T.
Ortopedi ve T.
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
B.BOSTAN
B.BOSTAN
B.BOSTAN
B.BOSTAN
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
G.OKTAY
G.OKTAY
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
S.GÜRGÜL
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.ARICI
A.ARICI
A.ARICI
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
23 Şubat 2015 Pazartesi (IV. Kurul, V.Hafta)
08:30 – 09:15 Elin Fonksiyonel Anatomisi ve El Muayenesi
09:25 – 10:10 Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
10:20 – 11:05 Santral Sinir Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
11:15 – 12:00 Aile hekimliğinde bulantı kusmaya yaklaşım
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
24 Şubat 2015 Salı
08 :30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
25 Şubat 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Şubat 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV.KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
27 Şubat 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
IV.KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Plastik ve R. Cer.
Radyoloji
Radyoloji
Aile Hekimliği
111
Öğretim Elemanı
N.KOSTAKOĞLU
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
G.OKTAY
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
V. Kurul: Seçmeli Kurul (Alan İçi)
Süresi
6 Hafta
Başlangıç Tarihi 2 Mart 2015
Sınav Tarihi
9-10 Nisan 2015
Kurul Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Samet ÖZER
Pazartesi (V. Kurul)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
112
Öğretim Elemanı
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VI. Kurul - Gastrointestinal (GI) Sistem Hastalıkları
Süresi
5 Hafta
Başlangıç Tarihi 13 Nisan 2015
Sınav Tarihi
14-15 Mayıs 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Akgül ARICI
13 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, I. Hafta)
08:30-09:15
Oral Kavite Hastalıkları
09:25-10:10
Oral Kavite Hastalıkları
10:20 –11:05
Açlık ve Beslenme Biyokimyası
11:15 –12:00
Açlık ve Beslenme Biyokimyasına Güncel Yaklaşımlar
13:30 –14:15
Karaciğer Hastalıklarının Genel Özellikleri
14:25 –15:10
Hepatitler
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Nisan 2015 Salı
08:30 –09:15
Hepatitler
09:25 –10:10
İlaçlar,Toksinler ve Alkole Bağlı Karaciğer Hastalığı
10:20 11:05
Tükrük Bezleri Patolojisi
11:15 –12:00
Özofajitler
13:30 –14:15
GÖR Hastalığı, Barrett Özofagus
14:25 –15:10
UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
15 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 –09:15
Özefagus Hastalıkları
09:25 –10:10
Mide-Duodenum Hastalıkları
10:20 –11:05
Metabolik Karaciğer Hastalığı
11:15 –12:00
Metabolik Karaciğer Hastalığı
13:30 –14:15
Özefagus Nonneoplastik Hastalıkları
14:25 –15:10
Özefagus Neoplastik Hastalıkları
15:20 –16:05
Seçmeli Ders
16:15 –17:00
Seçmeli Ders
16 Nisan 2015 Perşembe
08:30 –09:15
GI Hastalıklarda Semiyoloji ve Endoskopik Tanı Yöntemleri
09:25 –10:10
GI Hastalıklarda Semiyoloji ve Endoskopik Tanı Yöntemleri
10:20 –11:05
Mide İnflamatuar, Nonneoplastik Hastalıkları
11:15 –12:00
Mide İnflamatuar, Nonneoplastik Hastalıkları
13:30 –14:15
Karın Muayenesi
14:25 –15:10
Akut Batın,Akut Batın Modeli Olarak Akut Apandisit ve İleus
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
17 Nisan 2015 Cuma
08:30 –09:15
Çocuklarda Akut Karın ve Karın Ağrısının Değerlendirilmesi
09:25 –10:10
Gastroenteritler
10:20 –11:05
Mide Neoplastik Hastalıkları
11:15 –12:00
Mide Neoplastik Hastalıkları
13:30 –14:15
Siroz Patolojisi
14:25 –15:10
Siroz Patolojisi
15:20 –16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 –17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
113
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
A.ARICI
A.ARICI
Z.C.ÖZMEN
Z.C.ÖZMEN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Ö.ALICI
Ö.ALICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
İ.OKAN
İ.OKAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
S.ÖZER
N.Ö.KAZANCI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Ö.ALICI
Ö.ALICI
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
20 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 İntestinal Sistem ve Konjenital Patolojiler
09:25 – 10:10 Enterokolitler
10:20 – 11:05 Enterokolitler
11:15 – 12:00 Kolestatik Karaciğer Hastalıkları
13:30 – 14:15 Toksik Hepatit
14:25 – 15:10 İntrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
15:20 – 16:05 İntrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
21 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15 Karaciğer Dolaşım Bozuklukları
09:25 – 10:10 Gebelikte Karaciğer Hastalıkları
10:20 – 11:05 Emetik ve Antiemetik İlaçlar
11:15 – 12:00 Laksatif ve Purgatif İlaçlar
13:30 – 14:15 Malabsorbsiyon Sendromları
14:25 – 15:10 Malabsorbsiyon Sendromları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
22 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Prematürite
09:25 – 10:10 Yenidoğan Sarılıkları
10:20 – 11:05 İdiyopatik İnflamatuar Barsak Hastalıkları
11:15 – 12:00 İdiyopatik İnflamatuar Barsak Hastalıkları
13:30 – 14:15 Kolon Hastalıkları
14:25 – 15:10 Anorektal Fizyoloji ve Anorektal Hastalıklar
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
23 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
24 Nisan 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Transplantasyon Patolojisi
09:25 – 10:10 Neoplastik Karaciğer Hastalıkları
10:20 – 11:05 Karaciğer Fonksiyon Testleri
11:15 – 12:00 Karaciğer Fonksiyon Testlerinde Yenilikler
13:30 – 14:15 İntestinal Neoplastik Hastalıklar
14:25 – 15:10 İntestinal Neoplastik Hastalıklar
15:20 – 16:05
PANEL: Karaciğer Yağlanması ve Siroz
16:15 – 17:00
114
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ö.ALICI
S.KAYA
S.KAYA
A.ARICI
A.ARICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Ö.ALICI
Ö.ALICI
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
D.A.İNCE
Ş.TAKÇI
Ö.ALICI
Ö.ALICI
İ.OKAN
İ.OKAN
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Ö.ALICI
Ö.ALICI
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
27 Nisan 2015 Pazartesi (VI. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 İntestinal Neoplastik Hastalıklar
09:25 – 10:10 İntestinal Neoplastik Hastalıklar
10:20 – 11:05 Pankretikobilier tümörlere giriş
11:15 – 12:00 UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
13:30 – 14:15 UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
14:25 – 15:10 UYG: Özefagus-Mide-İntestinal Patoloji
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
28 Nisan 2015 Salı
08:30 – 09:15 Ekstrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
09:25 – 10:10 Pankreas Konjenital Anomalileri ve İnflamatuar Hastalıkları
10:20 – 11:05 Pankreas Hastalıkları
11:15 – 12:00 Karın Duvarı Fıtıkları
13:30 – 14:15 Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
14:25 – 15:10 Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
29 Nisan 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Pankreas Neoplazmları
09:25 – 10:10 Akut- Kronik Pankreatit
10:20 – 11:05 Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
11:15 – 12:00 Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
13:30 – 14:15 Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
30 Nisan 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Travmalı Hastaya Yaklaşım
09:25 – 10:10 Gastrointestinal Sistem Kanamaları
10:20 – 11:05 Sarılık (Hepatit)
11:15 – 12:00 Zehirlenmeye Acil Yaklaşım
13:30 – 14:15 Zehirlenmeye Acil Yaklaşım
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05 PANEL: Tütün Bağımlılığı
16:15 – 17:00
1 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
115
Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
B.ÖZTÜRK
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
Ö.ALICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Radyoloji
Radyoloji
A.ARICI
A.ARICI
İ.OKAN
İ.OKAN
Z.ÖZMEN
Z.ÖZMEN
Tıbbi Patoloji
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
A.ARICI
S.KAYA
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Çocuk S. ve H.
Acil Tıp
Acil Tıp
Psikiyatri
Halk Sağlığı
Göğüs Hastalıkları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
S.ÖZER
N.BAŞOL
N.BAŞOL
M.YILDIZ
R.ÇITIL
T.AKTAŞ
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
4 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, IV.Hafta)
08:30 – 09:15 Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10 Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05 UYG: Hepatopankreotikobiliyer Patoloji
11:15 – 12:00 UYG: Hepatopankreotikobiliyer Patoloji
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
5 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15 İntestinal Vasküler, Divertiküler Hastalıklar
09:25 – 10:10 İntestinal Obstrüktif Hastalıklar
10:20 – 11:05 Asit-Peptik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
11:15 – 12:00 Asit-Peptik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10 PANEL: Gastroözefagial Reflü
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
6 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
09:25 – 10:10 UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
10:20 – 11:05 UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
11:15 – 12:00 UYG: Gastrointestinal Sistem Patolojisi Makroskopik Yaklaşım
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
7 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
09:25 – 10:10 UYG: Klinik Laboratuarda Olgu Sunumu
10:20 – 11:05 Özefagus ve mide kanserlerine giriş
11:15 – 12:00 Malabsorbsiyon
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10 PANEL: Tiroid Hastalıkları
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
8 Mayıs 2015 2014 Cuma
08:30 – 09:15 İkterli Hastaya Yaklaşım
09:25 – 10:10 Akut ve Kronik Viral Hepatitler
10:20 – 11:05 Çocukta Kronik Karaciğer Hastalıkları
11:15 – 12:00 Protein Enerji Malnütrisyonu
13:30 – 14:15 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
14:25 – 15:10 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
15:20 – 16:05 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
16:15 – 17:00 KBE: Nazogastrik Sonda Uygulama
116
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Acil Tıp
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Öğretim Elemanı
M.ESEN
M.ESEN
A.ARICI
Ö.ALICI
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Ö.ALICI
Ö.ALICI
A.YENİŞEHİRLİ
A.YENİŞEHİRLİ
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
A.ARICI
Ö.ALICI
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
İç Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÖZTÜRK
N.Ö.KAZANCI
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
S.KAYA
S.KAYA
S.ÖZER
D.A.İNCE
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
11 Mayıs 2015 Pazartesi (VI. Kurul, V.Hafta)
08:30 – 09:15 Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10 Multitravmalı Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05 KBE: İlaç Uygulama Yolları
11:15 – 12:00 KBE: İlaç Uygulama Yolları
13:30 – 14:15 KBE: İlaç Uygulama Yolları
14:25 – 15:10 KBE: İlaç Uygulama Yolları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
12 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
09:25 – 10:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
10:20 – 11:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 UYG: Multidisipliner Toplantı
14:25 – 15:10 UYG: Multidisipliner Toplantı
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
14 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
15 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VI. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Acil Tıp
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
117
Öğretim Elemanı
M.ESEN
M.ESEN
S.DOĞRU
S.DOĞRU
S.DOĞRU
S.DOĞRU
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
VII. Kurul – Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği
Süresi
4 Hafta
Başlangıç Tarihi 18 Mayıs 2015
Sınav Tarihi
12 Haziran 2015
Kurul Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Rıza ÇITIL
18 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, I. Hafta)
08:30 – 09:15
Halk Sağlığına Giriş
09:25 – 10:10
Halk Sağlığına Giriş
10:20 – 11:05
Epidemiyolojiye Giriş
11:15 – 12:00
Epidemiyolojiye Giriş
13:30 – 14:15
Türkiye’nin Güncel Sağlık Sorunları
14:25 – 15:10
Türkiye’nin Güncel Sağlık Sorunları
15:20 – 16:05
Aile Hekimliği Temel İlkeler ve Tarihçesi
16:15 – 17:00
Aile Yaşam Döngüsü
19 Mayıs 2015 Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
20 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15
Kesitsel Araştırmalar ve Toplum Taramaları
09:25 – 10:10
Olgu Kontrol Araştırmaları
10:20 – 11:05
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
11:15 – 12:00
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
13:30 – 14:15
Tanımlayıcı Araştırmalar
14:25 – 15:10
Tanımlayıcı Araştırmalar
15:20 – 16:05
Seçmeli Ders
16:15 – 17:00
Seçmeli Ders
21 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
Türkiye’de Sağlık Mevzuatı
09:25 – 10:10
Salgın Yönetimi
10:20 – 11:05
Salgın Yönetimi
11:15 – 12:00
Kohort Araştırmaları
13:30 – 14:15
Deneysel Araştırmalar
14:25 – 15:10
Metodolojik Araştırmalar
15:20 – 16:05
Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemleri
16:15 – 17:00
Çeşitli Ülkelerde Sağlık Sistemleri
22 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15
Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele İlkeleri
09:25 – 10:10
Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele İlkeleri
10:20 – 11:05
Sağlık Ekonomisi
11:15 – 12:00
Sağlık Ekonomisi
13:30 – 14:15
Aydınlatılmış Onam
14:25 – 15:10
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
15:20 – 16:05
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
16:15 – 17:00
Aile Danışmanlığı
118
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Öğretim Elemanı
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
M.EĞRİ
M.EĞRİ
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
R.TETİKÇOK
R.TETİKÇOK
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
M.EĞRİ
M.EĞRİ
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
M.EĞRİ
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar. ve Deo.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
R.TETİKÇOK
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
25 Mayıs 2015 Pazartesi (VII. Kurul, II. Hafta)
08:30 – 09:15 Kanıta Dayalı Tıp
09:25 – 10:10 Epidemiyolojide Nedensellik
10:20 – 11:05 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu
11:15 – 12:00 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu
13:30 – 14:15 Güncel Sağlık Düzeyi Göstergeleri
14:25 – 15:10 Güncel Sağlık Düzeyi Göstergeleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
26 Mayıs 2014 Salı
08:30 – 09:15 Anne Ölümleri ve Nedenleri
09:25 – 10:10 Anne Ölümleri ve Nedenleri
10:20 – 11:05 Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
11:15 – 12:00 Zoonotik Hastalıklar ve Kontrolü
13:30 – 14:15 Aile Planlaması ve Temel Yaklaşımlar
14:25 – 15:10 Türkiye’de Aile Planlaması Politikaları
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
27 Mayıs 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
09:25 – 10:10 Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Kontrolü
10:20 – 11:05 Ailenin Periyodik Sağlık Muayeneleri
11:15 – 12:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
13:30 – 14:15 İş Sağlığına Giriş
15:20 – 16:05 İş Sağlığına Giriş
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
14:25 – 15:10 Seçmeli Ders
28 Mayıs 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Acil Tıp Sistemi
09:25 – 10:10 Modern Aile Planlaması Yöntemleri
10:20 – 11:05 Geleneksel Aile Planlaması Yöntemleri
11:15 – 12:00 Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem-Klinik Karar Verme
13:30 – 14:15 Hasta Kayıtları
14:25 – 15:10 Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
15:20 – 16:05 Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri
16:15 – 17:00 Toplum Ruh Sağlığı
29 Mayıs 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Meslek Hastalıkları
09:25 – 10:10 Meslek Hastalıkları
10:20 – 11:05 Yaşam Analizleri
11:15 – 12:00 Yaşam Analizleri
13:30 – 14:15 Yaşam Analizleri
14:25 – 15:10 Yaşam Analizleri
15:20-16:05
UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15-17:00
UYG: Multidisipliner Toplantı
119
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Öğretim Elemanı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
R.ÇITIL
R.ÇITIL
N.Y.ÇELTEK
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
Acil Tıp
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Psikiyatri
S.KARAMAN
R.ÇITIL
R.ÇITIL
N.Y.ÇELTEK
N.Y.ÇELTEK
M.EĞRİ
M.EĞRİ
E.SONGUR
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
M.EĞRİ
M.EĞRİ
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
1 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, III. Hafta)
08:30 – 09:15 Meslek Hastalıkları
09:25 – 10:10 Meslek Hastalıkları
10:20 – 11:05 Doğum Öncesi Bakım
11:15 – 12:00 Doğum Sonrası Bakım
13:30 – 14:15 UYG: Etik Vaka Çözümlemesi
14:25 – 15:10 UYG: Deontoloji Senaryolarıyla Vaka Tartışması
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
2 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15 Sağlık Eğitimi
09:25 – 10:10 Sağlık Eğitimi
10:20 – 11:05 İyot Yetersizliği
11:15 – 12:00 Koruyucu Diş Sağlığı
13:30 – 14:15 Biyopsikososyal Aile Hekimliği Yaklaşımı
14:25 – 15:10 Aile Hekimliği Terminolojisi, Ayrışmamış Hasta
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
3 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Evde Bakım
09:25 – 10:10 Alternatif Tıp
10:20 – 11:05 Toplum Beslenmesine Giriş
11:15 – 12:00 Yeterli ve Dengeli Beslenme
13:30 – 14:15
PANEL: İlk Yardım; Ne zaman, Nasıl?
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05 Seçmeli Ders
16:15 – 17:00 Seçmeli Ders
4 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15 Koruyucu Bebek ve Çocuk Sağlığı Programları
09:25 – 10:10 Koruyucu Bebek ve Çocuk Sağlığı Programları
10:20 – 11:05 Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
11:15 – 12:00 Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
13:30 – 14:15 Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
14:25 – 15:10 Tanı ve Tarama Testlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Ölçütler
15:20 – 16:05 Katı Atıklar ve Kontrolü
16:15 – 17:00 Etik Kurullar ve Görevleri
5 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15 Tıbbi Atıklar ve Kontrolü
09:25 – 10:10 Tıbbi Atıklar ve Kontrolü
10:20 – 11:05 Okul Sağlığı
11:15 – 12:00 Okul Sağlığı
13:30 – 14:15 Aile İçi Öğrenme ve Öğrenmenin Boyutları
14:25 – 15:10 Aile İçi Şiddet
15:20 – 16:05 Bağışıklama Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Açısından Önemi
16:15 – 17:00 Bağışıklama Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Açısından Önemi
120
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tar. ve Deo.
Tıp Tar. ve Deo.
Öğretim Elemanı
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.ÇITIL
R.ÇITIL
R.ÇITIL / İ.OKAN
R.ÇITIL / İ.OKAN
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
M.EĞRİ
M.EĞRİ
R.TETİKÇOK
N.Y.ÇELTEK
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Acil Tıp
Acil Tıp
N.Y.ÇELTEK
R.TETİKÇOK
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
M.ESEN
M.ESEN
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Tıp Tar. ve Deo.
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
İ.ETİKAN
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
N.Y.ÇELTEK
R.TETİKÇOK
R.ÇITIL
R.ÇITIL
DÖNEM III
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
8 Haziran 2015 Pazartesi (VII. Kurul, IV. Hafta)
08:30 – 09:15 Beslenme ve Kronik Hastalıklar
09:25 – 10:10 Beslenme ve Kronik Hastalıklar
10:20 – 11:05 Afetlerde Sağlık Hizmetleri
11:15 – 12:00 Afetlerde Sağlık Hizmetleri
13:30 – 14:15 Çevre ve Sağlık İlişkisi
14:25 – 15:10 Çevre ve Sağlık İlişkisi
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
9 Haziran 2015 Salı
08:30 – 09:15 Sağlık Otomasyon Sistemleri
09:25 – 10:10 Sağlık Otomasyon Sistemleri
10:20 – 11:05 Su Kirliliği
11:15 – 12:00 Temiz İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması
13:30 – 14:15 UYG: Sağlık Otomasyon Sistemleri
14:25 – 15:10 UYG: Sağlık Otomasyon Sistemleri
15:20 – 16:05 UYG: Multidisipliner Toplantı
16:15 – 17:00 UYG: Multidisipliner Toplantı
10 Haziran 2015 Çarşamba
08:30 – 09:15 Yaşlanma Biyokimyası
09:25 – 10:10 Yaşlanma Biyokimyasına Güncel Yaklaşımlar
10:20 – 11:05 Yaşlı Sağlığı
11:15 – 12:00 Yaşlı Sağlığı
13:30 – 14:15 Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Hastalıklar
14:25 – 15:10 Çevresel ve Beslenmeye Bağlı Hastalıklar
15:20 – 16:05 Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Dönemi Hastalıkları
16:15 – 17:00 Süt Çocukluğu ve Çocukluk Çağı Dönemi Hastalıkları
11 Haziran 2015 Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL PRATİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
12 Haziran 2015 Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
VII. KURUL TEORİK SINAVI
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
121
Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Öğretim Elemanı
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
R.ÇITIL
R.ÇITIL
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi ve Bil.
Tıp Eğitimi ve Bil.
Y.E.KUYUCU
Y.E.KUYUCU
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
Y.E.KUYUCU
Y.E.KUYUCU
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
A.AKBAŞ
A.AKBAŞ
Y.ÖNDER
Y.ÖNDER
A.ARICI
A.ARICI
R.D.KÖSEOĞLU
R.D.KÖSEOĞLU
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem IV
122
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
123
A Grubu
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
12
8 Eylül 2014
31 Ekim 2014
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
12
17 Kasım 2014
9 Ocak 2015
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
İç Hastalıkları
8 hafta
12
9 Şubat 2015
3 Nisan 2015
Kardiyoloji
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Genel Cerrahi
8 hafta
12
20 Nisan 2015
12 Haziran 2015
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Genel Cerrahi
8 hafta
12
8 Eylül 2014
31 Ekim 2014
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
12
17 Kasım 2014
9 Ocak 2015
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
12
9 Şubat 2015
3 Nisan 2015
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
İç Hastalıkları
8 hafta
12
20 Nisan 2015
12 Haziran 2015
Kardiyoloji
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
İç Hastalıkları
8 hafta
12
8 Eylül 2014
31 Ekim 2014
Kardiyoloji
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Genel Cerrahi
8 hafta
12
17 Kasım 2014
9 Ocak 2015
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
12
9 Şubat 2015
3 Nisan 2015
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
12
20 Nisan 2015
12 Haziran 2015
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Kadın Hastalıkları ve Doğum
8 hafta
12
8 Eylül 2014
31 Ekim 2014
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
İç Hastalıkları
8 hafta
12
17 Kasım 2014
9 Ocak 2015
Kardiyoloji
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Genel Cerrahi
8 hafta
12
9 Şubat 2015
3 Nisan 2015
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8 hafta
12
20 Nisan 2015
12 Haziran 2015
Çocuk Cerrahisi
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
Staj
B Grubu
Staj
C Grubu
Staj
D Grubu
Staj
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Staj Süresi
8 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Resul YILMAZ
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 –09:15
UYG: Tanışma
09:25 –10:10
UYG: Tanışma
10:20 –11:05
Çocuk Sağlığı Göstergelerinin Tanımı ve Ülkemizdeki Durum
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 –15:10
Sağlıklı Çocuk Beslenmesi
15:20 –16:05
Çocuk Gelişimimin İzlenmesi
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 –09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 –10:10
Çocukta Anamnez Alma
10:20 –11:05
Sağlıklı Çocuk İzlemi
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 –15:10
Periferik Yayma Değerlendirmesi
15:20 –16:05
Rutin Laboratuar Değerlendirmeleri
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 –09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 –10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 –11:05
Yenidoğanda fizik muayene ve anamnez
11:15 –12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 –14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 –15:10
Solunum Sistemi muayenesi
15:20 –16:05
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Hiponotremi, Hipernatremi, Dehidratasyon
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Boy Kısalığının Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
Obezite
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Bakteriyal Endokardit ve Perikardit
11:15 – 12:00
Miyokardit ve Kawasaki Hastalığı
13:30 – 14:15
Dehidratasyonda Sıvı ve Elektrolit Tedavisi
14:25 – 15:10
Anaflaksi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
124
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
R.YILMAZ
R.YILMAZ
R.YILMAZ
R.YILMAZ
R.YILMAZ
D.A.İNCE
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
R.YILMAZ
R.YILMAZ
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
S.ÖZER
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
S.ÖZER
D.A.İNCE
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
E.SÖNMEZGÖZ
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Aşılama Hataları ve Çözüm Yolları
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağında Sepsis
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Pnömonili Hastanın Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
Hışıltılı Hastanın Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Diyabetes Mellitus
10:20 – 11:05
Hipotonik Bebek
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Ürtiker, Anjioödem ve Gıda Allerjisi
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yenidoğanda doğum travmaları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Çocuklarda Nörolojik Muayene
15:20 – 16:05
Kritik Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Çocukluk Çağı Akut Lösemisi
10:20 – 11:05
Çocuklarda Karın Muayenesi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
EKG ve Ritm Bozukluklarının Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
Viral Hepatitler
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Siyanotik Kalp Hastalıkları
11:15 – 12:00
Siyanotik Kalp Hastalıkları
13:30 – 14:15
Nutrisyonel Anemiler ve Tedavisi
14:25 – 15:10
Kistik Fibrozisli Hastanın Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
125
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
D.A.İNCE
R.YILMAZ
R.YILMAZ
D.A.İNCE
D.A.İNCE
S.ÖZER
S.ÖZER
D.A.İNCE
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Ş.TAKÇI
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
E.SÖNMEZGÖZ
S.ÖZER
Ş.TAKÇI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
R.YILMAZ
D.A.İNCE
R.YILMAZ
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
S.ÖZER
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.SÖNMEZGÖZ
N.Ö.KAZANCI
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.KARAASLAN
S.ÖZER
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Zehirlenmede Hatalar Ve Çözüm Yolları
10:20 – 11:05
Çocuklarda Onkolojik Aciller
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Çocukluk Çağı Baş Ağrıları
15:20 – 16:05
Ateşli Çocuğun Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Boy Kısalığının Olgular İle Değerlendirmesi
11:15 – 12:00
Bebek ve Çocuklarda Beslenme Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Yenidoğan ve Bebeklerde Beslenme
15:20 – 16:05
Yenidoğan Sepsisi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yenidoğanda hipoglisemi- hiperglisemi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
Temel Yaşam Desteği
15:20 – 16:05
Solunum Yetmezliği
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıkları
10:20 – 11:05
Lenfatik Sistem Muayenesi ve Lenfadenopatiler
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Puberte ve Bozuklukları
15:20 – 16:05
Hipokalsemi, Hiperkalsemi, Raşitizm
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Hipokrom Mikrositer Anemiler
11:15 – 12:00
Kardiyomiyopati ve Kalp Yetmezliği
13:30 – 14:15
Bilinci Kapalı hastanın değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
Kuşkulu Genitalya
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
126
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
S.ÖZER
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
D.A.İNCE
N.Ö.KAZANCI
Ş.TAKÇI
D.A.İNCE
N.Ö.KAZANCI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
D.A.İNCE
Ş.TAKÇI
D.A.İNCE
D.A.İNCE
R.YILMAZ
R.YILMAZ
D.A.İNCE
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Ş.TAKÇI
S.ÖZER
E.KARAASLAN
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
Ş.TAKÇI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
R.YILMAZ
E.KARAASLAN
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Ş.TAKÇI
R.YILMAZ
R.YILMAZ
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Serebral Palsi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Kronik İshal ve Malabsorbsiyon Sendromları
15:20 – 16:05
Akut İshal
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Hiperglisemi, Metabolik Sendrom
11:15 – 12:00
Akciğer Enfeksiyonlarının Geç Komplikasyonları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Hemolitik Aneminin Ayırıcı Tanısı
15:20 – 16:05
Tansiyon Ölçümü ve Hipertansif Çocuğun Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yenidoğanda immün sistem
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
15:20 – 16:05
Kabakulak, Toxoplazmoz ve Enfeksiyöz Mononükleoz
16:15 – 17:00
Santral Sinir Sistemi Demiyelinizan Hastalıkları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Doğumda Uyum, Resüsitasyonun Temel İlkeleri ve Asfiksi
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Doğum Salonu Bakımı ve APGAR Skorlaması
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Kilo Alamayan Çocuğun Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
Akciğer Tüberkülozu
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Kemik İliği Yetmezliği
11:15 – 12:00
Doğumsal Anomalilerin Klinik Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
Tifo, Enterit Yapan Paraziter Enfeksiyonlar
15:20 – 16:05
Çocukluk Çağı Lenfoproliferatif Hastalıklar
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
127
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
S.ÖZER
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
R.YILMAZ
S.ÖZER
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.SÖNMEZGÖZ
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Ş.TAKÇI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.KARAASLAN
S.ÖZER
E.SÖNMEZGÖZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
E.KARAASLAN
N.Ö.KAZANCI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
D.A.İNCE
E.KARAASLAN
N.Ö.KAZANCI
D.A.İNCE
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
D.A.İNCE
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğin Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Kabızlık
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği
15:20 – 16:05
Akut Nefritik Sendrom
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı döküntülü Hastalıkları
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı döküntülü Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Graves Hastalığı ve Hipertiroidizm
15:20 – 16:05
Konjenital Hipotiroidi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Hashimoto Hastalığı ve Lenfositik Tiroidit
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Boğmaca, Suçiçeği, Sıtma, Kalaazar
14:25 – 15:10
Çocukluk Çağı Lenfomaları
15:20 – 16:05
Çocukluk Çağı Lenfomaları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Derin Ven Trombozlu Çocuğun Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Hipoglisemi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Prematüre Bebeğin Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
Diyabetik Anne Bebeği
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Hümoral İmmün Yetmezlik
11:15 – 12:00
Hücresel İmmün Yetmezlik
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
Nöromüsküler Hastalıklar
15:20 – 16:05
Nöromüsküler Hastalıklar
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
128
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
Ş.TAKÇI
D.A.İNCE
S.ÖZER
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
Ş.TAKÇI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
R.YILMAZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
R.YILMAZ
R.YILMAZ
Ş.TAKÇI
R.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
R.YILMAZ
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
D.A.İNCE
D.A.İNCE
N.Ö.KAZANCI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
S.ÖZER
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
S.ÖZER
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
S.ÖZER
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Çocuklarda Beyin Kitleleri
10:20 – 11:05
Yenidoğan Sarılıkları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Yenidoğan Solunum problemleri
15:20 – 16:05
Yenidoğan Hematolojik sorunları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Renal Tübüler Hastalıklar
11:15 – 12:00
Otoinflamatuar Hastalıklar ve Ailesel Akdeniz Ateşi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Down Sendromu ve Kromozomal Hastalıklar
15:20 – 16:05
Nefrotik Sendrom
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Nörolojik Problemleri
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Hastalarda Göğüs Ağrısı ve Senkop
15:20 – 16:05
Akut Eklem Romatizması ve Romatizmal Kalp Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Genetik Danışma
10:20 – 11:05
Astım
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Vaskülit Sendromları
15:20 – 16:05
Nötropeni ve Pansitopeni
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Üriner Sistem Enfeksiyonları
11:15 – 12:00
Bruselloz , Tetanoz
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Yenidoğan Sepsisi ve Nekrotizan Enterokolit
15:20 – 16:05
Yenidoğan Acilleri ve Transportu
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
129
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
E.SÖNMEZGÖZ
E.KARAASLAN
Ş.TAKÇI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
D.A.İNCE
D.A.İNCE
E.SÖNMEZGÖZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
D.A.İNCE
S.ÖZER
R.YILMAZ
D.A.İNCE
N.Ö.KAZANCI
E.SÖNMEZGÖZ
D.A.İNCE
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
D.A.İNCE
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Ş.TAKÇI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
S.ÖZER
R.YILMAZ
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
R.YILMAZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
D.A.İNCE
D.A.İNCE
S.ÖZER
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Karın Ağrılı Çocuğun Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Hemofili ve von Willebrand Hastalığı
15:20 – 16:05
Kanama Diyatezi ve Trombositopeniler
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
11:15 – 12:00
Fenilketonüri
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Edinsel İmmün Yetmezlik, AIDS
15:20 – 16:05
Juvenil Romatoid Artrit
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yenidoğanda sıvı elektrolit dengesi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Beta Talasemi ve Orak Hücreli Anemi
15:20 – 16:05
Tranfüzyon Endikasyonları ve Uygunluk Testleri
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Asit Baz Dengesi Bozuklukları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
Prematüre Bebeğin Uzun Dönem İzlemi
15:20 – 16:05
Çocuk İhmal ve İstismarının Klinik Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Gelişim Anomalileri
11:15 – 12:00
Çocukluk Çağı Solid Tümörleri
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
İlaç Alerjisi
15:20 – 16:05
Alerjik Rinit
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
130
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
N.Ö.KAZANCI
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
D.A.İNCE
Ş.TAKÇI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
E.SÖNMEZGÖZ
N.Ö.KAZANCI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
Ş.TAKÇI
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
Ş.TAKÇI
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
D.A.İNCE
D.A.İNCE
N.Ö.KAZANCI
D.A.İNCE
D.A.İNCE
D.A.İNCE
R.YILMAZ
D.A.İNCE
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
R.YILMAZ
R.YILMAZ
N.Ö.KAZANCI
E.KARAASLAN
R.YILMAZ
E.KARAASLAN
S.ÖZER
R.YILMAZ
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Ulusal Aşı Takvimde Bulunmayan Çocukluk Çağı Aşıları
11:15 – 12:00
Aşı Komplikasyonları ve Tedavisi
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Nörokutanöz Sendromlar
10:20 – 11:05
Nörokutanöz Sendromlar
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
131
Anabilim Dalı
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Öğretim Elemanı
S.ÖZER
S.ÖZER
R.YILMAZ
R.YILMAZ
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
S.ÖZER
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
E.KARAASLAN
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
N.Ö.KAZANCI
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
E.SÖNMEZGÖZ
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Çocuk S. ve H.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Çocuk Cerrahisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim TANRIVERDİ
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
UYG: Kliniğin Tanıtımı
10:20 – 11:05
Embriyoloji ve Fetus
11:15 – 12:00
Konjenital Anomaliler
13:30 – 14:15
Fetal Cerrahi
14:25 – 15:10
Neonatal Cerrahi
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Çocuklarda Kasık Kanalı Patolojileri
11:15 – 12:00
Çocuklarda Kasık Kanalı Patolojileri
13:30 – 14:15
Çocuklarda Karın Ağrısının Cerrahi Nedenleri
14:25 – 15:10
Çocuklarda Karın Ağrısının Cerrahi Nedenleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Solunun Sisteminin Konjenital Anomalileri
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Solunun Sisteminin Konjenital Anomalileri
13:30 – 14:15
Yenidoğanın Gastrointestinal Sisteminin Konjenital Anomalileri
14:25 – 15:10
Yenidoğanın Gastrointestinal Sisteminin Konjenital Anomalileri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Çocuklarda Kabızlık
11:15 – 12:00
Çocuklarda Kabızlık
13:30 – 14:15
Çocuklarda Kitleler
14:25 – 15:10
Çocuklarda Kitleler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Seminer/Makale Sunumu/Olgu Sunumu
11:15 – 12:00
UYG: Seminer/Makale Sunumu/Olgu Sunumu
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
132
Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Yenidoğanın Karaciğer ve Safra Yollarının Konjenital Anomalileri
11:15 – 12:00
Yenidoğanın Karaciğer ve Safra Yollarının Konjenital Anomalileri
13:30 – 14:15
Yenidoğanın Karın Duvarının Konjenital Anomalileri
14:25 – 15:10
Yenidoğanın Karın Duvarının Konjenital Anomalileri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Çocuklarda Genital Patolojiler ve Sünnet
11:15 – 12:00
Çocuklarda Genital Patolojiler ve SÜnnet
13:30 – 14:15
Çocuklarda Enürezis
14:25 – 15:10
Çocuklarda Enürezis
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Yenidoğanda Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri
11:15 – 12:00
Yenidoğanda Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri
13:30 – 14:15
Yenidoğanda Konjenital Kitleler
14:25 – 15:10
Yenidoğanda Konjenital Kitleler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri
11:15 – 12:00
Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri
13:30 – 14:15
Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları
14:25 – 15:10
Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
133
Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
H.İ.TANRIVERDİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
U.ŞENEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Genel Cerrahi
Staj Süresi
8 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Erdinç YENİDOĞAN
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Cerrahiye Giriş, İlkeler, Tarihçe ve Etik
14:25 – 15:10
Kanıta Dayalı Cerrahi
15:20 – 16:05
Cerrahi Hastada Sıvı Elektrolit Dengesi
16:15 – 17:00
Cerrahi Hastada Sıvı Elektrolit Dengesi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Sıvı Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi
14:25 – 15:10
Sıvı Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi
15:20 – 16:05
Asit Baz Denge Bozuklukları
16:15 – 17:00
Asit Baz Denge Bozuklukları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Sepsis ve Çoklu Organ Yetmezliği
14:25 – 15:10
Sepsis ve Çoklu Organ Yetmezliği
15:20 – 16:05
Şok
16:15 – 17:00
Şok
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Şokta Metabolik Yanıt
14:25 – 15:10
Şokta Metabolik Yanıt
15:20 – 16:05
Hemostaz ve Koagülasyon
16:15 – 17:00
Hemostaz ve Koagülasyon
134
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.ŞAHİN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kan Ürünlerinin Hazırlanması
14:25 – 15:10
Kan Ürünlerinin Kullanılma Endikasyonları
15:20 – 16:05
Cerrahi Hastada Beslenme
16:15 – 17:00
Cerrahi Hastada Beslenme
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Yara İyileşmesi
15:20 – 16:05
Yara İyileşmesi
16:15 – 17:00
Cerrahi Sütür Materyalleri ve Sütür Teknikleri
14:25 – 15:10
Preoperatif Hazırlık
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Postoperatif Takip
14:25 – 15:10
Postoperatif Takip
15:20 – 16:05
Cerrahide Muayene Yöntemleri
16:15 – 17:00
Cerrahide Muayene Yöntemleri
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Cerrahi Onkoloji: Moleküler Prensipler
14:25 – 15:10
Cerrahi Onkoloji: Klinik Uygulama
15:20 – 16:05
Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
Travmalı Hastanın Değerlendirilmesi
135
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resusitasyon
14:25 – 15:10
Peritonitler
15:20 – 16:05
Akut Apandisit
16:15 – 17:00
Akut Apandisit
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Karın Duvarı Fıtıkları
14:25 – 15:10
İnguinal Bölge Fıtıkları
15:20 – 16:05
Karın İçi Apseler
16:15 – 17:00
Cerrahi Hasta Güvenliği
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
14:25 – 15:10
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
15:20 – 16:05
Cerrahide Palyatif Tedavi
16:15 – 17:00
Cerrahide Palyatif Tedavi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Cerrahi Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Kullanımı
14:25 – 15:10
Cerrahi Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Kullanımı
15:20 – 16:05
Özefagusun Benign ve Fonksiyonel Hastalıkları
16:15 – 17:00
Özefagus Tümörleri
136
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Hiatus Hernisi ve Gastroözefagial Reflü Hastalığı
14:25 – 15:10
Hiatus Hernisi ve Gastroözefagial Reflü Hastalığı
15:20 – 16:05
Özefagusun Korozif Yanıkları ve Perforasyonları
16:15 – 17:00
Özefagusun Korozif Yanıkları ve Perforasyonları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Barsak Tıkanıklıkları
15:20 – 16:05
Barsak Tıkanıklıkları
16:15 – 17:00
Mezenter Vasküler Hastalıklar
14:25 – 15:10
Mezenter Vasküler Hastalıklar
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Midenin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Peptik Ülser ve Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi
15:20 – 16:05
Peptik Ülser ve Komplikasyonlarının Cerrahi Tedavisi
16:15 – 17:00
Postgastrektomi Sendromları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Periampüller Bölge Tümörleri
14:25 – 15:10
Yumuşak Doku Tümörleri
15:20 – 16:05
Mide Kanseri
16:15 – 17:00
Mide Kanseri
137
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Morbid Obezite Tedavisi
14:25 – 15:10
Metabolik Cerrahi
15:20 – 16:05
Metabolik Cerrahi
16:15 – 17:00
Cerrahi ve Mühendislik
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Karaciğerin Cerrahi Anatomisi
15:20 – 16:05
Karaciğerin Benign Hastalıkları
16:15 – 17:00
Karaciğerin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Karaciğer Kist Hidatiği
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Karaciğer Tümörleri
14:25 – 15:10
Karaciğer Tümörleri
15:20 – 16:05
Metastatik Karaciğer Tümörleri
16:15 – 17:00
Malign Melanom
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Safra Kesesinin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Safra Kesesinin Benign Hastalıkları
15:20 - 16:05
Safra Kesesinin Malign Hastalıkları
16:15 - 17:00
Dalağın Cerrahi Hastalıkları
138
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
E.YENİDOĞAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Tiroidin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Tiroidin Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Tiroid Kanserleri
16:15 – 17:00
Tiroid Kanserleri
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Safra Yollarının Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Safra Yollarının Malign Hastalıkları
16:15 – 17:00
Perianal Bölgenin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Perianal Bölgenin Benign Hastalıkları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Perianal Bölgenin Malign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Perianal Bölgenin Malign Hastalıkları
15:20 – 16:05
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
16:15 – 17:00
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Kolon ve Rektumun Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Kolon ve Rektumun Malign Hastalıkları
16:15 – 17:00
Kolon ve Rektumun Malign Hastalıkları
139
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
M.ŞAHİN
M.ŞAHİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Meme Muayenesi
14:25 – 15:10
Memenin Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Paratiroid Hastalıkları
16:15 – 17:00
Paratiroid Hastalıkları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Meme Kanseri ve Tedavisi
14:25 – 15:10
Meme Kanseri ve Tedavisi
15:20 – 16:05
Meme Kanserinde Takip
16:15 – 17:00
Meme Kanserinde Takip
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Hazırlama-Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Pankreasın Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Pankreasın Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Pankreas Tümörleri
16:15 – 17:00
Pankreas Tümörleri
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Sarılıkta Cerrahi Değerlendirme
14:25 – 15:10
Sarılıkta Cerrahi Değerlendirme
15:20 – 16:05
Adrenal Bez Hastalıkları
16:15 – 17:00
Adrenal Bez Hastalıkları
140
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.OKAN
İ.OKAN
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.ÖZSOY
Z.ÖZSOY
H.A.KAYAOĞLU
H.A.KAYAOĞLU
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Yanıklar
14:25 – 15:10
Yanıklar
15:20 – 16:05
Perioperatif Genomiks
16:15 – 17:00
Perioperatif Genomiks
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
14:25 – 15:10
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
15:20 – 16:05
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
16:15 – 17:00
UYG: Multidisipliner Eğitim Toplantıları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Endoskopi/Ameliyathane
Perşembe
08:30 –09:15
09:25 –10:10
10:20 –11:05
11:15 –12:00
SINAV (UYGULAMA)
13:30 –14:15
14:25 –15:10
15:20 –16:05
16:15 –17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
141
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Öğretim Elemanı
İ.OKAN
İ.OKAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
İ.OKAN
İ.OKAN
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
E.YENİDOĞAN
E.YENİDOĞAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Tuğba KARAMAN
Pazartesi (I. Hafta)
08.30-09.15
Anesteziyolojiye Giriş
09.25-10.10
Anesteziyolojiye Giriş
10.20-11.05
Monitörizasyon
11.15-12.00
Monitörizasyon
13.30-14.15
Genel Anestezi ve Genel Anestezikler
14.25-15.10
Genel Anestezi ve Genel Anestezikler
15.20-16.05
UYG: Ameliyathane
16.15-17.00
UYG: Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Ameliyathane
10:20 – 11:05
Opioid Analjezikler
11:15 – 12:00
Opioid Analjezikler
13:30 – 14:15
Nöromüsküler İleti
14:25 – 15:10
Nöromüsküler Blokerler
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Ameliyathane
10:20 – 11:05
Preoperatif Değerlendirme
11:15 – 12:00
Premedikasyon
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Ameliyathane
10:20 – 11:05
Havayolu Değerlendirmesi
11:15 – 12:00
Havayolu Açıklığının Sağlanması
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Ameliyathane
09:25 – 10:10
UYG: Ameliyathane
10:20 – 11:05
Lokal Anestezikler
11:15 – 12:00
Rejyonel Anestezi
13:30 – 14:15
UYG: Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Ameliyathane
142
Anabilim Dalı
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Öğretim Elemanı
Z.KAYA
Z.KAYA
S.ARICI
S.ARICI
S.KARAMAN
S.KARAMAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.DOĞRU
S.DOĞRU
A.ŞAHİN
A.ŞAHİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
T.KARAMAN
T.KARAMAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
T.KARAMAN
T.KARAMAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.DOĞRU
S.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08.30-09.15
UYG: Ameliyathane
09.25-10.10
Anestezi Komplikasyonları
10.20-11.05
Anestezi Komplikasyonları
11.15-12.00
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
13.30-14.15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
14.25-15.10
UYG: Ameliyathane
15.20-16.05
UYG: Ameliyathane
16.15-17.00
UYG: Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
Yoğun Bakım ve Tedavi İlkeleri
09:25 – 10:10
Yoğun Bakım ve Tedavi İlkeleri
10:20 – 11:05
Beyin Ölümü ve Donör Bakımı
11:15 – 12:00
Beyin Ölümü ve Donör Bakımı
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Çarşamba
08:30 – 09:15
Akut Solunum Yetmezliği
09:25 – 10:10
Mekanik Ventilasyon
10:20 – 11:05
UYG: Yoğun Bakım
11:15 – 12:00
UYG: Yoğun Bakım
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakım
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakım
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakım
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakım
Perşembe
08:30 – 09:15
Ağrı Tedavisinin İlkeleri
09:25 – 10:10
Ağrı Tedavisinin İlkeleri
10:20 – 11:05
Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı ve Tedavisi
11:15 – 12:00
Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı ve Tedavisi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
143
Anabilim Dalı
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Z.KAYA
Z.KAYA
S.ARICI
S.ARICI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
H.TAPAR
S.KARAMAN
S.KARAMAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
H.TAPAR
H.TAPAR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
M.SÜREN
M.SÜREN
M.SÜREN
M.SÜREN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Anest. ve Rean.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
İç Hastalıkları
Staj Süresi
8 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Şafak ŞAHİN
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 –09:15
Öykü Alma ve Hasta Hazırlama
09:25 –10:10
Öykü Alma ve Hasta Hazırlama
10:20 –11:05
Anemili Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 –12:00
Anemili Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 –09:15
UYG: Gastroenteroloji Semptomatoloji
09:25 –10:10
UYG: Gastroenteroloji Semptomatoloji
10:20 –11:05
UYG: Batın Muayenesi
11:15 –12:00
UYG: Batın Muayenesi
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 –09:15
Böbrek Hastasının Klinik Değerlendirmesi
09:25 –10:10
Böbrek Hastasının Klinik Değerlendirmesi
10:20 –11:05
Ürogenital Sistem Muayenesi
11:15 –12:00
Ürogenital Sistem Muayenesi
13:30 –14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
14:25 –15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
15:20 –16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 –17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Tümör Belirteçlerinin Klinik Yorumu
09:25 – 10:10
Tümör Belirteçlerinin Klinik Yorumu
10:20 – 11:05
Kanser biyolojisi, hücre siklusu, genetik faktörler
11:15 – 12:00
Kanser tedavi prensipleri ve antineoplastik ajanlar
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Eritrositoz ve Polistemili Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Trombositozlu Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Baş Boyun Muayenesi
11:15 – 12:00
Baş Boyun Muayenesi
13:30 – 14:15
UYG: Baş Boyun Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Baş Boyun Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
144
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
H.ÖZÇAM
H.ÖZÇAM
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
H.ÖZÇAM
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Gastroözefagial Reflü Hastalığı
09:25 – 10:10
Gastroduodenal Ülserler
10:20 – 11:05
Üst Gastrointestinal Kanamalar
11:15 – 12:00
Özofagus varis kanamaları
13:30 – 14:15
UYG: Batın Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Batın Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Tiroid Disfonksiyonlu Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Tiroid Disfonksiyonlu Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Diyabetes Mellitus
11:15 – 12:00
Diyabetes Mellitus
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Anamnezi Alma
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Anamnezi Alma
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Akut Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Ürogenital Sistem Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Ürogenital Sistem Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Toksik Hepatit
09:25 – 10:10
Otoimmün Hepatit
10:20 – 11:05
Kronik Viral Hepatitler
11:15 – 12:00
Kronik Viral Hepatitler
13:30 – 14:15
UYG: Batın Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Batın Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Hiperkalsemi - Hipokalsemi
09:25 – 10:10
Paratiroid Hastalıkları
10:20 – 11:05
Obezite
11:15 – 12:00
Hirsutizm
13:30 – 14:15
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
145
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
S.KAYA
S.KAYA
M.S.AKIN
M.S.AKIN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
M.S.AKIN
M.S.AKIN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
Lökomotor Sistem Muayenesi
09:25 – 10:10
Lökomotor Sistem Muayenesi
10:20 – 11:05
Trombositopenili Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Trombositopenili Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Lökomotor Sistem Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Lökomotor Sistem Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Özefagus ve mide kanserleri
09:25 – 10:10
Özefagus ve mide kanserleri
10:20 – 11:05
Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
11:15 – 12:00
Hipotalamik Hipofizer Hastalıklar
13:30 – 14:15
UYG: Lenfadenopatili Hastanın Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Lenfadenopatili Hastanın Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Hipertansif Hastanın Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Asit Baz Dengesi
11:15 – 12:00
Asit Baz Dengesi
13:30 – 14:15
Akut Lösemiler
14:25 – 15:10
Kronik Lösemiler
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Kolestatik Karaciğer Hastalığı
09:25 – 10:10
Sklerozan kolanjit
10:20 – 11:05
Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
11:15 – 12:00
Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
Romatolojide Laboratuar
09:25 – 10:10
Romatolojide Laboratuar
10:20 – 11:05
Artritli Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Artritli Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
14:25 – 15:10
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
15:20 – 16:05
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
16:15 – 17:00
UYG: Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
146
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
H.ÖZÇAM
H.ÖZÇAM
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
E.ERKEN
E.ERKEN
H.ÖZÇAM
H.ÖZÇAM
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
M.S.AKIN
M.S.AKIN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
M.S.AKIN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
Paraneoplastik Sendromlar
09:25 – 10:10
Paraneoplastik Sendromlar
10:20 – 11:05
Onkolojik Aciller
11:15 – 12:00
Onkolojik Aciller
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Sekonder Hipertansiyon
09:25 – 10:10
Sekonder Hipertansiyon
10:20 – 11:05
Meme Kanserleri
11:15 – 12:00
Meme Kanserleri
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
09:25 – 10:10
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
10:20 – 11:05
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
11:15 – 12:00
Sıvı Elektrolit Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Periferik Yayma Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Periferik Yayma Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
Perşembe
08:30 – 09:15
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
09:25 – 10:10
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
10:20 – 11:05
Testis Tümörleri
11:15 – 12:00
Primer Bilier Siroz
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
Vaskülitler
09:25 – 10:10
Vaskülitler
10:20 – 11:05
Behçet Hastalığı
11:15 – 12:00
Behçet Hastalığı
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
147
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
B.ÖZTÜRK
M.S.AKIN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
Hepatobiliyer Kanserler
09:25 – 10:10
Hepatobiliyer Kanserler
10:20 – 11:05
Pankreas Kanserleri
11:15 – 12:00
Pankreas Kanserleri
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Plazma Hücre Diskrazileri
09:25 – 10:10
Plazma Hücre Diskrazileri
10:20 – 11:05
Kanama Diyatezi
11:15 – 12:00
Kanama Diyatezi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Ailesel Akdeniz Ateşi
09:25 – 10:10
Ailesel Akdeniz Ateşi
10:20 – 11:05
Spondiloartropatiler
11:15 – 12:00
Spondiloartropatiler
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Sistemik Lupus Eritematozus
09:25 – 10:10
Sistemik Lupus Eritematozus
10:20 – 11:05
Kollojen Doku Hastalıkları
11:15 – 12:00
Kollojen Doku Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Romatoid Artrit
09:25 – 10:10
Romatoid Artrit
10:20 – 11:05
Kanser Gelişimi ve Onkogenler
11:15 – 12:00
Kanser Gelişimi ve Onkogenler
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
148
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
H.ÖZÇAM
H.ÖZÇAM
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
S.KAYA
S.KAYA
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
A.K.DEMİR
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
Adrenal Bez Hastalıkları
09:25 – 10:10
Adrenal Bez Hastalıkları
10:20 – 11:05
Akciğer kanseri-I
11:15 – 12:00
Akciğer kanseri-II
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Proteinüri ve Nefritler
09:25 – 10:10
Proteinüri ve Nefritler
10:20 – 11:05
Tiroid Nodüllü Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Tiroid Nodüllü Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinikte Hasta Değerlendirilmesi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Hipoglisemili Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Diyabetes Mellitus Komplikasyonları
10:20 – 11:05
Endokrin Aciller
11:15 – 12:00
Endokrin Aciller
13:30 – 14:15
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Kemik Kayıplı Hastanın Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Perşembe
08:30 – 09:15
Hemokromatozis
09:25 – 10:10
Wilson Hastalığı
10:20 – 11:05
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
11:15 – 12:00
İnflamatuar Barsak Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirilmesi
14:25 – 15:10
UYG: Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirilmesi
15:20 – 16:05
UYG: Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirilmesi
16:15 – 17:00
UYG: Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirilmesi
Cuma
08:30 – 09:15
Geriatrik Hastanın Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
Çölyak Hastalığı
10:20 – 11:05
Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği
11:15 – 12:00
Şok ve Çoklu Organ Yetmezliği
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
149
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
E.ERKEN
E.ERKEN
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
F.KUTLUTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
M.S.AKIN
M.S.AKIN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
09:25 – 10:10
Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları
10:20 – 11:05
Kemoterapi Uygulamaları
11:15 – 12:00
Kemoterapi Uygulamaları
13:30 – 14:15
UYG: Kemoterapi
14:25 – 15:10
UYG: Kemoterapi
15:20 – 16:05
UYG: Kemoterapi
16:15 – 17:00
UYG: Kemoterapi
Salı
08:30 – 09:15
Transfüzyon
09:25 – 10:10
Transfüzyon
10:20 – 11:05
Hematürili Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Hematürili Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Kolorektal Kanserleri
09:25 – 10:10
Kolorektal Kanserleri
10:20 – 11:05
Pankreatitler
11:15 – 12:00
Pankreatitler
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Alkole Bağlı Hepatit
09:25 – 10:10
Alkole Bağlı Hepatit
10:20 – 11:05
Hepatosteatoz
11:15 – 12:00
Hepatosteatoz
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Kemoterapi toksisite ve önlemleri
09:25 – 10:10
Kanser hastasında beslenme
10:20 – 11:05
Sarılıklı Hastanın Değerlendirilmesi
11:15 – 12:00
Sarılıklı Hastanın Değerlendirilmesi
13:30 – 14:15
UYG: Diyaliz
14:25 – 15:10
UYG: Diyaliz
15:20 – 16:05
UYG: Diyaliz
16:15 – 17:00
UYG: Diyaliz
150
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
S.KAYA
S.KAYA
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
T.TAŞLIYURT
T.TAŞLIYURT
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
S.KAYA
S.KAYA
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
S.KAYA
S.KAYA
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
İrritabl Barsak Sendromu
09:25 – 10:10
Kristal Artropatiler
10:20 – 11:05
Aplastik Anemi
11:15 – 12:00
Miyelodisplastik Sendrom
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Poliklinik/Klinik
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
151
Anabilim Dalı
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Ş.ŞAHİN
A.K.DEMİR
H.ÖZÇAM
H.ÖZÇAM
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
E.ERKEN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
Ş.ŞAHİN
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
S.KAYA
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
B.ÖZTÜRK
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Kardiyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Ataç ÇELİK
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji
11:15 – 12:00
Anamnez Alma
13:30 – 14:15
Fizik Muayene
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Fizik Muayene
11:15 – 12:00
EKG
13:30 – 14:15
EKG
14:25 – 15:10
Laboratuar Tetkikleri ve Görüntüleme Yöntemleri
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Aterojenez ve Aterosklerotik Risk Faktörleri
11:15 – 12:00
Koroner Dolaşım ve İskemi
13:30 – 14:15
Kararlı Angina Pektoris
14:25 – 15:10
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Akut Koroner Sendromlar
11:15 – 12:00
Akut Koroner Sendromlar
13:30 – 14:15
Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları
14:25 – 15:10
Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyojenik Şok
15:20 – 16:05
Mitral ve Aort Kapak Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları
11:15 – 12:00
Protez Kapak Hastalıkları
13:30 – 14:15
Pulmoner Hipertansiyon,
14:25 – 15:10
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
152
Anabilim Dalı
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.ALTUNKAŞ
K.KARAMAN
K.KARAMAN
K.KARAMAN
A.ÇELİK
A.ÇELİK
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.ÇELİK
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.KARAMAN
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
K.CEYHAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Disritmiler
11:15 – 12:00
Disritmiler
13:30 – 14:15
Antiaritmik ilaçlar
14:25 – 15:10
Enfektif endokardit
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Ani kardiyak ölüm ve genetik aritmojenik hastalıklar
11:15 – 12:00
Miyokardit ve kardiyomiyopatiler
13:30 – 14:15
Perikart hastalıkları
14:25 – 15:10
Kardiyak tümörler
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Kronik Kalp Yetersizliği
11:15 – 12:00
Kronik Kalp Yetersizliği
13:30 – 14:15
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
14:25 – 15:10
Dislipidemiler
15:20 – 16:05
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Ekokardiyografi Laboratuarı
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Senkop Ve Hipotansiyon
10:20 – 11:05
Sistemik Hipertansiyon
11:15 – 12:00
Sistemik Hipertansiyon
13:30 – 14:15
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları
14:25 – 15:10
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
15:20 – 16:05
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
16:15 – 17:00
UYG: Koroner Anjiografi Laboratuarı
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
153
Anabilim Dalı
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
K.KARAMAN
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
A.ÇELİK
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
K.KARAMAN
K.KARAMAN
K.KARAMAN
K.KARAMAN
K.CEYHAN
K.CEYHAN
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
F.ALTUNKAŞ
K.KARAMAN
K.KARAMAN
K.KARAMAN
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Staj Süresi
8 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Asker Zeki ÖZSOY
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Normal Gebelik ve Doğum Öncesi Bakım
14:25 – 15:10
Normal Gebelik ve Doğum Öncesi Bakım
15:20 – 16:05
Normal Doğum ve Travayın Seyri, İlerlemesi
16:15 – 17:00
Normal Doğum ve Travayın Seyri, İlerlemesi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Normal Lohusalık
14:25 – 15:10
Normal Lohusalık
15:20 – 16:05
Riskli Gebeliği Değerlendirme Yöntemleri
16:15 – 17:00
Riskli Gebeliği Değerlendirme Yöntemleri
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Erken Gebelik Riskleri (ABORTUSLAR)
14:25 – 15:10
Tekrarlayan gebelik kaybı
15:20 – 16:05
Geç Gebelik Komplikasyonları
16:15 – 17:00
Preterm eylem
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Uyumsuz Fetal Büyüme
14:25 – 15:10
İntrauterin gelişme geriliği- oligohidramnios
15:20 – 16:05
Çoğul Gebelik
16:15 – 17:00
Erken membran rüptürü
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
14:25 – 15:10
Diyabetes Mellitus ve Gebelik
15:20 – 16:05
Gebelikte Hipertansiyon
16:15 – 17:00
Perinatal Enfeksiyonlar
154
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Üçüncü Trimester Vajinal Kanamaları
14:25 – 15:10
Üçüncü Trimester Vajinal Kanamalar
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Malprezentasyon ve Kordon Prolapsusu
14:25 – 15:10
Malprezentasyon ve Kordon Prolapsusu
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Doğum eyleminin komplikasyonları
14:25 – 15:10
Doğum eyleminin komplikasyonları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Operatif Doğum
14:25 – 15:10
Operatif Doğum
15:20 – 16:05
Polihidramnios
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
H.Gravidarum
09:25 – 10:10
Pelvik inflamatuar hastalık
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
14:25 – 15:10
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
15:20 – 16:05
Postpartum Kanama ve Anormal Lohusalık
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Servis/Ameliyathane
155
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (III. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Jinekolojik öykü ve muayene
14:25 – 15:10
Jinekolojik öykü, muayene ve tanısal işlemler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Pediatrik ve Adölesan Jinekolojisi
14:25 – 15:10
Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Menstruasyon Komplikasyonları
14:25 – 15:10
Menstruasyon Komplikasyonları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
14:25 – 15:10
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
15:20 – 16:05
Kontrasepsiyon ve Aile Planlaması
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Vulvanın Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Vulvanın Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Vajenin Benign Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
156
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (IV. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Uterin Serviksin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Uterin Serviksin Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Uterus Korpusunun Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Uterus Korpusunun Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Overlerin ve Tüplerin Benign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Overlerin ve Tüplerin Benign Hastalıkları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
14:25 – 15:10
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Pelvik Enfeksiyonlar
15:20 – 16:05
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Pelvik Enfeksiyonlar
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Endometriozis
14:25 – 15:10
Endometriozis
15:20 – 16:05
Endometriozis
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
157
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (V. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Pelvik Organ Prolapsusu
14:25 – 15:10
Pelvik Organ Prolapsusu
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Üriner İnkontinans
14:25 – 15:10
Üriner İnkontinans
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Jinekolojik Cerrahide İntraoperatif Komplikasyonlar
14:25 – 15:10
Jinekolojik Cerrahide Postoperatif Komplikasyonlar
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
14:25 – 15:10
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
15:20 – 16:05
Terapötik Jinekolojik Prosedürler
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Servis/Ameliyathane
158
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VI. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Uterin Serviksin Premalign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Uterin Serviksin Premalign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Uterin Serviksin Malign Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Tuba Uterina ve Overlerin Premalign Hastalıkları
14:25 – 15:10
Tuba Uterina ve Overlerin Premalign Hastalıkları
15:20 – 16:05
Tuba Uterina ve Overlerin Malign Hastalıkları
16:15 – 17:00
Tuba Uterina ve Overlerin Malign Hastalıkları
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
14:25 – 15:10
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
Endometrium Kanseri
09:25 – 10:10
Endometrium Kanseri
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Ovulasyon İndüksiyonu
14:25 – 15:10
Ovulasyon İndüksiyonu
15:20 – 16:05
Polikistik Over Sendromu
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
Ektopik gebelik
09:25 – 10:10
Ektopik gebelik
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
İnfertilite
14:25 – 15:10
İnfertilite
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
159
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
B.ÇAKMAK
B.ÇAKMAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Hirsutizm
14:25 – 15:10
Amenore
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Yardımcı Üreme Teknikleri
14:25 – 15:10
Yardımcı Üreme Teknikleri
15:20 – 16:05
Yardımcı Üreme Teknikleri
16:15 – 17:00
Yardımcı Üreme Teknikleri
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Menopoz
14:25 – 15:10
Postmenopoz
15:20 – 16:05
Postmenopoz
16:15 – 17:00
Anormal Uterin Kanama
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Gebelikte Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
14:25 – 15:10
Gebelikte Otoimmün Hastalıklar
15:20 – 16:05
Gebelikte Hematolojik hastalıklar
16:15 – 17:00
Gebelikte Kardiyak Sorunlar
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri
14:25 – 15:10
Jinekolojik Görüntüleme Yöntemleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
160
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
H.Y.DOĞRU
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.Z.ÖZSOY
A.Z.ÖZSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (VIII. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Genetik Bozukluklar
14:25 – 15:10
Genetik Bozukluklar
15:20 – 16:05
Cinsiyet Kromozomu Anomalileri
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
14:25 – 15:10
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
15:20 – 16:05
Gebelikte Endokrin Hastalıklar
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kadın Genital Sistem Anomalileri
14:25 – 15:10
Kadın Genital Sistem Anomalileri
15:20 – 16:05
Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi
16:15 – 17:00
Jinekolojide Antimikrobiyal Kemoterapi
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
161
Anabilim Dalı
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
E.GÖZDEMİR
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Kadın H. ve D.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Hüseyin Şener BARUT
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Ateş
10:20 – 11:05
Nedeni Bilinmeyen Ateş
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
Sıtma
15:20 – 16:05
Ebstein Barr Virüs Enfeksiyonları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Bruselloz
10:20 – 11:05
Bruselloz
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
Enfeksiyöz İshaller
14:25 – 15:10
Enfeksiyöz İshaller
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Akut Viral Hepatitler
10:20 – 11:05
Kemoprofilaksi ve İmmünoproflaksi
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Olgu Sunumu
14:25 – 15:10
Kronik Viral Hepatitler
15:20 – 16:05
Kronik Viral Hepatitler
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Salmonella Enfeksiyonları
10:20 – 11:05
Enterik Ateş
11:15 – 12:00
HIV Enfeksiyonu
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
HIV Enfeksiyonu
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
162
Anabilim Dalı
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM IV
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
Hastane Enfeksiyonları
14:25 – 15:10
Hastane Enfeksiyonları
15:20 – 16:05
Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
10:20 – 11:05
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
Antimikrobikler ve Klinik Kullanımları
14:25 – 15:10
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Sepsis
10:20 – 11:05
Tetanoz
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Enfeksiyonları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
İnfluenza
10:20 – 11:05
Döküntülü Enfeksiyon Hastalıkları
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
Özel Konakta Enfeksiyonlar
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
163
Anabilim Dalı
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
H.Ş.BARUT
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
H.Ş.BARUT
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
İ.YAVUZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Enfeksiyon H. ve K. M.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem V
164
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
165
A Grubu
Staj
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Deri ve Zührevi Hastalıkları
2 hafta
3
8 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Nöroloji
2 hafta
3
22 Eylül 2014
3 Ekim 2014
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
3
6 Ekim 2014
17 Ekim 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3
20 Ekim 2014
31 Ekim 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Göğüs Cerrahisi/ Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
3
17 Kasım 2014
28 Kasım 2014
Radyodiagnostik
2 hafta
3
1 Aralık 2104
12 Aralık 2014
Göz hastalıkları
2 hafta
3
15 Aralık 2014
26 Aralık 2014
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
2 hafta
3
29 Aralık 2014
9 Ocak 2015
Üroloji
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Adli Tıp
2 hafta
3
9 Şubat 2015
20 Şubat 2015
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3
23 Şubat 2015
6 Mart 2015
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
3
9 Mart 2015
20 Mart 2015
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2 hafta
3
23 Mart 2015
3 Nisan 2015
Radyasyon Onkolojisi/ Nükleer Tıp
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Akılcı İlaç Kullanımı
2 hafta
3
20 Nisan 2015
1 Mayıs 2015
Seçmeli 1
2 hafta
3
4 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
Seçmeli 2
2 hafta
3
18 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Seçmeli 3
2 hafta
3
1 Haziran 2015
12 Haziran 2015
Seçmeli 4
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
166
B Grubu
Staj
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Üroloji
2 hafta
3
8 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Deri ve Zührevi Hastalıkları
2 hafta
3
22 Eylül 2014
3 Ekim 2014
Nöroloji
2 hafta
3
6 Ekim 2014
17 Ekim 2014
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
3
20 Ekim 2014
31 Ekim 2014
Göz hastalıkları
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
3
17 Kasım 2014
28 Kasım 2014
Göğüs Cerrahisi/ Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
3
1 Aralık 2104
12 Aralık 2014
Akılcı İlaç Kullanımı
2 hafta
3
15 Aralık 2014
26 Aralık 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3
29 Aralık 2014
9 Ocak 2015
Adli Tıp
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3
9 Şubat 2015
20 Şubat 2015
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
2 hafta
3
23 Şubat 2015
6 Mart 2015
Radyodiagnostik
2 hafta
3
9 Mart 2015
20 Mart 2015
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
3
23 Mart 2015
3 Nisan 2015
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Radyasyon Onkolojisi/ Nükleer Tıp
2 hafta
3
20 Nisan 2015
1 Mayıs 2015
Seçmeli 1
2 hafta
3
4 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
Seçmeli 2
2 hafta
3
18 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Seçmeli 3
2 hafta
3
1 Haziran 2015
12 Haziran 2015
Seçmeli 4
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
167
C Grubu
Staj
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
3
8 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Üroloji
2 hafta
3
22 Eylül 2014
3 Ekim 2014
Deri ve Zührevi Hastalıkları
2 hafta
3
6 Ekim 2014
17 Ekim 2014
Nöroloji
2 hafta
3
20 Ekim 2014
31 Ekim 2014
Akılcı İlaç Kullanımı
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Göz hastalıkları
2 hafta
3
17 Kasım 2014
28 Kasım 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
3
1 Aralık 2104
12 Aralık 2014
Göğüs Cerrahisi/ Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
3
15 Aralık 2014
26 Aralık 2014
Adli Tıp
2 hafta
3
29 Aralık 2014
9 Ocak 2015
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
2 hafta
3
9 Şubat 2015
20 Şubat 2015
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3
23 Şubat 2015
6 Mart 2015
Radyasyon Onkolojisi/ Nükleer Tıp
2 hafta
3
9 Mart 2015
20 Mart 2015
Radyodiagnostik
2 hafta
3
23 Mart 2015
3 Nisan 2015
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2 hafta
3
20 Nisan 2015
1 Mayıs 2015
Seçmeli 1
2 hafta
3
4 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
Seçmeli 2
2 hafta
3
18 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Seçmeli 3
2 hafta
3
1 Haziran 2015
12 Haziran 2015
Seçmeli 4
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
168
D Grubu
Staj
Süre
AKTS
Başlangıç
Bitiş
Nöroloji
2 hafta
3
8 Eylül 2014
19 Eylül 2014
Beyin ve Sinir Cerrahisi
2 hafta
3
22 Eylül 2014
3 Ekim 2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3
6 Ekim 2014
17 Ekim 2014
Göğüs Cerrahisi/ Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
3
20 Ekim 2014
31 Ekim 2014
Deri ve Zührevi Hastalıkları
2 hafta
3
3 Kasım 2014
14 Kasım 2014
Radyodiagnostik
2 hafta
3
17 Kasım 2014
28 Kasım 2014
Göz hastalıkları
2 hafta
3
1 Aralık 2104
12 Aralık 2014
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
2 hafta
3
15 Aralık 2014
26 Aralık 2014
Ortopedi ve Travmatoloji
2 hafta
3
29 Aralık 2014
9 Ocak 2015
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
2 hafta
3
12 Ocak 2015
23 Ocak 2015
Akılcı İlaç Kullanımı
2 hafta
3
9 Şubat 2015
20 Şubat 2015
Adli Tıp
2 hafta
3
23 Şubat 2015
6 Mart 2015
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2 hafta
3
9 Mart 2015
20 Mart 2015
Radyasyon Onkolojisi/ Nükleer Tıp
2 hafta
3
23 Mart 2015
3 Nisan 2015
Üroloji
2 hafta
3
6 Nisan 2015
17 Nisan 2015
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
3
20 Nisan 2015
1 Mayıs 2015
Seçmeli 1
2 hafta
3
4 Mayıs 2015
15 Mayıs 2015
Seçmeli 2
2 hafta
3
18 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Seçmeli 3
2 hafta
3
1 Haziran 2015
12 Haziran 2015
Seçmeli 4
2 hafta
3
15 Haziran 2015
26 Haziran 2015
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Mesut YILDIZ
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Psikiyatride Tanı ve Sınıflandırma
09:25 – 10:10
Psikiyatrik Belirtiler
10:20 – 11:05
Ruhsal Durum Muayenesi
11:15 – 12:00
Ruhsal Durum Muayenesi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Psikotik Bozukluklar
09:25 – 10:10
Psikotik Bozukluklar
10:20 – 11:05
Psikotik Bozukluklar
11:15 – 12:00
Cinsel İşlev Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Duygudurum Bozuklukları
09:25 – 10:10
Duygudurum Bozuklukları
10:20 – 11:05
Duygudurum Bozuklukları
11:15 – 12:00
Kişilik Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Anksiyete Bozuklukları
09:25 – 10:10
Anksiyete Bozuklukları
10:20 – 11:05
Anksiyete Bozuklukları
11:15 – 12:00
Bedensel Hastalıklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Anabilim Dalı Eğitim Programı
09:25 – 10:10
UYG: Anabilim Dalı Eğitim Programı
10:20 – 11:05
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
11:15 – 12:00
Yeme Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
169
Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Öğretim Elemanı
E.SONGUR
E. SONGUR
M.YILDIZ
M.YILDIZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.YILDIZ
M.YILDIZ
M.YILDIZ
E. SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
E.SONGUR
E. SONGUR
E. SONGUR
M.YILDIZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.YILDIZ
M.YILDIZ
M.YILDIZ
E. SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.SONGUR
E.SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Somatoform Bozukluklar
09:25 – 10:10
Dissosiyatif Bozukluklar-Yapay Bozukluklar ve Temaruz
10:20 – 11:05
Deliryum, Demans ve Diğer Bilişsel Bozukluklar
11:15 – 12:00
Dürtü Kontrol Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Acil Psikiyatri
09:25 – 10:10
Adli Psikiyatri
10:20 – 11:05
Psikiyatrik Tedaviler (Antidepresanlar ve Anksiyolitikler)
11:15 – 12:00
Psikiyatrik Tedaviler (Antidepresanlar ve Anksiyolitikler)
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Psikiyatrik Tedaviler (Antipsikotikler ve EKT)
09:25 – 10:10
Psikiyatrik Tedaviler (Antipsikotikler ve EKT)
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Psikiyatrik Tedaviler (Duygudurum Dengeleyiciler)
09:25 – 10:10
Psikiyatrik Tedaviler (Psikostimülanlar)
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
170
Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Öğretim Elemanı
M.YILDIZ
M.YILDIZ
E.SONGUR
E.SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.YILDIZ
M.YILDIZ
E.SONGUR
E.SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
M.YILDIZ
M.YILDIZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
E.SONGUR
E.SONGUR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Ruh Sağlığı ve Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Nöroloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Betül ÇEVİK
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Nörolojide öykü Alma
09:25 – 10:10
Mental Muayene
10:20 – 11:05
Kraniyal Sinir Muayenesi
11:15 – 12:00
Motor Sistem Muayenesi
13:30 – 14:15
UYG: Öykü Alma
14:25 – 15:10
UYG: Mental Muayene
15:20 – 16:05
UYG: Kraniyal Sinir Muayenesi
16:15 – 17:00
UYG: Motor Sistem Muayenesi
Salı
08:30 – 09:15
Duyu Muayenesi
09:25 – 10:10
Refleks Muayenesi
10:20 – 11:05
Denge ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi
11:15 – 12:00
Meningeal İrritasyon Bulguları ve Nörovasküler Muayene
13:30 – 14:15
UYG: Duyu Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Refleks Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Denge ve Koordinasyon Sistemi Muayenesi
16:15 – 17:00
UYG: Meningeal İrritasyon Bulguları ve Nörovasküler Muayene
Çarşamba
08:30 – 09:15
Serebrovasküler Hastalıklar
09:25 – 10:10
Serebrovasküler Hastalıklar
10:20 – 11:05
Serebrovasküler Hastalıklar
11:15 – 12:00
Vertigo
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Hazırlama
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Hazırlama
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Hazırlama
Perşembe
08:30 – 09:15
Baş Ağrıları
09:25 – 10:10
Baş Ağrıları
10:20 – 11:05
Multipl Skleroz
11:15 – 12:00
Diğer Demyelinizan Hastalıklar
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Demanslar
09:25 – 10:10
Demanslar
10:20 – 11:05
Epilepsiler
11:15 – 12:00
Epilepsiler
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
171
Anabilim Dalı
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Öğretim Elemanı
S.KURT
S.KURT
D.AKSOY
D.AKSOY
S.KURT
S.KURT
D.AKSOY
D.AKSOY
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
S.KURT
S.KURT
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
S.KURT
S.KURT
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
D.AKSOY
D.AKSOY
D.AKSOY
B.ÇEVİK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
D.AKSOY
D.AKSOY
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
S.KURT
S.KURT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Nöromusküler Hastalıklar
09:25 – 10:10
Nöromusküler Hastalıklar
10:20 – 11:05
Nöromusküler Hastalıklar
11:15 – 12:00
Medulla Spinalis Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Ekstrapiramidal Hastalıklar
09:25 – 10:10
Ekstrapiramidal Hastalıklar
10:20 – 11:05
Ekstrapiramidal Hastalıklar
11:15 – 12:00
Serebeller Sistem Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Nörolojik Aciller
10:20 – 11:05
Nörolojik Aciller
11:15 – 12:00
Nörolojik Aciller
13:30 – 14:15
UYG: Seminer/Makale
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Nörolojide Tanı Yöntemleri
09:25 – 10:10
Nörolojide Tanı Yöntemleri
10:20 – 11:05
Nörolojide Tanı Yöntemleri (EMG)
11:15 – 12:00
Nörolojide Tanı Yöntemleri (EEG)
13:30 – 14:15
UYG: EMG
14:25 – 15:10
UYG: EMG
15:20 – 16:05
UYG: EEG
16:15 – 17:00
UYG: EEG
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
172
Anabilim Dalı
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Öğretim Elemanı
S.KURT
S.KURT
S.KURT
D.AKSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
D.AKSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
D.AKSOY
D.AKSOY
D.AKSOY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
B.ÇEVİK
B.ÇEVİK
S.KURT
S.KURT
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Fatih Ersay DENİZ
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Değerlendirilmesi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Değerlendirilmesi
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Anatomisi
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Anatomisi
13:30 – 14:15
Nörolojik Muayene
14:25 – 15:10
Nörolojik Muayene
15:20 – 16:05
Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri
16:15 – 17:00
Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri
Salı
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Vasküler Anatomisi
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Vasküler Anatomisi
10:20 – 11:05
Omurilik ve Omurga Travmaları
11:15 – 12:00
Omurilik ve Omurga Travmaları
13:30 – 14:15
Kafaiçi Basınç Artışı
14:25 – 15:10
Kafaiçi Basınç Artışı
15:20 – 16:05
UYG: Seminer/Makale
16:15 – 17:00
UYG: Seminer/Makale
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Kafa Travmaları
11:15 – 12:00
Kafa Travmaları
13:30 – 14:15
Komalı Hastaya Yaklaşım
14:25 – 15:10
Komalı Hastaya Yaklaşım
15:20 – 16:05
Santral Sinir Sitemi Malformasyonları
16:15 – 17:00
Santral Sinir Sitemi Malformasyonları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Bel-Boyun Ağrısı ve Disk Hastalıkları
11:15 – 12:00
Bel-Boyun Ağrısı ve Disk Hastalıkları
13:30 – 14:15
Beyin Ölümü
14:25 – 15:10
Beyin Ölümü
15:20 – 16:05
Dejeneratif Omurga Hastalıkları
16:15 – 17:00
Dejeneratif Omurga Hastalıkları
Cuma
08:30 – 09:15
Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları
09:25 – 10:10
Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları
10:20 – 11:05
Nöroendovasküler Cerrahi
11:15 – 12:00
Nöroendovasküler Cerrahi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
15:20 – 16:05
Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar
16:15 – 17:00
Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar
173
Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Omurga ve Omurilik Tümörleri
11:15 – 12:00
Omurga ve Omurilik Tümörleri
13:30 – 14:15
Supratentorial Beyin Tümörleri
14:25 – 15:10
Supratentorial Beyin Tümörleri
15:20 – 16:05
İnfratentorial Beyin Tümörleri
16:15 – 17:00
İnfratentorial Beyin Tümörleri
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Alt Ekstremite Tuzak Nöropatiler
11:15 – 12:00
Alt Ekstremite Tuzak Nöropatiler
13:30 – 14:15
Erişkin ve Çocuk Hidrosefali
14:25 – 15:10
Erişkin ve Çocuk Hidrosefali
15:20 – 16:05
UYG: Seminer/Makale
16:15 – 17:00
UYG: Seminer/Makale
Çarşamba
08:30 – 09:15
Epilepsi Cerrahisi
09:25 – 10:10
Epilepsi Cerrahisi
10:20 – 11:05
Yoğun Bakım Uygulamaları
11:15 – 12:00
Yoğun Bakım Uygulamaları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
15:20 – 16:05
Fonksiyonel Nöroşirurji
16:15 – 17:00
Fonksiyonel Nöroşirurji
Perşembe
08:30 – 09:15
Ağrı Tedavisi
09:25 – 10:10
Ağrı Tedavisi
10:20 – 11:05
Hipofiz Tümörleri
11:15 – 12:00
Hipofiz Tümörleri
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
174
Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
F.E.DENİZ
F.E.DENİZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Ö.DEMİR
Ö.DEMİR
E.ÖKSÜZ
E.ÖKSÜZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Beyin ve Sinir Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Göğüs Hastalıkları
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
Semptomlar
10:20 – 11:05
Fizik Muayene
11:15 – 12:00
Topografik Anatomi
13:30 – 14:15
Akciğer Radyolojisi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Solunum Fizyolojisi
10:20 – 11:05
Solunum Fonksiyon Testleri
11:15 – 12:00
Kan Gazları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Astım
10:20 – 11:05
Astım Tedavisi
11:15 – 12:00
Sigaranın Etkileri, Sigara Bırakma
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
KOAH
10:20 – 11:05
KOAH Tedavisi
11:15 – 12:00
Uykuda Solunum Bozuklukları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Sarkoidoz
11:15 – 12:00
Bronşiektazi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
175
Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
T.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
T.AKTAŞ
T.AKTAŞ
A.YILMAZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
A.YILMAZ
A.YILMAZ
T.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
A.YILMAZ
A.YILMAZ
H.İ.KÖSEOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.YILMAZ
H.İ.KÖSEOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Tüberküloz
10:20 – 11:05
Tüberküloz Tedavisi ve Korunma
11:15 – 12:00
Göğüs Hastalıklarında Aciller
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Pulmoner Tromboemboli
10:20 – 11:05
Pulmoner Tromboemboli Tedavisi
11:15 – 12:00
Plevral Sıvılara Yaklaşım, Ampiyem
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Pnömoni
10:20 – 11:05
Pnömoni Tedavisi
11:15 – 12:00
Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Akciğer Kanseri
10:20 – 11:05
Akciğer Kanseri Tedavisi
11:15 – 12:00
Kronik Solunum Yetmezliği ve ARDS
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
176
Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
T.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
A.YILMAZ
A.YILMAZ
T.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
T.AKTAŞ
T.AKTAŞ
T.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
H.İ.KÖSEOĞLU
H.İ.KÖSEOĞLU
A.YILMAZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Ortopedi ve Travmatoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Bora BOSTAN
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Ortopedi ve Travmatolojinin Tanıtımı
09:25 – 10:10
Alt Ekstremite Muayenesi
10:20 – 11:05
Kırık, Çıkıkların Sınıflandırılması, Komplikasyonlar
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Kas-İskelet Sistemi Tümörlerine Yaklaşım
09:25 – 10:10
Travmatolojide İlk Yardım, Açık Kırıklı Hastaya Yaklaşım
10:20 – 11:05
Üst Ekstremite Muayenesi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:00 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
Üst Ekstremite Kırıkları: Genel Yaklaşım
10:20 – 11:05
Vertebra Kırıkları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Pediatrik Muayene
09:25 – 10:10
Ayak ve Ayak Bileği Kırık ve Çıkıkları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
07:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
177
Anabilim Dalı
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Öğretim Elemanı
T.GÜNEŞ
B.BOSTAN
E.BİLGİÇ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
M.AŞCI
M.AŞCI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
T.GÜNEŞ
B.BOSTAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
M.AŞCI
M.AŞCI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Dejeneratif Eklem Hast., Romatolojik Hastalıklarda Ortopedinin Yeri
09:25 – 10:10
Metabolik Hastalıklar ve Ortopedi
10:20 – 11:05
Çocuk Kırıkları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Serebral Palsi
09:25 – 10:10
Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:00 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
Gelişimsel Kalça Displazisi
10:20 – 11:05
Skolyoz ve Konjenital Omurga Hastalıkları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Adölosan Kifoz, Omurga Enfeksiyonları
09:25 – 10:10
Diz Çevresi Kırık ve Çıkıkları, Bağ ve Menisküs Yaralanmaları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
07:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
178
Anabilim Dalı
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Öğretim Elemanı
M.AŞCI
T.GÜNEŞ
T.GÜNEŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
E.BİLGİÇ
B.BOSTAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
T.GÜNEŞ
B.BOSTAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
B.BOSTAN
E.BİLGİÇ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Doç.Dr. Ahmet İNANIR
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
UYG: Tanışma
10:20 – 11:05
Kas İskelet Sistemi Muayenesi
11:15 – 12:00
Kas İskelet Sistemi Muayenesi
13:30 – 14:15
Kas İskelet Sistemi Muayenesi
14:25 – 15:10
UYG: Kas İskelet Sistemi Muayenesi
15:20 – 16:05
UYG: Kas İskelet Sistemi Muayenesi
16:15 – 17:00
UYG: Kas İskelet Sistemi Muayenesi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Osteoartrit
11:15 – 12:00
Osteoartrit
13:30 – 14:15
Bel Ağrıları
14:25 – 15:10
Bel Ağrıları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Ankilozan Spondilit ve Spondilartropatiler
11:15 – 12:00
Ankilozan Spondilit ve Spondilartropatiler
13:30 – 14:15
Boyun Ağrısı
14:25 – 15:10
Boyun Ağrısı
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Fibromiyalji Sendromu
11:15 – 12:00
Fibromiyalji Sendromu
13:30 – 14:15
Nöropatik Ağrı
14:25 – 15:10
Nöropatik Ağrı
15:20 – 16:05
Nöropatik Ağrı
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Romatoid Artrit
09:25 – 10:10
Romatoid Artrit
10:20 – 11:05
Romatoid Artrit
11:15 – 12:00
Behcet Hastalığı
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
179
Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Öğretim Elemanı
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Osteoporoz
11:15 – 12:00
Osteoporoz
13:30 – 14:15
İnme Rehabilitasyonu
14:25 – 15:10
İnme Rehabilitasyonu
15:20 – 16:05
İnme Rehabilitasyonu
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Bölgesel Ağrılar
11:15 – 12:00
Bölgesel Ağrılar
13:30 – 14:15
Bölgesel Ağrılar
14:25 – 15:10
Miyofacial Ağrı Sendromu
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Serebral Palsi
11:15 – 12:00
Serebral Palsi
13:30 – 14:15
Spinal Kord Yaralanması Rehabilitasyonu
14:25 – 15:10
Spinal Kord Yaralanması Rehabilitasyonu
15:20 – 16:05
Spinal Kord Yaralanması Rehabilitasyonu
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
FMF
11:15 – 12:00
Gut
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
180
Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Öğretim Elemanı
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
A.İNANIR
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Fiziksel Tıp ve Reh.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Üroloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Prof.Dr. Fikret ERDEMİR
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
Fizik Muayene ve Semptomatoloji
13:30 – 14:15
Görüntüleme Yöntemleri
14:25 – 15:10
Laboratuar ve Girişimsel Yöntemler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Vezikoüreteral Reflü
13:30 – 14:15
Ürogenital Sistem Anomalileri
14:25 – 15:10
İnmemiş Testis
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Böbreğin Kistik Hastalıkları ve Tümörleri
13:30 – 14:15
Mesane Tümörleri
14:25 – 15:10
Testis Tümörleri ve İntraskrotal Kitleler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Erkek İnfertilitesi
13:30 – 14:15
Erektil Disfonksiyon
14:25 – 15:10
Priapizm
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Seminer/Makale
10:20 – 11:05
UYG: Seminer/Makale
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Taş Hastalığı
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
181
Anabilim Dalı
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.S.PARLAKTAŞ
B.S.PARLAKTAŞ
B.S.PARLAKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.ULUOCAK
N.ULUOCAK
N.ULUOCAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
D.ATILGAN
D.ATILGAN
D.ATILGAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.ERDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Benign Prostat Hiperplazisi
13:30 – 14:15
Üriner İnkontinans
14:25 – 15:10
Aşırı Aktif Mesane
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Üriner Obstrüksiyon
13:30 – 14:15
Nörojenik Mesane
14:25 – 15:10
Çocukta Üriner İnkontinans
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Üriner Sistem Travmaları
13:30 – 14:15
Prostat Kanseri
14:25 – 15:10
Böbrek Transplantasyonu
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
Üriner Enfeksiyonlar
13:30 – 14:15
Üriner Enfeksiyonlar
14:25 – 15:10
Testis Torsiyonu
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
182
Anabilim Dalı
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
B.S.PARLAKTAŞ
B.S.PARLAKTAŞ
B.S.PARLAKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.ULUOCAK
N.ULUOCAK
N.ULUOCAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
D.ATILGAN
D.ATILGAN
D.ATILGAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
F.ERDEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Zennure TAKCI
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Normal Derinin Yapısı ve Fonksiyonları
09:25 – 10:10
Dermatolojide Terminoloji
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Dermatolojide Elementer Lezyonlar ve Klinik
14:25 – 15:10
Dermatolojide Tedavi İlkeleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Mantar Hastalıkları
09:25 – 10:10
Mantar Hastalıkları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Derinin Bakteriyel Hastalıkları
14:25 – 15:10
Derinin Bakteriyel Hastalıkları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Derinin Viral Hastalıkları
09:25 – 10:10
Derinin Paraziter Hastalıkları
10:20 – 11:05
Saç Hastalıkları
11:15 – 12:00
Tırnak Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Perşembe
08:30 – 09:15
İlaç Erüpsiyonları
09:25 – 10:10
Ürtiker ve Anjioödem
10:20 – 11:05
Konnektif Doku Hastalıkları
11:15 – 12:00
Akne Vulgaris ve Rosacea
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
09:25 – 10:10
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
10:20 – 11:05
Pigmentasyon Bozuklukları
11:15 – 12:00
Lepra
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
183
Anabilim Dalı
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Öğretim Elemanı
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.Y.SEÇKİN
H.Y.SEÇKİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Y.BAŞ
Y.BAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
Y.BAŞ
Y.BAŞ
Y.BAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
H.Y.SEÇKİN
H.Y.SEÇKİN
Y.BAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Y.BAŞ
H.Y.SEÇKİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Eritemli Skuamlı Hastalıklar
09:25 – 10:10
Eritemli Skuamlı Hastalıklar
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Ekzemalar
14:25 – 15:10
Atopik Dermatit
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Vezikülobüllöz Hastalıklar
09:25 – 10:10
Vezikülobüllöz Hastalıklar
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Behçet Hastalığı ve Rekürren Aftöz Stomatit
14:25 – 15:10
Behçet Hastalığı ve Rekürren Aftöz Stomatit
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Deri Lenfomaları
09:25 – 10:10
Deri Lenfomaları
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Deri Kanserleri
14:25 – 15:10
Deri Kanserleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Perşembe
08:30 – 09:15
Benign Deri Tümörleri ve Nevuslar
09:25 – 10:10
Benign Deri Tümörleri ve Nevuslar
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
184
Anabilim Dalı
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Öğretim Elemanı
H.Y.SEÇKİN
H.Y.SEÇKİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BAŞ
Y.BAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Z.TAKÇI
Z.TAKÇI
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Y.BAŞ
Y.BAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
H.Y.SEÇKİN
H.Y.SEÇKİN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Deri ve Zühr.Hast.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Umut TUNCEL
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Seminer/Makale
13:30 – 14:15
Greftler
14:25 – 15:10
Deri Flepleri
15:20 – 16:05
Kas, Fasya ve Kompozit Flepler
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Yara İyileşmesi
11:15 – 12:00
Termal Yanıklar
13:30 – 14:15
Yanık Komplikasyonları ve Tedavisi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Vasküler Tümörler
11:15 – 12:00
Bası Yaraları
13:30 – 14:15
Dudak ve Damak Yarıkları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Estetik Cerrahi Girişimler
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Elektrik ve Kimyasal Yanıklar
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Benign ve Premalign Deri Lezyonları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Deri Tümörleri
14:25 – 15:10
Yüzde Rekonstrüksiyon
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
185
Anabilim Dalı
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
U.TUNCEL
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.TURAN
A.TURAN
N.KOSTAKOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.TURAN
A.TURAN
N.KOSTAKOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.KOSTAKOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.TURAN
Tüm Öğretim Elemanları
A.TURAN
A.TURAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Seminer/Makale
11:15 – 12:00
UYG: Seminer/Makale
13:30 – 14:15
El Muayenesi
14:25 – 15:10
El Yaralanmaları
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
El Anomalileri
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Mikrocerrahi Yöntemlerle Rekonstrüksiyon
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Sinir İyileşmesi ve Sinir Sendromları
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Sinir Sıkışması Sendromları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Malign Melanom
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
Yüz Kırıkları ve Yüzün Yumuşak Doku Yaralanmaları
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
186
Anabilim Dalı
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
N.KOSTAKOĞLU
N.KOSTAKOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
N.KOSTAKOĞLU
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
A.TURAN
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
U.TUNCEL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Plastik,R.ve Est. Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB)
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Harun SOYALİÇ
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
Fizik Muayene ve Semptomatoloji
11:15 – 12:00
Fizik Muayene ve Semptomatoloji
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
15:20 – 16:05
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
16:15 – 17:00
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
Burun ve Paranazal Sinüs Anatomisi
13:30 – 14:15
Rinitler
14:25 – 15:10
Sinüzitler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
13:30 – 14:15
UYG: KBB- Göğüs H. Ortak Toplantısı( OSAS Konseyi)
14:25 – 15:10
UYG: KBB-Radyoloji Ortak Toplantısı
15:20 – 16:05
Boyun Enfeksiyonları
16:15 – 17:00
Boyun Enfeksiyonları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
Brankial Anomaliler
13:30 – 14:15
Benign Boyun Kitleleri
14:25 – 15:10
Benign Boyun Kitleleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
KBB Acilleri
13:30 – 14:15
KBB Acilleri
14:25 – 15:10
Dışkulak Hastalıkları
15:20 – 16:05
Dışkulak Hastalıkları
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
187
Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Öğretim Elemanı
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
T.SOMUK
T.SOMUK
T.SOMUK
T.SOMUK
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
L.GÜRBÜZLER
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
H.SOYALIÇ
T.SOMUK
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
T.SOMUK
T.SOMUK
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
T.SOMUK
T.SOMUK
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
T.SOMUK
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
Orta Kulak Hastalıkları
11:15 – 12:00
Orta Kulak Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
15:20 – 16:05
İç Kulak Hastalıkları
16:15 – 17:00
İç Kulak Hastalıkları
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
İşitme Bozuklukları
13:30 – 14:15
Ses ve Konuşma Bozuklukları
14:25 – 15:10
Ses ve Konuşma Bozuklukları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Seminer/Makale
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
13:30 – 14:15
UYG: KBB- Göğüs H. Ortak Toplantısı( OSAS Konseyi)
14:25 – 15:10
UYG: KBB-Radyoloji Ortak Toplantısı
15:20 – 16:05
Üst Havayolu Tıkanıklıkları
16:15 – 17:00
Üst Havayolu Tıkanıklıkları
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
13:30 – 14:15
Baş-Boyun Kanserleri
14:25 – 15:10
Baş-Boyun Kanserleri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/ Klinik/ Ameliyathane
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
188
Anabilim Dalı
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Öğretim Elemanı
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
T.SOMUK
T.SOMUK
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
H.SOYALIÇ
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
A.EYİBİLEN
L.GÜRBÜZLER
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
H.SOYALIÇ
T.SOMUK
T.SOMUK
T.SOMUK
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
T.SOMUK
T.SOMUK
T.SOMUK
T.SOMUK
A.EYİBİLEN
A.EYİBİLEN
L.GÜRBÜZLER
L.GÜRBÜZLER
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Göz Hastalıkları
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Selim DEMİR
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanışma
09:25 – 10:10
Göz Anatomisi
10:20 – 11:05
Konjonktivitler
11:15 – 12:00
Konjonktivitler
13:30 – 14:15
Pupil Hastalıkları
14:25 – 15:10
Pupil Hastalıkları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Diyabetik Retinopati
09:25 – 10:10
Retina Dekolmanı
10:20 – 11:05
Pupil Hastalıkları
11:15 – 12:00
Pupil Hastalıkları
13:30 – 14:15
Açık Açılı Glokom
14:25 – 15:10
Kapalı Açılı Glokom
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Non Paralitik Şaşılık ve Göz Haraketleri
09:25 – 10:10
Non Paralitik Şaşılık ve Göz Haraketleri
10:20 – 11:05
Preseptal ve Orbital Sellülit, Akut Dakriosistit
11:15 – 12:00
Preseptal ve Orbital Sellülit, Akut Dakriosistit
13:30 – 14:15
Acil Göz Hastalıkları
14:25 – 15:10
Katarakt ve Tedavisi
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
Retinoblastom
09:25 – 10:10
Diğer Lökokori Nedenleri
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
İskemik Optik Nöropatiler
14:25 – 15:10
İskemik Optik Nöropatiler
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
09:25 – 10:10
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik/Klinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik/Klinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
189
Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Öğretim Elemanı
S.ALİM
S.ALİM
S.ALİM
S.ALİM
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
H.ORTAK
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
S.ALİM
S.ALİM
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
S.DEMİR
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
S.ALİM
S.ALİM
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
H.ORTAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.ALİM
S.ALİM
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
H.ORTAK
Tüm öğretim Elemanları
Tüm öğretim Elemanları
Tüm öğretim Elemanları
Tüm öğretim Elemanları
Tüm öğretim Elemanları
Tüm öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Lakrimal Drenaj Sistemi Bozuklukları
09:25 – 10:10
Lakrimal Drenaj Sistemi Bozuklukları
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Kontak Lensler ve Takış Endikasyonları
14:25 – 15:10
Kontak Lensler ve Takış Endikasyonları
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Salı
08:30 – 09:15
Retinal Arter ve Ven Tıkanıklığı
09:25 – 10:10
Retinal Arter ve Ven Tıkanıklığı
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
Tiroid Orbitopati
15:20 – 16:05
Tiroid Orbitopati
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Keratokonus
09:25 – 10:10
Keratokonus
10:20 – 11:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
11:15 – 12:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
13:30 – 14:15
Refraktif Cerrahi Uygulamalar
14:25 – 15:10
Refraktif Cerrahi Uygulamalar
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik/Ameliyathane
Perşembe
08:30 – 09:15
Optik Ve Refraksiyon, Katarakt ve Tedavisi
09:25 – 10:10
Optik Ve Refraksiyon, Katarakt ve Tedavisi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
3,4 ve 6. Kranial Sinir Paralizileri
14:25 – 15:10
3,4 ve 6. Kranial Sinir Paralizileri
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik/Klinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik/Klinik
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
190
Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Öğretim Elemanı
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
H.ORTAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
H.D.DEMİR
H.D.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
S.DEMİR
S.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.DEMİR
S.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
H.ORTAK
H.ORTAK
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
S.DEMİR
S.DEMİR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Radyoloji
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Erkan GÖKÇE
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Radyolojiye Giriş
09:25 – 10:10
Radyolojiye Giriş
10:20 – 11:05
Radyolojik Algoritma
11:15 – 12:00
Akciğer Grafisi
13:30 – 14:15
UYG: Direkt Grafi
14:25 – 15:10
UYG: Direkt Grafi
15:20 – 16:05
UYG: Direkt Grafi
16:15 – 17:00
UYG: Direkt Grafi
Salı
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sisteminin Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Travmalarında Görüntüleme
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi Neoplazilerinde Görüntüleme
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Ultrasonografi
14:25 – 15:10
UYG: Ultrasonografi
15:20 – 16:05
UYG: Ultrasonografi
16:15 – 17:00
UYG: Ultrasonografi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Memenin Benign Hastalıklarında Görüntüleme
09:25 – 10:10
Memenin Malign Hastalıklarında Görüntüleme
10:20 – 11:05
Kronik ve İnhalasyona Bağlı Akciğer Hastalıklarında Görüntüleme
11:15 – 12:00
Pulmoner ve Mediastenal Hastalıklarda Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Mammografi
14:25 – 15:10
UYG: Mammografi
15:20 – 16:05
UYG: Mammografi
16:15 – 17:00
UYG: Mammografi
Perşembe
08:30 – 09:15
Baş ve Boyun Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Baş ve Boyun Enfeksiyonlarında Görüntüleme
10:20 – 11:05
Baş ve Boyun Neoplazilerinde Görüntüleme
11:15 – 12:00
Baş ve Boyun Travmalarında Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Doppler Ultrasonografi
14:25 – 15:10
UYG: Doppler Ultrasonografi
15:20 – 16:05
UYG: Doppler Ultrasonografi
16:15 – 17:00
UYG: Doppler Ultrasonografi
Cuma
08:30 – 09:15
Gastrointestinal Sistem Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Görüntüleme
10:20 – 11:05
Pankreas, Dalak ve Periton Hastalıklarında Görüntüleme
11:15 – 12:00
Karaciğer Hastalıklarında Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
14:25 – 15:10
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
15:20 – 16:05
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
16:15 – 17:00
UYG: Bilgisayarlı Tomografi
191
Anabilim Dalı
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Öğretim Elemanı
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
F.ÇELİKYAY
F.SÖNMEZGÖZ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
F.SÖNMEZGÖZ
F.SÖNMEZGÖZ
R.ÇELİKYAY
R.ÇELİKYAY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
E. ALBAYRAK
E. ALBAYRAK
Z.ÖZMEN
Z.ÖZMEN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Kas ve İskelet Sistemi Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Kas ve İskelet Travmasında Görüntüleme
10:20 – 11:05
Enflamatuar Kas ve İskelet Hastalıklarında Görüntüleme
11:15 – 12:00
Enfeksiyöz Kas ve İskelet Hastalıklarında Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
14:25 – 15:10
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
15:20 – 16:05
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
16:15 – 17:00
UYG: Manyetik Rezonans Görüntüleme
Salı
08:30 – 09:15
Omurga Travmalarında Görüntüleme
09:25 – 10:10
Omurga Neoplazilerinde Görüntüleme
10:20 – 11:05
Akut Karın ve Abdominal Travmada Görüntüleme
11:15 – 12:00
Pediatrik Abdomende Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
14:25 – 15:10
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
15:20 – 16:05
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
16:15 – 17:00
UYG: Vasküler Girişimsel Radyoloji
Çarşamba
08:30 – 09:15
Ürogenital Sistem Görüntüleme Yöntemleri
09:25 – 10:10
Obstetrik ve Jinekolojik Hastalıklarda Görüntüleme
10:20 – 11:05
Kas ve İskelet Sisteminin Benign Tümörlerinde Görüntüleme
11:15 – 12:00
Kas ve İskelet Sisteminin MalignTümörlerinde Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
14:25 – 15:10
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
15:20 – 16:05
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
16:15 – 17:00
UYG: Non-Vasküler Girişimsel Radyoloji
Perşembe
08:30 – 09:15
Toraks Enfeksiyon Hastalıklarında Görüntüleme
09:25 – 10:10
Toraks Neoplazilerinde Görüntüleme
10:20 – 11:05
Santral Sinir Sistemi İskemik Hastalıklarında Görüntüleme
11:15 – 12:00
Omurga Enfeksiyon Hastalıklarında Görüntüleme
13:30 – 14:15
UYG: Kemik Dansitometri
14:25 – 15:10
UYG: Kemik Dansitometri
15:20 – 16:05
UYG: Kemik Dansitometri
16:15 – 17:00
UYG: Kemik Dansitometri
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
192
Anabilim Dalı
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Öğretim Elemanı
F.ÇELİKYAY
F.ÇELİKYAY
F.ÇELİKYAY
F.ÇELİKYAY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
F.AKTAŞ
F.AKTAŞ
Z.ÖZMEN
Z.ÖZMEN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
E. ALBAYRAK
E. ALBAYRAK
F.ÇELİKYAY
F.ÇELİKYAY
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
R.ÇELİKYAY
R.ÇELİKYAY
E.GÖKÇE
E.GÖKÇE
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÜPELİ, Yrd.Doç.Dr. İlker AKAR
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Pnömotoraks
09:25 – 10:10
Pnömotoraks
10:20 – 11:05
Pnömotoraks
11:15 – 12:00
Pnömotoraks
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Ampiyem
09:25 – 10:10
Ampiyem
10:20 – 11:05
Ampiyem
11:15 – 12:00
Ampiyem
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Toraks Travmaları
09:25 – 10:10
Toraks Travmaları
10:20 – 11:05
Toraks Travmaları
11:15 – 12:00
Toraks Travmaları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Akciğer Kanseri
09:25 – 10:10
Akciğer Kanseri
10:20 – 11:05
Akciğer Kanseri
11:15 – 12:00
Akciğer Kanseri
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
10:20 – 11:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
11:15 – 12:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
13:30 – 14:15
UYG: Tanışma
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
193
Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Öğretim Elemanı
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
M.KÜPELİ
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
UYG: Tanıtım
09:25 – 10:10
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
10:20 – 11:05
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
11:15 – 12:00
Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Tedavisi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
10:20 – 11:05
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
11:15 – 12:00
Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
10:20 – 11:05
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
11:15 – 12:00
Periferik Arter ve Ven Hastalıkları, Tromboembolizm
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
09:25 – 10:10
Büyük Damar Hastalıkları
10:20 – 11:05
Büyük Damar Hastalıkları
11:15 – 12:00
Büyük Damar Hastalıkları
13:30 – 14:15
UYG: Hasta Başı Eğitimi
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
194
Anabilim Dalı
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Öğretim Elemanı
Tüm Öğretim Elemanları
İ.AKAR
İ.AKAR
İ.AKAR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
İ.İNCE
İ.İNCE
İ.İNCE
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
İ.AKAR
İ.AKAR
İ.AKAR
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
İ.İNCE
İ.İNCE
İ.İNCE
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Kalp ve Damar Cer.
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Adli Tıp
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Bekir KARAASLAN
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Adli Tıp Stajı Giriş, Adli Bilimler
09:25 – 10:10
Hekimin Yasal Sorumlulukları
10:20 – 11:05
Adli Tıp Tarihçesi Ve Ülkemizde Yapılanması
11:15 – 12:00
Adli Tıp Tarihçesi Ve Ülkemizde Yapılanması
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Salı
08:30 – 09:15
Adli Olgu Tanımı ve Adli Raporlar
09:25 – 10:10
Adli Olgu Tanımı ve Adli Raporlar
10:20 – 11:05
Yaralar I
11:15 – 12:00
Yaralar II
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Yaralar III
09:25 – 10:10
Yaralar IV
10:20 – 11:05
Olay Yeri İnceleme-Kimliklendirme
11:15 – 12:00
Hasta ve Hekim Hakları
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Perşembe
08:30 – 09:15
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
09:25 – 10:10
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
10:20 – 11:05
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
11:15 – 12:00
Ölüm, Ölü Muayenesi ve Otopsi
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Cuma
08:30 – 09:15
Türk Ceza Kanununda Hekimi İlgilendiren Düzenlemeler-Malpraktis
09:25 – 10:10
Türk Ceza Kanununda Hekimi İlgilendiren Düzenlemeler-Malpraktis
10:20 – 11:05
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
11:15 – 12:00
İnsan Hakları İhlalleri, İşkence
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
195
Anabilim Dalı
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Öğretim Elemanı
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
09:25 – 10:10
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
10:20 – 11:05
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
11:15 – 12:00
Çocuk Hakları, Suça İtilen Çocuklar, Çocuk İhmali ve İstismarı
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Salı
08:30 – 09:15
Cinsel Saldırı Suçları
09:25 – 10:10
Cinsel Saldırı Suçları
10:20 – 11:05
Adli Psikiyatri
11:15 – 12:00
Adli Psikiyatri
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Çarşamba
08:30 – 09:15
Alkol, Uyutucu-Uyuşturucu Maddeler
09:25 – 10:10
Alkol, Uyutucu-Uyuşturucu Maddeler
10:20 – 11:05
Adli Toksikoloji
11:15 – 12:00
Adli Toksikoloji
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Perşembe
08:30 – 09:15
Çocuk Ölümleri, Maternal Ölümler
09:25 – 10:10
Çocuk Düşürtme ve Düşürme
10:20 – 11:05
İntiharlar-Cinayetler
11:15 – 12:00
Asfiksiye Bağlı Ölümler
13:30 – 14:15
UYG: Poliklinik
14:25 – 15:10
UYG: Poliklinik
15:20 – 16:05
UYG: Poliklinik
16:15 – 17:00
UYG: Poliklinik
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
196
Anabilim Dalı
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Öğretim Elemanı
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
B.KARAARSLAN
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Akılcı İlaç Kullanımı
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAĞIR
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
197
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Rasyonel Farmakoterapiye Giriş
OSCE Sınav (Ön-test )
OSCE Sınav (Ön-test )
OSCE Sınav (Ön-test )
Hasta-Hekim İlişkisi
Hasta-Hekim İlişkisi
Hasta-Hekim İlişkisi
Hasta-Hekim İlişkisi
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
İyi bir reçete yazma metodu
İyi bir reçete yazma metodu
Farmakoekonomi
Farmakoekonomi
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
İnteraktif Grup Çalışması 2-Diabet modeli
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
Sınav Değerlendirmesi
Sınav Değerlendirmesi
Geri Bildirim Anketleri
Geri Bildirim Anketleri
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Salı
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Çarşamba
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Perşembe
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
198
Anabilim Dalı
Öğretim Elemanı
Farmakovijilans
OSCE Sınav (Ön-test )
OSCE Sınav (Ön-test )
OSCE Sınav (Ön-test )
İletişim Tipleri
İletişim Tipleri
İletişim Tipleri
İletişim Tipleri
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
İlaç kısaltmaları ve ilaç preparat formları
İlaç kısaltmaları ve ilaç preparat formları
İlaç kısaltmaları ve ilaç preparat formları
İlaç kısaltmaları ve ilaç preparat formları
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
İnteraktif Grup Çalışması 1-Hipertansiyon modeli
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
OSCE sınav (Son-test )
Sınav Değerlendirmesi
Sınav Değerlendirmesi
Geri Bildirim Anketleri
Geri Bildirim Anketleri
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
M.SAĞIR
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Staj Adı
Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi
Staj Süresi
2 Hafta
Staj Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Öznur Dilek ÇİFTÇİ, Yrd. Doç. Dr. Güner İpek KABALAY
Pazartesi (I. Hafta)
08:30 – 09:15
Nükleer Tıp Fiziğine Giriş-1
09:25 – 10:10
Nükleer Tıp Fiziğine Giriş-2
10:20 – 11:05
Tiroid Sintigrafisi-1
11:15 – 12:00
Tiroid Sintigrafisi-2
13:30 – 14:15
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
14:25 – 15:10
Dinamik Böbrek Sintigrafisi-1
15:20 – 16:05
Dinamik Böbrek Sintigrafisi-2
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Salı
08:30 – 09:15
Santral Sinir Sistemi Sintigrafisi-1
09:25 – 10:10
Santral Sinir Sistemi Sintigrafisi-2
10:20 – 11:05
Statik Böbrek Sintigrafisi-1
11:15 – 12:00
Statik Böbrek Sintigrafisi-2
13:30 – 14:15
Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi-1
14:25 – 15:10
Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi-2
15:20 – 16:05
Paratiroid Sintigrafisi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Çarşamba
08:30 – 09:15
Pozitron Emisyon Tomografisi-1
09:25 – 10:10
Pozitron Emisyon Tomografisi-2
10:20 – 11:05
Akciğer Ventilasyon/Perfüzyon Sintigrafisi-1
11:15 – 12:00
Akciğer Ventilasyon/Perfüzyon Sintigrafisi-2
13:30 – 14:15
Hepatobilier Sistem Sintigrafisi-1
14:25 – 15:10
Hepatobilier Sistem Sintigrafisi-2
15:20 – 16:05
Radyonüklid Tedavi-1
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Perşembe
08:30 – 09:15
Kardiyovasküler Sistem Uygulamaları-1
09:25 – 10:10
Kardiyovasküler Sistem Uygulamaları-2
10:20 – 11:05
MIBG Sintigrafisi (Adrenal Medülla Sintigrafisi)
11:15 – 12:00
Somatostatin Reseptör Sintigrafisi
13:30 – 14:15
Gastrointestinal Sistem Sintigrafileri-1
14:25 – 15:10
Gastrointestinal Sistem Sintigrafileri-2
15:20 – 16:05
Radyoiyot Tedavisi-1
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
Cuma
08:30 – 09:15
Enfeksiyon Görüntüleme-1
09:25 – 10:10
Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü
10:20 – 11:05
UYG: Pratik Uygulama
11:15 – 12:00
UYG: Pratik Uygulama
13:30 – 14:15
UYG: Tanışma
14:25 – 15:10
UYG: Hasta Başı Eğitimi
15:20 – 16:05
UYG: Hasta Başı Eğitimi
16:15 – 17:00
UYG: Hasta Başı Eğitimi
199
Anabilim Dalı
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Öğretim Elemanı
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
S.S.GÜL
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Ö.D.ÇİFTÇİ
Ö.D.ÇİFTÇİ
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
S.S.GÜL
S.S.GÜL
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Pazartesi (II. Hafta)
08:30 – 09:15
Radyasyon Onkolojisinin Prensipleri
09:25 – 10:10
Tedavi Cihazları, Simülasyon ve Tedavi Planlama
10:20 – 11:05
Radyobiyoloji
11:15 – 12:00
Santral Sinir Sistemi Tümörleri
13:30 – 14:15
Klinik Uygulama
14:25 – 15:10
Klinik Uygulama
15:20 – 16:05
Meme Kanseri
16:15 – 17:00
Akciğer Kanseri
Salı
08:30 – 09:15
Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar
09:25 – 10:10
Klinik Uygulama
10:20 – 11:05
Klinik Uygulama
11:15 – 12:00
Klinik Uygulama
13:30 – 14:15
Baş Boyun Kanserleri
14:25 – 15:10
Nazofarenks Kanseri
15:20 – 16:05
Klinik Uygulama
16:15 – 17:00
Klinik Uygulama
Çarşamba
08:30 – 09:15
Prostat Kanserleri
09:25 – 10:10
Mesane ve Testis Kanseri
10:20 – 11:05
Klinik Uygulama
11:15 – 12:00
Klinik Uygulama
13:30 – 14:15
Jinekolojik Tümörler
14:25 – 15:10
Serviks
15:20 – 16:05
Endometrium Kanseri
16:15 – 17:00
Klinik Uygulama
Perşembe
08:30 – 09:15
Gastrointestinal Sistem Tümörleri
09:25 – 10:10
Kolorektal Kanserler
10:20 – 11:05
Çocukluk Çağı Tümörleri
11:15 – 12:00
Klinik Uygulama
13:30 – 14:15
Klinik Uygulama
14:25 – 15:10
Klinik Uygulama
15:20 – 16:05
Klinik Uygulama
16:15 – 17:00
Klinik Uygulama
Cuma
08:30 – 09:15
09:25 – 10:10
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
SINAV (UYGULAMA/TEORİK)
13:30 – 14:15
14:25 – 15:10
15:20 – 16:05
16:15 – 17:00
200
Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Öğretim Elemanı
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
G.İ.KABALAY
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
Tüm Öğretim Elemanları
DÖNEM V
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Seçmeli Stajlar
Süre
AKTS
Staj Sorumlusu
Yoğun Bakım
2 hafta
3
Yrd.Doç.Dr. Hakan TAPAR
Obezite
2 hafta
3
Doç.Dr. Faruk KUTLUTÜRK
Üreme Sağlığı ve İnfertilite
2 hafta
3
Prof.Dr. Fikret ERDEMİR
Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi
2 hafta
3
Doç.Dr. Mustafa SÜREN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2 hafta
3
Doç.Dr. Ahmet EYİBİLEN
Göğüs Hastalıkları
2 hafta
3
Doç.Dr. Handan İnönü KÖSEOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi
2 hafta
3
Yrd.Doç.Dr. İlker AKAR
Göğüs Cerrahisi
2 hafta
3
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÜPELİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 hafta
3
Doç.Dr. Hüseyin Şener BARUT
İyi Laboratuar Kullanımı
2 hafta
3
Yrd. Doç. Dr. Ali AKBAŞ
Klinik ve Deneysel Nörofizyoloji
2 hafta
3
Prof.Dr. Gülsüm Semiha KURT
Nöroonkoloji
2 hafta
3
Doç.Dr. Fatih Ersay DENİZ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2 hafta
3
Yrd.Doç.Dr. Mesut YILDIZ
Cerrahi Onkolojinin Moleküler Temelleri
2 hafta
3
Doç.Dr. İsmail OKAN
Nükleer Tıp
2 hafta
3
Yrd. Doç. Dr. Serdar Savaş GÜL
201
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Dönem VI
202
DÖNEM VI
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
203
01.08.2014-
01.10.2014-
01.12.2014-
01.02.2015-
01.04.2015-
01.06.2015-
30.09.2014
30.11.2014
31.01.2015
31.03.2015
31.05.2015
31.07.2015
1.Grup
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
2. Grup
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
3.Grup
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
4. Grup
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
5. Grup
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
6. Grup
 Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Aile Hekimliği
 Kadın Hastalıkları
ve Doğum
 Genel Cerrahi
 Acil Tıp
 Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
 Seçmeli Stajlar
 İç Hastalıkları
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Resmî Gazete
23 Eylül 2013 PAZARTESİ
204
Sayı : 28774
YÖNETMELİK
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve
sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve
kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini geliştirmek için aldıkları eğitimi,
b) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin
sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer
Sistemini,
c) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,
ç) Bütünleyici (Entegre) Sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten eğitim sistemini,
d) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Ders Grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,
f) Ders Kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin
bütününü,
g) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuziki haftalık süreci,
ğ) Dönem Koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu
öğretim elemanını,
h) Eğitim Komisyonu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,
ı) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) İnteraktif Eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yöntemlerini,
j) Koordinatörler Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulunu,
k) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı öğrenmeyi içeren eğitim yöntemini,
l) Rektörlük: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile klinik uygulamaların tamamını,
o) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ö) Yatay Geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçişini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
205
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
İlk kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıt tarihleri
Rektörlükçe belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Yatay geçiş
MADDE 6 – (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:
a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik ile belirlenen hükümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.
b) Yurtdışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş bir tıp
fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü belgelemek.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut mevzuatı ve Senatonun konuyla
ilgili kararları çerçevesinde yapılır.
Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti
MADDE 7 – (Değişik:RG-9/7/2014-29055)
(1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde muafiyet isteği ile başvurabilir. Bu
başvuru öğrencinin son iki yıl içinde başarılı olduğu ders, ders kurulu ve stajlar için yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders
kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.
Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim dönemi başında
akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek zorunludur. Öğrenim harcı yatırması gerekenler tarafından öğrenim
harcının zamanında yatırılmaması durumunda kayıt yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı verilmez. Kayıt
yenilenmeyen dönem eğitim süresinden sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilenlerin kaydı idarece uygun görülen tarihte yapılır.
Eğitim dili
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli
programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer
hususlar bu Yönetmelik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve yürürlükteki hükümler
doğrultusunda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya da 5500 saatlik teorik ve uygulama
eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tamamında başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edemez.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi azami eğitim süresinden sayılır. Azami eğitim süresi
dokuz yıldır.
Dönem süreleri
MADDE 11 – (1) Bir dönem en az otuziki hafta ya da 1000 saatlik eğitim-öğretim süresini kapsar. Eğitim-öğretim
dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elliiki
haftalık bir süreyi kapsar.
(2) Öğrenciler tatil dönemlerinde Fakülte Yönetim Kurulunun planlaması doğrultusunda Fakültede stajlar alabilirler.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
206
Eğitim-öğretim sistemi
MADDE 12 – (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim sisteminde, vücuttaki organ sistemlerinin
dersleri (teorik ve uygulama) ilgili disiplinlerce topluca verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak ele alınır . Ders
kuruluna temel oluşturan vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, aynı sınıfta organ sisteminin
multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde entegre ders lerin
yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alınır.
(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.
(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini
klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından
değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerileri yeterli düzeyde
uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini
hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü stajlar yer almaktadır.
(4) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı (laboratuar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve
benzeri çalışmalar) dersler şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve/veya seçmeli olabilir.
(5) Ayrıca İnteraktif, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ve güncel eğitim yöntemleri de kullanılabilir.
(6) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Dönem IV ve V stajları birlikte değerlendirilir.
Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında dekan tarafından üç
yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eğitim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar yapar. Gerekli hallerde
öğrenci temsilcisi davet edilir.
(2) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında başkoordinatör, dönem
koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-öğretimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri Dekan tarafından bir
eğitim-öğretim yılı için atanır.
(3) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi ile biter. Görevinden ayrılan üyelerin
yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.
(4) Bu kurul bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı ile akademik takvimi hazırlar. Bu program eğitim
komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu ve Senato’nun onayına sunulur.
(5) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj
sorumlusu dönem koordinatörleri ile işbirliği içinde staj programının uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
(6) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ile eğitim ve
öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato
tarafından belirlenir.
(7) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Fakültede mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili çalışma grubu, kurul, komisyon ve
koordinatörlük oluşturulması Fakülte Dekanı tarafından sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler
Mesleki dersler
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer alan tıp mesleği ile ilgili derslerdir.
Diğer dersler
MADDE 15 – (1) Diğer dersler, mesleki dersler dışında kalan ve yükseköğretim mevzuatında belirtilen derslerdir.
(2) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler verilebilir.
(3) İlk kayıtta temel İngilizce muafiyet sınavı Rektörlükçe yapılır ve başarılı olan öğrenciler bu dersten muafiyet hakkı
kazanır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
207
Devamla ilgili kurallar
MADDE 16 – (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun yüzde yirmisinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci sınav hakkını
kaybeder.
b) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci dönem sonu genel ve
dönem sonu bütünleme sınavlarına giremez; bu süre mazeretsizse eğitim süresinden sayılır, mazeretliyse eğitim süresinden
sayılmaz.
c) Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj
sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder.
ç) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci stajdan
başarısız sayılır.
İzin
MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilere; haklı ve geçerli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda
bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin
verebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir ve bu süre kanuni eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(2) Öğrenci ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ve yurt
dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumlarında staj yapabilir.
Mazeretler
MADDE 18 – (1) Kayıt yenileme, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir
mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim süresine eklenir.
(2) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, tıp fakültesi hastanesinden veya bir sağlık kuruluşundan alınacak bir
sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti kabul edile n
öğrenci, uygun görülürse, mazereti bitmeden derslere girebilir. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci rapor süresince sınavlara
giremez.
(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılmalıdır.
Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya reddedebilir.
(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil hakkı kaldırılarak silâh altına alınan
öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin mazeretin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde Dekanlığa başvuru yapması
zorunludur.
(5) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Öğrencilerin sağlık mazeretleri dışında kendi kusur veya ihmalleri dışında gelişen
nedenlerden doğacak her türlü mazeretler ile oluşacak devamsızlıkları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
Danışman
MADDE 19 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla,
her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlıkça bir danışman atanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Notlar
Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar
MADDE 20 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun son dersinden en geç üç gün sonra
yapılır.
b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kapsayan sınavdır. Mazeret sınavı hariç,
son ders kurulu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
208
c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sınava girmeyen öğrenciler için dönem
sonu genel sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılan sınavdır.
ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde
yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.
d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul
edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlık
tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye çalışmaları, proje ödevi ve benzeri
çalışmalar şeklinde yapılabilir.
f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.
g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz.
ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar
MADDE 21 – (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’te ve 5’teki staj sonu sınavları yazılı ve/veya uygulamalı
olarak yapılır.
b) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme
sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında
başarılı olmayan öğrencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Bu
tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.
c) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarının birisinde mazeret sınavı hakkını
kullanabilir.
ç) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye çalışmaları, proje ödevi ve benzeri
çalışmalar şeklinde yapılabilir.
d) İçinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli
olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf
sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak
kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirilebilirler. Ayrıca, öğrencinin yazılı
müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarından birisine de katılabilirler.
e) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.
f) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
g) Stajların teorik ve/veya uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.
ğ) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin dönem 6 notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik, laboratuar, saha çalışmaları, seminer ve
toplantılara katılımları gibi uygulamalar değerlendirilerek ilgili stajların sorumluları tarafından verilir.
(2) Stajdan başarılı olunmaması durumunda ilgili staj tekrar edilir.
(3) Dönem 6 öğrencilerinin stajlarıyla ilgili çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
Ders kurulu, staj, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların toplamı o sınavın notunu belirler.
Notlar
MADDE 24 – (1) Notlar yüz üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış ve üzeri puan alan öğrenci başarılı, altmışın
altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
209
(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem ortalama puanı hesaplanır. Bu
puanın yüzde altmışı ile dönem sonu genel sınav puanının yüzde kırkının toplamı dönem notudur. Dönem notu 60 ve üzerinde olan
öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üst
tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.
(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Bu
sınavda elde edilen puanın yüzde kırkı ile dönem ortalama puanının yüzde altmışı toplanarak dönem notu hesaplanır. Dönem notu
60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.
(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenci isterse dönem sonu genel sınavına
girmeyebilir. Bu durumda ders kurulları not ortalaması dönem notudur.
(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki şekildedir:
Puanlar
Notlar
Katsayılar
95-100
AA
4.00
85-94
BA
3.50
75-84
BB
3.00
65-74
CB
2.50
60-64
CC
2.00
50-59
FD
1.00
0-49
FF
0.00
(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf olunan dersler (M) ile tanımlanır.
Dönem ve staj tekrarı
MADDE 25 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4, 5 ve 6’da staj notu FD ve FF olan öğrenci ilgili dönemi veya
stajı tekrarlar.
(2) Diğer derslerden başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam edebilir. Bu derslerden başarılı olamayan veya karşılığı
olan kredileri tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz.
Derslerin kredisi
MADDE 26 – (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama,
proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.
Sınav notuna itiraz ve ilan
MADDE 27 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan her türlü duyuru ve ilan tebligat
yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından
itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse
Dönem Koordinatörü gerekli düzeltmeleri yapar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin
Diplomalar
MADDE 28 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
210
b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp
doktorluğu diploması verilir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere Geçici Mezuniyet Belgesi
verilebilir.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer derslerin zorunlu olanlarının dönem
sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik durumunda doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.
(2) Normal süreler içinde mezun olan ve disiplin cezası almayan öğrencilerden mezuniyet not ortalaması 3.51-4.00 arasında
olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, 3.01-3.50 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Bu durum transkriptte gösterilir.
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,
b) İsteği ile kaydını sildirmek,
c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam
edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi),
ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,
d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.
(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler, dekanlığa başvururlar. Kaydı silinen öğrenci, istediği takdirde,
Üniversiteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir. Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
(3) Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Fakülteden
ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik
kesme işlemlerini yapmaları gerekir.
Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri ile 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak
veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri ilgili birimlerine bildirmemiş
bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
GOÜ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
211
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Rehberi - Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim