KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
22
18
32
Legenda :
21
- Drevenný podkladok hr.25mm
6
- Pryžová podložka hr.6mm
7
- Drátkobetón zahladený + sieťovina hr.150mm
8
- Hydroizolačná tvarovaná membrána DELTA MS hr.8mm
9
- Geotextília
21
440
+2,142
+2,070
+2,020
10
+2,120
22
- Drevenný pružný rošt hr.25mm
5
398
22
4
21
50
- Doskový záklop - hrubá podlaha - OSB dosky hr.25mm
50
- Vyrovnávací záklop - OSB dosky 4PD hr.18mm
3
22
2
23
50
- Umelý športový povrch - Taraflex hr.6mm
DET 21
60
1
Detail fasády - HALA 012 - Detail pri soklíku
M = 1:10
REZ C - C´
+2,000
+2,000
Z43
10
- Zhutnený štrk fr.12 - 32mm, miera zhutnenia : 60 MPa hr.270mm
11
- Zhutnený štrk fr.32 - 64mm hr.430mm
12
- Rastlý terén
13
- Obklad - OSB doska hr.22mm, viď.S01
14
- Drevený hranol 50x50mm, viď.S01
150
25
450
25
32
200
4
100
15
- Oceľový nosný rám, viď.Z43
16
- ŽB stena v=2,0m hr.200mm
17
- Penetračný náter + hydroizolačná fólia 1xGlasbit
18
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
19
- Horizontálny stenový sendvičový panel soklíka
s polyuretánovým jadrom , hr.80mm , farba : RAL 9007
20
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr.80mm
21
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
22
- Pomocný oceľový rám kotvený k oceľovému rámu haly , a´=5,7m
pre kotvenie stenového sendvičového plášťa , RHS 50x3.2 a RHS 70x4.0
23
- Stojka nosného oceľového rámu ( priehradového väzníka) haly - HEA 450 , a´=5,7m
24
- Premývaný riečny štrk f.32 - 64mm hr.110mm
25
- Zhutnený štrkový zásyp fr.12 - 32mm hr.270mm
26
- Betónový základ pre betónový obrubník
27
- Betónový obrubník
28
- Železobetónový základový prah z vodostavebného betónu
29
- Ukončenie fasádneho panela pri soklíku oplechovaním
30
- Izolačná hmoždinka - EJOT d=8mm
31
- Zhutnený štrkový zásyp výkopu
32
- Plech PL 4 x 280
40
180
60
50
22
70
34
50
+1,570
22
+1,520
+1,450
40
20
72
+1,400
450
30
20
S01
2 142
22
50
290
2 120
200
1 930
80
+1,070
+1,020
+0,815
450
+0,900
29
400
500
8
50
14
17
110
+0,490
+0,570
15
27 26 25 24
31
50
275
325
19
50
13
+0,520
16
450
270
330
+0,400
+0,160
+0,160
4
4
3
2
1
9 10 11
25
25
124
6
±0,000
-0,130
150
20
150
685
6
25
140
16
1 040
+0,010
+0,020
130
5
60
7
18
25 20 50
6
150
+0,070
8
-0,280
12
200
270
80
980
-0,490
-0,525
-0,525
-0,520
25
-0,550
700
-0,550
430
12
28
-0,820
450
12
-0,980
Detail fasády - HALA 012 - Detail osadenia okna do fasády
M = 1:10
REZ C - C´
DET 22
9
5
440
7
3
34
70
+7,716
50
8
100 4
240
+7,596
8
5
4
8
80
120
224
40
+7,428
+7,476
+7,400
50
+7,366
25
2
1
6
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
Legenda :
9
5
2 100
21
398
440
5
1
+5,320
50
2
+5,280
80
120
+5,165
3
8
100 4
70
40
50
34
9
5
21
1
- Hliníkové okno - profil Schüco AWS 65 RL , farba rámu : RAL 9007
2
- Kotvenie okna priamo do sendvičového panela opláštenia
3
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
4
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
5
- Pomocný oceľový rám kotvený k oceľovému rámu haly , a´=5,7m
pre kotvenie stenového sendvičového plášťa , RHS 50x3.2 a RHS 70x4.0
6
- Stojka nosného oceľového rámu ( priehradového väzníka) haly - HEA 450 , a´=5,7m
7
- Oceľový priehradový väzník
8
- Pomocný oceľový profil RHS 120x80x5
9
- Plech PL 4 x 280
Detail priestorov 006 a 007 - prestrešenie
M = 1:15
REZ B - B´
DET 60
+3,600
5
300
80
5
+3,200
7
7
5
8
6
K31
K32
+2,915
22 20
+2,880
+2,830
530
+2,880
Z50
+3,030
+2,999
Z51
16
44
17
S04
19
+2,500
+2,650
+2,515
+2,450
- Plný sádrokartónový podhľad hr.15mm
2
- Parozábrana
3
- Nosný CD profil
4
- Oceľový nosný rošt I140, U180, viď.Z50, Z51
5
- T.I. - minerálna vlna hr.180mm
6
- Trapézový plech v.50mm, viď.K31
7
- Oceľový profil U180
8
- Oplechovanie - kotvené o trapézový plech nitmi,
viď.K32
9
- Epoxidový náter - Sikafloor 261
Penetračný náter - Sikafloor 156
15
5 175
100
5
200
+2,200
+2,000
19
11
- Hydroizolačná tvarovaná membrána
DELTA MS hr.8mm
12
- Geotextília
13
- Zhutnený štrk fr.12 - 32mm hr.200mm
miera zhutnenia : 60 MPa
14
- Zhutnený štrk fr.32 - 64mm hr.430mm
15
- Rastlý terén
16
- OSB doska hr.22mm kotvená o oceľový
U-profil, viď.S04
17
18
19
- Extrudovaný polystyrén hr.20mm
2 000
- Drátkobetón zahladený + sieťovina hr.150mm
2 650
10
2 915
18
- Murivo z keramických tehál POROTHERM 17,5 P+D hr. 175mm
- Železobetónový veniec
14
15
±0,000
-0,150
-0,350
780
13
150
12
630
11
150
10
200
9
430
5
1
250
160
300
+2,650
+2,500
Legenda :
5
+2,915
265
4
200
3
35
2
180 50
1
-0,780
6
7
Detail fasády - HALA 012 - Strešný žlab a horizontálny spoj panelov
M = 1:10
REZ C - C´
6,00°
+10,525
DET 23
13
120
7
+10,455
7
4
250
5
9
3
5
4
262
12
+10,204
80
9
350
342
120
80
16
15
8
5
+10,154
64
8
103
+10,119
14
+10,016
15
+10,016
292
+9,833
315
+9,891
10
Legenda :
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
2
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly - skružený
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , polomer skruženia R=1,30m , farba : RAL 9007
3
- Extrudovaný polystyrén hr.80
4
- Fóliová hydroizolácia odvodňovacieho žľabu
5
- Geotextília
6
- Horizontálny strešný sendvičový panel
s polyuretánovým jadrom , hr.120mm , farba : RAL 9007
7
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
8
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 342 Z27
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
9
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 262 Z25
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
8
1
+9,701
2
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
25
18
7
stred skruženia +9,050
R 1 230
17
R
50
4
30
404
+8,880
220
20
200
18
100
4
70
40
34
11
10
440
1
21
10
398
- Pomocný oceľový rám kotvený k oceľovému rámu haly , a´=5,7m
pre kotvenie stenového sendvičového plášťa , RHS 50x3.2 a RHS 70x4.0
11
- Stojka nosného oceľového rámu ( priehradového väzníka) haly - HEA 450 , a´=5,7m
12
- Oceľový priehradový väzník
13
- Tepelná izolácia + oplechovanie - aplikované pri montáži
14
- Nosný plech žľabu hr.5mm
15
- DEVI vykurovanie žľabu
16
- Pomocný oceľový profil RHS 120x80x5
17
- Pomocný oceľový profil RHS 90x50x3.6
18
- Plech PL 4 x 280
1
R1
+8,900
50
90
10
10
21
7
+15,130
6
13
6,00°
7
+15,050
7
250
0
5 8
4 5
120 9
Detail fasády - HALA 012 - Strešný žlab
M = 1:10
REZ C - C´
4
5 15
3
DET 24
120
5
9
14
50
+14,752
+14,668
8
12
12
15
8
47
350
342
+14,715
16
80
+14,800
8
80
262
80 5
+14,499
315
329
+14,491
8
+14,315
25
21
398
Legenda :
4
- Fóliová hydroizolácia odvodňovacieho žľabu
5
- Geotextília
6
- Horizontálny strešný sendvičový panel
s polyuretánovým jadrom , hr.120mm , farba : RAL 9007
7
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
8
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 342 Z27
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
9
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 262 Z25
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
10
- Pomocný oceľový rám kotvený k oceľovému rámu haly , a´=5,7m
pre kotvenie stenového sendvičového plášťa , RHS 50x3.2 a RHS 70x4.0
11
- Stojka nosného oceľového rámu ( priehradového väzníka) haly - HEA 450 , a´=5,7m
12
- Oceľový priehradový väzník
13
- Tepelná izolácia + oplechovanie - aplikované pri montáži
14
- Nosný plech žľabu hr.5mm
15
- DEVI vykurovanie žľabu
16
- Pomocný oceľový profil RHS 120x80x5
17
- Pomocný oceľový profil RHS 90x50x3.6
18
- Plech PL 4 x 280
10
4
100
70
11
7
18
stred skruženia +13,060
R 1 830
R
1
4
90
10
+12,845
90
17
50
- Extrudovaný polystyrén hr.80
50
3
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly - skružený
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , polomer skruženia R=1,30m , farba : RAL 9007
04
2
2
20
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
R
1
21
440
+12,825
72
148
220
1
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
Detail fasády - HALA 012 - Detail pri soklíku
M = 1:10
REZ C - C´
DET 26
23
21
22
32
18
Legenda :
398
21
440
22
50
10
+2,020
+2,120
60
50
+2,070
50
22
22
+2,142
+2,000
+2,000
Z43
150
25
450
25
32
22
50
60
180
200
70
4
34
40
100
50
+1,570
22
+1,520
+1,450
72
20
40
+1,400
21
- Umelý športový povrch - Taraflex hr.6mm
2
- Vyrovnávací záklop - OSB dosky 4PD hr.18mm
3
- Doskový záklop - hrubá podlaha - OSB dosky hr.25mm
4
- Drevenný pružný rošt hr.25mm
5
- Drevenný podkladok hr.25mm
6
- Pryžová podložka hr.6mm
7
- Drátkobetón zahladený + sieťovina hr.150mm
8
- Hydroizolačná tvarovaná membrána DELTA MS hr.8mm
9
- Geotextília
10
- Zhutnený štrk fr.12 - 32mm, miera zhutnenia : 60 MPa hr.270mm
11
- Zhutnený štrk fr.32 - 64mm hr.430mm
12
- Rastlý terén
13
- Obklad - OSB doska hr.22mm, viď.S01
14
- Drevený hranol 50x50mm, viď.S01
15
- Oceľový nosný rám, viď.Z43
16
- ŽB stena v=2,0m hr.200mm
17
- Penetračný náter + hydroizolačná fólia 1xGlasbit
18
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
19
- Horizontálny stenový sendvičový panel soklíka
s polyuretánovým jadrom , hr.80mm , farba : RAL 9007
20
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr.80mm
21
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
22
- Pomocný oceľový rám kotvený k oceľovému rámu haly , a´=5,7m
pre kotvenie stenového sendvičového plášťa , RHS 50x3.2 a RHS 70x4.0
450
30
1
20
50
S01
290
200
80
1 930
2 142
+1,070
2 120
22
+1,020
450
+0,900
29
23
- Stojka nosného oceľového rámu ( priehradového väzníka) haly - HEA 450 , a´=5,7m
24
- Premývaný riečny štrk f.32 - 64mm hr.110mm
25
- Zhutnený štrkový zásyp fr.12 - 32mm hr.270mm
26
- Betónový základ pre betónový obrubník
27
- Betónový obrubník
28
- Železobetónový základový prah z vodostavebného betónu
29
- Ukončenie fasádneho panela pri soklíku oplechovaním
30
- Izolačná hmoždinka - EJOT d=8mm
31
- Zhutnený štrkový zásyp výkopu
32
- Plech PL 4 x 280
+0,815
19
+0,570
17
13
+0,520
565
8
14
615
50
15
+0,490
750
16
450
400
50
24 25 26 27
50
31
+0,200
110
+0,160
+0,150
400
8
140
16
+0,010
330
7
750
5
270
4
150
4
60
3
20
150
150
2
6
6 25
-0,130
1
124
130
±0,000
11 10 9
25
+0,020
25
6
50
25 20
18
+0,070
-0,130
12
80
270
200
395
-0,280
980
-0,490
-0,525
-0,525
25
-0,520
-0,550
700
-0,550
430
12
28
-0,820
-0,980
450
12
Detail fasády - HALA 001 - Detail hrebeňa
M = 1:10
REZ A - A´
DET 33
6
2
+10,635
2
1
1
3
370
342
3
4
7
7
19
28
+10,142
60
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
4
19
+9,517
30
30
+9,237
+9,217
Legenda :
1
- Horizontálny strešný sendvičový panel
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
2
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
3
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 342 Z27
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
4
- Oceľová konštrukcia haly
5
- Oceľové stuženie METSECOV
6
- Tepelná izolácia + oplechovanie - aplikované pri montáži
7
- Oplechovanie strešného panela
600
600
562
+9,821
370
4
5
4
100
100
7
100
6,00°
6,00°
Detail fasády - HALA 001 - ukončenie strechy haly pri zázemí
M = 1:10
REZ A-A´
DET 35
Legenda :
- Štrková vrstva hr.50mm
2
- Geotextília
3
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr.80mm
4
- Drenážna vrstva - DELTA DRAIN hr.8mm
5
- Hydroizolácia - 2 vrstvy elastomérového bitúmenového pásu hr.2x4mm
s vložkou proti vrastaniu koreňov vrátane penetračného náteru
6
- Spádová vrstva - betónová mazanina hr. od 0mm - do 100mm
7
- Železobetónová monolitická stropná doska hr.250mm
8
- Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr.50mm
+8,825
- Titanzikový lemovací plech hr.0,6mm, viď.K10
10
- Hliníkový lemovací plech hr.0,6mm RAL7025, viď.K05
11
- Pozinkovaná plechová príchytka pre lemovací plech atiky, hr.1,2mm, viď.K06
12
- Kotvenie príchytky
13
- Železobetónová monolitická stena - atika hr.200mm
14
- Hliníkový lemovací plech hr.0,6mm RAL7025, viď.K09
15
- Silikónový tmel
16
- Pásová oceľ 40x4 - uchytenie hydroizolácie
17
- Železobetónový monolitický veniec hr.300mm
18
- Horizontálny stenový sendvičový panel opláštenia haly
s polyuretánovým jadrom , hr.80mm , farba : RAL 9007
19
- Vápenno-cementová tenkovrstvová omietka hr.5mm
20
- Keramická tvarovka POROTHERM 30 P+D, hr.300mm
21
- Kotviaci rýchloupínací záves
22
- Plný sádrokartónový podhľad hr.15mm
23
- Montážny CD profil
24
- Nosný CD profil
25
- Oceľová konštrukcia haly
26
- Horizontálny strešný sendvičový panel
s polyuretánovým jadrom , hr.100mm , farba : RAL 9007
27
- Kotvenie sendvičových panelov k oceľovej konštrukcii
28
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 342 Z27
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
29
- Pomocné - sekundárne oceľové prvky - METSEC 262 Z25
pre kotvenie strešného sendvičového plášťa
30
- Okapový žľab
31
- Oplechovanie
31
31
28
30
29
80
+8,445
28
27
880
22
5
6
7
K05
1,0%
100
9
8
16
K06
50
50
+7,360
12
K10
8
50
50
50
200
80 5
80
400
80
13
250
250
450
435
+6,900
450
270
+6,650
17
+6,380
3
250
21
24
23
22
19
250
+6,200
15
+6,215
20
300
5
80
390
5
KONŠTRUKCIA
OCEĽOVEJ HALY
4
+7,565
153
3
120
3
15
12
2
40 40
46
44
1
14
30
60
15
K09
100
100
560
+7,000
30
25
50
85
800
820
50
375
375
210
+7,080
20
18
10 11
+7,160
+8,208
80
+7,585
+7,210
370
342
+8,650
+7,585
+7,360
6,00°
100
9
27
26
100
1
Download

Ukážka detailov