Výbor SPS SLS
predseda:
MUDr. Marek Zelman
e-mail: [email protected]
Psychiatrická nemocnica Hronovce, ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce
podpredsedovia:
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
e-mail: [email protected]
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
e-mail: [email protected]
Vavrusova.Consulting s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava
vedecký sekretár:
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
e-mail: [email protected]
I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
členovia:
MUDr. Ivan André, PhD.
e-mail: [email protected]
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
e-mail: [email protected]
II. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Rastislavova 43, 040 01 Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
e-mail: [email protected]
I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
MUDr. Peter Janík, PhD.
e-mail: [email protected]
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
MUDr. Mária Králová, PhD.
e-mail:[email protected]
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
dozorná rada:
predseda:
MUDr. Barbora Vašečková
e-mail: [email protected]
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
členovia:
MUDr. Miroslav Grohol
e-mail: [email protected]
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
MUDr. Michal Patarák
e-mail: [email protected]
Psychiatrické oddelenie, FNsP FDR, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Download

Výbor SPS SLS predseda: MUDr. Marek Zelman e