VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Skalici
27.novembra 2010
Miestna volebná komisia v Skalici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod číslo 1.
Ľudovít Barát, Ing., 54 r., zástupca primátora, Duklianska 27, nezávislý kandidát
Emil Bílik, 82 r., dôchodca, Hollého 20, KSS
Juraj Čunderlík, MUDr., 61 r., lekár, Nešporova 19, SMER
Milada Dragúnová, MUDr., 49 r., lekárka, Pod Hájkom 35, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Vladislav Horňák, Ing., 32 r., podnikateľ, SNP 13, SaS
Roman Kerekeš, MUDr., 67 r., lekár, Obrancov mieru 4, ĽS – HZDS
Vladimír Kvaltín, MUDr., 57 r., lekár, SNP 14, SMER
Ondrej Mikuš, Dr., 30 r., verejná správa, Dr. Valacha 62, ND
Róbert Nagy, Mgr., 44 r., riaditeľ strednej školy, Duklianska 65, nezávislý kandidát
Martin Pečimon, Bc., 22 r., študent práva, Hurbanova 1144/22, nezávislý kandidát
Štefan Pikulík, Mgr., 50 r., soc. pracovník, Hurbanova 22, SZS
Ján Repáň, 44 r., elektromechanik, Pelíškova 33, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Karel Řepa, 62 r., konateľ spoločnosti, Koreszkova 18, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Michal Srholec, Ing., 69 r., dôchodca, Dr. Valacha 50, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚDS
Volebný obvod číslo 2.
Peter Bartoš, Ing., 32 r., technik, Pod Hájkom 30, nezávislý kandidát
Pavol Bujala, MUDr., 60 r., lekár, Pod Hájkom 12, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Jozef Gaža, Ing., 32 r., vedúci Strediska Senica, SAD Trnava, Lúčky 13, SaS
Jozef Jurovatý, Mgr., 61 r., podnikateľ, L. Svobodu 27, SMER
Jaroslav Kosík, 30 r., vedúci prevádzky, Pod Hájkom 27, ĽS – HZDS
Viktor Kováč, 56 r., Grafik, Pod Hájkom 5, nezávislý kandidát
Peter Kunák, Bc., 40 r., živnostník, Dr. Valacha 48, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Ladislav Machálek, 48 r., živnostník, Vajanského 13, KSS
Anna Ozábalová, Ing., 54 r., mediátor, Pod Hájkom 24, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Terézia Pekárková, 60r., dôchodca, Pod Hájkom 23, SZS
Lukáš Tisoň, Mgr., 27 r., právnik, L. Svobodu 46, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Volebný obvod číslo 3.
Marián Havel, Ing., 34 r., ekonóm, Clementisa 55, ĽS – HZDS
Jozef Hrnčirík, 35 r., živnostník, Dr. Clementisa 1106/46, nezávislý kandidát
Jana Chrenková, Mgr., 41 r., živnostník, Suchý riadok 56, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Ľudovít Košík, Mgr., 51 r., Dr. Clementisa 48, nezávislý kandidát
Roman Noga – Podoliančin, 28 r., riaditeľ rádia G3, Clementisa 34, SMER
Peter Pagáč, 42 r., fotograf, Dr. Clementisa 29, SZS
Radovan Pollák, 44 r., živnostník, Školská 31, ND
Róbert Samson, Ing., 36 r., technológ, Mallého 34, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Jana Snopková, Mgr., 44 r., Dr. Clementisa 1089/1, SZS
Peter Somorovský, 42 r., živnostník, Hviezdoslavova 14, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Marián Vépy, 40 r., živnostník, Pelíškova 27, SaS
Volebný obvod číslo 4.
Anton Dinka, RNDr., 70 r., dôchodca, pplk. Pľjušťa 24, ĽS – HZDS
Júlia Horváthová, JUDr., 63 r., právnik, D. Jurkoviča 25, nezávislý kandidát
Štefan Juríček, Ing., 43 r., IT špecialista, Bernolákova 25, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Peter Košík, MUDr., 45 r., Dr. Valacha 48, nezávislý kandidát
Gabriela Krausová, RNDr., 48 r., učiteľka, Hodonínska 12, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Dušan Krivský, JUDr., 61 r., advokát, Štúrova 17, KSS
František Labuda, 36 r., podnikateľ, Štúrova 3, SMER
Štefan Mikuš, Ing., 45 r., záhradný architekt, Potočná 5, nezávislý kandidát
Vladimír Stúpal, Mgr., 54 r., pedagóg, Mallého 16, nezávislý kandidát
František Štefanec, RNDr., 48 r., Biochemik, D. Jurkoviča 33, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Lenka Turková, 31 r., robotníčka Grafobal, a.s., Dr. Ľ. Okánika 2646/2, SaS
Roman Zahradník, PhDr., 38 r., riaditeľ pobočky, Záhradná 3, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Volebný obvod číslo 5.
Viktor Abelovič, 30 r., podnikateľ, Partizánska 8, nezávislý kandidát
Ladislav Bellay, Mgr., 56 r., učiteľ, Komenského 20, nezávislý kandidát
Zuzana Fialová, 24 r., farmaceutický laborant, Pelíškova 34, HZD
Ervin Filípek, Bc., 49 r., nástrojár, Pelíškova 2182, nezávislý kandidát
Radovan Hrebíček, 37 r., koordinátor aktivačných prác, Záhradná 3, ĽS – HZDS
František Kadlečík, Ing., 50 r., živnostník, Madvova 17, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Marián Kamačaj, 53 r., lesný technik, Horská 46, nezávislý kandidát
Eva Kaššová, 45 r., zdravotná sestra, Zlatnícka 2480/9, ND
Rozália Kremlová, Mgr., 59 r., konateľ spoločnosti, Pelíškova 677/22, nezávislý kandidát
Miroslava Lacinová, 38 r., ekonóm, Veľké trávniky 1843/17, SZS
Viera Mackaničová, 54 r., ekonómka, Pelíškova 15, SMER
Erik Rangl, 37 r., riaditeľ reklamnej agentúry, Šebestova 2, nezávislý kandidát
Milan Roman, Lic., 38 r., poradca ministra, Krížna 5, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Michal Romančík, Bc., 42 r., inštruktor, Záhradná 3, SNS
Jaromír Semanský, 56 r., živnostník, Strážnická 39, ĽS – HZDS
Jaroslav Starych, Ing., 47., štátny zamestnanec, Veľké Trávniky 2, KDH, MOST-HÍD, OKS,
SDKÚ-DS
Alexander Tóth, PaedDr., 62 r., učiteľ, Strážnická 9, nezávislý kandidát
Eva Vašečková, Ing., 39 r., ekonómka, Námestie slobody č. 26, nezávislý kandidát
Daniel Vidovič, MUDr., 37 r., lekár, Pelíškova 20, KDH, MOST-HÍD, OKS, SDKÚ-DS
Marián Voleček, 39 r., team líder Protherm, Hurbanova 6, SaS
Daniel Vranec, MUDr., 41 r., lekár, Nad predmestím 1607/13, SZS
V Skalici dňa 11.10.2010
PhDr. Jozef Špaček
predseda volebnej komisie
Download

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby Mestského zastupiteľstva