Komunikácia so školou v Londýne - Cherry Tree Primary School
http://www.cherrytree.herts.sch.uk/ , www.5zszv.edu.sk
Zodpovednosť za realizáciu: PaedDr. Alena Feriancová, Mgr. Zuzana Lászlóová, Mgr.
Drahomíra Sedileková, Mgr. Mariana Maladasari
Cieľová skupina: žiaci 2.A triedy
Zameranie / krátky opis projektu / : Kontakt prostredníctvom našej bývalej kolegyne
anglického jazyka momentálne pôsobiacej na základnej škole v Londýne. V rámci projektu sa
snažíme vymýšľať pútavé aktivity, ktoré by našim aj londýnskym deťom priblížil ich školský
život s využitím angličtiny.
Aktivity :
jún 2012 – videokonferencia žiakov 1.A triedy a žiakov 1. class Cherry schol
jún 2012 – vytvorenie videa o bežnom školskom dni prváčikov v našej škole
Download

Komunikácia so školou v Londýne