Elektromerový rozvádzač
EJ1R
Elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
EJ1R
- elektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač.
EJ1RP
- elektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri.
EJ1RP+ZD - elektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
EJ1R+K0
EJ1RP/F+ZD
- elektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K0 (250mm)
- elektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
2EJ1R
Dvojelektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
2EJ1R
- dvojelektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač.
2EJ1RP
- dvojelektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri.
2EJ1RP+ZD - dvojelektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
2EJ1R+K0
2EJ1RP/F+ZD
- dvojelektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- dvojelektromerový jednofázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
EJ2R
Elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený
skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, ako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je
aj 2A ovládací istič, dve pätice relé a jedno spínacie relé - hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
EJ2R
- elektromerový jednofázový /dvojtarifný rozvádzač.
EJ2RP
- elektromerový jednofázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri.
EJ2RP+ZD - elektromerový jednofázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
EJ2R+K0
EJ2RP/F+ZD
- elektromerový jednofázový / dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
- elektromerový jednofázový / dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E1R
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava.
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
E1R
E1RP
E1RP+ZD
- elektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač
- elektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri.
- elektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
E1R+K0
- elektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K0 (250mm.)
E1RP/F+ZD - elektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
2E1R
Dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
2E1R
- dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač.
2E1RP
- dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri.
2E1RP+ZD - dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
2E1R+K1
- dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm).
2E1RP/F+ZD - dvojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
3E1R
Trojelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený
skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavné ističe nie sú štandardne dodávané. Ich montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
3E1R
3E1RP
3E1RP+ZD
- trojelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač
- trojelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri.
- trojelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
3E1R+K2
- trojelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K2 (250mm.)
3E1RP/F+ZD - trojelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
4E1R
Štvorelektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
tvrdený polyester plnený
skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavné ističe nie sú štandardne dodávané. Ich montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
4E1R
4E1RP
4E1RP+ZD
-
štvorelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač
štvorelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri.
štvorelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
4E1R+K3
- štvorelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K3 (250mm.)
4E1RP/F+ZD - štvorelektromerový trojfázový /jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E2R
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
400/230 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, rovnako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
je aj 2A ovládací istič, dve pätice relé a jedno spínacie relé - hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž
2
je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
E2R
- elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač s.
E2RP
- elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri.
E2RP+ZD - elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
E2R+K1
- elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm).
E2RP/F+ZD - elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom prevedenie
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E2R-E(economy)
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie zlacnená verzia.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
400/230 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, rovnako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
nie je 2A ovládací istič, pätica relé, ani samotné relé. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len
2
na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm . Pre Západoslovenskú
energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
E2R-E
- elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač – verzia economy.
E2RP-E
- elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri – verzia economy
E2RP-E+ZD - elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom – verzia economy.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E2R-Z
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie - zapustený.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
230/400 V
Menovitý prúd:
do 40;63;80 A
Frekvencia:
50 Hz
Stupeň krytia (IP):
44/20
Sústava:
TN-C
Materiál:
tvrdený polyester plnený skleným vláknom
Hĺbka celková :
215 mm
Hĺbka zapustenej časti : 185 mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, rovnako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
je aj 2A ovládací istič, dve pätice pre relé a jedno relé - hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len
2
na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm .
Odvodené typy rozvádzačov:
Pri tomto type rozvádzača nie sú možné iné varianty.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
2E2R
Dvojelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj
ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
sú aj 2A ovládacie ističe - hlavné ističe nie sú štandardne dodávané. Ich montáž je len na prianie zákazníka.
2
Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je do 25 mm . Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na
dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
2E2R
- dvojelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač.
2E2RP
- dvojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri.
2E2RP+ZD - dvojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
2E2R+K1
- dvojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm).
2E2RP/F+ZD - dvojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
3E2R
Trojelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený
skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj
ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
sú aj 2A ovládacie ističe, dve pätice relé a jedno spínacie relé pre každého odberateľa. - hlavné ističe nie sú
štandardne dodávané. Ich montáž je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je
2
do 25 mm . Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
3E2R
- trojelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač.
3E2RP
- trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri.
3E2RP+ZD - trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
3E2R+K2
- trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K2 (250mm).
3E2RP/F+ZD - trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
4E2R
Štvorelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie.
Schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
230/400 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený
skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromerov, rovnako aj
ovládacích prvkov HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave
sú aj 2A ovládacie ističe, dve pätice relé a jedno spínacie relé pre každého odberateľa. - hlavné ističe nie sú
štandardne dodávané. Ich montáž je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývodoch je
2
do 25 mm . Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
4E2R
- trojelektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač.
4E2RP
- trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri.
4E2RP+ZD - trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom.
4E2R+K3
- trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K3 (250mm).
4E2RP/F+ZD - trojelektromerový trojfázový/ dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom v prevedení
s káblovými priestormi.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
RVO, RVOP
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre ovládanie verejného osvetlenia.
Základná schéma zapojenia:
Rozmery a varianty elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál:
Hĺbka skrine :
400/230 V
do 40;63;80 A
50 Hz
44/20
TN-C
polyester plnený skleným vláknom
245mm
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je 2A ovládací istič, stýkač, spínač
ručného ovládania, súmrakový spínač, vývodové ističe a na požiadanie aj spínacie hodiny a hlavný istič. Hodnoty
použitých spínacích a istiacich prvkov určí zákazník podľa projektu. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode
2
je do 25 mm . Rozvádzač RVO v prevedení na stĺp je v zadnej časti osadený držiakmi na stĺp, k rozvádzaču sú
pribalené aj dve upevňovacie nerezové pásky. Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené
okienko.
Odvodené typy rozvádzačov:
RVO -
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre ovládanie verejného osvetlenia, prevedenie s úchytmi na stĺp
RVOP - Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre ovládanie verejného osvetlenia, prevedenie s pilierom.
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Download

Elektromerový rozvádzač