Elektromerový rozvádzač
E1RK
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie - kovový - zapustený.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál skriňa:
Materiál dvierka:
Pozn.:
400/230 V
do 40A
50 Hz
44/20
TN-C
plech 0,8mm Zn
polyester plnený skleným vláknom
rozvádzač je určený na zapustenie do muriva
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm .
Odvodené typy rozvádzačov:
E1RK-P - Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie – kovový – zapustený s pilierom.
(pozri katalógový list E1RK-P)
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901, Rimavská Sobota. e-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E2RK
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie - kovový - zapustený.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál skriňa:
Materiál dvierka:
Pozn.:
400/230 V
do 40A
50 Hz
44/20
TN-C
plech 0,8mm Zn
polyester plnený skleným vláknom
rozvádzač je určený na zapustenie do muriva
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, rovnako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami.
! POZOR ! v základnej výbave nie je 2A ovládací istič, hlavný istič, pätica relé ani relé (miesto pre ich osadenie
a vodiče sú pripravené) . Ich montáž je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je
2
do 25 mm .
Odvodené typy rozvádzačov:
E2RK-P - Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie – kovový – zapustený s pilierom.
(pozri katalógový list E2RK-P)
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E1RK-P
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie - kovový - pilierový.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál skriňa:
Materiál dvierka:
Pozn.:
400/230 V
do 40A
50 Hz
44/20
TN-C
plech 0,8mm Zn
polyester plnený skleným vláknom
rozvádzač je určený na zapustenie do muriva
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera. Meraná aj
nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je
2
len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm .
Odvodené typy rozvádzačov:
E1RK -
Elektromerový trojfázový/jednotarifný rozvádzač pre priame meranie – kovový – zapustený.
(pozri katalógový list E1RK)
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901, Rimavská Sobota. e-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Elektromerový rozvádzač
E2RK-P
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie - kovový - pilierový.
Schéma zapojenia:
Rozmery elektromerovej skrine:
Technické údaje:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Frekvencia:
Stupeň krytia (IP):
Sústava:
Materiál skriňa:
Materiál dvierka:
Pozn.:
400/230 V
do 40A
50 Hz
44/20
TN-C
plech 0,8mm Zn
polyester plnený skleným vláknom
rozvádzač je určený na zapustenie do muriva
Výbava elektromerového rozvádzača:
Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, rovnako aj
ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nemeraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami.
! POZOR ! v základnej výbave nie je 2A ovládací istič, hlavný istič, pätica relé ani relé (miesto pre ich osadenie
a vodiče sú pripravené) . Ich montáž je len na prianie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je
2
do 25 mm .
Odvodené typy rozvádzačov:
E2RK -
Elektromerový trojfázový/dvojtarifný rozvádzač pre priame meranie – kovový – zapustený.
(pozri katalógový list E2RK)
Výrobca: SFOS.SK s.r.o. Školská 1901, 97901,Rimavská Sobota. E-mail: [email protected], mob.: 0903 487 612
Download

Elektromerový rozvádzač