Individuální zdravotnické pomůcky skupiny 05
Platnost od 1.1.2013
(všechny uvedené pomůcky se předepisují na poukaz)
Verze 890
SK
KOD
05
05
05
05
05
05
05
05
0005247
0000297
0000298
0000296
0023344
0023343
0000328
0078161
RL
Z
Z
Z
Z
Z
Z
NÁZEV
OPRAVA EPITÉZY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ
OPRAVA MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY
OPRAVA ORTÉZY INVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ
OPRAVA PROTÉZY
ÚPRAVA ORTÉZY INVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ
ÚPRAVA PROTÉZY
EPITÉZA INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
ORTÉZA KONČETINOVÁ-ATYPICKÁ BANDÁŽ-JEDNODUCHÁ
UHRADA
POJIŠŤOVNOU
ODBORNOST
LÉKAŘE
UZITNA
DOBA
75%
90%
75%
90%
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
CHR,ORP,ORT,PCH, S7
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
CHR,ORP,ORT,PCH, S7
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
Individuální
Individuální
6 měs.
Individuální
6 měs.
Individuální
24 měs.
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
24 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
3 500,00
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
25 000,00
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
12 měs.
Individuální úhrada
CHR,NEU,ORP,ORT,REH
6 měs.
ORP,ORT,REH
Individuální
s KONSTRUK.ZÁKL.Z MĚK.ELAST.MAT.,ZHOTOV.NA PODKLADĚ ODEBRÁNí MĚR
05
0078160
Z
ORTÉZA KONČETINOVÁ-SPECIÁLNÍ
s KONSTRUK.ZÁKL.Z ODLEH.MAT.(TITAN,KARBON)NEBO VYUŽiTíM ATYP.KONSTR.DíLO
05
0000954
Z
ORTÉZA KONČETINOVÁ-STANDARDNÍ
s KONSTRUK.ZÁKL.Z PEV.MAT.(PE,LAMINÁT,KOV) ZHOTOV. NA PODKL.SEJMUTí
MĚR.PODKLADŮ
05
0078575
ORTÉZA PÁTEŘE - TYP JEWETTA KORZET
STAVEBNICE
05
0078860
Z
ORTÉZA STABILlZAČNÍ PRO SED
S KONSTR.ZÁKLADEM Z PEV.MAT.,ZHOTOV.NA ZÁKLADĚ ODEBRÁNí MĚR.PODKLADO
05
0000957
ORTÉZA TRUPOVÁ
S KONSTRUK.ZÁKLADEM Z PEV.MAT.(PE,LAM.KOV)ZHOTOV.NA ZÁKL.SEJMUTí MĚR.PODKLADŮ
05
0078163
ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-JEDNODUCHÁ
S KONSTR.ZÁKL.Z MĚK.ELAST.MAT.,ZHOTOV.NA PODKL.ODEBRÁNí MĚR,VE FUNK.PROVEDENí
05
0078164
ORTÉZA TRUPOVÁ ELASTICKÁ-STANDARDNÍ
S KONSTR.ZÁKL.Z MĚK.I TVRD.MAT.,ZHOTOV.NA PODKL.ODEBRÁNí MĚR,VE FUNK.PROVEDENí
05
0078162
ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18TI LET-ELASTICKÁ
S KONSTRUK.ZÁKLADEM z MĚK.ELAST.MAT.,ZHOTOV.NA PODKLADĚ ODEBRÁNí MĚR
05
0023412
Z
ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18TI LET-SPECIÁLNÍ
S KONSTRUK.ZÁKLADEM z ODLEH.MAT.(TITAN,KARBON),NEBO VYUŽITíM ATYP.KONSTR.DíLO
05
0000949
ORTÉZA-DĚTSKÁ DO 18TI LET-STANDARDNÍ
S KONSTRUK.ZÁKL.Z PEV.MAT.(PE,LAMINÁT,KOV)ZHOTOV.NA PODKLADĚ SEJMUTí MĚR.PODKLADŮ
05
0011533
PROTÉZA DK PRO AMP.V BÉRCI A NÍŽE-PRVOVYBAVENÍ
INDIKAČNí STUPEŇ 1-4,MAX DO VÝŠE 55.000KČ
55 000,00
SK
KOD
05
0011535
05
05
0011534
0011539
RL
NÁZEV
UHRADA
POJIŠŤOVNOU
Z
PROTÉZA DK PRO AMP.V BÉRCI A NÍŽE-SPECIÁLNÍ VYB.
Z
PROTÉZA DK PRO AMP.V BÉRCI A NÍŽE-STANDARD.VYB.
Z
PROTÉZA DK PRO VYS.AMP.- SPECIÁL.VYB.
INDIKAČNí STUPEŇ 3-4
INDIKAČNí STUPEŇ 1-2,MAX DO VÝŠE 65.000KČ
ODBORNOST
LÉKAŘE
UZITNA
DOBA
Individuální úhrada
ORP,ORT,REH
24 měs.
65 000,00
ORP,ORT,REH
24 měs.
Individuální úhrada
ORP,ORT,REH
24 měs.
85 000,00
ORP,ORT,REH
24 měs.
100 000,00
ORP,ORT,REH
24 měs.
70 000,00
ORP,ORT,REH
Individuální
INDIKAČNí STUPEŇ 3-4
05
0011538
Z
PROTÉZA DK PRO VYS.AMP.- STANDARD.VYB.
INDIKAČNí STUPEŇ 1-2,MAX DO VÝŠE 85.000KČ
05
0001674
Z
PROTÉZA DK PRO VYS.AMP.(EXART.KYČ.KL)-STANDARD.V.
INDIKAČNí STUPEŇ 1-4,MAX DO VÝŠE 100.000Kč
05
0011536
PROTÉZA DK PRO VYSOKOU AMP.-PRVOVYBAVENÍ
INDIKAČNí STUPEŇ 1-4,MAX DO VÝŠE 70.000KČ
05
0093321
Z
PROTÉZA DK PRO VYSOKOU AMPUTACI-SPECIÁLNí S
KLOUBEM C-LEG
Individuální úhrada
ORP,ORT,REH,S5
48 měs.
KLOUBEM RHEO KNEE
Individuální úhrada
ORP,ORT,REH,S5
48 měs.
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
Individuální úhrada
ORP,ORT,REH
ORP,ORT,REH
ORP,ORT,REH,S5
ORP,ORT,REH
ORP,ORT,REH
ORP,ORT,REH
Individuální
Individuální
60 měs.
Individuální
24 měs.
24 měs.
INDIKAČNí STUPEŇ 3-4
05
0093322
Z
PROTÉZA DK PRO VYSOKOU AMPUTACI-SPECIÁLNí S
INDIKAČNí STUPEŇ 3-4
05
05
05
05
05
05
0001673
0001677
0001680
0001681
0001679
0001678
Z
Z
Z
PROTÉZA DK-DĚTSKÁ DO 18TI LET
PROTÉZA HK-DĚTSKÁ DO 18TI LET
PROTÉZA HK-MYOELEKTRICKÁ
PROTÉZA HK-PRVOVYBAVENÍ
PROTÉZA HK-SPECIÁLNÍ
PROTÉZA HK-STANDARDNÍ
Vysvětlivky zkratek:
Vysvětlivky lékařských odborností:
SK – skupina
KOD – kód ZP
RL – revizní lékař
Z – nutné schválení revizním lékařem
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař
CHR – chirurg
NEU – neurolog
PCH – plastický chirurg
S5 – zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem
S7 – vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
Zdravotnické pomůcky skupiny 16
Platnost od 1.1.2013
(všechny uvedené pomůcky se předepisují na poukaz)
Verze 890
SK
KOD
RL
NÁZEV
MJD
16
0000967
Z
OBUV ORTOPEDICKÁ-OPRAVY PROTETICKÉ ČÁSTI
VYR
UHRADA
MAX.
CENA
POJIŠŤOVNOU
pár
75%
ODBORNOST
UZITNA
LÉKAŘE
DOBA
ORP,ORT,REH
6 měs.
POUZE OPRAVY OBUVI, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO LÉČEBNÁ ČÁST
16
0011451
Z
OBUV PRO DIABETIKY-PROFYLAKTICKÁ-MEDI
pár
ZLI
1 000,00
1 449,00
DIA
24 měs.
pár
ZLI
1 000,00
1 655,00
DIA
24 měs.
pár
ZLI
1 000,00
1 550,00
DIA
24 měs.
pár
ZLI
1 000,00
1 655,00
DIA
24 měs.
DÁMSKÁ CELOROČNí
16
0011452
Z
OBUV PRO DIABETIKY-PROFYLAKTICKÁ-MEDI
DÁMSKÁ ZIMNí
16
0011453
Z
OBUV PRO DIABETIKY-PROFYLAKTICKÁ-MEDI
PÁNSKÁ CELOROČNí
16
0011454
Z
OBUV PRO DIABETIKY-PROFYLAKTICKÁ-MEDI
PÁNSKÁ ZIMNí
Z
16
0000960
OBUV STANDARDNÍ-ORTOPEDICKÉ ÚPRAVY
pár
ORP,ORT,REH
6 měs.
16
0005250
VLOŽKY ORTOPEDICKÉ DĚTSKÉ-INDIVIDUÁLNÍ
pár
300,00
ORP,ORT,REH
6 měs.
16
0000969
VLOŽKY ORTOPEDICKÉ-INDIVIDUÁLNÍ
pár
100,00
ORP,ORT,REH
12 měs.
16
0000971
VLOŽKY ORTOPEDICKÉ-SPECIÁLNÍ
pár
80%
ORP,ORT,REH
6 měs.
Vysvětlivky zkratek:
SK – skupina
KOD – kód ZP
RL – revizní lékař
MJD – měrná jednotka
VYR – výrobce
Z – nutné schválení revizním lékařem
Individuální úhrada
Vysvětlivky lékařských odborností:
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař
DIA – diabetolog
Vysvětlivky zkratek výrobců:
ZLI – BAŤA A.S. (CZ)
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
Sériové zdravotnické pomůcky skupiny 04
Platnost od 1.1.2013
(všechny uvedené pomůcky se předepisují na poukaz)
Verze 890
SK
KOD
NAZ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
0003951
0003952
0003953
0003954
0003955
0003956
0006581
0006582
0006583
0006584
0006585
0006586
0006587
0011460
0011461
0011462
0011471
0011694
0011695
0011696
0011697
0012001
0012002
0019325
0019349
0019356
0019358
0021649
0021650
0021651
0022598
0022599
0022600
0022601
0022602
DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU FIXAČNÍ
DLAHA FIXAČNÍ LOKETNÍHO KLOUBU
DLAHA FIXAČNÍ KOLENNÍHO KLOUBU
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ KRÁTKÁ
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ KRÁTKÁ
DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU FIXAČNÍ
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07A
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07B
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07C
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07D
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07E
ORTÉZA FIXAČNÍ ZÁPĚSTÍ ORTEX 07F
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ ORTEX 04C
ORTÉZA BEDERNÍ TL ORTEX 011E ZPEVŇUJÍCÍ ELASTICKÁ
ORTÉZA HLEZENNÍ ORTEX 06C
ORTÉZA PRSTŮ RUKY ORTEX 022
PÁS BEDERNÍ S VÝZTUŽEMI ART.1 056
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ
ZÁVĚS PAŽE ORTEX 023
BANDÁŽ NOČNÍ HALLUX VALGUS ORTEX 024
ORTÉZA RAMENNÍ 7126
PÁSKA INFRAPATELÁRNÍ 7155
ORTÉZA LOKETNÍ S EPICONDYLÁRNÍ PÁSKOU 7122
ORTÉZA LOKETNÍ S KOVOVÝMI DLAHAMI 7124
FIXACE PLETENCE RAMENNÍHO ORTEX 08 A,B
FIXACE PLETENCE RAMENNÍHO ORTEX 08 C,D
FIXACE PLETENCE RAMENNÍHO ORTEX 08 E,F
BANDÁŽ ARTROSKIN K1-KOLENNÍ 88.051.70X
BANDÁŽ ARTROSKIN K2-KOLENNÍ 88.0512.5X2
BANDÁŽ ARTROSKIN K3-KOLENNÍ 88.051.60X
BANDÁŽ ARTROSKIN K4-KOLENNÍ 88.051.61X
BANDÁŽ ARTROSKIN H-ZÁPĚSTÍ 88.054.20X
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
MJD
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
VYR ZEM
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
238
238
238
238
238
ORT
ORT
238
238
238
238
ORT
ORT
ORT
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
S
D
D
D
D
CZ
CZ
S
S
S
S
CZ
CZ
CZ
D
D
D
D
D
POJISTOVNA MAX.CENA
2 726,66
2 202,20
999,46
1 074,56
2 009,34
999,46
318,76
318,76
330,62
330,62
348,68
348,68
1 595,00
699,00
680,84
246,48
700,00
684,00
684,00
442,50
442,50
269,00
100,00
500,00
180,00
400,00
900,00
488,66
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
350,00
2 726,66
2 202,20
999,46
1 074,56
2 009,34
999,46
318,76
318,76
330,62
330,62
348,68
348,68
1 595,00
699,00
680,84
246,48
2 200,00
912,00
912,00
590,00
590,00
269,00
174,11
894,00
495,73
637,00
1 523,00
488,66
500,00
500,00
1 018,84
1 300,62
1 278,92
1 452,31
563,60
ODBORNY LEKAR
UHP
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
75,00
75,00
75,00
75,00
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
UDO
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
6 měs.
6 měs.
6 měs.
6 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
SK
KOD
NAZ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
0022603
0022604
0022605
0022821
0022949
0022965
0022966
0022967
0023843
0039708
0039709
0039710
0063770
0063771
0063772
0063773
0063774
0063879
0063880
0063881
0063882
0063883
0063884
0063885
0063886
0063887
0063888
0063889
0063890
0063891
0063892
0063893
0063894
0063895
0063896
0063897
0063898
0063899
0063900
BANDÁŽ ARTROSKIN E-LOKETNÍ 88.042.20X
BANDÁŽ ARTROSKIN SP-HLEZENNÍ 88.043.20X
BANDÁŽ ARTROSKIN R-BEDERNÍ 88.047.20X
DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍHO KLOUBU
ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PELOTAMI 9010
ORTÉZA KOTNÍKU-ELASTICKÁ BANDÁŽ MIKROVLÁKNO 504
ORTÉZA KOTNÍKU-HALLUX VALGUS 509
ORTÉZA KOTNÍKU-HALLUX VALGUS NOČNÍ 510
ORTÉZA - EPIKON.PÁSKA 4801
DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY TYP A, VEL.A1 (ORTEX 016A1)
DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY TYP A, VEL.A2 (ORTEX 016A2)
DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY TYP A, VEL.A3 (ORTEX 016A3)
BANDÁŽ KOLENNÍ S PRUŽINOVOU VÝZTUHOU ORTEX 04D
ORTÉZA HLEZENNÍHO KLOUBU ORTEX 06D
BANDÁŽ DENNÍ HALLUX VALGUS ORTEX 024A
PÁSKA INFRAPATELÁRNÍ ORTEX 026
ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY ORTEX 028
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 1, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 2, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 3, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 4, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 5, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 6, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 7, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 8, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 9, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 10, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 11, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 12, KAT. 1
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 1, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 2, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 3, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 4, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 5, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 6, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 7, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 8, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 9, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 10, KAT. 2
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
MJD
VYR
ZEM
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ORD
ORD
ORD
ORT
238
238
238
238
238
ERI
ERI
ERI
ORT
ORT
ORT
ORT
ORT
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
D
D
D
CZ
S
S
S
S
S
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
POJISTOVNA MAX.CENA
400,00
150,00
700,00
4 981,20
100,00
150,00
100,00
100,00
180,00
50,50
58,50
58,50
576,81
548,15
90,30
160,24
345,18
146,73
147,65
175,74
182,83
193,46
213,01
216,69
250,16
270,24
272,21
311,58
314,86
150,67
152,77
177,31
188,34
195,95
216,95
223,25
255,28
273,91
276,54
563,60
628,61
802,04
4 981,20
202,00
263,00
307,00
366,00
381,00
50,50
58,50
58,50
576,81
548,15
90,30
160,24
345,18
146,73
147,65
175,74
182,83
193,46
213,01
216,69
250,16
270,24
272,21
311,58
314,86
150,67
152,77
177,31
188,34
195,95
216,95
223,25
255,28
273,91
276,54
ODBORNY LEKAR
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
UHP
UDO
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
SK
KOD
NAZ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
0063901
0063902
0063909
0063910
0063911
0078062
0078063
0078068
0078094
0078097
0078168
0078550
0078556
0078804
0078807
0078823
0078825
0078826
0078952
0093132
0093133
0093147
0093149
0093151
0093152
0093153
0093154
0093155
0093156
0093157
0093158
0093159
0093160
0093161
0093162
0093163
0093164
0093165
0093166
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 11, KAT. 2
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLlMATEX, VEL. 12, KAT. 2
ORTÉZA KOLENNÍ RÁMOVÁ PRO GENU ORTEX 01 B
DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍHO KLOUBU ORTEX 09A
LÍMEC KRČNÍ PHILADELPHIA ORTEX 015B
LÍMEC KRČNÍ S VÝZTUHOU TYP 1
LÍMEC KRČNÍ S MOLlTAN.VÝZTUHOU TYP 2
PÁSKA EPI
ORTÉZA BEDERNÍ - TL TORACOLUMBAL ORTEX 011 B
ORTÉZA PRO FIXACI RAMENNÍHO KLOUBU ORTEX 013
ORTÉZA HLEZNA S TAHEM
LÍMEC KRČNÍ S VÝZTUHOU SE ZVÝŠENOU ZADNÍ ČÁSTÍ
LÍMEC POLYSTYRENOVÝ
ORTÉZA KOSTI PAŽNÍ ORTEX 014
ORTÉZA PALCE ORTEX 020
ORTÉZA KRČNÍ LÍMEC 155
ORTÉZA ZÁPĚSTÍ 4055
ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU 5055
ORTÉZA PRSTOVÁ - TYP 309
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ, KRÁTKÁ ORTEX 04E
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ ORTEX 04F s klouby pro medializ
ORTÉZA LOKETNÍ - EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA
ORTÉZA PALCE RUKY
ORTÉZA KOLENNÍ ELASTICKÁ S PODPOROU PRO PATELU
ORTÉZA KOLENNÍ PRO STABILlZACI PATELY
ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ
ORTÉZA KOTNÍKOVÁ S VNĚJŠÍM PLASTOVÝM SKELETEM
ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILlZAČNÍ
ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILlZAČNÍ
ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILlZAČNÍ, POOPERAČNÍ
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
P-NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
MJD
VYR
ZEM
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
105
105
ORT
ORT
ORT
MLK
MLK
MLK
ORT
ORT
MLK
MLK
MLK
ORT
ORT
238
238
238
SMN
ORT
ORT
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
S
S
S
CZ
CZ
CZ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
POJISTOVNA MAX.CENA
325,36
328,91
3 000,00
2 431,55
876,09
339,89
189,75
114,71
1 217,18
260,95
546,24
339,89
199,89
497,18
245,11
340,00
300,00
500,00
80,35
1 580,50
1 599,93
180,00
250,00
600,00
1 600,00
350,00
750,00
999,99
999,99
3 200,00
393,27
439,00
450,55
490,00
526,00
395,00
415,00
205,00
205,00
325,36
328,91
9 110,52
2 431,55
876,09
339,89
189,75
114,71
1 217,18
260,95
546,24
339,89
199,89
497,18
245,11
434,00
556,00
1 340,00
80,35
1 580,50
1 599,93
407,00
433,00
1 131,00
3268,42
1 127,00
1 333,00
999,99
999,99
3 200,00
393,27
439,00
450,55
490,00
526,00
395,00
415,00
205,00
205,00
ODBORNY LEKAR
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
UHP
UDO
1,5 měs
1,5 měs
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
SK
KOD
NAZ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
0093244
0093245
0093246
0093247
0093248
0093249
0093250
0093251
0093277
0093278
0093279
0093280
0093281
0093282
0093283
0093284
0093285
0093286
0093287
0093614
0093615
0093616
0093617
0093618
0093621
0093622
0093734
0093760
0093769
0093771
0093810
0093902
0093903
0093904
0140150
0140151
0140152
0140153
0140155
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA RUKA, R1, d.30 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA BÉREC, B1, d.30 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA BÉREC, B2, d.40 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA BÉREC, B3, d.50 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA STEHNO, S3, d.30 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA STEHNO, S3, d.40 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA STEHNO, S3, d.50 cm
NÁVLEK PAHÝLOVÝ, ANTIBAKTERIÁLNÍ – AGICA PUNČOCHA, P1, d.30 cm
ORTÉZA ARTROCARE ULTRA WRAP - KOLENNÍ 80.50.91X
ORTÉZA ARTROSKIN D-PALCE 88.054.50X
BANDÁŽ ARTROSKIN R PLUS - BEDERNÍ 88.047.54X
BANDÁŽ ARTROSKIN SP PLUS-HLEZENNÍ 88.053.40X L,R
BANDÁŽ ARTROSKIN SP PLUS NEW -HLEZENNÍ 88.053.31X
ORTÉZA ARTROCARE CTS2 - KOLENNÍ 80.30.00X
BANDÁŽ KOLENNÍ, LUXACE PATELLY
BANDÁŽ HLEZENNÍ, ŠNĚROVACÍ
ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU
PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ
LÍMEC KRČNÍ PHILADELPHIA ORTEX 015C DVOUDÍLNÝ
ORTÉZA KOLENE 8358 GENU CAREZZA
ORTÉZA KOLENE 8362 GENU CAREZZA WRAPAROUND
ORTÉZA KOLENE 8360 GENU CAREZZA PATELLA STABILlZER
ORTÉZA KOLENE 8356 GENU DIREXA
ORTÉZA KOLENE 8353 GENU DIREXA WRAPAROUND
ORTÉZA KOLENE 8359 GENU DIREXA STABLE LONG
ORTÉZA KOLENE 8368 GENU DIREXA STABLE LONG WRAP.
ORTÉZA KRČNÍ PHILADELPHIA 50C40
ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ 50P12
ORTÉZA KOTNÍKU S PEVNOU VLOŽKOU 7651
BANDÁŽ KOTNÍKU MALLEO SENSA 50S5
ORTÉZA BEDERNÍ ELASTICKÁ S VÝZTUHAMI A BEDERNÍ PELOTOU
ORTÉZA LOKETNÍ ÚPLETOVÁ SE SILlKONOVOU VÝZTUHOU
BANDÁŽ KOLENNÍ ÚPLETOVÁ AKTIVNÍ
BANDÁŽ HLEZENNÍHO KLOUBU ÚPLETOVÁ
ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILlZAČNÍ, POOPERAČNÍ
ORTÉZA LOKETNÍ EPI SENZA
ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ MANU SENZA
PÁS BEDERNÍ LUMBO SENZA
ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL WALKER VYSOKÝ
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
MJD
VYR
ZEM
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
LAK
LAK
LAK
LAK
LAK
LAK
LAK
LAK
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
ORD
138
138
138
138
ORT
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
ORT
ORT
ORT
ORT
238
238
238
238
238
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CZ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CZ
CZ
CZ
CZ
D
D
D
D
D
POJISTOVNA MAX.CENA
171,68
171,68
192,11
211,19
171,68
192,11
211,19
171,68
2 200,00
250,00
700,00
750,00
750,00
3 000,00
600,00
725,94
263,62
180,00
879,49
600,00
600,00
180,00
1 600,00
1 600,00
3199,99
3199,99
880,00
350,00
750,00
750,00
700,00
400,00
600,00
732,48
3 200,00
400,00
300,00
700,00
1 000,00
171,68
171,68
192,11
211,19
171,68
192,11
211,19
171,68
3 574,86
617,88
1 103,35
838,55
922,60
15 446,95
965,22
725,94
263,62
332,55
879,49
1 243,00
1 347,00
777,00
1 600,18
1 762,00
3199,99
3199,99
880,00
673,00
750,00
750,00
1 044,09
700,73
600,00
732,48
3 200,00
984,00
984,00
1 710,00
1 606,00
ODBORNY LEKAR
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
UHP
UDO
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
1,5 měs
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
SK
KOD
NAZ
04
04
04
04
04
04
04
04
0140156
0140157
0140158
0140159
0140160
0140161
0140162
0140163
ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL AIR WALKER VYSOKÝ
ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL ROM WALKER
ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL WALKER NÍZKÝ
ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL AIR WALKER NÍZKÝ
ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL SLlNG
ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL SLlNG ABDUCTION
ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL
ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL ROTATION
MJD
VYR
ZEM
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
238
238
238
238
238
238
238
238
D
D
D
D
D
D
D
D
POJISTOVNA MAX.CENA
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
3 690,00
4 550,00
2 062,00
2 062,00
1 440,00
1 958,00
500,00
984,00
3 690,00
4 550,00
ODBORNY LEKAR
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
CHR,NEU,ORP,ORT,REH,TRA,TVL
Vysvětlivky zkratek:
Vysvětlivky lékařských odborností:
SK – skupina
KOD – kód ZP
NAZ – název
MJD – měrná jednotka
VYR – výrobce
ZEM – země výroby
UHP – úhrada v procentech
UDO – užitná doba
CHR – chirurg
NEU – neurolog
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař
TRA – traumatolog
TVL – tělovýchovné lékařství
Vysvětlivky zkratek výrobců:
105 – VÚP (CZ)
138 – MEDI BAYREUTH (D)
238 – OTTO BOCK (D)
ERI – ERILENS S.R.O. (CZ)
LAK – LACHEMA A.S. (CZ)
MLK – MALÍK A SPOL.S.R.O. (CZ)
ORD – ORMED S.R.O. (USA)
ORT – ORTEX-HULÍN S.R.O. (CZ)
SMN – SANOMED S.R.O. (CZ)
MS ortoprotetika s.r.o. Kamenná 7 639 00 Brno
Tel.: 531012151, Fax: 531012168, Email: [email protected]
UHP
UDO
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
12 měs.
Download

Seznam pomůcek-1-2013-890