Ženšen
Číslo 1/2012
Časopis Komory TČM
Tajemný svět čínské medicíny . Akupunktura . Fytoterapie . Kazuistika . Horoskop . Pohyb a energie ...
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Komora je naší Sanghou
Prvních pár měsíců života Komory odpovídalo pionýrským dobám, mnoho věcí, aktivit, postupů bylo potřeba objevit
či vytvořit. Naštěstí entuziasmus vydržel alespoň části nadšených „pionýrů“ a nebude-li mladý ohýnek uhašen
všednodenními starostmi, je velká naděje, že se bude šířit dál a poskytovat vyživující energii tak jako ve známém cyklu
rození pěti elementů oheň živí zemi, aby dále mohla rodit kov atd.
TČM stojí na základech učení, které dnes nazýváme taoismem, nicméně byla ovlivněna i mladšími filosofickými směry,
zejména konfucianismem a buddhismem. Právě z posledně jmenovaného bych si ráda dnes vypůjčila následující příměr.
V buddhismu se často hovoří o třech pokladech, kterými jsou Buddha (jako vzor), Dharma (učení) a Sangha (společenství
žáků směřujících ke stejnému cíli). Analogicky, budu-li trochu extrapolovat pro TČM, my máme svého „buddhu“ – všechny
ty mistry a učitele dávnověku i současnosti, máme také svou „dharmu“ – jen těžko si lze představit více rozvinutý systém
učení než je čínská medicína a navíc v naší zemi máme velmi kvalitní školy.
Co však nemáme v plnosti a na čem bychom rádi společně pracovali je „sangha“ – společenství kamarádů nebo alespoň
kolegů, pracujících na sobě, pomáhajících si mezi sebou navzájem a směřujících stejným či alespoň velmi podobným
směrem. Pevně věřím, že společenství budující se pod názvem Komora TČM, bude velmi dobrou Sanghou. A protože
žijeme v době, kdy pravidelné setkávání se na promluvy a diskuse na fyzické úrovni je spojeno s leckterými obtížemi,
potřebujeme další komunikační nástroje, jejichž prostřednictvím můžeme být spolu na intelektuální úrovni.
Proto Komora TČM vytvořila a dále zdokonaluje internetovou stránku a nyní Vám překládá její novou
podobu, jejíž součástí je i časopis Ženšen.
MUDr. Erika Goetzová,
První prezidentka Komory TČM
Vážení a milí čtenáři, členové Komory TČM,
Vítám Vás na první stránce prvního čísla časopisu Ženšen. Tento – zatím internetový – čtvrtletník Komory TČM Vám bude
pravidelně přinášet aktuality, zajímavosti i odborné články z oblasti tradiční čínské medicíny.
První číslo má deset rubrik, jejich počet se ale bude postupně rozšiřovat. Přibudou reportáže z center TČM, články o
zdravém stravování podle pěti elementů, recepty a další.
Protože je to náš, komorový, časopis, jeho podoba bude záviset i na Vás, čtenářích a potenciálních přispěvatelích. Svými
postřehy, komentáři, kritikou a především příspěvky a články budete ovlivňovat jeho obsah.
Pište, volejte. Těším se na Vás!
Nina Fibigerová,
Šéfredaktorka časopisu Ženšen
Mobil: 602 860 595
Email: [email protected]
03
2
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
OBSAH
4 | Autoři a přispěvatelé
6 | 2. Valná hromada Komory TČM ve zna mení voleb a nových cílů
7 | Dopis Alberta L. de Vose,
Prezidenta ETCMA
8 | 43. Kongres Tradiční čínské medicíny v
Rothenburgu na téma pediatrie a poruch plodnosti
8 | Zpráva o 4. Kongresu TČM
10 | Poznatky z kongresu musí být ihned použitelné v praxi
12 | Historická současnost čínského lékařství
14 | Kniha složitostí vskutku není jednoduchá
16 | Rakovina, únava a umístění akupunk turních bodů
18 | Chcete-li napíchnout jediný bod, zvolte Zusanli
20 | Akupunktura a bolesti bederní páteře
22 | Srovnání s klasickou západní medicínou: Xuan Zherenův pohled na artrózu
24 | NESPAVOST aneb co je v životě nejsladší?
26 | Případ těžké deprese a agorafobie léčený akupunkturou
27 | Proč Qi Gong (čti čchi kung)?
38 | Svět v roce VODNÍHO DRAKA
30 | Co nás učí Feng Shui
34 | Studijní pobyt v Číně na jaře 2011
04
3
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Autoři a přispěvatelé
Eva Joachimová
Eva Joachimová vystudovala Čínskou kosmologii a astrologii (Brin B.) a Ham Yu (LI ZI), studovala na Evropské
univerzitě TCM (Leung K. Y.), zabývala se studiem Yijingu (Vinogradoff M.). Od roku 1993 pracuje v soukromé
praxi v Mladoticích, Ronov nad Doubravou, v praxi Ham Yu kombinuje přístupy TČM, Feng shui, Yijing. Vede
tříletou školu základů Ham Yu – Cesta bílého jeřába.
Markéta Petříková
je ředitelka a spoluzakladatelka studia Vítr-Voda, první společnosti v ČR věnující se komplexním službám
v oblasti Feng Shui od studií a návrhů až po konečnou realizaci. Absolvovala Evropskou školu Feng Shui
Rogera Greena, tříleté studium Cesty Bílého jeřába tradiční čínské kosmologie, jednotlivé kurzy a semináře.
Má desetiletou praxi v tomto oboru jako konzultantka a především návrhářka a designerka interiérů. Jejím
cílem je vytvářet zdravé bydlení pro harmonický život.
Martin Pavelka
je sinolog, tlumočník a překladatel. Studoval na Karlově univerzitě, na Renmin Daxue v Pekingu a Shifan
Daxue v Taipei. Od roku 1997 tlumočí čínským lékařům TČM, v současnosti v TCM Clinic.
Václava Přistoupilová
Působí jako lektorka klasických a lymfatických masáží, Qi Gongu a terapeutka TČM. Své znalosti načerpala
ze studia SZŠ Liberec, obor dětská sestra, rekvalifikačního kurzu sportovních a klasických masáží,
nadstavbového studia v oboru elektrodiagnostiky a psychoterapeutického výcviku Gestalt terapie.
Vystudovala Školu TČMpři TCM Institutu v Praze, studium pěti dovedností a zúčastnila se stáže v Číně na
Universitě Nanjing.
Martin Řezníček
Narodil se roku 1965, tedy ve znamení Hada a praktikuje jako terapeut na TCM Clinic. Je členem představenstva
Komory TČM. Potřebné znalosti načerpal studiem Školy pěti dovedností, Tajemství bylinných směsí Chinese
Dragon Formulas, Akupunktury 12 velkých kloubů, Omlazovacích technik a Skalpové akupunktury podle Dr.
Jiao při Institutu TČM.
Ing. Lenka Malcherová
Ing. Lenka Malcherová je absolventkou Institutu TČM v Praze na Národní třídě. V současné době žije ve Vídni,
kde se připravuje na založení vlastní praxe.
MUDr. Jozef Lucký
Je jedním ze zakladatelů Komory TČM, odborným garantem a hlavním lektorem Školy TČM a vedoucím
lékařem TCM Clinic. Byl prezidentem EURO-TCM a spolupořadatelem a prezidentem 4. Evropského kongresu
EURO-TCM (Praha, 2004). Své znalosti načerpal studiem akupunktury a čínské medicíny na univerzitách v
Číně (Nanjing University of TCM, Zhejiang College of TCM, Chengdu University of TCM, opakovaně pobýval
na odborných stážích v Číně).
4
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Autoři a přispěvatelé
MUDr. Dagmar Komárková
MUDr. Dagmar Komárková absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a atestovala v oboru
interní lékařství. Akupunkturu studovala při IPVZ a ČSBS. Působila na TCM Clinic, absolvovala mezinárodní
akupunkturní tréninkový kurz v nemocnici TČM, Beijing a odbornou klinickou stáž na Univerzitě TČM
Guangming, Beijing. V současné době pracuje v soukromé praxi Inspirita a je lektorkou akupunktury TCM
Institutu.
MUDr. Jiří Bílek
je odborník v oblasti gynekologie. V současné době je prezidentem Komory TČM. Vystudoval 2. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví.
Absolvoval postgraduální studium „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě
tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a kurz „Základy akupunktury“ na Institutu
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Věnuje se akupunktuře v centrech Most ke zdraví
a Nature Care v Praze. Přednáší akupunkturu na 1. lékařské fakultě UK a na 1.škole tradiční čínské medicíny.
Dr. Changchun Shi
Narodil se roku 1986 v Jiangsu v Číně. Vystudoval TCM na Nanjing University (akupunktura a fytoterapie)
a Shanghai University (Teorie Dr.Xuan Zherena o měkkých tkáních a léčba bolesti). Praktikoval TCM v
nemocnici v Siyjang a nyní působí v TCM Slovakia v Bratislavě.
MUDr. Erika Goetzová
byla první prezidentkou Komory TČM. Pracuje v Mostu ke zdraví v Praze 5 jako fytoterapeutka a je lektorkou
Institutu TČM. Své znalosti načerpala studiem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, během studia tradiční
čínské medicíny při ČSBS (dálkové studium university GuangMing): obor fytoterapie (5 let), obor akupuktura
(3 roky), další doplňkové semináře pořádané ČSBS ve spolupráci s univerzitou GuangMing, M. Vinogradoffem,
G. Maciociou,V.Nachatoyem: Feng Shui, Yi Jing, Wen Bing, Shan Han Lun, pediatrie, gynekologie,hepatologie,
emoce a psyche v TCM.
Mgr. Vladimír Ando
Mgr. Vladimír Ando (1955) vystudoval obor sinologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze a je
vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu. V roce 1985/6 absolvoval desetiměsíční postgraduální stáž
na Futanské universitě v Šanghaji (obor klasická čínská filosofie) a v roce 1993 dvouměsíční studijní pobyt
na Čínské akademii společenských věd zaměřený na studium zdravotního Qi-gongu. Specializuje se na
základní teorii tradiční čínské medicíny a na otázky teorie a praxe Qi-gongu a taoistické vnitřní alchymie.
Vladislav Korostyshevskiy
Vladislav Korostyshevskiy získal titul magistra akupunktury před jedenácti lety na Pacific College of
Oriental Medicine. Žije a praktikuje v New Yorku v Brooklynu. Protože se touží dále vzdělávat v TČM, pořádá
každoročně akupunkturní seminář průběžného vzdělávání Acupuncture Think Tank, na kterém se scházejí
akupunkturisté, aby si vyměňovali zkušenosti a nápady a také léčili pacienty. Vlada můžete kontaktovat na
adrese http://www.practicalacupuncturist.com
MUDr Ludmila Bendová
Je internistka, v roce 1990 založila ČSBS. Do roku 1998 spolupracovala s UEMC - prof. Leung Kok Yuen, dosud
spolupracuje s Guangming zhongyi hanshou daxue Beijing a TUTCM v Tianjinu Čína, kam jezdí na opakované
stáže. Přednáší nepovinný předmět čínská fytoterapie na 1.FarmF. UK v HK. Pracuje na klinice Pivoňka zabývá
se fytoterapií i akupunkturou.
5
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
UDÁLOSTI
2. Valná hromada Komory TČM ve znamení
voleb a nových cílů
Valná hromada Komory TČM v březnu
letošního roku přinesla změny na
některých vedoucích postech a
vytýčila nové cíle a priority pro další tři
roky.
Druhá Valná hromada Komory TČM
proběhla 3. března 2012 v centru Prahy
v Salmovské ulici č. 8. V příjemném
prostředí se tu sešla větší polovina členů
Komory, aby zhodnotili, co se během
prvního roku podařilo, a stanovili priority
pro další činnost. Mezi zúčastněnými
bylo 23 praktiků, což postačilo na to,
aby shromáždění bylo usnášeníschopné.
Zbývající se omluvili většinou proto, že
se o termínu Valné hromady dozvěděli v
příliš krátkém časovém předstihu. Proto
jedním z prvních důležitých bodů, které
z tohoto setkání vyplynuly, je stanovení
pevného termínu pro konání dalších
Valných hromad vždy první sobotu po
Novém čínském roce. Tradicí by se mohlo
stát i místo setkávání v Salmovské ulici,
které je v centru Prahy, dobře dopravně
dostupné a velmi příjemné. Pamatujeme
samozřejmě i na to, že některé valné
hromady nemusí být v Praze. Velmi
pozitivně hodnotili účastníci také
kombinaci pracovní části se zajímavým
odpoledním programem, jehož součástí
byla přednáška Chrise Bunkella a
blok cvičení WuJi. Pochvalu sklidilo
občerstvení ke kávě i oběd.
Pokud jde o první rok fungování Komory
TČM, byl sice možná poznamenán
počátečními potížemi, váhavostí a
hledáním modelu fungování, setkání
na Valné hromadě bylo ale v mnohém
motivační. Výsledky prvního roku práce
Komory, které tu prezentovali členové
představenstva a předsedové jednotlivých
komisí a sekci, potvrdily význam jejího
založení a dalšího fungování pro rozvoj
TČM v České republice.
Během prvního roku svojí existence splnila
česká Komora TČM podmínky pro vstup do
Evropské asociace TCM (ETCMA)a od února
2011 jsme získali plné členství. Jiří Bílek,
který první rok předsedal sekci pro vnější
vztahy, přečetl v úvodu svého vystoupení
osobní dopis od prezidenta ETCMA Alberta
de Vose. Poukázal na to, že jsme se stali členy
organizace, která je významnou politickou
a lobbingovou silou, což dodává Komoře
váhu při jednání s legislativci. „Je to největší
událost minulého roku,“ řekl Bílek. „Je
klíčová i proto, že potřebujeme standardy,
jaké jsou zavedeny v zahraniční, v zemích,
6
které jsou proti nám desítky let napřed.“
Jednou z hlavních priorit Komory bude
podle něj fungování podle kodexu, který
bude vycházet z Kodexu profesionálního
jednání ETCMA a Minimálního standardů
vzdělání v TCM.
Sekce pro vzdělávání se zaměřila na
získání přehledu o existujících školách
TČM, jejich náplni a kvalitě. Důležitým
bodem je vytvoření odborné komise.
Předsedkyně sekce Ludmila Bendová
vysvětlila, že tento panel by měl
poskytovat odborné posudky například v
případě soudních sporů nebo sporů mezi
praktiky. Zastoupeni by v něm měli být
experti z jednotlivých lékařských oborů a
soudní znalci, kteří sympatizují s TČM.
Štefánia
Ebenová,
předsedkyně
akreditační komise, mluvila o požadavcích
na kvalifikaci, které musí splnit praktici
uznaní Komorou a poukázala na to, že je
velmi důležité vymyslet životaschopný
systém, který by umožnil pokrýt nároky
na supervizi. Navrhla vytvoření tzv.
studentských klinik, protože počet
praktiků neumožňuje věnovat se
supervizi individuálně. Předseda sekce
pro právo a lobbing Miroslav Krutina
zdůraznil, že systém akreditací musí být
dobře nastavený. V současné době se
propracovávají postupy dvoustupňového
řízení. „Ne každý splňuje požadavky, které
jsou v rámci Evropy,“ řekl. „Náš systém
je otevřenější, laskavější. Ale bude se
zpřísňovat.“ Dále je potřeba se zaměřit na
akreditaci škol tak, aby poskytly náležité
vzdělání, umožňující absolventům stát
se praktiky. Standardy v České republice
jsou odlišné, je třeba nastavit jednotná
kritéria.
Předseda Kontrolní komise Jiří Mařádek
otevřel diskusi o souhlasu pacienta s
léčbou, a zda je nutné, aby v našich
podmínkách byl písemný. Přítomní se
shodli na tom, že bude třeba připravit
poučení pro pacienty. Miroslav Krutina
upozornil, že v praxi nedoporučuje
používat pro popis činnosti praktika
TČM pojmu “léčba“, ani prezentovat
činnost praktika jako „léčbu“, neboť tento
pojem je vyhrazen dle zákona o zdraví
lidu a dalších předpisů výkonu povolání
zdravotnických pracovníků, mezi které
zatím Praktik TČM není zákonem zařazen.
Jiří Mařádek pak poukázal na to, že u nás
není dosud vytvořena etická komise, a
není tudíž koho informovat například v
případě ohrožení zdraví pacienta jiným
praktikem tak jak to požaduje Kodex
etického jednání ETCMA.
Tisková sekce, zastoupená Miroslavem
Krutinou a Ninou Fibigerovou, představila
nové webové stránky Komory TČM,
jejichž součástí je elektronický časopis
Ženšen. Na internetové stránce bude k
dispozici také interaktivní mapa, která
nabídne prezentace praktiků podle
místa jejich působení. Předseda Komise
pro výzkum a metodiku Jozef Lucký
mluvil o dotazníkové akci, jejímž cílem
je získat maximum informací o tom,
kdo, jak a za jakých podmínek praktikuje
TČM u nás. Jozef Lucký zdůraznil, že
Komora potřebuje především zjistit,
co potřebují praktici od nás. „Komora
má být servisní organizací pro praktiky,
potřebuje vox populi,“ řekl a přislíbil, že
výsledky dotazníkové akce zveřejní na
internetových stránkách Komory.
Jak vyplynulo ze zprávy přednesené
předsedou Rady pro hospodaření
Komory Martinem Řezníčkem, během
prvního roku Komora TČM ukázala, že
velmi obezřetně hospodaří se svými
prostředky a v tomto duchu bude
pokračovat i v budoucnosti. Z celkových
příjmů ve výši 146.250Kč bylo utraceno
pouze 60.664 Kč, takže rok 2011 skončil s
přebytkem 85.586 Kč.
Vyvrcholením dopoledního programu Valné
hromady byla volba nového představenstva,
tentokrát na tříleté období.
Přinesla
překvapivé zapojení „mladé krve“ z řad
studentů TČM. Ti budou v představenstvu
působit vedle velkých osobností s bohatými
zkušenostmi, které budou zárukou
dalšího směřování Komory TČM. Novým
prezidentem byl zvolen Jiří Bílek, který
„přenechal“ kandidaturu na předsednictví
sekce pro vnější vztahy studentce TČM Haně
Šlégrové. Sekci pro výzkum a metodiku bude
předsedat další studentka, Jana Mičánková,
Jozef Lucký bude jejím místopředsedou.
Řízením velmi důležité sekce fundraisingu
byla pověřena Irena Hejkalová a do čela
sekce pro právo a lobbing byla zvolena Lenka
Grindlerová Compelová s tím, že Miroslav
Krutina bude pověřován řešením dílčích
právních otázek. Mirek Krutina zůstává
hlavou Tiskové sekce, ve které bude nadále
spolupracovat s Ninou Fibigerovou. Do
funkcí byly opětovně zvoleny předsedkyně
akreditační komise Štefánia Ebenová a
předsedkyně sekce pro vzdělávání Ludmila
Bendová a v čele kontrolní komise zůstává
Jiří Mařádek. Martin Řezníček bude dál bdít
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
UDÁLOSTI
Dopis Alberta L. de Vose,
Prezidenta ETCMA
nad společnou pokladnou jako předseda
Rady pro hospodaření Komory TČM.
V rámci plánů pro rok 2012 zazněl
požadavek Mirka Krutiny na precizní
definici „lege artis“. Dále je třeba připravit
finální podobu podmínek pro akreditaci
škol dle standardu ETCMA a navázat
kontakt se všemi institucemi, které
vzdělávají či jinak působí v oblasti TČM,
vyhodnotit jejich kvalitu a nabídnout
spolupráci. Dalším úkolem bude připravit
finální verzi Etického kodexu, který bude
v souladu s Kodexem profesionálního
jednání ETCMA a připravitDear
způsob,
jak
colleagues,
zavázat člena Komory k jeho dodržování.
Drazí kolegové,
tento návrh přijat a jednotliví členové
Významným bodem na seznamu plánů je
byli požádáni o odsouhlasení svými
připravit podmínky pro profesní
pojištěníof thejménem
On behalf
ETCMA,
I congratulate
you
with your
first General
Assembly.
ETCMA
Vám blahopřeji
k první
asociacemi.
Nyní je
třeba další Your
diskuseassociati
pro členy Komory. Dále je třeba připravit
valné
hromadě
Komory
TCM,
která
je
o
tom,
jakým
způsobem
tyto
standardy
Czech TCM Association (Komora Tradicní cínské medicíny) is a member of the ETCMA.
znění „poučeného souhlasu klienta“ s
členem ETCMA.
zavést do praxe. Jedná se o velmi důležitý
terapií, které by co nejvíce ochránilo
krok ke sladění a uznání vzdělání v TCM.
při eventuálních sporech.What
Vyhlášena
Jaké
má
toto
členství
význam
a
co
vám
does this mean, what does it bring for you? Being a member means being part of the larg
bude soutěž projektů v TCM o 20.000
přináší? Být členem znamená být součástí
ETCMA se pravidelně účastní kongresů
TCM
family
ETCMArodiny
is an organisation
in its kind.
Kč. Záměrem je nastartovat projekty in Europe:
největší evropské
soustředěné unique
a konferencí
jak v Evropě tak mimo
v oblasti marketingu, výzkumu,
vědy,
kolemany
TCM:
ETCMA je organizace
svého
kontinent,
aby also
propagovala
našias a poli
ETCMA
deals with
professional
issues regarding
TCM, but we
see ourselves
propagace a další. Cílem tiskové sekce
druhu výjimečná.
zastřešující organizaci, reprezentovanou
lobby group.
bude získat další členy a také zatraktivnit
ETCMA se nejen zabývá odbornými
jejím prezidentem. Během kongresu
I sayi professional
issues, seI do
notale
refer
to the varying
laws of the
for
internetové stránky pro When
veřejnost
tématy týkajícími
TCM,
je také
v Rothenburgu
je different
přítomnostcountries,
naší
členy a přivést členy k jejich
častějšímu
skupinou
politického
lobbingu.
Síla
naší
nasociace
více
než
zřejmá.
Členové
našich
example, any legislation on practice of a TCM profession. A strong European organization, me
navštěvování. Akreditační komise by měla
evropské organizace nám skýtá možnost
přidružených organizací mají slevu na
thata we
could exercise
political
on European
institutions.poplatku
In the apast
ten nejen
yearsowe have
připravit akreditační systém
pokusit
politického
tlaku napressure
evropské instituce.
V
registračním
to platí
se akreditovat pět nejvýznamnějších
posledních
letech jsme
se rozrostli in 15
této
konferenci.Your association is the youn
into an organization
with deseti
17 member
associations
countries.
škol. Sekce vzdělávání byla pověřena
do skupiny zastupující 17 členských
branch on
zajištěním kontinuálního vzdělávání
prothe tree!
asociací v 15 zemích. Vaše asociace je
V posledních dvou letech též aktivně
praktiky a dvouletého medicínského
What do we do?nejmladší
A few years
westromě!
have developed abudujeme
Code ofvýzkumnou
Professional
větví naago
našem
síť. VConduct
tomto roce. This Co
minima na některé lékařské formulates
fakultě. Sekce in paragraphs
ETCMA je which
členemregulations
EFCAM (Evropská
budeme
v
Rothenburgu
organizovat
must be implemented by each organization.
pro výzkum a metodiku má za úkol zjistit,
federace komplementární a alternativní
Research Day (Den pro výzkum)
Every
the largest
TCM
Congress
in Rothenburg (Germany), we hold the European
kolik lidí praktikuje TČM v ČR
a kolikyear
mají during
medicíny),
významné
lobbistické
skupiny,
pacientů, vytvořit knihovnu
vědeckých
kteráyear
hájí TCM
„Bruselu“.
Dále pak máme
v úmyslu Ludmila
organizovatBendova
Leaders
Day. This
willnabeúrovni
6th time
this day is celebrated.
Your member
publikací na webu a vyhodnotit stávající
každoročně Acupuncture Awareness Day
beennathere
from the beginning. The outcome
of last year’s meeting has resulted
dotazníkovou akci. Další téma,
kteréas a participant
Jaká je naše pracovní náplň?
in Europe (Evropský den povědomí o
se zaměří, bude porovnáníminimum
nákladnostistandard of TCM education for all membersakupunktuře)
of ETCMA.
na němž se budou podílet
metod TČM oproti moderní medicíně.
Před
několika
lety
jsme
vytvořili
všichni
členové
asociace.was adopted and the
During the last GA of ETCMA in Dublin (two weeks ago), this proposal
Sekce fundraisingu má za úkol navázat
Code of Professional Conduct (Kodex
requested
to obtain
approval
from theirETCMA
associations.
Further
consultation
vztahy s potenciálními members
sponzory were
a
profesionálního
jednání).
Tento kodex
také podporuje
organizace,
které is nee
získávat finanční zdroje.
stanoví
pravidla,
která
musí
být
zavedena
teprve
vznikají
a
to
nejen
jako
poradní
regarding the pathway for implementation. This is a very important step towards harmonization
Tolik stručné shrnutí úkolů, kterých bude
jednotlivými organizacemi.
hlas při stanovování pravidel. Pokud se u
the idea
of organizace
organising
an annual
jistě mnohem více. Protorecognition
bude velmi of training. Furthermore, we have launched
některé
členské
objeví
nějaký Acupu
vítána jakákoliv pomoc aAwareness
co nejširší DayKaždoročně
pořádáme all během
problém,
všichni
ostatní s jeho
in Europe. In principle,
organizations
will pomohou
join in this
initiative.
zapojení Vás, členů Komory TČM, do její
největšího kongresu TCM v německém
řešením (i Vy jste nyní součástí velké
ETCMA is a member
of EFCAM. This is a CAM lobby
group that defends TCM in "Brussels"
činnosti v některé z komisí nebo sekcí,
Rothenburgu European School Leaders
mezinárodní sítě).
ETCMA
at conferences
and congresses within and outside Europe in ord
které je třeba přetvořit v pracovní
týmy.has a regular
Day (Denpresence
představitelů
evropských škol),
Nově zvolené představenstvo
se
ujalo
své
v
letošním
roce
to
bude
po
šesté.
Vaše
Přejiby
Vámits
příjemný
give exposure to our umbrella organization. This is done
CEO. den na Vašem setkání
práce v pátek 9.3.2012. Setkávat se bude
členka Ludmila Bendová se ho účastní od
a doufám, že se s mnohými z Vás setkám
During
the TCMsamého
congress
in Rothenburg,
our organization
is very
clearly present. Members of
pravidelně každý první pátek
v měsíci
začátku.
Výstupem z loňského
na kongresu
v Rothenburgu.
a o výsledcích svojí činnosti
Vás bude
setkání bylare
návrh
minimálního
standarduon the registration fee. This also applies to oth
affiliated
organizations
entitled
to a discount
pravidelně informovat na webových
vzdělání v TCM závazného pro všechny
Albert L. de Vos, Bsc, Lac.
conferences. členy ETCMA.
stránkách.
Prezident ETCMA
ETCMA also supports
organizations
that are
still under
construction,
with advice and assistanc
Během poslední
valné hromady
ETCMA
[email protected],
www.etcma.org
Nina Fibigerová
Dublinu
před can
dvěma
týdny byland all members will help to solve these (you
regulations. Butvalso
problems
be disclosed,
of a large network).
Since two years we are also active in building a research network. In 2012, we will7in Rothenbu
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
UDÁLOSTI
43. Kongres Tradiční čínské medicíny v Rothenburgu
na téma pediatrie a poruch plodnosti
Rothenburg je obdivuhodné městečko
se zachovalými středověkými hradbami
a půdorysem asi 100 km od Norimberku.
Na hradbách je dřevěný ochoz, kterým se
můžete procházet a obdivovat půvabnou
krajinu v okolí. Ne mnoho Čechů ani Slováků
a dokonce ani zájemců o čínskou medicínu
si uvědomuje, že se tu každý rok koná jeden
z nejstarších a největších kongresů tradiční
čínské medicíny na západě.
Možná to byl půvab starého města s jeho
křivolakými uličkami, možná srdečné přijetí
lidí studujících čínskou medicínu, možná
čerstvý vzduch prosycený vůní májových
květů a sluncem, co nás tak oslovilo, když
jsme tam byli poprvé.
Faktem je, že se opakovaně účastníme
skvěle zorganizovaného sjezdu se zvlášť
laskavou a přijímající atmosférou. Část
zásluh za tento stav věcí je nutno přisoudit
prezidentovi kongresu Gerdovi Ohmstedovi
a jeho spolupracovníkům Nils von Belowovi
a Christianu Yehoashovi.
Průběh kongresu 2012
Jako tradičně i letos je kongres skvěle
obsazený jak lektory a přednášejícími, tak i
tématy.
Samotný kongres se koná od čtvrtka 17.5. do
soboty 19.5. V průběhu kongresu probíhá
onkologický den věnovaný nádorům prsu a
čínské medicíně v boji s touto nemocí.
V průběhu pondělí a úterý 15. a 16. května
probíhají předkongresové semináře na
téma konstituční akupunktury proti stárnutí
obličeje, poruch plodnosti u žen, tuina
masáží pro děti s nespavostí, japonské
meridiánové akupunktury a mnoho dalších.
V neděli 20.5. probíhají postkongresové
semináře na téma analýzy jazyka u dětí,
přístupu čínské medicíny k umírajícím,
různých druhů akupunktury a další.
Na tyto před- a po-kongresové aktivity je
nutno se přihlásit brzy elektronicky, protože
místa jsou omezená a brzo se vyprodají – na
kongresu už nemusí být volná.
Viz zde níže – link.
Slevy pro studenty a účastníky z Česka a
Slovenska prodlouženy pro členy CCTCM:
Jako každý rok i letos mají studenti z Česka
i Slovenska i dalších zemí východní Evropy
možnost slevy na kongresových poplatcích
a pro členy EATCM kam patří i CCTCM (Česká
komora TČM) byl interval prodloužen do
8.dubna 2012 – viz zde níže link. Při tomto
elektronickém přihlašování musíte použít
kódové heslo Simiao a zároveň poslat
email na [email protected], kde bude uložen
seznam účastníků z Česka a Slovenska.
Webové adresy :
Přesné podrobnosti se můžete dozvědět na
webové adrese:
h t t p : / / w w w. t c m - k o n g r e s s . d e / e n /
programm/tage/index_5.htm
Nebo je možné se přímo zaregistrovat a
dostávat pravidelné zprávy o kongresu v
angličtině či v němčině (newsletter): http://
newsletter.tcm-kongress.de/f/8671/
Po registraci na této adrese dostanete
konfirmační email na vámi udanou
emailovou adresu. Musíte kliknout na link
v tomto emailu na aktivaci registrace pro
získávání pravidelných zpráv - newsletter.
Tímto způsobem je pojištěno, že Vaše
adresa nebude předána nikam jinam.
Pokud se chcete dozvědět něco dalšího o
těchto zprávách, můžete se obrátit na tento
kontakt:
h t t p : / / w w w. t c m - k o n g r e s s . d e / e n /
impressum.htm
Napsala: MUDr. Ludmila Bendová
Zpráva o 4. Kongresu TČM
Uplynulo již několik měsíců od té doby,
co se uzavřely dveře sálu Kongresového
centra Floret v Průhonicích za 4. československým kongresem tradiční čínské
medicíny. S určitým odstupem je tak možné
zrekapitulovat, „co se povedlo“ a „co by bylo
záhodno příště udělat jinak“.
V pořadí 4. kongres udělal tečku za čtyřletým
časovým obdobím. Po pomyslné časové
ose jsme se tématy jednotlivých kongresů
dostali za horizont životní cesty, přes PRVNÍ
KRŮČKY DÍTĚTE (téma 1. kongresu), MLADÉ
A OHNIVÉ (téma 2. kongresu), DÍVKU-ŽENUMATKU (téma 3. kongresu) až po téma
letošní, kterým bylo STÁŘÍ A ANTI-AGING
a které pokrylo zdravotní problematiku
seniorského věku.
Stejně jako v minulých ročnících bylo téma
přednášejícími rozebráno z mnoha úhlů
pohledu během teoretických přednášek i
praktických workshopů, paralelně běžely
8
sekce odborné i veřejné. Odborné příspěvky
nevynechaly žádný z terapeutických
nástrojů a bylo možno porovnat přístup
fytoterapeutů, akupunkturistů i přínos
dietetiky, masáží a cvičení qigong.
Není možno na této stránce zmínit příspěvky
všech přednášejících, ani nechci některé
upřednostňovat, pouze vyberu několik, které
mě zaujaly a které bych rád připomenul.
Vysokou odbornou úroveň nasadila
hned první přednáškou MUDr. Dagmar
Komárková. S přehledem a s energií jí
vlastní ozřejmila problematiku CMP, kde
je akupunktura metodou volby. A protože
akupunkturní jehly jsou právě nejsilnější
zbraní MUDr. Komárkové, celá přednáška
měla spád a byla z ní cítit velká osobní
zkušenost, což potvrdila i závěrečná
kazuistika. Právě při léčbě CMP je důležitým
limitujícím faktorem včasnost terapie.
„Ideální je začít do tří měsíců po příhodě. Při
prodlevě přesahující 1 rok výsledky zdaleka
nejsou uspokojivé,“ říká MUDr. Komárková.
Ditu Sálovou, která se nemohla kongresu
zúčastnit, operativně v programu nahradil
MUDr. Jozef Lucký, čímž organizátorům
vytrhl trn z paty. Jak dopolední přednáška,
zabývající se prostatickými potížemi, tak
přednáška závěrečná, která se zamýšlela
nad stárnutím jako takovým, včetně strachu
ze stárnutí ve světle symbolů yin a yang a
která byla skvělým zakončením sobotního
odborného programu, potvrdila, že ne
nadarmo patří MUDr. Lucký k největším
odborníkům na čínskou medicínu u nás.
Velká klinická zkušenost, hluboké teoretické
znalosti skloubené s životní moudrostí a
specifickým humorem jsou zárukou, že na
přednáškách MUDr. Luckého nikdo určitě
neusne.
MUDr. Erika Goetzová je výborná
fytoterapeutka a ve svém příspěvku nejen
velmi systematicky rozebrala osteoporózu
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
UDÁLOSTI
z různých stran, ale také dokázala, že
přednášet hned po MUDr. Luckém je možné
a to velmi zajímavě, odborně a poutavě.
MUDr. Štefánie Ebenová nás překvapila
básnickým duchem, a i když ne celá
přednáška se odvíjela slovem vázaným,
její Óda na geshu rozhodně překvapila a
odborné stránce neublížila ani trochu, spíše
naopak.
Zkušený terapeut MUDr. Michal Strnad
dodržel slovo a na kongres dorazil. Po loňské
zkušenosti, kdy ze zdravotních důvodů
odřekl svou účast, slíbil, že letos přijede
„i polomrtvý“. Přijel a byli jsme moc rádi.
Protože k cévní problematice má rozhodně
co dodat a jeho přednáška odrážela
mnohaletou zkušenost ať již z pohledu
medicíny čínské nebo té moderní.
Před obědem auditorium uvítalo poslední
novinky z činnosti KomoryTCM v podání Mgr.
Mirka Krutiny a po náročném dopoledním
programu následovala zasloužená pauza.
Z odpoledního programu bych rád zmínil
Dr. Junhua Zhang, která praktikuje na TCM
Clinic v Praze a má obrovské zkušenosti
zejména z oblasti ženského lékařství. Její
přednáška i workshop na téma Klimakterium
a přidružená onemocnění jistě obohatily
znalosti mnoha posluchačů v sále.
Příjemným překvapením byly příspěvky
Dr. Changchun Shi, nejen Xuan Zherenova
metoda léčby artrózy (přednáška i praktický
workshop), ale i Plnost a prázdnota
aneb zdravé stárnutí. Dr. Shi má i přes
svůj mladistvý vzhled velké zkušenosti a
rozhodně byl přínosem letošního kongresu.
K atraktivnosti příspěvků čínských lékařů
přispěl i skvělý překlad Martina Pavelky,
který měl hodně práce zejména s přípravou
a překladem prezentací i podkladů pro
sborník.
a ani se nechtělo věřit, že secvičení celého
vystoupení jim zabralo jen pár večerů.
I na letošním kongresu se ukázalo, že
terapeuti a zejména terapeutky čínské
medicíny nejsou suchaři, naopak jsou
tancechtiví a rádi se baví. Jako vždy byla
první na parketě Jana Dedková a Míla
Rabová, následovány ostatními moravskými
kolegy a terapeuty z Mostu ke zdraví. Zábava
volně plynula za podpory hudební skupiny
Plus a první hodina ranní přišla překvapivě
brzo.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení
workshopů a bohužel jsem nemohl vidět
všechny. Skvělý byl workshop Ivana Bartoše
(Metody léčby poruch hybnosti), z kterého
jsem si některé poznatky již vyzkoušel v
praxi a moc pomohly. Podle reakcí kolegů
byly neméně přínosné i workshopy
ostatní. Dr. Changchun Shi během krátké
demonstrace odstranil chronické bolesti
ramene jedné dobrovolné posluchačky, Eva
Joachimová se očima yijingu podívala na
smrt a závěr života, manželé Šárkovi čistě
prakticky přiblížili oční problémy ve stáří.
Václava Přistoupilová odprezentovala přínos
qigongu ve stáří a MUDr. Lenka Gluvňová
přednesla praktické zkušenosti s léčbou
bolestivých stavů neuralgie trigeminu,
herpes zoster a postherpetická neuralgie.
Výčet není zdaleka úplný a rád bych
poděkoval za účast aktivní všem odvážným,
kteří se podělili o své zkušenosti i pasivním,
že se chtějí dozvědět něco nového a tím se
nadále vyvíjet.
Za zmínku stojí fakt, že zároveň se sobotním
odpoledním programem běžela sekce
pro veřejnost a i přes ne příliš hojnou
účast (důvodem byla pravděpodobně
horší dopravní dostupnost z centra Prahy)
odcházeli posluchači nadšeni a plni dojmů,
k čemuž přispěla i možnost účastnit
se nedělních praktických workshopů
samomasáží (Marian Koša) a qigongu
(Václava Přistoupilová a mistr Zhai Hong
Yin).
Nyní je letošní kongres již minulostí, ale
tím se otevírá možnost ovlivnit průběh a
podobu kongresu příštího. Jakékoliv nápady,
připomínky, ale i kritiky jsou více než vítány.
Napsal: Martin Řezníček
Nezapomenu zmínit přednášku Nespavost
a stáří, příspěvek MUDr. Zuzany Kopytkové,
na kterou druhý den navazoval velmi hezký
a praktický workshop, kde MUDr. Kopytková
rozebrala několik zajímavých kazuistik ze své
praxe.
Hezkou tečkou za sobotním odborným
programem byla skvělá přednáška MUDr.
Jozefa Luckého na téma Jak (ne)stárnout, o
které jsem se již zmínil.
Po práci zábava -- večer po slavnostním
přípitku následovala slavnostní večeře
zpestřená ukázkou qigongu guigen ve
stylu Rození pěti elementů v podání Václavy
Přistoupilové a jejích žáků. Děvčatům šlo
cvičení výborně, choreografie byla nápaditá
9
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Rozhovor
JOZEF LUCKÝ: Poznatky z
kongresu musí být ihned
použitelné v praxi
J
ak hodnotíte kongres, ten letošní, čtvrtý?
My jsme se na čtvrtém kongresu přestali
už hnát za kvantitou, abychom tam měli co
nejvíc lidí. Ale bylo vidět, že to auditorium
je už mnohem vzdělanější. Lidí, co si psali
poznámky, bylo mnohem víc, než tehdy,
když jich tam bylo nejvíc, ale byla to pro ně španělská
vesnice.
Bylo to hodně rodinné prostředí, přišli tam více méně
ti, od kterých se čekalo, že přijdou, aby si vyslechli
přesně to, co si chtěli vyslechnout. Bylo to dost šité
na míru. Úroveň příspěvků byla velmi dobrá, byl
jsem moc rád, že vystupovali noví lidé z řad mladších
absolventů, kteří už nasbírali nějakou praxi. To jsou
úplně ty nejmilejší příspěvky, kdy ten člověk mluví
o své zkušenosti s léčbou konkrétní nemoci, má
třeba deset lidí, ale už o tom přemýšlí. Není to žádný
profesor, jehož přednášky jsou hodně odtažité, dobře
se poslouchají, ale nikdo ještě nevymyslel kuchařku,
která by fungovala na všechno a pro všechny.
Stejně tak jsem byl rád, že jsem tam viděl spoustu
mých spolužáků, s kterými jsme si mohli popovídat.
Ale ono je nakonec úplně jedno, jaká jsme škola,
protože možná jsou nějaké rozdíly v přístupu k výuce,
ale praxe nás potom spojí, protože ta se dá dělat jen
jedním způsobem. I když je to hodně rozmanité,
spojí nás, že chceme, aby se nám pacienti vyléčili, že
když to nejde tudy, zkusíme to jinudy, že když se nám
nepodaří vyléčit pacienta, studujeme, hledáme, a
hledáme úplně všude, kde se dá, v rámci oboru, takže
společnou řeč vždycky najdeme.
Když vystupoval čínský lektor, tak mnozí říkali: To byl
ale úplně jiný přístup. Protože on používal body, které
tady ještě nikdo nikdy nenapíchl. Ale v Číně neustále
zkoumají a vyvíjejí a rozvíjejí nové postupy. A nedá se
říci, že by tomu účastníci kongresu nerozuměli. On
použije 13 nových bodů, ale každý z těch posluchačů
ví, že těch 13 nových bodů jsou Ashu body a jsou na
uvolnění Luo. A už nám to je jasné, i když je to totálně
nová informace. A to nás spojuje. To zázemí, filosofie,
10
základní znalost čínské medicíny a pak v ní můžou vykvétat nové směry, ale
my známe ty kořeny a to je super…
Co jste si z Kongresu odnesl Vy sám?
Mně osobně nejvíc obohatilo zanícení těch lektorů. Nelze říci, že se nemám
co nového už dovědět, ale spíš jsem to vnímal organizačně a tak mě obohatili
všichni, co přišli poprvé. Ti, co šli s kůží na trh, aby obohatili nějaké další lidi tím
svým objevem. A to je přesně to, co mě blaží nejvíc.
Samozřejmě si cením článků čínských lektorů, ale to je úplně jiný příběh. To
je vnášení čistých vod do toho našeho rybníčku, který možná zatuchává a ty
čínské příspěvky, nebo vůbec zahraniční příspěvky, to je jako čerstvá Qi. Z toho
mám radost jiným způsobem. Ale nejvíc se mi líbí, když někdo udělá svůj první
workshop v životě. A to bych
chtěl, aby absolvent našeho
Institutu nebo kteréhokoliv
vzdělávacího institutu, cítil, že
tudy má jít. Když už něco vím,
nenechám si to pro sebe jen
proto, že se třeba bojím, že by
to konkurenčně někdo zneužil.
Kongres by měl být fórum
pro sdílení poznatků …
Ano. Kongres tak jak ho známe,
je fórum pro sdílení a nemusí
být přehnaně sofistikované.
Mělo by to být tak, že vezmu
ten příspěvek a druhý den ho
dokážu použít. To považuji
za strašně důležité. My si
musíme uvědomit, že délka
praxe účastníků toho kongresu
nepřesahuje v průměru 3-4
roky. To chci propagovat nejvíc,
aby to bylo šité na míru. My
můžeme diskutovat o nějaké
vnitřní spojce, jestli probíhá
tudy nebo tamtudy, ale my
tam ještě nejsme. My se teprve
zakořeňujeme. Medián té
praxe je pár let. A proto ty čtyři
kongresy byly o tom, jak to
dělat v začátcích.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
“Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností.”
11
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Tajemný svět čínské medicíny
Historická současnost
čínského lékařství
Napsal: Vladimír Ando
K
dybychom vyklenuli pomyslný most
mezi pradávnými počátky čínského
lékařství a jeho současností, byl by to
vskutku monumentální oblouk. Jeho
základní pilíř by se ztrácel v šeru mnoha
staletí před hranicí našeho letopočtu, na
naší straně by jej kromě hlavního ovšem podepíralo
už i množství nových pilířů – vždyť kromě Číny dnes
již čínská medicína zakotvila či se zakotvuje v mnoha
desítkách zemí světa. Co by nás na první pohled
zaujalo, by byla podivuhodná pevnost stavby, která
před námi stojí, přes patinu a prasklinky věků, stále
stabilní a kompaktní.
A ještě jedna věc by nás zaujala, totiž ten čilý provoz
na mostě, a to oběma směry! Staré po něm stále
přichází, aby prospívalo dnešku, moderní se po něm
vrací hledat inspirace a potvrzení. Stačí si jako příklad
uvést použitelnost a význam základních klasických
textů. Ač dnešní lékař TČM posílá pacienta i na
laboratorní vyšetření a zkoumá jeho rentgenové či CT
snímky, při sestavování chorobného obrazu beztak
uvažuje o procesech v těle, které k nemoci vedly,
ve stejné logice a pojmech, jak jsou zaznamenány
ve Vnitřní knize Žlutého císaře, jejíž původ jenom
tušíme kdesi u základního pilíře. Když stojíme v
úžasu před moderními vydáními mnohasvazkových
farmakologických děl, nemůžeme nevzpomenout,
že v návaznosti na své početné předchůdce všechna
vznikla postupným rozšiřováním prvního zdroje,
Lékopisu Božského zemědělce, který rovněž pochází
z doby před naším letopočtem. Přijde-li nastydlý
pacient do ordinace, nebude nic neobvyklého, pokud
si od lékaře odnese stejný recept, jaký by mu před 18
stoletími předepsal jeho věhlasný kolega a tehdejší
specialista na nemoci z chladu, Zhang Zhongjing.
Přednedávnem jsme pobývali se skupinou studentů
na Univerzitě čínského lékařství a farmakologie v
Tianjinu. V přidružené 1. fakultní nemocnici se kromě
léčení mnoha jiných onemocnění specializují již od
r. 1972 na rehabilitační léčbu následků mozkové
mrtvice či krvácení do mozku prostředky čínské
12
medicíny, především akupunktury. Podle statistik nemocnice bylo za tuto dobu
ošetřeno na 20 milionů pacientů. Příkladů, kdy např. rehabilitace jehličkami
výrazně zlepšila stav po mrtvici, či dokonce postavila na nohy i pacienty podle
západní medicíny již trvale odsouzené na lůžko, bychom mezi nimi našli
mnoho a mnoho. Chodili jsme do nemocnice denně a každý den viděli stejný
obraz – ordinace, ale i chodby oddělení byly doslova „natřískané“ pacienty, od
malých dětí po 90leté starce a stařenky. A slova vděčnosti a chvály pro lékaře,
ať už od pacientů nebo jejich příbuzných, patřila k často pronášeným. Je
snad potřebné dodávat něco více ke smysluplnosti a potřebnosti starobylých
znalostí a zkušeností čínského lékařství pro dnešní dobu?
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
“Skryté a zjevné rodí se jedno z druhého.”
13
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Tajemný svět čínské medicíny
Kniha složitostí vskutku
není jednoduchá
Napsal: Vladimír Ando
P
očty dochovaných děl starého čínského
lékařství se počítají na tisíce, tradičně se
však za její základní pilíře počítají čtyři díla
– Vnitřní kniha Žlutého císaře (Huangdi
neijing 黄帝内经), Lékopis Božského
zemědělce, (Shennong bencaojing 神农
本草经), Pojednání o zranění chladem (Shanghanlun
伤寒论) a Kniha složitostí (Nanjing 难经). V
následujících řádcích se pokusíme prostřednictvím
ukázky původního textu a komentářů k němu
přiblížit poslední ze jmenovaných děl.
Spíše nežli učební pomůckou je Nanjing jakousi
„disertační prací“ čínského lékařství. Nepopisuje
systematicky jeho teorii, nezabývá se klinickou praxí,
neuvádí recepty nebo konkrétní léčebné postupy
pro konkrétní onemocnění, nýbrž vybírá z celého
systému určité tematické okruhy či otázky, které
byly zřejmě vnímány jako nejasné, nesamozřejmé,
vyžadující vysvětlení. Text je též psán formou
dialogu, kde neznámý tazatel klade zvídavé otázky
a rovněž neznámý mistr mu na ně odpovídá. Nutno
podotknout – jak bude zřejmé i z ukázky – že
nejednou jsou odpovědi téměř složitější než otázky,
resp. namísto uspokojivé odpovědi spíše generují
nové a nové otázky, na které nám už ale bohužel
žádný mistr neodpovídá. Název díla je tedy skutečně
trefný, je to skutečně kniha složitostí.
Uveďme si příklad jedné z těchto složitých otázek,
konkrétně desátou. Zabývá se podivuhodně
sofistikovanou analýzou charakteru pulsu v jediné
pozici, z hlediska dnešního praktika pravděpodobně
natolik detailní, že si ji stěží ve své praxi dokáže
představit. V kapitole se totiž tvrdí, že v každé
jednotlivé pozici na zápěstí, kde se hmatají pulsy
orgánů, lze ještě rozlišit deset modifikací pulsu
příslušného orgánu, a že ty přesněji vypovídají
nejenom o povaze chorobné poruchy, nýbrž i o
tom, odkud se na orgán přesunula. Každý praktik
bezpochyby dobře ví, jak nesnadné je určit, který z 28
možných celkových pulsů vůbec hmatá. A zde kniha
najednou tvrdí, že v každé ze tří pozic na zápěstí (cun,
guan, chi) lze navíc vysledovat deset variací pulsu!
Co se tím míní? Text objasňuje změny pulsu v situaci,
14
kdy onemocnění vzniká z toho důvodu, že chorobná disharmonie některého
z orgánů zang nebo fu ovlivňuje orgán jiný. Z teorie čínské medicíny známe
tezi, podle níž jsou orgány zangfu v těle funkčně propojeny v určitých vztazích
odvíjejících se od jejich příslušnosti ke kosmickým hybným silám, obrazně
pojmenovaným dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Jsou to známé vztahy
rození (xiangsheng 相生), překonávání (xiangke 相克), podmaňování si
(xiangcheng 相乘) a ponižování (xiangwu 相侮). Ve směru i proti směru těchto
vztahů se mohou přemisťovat mezi orgány i chorobné poruchy.
V 50. kapitole Nanjingu se tyto přesuny rozdělují podle závažnosti na pět typů
a používá se pro ně pojmenování „pět škodlivostí“ (wuxie 五邪). Porucha,
která tzv. přichází zezadu, čili se přemisťuje ve směru rození od orgánu-matky
na orgán-dítě, se nazývá prázdnou škodlivostí (xuxie 虚邪) a považuje se za
lehčí. Proti směru tohoto vztahu, z orgánu-dítěte na orgán-matku, postupuje
škodlivost plná (shixie 实邪), jež je povahou závažnější. Přesun disharmonie
ve směru vztahu překonávání se nazývá ubližující škodlivostí (zeixie 贼邪)
a ta má rovněž závažnější charakter. Přesunula-li se proti tomuto směru, je
nazývána mírnou škodlivostí (weixie 微邪), čili je méně závažná. V případě, že
disharmonie vznikla přímo v některém orgánu a není následkem přesunutí se
ani se sama dále nepřesouvá, nazývá se škodlivostí normální (zhengxie 正邪).
V Nanjingu se jednotlivým orgánům zang (a s nimi ve dvojicích sdruženým
orgánům fu) dále přisuzují určité jim vlastní charakteristiky pulsů: Játra (žlučník)
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Tajemný svět čínské medicíny
mají puls tzv. prudký (ji 急), tj. napjatý, srdce (tenké
střevo) má puls velký (da 大), slezina (žaludek) má
puls uvolněný (huan 缓), plíce (tlusté střevo) mají puls
zadrhávající (se 涩) a ledviny mají puls ponořený (chen
沉). A pokud je mechanismus onemocnění orgánu
takový, že se na něj přesunula porucha jiného orgánu
v systému vztahů, má se to poznat podle toho, že ve
vlastním pulsu orgánu se objeví „příměs“ charakteru
pulsu orgánu, z něhož přichází disharmonie. V textu
se to objasňuje na příkladu pulsu srdce: Sám o sobě
má být velký, pokud se však při pohmatu zjistí v pozici
pulsu srdce prudký, čili jaterní puls, znamená to, že
porucha „přišla“ do srdce z jater, tj. ve směru vztahu
rození, a jde tedy o škodlivost prázdnou. Pokud by byl
puls řekněme zadrhávající, škodlivost by pocházela
od plic atd. V místě pulsu jednoho orgánu se tedy
takto může objevit, včetně jeho vlastního, až pět
pulsů. Kterých je dalších pět?
V 10. kapitole se zmiňované škodlivosti ještě dělí
na tzv. tvrdé a měkké. Pojem „tvrdý“ zde přeneseně
zastupuje jang a tedy ve dvojicích orgánů jangové
orgány fu. Analogicky „měkké“ zastupuje jin, čili
jinové orgány zang. Do charakteru pulsu se toto
dělení promítá z toho důvodu, že umožňuje rozlišit,
zda se porucha v příslušných vztazích přemístila
mezi jinovými orgány zang (pak je to tzv. škodlivost
měkkého), nebo mezi s nimi sdruženými jangovými
orgány fu (tehdy je to škodlivost tvrdého). V pulsu se to pozná podle toho, že
v případě přesunu z orgánu zang na jiný zang je charakter pulsu výrazný, při
přesunu z orgánu fu na druhý orgán fu je jenom mírný. Konkrétně například
při onemocnění srdce způsobeném příchodem disharmonie z jater bude puls
v pozici srdce výrazně prudký; udál-li se však přesun mezi s nimi sdruženými
orgány fu od žlučníku na tenké střevo, bude puls v pozici srdce jenom mírně
prudký. Proto se tedy v Nanjingu tvrdí, že v každé z pozic cun, guan a chi na
zápěstí lze nahmatat deset různých pulsů. S poznáním těchto souvislostí
se nyní můžeme pustit do čtení textu samotného, případně si i následně
příslušnou „složitost“ ověřovat v praxi.
Desátá složitá otázka zní: „Co to znamená, že jeden puls může vykazovat i
deset změn?“
„To je takto: Smysl je ten, že pět škodlivostí tvrdého a měkkého se vzájemně
ovlivňuje. Například příčinou toho, že je puls srdce obzvláště prudký, je
škodlivost z jater postihující srdce; když je puls jenom mírně prudký, tehdy
škodlivost žlučníku postihuje tenké střevo. Je-li puls srdce výrazně velký,
srdce je napadáno škodlivostí ze srdce samotného; mírně velký puls srdce
znamená, že tenké střevo postihla škodlivost samotného tenkého střeva.
Obzvláště uvolněný puls je puls srdce tehdy, když srdce napadla škodlivost
ze sleziny; je-li puls srdce jenom mírně uvolněný, pak škodlivost ze žaludku
napadla tenké střevo. Výrazně zadrhávající je puls srdce tehdy, pokud srdce
postihla škodlivost z plic; mírně zadrhávající puls srdce znamená, že škodlivost
z tlustého střeva napadá tenké střevo. Velice zanořený puls srdce znamená,
že srdce je postiženo škodlivostí z ledvin; pokud je puls srdce zanořen jenom
mírně, tehdy škodlivost z močového měchýře napadla tenké střevo. U každého
z pěti zangů existuje tvrdá nebo měkká škodlivost, a proto mohou způsobit, že
(každý) jeden puls vykazuje celkově až deset změn.“
15
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
Rakovina, únava a umístění
akupunkturních bodů
P
odle většiny terapeutů TCM je schopnost správně nalézt akupunkturní
body základem pro úspěšnou akupunkturní léčbu. Co se tím však má
přesně na mysli? Je lepší držet se striktně popisu umístění bodu, jak
ho najdeme v učebnicích? Nebo mohou určité odchylky přinést lepší
výsledky? Po dobu několika let po ukončení školy akupunktury jsem
určoval akupunkturní body tak, jak mě to naučili, bez ohledu na to, zda na mne
ony body působily normálně nebo určitým způsobem mimořádně. Před devíti lety
jsem ale narazil na případ, který mě přinutil přehodnotit můj přístup.
Seděl jsem v kanceláři za stolem, když se náhle ve dveřích objevila asi sedmdesátiletá
dáma a zeptala se mě: „Promiňte, léčíte pacienty s rakovinou?“
Zatímco jsem hledal vhodná slova na odpověď, ta paní mi to ulehčila. „Abyste
rozuměl, můj manžel má rakovinu plic a je na chemoterapii. Jeho doktor je s
výsledky léčby spokojený, protože se manželovy metastázy přestaly šířit. Jenže
před léčbou byl aktivní a plný energie, zatímco teď stráví většinu dne v posteli.
Může mu akupunktura pomoci?“
Vysvětlil jsem, co můžu pro jejího muže udělat a zeptal se, zda by chtěla léčit rakovinu
nebo únavu. Trvala na tom, abych léčil jen únavu. „Má dobrého doktora, kterému
věříme,“ vysvětlila mi. „To doktor navrhuje, abychom vyzkoušeli akupunkturu, jestli
by manželovi nepomohla od únavy.“
Domluvili jsme se, že za dva dny manžela přivede. Abych se lépe připravil na léčbu,
rozhodl jsem se zajít do knihovny. Chtěl jsem se podívat na nejnovější studie o únavě
po chemoterapii. S pomocí knihovníka z NYU se mi podařilo nalézt několik článků,
ze kterých dva odpovídaly tomu, co jsem hledal. V jedné studii1 provedené ve Velké
Británii použili vědci tři stejné body pro všechny subjekty – Hegu LI 4, Sanyinjiao
16
Vladislav Korostyshevskiy, MS, L.Ac.
Přeložil: Martin Pavelka
SP6 a Zusanli ST36 – a to se zřetelným úspěchem. Druhá
studie2 byla provedena ve Spojených státech a pacienti,
kteří se jí zúčastnili, vykazovali signifikantní zlepšení.
Americká studie měla dvě fáze. V první fázi vybrali body
Zusanli ST 36, Diji SP 8, Yinlingquan SP 9, Guanyuan CV 4,
Qihai CV 6, a pro pacienty s odoperovanými podpažními
lymfatickými uzlinami, u nichž nehrozilo nebezpečí vzniku
lymfedému, i bod Quchi LI 11. Ve druhé fázi byl výběr
bodů lehce pozměněn - to Zusanli ST 36, Sanyinjiao SP 6,
Guanyuan CV 4, Qihai CV 6, Taixi KI 3, a Shufu KI 27. Říkal
jsem si: „Když nedokážu přijít na nic jiného, použiji jednu
z těchto možností.“ Ale věci se nakonec vyvinuly jinak, než
jsem očekával.
Nikdy předtím jsem neviděl pacienta v pozdní fázi rakoviny
plic. Dvě věci, které okamžitě upoutaly mojí pozornost, byla
pacientova znepokojivě bledá tvář a lopotně namáhavé
dýchání. Doslova bojoval o každý nádech, a pokaždé, když
se nadechl, jsem slyšel klokotavé a pískavé zvuky, které
nádech doprovázely. K mému překvapení ho výdechy
zdaleka nestály tolik úsilí. Kromě únavy a občasných
záchvatů točení hlavy neměl tento 72letý muž chuť k jídlu
ani žízeň. Zato zažívání měl zcela v pořádku. Jazyk měl
široký, bledý, s tlustým bílým a lesklým povlakem, ale puls
byl silný a strunovitý. Jako pracovní diagnózu jsem si zvolil
stagnaci jaterní Qi v horním a středním zářiči, spojenou
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
s hromaděním hlenu v plicích, a začal s
léčbou.
Během prvních tří sezení jsem použil
Zusanli ST 36, Sanyinjiao SP 6 a Qihai CV
6. Pacient hlásil, že stále po většinu dne
zůstal v posteli, ale již tolik nespal a cítil
se trochu energičtější. Jeho puls začal být
zřetelně silnější, ale tato síla zůstávala nejvíc
ve strunovité poloze pulzu, což prakticky
znemožňovalo v jeho pulzu nalézt jakékoliv
další kvality. Abych tuto strunovitost pulzu
rozptýlil, začal jsem při pacientově čtvrté
návštěvě léčbu krátkou stimulací čtyř
bran – bilaterálně Hegu LI 4 a Taichong LV
3. Během tří minut se pacientovo dýchání
stalo mnohem méně slyšitelným. Během
vyhledávání bodů pro druhou část léčby
jsem si všiml, že jeden bod, ležící zhruba
na šířku prstu pod bodem Zusanli LI 10,
byl abnormálně napjatý – na pravé straně
více než na levé. Podobnou abnormality
jsem našel i u Shousanli LI 10, ale jen na
pravé straně. Body na pacientově břiše
ale vůbec ničím nevybočovaly z normálu.
Ale Jingqu LU 8 na levém zápěstí velmi
silně drhnul, byl silně „gumový“. Během
následujících tří setkání jsem pokaždé začal
léčbu pětiminutovou stimulací Hegu LI 4
a Taichong LV 3 a následně jsem napíchal
všechny body, které mi přišly abnormální.
Výsledky byly pozoruhodné. Pacientovo
dýchání se stalo mnohem tišším a méně
ho namáhalo, v očích se mu objevila jiskra.
Hlásil, že poprvé po mnoha měsících měl
chuť k jídlu a že začal chodit na pravidelné
procházky – někdy dokonce i dvakrát
denně! Touto dobou začal docházet na
léčbu jen jednou týdně, pak jednou za
čtrnáct dní.
Uběhly čtyři měsíce od doby, co jsem
ho viděl naposledy. Rozhodl jsem se mu
zavolat a zeptat se, jak se má. Telefon zvedla
manželka, hluboce si povzdechla a řekla mi,
že její manžel před dvěma týdny zemřel. Byl
jsem v šoku. Zatímco jsem ho léčil, zabral
jsem se tak do hledání vhodných bodů, že
jsem úplně zapomněl, v jak pokročilé fázi
byla jeho choroba.
Ještě v akupunkturní škole mi několik
instruktorů říkalo, abych si všímal bodů,
které budou nějak neobvykle cítit. Na
jejich radu jsem si ale sotva vzpomněl.
Namísto toho jsem se slepě řídil lokacemi
bodů popsanými v učebnicích. Z nějakého
důvodu, poté co jsem léčil tohoto pacienta,
již nikdy nezapomenu prohmatat si
okolí každého bodu, který se chystám
napíchnout. Možná to je proto, že přestože
ten pacient nakonec zemřel, považuji jeho
léčbu za úspěšnou. Nakonec, léčil jsem
jeho únavu vyvolanou chemoterapií a ne
rakovinu samu, a na konci série sezení byl
pacient téměř bez únavy.
– ty zaručí jen správná diagnóza – zdá se, že
jejich použití výrazně zvyšuje léčebný efekt.
Od té doby, když nenajdu nic, co by
odlišovalo bod vybraný pro léčbu od okolní
tkáně, znovu zvažuji, zda jsem volil správně.
Výsledkem je, že mi mnohem víc pacientů
hlásí výrazná zlepšení stavu. Například
pacienti, kteří za mnou chodí s tenzními
bolestmi hlavy – a ti představují zhruba
třetinu všech pacientů – mi hlásí, že bolesti
hlavy mizí rychleji a vracejí se až po delší
době než dříve. Zatímco výběr bodů, které
jsou cítit „jinak“ nezaručuje úžasné výsledky
[1]Molassiotis A, Sylt P, Diggins H. The management
of cancer-related fatigue after chemotherapy
with acupuncture and acupressure: a randomized
controlled trial. Complement Ther Med. 2007:15:22837. (Zvládání únavy související s chemoterapií
rakoviny pomocí akupunktury a akupresury:
náhodně kontrolovaný experiment)
[2]Vickers AJ, Straus DJ, Fearon B, et al. Acupuncture
of post chemotherapy fatigue: a phase II study. J
ClinOncol. 2004:22:1731-5. (Akupunktura únavy
vzniklé po chemoterapii: fáze II experimentu.)
17
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
Chcete-li napíchnout
zvolte Zusanli
Napsala: MUDr. Dagmar Komárková
B
od Zusanli (36. bod na dráze
žaludku) patří k nejznámějším
a
nejčastěji
užívaným
akupunkturním
bodům:
indikace jeho použití jsou
mnohostranné a jeho účinky na homeostázu
celého organismu jsou zásadní.
Chceme-li demonstrovat terapeutické
účinky akupunktury za použití jediného
bodu, napíchněme zusanli.
Lokalizace:
Zusanli je jedním z 365 řádných
akupunkturních bodů; nachází se na dráze
žaludku, 3 cuny pod dolním okrajem kolenní
čéšky, asi na jeden prst vně od kosti holenní.
K významu názvu bodu: „zu“ znamená
noha, „san“ znamená tři a „li“ je délková
míra(zhruba 576 m).
V průběhu historie měl tento bod několik
názvů, z nichž většina obsahovala termín
„sanli“. V tradičních čínských textech (
Neijing, Jiayijing) je tento bod uváděn
jednoduše jako sanli. Název vypovídá o
jeho lokalizaci – bod leží 3 cuny (tj. asi 4
prsty) pod kolenem. V klasických textech se
udává, že stimulace Zusanli zmírňuje únavu
po dlouhé chůzi a poskytuje sílu na další tři
li. Byl rovněž nazýván „Bod tří vesnic“: čínští
vojáci jej totiž stimulovali, aby při dlouhých
pochodech prošli ještě další tři vesnice.
Jiný název pro zusanli je „xiaqihai“, což
znamená „dolní moře qi“. Horním mořem
qi je bod qihai (CV 6), který leží 2 prsty pod
pupkem, v oblasti zvané Danton (doslova
„rumělkové pole“). Jde o oblast, kde se
regeneruje a akumuluje životní energie qi.
Kombinace těchto dvou bodů významně
posiluje qi organismu.
Zusanli je bodem spojení (he) na dráze
žaludku. Body spojení jsou místa, kde se
qi zanořuje do hloubky, do rozlehlého
vnitřního oceánu energie a krve. Patří mezi
nejdůležitější body při léčbě onemocnění
žaludku a střev. Léčí duté orgány fu a
některé z nich mívají efekt u kožních
18
onemocnění. Podle Základních otázek jsou body spojení
určeny k léčbě průjmů způsobených škodlivou qi.
Tradiční funkce bodu zusanli:
Reguluje slezinu, žaludek, qi a krev, posiluje organismus při
stavech nedostatečnosti či prázdnoty, projasňuje zrak, reguluje
výživnou a ochrannou qi, pozvedá yang, vypuzuje vítr a
vlhkost, rozptyluje otoky, reguluje činnost střev, rozhání chlad.
Nejčastější indikace pro použití bodu zusanli jsou následující:
Bolesti žaludku, pocity rozpínání v břiše, zvracení, průjem,
zácpa, nechutenství, škytavka, zánět slepého střeva, slabost a
bolest dolních končetin, bolesti kolen, otoky, maniodepresivní
psychóza, epilepsie, kašel, astma, závratě, bušení srdce,
nespavost, žloutenka, bolestivé močení.
Dále je to při vyčerpání z chronické nemoci, což souvisí
se skutečností, že nabodávání zusanli posiluje moře qi a
tím pomáhá zastavit onemocnění a obnovit životní sílu a
energii. Široké použití má bod zusanli v akutních situacích –
v kombinaci s jinými body jej napichujeme např. při vysoké
horečce, synkopě, plicním abscesu, profuzním zvracení či
průjmu, při akutní bolesti břicha, při bolestivém močení se
zvracením (obvykle při selhání ledvin).
Bod ST 36 může být také použit při prevenci proti útoku vnějších
klimatických vlivů (vítr, chlad). Je-li používán preventivně,
aplikuje se v tomto bodě pouze moxa. Někteří lékaři doporučují
požehování zusanli každých 5-7 dní, pokaždé 10 minut, k
posílení pravé qi a jako ochranu proti nemocem. Nicméně
použití tohoto bodu u osob mladších 30 let je považováno
za nevhodné. Podle zprávy z Nankingského institutu tradiční
čínské medicíny zlepšuje pravidelná moxibusce bodu ST 36 a
oblasti pupku imunologické funkce u starších lidí (zvýšení počtu
T-lymfocytů atd.). Analýza vlasů také současně vykázala zvýšení
obsahu manganu, zinku a vápníku u takto ošetřovaných lidí.
V moderních textech jsou u bodu zusanli popisovány dvě hlavní
oblasti účinku. Zaprvé je to jeho působení na bolesti a křeče
břicha, které jsou většinou ovlivněny dráhou žaludku, žlučníku
nebo ledvin. V tomto případě mívá stimulace ST 36 okamžitý
efekt (řádově sekundy až minuty) a jedno léčebné sezení bývá
často dostačující. Zadruhé jsou to případy snížené imunity,
zejména snížený počet leukocytů a imunoglobulinů. Stimulace
bodu se tu provádí denně po dobu 10-14 dnů a tento léčebný
cyklus se po několikadenní přestávce může zopakovat. Oba tyto
účinky se kombinují u pacientů s nádorovým onemocněním,
kteří trpí bolestmi břicha (pacienti s malignitami mívají sníženou
funkci imunitního systému – ať už vinou vlastní choroby nebo
vinou razantní protinádorové terapie).
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
napíchnout jediný bod,
19
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
Akupunktura a bolesti
Napsala: MUDr. Dagmar Komárková
S
3. Těhotenství a porod, kdy na fyzické úrovni dochází k velké
zátěži bederní oblasti, po stránce energetické jde opět o vyčerpání
esence ledvin. Bolestmi zad trpí především ženy se slabou tělesnou
konstitucí, které neměly dostatečnou poporodní regeneraci nebo
které měly více porodů za sebou v krátkém čase.
Příčin bolestí v bederní oblasti je podle čínské medicíny několik:
1. Nadměrná fyzická zátěž (zejména zvedání těžkých předmětů, ale
též náročné cvičení, aerobic, balet) oslabuje bedra dvěma způsoby:
čistě fyzicky, kdy namáhá a vyčerpává bederní svaly nebo na úrovni
energetické, kdy oslabuje qi ledvin. V akutním případě může nadměrná
fyzická zátěž způsobit lokální stagnaci qi a krve a vyvolat tak intenzivní
bolest
5. Duševní přepracování bez adekvátního odpočinku vede za
několik let k nedostatku yin ledvin, ke snížené výživě v bederní
oblasti a k chronickým bolestem této oblasti.
bolestí zad v oblasti bederní páteře se setkáváme na
naší klinice velmi často. Jde o nejčastější typ muskulo–
skeletálního postižení, kterým trpí během života více než
50 procent dospělé populace v západních zemích.
Pod pojmem bolesti bederní páteře rozumíme akutní či
chronické obtíže, které postihují dolní část zad – od hranice
žeber směrem distálně. Pacient si stěžuje na silné bolesti, často s
propagací do hýždí, do jedné nebo obou dolních končetin. Pozorujeme
výrazné omezení hybnosti, bolesti při chůzi. Někdy udává nemocný
sníženou citlivost až necitlivost v dolních končetinách.
2.Nadměrná sexuální aktivita vyčerpává energii ledvin, čímž dochází
ke snížení výživy zádových sval. Jedná se výlučně o chronické bolesti.
20
4. Napadení zevním chladem a větrem je velmi častou příčinu
bolestí v zádech. Oblast, která je sídlem původní energie yuanqi a
sídlem ohně brány života mingmen by měla být udržována v teple
a chráněná před větrem. Vystavení chladu, vlhku a větru snadno
vede k usazení škodliviny ve svalech a drahách a tím k akutní nebo
chronické bolesti beder.
6. Nedostatek pohybu: sedavé zaměstnání, rozvoj automobilismu
a obecně méně pohybu vede k oslabení svalů a vazů páteře.
To všechno vede k blokádě oběhu qi a krve v postižené oblasti a k
oslabení energie ledvin.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
bolesti bederní páteře
V léčbě akutních i chronických bolestí bederní oblasti
dosahujeme výborných výsledků akupunkturou, která dokáže
zmírnit bolesti i zlepšit hybnost pacienta. Terapeutickým
principem je tedy oživení oběhu qi a krve, rozpuštění stagnací,
odstranění větrného chladu a vlhkosti a vyživení energie ledvin.
Postiženou oblastí probíhá dráha močového měchýře a žlučníku,
a dále dráhy ústřední a řídicí, což zohledníme při výběru lokálních
i vzdálených bodů.
U akutních případů používám příslušné Jiaji body (podle
místa postižení), Yaoyan, ev. některý z Baliao bodů, na dolních
končetinách podle místa propagace zejména yangové dráhy (
např. BL 36 Chengfu, BL 40 Weizhong, BL 57 Chengshan, BL 60
Kunlun, GB 30 Huantiao, GB 31 Fengshi, GB 34 Yanglingquan, GB
39 Xuanzhong apod. )
U chronických případů využívám na zádech spíše lokální Shu
body - např. BL 22 Sanjiaoshu, BL 23 Shenshu, BL 25 Dachangshu,
na dolních končetinách pak body yinových drah - KI 10 Yingu, KI
5 Shuiquan, KI 3 Taixi, SP 6 Sanyinjiao, SP 3 Taibai, LR 8 Ququan,
LR 3 Taichong.
Z ostatních bodů připomeňme GV 26 Renzhong u akutních,
silných bolestí bederní páteře a extrabody Yaotongxue na horní
končetině.
Jehly ponecháváme napíchnuté 20 – 30 minut, důležitá je
manipulace s jehlou v průběhu terapie.
Ke zmírnění obtíží, tj. k odstranění bolesti a zlepšení hybnosti
pacienta, je zapotřebí většinou 10 – 15 sezení akupunktury,
po 5 sezeních by měl pacient pozorovat jednoznačné zlepšení
stavu. Je-li porucha způsobena vniknutím větrného chladu, bývá
terapeutický efekt rychlejší než u chronických obtíží.
Velmi výhodná je při tomto onemocnění kombinace akupunktury
s baňkováním postižené oblasti. Často využíváme pohyblivé
baňkování i metodu guasha. Je-li bolest zhoršena chladem nebo
vlhkem, mívá výborné účinky moxibusce. Úlevu od bolesti přináší
rovněž tuina masáž.
Důležité je udržovat bolestivou oblast v teple, vyhýbat se chladu
a průvanu, stejně jako nadměrné fyzické námaze. Přiměřené
tělesné cvičení, např. qigong nebo taiji může mít naopak výborný
preventivní účinek
21
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
Srovnání s klasickou západní
medicínou: Xuan Zherenův
pohled na artrózu
K
Napsal: Dr. Changchun Shi
lasická západní medicína se domnívá, že klouby, chrupavky atd.
vlivem opotřebení, zbytnění atd. doznají degenerativních změn, které
způsobují pacientům bolesti. Artróza se nejčastěji objevuje na krční
páteři, v ramenních kloubech, na bederní páteři, v kolenních kloubech
či jinde. Většinou je odhalena a diagnostikována díky rentgenovým
snímkům.
Pohled TCM: Nejranější pojednání o kloubních onemocněních a jejich patogenezi
nalezneme v Neijingu, v oddíle Suwen, kapitole Pojednání o blocích Bi (Bi lun)
[1], kde se píše: „Pokud se tři škodlivé qi, to jest vítr Feng, chlad Han a vlhkost
Shi, navzájem promíchají a vstoupí (do organismu), pak se spojí a vytvoří bloky
Bi. Převládá-li vítr, vzniknou putující bloky Xing Bi. Převládne-li chlad, vzniknou
bolestivé bloky Tong Bi. Pokud převládne vlhkost, jsou to lokalizované bolestivé
bloky Zhuo Bi.“ Kromě toho se v Pojednání o blocích Bi dále praví: „Nedostatek
střídmosti v jídle a pití, nevhodné místo, kde žijeme, to jsou kořeny nemocí
Bi.“[2] Vznik bloků Bi tedy souvisí i se stravou a prostředím, ve kterém žijeme.
Navíc se v 66. kapitole oddílu Ling Shu, nazvané Počátek a vznik sta nemocí Bai
Bing Shi Sheng[3], praví: „Vítr, déšť, zima či horko, pokud nenaleznou prázdnotu
xu (oslabení), nedokáží samy o sobě člověku ublížit.“[4] a opět v Pojednání o
blocích Bi najdeme: „Dokud se (Ying Qi[5] a Wei Qi) nespojí s větrem, chladem
a vlhkostí, bloky Bi nemohou vzniknout.“[6] Z toho lze vidět, že starověcí čínští
lékaři chápali jak vnější faktory, které mohou vést ke vzniku artrózy, tak faktory
vnitřní. Škodlivý vítr, chlad, vlhkost a škodlivé horko jsou vnější příčiny přispívající
ke vzniku a rozvoji artrózy. Jakákoliv prázdnota nacházející se uvnitř organismu,
22
nedostatečnost Zheng Qi, jsou skutečné vnitřní příčiny,
které vedou k propuknutí nemoci.
Je však zapotřebí si uvědomit, že v době Neijingu
se mezi nemoci způsobené bloky Bi řadila celá řada
dalších onemocnění projevujících se bolestmi kloubů,
jako například revmatoidní artritida, dna a dokonce i
některé akutní a chronické nemoci (jako např. akutní
infekční zánět kloubní dutiny nebo postižení kolem
kloubních nervových zakončení cukrovkou). Všechna tato
onemocnění musíme odlišit od artrózy, o které pojednává
tento příspěvek.
Druhy léčby:
Tradiční způsoby léčby zahrnují orální užívání léků
(západních či čínských bylin), horké obklady, masáže,
akupunkturu. V případě problémů s bederní páteří, jako je
např. výhřez ploténky, se ještě doporučuje vyvěšování či
operace.
Xuan Zheren – jeho výzkum a konečný způsob řešení
problému artrózy
Doktor Xuan se domnívá, že zbytnění kostní tkáně či
výhřez (bederní) ploténky ve skutečnosti není nemoc.
Jde o opotřebení, zbytnění či jiné degenerativní změny,
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Akupunktura
způsobené procesy stárnutí nebo
pramenící z nerovnováhy mechaniky těla
(ballance of body mechanics). Zároveň
se domnívá, že obvykle diagnostikované
uskřípnutí nervů způsobené kostním
zbytněním a výhřezem (bederní)
ploténky, je klinicky chybné pochopení
pacientových obtíží.
Protože zbytnění kostní tkáně a výhřez
(bederní) ploténky nejsou nemoci, není
třeba je léčit. Primární patologií, která
stojí za vznikem artrotických bolestí,
je nebakteriální zánět měkkých tkání
(obzvláště kosterních svalů a šlach), které
se upínají na kostru. V celém lidském těle
nalezneme velmi pravidelně rozmístěné
oblasti takovýchto měkkých tkání, ve
kterých dochází k jejich patologickým
změnám vyvolaných poraněním. Proto
pan Xuan volí léčebné postupy, které
bolesti léčí, než aby pouze od bolestí
ulevovaly. Všechny výše zmíněné postupy,
o kterých jsem mluvil, jsou schopny
dosáhnout pouze zmírnění bolestí. Doktor
Xuan zrušil pojmenování typu spondylóza
krční páteře (cervical spondylosis), zánět
ramene (periarthritis humeroscapularis),
výhřez bederní ploténky, atróza kolenního
kloubu a sjednotil vysvětlení, diagnostiku
i léčbu tohoto typu zdravotních problémů
pod souhrnný název „poškození (poranění)
měkkých tkání“.
Xuan Zheren od roku 1954 do roku 2008,
tedy po dobu 54 let, velmi pečlivě zkoumal
bolesti měkkých tkání hlavy, krku, ramen
a zad, paží, beder, křížové kosti, hýždí
a nohou. Na základě svých enormních
zkušeností z klinické praxe vytvořil a
aplikoval tři speciální léčebné metody
zaměřené na léčbu poškození měkkých
tkání – jmenovitě silně stimulující masáž
Ashi bodů (bodů bolestivých na tlak),
plošně soustředěnou akupunkturu Ashi
bodů stříbrnými jehlami a standardizované
operační postupy vedoucí k uvolnění
a úlevě. Uvolňující a ulevující operace
provedl ve více než 6700 případech,
akupunkturu stříbrnými jehlami v 6000+
případech a masáž Ashi bodů ve více než
40000 případech. Těmito metodami u více
než 95% pacientů dosáhl dlouhodobého
léčebného efektu. Pacienty poté sledoval
po dobu 5 – 33 let, během které u nich
nedošlo k opakovanému propuknutí potíží
– podařilo se mu tedy vyvinout „léčbu
vedoucí k odstranění kořene choroby –
Duan Gen Zhi Liao“[7].
Xuan Zheren již v roce 1981 úspěšně
vyřešil problém, na který složitě hledali
odpověď lékaři po celém světě – chronické
bolesti. Předběhl tak klasickou západní
medicínu o celých 30 let.
[1] Huang Di Neijing, Suwen, 43. kapitola Bi lun: 风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜
者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为著痹也. Fēng, hán, shī sān qì zá zhì,hé ér wéi bì
yě. Qí fēngqì shèng zhě wéi xíngbì,hánqì shèng zhě wéi tòngbì,shīqì shèng zhě wéi zhuóbì yě.
[2] 此亦其食饮居处,为其病本也. Cǐ yì qí shí yǐn jūchù,wéi qí bìng běn yě.
[3] Sto nemocí – Bai Bing. Číslovka Bai, sto, se ve staré čínštině používala jako označení pro
„vše, všechno“. Proto Bai Bing znamená „veškeré nemoci“
[4] Huang Di Neijing, Ling Shu, 66. kapitola Bai Bing Shi Sheng: 风雨寒热,不得虚,邪不能
独伤人. Fēng, yǔ, hán, rè,bùdé xū,xié bùnéng dú shāngrén.
[5] V Huangdi Neijing je doslova uvedeno Rong Qi 荣气. Rong Qi je zde používána ve smyslu
Ying Qi , vyživující Qi, která proudí s krví v cévách. Vystupuje ve dvojici s Wei Qi: Rong Wei. Je
považována za yinový protiklad Yangové Wei Qi. V jiné literatuře je pak dvojice uváděna jako
Ying Wei.
[6]Huang Di Neijing, Suwen, 43. kapitola Bi lun: 不与风寒湿气合,故不为痹. Bù yǔ fēng, hán,
shī qì hé,gù bù wéi bì.
[7] 断根治疗Duàngēn zhìliáo
23
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Placená inzerce
NESPAVOST
aneb co je v
životě nejsladší?
MUDr. Petr Hoffmann
TCM Herbs s.r.o.
Dům čínské medicíny
U Černé věže 6,
370 01 České Budějovice
Zelená linka: 800 331 109
www.patentnimedicina.cz
Pro Vaši praxi doporučujeme konstituční a diagnostické TCM testy.
P
od pojmem nespavost se řadí neschopnost usnout,
probouzení se během noci, probouzení se brzy nad ránem a
povrchní či neklidný spánek. Potřeba spánku závisí i na našem
věku: děti obecně potřebují více spánku (půlroční dítě až 16
hodin, 2 leté 13 hodin, 12 leté 10 – 12 hodin), v dospělosti se
postupně potřeba snižuje (v 18 letech 9 hodin spánku, mladí lidé kolem
7–8 hodin, lidem nad 60 let pak stačí již 5 – 7 hodin spánku). Nespavost
ovlivňují mimo vnitřních faktorů (viz dále) také vnější faktory jako jsou
náhlé změny počasí, pití kávy či silného čaje (hlavně před spaním),
konzumace jídla před spaním či „těžkého“ jídla vůbec, adaptace na jiné
prostředí, postel, časové posuny při přeletech, příliš horka či naopak
příliš chladu v ložnici, náhlé emoční šoky či rozrušení a obavy, s kterými
usínáme. Neschopnost spát při bolestech, kožním svědění či astmatu
apod. nepovažujeme za nespavost!
Proč spíš(e) nespíš?
1. Emoční stres je v dnešní době alfou
a omegou u většiny poruch spánku.
Nadměrné starosti, obavy, úzkosti, strachy,
starosti, nadměrné či neustálé (obsedantní)
přemýšlení, sklon k smutku či plačtivosti,
nostalgické prodlévání v minulosti, vnitřní
neklid, hněv, podrážděnost, frustrace, pocit
viny či ukřivděnosti, ale i závist, potlačovaný
hněv, nenávist, nevraživost, zatrpklost
či plané klevetění – to vše vede buď k
vyčerpání YIN nebo krve XUE, která pak dostatečně nesvlažuje ducha a
nebo ke stagnaci jaterní energie Qi, která se později mění v jaterní oheň, či
umožňuje stoupání jaterního YANG, jež, spaluje a dráždí“ ducha v játrech,
čímž je uzavřený okruh dokonán. Je zapotřebí, abychom život žili a ne
abychom o něm neustále přemýšleli!
2. Přepracování si dnes drží zaslouženě druhou příčku v našem pomyslném
žebříčku. Dlouhotrvající práce bez odpovídajícího odpočinku, stresová
práce (hlavně s lidmi), práce bez pravidelné a kvalitní stravy – to vše vede
opět k šáhnutí si do „rezerv“ organismu, jež jsou uložené v ledvinách, a
následně tak dojde k vyčerpání YIN ledvin. Díky tomu se rozhoří „oheň z
prázdnoty“ v srdci. Tento druh nespavosti, kdy dráha ledvin nekomunikuje
s dráhou srdce, je nejčastější hlavně u starších lidí.
Jak si kdo ustele…
Podle tradiční čínské medicíny (TCM) tou nejlepší
pozicí pro zdravý spánek a usínání je tzv.
stabilizovaná poloha – jedná se o leh na pravém
boku s pravou paží lehce pokrčenou na polštáři
a vystrčenou ven, levá paže pak volně odpočívá
na levém boku. Tato poloha je optimální proto,
že srdce je výše než játra a krev tak může volně
cirkulovat a naopak – játra, která jsou níže než
srdce, zase shromažďují“ krev a zklidňují tím
ducha, čímž podporují zdravý spánek. Rovněž
i žaludek a střeva jsou v této pozici uvolněné
a mohou tak vesele trávit potravu a posouvat ji směrem dolů. Pokud
nemůžeme usnout v pozici na zádech, jedná se (z pohledu TCM) vždy o
stav nadbytku, pokud usínáme pouze v pozici na zádech a s vystrčenými
pažemi, pak jde o stav horka, pokud usínáme vždy pouze v poloze na
břiše, jedná se o stav nedostatku (hlavně žaludku), pokud usínáme vždy a
pouze na levé straně, v tom případě se jedná o nedostatečnost energie Qi
a krve v dráze srdce a naopak o nadbytek v dráze jater.
24
3. Strava a stravování, které je nepravidelné, opulentní (přejídání se obecně
a to hlavně na noc), nadměrná konzumace tučných jídel a potravin,
přinášejících do organismu tzv. horko (červená masa, ostrá a kořeněná
jídla, smažené, grilované či pečené pokrmy, ale i černá káva a alkohol) –
to vše má za následek poruchy zažívání a to buď vznikem žaludečního
hlenu TAN, který pak zneklidňuje ducha v srdci nebo vznikem vnitřního
horka RE (hlavně v játrech). Nebo vede ke stagnaci potravy v žaludku JI
SHI, která je častou příčinou nespavosti v dětském věku. Jak se vhodně
stravovat naleznete na našem webu ve 12 stříbrných pravidel správného
stravování.
4. Konstituční dispozice, která ukazuje na slabou dráhu žlučníku a srdce,
se v praxi projevuje bázlivostí, ustrašeností, nerozhodností, nízkým
sebevědomím, obtížným prosazováním se, nedostatkem odvahy – tito
lidé jsou od narození předurčeni k poruchám spánku a to se hlavně
projevuje probouzením se nad ránem (kolem 4. hod.) s nemožností již
dále usnout.
5. Další faktory jako je kupř. přetrvávající horký toxin RE DU po prodělaném
horečnatém onemocnění, jež zneklidňuje ducha (kupř. nespavost u
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Placená inzerce
chronického únavového syndromu) nebo nadměrná ztráta krve v dětství
(po úrazech či operacích) může vést v dospělosti také k nespavosti.
Podobně působí i dlouhodobě užívané léky jako hormony včetně
hormonální antikoncepce, analgetika či antibiotika, které z pohledu TCM
oslabují či blokují krev, jež pak nedostatečně zklidňuje a vyživuje ducha.
Když spáti sladce nejde vždy tak hladce
Dle tradiční čínské medicíny je neschopnost
usnout způsobena nedostatkem krve,
probouzení se v noci je zapříčiněno
nedostatkem YIN, probouzení se nad ránem
pak nedostatečností v dráze žlučníku a srdce,
neklidný spánek pak horkem nebo ohněm
či stagnací potravy. Toto vše platí obecně, v
praxi se pak jednotlivé obrazy mezi sebou
různě kombinují – tak jak to i v životě chodí
(neboli jak říká Pižďucha v divadle Sklep: Tak
život chodže …). V zásadě si však můžeme
rozdělit původce nespavosti z nedostatku a z nadbytku. Nespavost z
nedostatku zahrnuje v sobě nedostatečnost krve v srdci a ve slezině,
nedostatek YIN ledvin, jater a srdce, nedostatečnost žlučníku a srdce
či nedostatečnou komunikaci mezi srdcem a ledvinami. Nespavost z
nadbytku zase představuje oheň jater a srdce, stagnující Qi jater a srdce,
stagnaci potravy, blokádu krve v srdci, stagnující hlen, jenž zneklidňuje
ducha, či přetrvávající horký toxin.
Pravidelné a hlasité Tak život
chodže Tak život chodže představuje
z pohledu TCM většinou stagnující hlen
TAN ze žaludku, jenž stoupá v protisměru
– terapií v tomto případě jsou 2 bylinné
směsi Baldachýnová komnata WEN
DAN WAN (kód 036) + Obnova spálené
země ZUO JIN WAN (kód 015) .
Následující podrobnější rozbor jednotlivých příčin je seřazen dle
nejčastějšího výskytu nespavosti v praxi:
1. Oheň jater GAN HUO se projevuje neklidným spánkem, nepříjemnými
sny a nočními můrami, dále podrážděností, sklonem k hněvu, pocitem
hořkosti v ústech, bolestmi hlavy, motolicemi, červeným obličejem, žízní,
suchou stolicí až zácpou a tmavší močí.
Bylinné směsi: Pilulka hořce LONG DAN XIE GAN WAN (kód 014).
2. Oheň srdce XIN HUO se projevuje probouzením se během spánku,
nočními můrami, sny o létání, dále duševním neklidem, pocitem hořkosti
v ústech, obzvláště po ránu a žízní.
Bylinné směsi: Zdolání ohnivé soutěsky DAO CHI WAN (kód 016).
3. Stagnace Qi v játrech GAN QI ZHI se projevuje nespavostí, neklidným
spánkem, sny plnými obav či hněvu, dále pak bolestmi v podžebří a
kolem žaludku, nafouknutím, náladovostí, sklonem k depresi a u žen
předmenstruačním syndromem s napětím v prsou.
Bylinné směsi: Souznění kouzelné proměny CHAI HU SHU GAN WAN
(kód 063) + Zklidnění zčeřené hladiny JIA WEI XIAO YAO WAN (kód 062).
4. Ledviny a srdce spolu s nekomunikující SHEN/XIN YIN XU se projevuje
nespavostí, častým probouzením se v noci, obtížným usínáním, dále pak
suchostí v krku, nočním pocením, horkem v pěti srdcích (na ploskách,
dlaních a na hrudi), bušením srdce, oslabenou pamětí, závratěmi,
duševním neklidem, snadnou lekavostí či záškuby ve spánku, pískáním v
uších nebo bolestmi v zádech.
Bylinné směsi: Elixír nebeského císaře TIAN WANG BU XIN WAN (kód 121).
5. Nedostatečnost YIN jater GAN YIN XU se
projevuje probouzením se, nadměrným sněním,
mluvením ve spánku, v těžším případě i chozením
ve spánku (náměsíčností), dále pak suchostí
v krku, podrážděností, rozostřeným viděním,
pocitem horka, suchosti a bolesti v očích, suchou
kůží, suchými vlasy a závratěmi.
Bylinné směsi: Radost přicházejícího spánku
SUAN ZAO REN WAN (kód 127).
6. Horký hlen zneklidňující ducha DAN TAN RE se projevuje neklidným
spánkem, trhavými pohyby a převalováním se během spánku, nepříjemnými
sny, nočními můrami, dále chrápáním s pocitem tíže v těle, motolicemi,
pocitem tlaku na hrudi, nevolností, nechutenstvím, bušením srdce, pocitem
horka, hlenem v krku, lepkavou chutí v ústech a duševním neklidem.
Bylinné směsi: Baldachýnová komnata WEN DAN WAN (kód 036) +
Obnova spálené země ZUO JIN WAN (kód 015).
7. Nedostatečnost YIN ledvin a jater SHEN/GAN YIN XU se projevuje
probouzením se, hojným sněním, mluvením ve spánku, v těžších
případech i chozením ve spánku (náměsíčností, dále pak suchostí v krku,
podrážděností, rozostřeným viděním, pocitem horka, suchosti a bolesti v
očích, suchou kůží, suchými vlasy, závratěmi, pískáním v uších, bolestmi v
bedrech a nočním pocením.
Bylinné směsi: Svěžest podvečerní pagody ZHI BAI DI HUANG WAN
(kód 185).
8. Nedostatečnost žlučníku a srdce DAN/XIN QI XU se projevuje typickým
probouzením se nad ránem (kolem čtvrté hodiny) s nemožností již
opět usnout, povrchním spánkem, hojným sněním, dále pak sklonem k
bázlivosti či ustrašenosti, plachosti, nesmělosti, nerozhodnosti, bušením
srdce, únavou, depresí a pocitem krátkého dechu.
Bylinné směsi: Druhý dech sokola BAN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN
(kód 039) + Radost přicházejícího spánku SUAN ZAO REN WAN (kód
127).
9. Nedostatečnost krve v srdci a ve slezině XIN /PI XUE XU se projevuje
nespavostí, obtížným usínáním, dále pak bušením srdce, únavou,
nechutenstvím, mírnými úzkostmi, závratěmi, rozostřeným viděním a
bledým obličejem.
Bylinné směsi: Harmonie z broskvového háje GUI PI WAN (kód 192).
10. Stagnace Qi v srdci XIN QI ZHI se projevuje nespavostí (všeho druhu), dále
bušením srdce, pocitem napětí či tlaku na hrudi, depresemi, mírným pocitem
knedlíku v krku, mírným nedodechnutím se, zíváním, nechutenstvím,
studenými a unavenými končetinami a mírně nafialovělými rty.
Bylinné směsi: Druhý dech sokola AN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN (kód
039) + Souznění kouzelné proměny CHAI HU SHU GAN WAN (kód 063).
11. Blokáda krve v srdci XIN YU XUE se projevuje nespavostí (všeho druhu),
trhavými pohyby a převalováním se během spánku, dále bušením srdce, bolestí
na hrudi, duševním neklidem, úzkostí a strachem.
Bylinné směsi: Zpevnění podemletého břehu XUE FU ZHU YU WAN (kód 041).
12. Přetrvávající horký toxin RE DU se projevuje po prodělaném
horečnatém onemocnění neklidným spánkem, probouzením se v noci,
dále pak duševním neklidem, nemožností zůstat chvíli sedět nebo ležet,
pocitem plnosti na hrudi, trávicími obtížemi kolem žaludku a pálením žáhy.
Bylinné směsi: Stín brokátového závoje HUANG LIAN JIE DU WAN (kód 012).
Do vínku proti trampotám jsme v životě dostali 3 věci
– naději, smích a spánek!
25
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Kazuistika
Případ těžké deprese a
agorafobie léčený akupunkturou
L
.K. (65) je rozvedená a žije se svým třicetiletým
synem. Na deprese a emoční problémy si
stěžuje od roku 2005. V současné době je
v péči lékaře kvůli problémům se štítnou
žlázou. Nekouří a popírá, že by pila alkohol, ale
připouští, že mívá chuť se napít, když má špatný den.
Na zmírnění deprese užívá marihuanu, ale neuvedla jak
často. V současné době bere Lexapro a Cytomel a také
multivitamin, rybí tuk, vitamín D a kalcium.
Z obecných příznaků trpí nechutenstvím, nespavostí,
únavou, třesavkou, mívá studené nohy, špatně se
soustředí, mívá zvláštní chutě a snadno se zpotí. Stěžuje
si na zvonění v uších, nedoslýchavost, bolesti zubů,
boláky na rtech a jazyku, záněty dutin, šeroslepost, a
říká, že v noci skřípe zuby. Má těžká víčka a trpí bolestmi
v prstech neznámého původu. Na tyto bolesti nebere
žádné léky. Má horké ruce a bolesti jsou ostré, trvají
krátce a šíří se z proximálních kloubů ke konečkům
prstů. Stolice se mění: někdy má zácpu, jindy průjem.
Hovoří o několika silně traumatizujících událostech ve
svém životě: její syn byl měsíc v komatu po dopravní
nehodě a od té doby trpí traumatickým poraněním
mozku, jeho nejlepší přítel při nehodě zemřel. Syn navíc
trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Pacientka o
něj pečuje od jeho 16 let, kdy došlo k nehodě. Nyní je
mu 30 let. Zažila komplikovaný rozvod a dodnes nemá
chuť se stýkat s muži. Nemá téměř žádné přátele. Říká,
že je věřící, ale nechodí do kostela kvůli agorafobii.
Její m největší m problémem byla deprese a agorafobie.
Bojí se chodit ven, dva nebo tři dny sbírá odvahu, než
se odhodlá vyrazit do prodejny s potravinami. Většinu
26
Napsala: Carmen Ciarcia-Catalano,
Přeložila Nina Fibigerová
dne propláče a po snídani se vrací do postele, kde leží na boku, svinutá do
klubíčka. Říká o sobě, že je neohrabaná, netrpělivá a popudlivá. Přišla ke
mně na akupunkturu, protože ji před dvaceti lety vyzkoušela na depresi a
měla pocit, že jí pomohla.
Při vyšetření jsem si všimla četných bradaviček, jinak tu nebylo nic zvláštního.
Jazyk měla lehce purpurový, s viditelným modrým pruhem uprostřed a
s otisky na okraji. Puls na zápěstí byl tlumený na distální pozici, měkký na
prostřední pozici a ponořený na proximální pozici. Puls na pravém zápěstí
byl měkký, nepravidelný a napjatý na slezině, a tenký na proximální pozici.
Když jsme hovořili o stravě, zjistila jsem, že často celé dny vůbec nejí,
protože nemá absolutně na nic chuť. Někdy se napila kávy a možná snědla
toast. O ovoci, zelenině, celozrnných potravinách, nebo vodě nepadlo ani
slovo. I přesto měla váhu v normě. Svalový tonus byl mírný.
Diagnostikovala jsem nedostatek yangu ledvin a rozpojení srdce a ledvin, což
vedlo k vzniku Tanu, obtěžujícího otvory srdce. Základní akupunkturní léčba
se odvíjela od sestavy: Neiguan P-6, Gongsun SP-4, Baihui DU-20, Yintang (MHN-3), ušní body Nulový bod, Shen Men a Játra, a k tomu jsem přidala BaXie
na bolest prstů. Při některých návštěvách jsem moxovala Qihai REN-6, a také
Shuifen REN-9 a Zhongwan REN-12 , abych povzbudila chuť k jídlu a zlepšila
trávení. Zjistila jsem, že Daimai GB-26 spolu s Nulovým Bodem pomáhají při
propojení mysli a těla, a na zklidnění mysli. Zadní Shu body spolu s body
močového měchýře na nohou (Kunlun BL-60, Shenmai BL-62, Jinggu BL-64)
posloužily k využití vnitřní Qi a k její mu vyvedení na povrch.
Při třetí návštěvě hlásila, že lépe spí a má větší chuť k jídlu. Chutě na sladké
se také zmírnily. Zamlžená hlava se začínala pročišťovat. Při čtvrté návštěvě
byla deprese pryč a stejně tak agorafobie. Řekla, že má po letech poprvé
zase hlad; bolest prstů zmizela po osmé návštěvě. Pacientka nyní dochází
na udržovací ošetření jednou za měsíc.
Zdroj: The Journal of Chinese Medicine
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Pohyb a energie
Proč Qi Gong (čti čchi kung)?
Q
Napsala: Václava Přistoupilová
i Gong je starodávné čínské cvičení, které
je součástí každodenního života dnešních
obyvatel Číny. Nejen Číny, ale i lidí, žijících po
celém světě, zajímajícím se o východní filozofii.
Qi Gong a dietetika by měla být první volba léčby tradiční čínskou medicínou.
Qi Gong harmonizuje mysl, tělo i ducha. Uvádí všechny orgány do rovnováhy
tak, aby si tělo dokázalo poradit s onemocněním, které ho na cestě životem
potká.
Qi Gong, je jedna ze součástí léčebných metod tradiční
čínské medicíny.
Je mnoho druhů cvičení. Můžeme cvičit ve stoje v klidu,
statický Qi Gong, ve stoje v pohybu, vsedě, či vleže. Existují
jednotlivé cviky pro posílení orgánů, ucelené sestavy pro
harmonizaci těla a mysli, nebo cviky pro prohloubení
vnímání a hlubší meditaci.
Qi Gong nám přináší příjemné uvolnění v každodenním životě, zvyšuje
tělesnou a duševní kondici. Podporuje schopnost soustředění, zvyšuje
vytrvalost a pevnou vůli. Podílí se na dobré pohyblivosti kloubů, posílení šlach
a úponů. Přináší nám dobré zdraví ve všech směrech.
Říká se, že hluboké meditaci, pravidelnému cvičení a
souznění s přírodou dávných lékařů a myslitelů vděčíme
za filozofii čínské medicíny a znalost akupunkturních drah
tak, jak je známe dnes. Proč tedy v dnešní době, plné
moderních cvičících přístrojů a různých cvičebních metod,
věnovat pozornost starodávnému cvičení Qi Gong?
Již po pár hodinách cvičení vidíme úžasné výsledky na svém těle i mysli.
Pokud cvičíme pravidelně, upravuje se krevní tlak, cukr v krvi, mizí únava. Je
to jednoduchá cesta, jak se zbavit dlouhodobých bolestí a také psychických
problémů.
Je důležité zpočátku cvičit pod vedením zkušeného lektora, z knih nikdy
nevyčtete, jak Qi Gong cvičit, jak vnímat energii a jak s touto energií pracovat.
27
Ženšen
Magazine
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Horoskop
Svět v roce
VODNÍHO DRAKA
Napsala: Eva Joachimová
P
odle starobylého čínského učení každý časový cyklus
výrazně ovlivňují jeho vládci, nemůžeme se ovšem řídit jen
podle charakteristiky jednoho, jak nám víc než jasně ukázal
vládce roku 2011 - jindy roztomilý, neškodný, lekavý Zajíček,
ovšem loni byl podpořený chrastícími zbraněmi dvou Kovů.
V roce 2012 bude vládnout Drak spolu s nebeským kmenem Vodou, z
hlubin tichomořského Mariánského příkopu vzlétne ke kosmickým
výšinám. Země dohlédne na stav hmoty a mimořádný vliv bude mít v
roce 2012 časoprostor, ovládat jej budou Nebesa, Oheň a Vítr.
Drak je v Číně symbolem úspěchu a štěstí, ale také urputnosti a principů.
Ve starých dobách byl znakem samotných císařů. Narodit se v roce Draka
je považováno za mimořádný dar, uvádí se, že v roce Hliněného Draka
(1988) se v Hongkongu narodilo 70000 dětí, zatímco v jiných letech se
jejich počet pohybuje okolo 40000. Důvod je prostý, lidé, zrození v roce
Draka si do kolébky vkládají dlouhověkost, pohodovost a bohatství. Rok
Draka je spojován s velkými událostmi, objevy, činy i osobnostmi.
Vodní Drak, vládce roku 2012, zvedne vody a vyplaví na světlo světa
vše, co dosud bylo našim zrakům skryto pod převislými břehy, kořeny
stromů, nánosy bahna bez ohledu na to, jestli se bude jednat o skrytý
poklad[1] či nechutné smetí. Velmi pravděpodobně se můžeme těšit na
aféry, které mohou dokonce zatřást zaběhlými zvyklostmi. Jako lavina se
bude světem šířit boj o principy, boj, který začal dvojitý Kov roku Zajíce[2].
Není to vůbec příjemná představa, urputnost a neústupnost draků
známe z pohádek dětských let a Drak, jako vládce nastávajícího roku
28
svou bezohledností a z určitého pohledu i krutostí za nimi nezůstane
pozadu. Hodně se bude hovořit o vzdělání, pro tak charizmatického
jedince, jakým je Drak, je studium velmi důležité. Země, vládce
otevření hmoty, si k principům přihodí požadavek na výživu, dost
možná položí značně důrazně otázku potravy pro obyvatele planety.
Zcela zásadní význam bude mít v příštím roce vliv času, vládu jangu
nad časoprostorem přebírají QIAN – Nebesa. Považujeme je za
vládce naprosto zásadního. QIAN – Nebesa znamenají zrcadlo, které
nám nastavují a ptají se, kdo jsme a kam jdeme. QIAN jsou principy
Univerza, které nám byly dány a za které QIAN nelítostně bojuje. QIAN
je ale také pomocná ruka, napřažená ve chvílích potřeby. Skutečné
potřeby, ne žádostivosti našich rozmarů - Nebesa například díky ledu,
který vytvoří a následně pozdvihují nad vodní masy, umožní vodním
živočichům přežití i nejtragičtější zimy.
QIAN podpoří Draka v boření starého a přežilého stejně jako v
hledání principů. Na rozdíl od Draka ovšem budou nejen zvažovat,
ale také jednat a mnohdy velmi razantně. Do činností a akcí zasáhnou
náhody, věci se budou řešit vlastním způsobem. Ne vždy ovšem podle
našich představ, Univerzum nemá šuplík na slitování. YI JING k tomu
podotýká:
„NEBE a ZEMĚ jsou bez blahovůle, deset tisíc bytostí jsou pro ně jako
věchtoví psi [3] “
Harmonie bude potřebovat světlo Ohně. Měli bychom se snažit o
precizní vyjadřování a na druhou stranu vyžadovat jasná vysvětlení.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Horoskop
Čeká nás úžasný rok. Ale nemylme se, ani náhodou to nebude
rok odpočinkový. Můžeme hodně získat, ale také neuvěřitelně
mnoho ztratit, Drak nepřipravené jednoduše zadupe do
země. Stačí ale zvednout hlavu, zhluboka se nadechnout,
vzlétnout s prvním poryvem Dračího dechu a pak už jen
plynout s oblaky po Nebesích. A pamatujme, Drak nezná
malé cíle. K čím vyšším cílům se vzepneme, tím větší získáme
pomoc Univerza.
Právě jednoduchost a srozumitelnost povede k harmonii a co je ještě
důležitější - i k uchování. Ať již v paměti, nebo fakticky. Obávat bychom
se měli možnosti žít si nad poměry v teple a pohodě Ohně, který v
letošním roce bude vesele planout. Jemné plápolání nás konejší, žhavé
uhlíky uspávají. Světlo ohně ale můžeme využít i na osvětlení Cesty, na
Osvícení. Nabídnutá pohodlnost pak může být cestou do pekla.
Pohodu nám bude kalit zaměření na vlastní zdraví a bohatství.
Sebestřednost nás bude zdržovat, neuvědomíme si díky nim skutečné
problémy. Sebe, okolí, společnosti. A vítr nám pak bude rozfoukávat
myšlenky, možnosti, příležitosti. Snaha urvat něco pro sebe skončí
ztrátou. Pohodu nám bude kalit zaměření na vlastní zdraví a bohatství.
Sebestřednost nás bude zdržovat, neuvědomíme si díky nim skutečné
problémy. Sebe, okolí, společnosti. A vítr nám pak bude rozfoukávat
myšlenky, možnosti, příležitosti. Snaha urvat něco pro sebe skončí
ztrátou.
Datem, jež v následujícím roce 2012 zasluhuje podle západní
astrologie největší pozornost, je 21. prosinec, neboť právě v tento
den se naše Země a společně s ní i všechny důležité planety naší
sluneční soustavy se Sluncem dostanou na jednu pomyslnou přímku
s galaktickým středem v Mléčné dráze. Poté následuje přestup
galaktického rovníku. Tento jev se opakuje jednou zhruba za 25 920
let a nazývá se kosmickým nebo také platónským rokem (a čínskou
galaktickou hodinou). Naše Země po jeho uplynutí projde změnou a
stejně tak i lidstvo. Zajímavé je, že podle tisíciletých čínských tabulek
energií času nás po Vánočních svátcích v roce 2012 očekává obrovská
sněhová kalamita s následnou povodní s mimořádně závažnými
dopady na náš život i hospodářství. Určitě ale ne konec světa. Naopak.
Po Vodním Drakovi převezme v roce 2013 vládu laskavý a intelektuální
Vodní Had, pod jeho vládou bychom si mohli už konečně trochu
vydechnout.
A na co dát pozor?
Neschopnost vnímat detaily může hodně poškodit, dokonce až shodit
úsilí Draka, jeho principy se mohou stát nevěrohodné. Rozhodně
bychom se měli věnovat maximálnímu zjednodušení, rozmanitost
letos určitě prospívat nebude. Měli bychom se soustředit na opravdu
důležité projekty, nerozptylovat se dalšími. Čím jednodušší cestu
vytyčíme, tím spolehlivěji nám ji Univerzum pomůže dokončit. Takže
zvedněme hlavu, zhluboka se nadechněme a připravme se ke startu.
Šťastný let!
[1] Energie roku vždy začínají působit po letní rovnodennosti roku předchozího
a vzpomeňme, kolik pokladů se začalo na sklonku léta a na podzim rojit v moři
i na souši.
[2] Kovový Zajíc a Kov na otevření hmoty
[3] Neznamená to nic příjemného, figurky psů ze slámy se házely pátý den
pátého měsíce do řeky, něco jako topení Morény u nás
29
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Zdravé bydlení
Co nás učí Feng Shui
F
eng Shui je logický nástroj, který využívá
každý z nás, ať už o tom víme či nikoliv.
Při příchodu do restaurace nejprve zamíříme k
rohovým stolům nebo ke stolům u stěny. Proč?
Protože máme krytá záda a zároveň výhled
do „lokálu“. Stejně tak dáme většinou přednost křeslu
s vysokou opěrkou před židlí bez opěradla. A stejně
přirozeně bychom měli přistoupit k usazení našeho
domu na pozemku s přihlédnutím ke všem okolním
vlivům – to je ve Feng Shui škola formy. Také víme, že
lépe se nám spí v chladnějších a tmavších místnostech,
naopak v obytné zóně preferujeme teplo a sluneční svit
–zde je třeba se řídit školou kompasu.
Každý prostor má své dispozice a indispozice. Úkolem
Feng Shui je prostor zhodnotit a vše pozitivní maximálně
využít a vše nepříznivé eliminovat.
V současné době se domovy čím dál více stávají
vyhledávaným útočištěm a oázou klidu poskytující
bezpečí před stále agresivnějším okolním světem.
Protiváhou na složitý a stresující svět je žít jednodušším
a přehlednějším způsobem života. Feng Shui poradí, jak
toho dosáhnout. Není třeba přijmout východní design
interiérů a exteriérů jen proto, že se učení Feng Shui
zrodilo v Číně. Jedinou věcí, kterou je třeba udělat, je
30
Napsala: Markéta Petříková
pochopit několik obecných a zároveň logických zásad a principů. Ty by měl
znát každý projektant i architekt, aby mohl navrhovat a stavět jen „zdravé“
domy pro kvalitní bydlení i život.
Půdorys
U půdorysu je nejdůležitější jeho pravidelnost, přičemž nejvhodnější je
čtverec, případně obdélník.Pravidelný půdorys má mnohem větší dispozici
k vytvoření harmonického a vyváženého prostoru.Největší chybou bývají
členité a složité půdorysy nebo tvary do L, které nejenže působí nevyrovnaně,
ale některé sektory domu či bytu jsou díky tomu oslabené nebo zcela chybí.
A protože každý sektor je kromě světové strany spojený i s životní oblastí, je
zřejmé, že u těch chybějících můžeme očekávat problémy.
Sever – životní cesta a kariéra
Severovýchod – moudrost a vědění
Východ – minulost, předkové, kořeny
Jihovýchod – prosperita, bohatství
Jih – sláva, uznání, společenská prestiž
Jihozápad – vztahy, láska, partnerství
Západ – budoucnost, děti, kreativita
Severozápad – nápomocní přátelé, cestování
Střed (Tai chi) – zdraví
Proporcionalita
Často úplně opomíjeným faktorem je velikost domu, která by vždy měla
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Zdravé bydlení
“Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.”
31
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
být úměrná počtu osob, které jej budou obývat. V
malých prostorách, kde se tísní více lidí, dochází k
nepřehlednosti, ztrátě soukromí a nedostatku motivace
a vizí. Lidé mají pocit, že se dusí a že na ně všechno
padá. Toto prostředí je velmi stresující až depresivní.
Častěji se dnes však setkáme s opačným extrémem,
kdy si bezdětní partneři vystaví dům – hrad. Nejen, že v
takovém prostředí dochází k odcizení, ale prostor začne
své obyvatele vysávat a tím u nich dochází k psychickým
a zdravotním problémům. „Všeho s mírou“ se zde tedy
opravdu vyplácí a měli bychom na to vždy pamatovat.
Stejné pravidlo platí i pro množství nábytku, kterého by
nemělo být příliš, ale ani málo. Přehnaný minimalismus
svědčí o odcizenosti, nepřirozenosti a dokonce sterilitě.
Usazení domu na pozemku
Zde posuzujeme dům podle školy formy, tj. veškeré
vnější vlivy, jako svažitost terénu, okolní zástavba, rušivé
vlivy z okolí (vysílače, rušné silnice, hluk, zápach apod.),
výhled do krajiny atd. Dům se vždy snažíme usadit zády
(nejlépe severní stranou) ke svahu, který mu tak vytvoří
přirozenou oporu a s volným výhledem na pozemek a
dále do krajiny, kde by v ideálním případě mělo být údolí
s vodním tokem. Také po obou stranách domu by měla
být opora v podobě okolních domů nebo zeleně.
Vzhled domu
Nejen, že by dům měl svým vzhledem zapadnout do
místní krajiny a zohledňovat celkový urbanismus,ale také
by měl podpořit stabilitu a zázemí, které od něj očekáváme.
Z pohledu Feng Shui jsou doporučovány zemní prvky,
ať už je to zemitá barva fasády, kamínky kolem domu
nebo kamenný obklad fasády či vchodu. Chybou bývají
nadměrné prosklené plochy, přílišné užití kovových prvků
a prosklené rohy. Ty by měly naopak vždy být plné.
U komerčních budov je velice důležité, aby energie
domu byla v souladu s činností, která je zde vykonávána.
Například kovový dům, který může být bílý, strohý
a převahou kovových komponentů, je vhodný pro
peněžní ústavy, účetní firmy, advokátní kanceláře apod.,
protože zde podpoří řád, pravidla, přesnost a práci s
penězi. Nepravidelná skleněná budova se výborně
hodí pro plavecký stadion nebo prodejnu bazénů.
Velké kamenné domy jsou vynikající pro divadla, školy
a soudy. Pro reklamní agentury nebo sportovní zařízení
jsou vhodné ohnivé budovy – vyzývavé, barevné a
provokativní. Vždy je však důležitá škola formy – tedy
opora. Samostatně stojící skleněné věžáky nepřinesou
nic dobrého ani majitelům firem, zaměstnancům ani
klientům.
Rozmístění místností
Místnosti v domě by měly být uspořádány logicky
vzhledem k funkčnosti a potřebám obyvatel domu.
Zároveň by měly zahrnovat dostatek úložných prostor,
které podpoří přehlednost a řád. Na severní strany by
měly přijít technické a užitkové místnosti jako koupelny,
prádelny, spíže, ložnice. Naopak k jihu situujeme hlavní
obytnou zónu. Pro kuchyně, dětské pokoje a pracovny je
vhodný východ i západ.
Ming Tang
Jedním z hlavních poslání Feng Shui je mít příjemný
pocit ze svého domu, být hrdý na to, jak vypadá a těšit
se na příchod domů. Váš domov je vaším odrazem,
32
a proto je třeba, aby nejen interiér, ale také exteriér a samotný vchod byl
takový, abyste na něj mohli být pyšní. Ming Tang je prostor těsně před domem
a vlastní vchod. Ve Feng Shui je to jeden ze tří nejdůležitějších prostorů vůbec,
protože zde vzniká první dojem, který nás do velké míry ovlivní ještě před
vstupem. Zároveň je to prostor, kde se shromažďuje energie, proto musí být
vhodně upravený. Vchod musí být zřetelný a jasný, samotné vchodové dveře by
měly být výrazné, osvětlené a čisté, aby lákaly ke vstupu. Po jejich obou stranách
jsou vhodní symboličtí ochránci obydlí, což mohou být například rostliny nebo
stromky v ozdobných nádobách.
Interiér
Zařizování interiéru by mělo splňovat školu formy, což je především logické
a funkční řešení a správné rozmístění nábytku, tak, aby vždy byla zachována
opora za zády a volný výhled. To platí hlavně při umístění postele, sedačky,
jídelního stolu, pracovní židle a oblíbeného křesla. Častou chybou bývá
umístění jídelního stolu v průchodu mezi obývákem a chodbou či vstupem
na zahradu. Také umístění televize je kolikrát přednější než správné posazení
sedačky. Škola kompasu doladí materiály, barvy,tvary a vhodné doplňky,
které přísluší každému sektoru. To vede k harmonii, řádu a vědomí, že každá
věc, barva nebo materiál má na své místo a opodstatnění. Naučí nás zbavit se
nefunkčních a zbytečných věcí, které v našem životě nemají co dělat. Výrazné
energetické prvky jako akvárium nebo krb by měly být umístěny v sektoru,
kam svou energií náleží. Užití převážně přírodních materiálů podpoří
přirozenost a nadčasovost každého prostoru.
Tai chi
Velkou péči musíme věnovat středu, ne nadarmo se mu říká energetické
srdce prostoru. Měl by být zachován volný bez rušivých vlivů, jako je
schodiště, výtah, stoupačky, komíny nebo příliš mnoho nábytku. Když si
uvědomíme, že ovlivňuje celý zbývající prostor a je spojený se zdravím, je
jasné, že se jedná o podstatné místo v interiéru.
Individuální přístup
Kouzlo Feng Shui spočívá v jeho individuálním přístupu. Kromě všeobecně
platných principů pro prostor je nezbytné se věnovat všem osobnostem. Podle
data narození je možné stanovit příznivé a nepříznivé směry, což je možné využít
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
při směrování postele, psacího stolu nebo oblíbeného
křesla. Dále můžeme zjistit, které energie každého jedince
zharmonizují a posílí a ty dodáme do jeho osobního
prostoru pomocí vhodných barev a doplňků. Velice důležité
je také, aby se v prostoru odrazil životní styl a filozofie,
záliby a to, k čemu v životě směřujeme. Pokud je interiér
opravdu dobře uspořádán, dává člověku neustále podněty
a impulzy – stále jej inspiruje k něčemu dalšímu a novému.
Kombinací všech kroků vznikne prostor, který budeme
mít rádi, budeme v něm zdraví, šťastní a spokojení. Jeho
atmosféra nás bude stále znovu a znovu okouzlovat.
Čeho se vyvarovat/nejčastější chyby:
Nepravidelný půdorys, garáž jako součást hlavního
půdorysu domu, toaleta a koupelna blízko hlavního
vchodu, zrcadlo proti vchodovým dveřím, troje dveře v
jedné linii za sebou, schodiště ve středu domu, špatné
umístění krbu nebo akvária, nefunkční a zbytečné věci,
nepořádek a překážky, ostré rohy a hrany, nezdravé a
zanedbané rostliny, tmavé kouty.
Ing. Hana Lošťáková (projektantka)
Vnímáte rozdíl mezi klasickým projektem a projektem
dle zásad Feng Shui?
„Rozdíl vidím hlavně v tom, že ve Feng Shui má vše své
logické místo. Návrh víc zohledňuje danou lokalitu,
orientaci k světovým stranám a zájmy budoucích majitelů.
Každý prvek, jeho tvar a použitý materiál mají souvislost s
okolním prostředím nebo svými budoucími majiteli. Mám
pocit, že domy postavené podle těchto zásad působí
vyváženěji. Často mají lepší dispozici pro příjemné bydlení
nebo pro práci u komerčních budov, než klasické domy.
Klienti jsou spokojení, když vědí, že každý krok při přípravě i
realizaci projektu má svůj důvod.“
Jana Cvilínková (interiérová designérka, lektorka a
konzultantka Feng Shui)
V čem vidíte důvod stoupajícího zájmu o FS, a lze toto
starobylé umění propojit s moderním designem?
„Průměrná délka života se sice stále prodlužuje, ale přibývá
„civilizačních nemocí“ a chybí nám „pocit bezpečí a pohody“. Ztratili jsme kontakt
s energií a přirozenými rytmy přírody. Prostředí, ve kterém žijeme, nás často, aniž
si to uvědomujeme, dokáže stresovat. Ale čím hlouběji umíme proniknout do
všech jeho rovin, vztahů a tajů, může nás také stresu i různých nepříznivých vlivů
zbavit. Takové prostředí dokáže pohladit, cítíme se v něm v pohodě a v bezpečí,
dovolí nám vypnout naše ochranné bariéry a uvolnit se. To dokáže samotný
design jen částečně. Feng Shui design umí pomocí metod, které prověřily staletí,
nahlédnout hlouběji pod povrch věcí a dokáže citlivě propojit principy„východu“
s moderními poznatky zdravého bydlení a zdravého životního stylu „západu“.
Doporučuje a používá přírodní a zdraví neohrožující materiály, alternativní zdroje
energie, věnuje se problematice elektrosmogu apod. Feng Shui se dá použít k
harmonizaci jakýchkoliv staveb. Od rodinných domů, bytů, přes kancelářské,
obchodní a výrobní budovy, až po navrhování zahrad, budování nových sídel a
utváření krajiny.“
Vidíte výuku Feng Shui jako perspektivní a smysluplnou?
„V interiér design škole Intermezzo, se kterou spolupracuji, bylo Feng Shui
zařazeno do intenzivního dlouhodobého kurzu Diplomového studia, které je
určeno především těm studentům, kteří mají zájem o profesionální kariéru v
interiérovém designu. Ideální by podle mých představ bylo, vyučovat principy
Feng Shui děti na základních školách, ale především studenty interiérového
designu, architektury i dalších příbuzných oborů, ve kterých se může Feng
Shui nejlépe uplatnit a přispět k všeobecně šťastnějšímu životu a prosperitě.“
Knižní tip:
„Prostředí nás ovlivňuje. Zasahuje jak sociální, tak osobní zdraví, tělo, duši i
ducha.Z devadesáti procent se v našem životě jedná o vystavěné prostředí.
Budovy, prostranství mezi nimi, cesty, které je spojují, a cesty skrze ně – to
jsou rámce našeho každodenního života. Rozličné rámce utvářejí různé
životy, ovlivňují naše myšlení, cítění, chování – to, čím jsme.”
Úryvek z knihy Duch a místo (autor: Christopher Day)
Odkaz na knihu - http://www.databazeknih.cz/knihy/duch-a-misto-83847
Zdroj fotografií: http://www.feng-shui-stavby-interiery.cz
33
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Čina očima
Studijní pobyt v Číně na jaře
2011
S
oučástí studia na TCM Institutu je každoročně
na jaře závěrečná stáž v Číně. Rozhodnutí
o tom ji absolvovat padlo v mém případě
velmi rychle. Ke konci čtyřletého studia to
byla třešnička na dortu, kterou jsem si já
ani spousta mých kolegů rozhodně nechtěla nechat
ujít. Navíc jaký by to byl terapeut čínské medicíny,
kdyby alespoň jednou za život nenakouknul čínským
lékařským mistrům pod pokličku.
Naše letošní stáž začala nejdříve trochu turisticky.
V Pekingu, kam jsme přiletěli z Moskvy, jsme měli
možnost prohlednout si místní pamětihodnosti
jako Chrám nebes, Zakázané město a samozřejmě
také se projít po slavné čínské zdi. Současně jsme
začali vnímat atmosféru a kulturu země, která je od
středoevropské reality velmi vzdálená. Neobvyklá
monstróznost paláců, náměstí a veškeré místní
architektury nás překvapovala na každém kroku. Čína
je obrovská země a na svou velikost je patřičně hrdá.
Zdůrazňuje ji, kdekoliv to je možné. Nouze nebyla o
34
Napsala: Lenka Malcherová
nejdelší mosty, největší řeky, největší náměstí, nejdelší zeď nebo největší
sochu bronzového Budky. Pocit malosti a bezvýznamnosti jedince v
kontrastu s nekonečným davem místních bylo něco, na co bylo potřeba
si přivyknout. Pro místní, kteří nejsou zvyklí vídat západní turisty, jsme
byli jako skupina “bílých tváři”obvykle exotickou atrakcí. Společné focení
pak bylo skoro na denním pořádku.
Po ochutnání vyhlášené Pekingské kachny na poslední večeři a ranním
cvičení s mistrem Cchi-kungu jsme se z Pekingu přesunuli jižněji do Nan
Jingu. Zde jsme v místní universitní nemocnici trávili tři týdny naší praxe.
Měli jsme možnost navštívit odděleni interny, gynekologie, všeobecného
lékařství, pediatrie, kožní, revmatologie, akupunktury i tuina masáží.
Dopolední praxe na odděleních se střídala s odpoledními přednáškami
místních universitních profesorů, kteří díky své dlouholeté praxi mají
zkušenosti s vyučováním nejen v Číně, ale i v rámci Evropy. Kromě
nasávání nových vědomostí byl pro nás zřejmě nejdůležitější poznatek
ze stáže ten, že čtyři roky našeho studia splnily svůj účel: tedy, že čínská
medicína se v Číně praktikuje tak jak jsme ji studovali na TCM Institutu v
Praze.
Ženšen
Časopis Komory Tradiční čínské medicíny I/2012
Čina očima
Jednou z lokálních zajímavostí pro nás byla návštěva
místní bylinkárny, kde najit YAO (v čínštině se pro
výraz bylina používá slovo YAO, protože se kromě
tradičních bylin často využívají živočišné produkty,
mušle apod.) v podobě štíra, stonožky, sušených
parůžků jelena nebylo ničím neobvyklým. Na rozdíl
od CR, kde se bohužel tyto živočišné produkty
předepisují v minimální míře, protože jejich dovoz
podléhá přísným pravidlům.
Pro pacienty je v Číně ve srovnání s ČR ideální situace
v tom, že léčebné péče TČM je hrazena z pojištění.
Pacienti zde mají možnost výběru mezi západní a
tradiční léčbou. A například v případě akupunktury
dodržují standardně 10 po sobě jdoucích návštěv, aby
byl dosažen maximální léčebný efekt této metody.
Kombinace akupunktury s moxou a tuina masáží je
zde samozřejmostí. Dochází tak k maximalizaci účinku
akupunktury, protože jehla bez moxy je jen poloviční
úspěch jak nám na přednášce vysvětlil pan doktor
Tao, který je považován za specialistu na moxovací
techniky viz obr.
V nemocnicích byla vidět úzká spolupráce západní
medicíny s tradiční čínskou, což je dle mého názoru
ideální stav, jak spojit jedinečné benefity obou
medicín ve prospěch pacientova zdraví. Například
léčba bolesti zad, ramene, krční páteře, ochrnuti
po mozkové příhodě, paréza nervus facialis byly
diagnózy, které byly léčeny akupunkturou s velkými
úspěchy.
Nejneobvyklejší byl pro nás fakt naprosté ztráty
soukromí pacientů. V ordinaci lékaře se kromě
několika mediků a pacienta totiž obvykle vyskytovalo
ještě další množství osob ať už rodinných příslušníků
nebo dalších pacientů. Zvykem bylo vytvořit čekárnu
přímo v ordinaci lékaře a sledovat tak postup léčby,
jeho doporučeni apod. Takto to probíhalo například
na oddělení gynekologie, kde velkou část tvořily
pacientky s problémem neplodnosti, chybějící
menstruace či pouze s požadavkem na harmonizaci
konstituce.
Nezanedbatelnou součástí pobytu byla čínská
kuchyně, která se pro nás stala na téměř měsíc
něčím, co jsme si každodenně užívali. Po ránu snídat
rýžovou kaši Congee, sedět s kolegy u kulatého stolu,
jíst hůlkami a vzájemně ochutnávat všechny možné
místní speciality samozřejmě s rýží jako nejčastější
variantou přílohy, to vše prokládat spoustou vařené
zeleniny se stalo brzo velmi příjemným zvykem.
Po celou dobu pobytu jsme mohli zapomenout
na pečivo a kávu, bez kterých si mnozí neumíme
běžnou snídani vůbec představit. Jídlo na ulici nebo
v malinkých lokálních restauracích chutnalo výborně
a každý si vybral podle své chuti a peněženky. Ač
se to zpočátku nezdálo, způsob stravování v Číně
nám nakonec velmi vyhovoval, neúmyslně jsme tak
absolvovali jarní detoxikační program. Po návratu
jsme měli par týdnů problém zvyknout si na domácí
stravu a přestat snít o dobrotách ze sečuánského
kotlíku nebo výborných vietnamských polévkách.
35
Download

clanek-2012-05-zensen.pdf