AL
SA
P.
C
Z
Plynové vzpěry
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
Plynová vzpěra s drátovým vedením
Princip
Přednosti plynových vzpěr
Z
Plynové vzpěry akumulují energii spotřebovanou při jejich stlačení. Tato je kdispozici při vysouvání vzpěry
jako zásobník energie slouží tlakový válec plněný dusíkem. Zasouvací a vysouvací sily jsou přenášeny pístnicí pohyblivou a utěsněném válci. Vysouvací síla je závislá od průměru pístnice a plnícího tlaku.
SA
P.
C
Plynové vzpěry mají ve srovnání s klasickými vinutými ocelovými pružinami významné přednosti. Jejich hnotmost je až o 75% nižší, mají menší nároky na zabudovací prostor. U plynových vzpěr je také možno ekonomicky kombinací výsuvné síly s cíleným tlumením nebo blokováním dosáhnout zákazníkem požadované parametry výsuvu vzpěry. Zvláště výhodné je užití vzpěr u otevírání nebo přestavování klapek, dveří, oken,
krytů a jiných pohyblivých elementů.
Dodávané typy
Plynové vzpěry s blokováním, bez pružení, typ G
Pístnice se pohybuje ve válci plněném dusíkem. Ve
válci se nachází malé množství oleje, které slouží
jednak k mazání pístnice s těsněním a k tlumení
v koncové poloze. Plynová vzpěra se montuje
v poloze pístnicí dolů.
Pístnice s ventilem klouže ve válci vyplněném tlakovým olejem.
Stlačením zdvihátka na konci pístnice se ventil otevře, přičemž na
pístnici začne působit tlak plynu jako u vzpěr bez blokování. Uzavřením ventilu je možno účinek síly na libovolném místě přerušit.
Zabudování je možné v libovolné poloze.
Plynové vzpěry
AL
Plynové vzpěry bez blokování, typ GF
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Plynové vzpěry: hospodárné a spolehlivé
Přehled základních typů plynových vzpěr:
Průměr válce
D
(mm)
15
Zdvih
C
(mm)
50...200
Vysouvací síla
F1
(N)
50...200
zvláštní
6
15
50...200
50...300
GF 8/19
univerzální
8
19
75...300
100...500
GF 8/19
zvláštní
8
19
60...300
80...700
GF 10/22
univerzální
10
22
75...400
100...900
GF 10/22
zvláštní
10
22
60...400
100...1200
univerzální
14
28
100...500
200...2000
zvláštní
14
28
50...500
200...2000
s vedením
10
22
viz prospekt
s vedením
14
28
viz prospekt
s vedením
14
28
viz prospekt
s blokováním
10
28
45...300
GF 6/15
univerzální
GF 6/15
GF 14/28
GF 14/28
GFBa 10
GFBa 14
GFBb 14
G 10/28
SA
P.
C
Provedení
Z
Průměr pístnice
d
(mm)
6
Základní typ
200...900
Pro plynovou vzpěru platí:
FR = F3 - F1
F4 = 1,4 . F3
FR = max 60 N
1 Plynové vzpěry
AL
FR = třecí síla, způsobená třením mezi těsněním
a pístnicí. Tření je částečně závislé od tlaku ve
válci a tím i od výsuvné síly.
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Plynová vzpěra s drátovým vedením
Provedení pro kryty
GFBa 10
ML (Nm)
min.
max
50
50
d
(mm)
480
e
(mm)
50
u
(mm)
98
s
(mm)
25
(stupně)
max.
100
GFBa 14
100
100
809
53
193
25
86
GFBb 14
150
150
1100
55
251
30
86
2 Plynové vzpěry
AL
Typ
SA
P.
C
Z
Typy: GFBa 10, GFBa 14, GFBb 14
G.a
ML 
100.x
ML = Moment zátěže
G = Hmotnost krytu
S = Těžiště krytu
a = Vzdálenost těžiště (v mm)
x = Počet pl. vzpěr
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Plynová vzpěra s drátovým vedením
Provedení pro kryty
Typy: GFBa 10, GFBa 14, GFBb14
Technický popis
Popis
Vyvažovací systém používaný pro kryty montované ve svislé poloze. Zaručuje rovnoměrný průběh
síly v pracovní oblasti a zajištění krytu při uzavření.
V otevřeném stavu se doporučuje vzpěru jistit blokovací opěrou.
Na kryt se našroubuje vedení. Ve vedení se odvaluje konec plynové vzpěry vybavený kladkou.Vedení je opatřeno ochranným krytem proti
poškození. Druhá strana vzpěry a blokovací opěra
je upevněna o rám zařízení.
SA
P.
C
Z
Funkce
Vysouvací síla
Rozsah teplotního použití
Při montáži je potřebné dodržet zabudovací rozměry dle tabulky. Hodnoty s a e platí jako směrné.
Směrové značení na vedení musí být orientováno
k dolní části krytu
-20°C.........+60°C
Upozornění: optimalizace je vypočítána pro teplotu
cca 20°C, výsuvná síla se mění o 3,4% na každých
10°C.
AL
Zabudování, upevnění
Upevnění:
-vedení s krytem s dvěma šrouby M6
-na rámu čep o průměru 8mm, min. délka 20 mm.
Vedení je potřebné chránit před přímými účinky
počasí a hrubou špínou.
Životnost
10 000 cyklů nebo 10 let.
3 Plynové vzpěry
F1 Vysouvací síla je vypočítána dle zákazníkem
zadaného momentu ML pro každý případ inviduálně.
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Plynové vzpěry GF 6/15
SA
P.
C
Z
Univerzální provedení
C
(mm)
E
(mm)
50
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
75
100
125
150
175
200
225
250
134
280.396
280.403
280.410
280.417
280.424
280.431
280.438
280.445
280.452
75
184
280.397
280.404
280.411
280.418
280.425
280.432
280.439
280.446
280.453
100
234
280.398
280.405
280.412
280.419
280.426
280.433
280.440
280.447
280.454
125
284
280.399
280.406
280.413
280.420
280.427
280.434
280.441
280.448
280.455
150
334
280.400
280.407
280.414
280.421
280.428
280.435
280.442
280.449
280.456
175
384
280.401
280.408
280.415
280.422
280.429
280.436
280.443
280.450
280.457
200
434
280.402
280.409
280.416
280.423
280.430
280.437
280.444
280.451
280.458
AL
50
4 Plynové vzpěry
Vysouvací síla F1:
(50±20) N...(250±20) N
Zabudování/skladování:
svisle, pístnicí dolů, odklon do 60°
Vysouvací rychlost:
0,2 ... 0,4 ms-1
Délka koncového tlumení:
(20±10) mm
Upínací elementy
viz další strana
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C.
Na každých 10°C se mění o 3,4%.
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Přípustné zatížení v tahu <= 2kN
Upevňovací prvky pro plynové vzpěry GF 6/15
SA
P.
C
Kulový kloub CS8
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 212.774
Z
Šroubovatelné M5
Oko 601 – 6 x 6 - M5
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 280.835
5 Plynové vzpěry
AL
Vidlice G5 x 10 – M5 s čepem DIN 71752
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 212.762
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Plynové vzpěry GF 8/19
C (mm)
SA
P.
C
Z
Univerzální provedení
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
E (mm)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
203
280.287
280.294
280.301
280.308
280.315
280.322
280.329
280.336
280.000
100
253
280.288
280.295
280.302
280.309
280.316
280.323
280.330
280.337
280.001
125
303
280.289
280.296
280.303
280.310
280.317
280.324
280.331
280.338
280.002
150
353
280.290
280.297
280.304
280.311
280.318
280.325
280.332
280.339
280.003
175
403
1214195 1214196 1214197 1214198
283.684
283.685
283.686 1214199
283.683
200
453
280.291
280.298
280.305
280.312
280.319
280.326
280.333
280.340
280.004
225
503
282.932
282.933
282.936
282.937
282.938
282.939
282.907
282.907
282.823
250
553
280.292
280.298
280.306
280.313
280.320
280.327
280.334
280.341
280.005
300
653
280.293
280.300
280.307
280.314
280.321
280.328
280.335
280.342
280.006
AL
75
6 Plynové vzpěry
Vysouvací síla F1:
(100
 40
 40
) N ...(500
)N
 20
 20
Zabudování/skladování:
svisle, pístnicí dolů, odklon do 60°
Vysouvací rychlost:
0,2 ... 0,4 ms-1
Délka koncového tlumení:
(20±10) mm
Přípustné zatížení v tahu <= 2kN
Teplotní rozsah použití:
-20°C ...+80°C
Upínací elementy
viz další strana
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C.
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
Upevňovací prvky pro plynové vzpěry GF 8/19
Šroubovatelné M6
B
M6
M8
M6
M8
C
12
13
12
13
D
SW 8
SW 13
SW 8
SW 13
Kulový kloub samojistící
Materiál: Ocel
Označení
WG S 10 x 19-M6/M6
WG S 10 x 19-M6/M8
WG S 10 x 25-M6/M6
WG S 10 x 25-M6/M8
E
11
13,5
11
13,5
Obj.č:
212.775
280.838
280.880
280.881
E
11
13,5
11
13,5
Obj.č:
280.910
280.911
280.922
280.923
Z
A
25
25
19
19
SA
P.
C
Kulový kloub
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
WG CS 10 (x25-M6/M6) DIN 71802
WG CS 10 x 25-M6/M8
WG CS 10 x 19-M6/M6
WG CS 10 x 19-M6/M8
B
M6
M8
M6
M8
C
12
13
12
13
D
SW 8
SW 13
SW 8
SW 13
Oko 8,1 – 5 x 28 – M6
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
8,1 – 5 x 28 – M6
10,1 – 5 x 28 – M6
A
28
28
B
Obj.č:
8,1 280.828
10,1 280.999
Oko
Materiál: Zinek
Označení
8,1 – 10 x 16 – M6
8,1 – 10 x 23,5 – M6
A
B
16
8,1
23,5 8,1
Obj.č:
280.827
280.872
7 Plynové vzpěry
AL
Vidlice G6 x 12 – M6 s čepem DIN 71752
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 212.764
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
Plynové vzpěry GF 10/22
SA
P.
C
Z
Univerzální provedení
E
(mm)
75
100
125
150
200
250
300
350
400
210
260
310
360
460
560
660
760
860
C
(mm)
E
(mm)
75
100
125
150
175
200
250
250
300
350
400
210
260
310
360
410
460
560
610
660
760
860
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
100
280.175
280.176
280.177
280.178
280.179
280.180
280.181
281.099
281.115
150
280.182
280.183
280.184
280.185
280.186
280.187
280.188
281.100
281.116
8 Plynové vzpěry
200
280.189
280.190
280.191
280.192
280.193
280.194
280.195
281.101
281.117
250
280.196
280.197
280.198
280.199
280.200
280.201
280.202
281.102
281.118
300
280.203
280.204
280.205
280.206
280.207
280.208
280.209
281.103
281.119
350
280.210
280.211
280.212
280.213
280.214
280.215
280.216
281.104
281.120
400
280.217
280.218
280.219
280.220
280.221
280.222
280.223
281.105
281.121
600
280.245
280.246
280.247
280.248
283.608
280.249
280.250
282.944
280.251
281.109
281.125
Vysouvací síla F1:
(100±20) N...(250±20) N
Zabudování/skladování:
svisle, pístnicí dolů, odklon do 60°
650
280.252
280.253
280.254
280.255
283.609
280.256
280.257
282.945
280.258
281.110
281.126
700
280.259
280.260
280.261
280.262
283.610
280.263
280.264
282.946
280.265
281.111
281.127
750
280.266
280.267
280.268
280.269
283.611
280.270
280.271
282.947
280.272
281.112
281.128
Délka koncového tlumení:
(20±10) mm
Teplotní rozsah použití:
-20°C ...+80°C
800
280.273
280.274
280.275
280.276
283.612
280.277
280.278
282.948
280.279
281.113
281.129
850
280.280
280.281
280.282
280.283
283.613
280.284
280.285
282.949
280.286
281.114
281.130
500
280.231
280.232
280.233
280.234
280.235
280.236
280.237
281.107
281.123
900
280.007
280.008
280.009
280.010
283.595
280.011
280.012
282.950
280.013
280.775
280.778
Upínací elementy
viz další strana
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C
Na každých 10°C se mění o 3,4%.
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
450
280.224
280.225
280.226
280.227
280.228
280.229
280.230
281.106
281.122
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
550
280.288
280.239
280.240
280.241
283.607
280.242
280.243
282.943
280.244
281.108
281.124
AL
C
(mm)
Upevňovací prvky pro plynové vzpěry GF 10/22
Šroubovatelné M8
A
30
25
20
B
M8
M8
M8
C
16
16
16
D
SW 11
SW 11
SW 11
Obj.č:
212.776
280.883
280.929
Z
Kulový kloub
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
WG CS 13 x 30-M8/M8 DIN 71802
WG CS 13 x 25-M8/M8
WG CS 13 x 20-M8/M8
B
M6
M8
C
12
13
D
E
SW 8 11
SW 13 13,5
Vidlice s čepem
Materiál: Ocel
Označení
G 8 x 16 – M8 DIN 71752
G 6 x 16 – M8
G 8 x 32 – M8
A
32
32
48
B
16
16
32
C
8
6
8
Obj.č:
212.766
280.879
212.767
B
8,1
8,1
10,1
Obj.č:
212.781
280.873
280.933
SA
P.
C
Kulový kloub samojistící
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
WG S 10 x 19-M8/M6
WG S 10 x 19-M8/M8
Obj.č:
212.912
280.913
Oko
Materiál: Zinek
Označení
8,1 – 10 x 16 – M8
8,1 – 10 x 23,5 – M8
10,1 – 10 x 16 – M8
A
16
23,5
16
Prodlužovací kus
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
M 8 x 34
M 8 x 58
A
34
58
Obj.č:
588.655
588.656
9 Plynové vzpěry
AL
Oko 8,1 – 5 x 28 – M8
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 280.829
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
Plynové vzpěry GF 14/28
E
(mm)
268
368
468
568
618
668
768
868
968
1068
C
(mm)
E
(mm)
100
150
200
250
275
300
300
350
400
400
450
500
268
368
468
568
618
668
718
768
868
918
968
1068
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
200
280.678
280.695
280.526
280.542
280.910
280.558
280.574
280.590
280.606
280.622
500
280.679
280.696
280.527
280.543
280.911
280.559
280.575
280.591
280.607
280.623
700
280.681
280.698
280.529
280.545
280.913
280.561
280.577
280.593
280.609
280.625
800
280.682
280.699
280.530
280.546
280.914
280.562
280.578
280.594
280.610
280.626
900
280.683
280.700
280.531
280.547
280.915
280.563
280.579
280.595
280.611
280.627
1000
280.684
280.701
280.532
280.548
280.916
280.564
280.580
280.596
280.612
280.628
1400
280.688
280.705
280.536
280.552
280.920
280.268
282.961
280.584
280.600
283.624
280.616
280.632
Vysouvací síla F1:
(200±100) N...(2500 + 100) N
Zabudování/skladování:
svisle, pístnicí dolů, odklon do 60°
Vysouvací rychlost:
0,2 ... 0,4 ms-1
1500
280.689
280.706
280.537
280.553
280.921
280.269
282.962
280.585
280.601
283.625
280.617
280.633
1600
280.690
280.707
280.538
280.554
280.922
280.270
282.963
280.586
280.602
283.626
280.618
280.634
1700
280.691
280.708
280.539
280.555
280.923
280.271
282.964
280.587
280.603
283.627
280.619
280.635
Délka koncového tlumení:
(20±10) mm
Teplotní rozsah použití:
-20°C ...+80°C
1800
280.692
280.709
280.540
280.556
280.924
280.272
282.965
280.588
280.604
283.628
280.620
280.636
1900
280.693
280.710
280.541
280.557
280.925
280.573
282.966
280.589
280.605
283.629
280.621
280.637
1200
280.686
280.703
280.534
280.550
280.918
280.566
280.582
280.598
280.614
280.630
2000
280.694
280.711
280.493
280.494
280.749
280.495
282.967
280.496
280.497
283.577
280.498
280.499
Upínací elementy
viz další strana
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C
Na každých 10°C se mění o 3,4%.
Přípustné zatížení v tahu <= 5kN
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
1100
280.685
280.702
280.533
280.549
280.917
280.565
280.581
280.597
280.613
280.629
OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO SÍLU F1 (N)
1300
280.687
280.704
280.535
280.551
280.919
280.567
282.960
280.583
280.599
283.623
280.615
280.631
AL
10 Plynové vzpěry
600
280.680
280.697
280.528
280.544
280.912
280.560
280.576
280.592
280.608
280.624
SA
P.
C
C
(mm)
100
150
200
250
275
300
350
400
450
500
Z
Univerzální provedení
Upevňovací prvky pro plynové vzpěry GF 14/28
Šroubovatelné M10
Obj.č:
212.772
280.928
Vidlice s čepem
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
G 10 x 16 – M8 DIN 71752
G 10 x 16 – M8
G 8 x 16 – M8
A
40
60
32
B
20
40
16
C
10
10
8
Oko
Materiál: Ocel, pozinkovaná
0značení
8,1 – 10 x 30 – M10
10,1 – 10 x 30 – M10
8,1 – 10 x 45 – M10
10,1 – 10 x 36 – M10
A
30
30
45
36
B
8,1
10,1
8,1
10,1
Obj.č:
212.787
280.878
280.882
280.867
Oko
Materiál: Zinek
0značení
8,1 – 12 x 16 – M10
10,1 – 12 x 16 – M10
12,1 – 12 x 16 – M10
B
8,1
10,1
12,1
Obj.č:
280.841
280.874
280839
Prodlužovací kus
Materiál: Ocel, pozinkovaná
0značení
M 10 x 22
M 10 x 50
A
22
50
Obj.č:
588.657
588.658
Obj.č:
212.758
212.759
280.885
11 Plynové vzpěry
AL
SA
P.
C
Z
Kulový kloub CS 16 (x 35 – M10/M10) DIN 71802
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
A
B
C
35
M10 16
WG CS 10 x 16 – M10/M10 DIN 71802
WG CS 16 x 30 – M10/M10
30
M10 16
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
Plynové vzpěry G 10/28 s blokací bez pružení
Typ
Upevnění *)
ze strany válce
oko
8,1-12x16-M 10
Obj. č.: 280841
12 Plynové vzpěry
AL
G 10/28
SA
P.
C
Z
Standartní provedení
Vysouvací síla F1:
(200 ± 50) N...(450 ± 50) N
(500 ± 60) N...(700 ± 60) N
(200 ± 50) N...(800 ± 80) N
(850 ± 100) N...(900 ± 100) N
Ve směru zasouvání blokování
Závislé od plnícího tlaku.
C (mm) **)
E (mm) **)
45
60
90
120
150
180
210
240
270
300
214
259
339
409
479
549
619
689
759
800
* další upevňovací prvky viz str. 11
- Upevňovací prvky pro plynové
vzpěry GF 14/28
** Mezilehlé rozměry a zakázku
Ve směru vysouvání blokována
do dosažení mechanické pev nosti, přípustné zatížení v zablokovaném stavu: 3000N
Odblokovací síla:
<= 200 N při zdvihu 3,5 mm
Přípustné zatížení v zablokovaném stavu: 5 x F1
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Teplotní rozsah použití:
0°C ... + 80°C
<0°C na zakázku
Udaná síla F1 platí při teplotě 20°C
Na každých 10°C se mění o 3,4%.
Z
Příslušenství pro plynové vzpěry
SA
P.
C
Držák 8 x 51 x 17
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 250.385
Držák 8 x 85 x 23
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Obj. číslo: 250.386
Pojistná opěra
Materiál: Ocel, pozinkovaná
Označení
zdvih
8,5 x 15 x 125
100
8,5 x 15 x 175
150
8,5 x 15 x 225
200
8,5 x 15 x 275
250
8,5 x 15 x 325
300
8,5 x 15 x 375
350
8,5 x 15 x 425
400
8,5 x 15 x 475
450
8,5 x 15 x 525
500
8,5 x 15 x 285
270
8,5 x 15 x 410
395
L
125
175
225
275
325
375
425
475
525
285
410
Obj.č:
588.933
588.934
588.935
588.936
588.937
588.938
588.939
588.940
588.941
628.082
628.083
13 Plynové vzpěry
AL
Držák
Materiál: Polyamid, čep ocelový, pozinkovaný
Označení
A
B
Obj.č:
8 x 15
8
15
680.930
6x6
6
6
680.931
8x6
8
6
680.932
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
1/2011
Plynové vzpěry pro každé použití
SA
P.
C
Z
Výběr správné plynové vzpěry
Potřebnou vysouvací sílu F1 vypočítáme dle vzorce:
F1 
G.a
.11
x.b
12 Plynové vzpěry
AL
G = Hmotnost pohyblivého dílu [kg]
S = Těžiště pohyblivého dílu
a = Horizontální vzdálenost těžiště / klopný bod [mm]
b = Rovnoběžná vzdálenost pl. Vzpěra / klopný bod [mm]
x = Počet plynových vzpěr
11 = Přepočítací koeficient kg --> N+ jistění
Příklady použití:
www.alsap.cz
ALSAP s.r.o. , Pražská 179, 267 12 Loděnice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, [email protected]
6/2010
Download

Plynové vzpěry