ROSTEX 03/2013 © 2013 www.reklamasmer.com
ÚV O D E M
B E Z P E 㶏 N O S T N Í KOVÁ NÍ R1/O
OBSAH
ÚVOD
BEZPE㶏NOSTNÍ KOVÁNÍ RX
BEZPE㶏NOSTNÍ KOVÁNÍ DALŠÍ TYPY
NÁHRADNÍ DÍLY + SPOJOVACÍ MATERIÁL
DVE㶕NÍ KOVÁNÍ
DOPL㶓KOVÉ KOVÁNÍ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ
2-3
4
5-9
10 - 13
14 - 24
25 - 26
27
PO VR C H O V É ÚP R AVY
0100
7200
7400
7500
CHROM - NEREZ
CHR
NERE
NEREZ MAT
SATÉ
SATÉNOVÝ
CHRO
CHROM
SATÉ
SATÉNOVÝ
NIKL
komb
kombinace
chrom
a lešt
leštěná nerez
C O J E NU TNÉ Z N ÁT P㶕 I N Á KU P U
8000
8200
8400
0485
TITAN
TITA
NEREZ
NERE
MAT TITAN
SATÉNOVÝ
SATÉ
TITAN
BRONZ
BRON
leštěná nerez (zlatá)
leštěn
1.
2.
3.
BEZPE㶏NOST - t㶣ída bezpe㶜nosti (3, 4)
DESIGN - typ kování
PROVEDENÍ - klika-klika nebo klika-madlo
4.
5.
6.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ‒ lesk, mat, nerez, ...
ROZTE㶏 ‒ standard 72 mm nebo 90 mm
TLOUŠ㵾KA DVE㶕Í - v místě p㶣išroubování kování
PY RAMID A B E ZP E㶏 N OS T I
(zlatá)
Výrobky jsou za㶣azeny do 㶜ty㶣 skupin na základě certifikace podle normy 㶏SN EN 1627. Jednotlivé stupně
bezpe㶜nosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a 㶜íslem. Základním p㶣edpokladem za㶣azení výrobků
do systému Pyramidy bezpe㶜nosti je jeho p㶣ezkoušení zkušební laborato㶣í a u certifika㶜ního orgánu pak
následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí. Sou㶜asně musí výrobce prokázat, že je
schopen dodávat výrobky na trh ve stálém provedení a kvalitě.
ZÁ R UK Y
Na vybrané povrchové úpravy
poskytujeme prodlouženou záruku
(5 let - chrom-nerez a 10 let - nerez).
-
2
3
BE Z P E㶏 N OSTNÍ K OVÁNÍ RX
B E Z P E㶏 N O STN Í KOVÁ N Í
S BEZPE㶏NOSTNÍM KRY T EM VL O ŽKY
BK RX 1
BK RX 4
S BE Z P E㶏NOSTNÍM K RY TEM VL OŽK Y
BK RX 802
BK RX 807
BK RX 1-50
EXCLUSIVE
BK R1/O EXCLUSIVE
BK R1
BK R1 ASTRA
BK R1 OFFICE
povrchová úprava
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
Ti
nerez mat Ti
povrchová úprava
název
BK RX 1
klika-knoflík/madlo
1.888,-
2.037,-
2.637,-
2.637,-
BK RX 4
klika-klika
1.906,-
2.054,-
2.660,-
2.661,-
BK R1
BK RX 802
klika-knoflík/madlo
1.066,-
1.216,-
1.718,-
1.718,-
BK RX 807
klika-klika
1.096,-
1.246,-
1.741,-
BK RX 1-50 EXCLUSIVE
klika-knoflík/madlo
1.988,-
2.137,-
BK RX 1-50 EXCLUSIVE 4.BT
klika-knoflík/madlo
2.640,-
2.790,-
provedení
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
bronz
klika-knoflík/madlo
1.739,-
-
-
-
-
-
-
1.639,-
BK R1/O EXCLUSIVE
klika-knoflík/madlo/ovál.
1.888,-
2.037,-
2.637,-
2.507,-
2.507,-
2.637,-
3.222,-
1.768,-
1.741,-
BK R1 ASTRA
klika-madlo
2.213,-
2.363,-
2.853,-
2.723,-
2.723,-
2.853,-
3.333,-
2.093,-
-
2.737,-
BK R1 OFFICE
klika-madlo
-
-
-
2.860,-
2.860,-
-
3.390,-
-
-
3.390,-
BK R1/O IDEAL
BK RX 4-50
EXCLUSIVE
BK RX 1-50
SOLID
BK RX 4-50
SOLID
BK RX 802-50
EXCLUSIVE
BK R1/O BRAVO
BK R1/O BRIT
BK R1/O BARYT
BK RX 807-50
EXCLUSIVE
povrchová úprava
povrchová úprava
název
BK RX 4-50 EXCLUSIVE
provedení
klika-klika
BK RX 4-50 EXCLUSIVE 4.BT
klika-klika
BK RX 1-50 SOLID
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
2.006,-
2.154,-
2.760,-
2.658,-
2.807,-
3.407,-
klika-knoflík/madlo
-
2.387,-
2.987,-
BK RX 1-50 SOLID 4.BT
klika-knoflík/madlo
-
3.040,-
3.640,-
BK RX 4-50 SOLID
klika-klika
-
2.404,-
3.010,-
BK RX 4-50 SOLID 4.BT
klika-klika
-
3.057,-
3.657,-
BK RX 802-50 EXCLUSIVE
klika-knoflík/madlo
1.166,-
1.316,-
1.818,-
BK RX 807-50 EXCLUSIVE
klika-klika
1.196,-
1.346,-
1.841,-
4
U bezpe㶜nostního kování
typu R je uvedená cena za
provedení bez cylindrické
vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování RX
dodávané bez vložky je
ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í
40 - 50 mm, dále po 10 mm.
Bezpe㶜nostní kování RX
- 4. BT je dodávané bez
vložky a je ur㶜eno na
tlouš㶇ku dve㶣í 40 - 45 mm,
dále po 5 mm.
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Ti
BK R1/O IDEAL
klika-knoflík/madlo
1.888,-
2.037,-
2.637,-
2.637,-
BK R1/O BRIT
klika-knoflík/madlo
-
2.037,-
2.637,-
-
BK R1/O BRAVO
klika-knoflík/madlo
-
2.037,-
2.637,-
-
BK R1/O BARYT
klika-knoflík/madlo
1.888,-
2.037,-
2.637,-
2.637,-
U bezpe㶜nostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpe㶜nostní kování dekor dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpe㶜nostní kování rozetové dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-45mm, dále po 5 mm.
5
BE Z P E㶏 N OSTNÍ K OVÁNÍ
B E Z P E㶏 N O STN Í KOVÁ N Í
S BEZPE㶏NOSTNÍM KRY T EM VL O ŽKY
S BE Z P E㶏NOSTNÍM K RY TEM VL OŽK Y
BK R1/O DEKOR
BK R1 OZDOBNÉ
BK R1/H
BK R1/S
BK R4/O BRIT
BK R4/O IDEAL
BK R4/O BRAVO
povrchová úprava
název
provedení
BK R4/O BARYT
povrchová úprava
Cr - nerez
nerez mat
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Ti
1.906,-
2.054,-
2.660,-
2.661,-
BK R1 OZDOBNÁ
klika-madlo ovál.
2 016,-
-
-
-
2.739,-
-
BK R4/O IDEAL
klika-klika
BK R1/O DEKOR
klika-madlo
2 540,-
-
-
-
3.242,-
-
BK R4/O BRIT
klika-madlo
-
2.054,-
2.660,-
-
BK R1/H
klika-madlo
-
1.950,-
-
-
-
-
BK R4/O BRAVO
klika-madlo
-
2.054,-
2.660,-
-
BK R1/S
klika-madlo ovál.
2 000,-
2.150,-
2.683,-
2.683,-
2.841,-
3.511,-
BK R4/O BARYT
klika-madlo ovál.
1.906,-
2.054,-
2.660,-
2.661,-
BK R4
BK R4 ASTRA
BK R4/O EXCLUSIVE
BK R4 OFFICE
BK R4 OZDOBNÉ
BK R4 / O DEKOR
BK R4/H
povrchová úprava
název
provedení
BK R4 / S
povrchová úprava
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
bronz
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
BK R4
klika-klika
1.755,-
-
-
-
-
-
-
1.654,-
BK R4 OZDOBNÉ
klika-klika
2.061,-
-
-
-
2.754,-
-
BK R4/O EXCLUSIVE
klika-klika
1.906,-
2.054,-
2.660,-
2.530,-
2.530,-
2.661,-
3.253,-
1.786,-
BK R4/O DEKOR
klika-klika
2.555,-
-
-
-
3.264,-
-
BK R4 ASTRA
klika-klika
2.236,-
2.386,-
2.875,-
2.745,-
2.745,-
2.875,-
3.355,-
2.116,-
BK R4/H
klika-klika
-
1.970,-
-
-
-
-
BK R4 OFFICE
klika-klika
-
-
-
2.860,-
2.860,-
-
3.390,-
-
BK R4/S
klika-klika
2.020,-
2.170,-
2.705,-
2.705,-
2.863,-
3.539,-
U bezpe㶜nostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpe㶜nostní kování dekor dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpe㶜nostní kování rozetové dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-45mm, dále po 5 mm.
6
U bezpe㶜nostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpe㶜nostní kování dekor dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpe㶜nostní kování rozetové dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-45mm, dále po 5 mm.
7
BE Z P E㶏 N OSTNÍ K OVÁNÍ
B E Z P E㶏 N O STN Í KOVÁ N Í
S BE Z P E㶏NOSTNÍM K RY TEM VL OŽK Y
BK 802
BK 802/O EXCLUSIVE
BK 802/O BRIT
BK R3
BK 802 OFFICE
BK 802 ASTRA
BK R3 / O DEKOR
BK R3 / O EXCLUSIVE
BK R3 / S
BK R3 OZDOBNÉ
BK R3 A
ASTRA
povrchová úprava
název
provedení
BK 802
klika-knoflík/madlo
BK 802/O EXCLUSVIE
klika-knoflík/madlo/ovál
BK 802/O BRIT
klika-knoflík/madlo
BK 802 ASTRA
BK 802 OFFICE
BK 807
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
bronz
775,-
-
-
-
-
-
-
751,-
1.066,-
1.216,-
1.718,-
1.632,-
1.632,-
1.718,-
2.251,-
1.016,-
-
1.216,-
1.718,-
-
-
-
-
-
klika-madlo
1.245,-
1.395,-
1.805,-
1.710,-
1.710,-
1.805,-
2.220,-
1.195,-
klika-madlo
-
-
-
2.059,-
2.059,-
-
2.703,-
-
BK 807/O EXCLUSIVE
BK 807/O BRIT
BK 807 ASTRA
povrchová úprava
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
bronz
BK R3
p㶣ídavné
1.412,-
-
-
-
-
-
-
1.273,-
BK R3/O EXCLUSIVE
p㶣ídavné
1.489,-
1.489,-
1.859,-
1.764,-
1.764,-
1.861,-
2.121,-
1.389,-
BK R3/O DEKOR
p㶣ídavné
2.060,-
-
-
-
-
2.636,-
-
-
BK R3 OZDOBNÁ
p㶣ídavné
1.659,-
-
-
1.942,-
1.942,-
2.061,-
2.386,-
-
BK R3/S
p㶣ídavné
1.571,-
1.571,-
-
2.156,-
2.156,-
2.280,-
2.810,-
-
BK R3 ASTRA
p㶣ídavné
1.745,-
1.745,-
2.085,-
2.010,-
2.010,-
2.085,-
2.345,-
1.645,-
BK 807 OFFICE
BK 803
KÓD 1
povrchová úprava
název
provedení
Cr - nerez
nerez mat
nerez mat Ti
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
bronz
BK 807
klika-klika
789,-
-
-
-
-
-
-
767,-
BK 807/O EXCLUSIVE
klika-klika
1.096,-
1.246,-
1.741,-
1.654,-
1.654,-
1.741,-
2.266,-
1.046,-
BK 807/O BRIT
klika-klika
-
1.246,-
1.741,-
-
-
-
-
-
BK 807 ASTRA
klika-klika
1.259,-
1.409,-
1.819,-
1.724,-
1.724,-
1.819,-
2.234,-
1.209,-
BK 807 OFFICE
klika-klika
-
-
-
2.059,-
2.059,-
-
2.703,-
-
U bezpe㶜nostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-55mm, dále po 15 mm.
8
povrchová úprava
název
provedení
Cr - nerez
barva
BK 803
klika-klika
-
894,-
KÓD 1
p㶣ídavné
1.738,-
-
U bezpe㶜nostního kování typu R je uvedená cena za provedení bez cylindrické vložky a bez DPH.
Bezpe㶜nostní kování dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-55mm, dále po 15 mm.
Bezpe㶜nostní kování dekor dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 40-45mm, dále po 5 mm.
Bezpe㶜nostní kování rozetové dodávané bez vložky je ur㶜eno na tlouš㶇ku dve㶣í 38-45mm, dále po 5 mm.
9
NÁHRADNÍ DÍLY K BEZPE㶏 N O S T N ÍM U KO VÁ N Í
KLIKA 804
KLIKA EXCLUSIVE
KLIKA IDEAL
S P O J O VA CÍ M ATE RIÁ L
KLIKA ASTRA
KLIKA BRIT
BK 807, R4
BK 802, R1
KLIKA BARYT
síla dve㶣í (mm)
název
38-55
56-70
71-85
86-100
spojovací materiál BK 802, R1
112,-
124,-
189,-
242,-
spojovací materiál BK 807, R4
94,-
106,-
174,-
236,-
BK RX 807, RX R4
BK RX 802, RX R1
KLIKA BRAVO
KLIKA SOLID
KLIKA OZDOBNÁ
KLIKA PROHNUTÁ
KLIKA TRUBKOVÁ
síla dve㶣í (mm)
název
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
spojovací materiál BK RX 802, R1
114,-
124,-
134,-
144,-
154,-
spojovací materiál BK RX 807, R4
94,-
104,-
114,-
124,-
134,-
BK R4/H, R4/S
BK R1/H, R1/S
KNOFLÍK BK
MADLO HRANATÉ
MADLO OVÁLNÉ
MADLO SLZA
síla dve㶣í (mm)
název
Kliky a madla lze vyměnit u bezpe㶜nostního kování na zakázku.
10
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
spojovací materiál BK R1/H, R1/S
95,-
110,-
125,-
125,-
135,-
135,-
152,-
172,-
195,-
195,-
spojovací materiál BK R4/H, R4/S
85,-
99,-
115,-
115,-
125,-
125,-
141,-
159,-
185,-
185,-
11
NÁHRADNÍ DÍLY K BEZPE㶏 N O S T N ÍM U KO VÁ N Í
PODLOŽKA
A VNĚJŠÍHO ŠTÍTU BK HRANATÉHO
- síla 1,2 mm
- síla 2,5 mm
N Á HRA DNÍ DÍLY
OCHRANNÝ PLECH POD BK
- ší㶣ka 100 mm
- ší㶣ka 95 mm
- ší㶣ka 80 mm
A VNĚJŠÍHO ŠTÍTU BK OBLÉHO
PODLOŽKA
- síla 1,2 mm
- síla 2,5 mm
provedení
název
síla 1,2 mm
síla 2,5 mm
Podložka vnějšího štítu BK hranatého
152,-
182,-
Podložka vnějšího štítu BK oblého
152,-
182,-
KRYTKA K BK
KRYCÍ ŠROUBY K BK
dle povrchové úpravy
daného kování
PRUŽINA K BK
VRATNÝ MECHANISMUS
provedení
název
Krycí šrouby k BK
Krytka k BK
Cr - nerez
Ti
31,-
86,-
㶜erná
Ni
4,90,-
7,60,-
povrchová úprava
název
Cr - nerez
nerez lesk
nerez mat
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
barva
Plech ochranný š. 100 mm
-
72,30,-
72,30,-
-
-
-
-
-
Pružina k BK
1,30,-
Plech ochranný š. 95 mm
-
89,-
89,-
-
-
-
-
-
Vratný mechanismus
72,00,-
Plech ochranný š. 80 mm
-
65,-
65,-
-
-
-
-
-
TĚLO VNIT㶕NÍHO ŠTÍTU K BK
název
Tělo vnit㶣ního štítu k BK
12
18,-
13
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ NEREZO VÉ
IDEAL / SNH
DV E 㶕 N Í K O VÁ N Í N E R E Z OVÉ TYP 850
EXCLUSIVE / SNH
BRIT / SNH
MISTRAL
TORNADO
TEMPO
BORA
povrchová úprava
název
provedení
klika-klika
IDEAL / SNH
EXCLUSIVE / SNH
BRIT / SNH
IDEAL
nerez mat
název
provedení
745,-
klika-klika WC
965,-
klika-klika
745,-
klika-klika WC
965,-
klika-klika
775,-
klika-klika WC
995,-
EXCLUSIVE
MISTRAL
BRIT
nerez mat
klí㶜-klika-klika
790,-
FAB-klika-klika
720,-
WC-klika-klika
1.060,-
klika-klika
TORNADO
povrchová úprava
WC-klika-klika
720,1.060,-
TEMPO
klika-klika
820,-
BORA
klika-klika
751,-
MISTRAL
TORNADO
TEMPO
BORA
povrchová úprava
název
IDEAL
EXCLUSIVE
BRIT
14
provedení
nerez mat
klika-klika
670,-
klika-klika WC
890,-
klika-klika
670,-
klika-klika WC
890,-
klika-klika
700,-
klika-klika WC
920,-
povrchová úprava
název
MISTRAL
provedení
nerez mat
klí㶜-klika-madlo
830,-
FAB-klika-madlo
760,-
TORNADO
klika-madlo
760,-
TEMPO
klika-madlo
860,-
BORA
klika-madlo
791,-
15
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ NEREZO VÉ
DV E 㶕NÍ KOVÁ N Í
804
ORION
804 KLIKA-KNOFLÍK
804 SE ŠTÍTY 㶏TVERC.
URAN
povrchová úprava
název
804
SOLEDO
STYL
provedení
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
barva
půloliva
140,-
168,-
168,-
196,-
203,-
121,-
oliva s trnem
151,-
178,-
178,-
206,-
212,-
129,-
rozvora
212,-
238,-
238,-
266,-
274,-
191,-
klika balkonová
231,-
259,-
259,-
286,-
293,-
210,-
WC
529,-
610,-
610,-
694,-
715,-
488,-
kování mezipokojové
403,-
457,-
457,-
512,-
526,-
361,-
kování mezip.s uk.
427,-
481,-
481,-
536,-
550,-
384,-
klika-klika
376,-
430,-
430,-
486,-
500,-
334,-
klika-knoflík
390,-
444,-
444,-
500,-
513,-
348,-
kování se š㶇.㶜tverc.
429,-
483,-
483,-
539,-
552,-
388,-
EXCLUSIVE
povrchová úprava
název
ORION
SOLEDO
STYL
URAN
provedení
nerez mat
nerez mat Ti
klika-klika
525,-
675,-
WC
835,-
1 075,-
klika-klika
530,-
680,-
WC
840,-
1 080,-
klika-klika
515,-
665,-
WC
825,-
1 065,-
klika-klika
540,-
690,-
WC
850,-
1 090,-
EXCLUSIVE / SN
EXCLUSIVE / SNH
povrchová úprava
název
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE/S
EXCLUSIVE/SN
EXCLUSIVE/SNH
16
EXCLUSIVE / S
provedení
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
566,-
621,-
621,-
677,-
691,-
677,-
klika-knoflík
580,-
635,-
635,-
691,-
705,-
691,-
WC
719,-
802,-
802,-
886,-
906,-
886,-
klika-klika
601,-
657,-
657,-
712,-
726,-
712,-
klika-knoflík
615,-
671,-
671,-
726,-
740,-
726,-
WC
754,-
837,-
837,-
921,-
943,-
921,-
klika-klika
641,-
696,-
696,-
751,-
766,-
751,-
klika-knoflík
655,-
710,-
710,-
765,-
780,-
765,-
WC
794,-
876,-
876,-
960,-
982,-
960,-
klika-klika
641,-
696,-
696,-
751,-
766,-
-
klika-knoflík
655,-
710,-
710,-
765,-
780,-
-
WC
794,-
876,-
876,-
960,-
982,-
-
17
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ
ELEGANT
DV E 㶕NÍ KOVÁ N Í
ELEGANT / S
ELEGANT / SN
ELEGANT / SNH
KLASIK
KLASIK / S
povrchová úprava
název
ELEGANT
ELEGANT/S
ELEGANT/SN
ELEGANT/SNH
provedení
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
592,-
647,-
647,-
704,-
718,-
704,-
klika-knoflík
606,-
661,-
661,-
718,-
732,-
718,-
IDEAL/S
IDEAL/SN
IDEAL/SNH
18
klika-klika
KLASIK
povrchová úprava
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
691,-
746,-
746,-
802,-
817,-
802,-
klika-knoflík
705,-
760,-
760,-
816,-
831,-
816,-
844,-
927,-
927,-
1.011,-
1.032,-
1.011,-
WC
745,-
829,-
829,-
912,-
933,-
912,-
klika-klika
628,-
683,-
683,-
738,-
753,-
738,-
klika-klika
726,-
782,-
782,-
837,-
851,-
837,-
klika-knoflík
642,-
697,-
697,-
752,-
767,-
752,-
klika-knoflík
740,-
796,-
796,-
851,-
865,-
851,-
WC
781,-
864,-
864,-
948,-
969,-
948,-
WC
880,-
963,-
963,-
1.047,-
1.067,-
1.047,-
klika-klika
766,-
821,-
821,-
876,-
890,-
876,-
klika-knoflík
780,-
835,-
835,-
890,-
904,-
890,-
WC
919,-
1.002,-
1.002,-
1.086,-
1.107,-
1.086,-
klika-klika
667,-
722,-
722,-
779,-
792,-
779,-
klika-knoflík
681,-
736,-
736,-
793,-
806,-
793,-
WC
820,-
903,-
903,-
987,-
1.007,-
987,-
klika-klika
667,-
722,-
722,-
779,-
792,-
-
klika-knoflík
681,-
736,-
736,-
793,-
806,-
-
WC
820,-
903,-
903,-
987,-
1.007,-
-
IDEAL / S
IDEAL / SN
IDEAL / SNH
povrchová úprava
IDEAL
provedení
KLASIK / SNH
WC
IDEAL
IDEA
ID
EAL
L
název
název
KLASIK / SN
provedení
KLASIK/S
KLASIK/SN
KLASIK/SNH
klika-klika
766,-
821,-
821,-
876,-
890,-
-
klika-knoflík
780,-
835,-
835,-
890,-
904,-
-
WC
919,-
1.002,-
1.002,-
1.086,-
1.107,-
-
REAL
název
REAL / S
provedení
REAL / SN
REAL / SNH
povrchová úprava
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
750,-
806,-
806,-
861,-
875,-
861,-
klika-knoflík
764,-
820,-
820,-
875,-
889,-
875,-
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
614,-
669,-
669,-
725,-
738,-
725,-
klika-knoflík
628,-
683,-
683,-
738,-
753,-
738,-
WC
767,-
850,-
850,-
934,-
956,-
934,-
WC
903,-
987,-
987,-
1.071,-
1.090,-
1.071,-
klika-klika
787,-
843,-
843,-
898,-
912,-
898,-
klika-knoflík
801,-
857,-
857,-
912,-
926,-
912,-
WC
940,-
1.024,-
1.024,-
1.107,-
1.127,-
1.107,-
klika-klika
650,-
706,-
706,-
761,-
775,-
761,-
klika-knoflík
664,-
720,-
720,-
775,-
789,-
775,-
WC
804,-
887,-
887,-
971,-
990,-
971,-
klika-klika
690,-
745,-
745,-
800,-
814,-
800,-
klika-knoflík
704,-
759,-
759,-
814,-
828,-
814,-
WC
843,-
926,-
926,-
1.010,-
1.029,-
1.010,-
klika-klika
690,-
745,-
745,-
800,-
814,-
-
klika-knoflík
704,-
759,-
759,-
814,-
828,-
-
WC
843,-
926,-
926,-
1.010,-
1.029,-
-
REAL
REAL/S
REAL/SN
REAL/SNH
klika-klika
825,-
881,-
881,-
936,-
950,-
936,-
klika-knoflík
839,-
895,-
895,-
950,-
964,-
950,-
WC
978,-
1.061,-
1.061,-
1.145,-
1.166,-
1.145,-
klika-klika
825,-
881,-
881,-
936,-
950,-
-
klika-knoflík
829,-
895,-
895,-
950,-
964,-
-
WC
978,-
1.061,-
1.061,-
1.145,-
1.166,-
-
19
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ
ADRIA
DV E 㶕NÍ KOVÁ N Í
ATLANTIS
název
ATLANTIS
GRACIA
TOSKA
VIKTORIA
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
559,-
615,-
615,-
670,-
684,-
670,-
klika-knoflík
573,-
629,-
629,-
684,-
698,-
684,-
WC
712,-
796,-
796,-
880,-
900,-
880,-
klika-klika
614,-
669,-
669,-
725,-
738,-
725,-
klika-knoflík
628,-
683,-
683,-
739,-
752,-
739,-
KREDO
PREMIO
PROFIO
WC
767,-
850,-
850,-
934,-
956,-
klika-klika
566,-
621,-
621,-
677,-
klika-knoflík
580,-
635,-
635,-
WC
719,-
802,-
klika-klika
592,-
klika-knoflík
název
KREDO
provedení
STRATO
TERNO
povrchová úprava
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
komb.
klika-klika
614,-
669,-
669,-
725,-
738,-
725,-
klika-knoflík
628,-
683,-
683,-
738,-
753,-
738,-
WC
767,-
850,-
850,-
934,-
956,-
934,-
klika-klika
750,-
806,-
806,-
861,-
875,-
861,-
klika-knoflík
764,-
820,-
820,-
875,-
889,-
875,-
934,-
WC
903,-
987,-
987,-
1.071,-
1.090,-
1.071,-
691,-
677,-
klika-klika
566,-
621,-
621,-
677,-
691,-
677,-
691,-
705,-
691,-
klika-knoflík
580,-
635,-
635,-
691,-
705,-
691,-
802,-
886,-
906,-
886,-
WC
719,-
802,-
802,-
886,-
906,-
886,-
647,-
647,-
704,-
718,-
704,-
klika-klika
691,-
746,-
746,-
802,-
817,-
802,-
606,-
661,-
661,-
718,-
732,-
718,-
klika-knoflík
705,-
760,-
760,-
816,-
831,-
816,-
WC
745,-
829,-
829,-
912,-
933,-
912,-
WC
844,-
927,-
927,-
1.011,-
1.032,-
1.011,-
klika-klika
750,-
806,-
806,-
861,-
875,-
861,-
klika-klika
592,-
647,-
647,-
704,-
718,-
704,-
klika-knoflík
764,-
820,-
820,-
875,-
889,-
875,-
klika-knoflík
606,-
661,-
661,-
718,-
731,-
718,-
WC
903,-
987,-
987,-
1.071,-
1.090,-
1.071,-
WC
745,-
829,-
829,-
912,-
933,-
912,-
SIESTA
název
SILUET
provedení
klika-klika
SIESTA
SILUET
SONET
20
VIKTORIA
úprava
povrchová úp
ú
prava
provedení
ADRIA
TOSKA
GRACIA
SONET
PREMIO
PROFIO
STRATO
TERNO
ROMANCE
HARMONIE
povrchová úprava
povrchov
PATINOV
PATINOVÉ KOVÁNÍ
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
392,-
447,-
447,-
453,-
518,-
klika-knoflík
406,-
462,-
462,-
467,-
531,-
WC
545,-
629,-
629,-
693,-
734,-
klika-klika
419,-
475,-
475,-
467,-
544,-
klika-knoflík
432,-
489,-
489,-
481,-
558,-
WC
572,-
656,-
656,-
708,-
760,-
klika-klika
442,-
497,-
497,-
482,-
567,-
klika-knoflík
455,-
511,-
511,-
496,-
581,-
WC
595,-
679,-
679,-
723,-
782,-
název
HARMONIE
ROMANCE
provedení
povrchová úprava
Ti
klika-klika
794,-
klika-knoflík
808,-
klika-klika
808,-
klika-knoflík
822,-
21
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ
COMFORT
DV E 㶕NÍ KOVÁ N Í
STANDART
název
COMFORT
STANDART
TREND
PRAKTIK
PRAKTIK/S
TREND
PRAKTIK / S
PRAKTIK
ASTRA
ASTRA / WC
CARMEN
CARMEN / WC
povrchová úprava
provedení
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
klika-klika
439,-
495,-
495,-
551,-
565,-
klika-knoflík
453,-
509,-
509,-
565,-
569,-
WC
474,-
530,-
530,-
586,-
600,-
klika-klika
390,-
445,-
445,-
501,-
515,-
klika-knoflík
404,-
459,-
459,-
515,-
529,-
WC
425,-
481,-
481,-
536,-
550,-
klika-klika
404,-
459,-
459,-
515,-
529,-
klika-knoflík
417,-
473,-
473,-
529,-
543,-
WC
439,-
495,-
495,-
551,-
565,-
klika-klika
455,-
511,-
511,-
-
-
klika-knoflík
469,-
525,-
525,-
-
-
WC
608,-
692,-
692,-
-
-
klika-klika
508,-
565,-
565,-
-
-
klika-knoflík
522,-
579,-
579,-
-
-
OFFICE
OFFICE S MADLEM
KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ
název
ASTRA
CARMEN
povrchová úprava
provedení
Cr-Sat Cr
Cr-Ti
Ti-Sat Cr
Sat Cr-Sat Ti
klika-klika
1.093,-
1.149,-
1.205,-
1.218,-
WC
1.247,-
1.329,-
1.411,-
1.441,-
990,-
1.047,-
1.104,-
1.116,-
1.143,-
1.227,-
1.311,-
1.339,-
klika-klika
WC
LARA
LARA / WC
VIOLA / WC
VIOLA
OFFICE / WC
KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ
název
LARA
VIOLA
název
OFFICE
22
provedení
povrchová úprava
Sat Cr
Sat Ni
Sat Ti
klika-klika
675,-
675,-
745,-
klika-madlo
690,-
690,-
759,-
WC
857,-
857,-
960,-
provedení
povrchová úprava
Cr-Sat Cr
Cr-Ti
Ti-Sat Cr
Sat Cr-Sat Ti
klika-klika
1.135,-
1.190,-
1.245,-
1.260,-
WC
1.288,-
1.370,-
1.452,-
1.483,-
klika-klika
1.135,-
1.190,-
1.245,-
1.260,-
WC
1.288,-
1.370,-
1.452,-
1.483,-
23
DVE㶕 NÍ K OVÁNÍ
DO P L 㶓 K OVÉ KOVÁ NÍ
KIRA
KIRA / H
CARMEN / SNH
VHOZ NA DOP ISY OBLÝ
VHOZ NA DOP ISY
PRŮHLEDÍTKO
SE JMENOVKOU OBLÉ
RŮHLEDÍTKO S
PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU
KOMBINOVANÉ KOVÁNÍ
název
provedení
klika-klika
KIRA
WC
název
KIRA/H
CARMEN/SNH
provedení
povrchová úprava
Cr-Sat Cr
Cr-Ti
Ti-Sat Cr
Sat Cr-Sat Ti
996,-
1.051,-
1.106,-
1.121,-
1.149,-
1.231,-
1.313,-
1.344,-
povrchová úprava
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
905,-
960,-
960,-
1.015,-
1.037,-
1.058,-
1.141,-
1.141,-
1.225,-
1.252,-
klika-klika
759,-
814,-
814,-
871,-
884,-
WC
912,-
995,-
995,-
1.080,-
1.102,-
klika-klika
WC
JMENOVKA OBLÁ
PRŮHLEDÍTKO
Veškerá kování se standardně vyrábí v rozte㶜i 72 mm nebo 90 mm, v provedení na klí㶜 nebo cylindrickou vložku.
Výjimku tvo㶣í kování kombinované LARA, VIOLA, CARMEN a ASTRA, které se vyrábí pouze na klí㶜 a WC.
U ZA M Y K ATE LNÉ KLI KY
UZAMYKATELNÁ KLIKA OKENNÍ
UZAMYKATELNÁ KLIKA BALKONOVÁ
název
povrchová úprava
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
barva
267,-
294,-
294,-
323,-
330,-
-
průhledítko se jmenovkou
316,-
354,-
354,-
-
-
-
průhledítko se jmenovkou oblé
392,-
420,-
420,-
447,-
455,-
-
jmenovka oblá
127,-
154,-
154,-
182,-
209,-
-
vhoz na dopisy
174,-
-
-
-
-
-
vhoz na dopisy oblý
415,-
443,-
443,-
470,-
477,-
288,-
průhledítko
povrchová úprava
název
uzamykatelná klika
24
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
barva
okenní 6x6
531,-
559,-
559,-
587,-
595,-
457,-
okenní 7x7
531,-
559,-
559,-
587,-
595,-
457,-
balkonová
547,-
575,-
575,-
604,-
610,-
445,-
25
DO P L㶓 K OVÉ K OVÁNÍ
P A N I K OVÉ KOVÁ NÍ
POJISTKA DVE㶕NÍCH
ZÁVĚSŮ
POJISTKA DVE㶕NÍCH
ZÁVĚ SŮ UNIVERZÁLNÍ
DVE㶕 NÍ ZARÁŽKA
HRANATÁ
DVE㶕 NÍ ZARÁŽKA
OBLÁ
VNĚJŠÍ ŠTÍT
PANIKOVÉHO KOVÁNÍ
SLEPÝ ŠTÍT
PANIKOVÉHO KOVÁNÍ
ŠTÍT 85 S 㶕ETÍZKEM P (L)
ROZLIŠOVACÍ ZNAKY
povrchová úprava
název
Vnější štít PANIK
2.735,-
Slepý štít PANIK
635,-
JEDNOBODOVÉ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ
DVOUBODOVÉ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ
T㶕ÍBODOVÉ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ
povrchová úprava
název
Cr - nerez
Sat Cr
Sat Ni
Ti
Sat Ti
barva
pojistka dve㶣.závěsů - sada
124,-
-
-
-
-
136,-
pojistka dve㶣.závěsů univerzální
378,-
-
-
-
-
-
zarážka dve㶣ní hranatá
89,-
100,-
100,-
137,-
144,-
-
zarážka dve㶣ní oblá
89,-
100,-
100,-
137,-
144,-
-
štít 85 s 㶣etízkem P (L)
222,-
-
-
-
-
-
rozlišovací znak muži
71,-
-
-
127,-
-
68,-
rozlišovací znak ženy
71,-
-
-
127,-
-
68,-
rozlišovací znak postižení
71,-
-
-
127,-
-
68,-
Jednobodové panikové kování 900 mm
2.690,-
rozlišovací znak sprcha
71,-
-
-
127,-
-
68,-
Dvoubodové panikové kování 900 mm
4.520,-
T㶣íbodové panikové kování 900 mm
4.950,-
Jednobodové panikové kování 1250 mm
2.730,-
Dvoubodové panikové kování 1250 mm
4.560,-
T㶣íbodové panikové kování 1250 mm
4.990,-
DOPORU㶏ENÉ PRODEJNÍ CENY JSOU UVEDENY V K㶏 BEZ DPH.
26
barva
povrchová úprava
název
barva
27
ROSTEX 03/2013 © 2013 www.reklamasmer.com
Download

Katalog - Rostex