Register odborne spôsobilých osôb, podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu
poživatín – rok 2013
P. č.
Trvalé bydlisko
Číslo
Dátum
osvedčenia
A/2013/00071 24.1.2013
2
Meno a
Priezvisko
Dominika
Eštoková
Michal Hliva
3
Patrik Kanocz
SNP 2346/88,
Trebišov
Nemocničná 2341/2,
Trebišov
Čerhov č. 159
4
František Valo
SNP 819/21, Sečovce
A/2013/00074 24.1.2013
5
Patrik Paulovský
Dlhá 33, čerhov
A/2013/00075 24.1.2013
6
Eva Stybarová
A/2013/00076 24.1.2013
7
Klaudia
Helmecziová
Anna Hatalová
Berehovská 2171/7,
Trebišov
Bankova 446/25, Bieľ
Hlavná 17/35,
Sečovská Polianka
Severná 146, Hriadky
A/2013/00078 24.1.2013
Staničná 466,
Parchovany
Staničná 258,
Parchovany
Pod záhradami
117/48, Svätuše
A/2013/00081 24.1.2013
Hlavná 247/175,
Streda n. Bodrogom
Streda n. Bodrogom č.
19
Viničky č.56
A/2013/00084 24.1.2013
Klín nad Bodrogom
č.67
Pavlovo č. 62, Svätá
Mária
Kaštielska 373/3,
Borša
Rákocziová 429,
Borša
P.O.Hviezdoslava
21/11, V. Kapušany
Majerska 46/15,
Michaľany
SNP 298/123, Hraň
A/2013/00087 24.1.2013
1
8
10
Diana
Vincenčíková
Ján Hrabovský
11
Jozef Janík
12
13
Zuzana
Lorinczová
Šmidtová
Beáta Vasková
14
František Juhász
15
Ján Ganóczi
16
Anna Šandorová
17
19
Alţbeta
Mitinková
Paulína
Balogová
Štefan Székély
20
Edita Halasová
21
Milan Ceran
22
Michaela
9
18
A/2013/00072 24.1.2013
A/2013/00073 24.1.2013
A/2013/00077 24.1.2013
A/2013/00079 24.1.2013
A/2013/00082 24.1.2013
A/2013/00083 24.1.2013
A/2013/00084 24.1.2013
A/2013/00086 24.1.2013
A/2013/00088 24.1.2013
A/2013/00089 24.1.2013
A/2013/00090 24.1.2013
A/2013/00091 24.1.2013
A/2013/00092 24.1.2013
A/2013/00113 24.1.2013
Platnosť
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
23
Puciová
Khan Vu Thi
Čordákova 46, Košice
A/2013/01803 14.3.2013
A/2013/00080 14.3.2013
27
Juliana Balintová ul. Nová 182/2,
Viničky
Viera Matáková Obchodná 13/29,
Sečovce
Ildikó Soltészová ul. Nová 183/1,
Viničky
Ladislav Vasiľ
Hlavná 210, Leles
28
Viera Šestáková
SNP 819/19, Sečovce
A/2013/00251 14.3.2013
29
Malvína
Šurimová
Anna Kotosová
Slovenská 952/5,
Trebišov
Ruţová 269/9, Veľaty
A/2013/00257 14.3.2013
Katarína
Vašková
Jana Javornická
Hlavná 65/9, Byšta
A/2013/00259 14.3.2013
Hlavná 94/172,
Pribeník
Hlavná 730/228, Kráľ.
Chlmec
Pribinova 42/15,
Trebišov
Hviezdoslavova
2117/14, Sečovce
Dukelská 381/5,
Sečovce
Komenského 2137/55,
Trebišov
Školská 59/29,
Lastovce
SNP 822/43, Sečovce
A/2013/00260 14.3.2013
Barianska 296/6A,
Borša
SNP 819/11, Sečovce
A/2013/00268 14.3.2013
24
25
26
30
31
32
A/2013/00252 14.3.2013
A/2013/00253 14.3.2013
A/2013/00255 14.3.2013
A/2013/00258 14.3.2013
41
Ingrida
Feckaničová
Andrea
Čeľovská
Jaroslava
Ščerbáková
Zuzana
Némethová
Monika
Kmetonyová
Monika
Olencinová
Miriama
Tirpáková
Ing. Zuzana
Veszprémi
Andrea Dudková
42
Ján Fedor
Nova 264/2, Lastovce
A/2013/00270 14.3.2013
43
47
Tomáš Hudák
48
Karol Vincens
49
Ivana Kozejová
Agátova 159/9,
Vojčice
Obchodná 14/31,
Sečovce
Mlynská 1488/107,
Vranov nad Topľou
Záhradná 498/48, V.
Kapušany
SNP 2501/90,
Trebišov
Z. Fábryho 1258,
Kráľ. Chlmec
Dubník 1522, Vranov
A/2013/00271 14.3.2013
46
Lenka
Kolesárová
Mária
Dombajová
Mgr. Tomáš
Kamenec
Andrej Hájek
33
34
35
36
37
38
39
40
44
45
A/2013/00261 14.3.2013
A/2013/00262 14.3.2013
A/2013/00263 14.3.2013
A/2013/00264 14.3.2013
A/2013/00265 14.3.2013
A/2013/00266 14.3.2013
A/2013/00267 14.3.2013
A/2013/00269 14.3.2013
A/2013/00272 14.3.2013
A/2013/00273 14.3.2013
A/2013/00274 14.3.2013
A/2013/00275 14.3.2013
A/2013/00284 14.3.2013
A/2013/00302 14.3.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
n. Topľou
Novosad 212/11
A/2013/00303 14.3.2013
Leles č.210
A/2013/00254 10.4.2013
Kalinčiakova 31,
Trebišov
Letná 170/2, Brehov
A/2013/00360 10.4.2013
Hlavná 179/110,
Brehov
Letná 92, Brehov
A/2013/00362 10.4.2013
Lipová 120,
Zemplínske Jastrabie
Hlavná 6, z. Jastrabie
A/2013/00364 10.4.2013
52
Monika
Štellmachová
Svetlana
Bandurčinová
Radoslav Balog
53
Ján Varanai
54
Atila Hornyák
55
Tomáš Mihók
56
Dana Šantová
57
Mikuláš Maďar
58
A/2013/00366 10.4.2013
59
Hajnalka
Hlavná 23/52, Rad
Čopáková
Zuzana Fedorová Hlavná 36/8, Boľ
60
Angela Ráczová
A/2013/00368 10.4.2013
61
Petra Illésová
62
63
Marek
Rusinkovič
Ján Hutman
ul. Kossutha č.77,
Kráľ. Chlmec
Malý Rad 146/11,
Čierna
Hlavná 308/20,
Lastovce
Hlavná 21, Michaľany
64
Pavol Kočiš
A/2013/00372 10.4.2013
65
67
Anna
Popaďaková
Veronika
Ščurová
Edita Bodnarová
Chlmecká 183/6,
Niţný Ţipov
Hlavná 444/214,
Sečovská Polianka
L. Sáru 2501/1,
Trebišov
Hlavná 14, Dobrá
68
Patrik Štefaňak
Z. Branč 71
A/2013/00376 10.4.2013
69
Lukáš Nemzet
Stanča 44/106
A/2013/00377 10.4.2013
70
74
Viera Trellová
Berehovská 2171/7,
Trebišov
Repná 754/40,
Trebišov
Hodvábna 2275/14,
Trebišov
SNP 3758/96,
Trebišov
Parchovany 199/6
A/2013/00378 10.4.2013
73
Martina
Hrabčáková
Mária
Kristiánová
Rudolf
Mihalovič
Lukáš Bacso
75
Mária Švandová
SNP 266 Hraň
A/2013/00503 30.5.2013
76
Danica
M.R.Štefánika
A/2013/00504 30.5.2013
50
51
66
71
72
A/2013/00361 10.4.2013
A/2013/00363 10.4.2013
A/2013/00365 10.4.2013
A/2013/00367 10.4.2013
A/2013/00369 10.4.2013
A/2013/00370 10.4.2013
A/2013/00371 10.4.2013
A/2013/00373 10.4.2013
A/2013/00374 10.4.2013
A/2013/00375 10.4.2013
A/2013/00379 10.4.2013
A/2013/00380 10.4.2013
A/2013/00381 10.4.2013
A/2013/00383 10.4.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
78
Natysníková
Ing. Rastislav
Mikuláš
Eva Balaţová
79
Tomáš Miško
80
81
Katarína
Kassaiová
Ladislav Páll
82
Melinda Pállová
83
Ing. Gabriela
Mikulášová
Veronika
Ferenczová
Elena
Gergelyová
Jana Šimaiová,
Bc.
Miroslava
Oleňová
Edita Riczo
Pribétová
Marcel Rosival
77
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
1275/386, Trebišov
Kalinčiakova 3779/32,
Trebišov
Zahradná 2208/34,
Trebišov
Brezová 135/23,
Parchovany
Veľký Horeš 272
A/2013/00568 30.5.2013
A/2013/00569 30.5.2013
A/2013/00570 30.5.2013
A/2013/00571 30.5.2013
Vinohradská 287/2,
Veľký Horeš
Vinohradská 287/2,
Veľký Horeš
Kalinčiakova 3779/32,
Trebišov
Druţstevná 317, V.
Horeš
Trhovisko 64/24,
Kráľ. Chlmec
SNP 819/15, Sečovce
A/2013/00572 30.5.2013
Kamenecká 34, Streda
n. Bodrogom
Malý Kamenec 21
A/2013/00578 30.5.2013
A/2013/00573 30.5.2013
A/2013/00574 30.5.2013
A/2013/00575 30.5.2013
A/2013/00576 30.5.2013
A/2013/00577 30.5.2013
A/2013/00579 30.5.2013
Madáchova 9105/22,
Bratislava
Monika Kandová Kutnohorská 2219/6,
Trebišov
Nikoleta
Trţná 3483/3,
Majerčíková
Trebišov
Denisa Lukáčová Plechotice 200/45
A/2013/00580 30.5.2013
Margita
Hoľanová
Zoltán Kuták
B. Němcovej 3538/3,
Trebišov
Moravany 218
A/2013/00584 30.5.2013
Ruţena
Pospíšilová
Erik Feher
Berehovská 2173/11,
Trebišov
Kvetná 112, Z. Branč
A/2013/00586 30.5.2013
Jozefína
Girmanová
Ing. Jenny
Nagyová
Katarína
Halkaiová
Oľga
Rosipajlová
Július Horňák
Lipová 10, Z. Hradište A/2013/00622 30.5.2013
Katarína
Suzsterová
Alexandra
A/2013/00581 30.5.2013
A/2013/00582 30.5.2013
A/2013/00583 30.5.2013
A/2013/00585 30.5.2013
A/2013/00588 30.5.2013
Viničná 117/9,
Viničky
Majerská 84/36,
Michaľany
Plechotice 178
A/2013/00623 30.5.2013
L. Mécsa 57, Kráľ.
Chlmec
Nový Sad, Leles
A/2013/00491 10.6.2013
Malá Rad 101
A/2013/00493 10.6.2013
A/2013/00489 10.6.2013
A/2013/00490 10.6.2013
A/2013/00492 10.6.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
104
Puškárová
Irena Juhászová
Malé Trakany 259
A/2013/00494 10.6.2013
105
Mária Bajusová
Hlavná 386, Cejkov
A/2013/00495 10.6.2013
106
Michal Hrinko
A/2013/00496 10.6.2013
107
Ţaneta Slivková
108
Margita
Móriczová
Tomáš Nemčík
Hlavná 232/12,
Lastovce
Pasienkova 68/52,
Borša
Druţstevná 314,
Veľký Horeš
Boţčice 46,
Parchovany
K teplej stráni 72/22,
M. Tŕňa
Poľany č. 132
109
110
111
112
Margita
Michalčíková
Melinda
Gerenyiová
Erik Spišák
117
Bc. Lucia
Dučová
Magdaléna
Szatmáriová
Magdaléna
Schmidtová
Renáta
Szatmáriová
Viera Olexová
118
Emil Balogh
119
120
Mgr. Jana
Onderková
Jana Machová
121
Tibor Pastirák
122
Ibolya Balogová
123
Roland Kaško
124
Svetlana
Andrášová
Alţbeta
Szatmáryová
Karolína
Šandorová
Viola Múdra
113
114
115
116
125
126
127
129
Monika
Gdovinová
Patrik Višňovský
130
Peter Háčik
128
A/2013/00497 10.6.2013
A/2013/00498 10.6.2013
A/2013/00499 10.6.2013
A/2013/00500 10.6.2013
A/2013/00501 10.6.2013
Tatranská 277/64, Biel A/2013/00502 10.6.2013
SNP 2342/80,
Trebišov
Záhradná 640/4,
Streda n. Bodrogom
M.R.Štefánika
1230/26, Sečovce
Oslobodenia 516/13,
Streda n. Bodrogom
Zimná 1538/15,
Trebišov
Školská 171/18,
Čierna n. Tisou
Lipová 65/30,
Dvorianky
A. Sládkoviča 41/29,
Vojčice
Paradná 186, Slivník
A/2013/00505 11.6.2013
L. Kossutha 611/61A,
Kr. Chlmec
Hlavná 116/195, Boľ
A/2013/00657 11.6.2013
Cejkov č. 366
A/2013/00659 11.6.2013
Michaľany č.332
A/2013/00660 11.6.2013
Bohdanovce
A/2013/00662 11.6.2013
Š. Petofiho 875/11,
Kr. Chlmec
kpt. Nálepku 489/2,
Sečovce
Nemocničná 2324/4,
Trebišov
Cintorínska 850/3,
A/2013/00661 11.6.2013
A/2013/00649 11.6.2013
A/2013/00650 11.6.2013
A/2013/00651 11.6.2013
A/2013/00652 11.6.2013
A/2013/00653 11.6.2013
A/2013/00654 11.6.2013
A/2013/00655 11.6.2013
A/2013/00656 11.6.2013
A/2013/00658 11.6.2013
A/2013/00663 11.6.2013
A/2013/00664 11.6.2013
A/2013/00665 11.6.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
131
Lukáš Bačo
132
Lukáš Švanda
133
Michaela
Vincenčíková
Dávid Lipán
134
135
136
137
Ľudmila
Horovská
Bc. Marián
Braník
Ing. Vojtech
Balla
Jozef Mahut
Trebišov
Komenského 1682/15,
Trebišov
Staničná 200/44,
Vojčice
Cukrovarská 23/15,
Trebišov
Ternavská 2247/26,
Trebišov
J. Husa 1723/7,
Trebišov
Cintorínska 2220/2,
Trebišov
Malá Kamenec 104
A/2013/00666 11.6.2013
A/2013/00667 11.6.2013
A/2013/00668 11.6.2013
A/2013/00669 11.6.2013
A/2013/00670 11.6.2013
A/2013/00679 11.6.2013
A/2013/00680 11.6.2013
Borša č.337
A/2013/00681 11.6.2013
A/2013/00684 11.6.2013
146
Mgr. Michaela
Dučová
Katarína
Timková
Katarína
Šľachcicová
Mária Tačarová
Kutnohorská 2115/9,
Trebišov
Vinohradnícka 4,
Streda n. Bodrogom
Dargovská 2449/3,
Trebišov
M. Hunyadiho 888/14,
Kráľ. Chlmec
L. Sáru 2501/1,
Trebišov
Albinov 1308/33,
Sečovce
Pivničná 170/16,
Veľká Tŕňa
Parchovany 104
147
Mária Kurucová
Okruţná 2, Sečovce
A/2013/01080 1.10.2013
148
Nová 156/51,
Sečovská Polianka
Boľ č.44
A/2013/01082 1.10.2013
150
Jaroslava
Godová
Monika
Murinčáková
Edita Boháčová
A/2013/01085 1.10.2013
151
Ádám Patkanóci
152
Filip Frisch
Kostolná 137/20,
Zatín
Horná 35/1,
Černochov
Muškátová 16, Košice
153
Klaudia
Csupiková
Ţaneta
Krajníková
Jana Kačuráková
Semjénska 113, Malý
Horeš
M.R.Štefánika
1012/68, Sečovce
Druţstevná 8, M.
Ozorovce
Helena Kraucová Čsl.armády 1855/6,
Trebišov
Maroš Ferenc
Kutnohorská 2113/5,
A/2013/01088 1.10.2013
138
139
140
141
142
143
144
145
149
154
155
156
157
Veronika
Chovancová
Jozef Szatmári
Radovan
Kičinko
Angela Kukóová
A/2013/00685 11.6.2013
A/2013/00243 1.10.2013
A/2013/00587 1.10.2013
A/2013/00589 1.10.2013
A/2013/00590 1.10.2013
A/2013/00591 1.10.2013
A/2013/00755 1.10.2013
A/2013/01084 1.10.2013
A/2013/01083 1.10.2013
A/2013/01086 1.10.2013
A/2013/01089 1.10.2013
A/2013/01090 1.10.2013
A/2013/01091 1.10.2013
A/2013/01097 1.10.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
158
Lucia Čintalová
159
161
Dominika
Fedorová
Jana
Potočníková
Pavol Chomišák
162
Eniko Juhászová
163
Pavol Svinčiak
164
Lukáš Boldiţár
165
Adela
Šurmaneková
Dominik Ivan
160
166
167
168
Šarka
Medvecová
Viera Čopková
Trebišov
Čsl. armády 2116/3,
Trebišov
Lipová 416/76, Hraň
A/2013/01098 1.10.2013
A/2013/01099 1.10.2013
Zimná 1645/3,
Trebišov
Kutnohorská 2112/3,
Trebišov
Cintorínska 11, Dobrá
A/2013/01100 1.10.2013
Komenského 2211/25,
Trebišov
Hlavná 111/108,
Hrčeľ
Kapušanská 506/19,
Trebišov
Hodvábna 1291/5,
Trebišov
Športová 384, Cejkov
A/2013/01103 1.10.2013
SNP 3758/94,
Trebišov
SNP 820/35, Sečovce
A/2013/01219 12.11.2013
Centrum 921/23, V.
Kapušany
Komenského 2206/27,
Trebišov
Hodvábna 2275/16,
Trebišov
Stankovce 3
A/2013/01221 12.11.2013
A/2013/01225 12.11.2013
A/2013/01101 1.10.2013
A/2013/01102 1.10.2013
A/2013/01104 1.10.2013
A/2013/01125 1.10.2013
A/2013/01217 12.11.2013
A/2013/01218 12.11.2013
171
Marianna
Fedorčáková
Hilda
Gergelyová
Anna Čiţmarová
172
Marta Bovanová
173
Eva Danková
174
Alica Rostašová
175
Tamara Lešková
176
Juraj Kičinko
177
Rastislav Štefuš
178
Mária Battová
179
Agáta Petriková
180
181
Andrea
Szilágiová
Věra Vaňová
Záhradná BL/4, Streda
n. B.
Farská 215, Niţný
Ţipov
Budovateľská 921/21,
Trebišov
Berehovská 2173/11,
Trebišov
Fábryho 1252/12C,
Kráľ. Chlmec
Gorondská 31, Malé
Trakany
Ternavská 2238/1,
Trebišov
Blatná 425, Sečovce
182
Monika Luczová
Kvätná 35/60, Svätuše
A/2013/01233 12.11.2013
183
Erika Luczová
Kvätná 22, Svätuše
A/2013/01234 12.11.2013
184
David Feke
Hlavná 326/47, Veľký
A/2013/01235 12.11.2013
169
170
A/2013/01220 12.11.2013
A/2013/01222 12.11.2013
A/2013/01223 12.11.2013
A/2013/01224 12.11.2013
A/2013/01226 12.11.2013
A/2013/01227 12.11.2013
A/2013/01228 12.11.2013
A/2013/01229 12.11.2013
A/2013/01230 12.11.2013
A/2013/01231 12.11.2013
A/2013/01232 12.11.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
185
186
Klaudia
Béresová
Júlia Buleová
Horeš
P.O.H.,Veľké
Kapušany
Hlavná 267/299,
Streda nad Bodrogom
Staničná 21/1, Veľaty
A/2013/01236 12.11.2013
A/2013/01237 12.11.2013
Katarína
Kolesárová
Jarmila Fedorová P.O.H. 54/91, V.
Kapušany
Gabriela
Novosadská 132/9,
Domaracká
Kašov
Simona
Lipová 103/11, Z.
Mitinková
Jastrabie
Ľubica
Košická 830/23,
Smandrová
Trebišov
Katarína
Komenského 2211/25,
Šimková
Trebišov
Lucia Beľušová
Hlavná 123/186,
Kazimír
Michal Jakab
Kysta 13, Novosad
A/2013/01238 12.11.2013
199
Eniko Livianová
T.G.Masaryka
2110/34, Trebišov
Hlavná 722/212, Kráľ.
Chlmec
Ibrányiho A/24, Kráľ.
Chlmec
17. Novembra 854,
Trebišov
Svätá Mária 64
A/2013/01283 12.11.2013
198
Mária
Vinclérová
Irén Géresi
Gazdag
Agnesa
Galambošová
Boţena Sabová
200
Viola Kováryová
Hlavná 75/71, Stráţne
A/2013/01305 26.11.2013
201
Martina
Gorolová
Monika
Stolczová
Rastislav Koščík
A/2013/01306 26.11.2013
205
Víteslav
Svoboda
Anna Zambová
Komenského 705/2,
Sečovce
Krásna 184/12, Streda
nad Bodrogom
M.R.Štefánika
717/334, Trebišov
Kutnohorská 2219/8,
Trebišov
Michaľany č. 217
206
Matúš Komendát
Dlhá 60, Čerhov
A/2013/01311 26.11.2013
207
209
Alexander Szabó
Vojtecha Gondu
34/27, Viničky
Csokonai út.19
Sátoraljaújhely, MR
Veľký Kamenec č.1
A/2013/01312 26.11.2013
208
Darina Nagyová
Bc.
Gojdics Bertalan
210
Andrej Gerda
Veľký Horeš 190
A/2013/01315 26.11.2013
211
Ľudmila
Staničná 197/3, Borša
A/2013/01316 26.11.2013
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
202
203
204
A/2013/01239 12.11.2013
A/2013/01277 12.11.2013
A/2013/01278 12.11.2013
A/2013/01279 12.11.2013
A/2013/01280 12.11.2013
A/2013/01282 12.11.2013
A/2013/01281 12.11.2013
A/2013/01284 12.11.2013
A/2013/01285 12.11.2013
A/2013/01286 12.11.2013
A/2013/01287 12.11.2013
A/2013/01307 26.11.2013
A/2013/01308 26.11.2013
A/2013/01309 26.11.2013
A/2013/01310 26.11.2013
A/2013/01313 26.11.2013
A/2013/01314 26.11.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
212
Lengyelová
Ľudovít Szabó
215
Nikoleta
Bélányiová
Mikuláš
Glovický
Monika Vajová
216
Zoltán Lévai
217
Radovan Fecko
218
Mária Lahová
219
220
Mgr. Mária
Rusinková
Dana Gešková
221
Ladislav Hajdu
222
Miriama
Agyagošová
Gabriel Oravec
213
214
223
226
Dominika
Vernerová
Diana
Szilágyiová
Viktória Tóthová
227
Judita Babiaková
228
Gertrúda
Bělašková
Michaela
Lambertová
224
225
229
230
231
232
Hedviga
Varaniová, Bc.
Izabela
Nógrádiová
Viktor Pastor
Malý Kamenec č. 18
A/2013/01317 26.11.2013
Ruţová 419/1, Streda
nad bodrogom
Hviezdoslavova 7,
Kráľ. Chlmec
Ibrányiho 1253/49,
Kráľ. Chlmec
Záhradna 8, Streda
nad Bodrogom
Janka Jesenského
475/17, Trebišov
Malé Trakany č.79
A/2013/01318 26.11.2013
Cejkov 395
A/2013/01393 16.12.2013
SNP 2346/88,
Trebišov
Veľké Trakany 345
A/2013/01394 16.12.2013
Ruţová 304/7,
Pribeník
Hlavná 157/131,
Pribeník
Tatranská 259, Biel
A/2013/01396 16.12.2013
Balinta Balasiho 17,
V. Trakany
Radova 81/17, Čierna
nad Tisou
Zimná 194/20, Čierna
nad Tisou
Kutnohorská 2111/1,
Trebišov
Nám. sv. Cyrila a
Metoda 160/8,
Sečovce
Ibrányiho 1253/51,
Kráľ. Chlmec
M. Hunyadiho 886/7,
Kráľ. Chlmec
Jána Husa 1723/7,
Trebišov
A/2013/01399 16.12.2013
A/2013/01319 26.11.2013
A/2013/01320 26.11.2013
A/2013/01321 26.11.2013
A/2013/01322 26.11.2013
A/2013/01323 26.11.2013
A/2013/01395 16.12.2013
A/2013/01397 16.12.2013
A/2013/01398 16.12.2013
A/2013/01400 16.12.2013
A/2013/01401 16.12.2013
A/2013/01402 16.12.2013
A/2013/01403 16.12.2013
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2013/01404 16.12.2013 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2013/01412 16.12.2013 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
A/2013/01413 16.12.2013 Osvedčenie platí na
dobu neurčitú
Download

zobraziť zoznam