Základná škola Jána Švermu Humenné
ŠKOLOVINY
rok 2013 / 2014
10. ročník
3. číslo
Ilustrovala: Viktória Holejová 8. C
Rozhovor s úspešnými a zaujímavými deviatakmi
V tomto krátkom interview vám chceme predstaviť
našich deviatakov, ktorí sú z nášho pohľadu úspešní a
zaujímaví. Patria medzi nich Jana Franková, Nikola Bankov,
Marek Klič, Adam Mihaľko, Dávid Řeřicha. Navštívili nás
na našom novinárskom krúžku a veľmi vďačne odpovedali na
naše zvedavé otázky.
Prinášame Vám, milí čitatelia, ich
odpovede.
1.Aký máte najvtipnejší zážitok so školských lavíc ?
Jana: Ivo sa tak tešil suplovanej matematike, že vyskočil na
lavicu a polámal ju.
Adam: Spolužiak sa tešil prvému snehu, roztiahol ruky, od
radosti pováľal kvetináče a tie sa rozbili.
Nikola: Napadla mi drzosť spolužiaka Vlada, ktorý drzo
odpovedal na učiteľkinu otázku, čo má v ústach. Odpoveď
znela -
zuby. Ešte mi pri slove Švermovka napadli milí
a dobrí učitelia...
Marek: Asi spomienka na triednu. Vždy, keď má dozor,
vyháňa nás z triedy ako správna matikárka slovami raz, dva ...
Dávid: Bolo ich veľmi veľa. Na každej hodine, prestávke sa
stane niečo zaujímavé, čo nás rozosmeje.
2.Ktorý ročník by ste si chceli zopakovať a prečo ?
Všetci z 9. A jednomyseľne skonštatovali, že deviaty ročník.
Už to bola sranda, samozrejme po prijímačkách.
Do
testovania 9 to bolo oveľa ťažšie, museli sme sa pripravovať,
ale teraz sa bavíme. Už sme zohratí, často komunikujeme aj
bez slov.
Dávid: Určite prvý :D zoznamovanie sa so školou a žiadne
poriadne
učenie. A potom siedmy, páčil sa mi lyžiarsky
výcvik.
3.Na koho budete asi najviac spomínať a prečo?
Na viacerých učiteľov, no na našu triednu p. Bočkayovú asi
najviac. Tá nám vždy kryla chrbát. 
Dávid: Na všetkých učiteľov, žiakov, ktorí na škole ešte
zostávajú a na celú školu. Ale hlavne na hrobové ticho pred
skúšaním pána učiteľa Typčuka na hodinách chémie a
biológie.
4.Ktorý predmet je váš najobľúbenejší?
Jana: anglický jazyk
Nikola: obedy
, teraz vážne, nemecký jazyk
Adam: geografia
Marek: biológia
Dávid: mám rád matematiku, nemčinu a telesnú
5.Máte aj neobľúbený predmet?
Jana a Marek: matematika
Nikola: fyzika
Adam: biológia
Dávid: dejepis
6.Ako trávite svoj voľný čas?
Jana: Navštevujem literárno-dramatický odbor, vo voľnom
čase sa veľmi rada prechádzam a tiež cvičím v posilňovni.
Adam: Hrávam počítačové hry a s kamarátmi si občas
zahrám futbal.
Marek: Tréningami spoločenských tancov a ak sa zvýši čas,
rád si zahrám futbal.
Nikola: Ak nehrám na saxofóne, tak počúvam hudbu.
Dávid: Väčšinou sú to kamaráti, šport a ak som doma, tak
samozrejme počítač, ale rád si prečítam aj dobrú knihu.
7.Aké máte predstavy o svojej budúcnosti?
Jana: Počas štúdia na Konzervatóriu v Košiciach by som
chcela získať štipendium v zahraničí. Láka ma herectvo
v zahraničí, najmä Londýn. Teraz ešte neviem povedať, čo
ma láka viac - javisko alebo film.
Marek: Čo bude po skončení štátneho gymnázia, to zatiaľ
neviem. Možno štúdium medicíny, biológia ma baví. S istotou
viem, že počas strednej školy by som chcel naďalej
tancovať.
Nikola: Po skončení žilinského konzervatória, by som rád
pokračoval v štúdiu na vysokej škole v rakúskom Grazi alebo
v americkom Bostone. Túžim byť džezovým saxofonistom.
Adam: Po skončení štátneho gymnázia by som chcel študovať
právo.
Dávid:
Neviem na akej vysokej škole by som ďalej
pokračoval po skončení štátneho gymnázia , ale jedno viem,
chcel by som mať reštauráciu.
8.Čo by ste nám poradili, prípadne odkázali, ako
máme zvládať školu?

Nikola: Robte to, čo vás baví. Nechoďte na školu, ktorú
nechcete.
Adam: Netreba sa báť školy ani písomiek. Prekážky treba
zdolávať a nie podliezať.
Jana: Choďte si tvrdohlavo za svojím cieľom.
Marek: Treba sa učiť teraz. Snažiť sa o dobré známky, aby
ste to v deviatke potom neľutovali, že máte zlý priemer
a ostanete pred dverami vašej vytúženej strednej školy.
Dávid: Vydržte a učte sa, nebudete to ľutovať. Ľutovať
potom budete možno to, že ste škole nevenovali viac času a
radšej ste ho premárnili pri iných činnostiach.
Viktória Šepeľová a Soňa Diničová 5.C
Športové bleskovky
 Florbal - okresné kolo:
mladšie
žiačky
Banduričová,
–
Lea
4.
miesto
Diničová,
–
Daniela
Lesanka
Chalupková, Mária Jakubová, Nina Kollarčíková,
Soňa Meždejová, Petra Murinčáková, Zoja Nováková, Petra
Polaková, Kristína Stemnická
mladší žiaci – 2. miesto – Patrik Mihalčin, Tomáš Jenčík,
Pavol Štetka, Gabriel Štetka, Šimon Vaceľ, Jakub Packo, Ján
Tita, Daniel Baláž, Štefan Borc,
 Basketbal – okresné kolo – chlapci – 3. miesto – Patrik
Rada, Ivan Kačur, Dávid Labanc, Michal Džatko, Vladimír
Sekela, Dávid Horvát, Nikola Bankov, Dávid Řeřicha, Peter
Horvát, Ján Mikuláško, Dominik Mastiľák, Ľubomír Pankovčin
 Malý futbal – okresné kolo – starší žiaci – 1.miesto –
Filip Okoš, Patrik Rada, Adam Ročňák, Dávid Horvát, Peter
Horvát, Rastislav Duco, Patrik Minda, Alex Vološin, Ivan
Kačur, Dávid Řeřicha, Ľubomír Pankovčin, Patrik Mihalčin,
Tomáš Jenčík
 Atletika - Štefan Nevoľník – 1. miesto hod
kriketovou loptičkou
Štúrov Zvolen
Dňa 15. apríla 2014 sa uskutočnilo školské kolo
obľúbenej súťaže Štúrov Zvolen. Starší žiaci si mohli po
roku opäť vyskúšať svoje rétorické schopnosti. Samozrejme,
piataci a štvrtáci prežívali svoju premiéru. Porota zložená
z učiteliek slovenského jazyka to naozaj nemala ľahké.
Nakoniec určila poradie a postupujúcich žiakov do okresného
kola.
Do
okresného
uskutočnilo
6.
mája
kola,
ktoré
postúpili
sa
Samko
Onderišin z 5. C a Betka Gajarská z 8. A.
Samko pri svojej premiére získal krásne
tretie miesto. Betka si v silnej konkurencii
vybojovala nádherné prvé miesto a postup
do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 17. júna 2014
na Zvolenskom zámku vo Zvolene.
Obom rečníkom srdečne blahoželáme a Betke držíme
palce!
Annamária Petrovčinová 6. C
Zlatá priadka Mária Ďuríčková
Pri
príležitosti
nedožitých
95.
spisovateľky Márie Ďuríčkovej
narodenín
(29.9.1919)
vyhlásili Mestská knižnica
mesta Piešťany, Literárne informačné centrum, časopis
Slniečko,
vydavateľstvo
Buvik
a SPN
–
Mladé
letá
celoslovenskú súťaž, ktorej cieľom bolo stvárniť postavu
najobľúbenejšieho
rozprávkového
hrdinu
z kníh
Márie
Ďuríčkovej. Do literárnej časti súťaže bolo prihlásených
207 prác. Aj my, piataci , sme sa zapojili a výsledok na
seba nenechal čakať. Naša spolužiačka Soňa Diničová,
žiačka 5. C triedy, získala jednu z 10 cien literárnou
prácou Ako sa z Danky stala čitateľka.
Soni, srdečne blahoželáme a prajeme ešte mnoho
literárnych úspechov.
Viktória Šepeľová 5. C
Ako sa z Danky stala čitateľka
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi
dolinami, žili dve sestry, Janka a Danka. Aj keď boli
dvojčatá, predsa len boli veľmi rozdielne. Janka bola veľmi
dobrá v učení a Danka zasa v cvičení. Danka o knihách
nechcela ani počuť, ale Janka knihy priam milovala.
Jedného dňa učiteľka na hodine slovenčiny žiakom
oznámila: „ Spisovateľka Mária Ďuríčková by sa
v tomto
roku
dožila
95
rokov.
Pri
tejto
príležitosti si každý z vás vyberie jeden
príbeh od tejto spisovateľky, prečíta si ho
a povie nám stručný obsah.“
V tej chvíli sa naša Danka preľakla:„
Veď
ja
neviem
dobre
čítať!
Ako
to
zvládnem?“
„Nič sa neboj, spolu to zvládneme, utešovala ju Janka,
„naučím ťa nielen čítať, ale aj recitovať.“
Tak sa dievčatá každé popoludnie
zatvorili v izbe
a trénovali čítanie aj recitáciu.
Nastal
čas
rozprávania
príbehov,
teda
obsahov
z prečítaných kníh. Učiteľka prišla do triedy a Danka hneď
prvá vykríkla: „Pani učiteľka, mám so sebou knižku, chcela by
som obsah porozprávať ako prvá!“
„No poď, Danka,“ ozvala sa učiteľka. Vtom zaznel
obrovský smiech. Celá trieda sa rehotala, každému bolo
jasné, že Danka nevie čítať a už vôbec nevie recitovať. Iba
dvojča Janka verila svojej sestričke.
„To bude psina!“ ozvalo sa triedou.
„ Ja vám ukážem, ako sa rozprávajú príbehy!“ zašepkala
si Danka a spustila... Deti počúvali a pomaly tíchli, až nastalo
hrobové ticho. Počúvali, ako Danka recituje. Danka skončila
a ozval sa potlesk. Všetci tlieskali. V žiackej knižke sa
objavila veľká jednotka s hviezdičkou.
Odvtedy
Danka
reprezentuje
školu
nielen
v jej
obľúbenom športe, ale aj v recitácií a rozprávaní príbehov.
A spolužiaci? Nestačia sa čudovať, ako sa z dievčaťa, ktoré
nechcelo čítať knihy, stala veľká čitateľka kníh.
Soňa Diničová 5. C
Dúha
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
a Ľubovnianske osvetové stredisko vyhlásili už
XVIII.
ročník
celoslovenskej
literárnej
a výtvarnej súťaže Dúha 2013/2014. V tomto roku boli
vypísané tieto témy: Čarujeme, alebo keby som bol/-la
kúzelníkom, zmenil/zmenila by som... a Moje veselé
zážitky.
Do tejto súťaže sa zapájame každoročne a vždy na
tomto súťažnom poli získavame ocenenie. V tomto roku
čestné uznanie získala Vanesa Kačurová, žiačka 8. B triedy,
prácou Rozvrh hodín. Srdečne blahoželáme a pripájame
ocenenú prácu.
Bibiána Darašová 6. C
Rozvrh hodín
Pondelok
Začína sa najhorší deň v týždni – pondelok. Prvá hodina –
fyzika. Učíme sa o Newtonovi a ja neviem nič. Rozmýšľam,
prečo mu na hlavu namiesto jablka nespadol balvan?! Samé
zákony!
Začiatok hodiny. Učiteľ berie do rúk klasifikačný
hárok a listuje v ňom. „Fazuľka,“ hovorí učiteľ, „povedz nám,
čo je to gravitačná sila?“ Chudák Fazuľka si určite želá, aby
sa mu pod nohami otvorila zem. Nabral dych a odvahu.
Hovorí: „Gravitačná sila je sila, ktorú cítim na zadku od
otcovej ruky, keď mi v žiackej zažiari pätorka.“ Vtom sa stal
zázrak. Na učiteľovej tvári sa objavil záblesk úsmevu. Ľudia,
on sa pousmial! Čo len ten Fazuľka dokáže! Aj nemožné!
Učiteľ pokračuje: „Pančušková, povedz nám, čo je gravitačná
sila?“ „Je to sila,“ hovorí pomaly, „je to sila, akou spadlo
Newtonovi jablko na vlasy...“ A čo sa nestalo! Ďalší úsmev!
Už neverím, že zázraky sa nedejú.
Zvoní. Koniec fyzikárania. Ďalšia hodina – slovina.
Učiteľka rozdáva diktáty z minula. „Povjem vam praudu,
dyktati velmy rad pišem, hoci vždi dostaňem peťku.“ Neraz
si myslím, aký bol Bernolák veľký človek, keď povedal: „Píš,
ako počuješ.“ Veď ja tak i robím! Ale Štúr, ten toho
navymýšľal. Samé poučky, pravidlá a na ne výnimky... Darmo,
škola je veľká drina. Ale kto je na vine? Komenský? Vraj
škola – život. Život, ale ťažký! A ešte aj akýsi Lenin ho v tom
podporoval. Že vraj... učte sa, učte sa, učte sa!
Cengá. Musím si vymeniť knihy na ďalšiu hodinu. Matika –
moja najslabšia stránka. Tú nikdy nepochopím. Už od druhého
ročníka do mňa hustia, že dva a dva sú štyri, a dva krát dva
sú tiež štyri... Prečo potom jeden a jeden sú dva, a jeden
krát jeden je len jeden?
Hodina na moje šťastie je už v druhej polovici, snáď tých
pár minút ešte v zdraví prežijem. Keď tu zrazu: „Pyžamková,
povedz, čo vieš o Pytagorovi?“ Mlčím ako hrob, lavica ma
kamarátsky podopiera a ja sa jej kŕčovito držím. Výsledok?
Poriadny delobuch v žiackej knižke. Už teraz viem, čo ma
doma čaká. Dúfam, že v tej rýchlosti si aspoň stihnem
z vankúšov vyrobiť chrániče na zadnú časť tela.
Za matikou nasleduje hodina hudobnej výchovy. V tej
som ako doma. Komponujem už od útleho veku. Ako
štvorročná
som
skomponovala
pieseň
Kohútik
jarabý...
nechoď do pahreby, lebo ťa zabijú, podrežú ti šiju. Na pekáč
ťa dajú, potom ťa spapkajú. Teraz už funguje v novšej
podobe. Práve komponujem dielo Sonatina cis – č. 290.
A ako dopadla hodina? Sedela som za klavírom, hrala a hrala.
Všetci ochkali a achkali, ja som žala slávu...
Aj keď toho ešte veľa neviem, ale o budúcnosti mám
jasnú predstavu. Predsa chcem byť slávna! Aj napriek matike
a slovine ma bude sláviť celý svet! HEURÉKA!!!
Vanesa Kačurová 8. B
Noc s Andersenom
Noc s Andersenom sa koná každoročne na školách po
celom Slovensku vždy počas víkendu po výročí
narodenie Hansa Christiana Andersena.
Tento rok sa po prvýkrát táto akcia konala aj na našej
škole. Zúčastnilo sa jej 36 žiakov šiesteho ročníka.
Dozor robili pani učiteľky slovenského jazyka, ktorým sme
my, deviatačky, trochu pomáhali. Každá z nás dostala tím
šiestakov, ktorým sa snažila, čo najviac pomôcť pri riešení
rôznych úloh. Najviac sme sa zabavili pri dramatizácii
rozprávok, kde sme sa zahrali na režisérky a
spoločne
s naším tímom sme vytvorili vtipnú scénku. Šiestaci boli
skvelí, veľmi sme sa pri nich nasmiali. Horšie to bolo so
spaním. Veľmi sa im nechcelo ( a ani nám). Spali sme len pár
hodín a prvé, čo sme urobili, keď sme prišli domov, ľahli sme
si do postele.
Už teraz sa môžete tešiť o rok
na ďalšiu Noc
s Andersenom.
Alžbeta Dlugošová 9. A
Exkurzia na meteorologickej stanici
Ak sa chystáme na prechádzku, zväčša sa
nám stačí pozrieť z okna, no ak sa chystáme na
letnú dovolenku, snažíme sa dopátrať, aké bude
počasie. Počúvame rozhlas, sledujeme televíziu...
Ale vidieť naživo, ako sa počasie meria pomocou skutočných
prístrojov, nemôže každý z nás.
Nádherné slnečné počasie v posledný aprílový deň
sprevádzalo našich siedmakov na meteorologickej stanici už
od
skorého rána. Exkurzia sa začala krátkou besedou o
histórii meteorologickej stanice.
Potom začalo naše zasväcovanie do tajomstiev predpovede
počasia. V meteorologickej záhradke sme získali základné
informácie o jednotlivých meracích prístrojoch, ktoré tu
v Kamenici nad Cirochou už zopár rokov v určitom čase
pravidelne a presne dlhodobo merajú.
Odteraz si pri predpovedi počasia určite spomenieme
na prácu meteorológov. Z exkurzie sme si priniesli nové
vedomosti, ktoré využijeme nielen na hodinách fyziky, ale aj
v každodennom živote.
Ing. Mária Taňkošová
AKADÉMIA
23. 5. 2014 v piatok sa uskutočnila
Akadémia ku Dňu matiek a otcov. V dvoch
vystúpeniach
sa
prezentovalo
170
účinkujúcich z radov nielen najmladších
žiakov,
ale
aj
z nás,
najstarších
deviatakov. Doobeda sme vystúpili pre
spolužiakov
a učiteľov, poobede
pre
rodičov,
starých
rodičov, ale aj pre bývalých učiteľov a mnohých ďalších. My
deviataci sme to vnímali ako rozlúčku so Švermovkou.
Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Jozefa Šalatu
nasledovala v dramatickom prevedení žiakov 5. – 9. ročníkov
pestrá paleta hovoreného, vážneho i žartovného slova, ktorú
dotvárali vystúpenia dvoch školských zborov – žiaci 1. – 4.
a žiaci 5. – 9., tanečné kreácie v podaní našich žiakov –
scénický
tanec,
spoločenské
tance,
ľudové
tance
(
v spolupráci s FS Chemloňáčik), ako aj 3 moderné tance
žiakov 1. stupňa. Ďalej sa predstavili mladší i starší hudobníci
z našej školy, ktorí navštevujú ZUŠ Múza. Hra na saxofóne
môjho spolužiaka Nikolu Bankova v klavírnom sprievode
Adama Balogáča s pesničkou Unchain my heart zožala azda
najväčší potlesk.
Celá akadémia sa niesla neformálne až obyčajne, ako
plynie život, v duchu rodiny a školy. My s Dávidom Řeřichom
sme sa zhostili úloh rodičov, no a našimi deťmi boli dvaja
piataci, Soňa Diničová a Samko Onderišin.
V úlohách detí
sa predstavili Emka Balková, Viťka Šepeľová, Dianka
Lukáčová a Šimon Čurilla, no a v roli učiteľky sa nedala
zahanbiť Betka Gajarská.
Záverečné
slová
nás
účinkujúcich
boli
venované
rodičom. Všetci sme sa zabavili a to je hlavné. Ešte raz
všetkým ďakujeme a tešíme sa na budúci rok opäť s novým
programom a účinkujúcimi .
Jana Franková 9. A
Cez prekážky ku hviezdam
V tomto
školskom
roku
sa
v našej škole realizoval projekt
„Cez
prekážky
ku
hviezdam“,
ktorý finančne podporila Nadácia
pre
deti
Slovenska
z fondu
Hodina deťom. Cieľovou skupinou
boli naši ôsmaci. Zainteresovaní pedagógovia pri realizácii
projektu počas celého školského roka využívali rôzne metódy
práce, edukačné aktivity, ale aj množstvo zážitkových aktivít
- hranie rolí, nácvik modelových situácií... Žiaci mali možnosť
vyskúšať
si
rôzne
workshopoch,
zamerali
sa
riešili
na
situácie
zo
situácie
prevenciu
života
na
pracovných
zo školského
prostredia,
sociálno-patologických
javov
s dôrazom na rizikové vzťahy. Učili sa konštruktívne riešiť
konflikty,
reagovať
asertívne,
efektívne
komunikovať.
V popoludňajších hodinách sa vykonávali hlavne zážitkové
aktivity, tvorivé dielne, rôzne pohybové a športové hry,
ktoré boli zamerané na spoluprácu – učili sa prijímať iných
a spolupracovať s kýmkoľvek z celého kolektívu ôsmakov.
Žiaci
mali
k dispozícii
aj
pravidelné
psychologické
poradenstvo.
So
žiakmi
rozhovorov
sa
v malých
pracovalo
i väčších
aj
individuálne
skupinách,
formou
využívala
sa
skupinová dynamika – učili sa prejavovať svoj názor nahlas,
stáť si za ním, nebáť sa ho obhájiť. Každému žiakovi sa
poskytol čas a priestoru na to, aby premýšľal nad sebou,
poznával svoje silné i slabé stránky, začal si uvedomovať
vlastné postoje a hodnoty, lepšie sa orientoval vo svojich
emóciách, pocitoch a vedel ich primerane prejaviť. Všetky
spomínané
činnosti
sa
realizovali
s cieľom
lepšieho
vzájomného spoznávania sa a učenia sa vzájomnému rešpektu
i rešpektu voči sebe samým.
Súčasťou projektu bol aj školská konferencia „Vo
svete sa nestratím“. Hlavné slovo mali naši starší žiaci, ktorí
v dvojčlenných tímoch prezentovali svoje výstupy zamerané
na témy ako komunikácia, osobnosť, riešenie konfliktov,
emócie či asertivita. Dozvedeli sme sa množstvo nových
informácií, ktoré všetkým prítomným žiakom určite pomôžu
v budúcnosti
lepšie
sa
zorientovať
v medziľudských
vzťahoch, prekonávať rôzne prekážky, ísť v živote za svojím
cieľom, povedať svoj vlastný názor bez toho, aby sa obávali
dôsledkov.
Na
konferencii
sa
vyhodnotila
aj
súťaž
o najkrajšiu nástenku pre žiakov piateho až siedmeho
ročníka s názvom „Sme jeden tím“.
V rámci projektu sa tridsať žiakov zúčastnilo aj
víkendového pobytu na Zemplínskej Šírave. Tento výchovno –
rekreačný pobyt „Ja a My“ sa zrealizoval v hoteli Granit.
Žiaci
počas
celého
a vzájomnú toleranciu.
pobytu
predviedli
sebadisciplínu
Čas strávený s príjemnými ľuďmi,
novými priateľmi, spriaznenými dušami či pekné chvíle, ktoré
počas týchto dní zažili, určite hlboko načreli do ich vnútra
a vydolovali z neho to najkrajšie, čo mohli – ich vlastnú
osobnosť - krásnu, mladú, nedotknutú a hlavne silnú čeliť
všetkým okolitým vplyvom. Pochopili, aké dôležité je mať rád
samých seba i ostatných.
Veríme, že celý projekt, ktorého súčasťou boli rôzne hrové
a zážitkové aktivity zamerané na sebapoznanie a rozvoj
osobnostných a sociálnych zručností, bol veľkou a nesmierne
dôležitou investíciou. Investíciou do našej mladej generácie,
ktorá bude vedieť aj tieto získané zručnosti efektívne
využiť v praxi a byť pozitívnym vzorom správania sa pre
ostatných mladých ľudí.
PaedDr. Marcela Taňkošová
Z každého rožka troška...
 krajské kolo dejepisnej olympiády – Patrik Rada 8. B
získal krásne 4. miesto
 školské kolo Slávik Slovenska – zúčastnilo sa 43
speváčikov z 1. – 7. ročníkov. Do okresného kola postúpili:
Michaela Balážová 2. B, Miroslava Chomová 4. B, Daniela
Banduričová 7. C
 Čitateľský maratón – 5. jún – zapojilo sa doň 318
žiakov školy. Mladší čitatelia čítali knihu Macko Puf – Kniha
dobrých spôsobov a starší čitatelia zasa knihu Grázlik Gabo
a ničivý časostroj
 žiaci 7. B triedy sa 19. 5. zúčastnili exkurzie na
Čističke odpadových vôd v Humennom s triednou učiteľkou
Mgr. A Tokošovou a Ing. M. Taňkošovou. Exkurzia žiakom
umožnila spoznať praktické využitie poznatkov z biológie,
fyziky a chémie v živote, ktoré môžu využiť nielen na
vyučovaní, ale aj v budúcnosti.
 Literárny Kežmarok – 12. jún - už 49. ročník
celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ. V prvej
kategórii žiakov 1. – 5. ročníkov
Samko Onderišin 5. C
získal krásne 2. miesto
 Literárne talenty –20. jún – 34. ročník regionálnej
súťaže, ocenení mladší žiaci( 6 – 10 rokov) a starší žiaci (11 –
15 rokov) v kategórii poézia: Klára Zoubková 4. A, Kristián
Kužma 3. B, Samuel Onderišin 5. C, Samuel Čubák 6. C,
Ivana Balaščíková 6. B, Katarína Oskoripová 8. A, Patrik
Rada 8. B a Radovan Bangov 8. B
v kategórii próza: Paulína Lišková 5. C
Mamka, môj anjel...
Moja duša horí ako tisíc morí.
Si lietajúci anjel , čo po mne len snorí.
Si lietajúci anjel, čo sa večne smeje,
tvoja veľká láska ma v duši teplo hreje.
Ja som ti dal lásku,
tak ma prosím chráň,
si lietajúci duch,
si aj hurikán.
Samuel Onderišin 5. C
... o kráse dňa
Ráno slnko vstane,
tíško vychodí,
nahý lúč pozdraviť ma priletí.
Pekný pozdrav zo srdiečka,
napísaná básnička.
Kto to číta, ten uverí,
že v duši je cestička.
Cestička ku láske, šťastiu,
v srdci hreje pesnička.
Dnešok bude opäť krásny,
spieva moja dušička.
Samuel Onderišin 5. C
Sny jednej básne...
Unavená básnička
smutne sadla do kríčka.
Tíško sedí,
do zeme hľadí,
nikto ju tam nepohladí.
Plače, vzlyká, narieka,
túži objať človeka.
Kto jej príde na pomoc?
Kto má takú veľkú moc?
Sníva, že sa pozrie na svet, zazrie dieťa,
chlapca, kvet...
Rozdá radosť akej niet.
Ja som veru rytier smelý,
ja sa básní nebojím,
keď ich nájdem,
hoc aj v kríčku,
ihneď si ich osvojím.
Samuel Onderišin 5. C
Vojnová ?
Nie, radšej mierová...
Koľkože to rokov späť?
Zrazu každý s každým v bitke,
nik nepodľahne krutej výčitke.
Zastavme ničivé výboje,
už žiadne náboje či nacistické postoje!
Mocný hľadí len na seba,
ale to iným pomôcť treba.
Mŕtvych kopia sa hromady,
nik so situáciou nevie si rady.
Po dušiach bezbranných
vojaci strieľajú zo zbraní.
Pália na rozkaz.
Bože môj,
vari nevidia,
že činia skazu skáz!
Nevinné deti sa hladom trápia,
rodičov strach morí.
Keď nastáva ďalší nový deň,
všetci sa zúfalo snažia žiť preň.
Ľudia súcitia,
do sŕdc nádej sa vrýva.
Hádam všetko bude inak,
veď aj v rozprávkach tak býva.
A možno sa to zmení ak...
Slnko opäť zažiari, zmizne nenávisti mrak,
ľudia v pamäti zalistujú, spomenú si ,
ako to v hrudi bolelo,
ničilo, tlelo, horelo.
Obrazy utrpenia radšej navždy spáľme!
No nebuďme o hrôzach vojny ticho!
Dôrazne nástojme,
aby to obludné dejstvo
z hry spomienok nikdy neuniklo .
Žiadajme len lásky kúsok, oblohu modrú,
radostnú vravu detí, nech mier zvíťazí.
Rozumným slovom , pokojom, úsmevom
staňme sa víťazmi.
Betka Gajarská
8. A
SLZA
Slza, ktorá steká po líci.
Slza, ktorá páli.
Slza, ktorá odráža svetlo života.
Slza, ktorá bolí.
Slza, ktorá nemilosrdne láme srdcia.
Slza, ktorá ničí najcennejšie v živote človeka.
Slza človeka.
Katarína Oskoripová 8. A
Prázdniny
Hurá, budú prázdniny !
Utekajme do Sniny !
A zo Sniny do Egypta
ďaleká je tam cesta.
Aj do tábora pôjdeme,
žiaľ, stojíme,
čakáme, meškáme,
závory sú spustené.
V lete s kamošmi každý deň sme vonku,
to je jasné,
veď preto píšem o tom básne .
Tak si prázdniny užite ,
oddychujte, bavte sa,
A vymýšľanie básní, rýmov?
To je riadna drina,
nechajme to na september,
Soňa Dininčová 5. C
Ak doplníš jedno písmeno, vznikne nové slovo:
hrb, chlp, oko,
mrk,
vlk, krk,
Nájdi v slove druhé slovo:
pokladnička, pecivál, výrok, podnos, drak, deva,
program,
literatúra, hádanka, harmonika,
Nájdi v slovách zvieratá:
dlaň, husle, kravata, maškrta,
spestriť,
myšlienka,
prepisoval,
poleva, lieskovce, posolstvo
Ivanka Balaščíková a Mirka Zburová 6. B
2.
1.
3.
4.
5.
7.
6.
8.
9.
10.
Keď na Jakuba a Annu hrmí, býva (tajnička).
Anita Salanciová 5. C
grécky bájkar
Peter a ...
... Dahl
... Christian
Andersen
Jozef ... Hronský
Soňa Diničová 5. C
pusa
herec hrá v ...
7. deň
ihličnatý strom
zviera s pichliačmi
meniny má 8. 2.
24 hodín
horná končatina
detviansky ľudový
nástroj
produkt včiel
Študent nenašepkáva, (tajnička ) odpoveď.
žltý jarný kvet
pôjd
hádanie výsledku
Voz
Jozef ... Hronský
bozk
kúzlo
reč
potreba na česanie
bydlisko baču
oblok
Študent neopisuje, (tajnička)
Meniny má 23. 1.
Meniny má 29. 6
Meniny má 13. 6.
Meniny má 26. 7.
Meniny má 20. 6.
Meniny má 27. 9.
Meniny má 12. 9.
Meniny má 30. 12.
Meniny má 23. 9.
Meniny má 17. 6.
Meniny má 12. 7.
Meniny má 2. 4.
Meniny má 3. 1.
Meniny má 5. 7.
1. kráľovná kvetín
2. žart
3. dopravný prostriedok
4. obloha
5. malá rieka
6. má 9 životov
7. olejnatá plodina
Šimon Hanzal 6. A
Spisovateľka ... (tajnička)
(* 27. január 1923, Kráľova Lehota –
† 27. január 1988, Bratislava)
bola slovenská poetka, prozaička, novinárka a
dramatička, známa predovšetkým ako autorka
kníh pre deti a mládež; manželka slovenského
spisovateľa Jána Kostru. Je známa knihami:
Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Bola raz jedna
trieda, Opice z našej police, Osmijanko
oblok
časť ruky
moc
ranná ...
cukrová ...
rímsky boh lásky
veľký človek
potreba na písanie
malý kôň
ľudské obydlie
hudobníci čítajú ...
múdre zviera
vojna česky
Anička Gajarská 6. A
S
CH
N
E
I
D
E
R
K
CH
CH CH
A
B
L
E
V
A
R
A
A
E
Č
R
A
U
O
U
W
H
A
M
B
F
P
M
A
A
S
E
I
F
I
A
G
Y
S
Ú
T
R
D
T
R
N
N
N
D
O
U
T
R
A
Z
O
M
N
E
N
R
B
E
L
L
A
Ň
A
V
R
J
A
V
P
U
C
C
I
N
I
A
B
E
E
T
H
O
V
E
N
N
Schumann, Schubert, Mae,
Schneider, Chopin, Lasso,
Orff, Chačaturjan, Bach,
Mozart, Ravel, Wagner,
Beethoven, Haydn, Verdi,
Puccini, Bella,
Slovenská národná opera
sa volá ...
Matúš Sukeľ 6. A
Poznáte mená držiteľov Stanleyho pohára ?
slovenskí
ÁNRIAM SAHSO
TINMAR BÁKCI
MCAHIL NADŠHZU
ONDEZ RÁCHA
MÁŠTO PECKOKÝ
SLAVROMI TAŠAN
ŘÍJI CEKBI
ÁNRIAM KIRBOGÁ
zahraniční
NIKDOMI ŠEKHA
ŘÍJI
DLERHU
ŘÍJI GRÉŠL
TRIKPA
ŠELIÁ
Soňa Meždejová 6. A
31 10 6 10 22
23 10 6 25 31 33 1 33 25 5 23 41 4 14
A Á B C Č D Ď DZ DŽ E É F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
G H I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
O Ó P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Filmový horor zo školského prostredia ... (tajnička)
Timea Butalová 6. A
T
S
U
Ň
E
L
Á
D
E
J
trieda, škola, chodba,
A
R
Č
I
N
Š
A
M
U
G
B
A
I
D
CH
K
J
M
K
O
spev, učiteľka, prestávka,
U
Á
T
E
A
O
E
M
N
K
Ľ
K
E
S
D
L
D
U
I
T
fixa, jedáleň, kuchyňa,
A
U
Ľ
I
E
A
L
B
H
Í
žiak, čin, jedlo, pero,
Ž
CH
K
A
I
X
O
Č
A
V
I
Y
A
T
R
I
I
R
E
A
pravítko, kniha, guma
A
Ň
Ť
A
K
F
P
E
R
J. R. Becher: „Neuč sa,
K
A
K
V
Á
T
E
R
P
život ťa naučí. Mňa
S
desiata, tabuľa, krieda,
naučil, že ... (tajnička). “
Katka Durkotová 6. C
1.
2.
5.
3.
7.
4.
9.
6.
8.
11.
10.
O čo má žobrák viac ako pán? (tajnička)
PAULÍNKA LIŠKOVÁ A ANITKA SALANCIOVÁ V.C
Júnové pranostiky
8. jún - Medardova
štyridsať dní kvapká.
11. jún - Ak prší na Barabáše , bude víno tiecť do
15. jún - Keď na Víta
, bude pršať za sedem dní.
29. jún – Deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, ale zem
ožíva
Perličky zo školských lavíc
 Čo zo skládok preniká do ovzdušia?
Skládky znečisťujú smrad. (ovzdušie)
 Učiteľka vysvetľuje: „Žiaci ubytujeme sa na hoteli...
Žiak: „A to tam bude elektrina?!“
Trieda: „ Ha–ha-ha...“
 Učiteľka sa pýta ôsmej A: „Žiaci, čo si myslíte, kto je
polyhistor?“
Odpoveď žiaka KR: „To je ten, čo nedoštudoval na
dejepisára.“
Ďalšia odpoveď: „Ten, ktorý hovorí veľa historiek.“
 Učiteľka vysvetľuje národné symboly Slovenska -Tatry,
orol a k tomu z básne vyberie slová soľ, chlieb...
Odpoveď žiaka z ôsmej A KR: „A ja že to zabíjačka.“
 Učiteľka hovorí žiakom: „Utvorte prirovnanie škola ako..
Odpoveď žiaka MK z ôsmej A: „Škola ako Alcatraz.“
 V našej škole si žiakov vážia iba telocvikári. Aj to len na
začiatku roka. Zmerajú im aj výšku a zapíšu do svojho
zošita.
 Obyvateľky Slovenska - Slovenky. Obyvateľky Sardínie
sa volajú Sardinky.
Betka Gajarská 8. A
mydlo, mikádo, myšlienka,
M
Y
Š
L
I
E
N
K
A
A
muflón, mulica, mulat, mím,
M
Y
Š
M
O
S
K
V
A
T
M
E
D
V
M
A
R
C
E
L
M
U
F
L
Ó
N
Z
L
A
A
T
N
Á
A
O
K
O
R
A
M
mačka, Mária, Milan, Miloš,
M
A
P
T
D
M
I
L
O
Š
Marcel, maska,
Í
L
R
Š
Á
L
U
K
I
M
M
I
N
S
K
M
A
S
K
A
I
M
Á
R
I
A
A
D
K
A
A
K
Č
A
M
U
L
I
C
A
Maroko, myš, med, malta,
Moskva, Minsk, Mikuláš,
29. 9. 2014 si pripomenieme nedožité 95. výročie
narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Pri tejto
príležitosti vznikla literárna súťaž pod názvom .... (tajnička)
Veronika Chromá 6. C
Sudoku
7
6
5
1
1
1
9
9
8
3
6
4
1
6
3
2
8
7
4
3
6
2
9
4
1
4
8
3
2
6
7
1
9
8
2
1
5
5
7
4
8
2
6
3
5
2
5
4
8
1
6
9
6
9
1
4
4
4
8
7
4
6
6
7
5
5
2
8
8
3
5
1
8
9
1
9
3
5
2
6
4
7
4
7
8
7
6
2
5
8
6
4
9
8
6
5
4
4
1
9
3
Nina Čerevková 5. A
M
R
K
V
A
K
Č
A
M
O
O
I
Ď
E
V
D
E
M
T
C
T
M
CH
Ý
M
E
D
I
K
I
Ý
A
P
A
M
A
J
O
R
T
Ľ
K
Z
O
L
O
K
A
R
M
B
I
D
I
M
O
T
Y
K
A
M
R
V
A
O
I
V
A
N
L
A
E
Š
M
T
Z
L
C
Ý
I
M
Ľ
Í
M
Ú
R
N
A
E
N
A
M
M
O
Z
O
G
M
N
A
Michalovce, motýľ, motyka,
medik, mrkva, mojito, mačka,
mapa, Modra, Milan, medveď,
mrak, malina, mak, motúz,
mašľa, major, mím, mozog,
mama, midi, múr,
Ludwig van Beethoven: „Láska,
ktorá nie je stála, je... (tajnička)“
Diana Lukáčová 6. C
K
O
R
Y
T
N
A
Č
K
A
K
R
A
V
A
R
Á
M
O
K
Y
K
O
B
E
R
E
C
Š
O
S
R
K
K
O
Š
I
C
E
L
U
O
ô
R
O
N
E
I
Ľ
E
C
K
Š
A
A
D
N
K
A
S
A
N
U
K
A
V
Í
E
A
O
P
I
Ň
O
D
R
A
L
S
R
Ž
O
ô
V
K
O
S
T
Ý
M
K
U
K
U
R
I
C
A
A
Ú
krokodíl, Krakov, kravata,
krík, Košice, košeľa, kuna,
krava, krok, komár,
Kysuca, korytnačka, kar,
koberec, kôš, kostým,
kukurica, kop, kôň, koleso,
Franz Kafka: „ Nestrácajte čas hľadaním prekážok
tam, kde ... (tajnička)“
Annamária Petrovčinová 6. C
Vtipy na záver...
Jožko príde zo školy a otec sa ho pýta:
- Čo ste robili dnes v škole?
- Písali písomku.....
- Aha a koľko otázok si vedel??
- 2...
- A aké??
- Meno a priezvisko.....
- Amálka, ktorý predmet máš najradšej? Prosím, zvonček.
Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému:
- Už len 54 rokov.... a ideme do dôchodku..:)
Profesor vraví: „Dnes vás pustím o štvrť hodinu skôr. Odchádzajte prosím po tichu, nech nezobudíte niekoho vo vedľajších učebniach.
Teta sa pýta malého Jožka: „Ako sa ti páči v škole?
„Je to na figu, úlohy riešime my a výplatu dostáva učiteľka!“
Pani učiteľka: ,, Móricko, kde máš žiacku knižku?“
Móricko: ,,Požičal som ju Katke, chcela vystrašiť rodičov."
Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka:
- Ferko, čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda???
- Peniaze!!! - odpovedá pohotovo Ferko.
Redaktori 6. C
Vydáva: ZŠ J. Švermu, Štefánikova 31, Humenné
v spolupráci so ZÚ Mladý redaktor
Zodpovedné redaktorky: Mgr. A. Dobrovolná
Mgr. M. Onderišinová
Redakčná rada: Ivana Balaščíková, Denisa Biľová, Sarah
Čajbiková, Lenka Čerevková, Nina Čerevková, Šimon Čurilla,
Bibiana Darašová, Soňa Diničová, Katarína Durkotová, Lea
Diničová, Alžbeta Gajarská, Anna Gajarská, Šimon Hanzal,
Veronika Chromá, Eva Kopilová, Diana Lukáčová, Nataša
Nováková, Zoja Nováková, Samuel Onderišin, Katarína
Oskoripová, Jakub Packo, Annamária Petrovčinová, Anita
Salanciová, Matúš Sukeľ, Richard Sukeľ, Viktória Šepeľová,
Timotej Vajs
Grafická úprava: Mgr. A. Dobrovolná
Náklad: 120 ks
Download

Školoviny 2013-2014 č.3 - Základná škola Jána Švermu Humenné